0

Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

7 3 0
  • Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 09:18

Bài viết Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 chỉ ra hiện trạng và đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo! KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 564 DOANH NGHIỆP KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÅN HÂI PHÒNG TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MÄNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TS Phạm Văn Hùng Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Hải Phịng Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt vấn đề lớn chiến lược phát triển doanh nghiệp Việt Nam nói chung Hải Phịng nói riêng Trên sở nghiên cứu hội thách thức cách mạng công nghiệp 4.0 doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng, viết trạng đề xuất số kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng trước tác động cách mạng công nghiệp 4.0 Từ khóa: Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp Hải Phòng HAI PHONG PRIVATE ECONOMIC ENTERPRISE BEFORE THE IMPACT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract: The Industrial Revolution 4.0 is posing significant problems to Vietnam's enterprise development strategy in general and Hai Phong in particular Based on the research of opportunities and challenges of Industry 4.0 for Hai Phong private sector enterprises, the article shows the current situation and recommends some recommendations to promote the development Hai Phong private sector enterprises under the impact of the 4.0 industrial revolution Key words: Enterprises of private sector, Hai Phong enterprises ĐẶT VÇN ĐỀ Trước bối cảnh tác động cách mạng công nghiệp 4.0, cách thức sản xuất phương pháp quản trị doanh nghiệp có biến đổi sâu sắc Do vậy, kinh tế quốc gia, việc tiếp tục trì quy trình sản xuất phương pháp quản trị truyền thống trước không mang lại hiệu mong đợi Đối với Việt Nam nói chung, Hải Phịng nói riêng, với xu hội nhập kinh tế, tác động cách mạng công nghiệp 4.0 đặt thách thức lớn tồn phát triển doanh nghiệp Hiện nay, Hải Phịng có khoảng 20.000 doanh nghiệp, đa số doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc khu vực kinh tế tư nhân Các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng thể vai trò ngày quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm, tạo sức mạnh tăng trưởng đột phá cho Thành phố Trong năm gần đây, bên cạnh số chuyển biến tích cực từ doanh nghiệp phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, gia tăng mặt số lượng doanh nghiệp không tương ứng với chất lượng doanh PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 565 nghiệp Đa số doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân có cơng nghệ lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực thấp chưa sẵn sàng cách mạng công nghiệp 4.0 Do vậy, việc tìm hiểu trạng doanh nghiệp khu vưc kinh tế tư nhân Hải Phòng để đề xuất khuyến nghị nhằm tận dụng hội, vượt qua thách thức trước tác động cách mạng cơng nghiệp 4.0 có ý nghĩa quan trọng phát triển doanh nghiệp nói riêng kinh tế - xã hội thành phố Hải Phịng nói chung KẾT Q NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ hội thách thức doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng trước tác động cách mạng công nghiệp 4.0 Sự phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phịng tiếp cận cơng nghệ, thơng tin đối tác khách hàng thuận lợi Các doanh nghiệp tiếp cận nguồn liệu khổng lồ thị trường, khách hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu dựa tảng cơng nghệ đại Nhờ đó, kết nối doanh nghiệp khách hàng ngày chặt chẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thơng tin chi tiết, nhanh chóng nhu cầu khách hàng Trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp Hải Phòng dễ tiếp cận với nguồn hỗ trợ tài cơng nghệ từ nhà đầu tư mạo hiểm nước nước liên kết với doanh nghiệp lớn Cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy đời công nghệ mới, đại với chi phí thấp nên doanh nghiệp Hải Phịng bước tiếp cận thay đổi cơng nghệ q trình sản xuất kinh doanh Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo điều kiện kết nối cung cầu lao động, giúp cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân giải khó khăn nguồn nhân lực Sự kết nối tồn cầu hình thức cung cấp dịch vụ đa dạng giúp cho doanh nghiệp tuyển dụng thuê người lao động có trình độ với giá phù hợp Trong điều kiện thông tin ngày minh bạch dễ dàng tiếp cận tác động cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối doanh nghiệp trở nên dễ dàng Điều thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Thành phố với doanh nghiệp khác nước nước chuỗi giá trị trở nên dễ dàng Sự quan tâm từ phía Chính phủ thành phố Hải Phịng cách mạng công nghiệp 4.0 đưa đến chế, sách để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế phát triển để thích ứng tận dụng hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại Bên cạnh hội, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo thách thức doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Khó khăn phải kể đến hạn chế mặt sách, thủ tục hành Trong năm gần đây, chủ trương, sách quy định pháp luật tạo điều kiện lớn để thúc đẩy doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân phát triển Tuy nhiên, việc thực sách cấp sở Thành phố chưa đạt hiệu mong muốn Các doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn chồng chéo, bất hợp lý quy định pháp luật số sách Thành phố Mặc dù hỗ trợ từ phía Nhà nước Thành phố doanh 566 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP nghiệp khu vực kinh tế tư nhân ngày gia tăng chưa thật đạt hiệu dẫn đến thua thiệt doanh nghiệp tham gia cạnh tranh nước quốc tế Ngoại trừ số doanh nghiệp tập đồn kinh tế tư nhân lớn như: nhà sản xuất thiết bị điện tử tập đoàn LG, tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô VinFast, nhà máy sản xuất điện thoại VinSmart tập đồn Vingroup, hầu hết doanh nghiệp Hải Phịng chưa có chuẩn bị rõ ràng trước tác động cách mạng công nghiệp 4.0 Vì vậy, nhiều doanh nghiệp Hải Phịng trở nên bị động trước xu phương thức sản xuất quản trị doanh nghiệp Sự thụ động trước cách mạng công nghiệp 4.0 hạn chế việc nắm bắt xu công nghệ chuẩn bị lực tiếp cận công nghệ ngành nghề lĩnh vực doanh nghiệp Do vậy, tương lai gần, nhiều doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng phải đối mặt với khó khăn q trình trì tồn phát triển Sự phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đặt nhiều vấn đề lựa chọn đầu tư công nghệ doanh nghiệp Hải Phịng Việc lựa chọn cơng nghệ sản xuất phù hợp giữ vai trò quan trọng hàng đầu thành công doanh nghiêp Tuy nhiên, doanh nghiệp, lựa chọn công nghệ phù hợp khơng đơn giản doanh nghiệp phải đảm bảo ưu riêng phải vừa phù hợp với xu hướng chung Cách mạng công nghệp 4.0 làm cho trình cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên khốc liệt Sự bùng nổ thông tin kết nối đa chiều làm cho thông tin khách hàng dễ tiếp cận Vì vậy, ưu khách hàng lân cận doanh nghiệp Hải Phòng dần Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo vào sản xuất tạo biến đổi lớn nhu cầu sử dụng lao động với nguy thất nghiệp người lao động ngày cao Do vậy, Hải Phòng nhiều địa phương khác nước đánh dần lợi nguồn lao động giá rẻ vốn lợi so sánh thu hút đầu tư Thành phố nhiều năm qua Quá trình hội nhập ngày sâu sắc tham gia vào chuỗi cung ứng tập đoàn kinh tế đa quốc gia, đòi hỏi doanh nghiệp Hải Phòng phải tuân thủ nghiêm ngặt cam kết nguồn gốc hàng hóa chất lượng hàng hóa, dịch vụ, trách nhiệm xã hội trách nhiệm bảo vệ môi trường, doanh nghiệp 2.2 Hiện trạng doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng trước yêu cầu phát triển bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Một thực tế dễ nhận thấy đa số doanh nghiệp Hải Phòng quan tâm đến cách mạng cơng nghiệp 4.0 chưa có định hướng chiến lược cụ thể để vượt qua thách thức tận dụng hội mà mang lại Đa số doanh nghiệp Hải Phòng chủ yếu thuộc nhóm cơng nghệ thấp Hoạt động cải tiến cơng nghệ, máy móc, thiết bị gặp nhiều trở ngại mà chủ yếu có nguyên nhân từ hạn chế tài Hầu hết doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng đứng bên ngồi cách mạng cơng nghiêp 4.0, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khí, dệt may da giầy PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 567 Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Hải Phòng đáp ứng mức độ thấp trụ cột sản xuất thông minh (nhà xưởng thông minh, vận hành thông minh, sản phẩm thơng minh, dịch vụ hình thành từ liệu, nhân sự) Đa số doanh nghiệp chưa đầu tư nhiều vào nhà xưởng, ứng dụng số hóa sử dụng thiết bị quản lý tiết kiệm điện, làm mát tự động hóa nhà xưởng Nhiều doanh nhiệp sử dụng nhà đất làm sở kinh doanh nên chất lượng nhà xưởng không đảm bảo Ở khía cạnh vận hành thơng minh (chia sẻ thơng tin, tự động hóa, q trình tự chủ, bảo mật thơng tin, sử dụng phần mềm đám mây) đa phần doanh nghiệp Hải Phòng sử dụng công nghệ tụt hậu thuộc hệ năm 60, 70 kỉ trước Nhìn chung, doanh nghiệp có quy mơ lớn việc ứng dụng cơng nghệ tiên tiến có xu hướng tăng lên Bên cạnh đó, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khí, điện tử có tỉ lệ sử dụng cơng nghệ tiên tiến cao lĩnh vực khác Đa số doanh nghiệp Hải Phịng có chuẩn bị tương đối tốt hạ tầng thông tin Việc ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp doanh nghiệp phổ biến phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, phần mềm quản lý hệ thống cung ứng phần mềm lập kế hoạch nguồn lực Tỷ trọng sử dụng phần mềm vận hành sản xuất, điều hành doanh nghiệp có xu hướng ngày gia tăng Với phát triển thương mại điện tử Việt Nam giới, mức độ phổ cập thương mại điện tử doanh nghiệp Hải Phòng đạt bước tiến ấn tượng Sự phát triển thương mại điện tử công nghệ số tạo hội cho doanh nghiệp Hải Phòng thu hẹp khoảng cách với doanh nghiệp nước dựa cạnh tranh bình đẳng linh hoạt môi trường kinh doanh số Các doanh nghiệp Hải Phịng bán sản phẩm, tiếp thị, tương tác với khách hàng với chi phí rẻ Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp Hải Phịng phải phụ thuộc vào cơng nghệ các cơng ty lớn mà chưa có khả tự thiết kế Hiện nay, doanh nghiệp Hải Phòng bắt đầu khai thác dịch vụ hình thành từ liệu Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp chưa đủ nguồn lực để thu thập, xử lý thông tin thu sau bán hàng Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm hỗ trợ khách hàng mua sắm trực tuyến có khuyến mại cho khách hàng mua sắm trực tuyến Nhìn chung, doanh nghiệp Hải Phịng có xu hướng sử dụng lao động thủ cơng để thay cho máy móc Việc thay đổi sang qui trình mới, số hóa dẫn tới việc cắt giảm lao động thay đào tạo lao động tốn kém, khơng hiệu Ở doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử, tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin phổ biến Nhìn chung, doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phịng chủ yếu có quy mơ vừa nhỏ, trình độ cơng nghệ lực cạnh tranh cịn nhiều hạn chế Những năm gần đây, đóng góp doanh nghiệp tư nhân vào q trình phát triển kinh tế Thành Phố ngày tăng chưa kỳ vọng Trong thời gian dài, cấu kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Hải Phòng chủ yếu thuộc lĩnh vực dịch vụ giản đơn; khả tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị không cải thiện nhiều Năng lực quản lý tổ chức sản xuất doanh nghiệp tư nhân Thành Phố lạc hậu chưa thực chuyển dịch theo hướng bắt kịp với xu tổ chức sản 568 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP xuất - kinh doanh điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 Sự liên kết doanh nghiệp tư nhân Hải Phòng yếu, đặc biệt có mối liên kết doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp có quy mơ lớn Một số tập đoàn kinh tế tư nhân triển khai dự án lớn Hải Phịng, có tập đồn có quy mơ lớn chủ yếu lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản, sản xuất hàng tiêu dùng Gần chưa có tập đồn tư nhân quy mơ lớn, có lực thực lĩnh vực công nghệ Điều dẫn đến hạn chế việc dẫn dắt doanh nghiệp khác thực thay đổi tổ chức sản xuấtkinh doanh theo hướng đại, phù hợp với đòi hỏi cách mạng công nghiệp 4.0 2.3 Nguyên nhân trạng khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân Hải Phòng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 + Nguyên nhân trạng doanh nghiệp tư nhân Hải Phịng Mặc dù mơi trường kinh doanh ngày trở nên thuận lợi chưa thực thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân Hải Phịng phát triển Nhiều quy định, sách thiếu đồng hiệu thấp nên chưa định hướng, dẫn dắt xu hướng phát triển doanh nghiệp tư nhân Các hoạt động hỗ trợ nhằm phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 chưa thật quan tâm Nguồn lực Chính phủ Thành phố hỗ trợ cho doanh nghiệp còn hạn chế lại dàn trải phân bổ hiệu Phương thức quản trị nhiều doanh nghiệp mang tính gia đình bắt nguồn từ ảnh hưởng kinh tế tiểu nông nên phần lớn doanh nghiệp tư nhân chưa nhận thức đánh giá mức độ ảnh hưởng cách mạng cơng nghiệp 4.0 Bên cạnh đó, tư kinh doanh ngắn hạn khơng chủ doanh nghiệp làm cho nhiều doanh nghiệp thờ trước tác động cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động doanh nghiệp thời gian tới Sự hình thành phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam chủ yếu hình thành sau giai đoạn tích lũy ngắn ngủi Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tư nhân Hải Phòng, kể số tập đồn kinh tế tư nhân gặp phải khó khăn, lúng túng quản trị, mơ hình doanh nghiệp, tập đoàn doanh nghiệp phát triển từ quy mơ doanh nghiệp gia đình Đặc biệt, tính liên kết mơ hình tập đồn cịn giản đơn, lỏng lẻo chưa triển khai hình thức liên kết đa dạng khác thông qua thỏa thuận, hợp tác sử dụng thương hiệu, dịch vụ, kết nghiên cứu đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ chung tập đoàn theo nguyên tắc thị trường Hơn nữa, lĩnh vực hoạt động tập đoàn kinh tế doanh nghiệp tư nhân chủ yếu số lĩnh vực dịch vụ, bất động sản… Vì vậy, doanh nghiệp tư nhân Hải Phịng chưa hình thành doanh nghiệp đủ mạnh để dẫn dắt doanh nghiệp khác Thành phố tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị nước quốc tế + Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân Hải Phòng bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 Triển khai tích cực hiệu giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nghị số 10-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ khóa XII Cải PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 569 thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân Hải Phòng sớm tiếp cận phát triển cơng nghệ sản xuất Hồn thiện bảo đảm thực thi minh bạch, hiệu sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, phong trào khởi nghiệp, đổi sáng tạo Xây dựng sách tạo điều kiện để doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng tham gia vào trình cấu lại doanh nghiệp nhà nước thơng qua việc góp vốn, mua cổ phần; thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân Đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ cơng Có sách ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước dự án đầu tư có cơng nghệ cao, cơng ty đa quốc gia lớn, gắn với yêu cầu chuyển giao lan toả rộng rãi công nghệ tiên tiến quản trị đại, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp tư nhân nước, phát triển ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi sáng tạo, đại hố cơng nghệ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động Đánh giá xác trạng, nhận diện thời cơ, thách thức doanh nghiệp điều kiện cách mạng cơng nghiệp 4.0 để có sách phù hợp Trong cách mạng cơng nghiệp 4.0, Hải Phịng có khả thu hút đầu tư trực tiếp nước đầu tư nước vào lĩnh vực sản xuất lắp ráp thiết bị, linh kiện kỹ thuật số phục vụ cho kết hợp kỹ thuật số vào ngành cơng nghiệp Hồn thiện mơi trường pháp lý cho phát triển thị trường khoa học công nghệ theo hướng hội nhập, xây dựng môi trường pháp lý cho phát triển ngành nghề kinh doanh Việt Nam bắt đầu nảy sinh từ cách mạng công nghiệp Nhà nước Thành phố cần tạo điều kiện thật thuận lợi môi trường cho doanh nghiệp Hải Phòng tiếp cận, tham gia ứng dụng công nghệ tiên tiến Tập trung thúc đẩy phát triển, tạo bứt phá thực hạ tầng, ứng dụng nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông Phát triển hạ tầng kết nối số bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng tiếp cận hội phát triển nội dung số Nâng cao nhận thức lãnh đạo cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp Hải Phịng cách mạng cơng nghiệp 4.0 Tăng cường hội nhập quốc tế thông tin, truyền thông tạo hiểu biết nhận thức chất, đặc trưng, hội thách thức cách mạng cơng nghiệp 4.0 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu Để thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp tư nhân Hải Phịng cần có chuẩn bị kỹ phải bắt đầu từ hạ tầng đến ứng dụng công nghệ thơng tin phù hợp với điều kiện Tìm hiểu nghiên cứu cơng nghệ tiên tiến cách mạng công nghiệp 4.0 khả ứng dụng nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng lực cạnh tranh khả tham gia chuỗi giá trị Cần phải linh hoạt việc thay đổi sản phẩm theo nhu cầu người tiêu dùng, tích hợp cơng nghệ tiên tiến để giản tiện quy trình sản xuất, giảm thời gian giao hàng, rút ngắn vòng đời sản phẩm đảm bảo khả quản lý sản xuất chất lượng sản phẩm, tăng khả cạnh tranh… 570 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP KẾT LUẬN Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo biến đổi lớn đời sống kinh tế - xã hội toàn giới Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, bao gồm thành phố Hải Phòng hội nhập sâu rộng với kinh tế giới, tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 ngày trở nên đậm nét đến kinh tế doanh nghiệp Trong hệ thống doanh nghiệp Hải Phòng, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có phát triển ấn tượng thể vai trò động lực quan trọng trình phát triển Thành phố Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp chưa chuẩn bị sẵn sàng trước tác động Cách mạng cơng nghiệp 4.0 Thực tế đặt vấn đề lớn chiến lược sản xuất quản trị doanh nghiệp nhằm vượt qua thách thức tận dụng hội Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại Do vậy, việc thực có hiệu đồng giải pháp phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trở thành yêu cầu tất yếu tồn phát triển doanh nghiệp Hải Phòng thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHÂO Bộ Công Thương (2018), “Nghiên cứu xây dựng định hướng sách nhiệm vụ trọng tâm ngành Cơng Thương chủ động tham gia vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, tháng 9/2018 Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (2017), CMCN 4.0 – Cơ hội thách thức, Tạp chí Tài số kỳ tháng 6/2017 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội Minh Nguyễn (2017), Kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế, truy cập ngày 24/7/2019, từ: http://www.dangcongsan.vn/kinh-te/kinh-te-tu-nhan-la-dong-luc-quan-trongcua-nen-kinh-te-436696.html Nguồn:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-10-NQ-TW-2017-phattrien-kinh-te-tu-nhan-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351478.aspx, truy cập ngày 24/7/2019 ... phố Hải Phòng hội nhập sâu rộng với kinh tế giới, tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 ngày trở nên đậm nét đến kinh tế doanh nghiệp Trong hệ thống doanh nghiệp Hải Phòng, doanh nghiệp thuộc khu vực. .. doanh nghiệp 2.2 Hiện trạng doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng trước yêu cầu phát triển bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Một thực tế dễ nhận thấy đa số doanh nghiệp Hải Phòng quan... ảnh hưởng cách mạng cơng nghiệp 4.0 Bên cạnh đó, tư kinh doanh ngắn hạn khơng chủ doanh nghiệp làm cho nhiều doanh nghiệp thờ trước tác động cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0,