0

Đóng góp của kinh tế tư nhân với sự phát triển kinh tế Hải Phòng trong những năm gần đây

6 3 0
  • Đóng góp của kinh tế tư nhân với sự phát triển kinh tế Hải Phòng trong những năm gần đây

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 09:14

Bài viết Đóng góp của kinh tế tư nhân với sự phát triển kinh tế Hải Phòng trong những năm gần đây khái quát những đóng góp này, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, gợi ý một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân, phát triển thành phố. Mời các bạn cùng tham khảo! PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 449 ĐĨNG GĨP CỦA KINH TẾ TƯ NHÅN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÂI PHỊNG TRONG NHỮNG NĂM GỈN ĐÅY TS Qch Thị Hà Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tóm tắt: Kinh tế tư nhân Việt Nam nói chung Hải Phịng nói riêng ghi dấu ấn quan trọng phát triển kinh tế thành phố đất nước Trong năm gần đây, kinh tế tư nhân Hải Phịng có lớn mạnh rõ rệt số lượng chất lượng Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đó, kinh tế tư nhân cịn số hạn chế: suất hiệu kinh doanh thấp, doanh nghiệp vi phạm pháp luật Chính quyền thành phố cần đưa tổng thể giải pháp hiệu nhằm huy động tối đa sức mạnh thành phần kinh tế phát triển thành phố Từ khóa: kinh tế, kinh tế tư nhân, tăng trưởng kinh tế Hải Phòng CONTRIBUTION OF THE PRIVATE ECONOMY TO THE DEVELOPMENT OF HAI PHONG ECONOMY IN RECENT YEARS Abstract: The private economy in Vietnam in general and in Hai Phong in particular has important imprints in the economic development of the city and the country In recent years, the private economy in Hai Phong has grown remarkably in both quantity and quality However, besides these achievements, the private economy still has some limitations: productivity and business efficiency are low, some businesses violate the law, etc The city government needs to come up with more effective measures to maximize the strength of this economic component in city development Key words: economy, private economy, economic growth of Hai Phong ĐẶT VÇN ĐỀ “Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân thực trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội Thành phố” yêu cầu Bộ Chính trị Hải Phịng Trong q trình phát triển, kinh tế tư nhân có nhiều đóng góp cho lớn mạnh thành phố Bài viết khái quát đóng góp này, đồng thời tồn tại, hạn chế, gợi ý số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát triển thành phố NHỮNG DÇU ÇN QUAN TRỌNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Trong giai đoạn kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kinh tế tư nhân khơng thức cơng nhận Năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ 6, sách “Đổi mới” ban hành Với sách này, khu vực tư nhân thừa nhận phận cấu thành kinh tế nhiều thành phần Luật Doanh nghiệp ban hành vào năm 1999 tạo phát triển KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 450 bùng nổ doanh nghiệp tư nhân Từ đến này, mơi trường sách pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân liên tục cải thiện Năm 2017, Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khẳng định tầm quan trọng việc thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu tập trung vào chất lượng phát triển hiệu hoạt động khu vực tư nhân, khuyến khích việc thức hóa hộ kinh doanh, chuyển đổi thành mơ hình doanh nghiệp đăng ký thức, khuyến khích hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu tư nhân góp vốn vào tập đồn kinh tế nhà nước, có đủ khả tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu Kinh tế tư nhân Hải Phịng có phát triển mạnh mẽ kể từ năm 1986 Thành phần kinh tế Đảng, nhà nước quyền thành phố quan tâm, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh lĩnh vực pháp luật cho phép Trong Nghị 45 Bộ Chính trị u cầu Hải Phịng trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân thực trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đặc biệt đột phá ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi Nhờ vậy, kinh tế tư nhân khơng ngừng vươn lên, góp phần to lớn vào trình tăng trưởng phát triển thành phố NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA KINH TẾ TƯ NHÅN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÂI PHÒNG Sự tăng trưởng mạnh mẽ số lượng khu vực kinh tế tư nhân Số doanh nghiệp tư nhân không ngừng tăng kể từ “đổi mới”, đặc biệt năm gần Năm 2012 số doanh nghiệp tư nhân 7.980 đến năm 2016 lên đến 11.759 tăng 147%, chiếm tỷ trọng cao tổng số doanh nghiệp toàn thành phố(từ 90% trở lên ) Các doanh nghiệp tư nhân hoạt động hầu khắp lĩnh vực: Công nghiệp, thương nghiệp, thủy sản, dịch vụ cảng biển, du lịch, dịch vụ xã hội hoạt động theo mơ hình trách nhiệm hữu hạn, cổ phần tư nhân, doanh nghiệp tư nhân… Bảng Tổng số doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Số DN 7980 8005 8019 9327 11.759 Cơ cấu% 90,4 91 91 93,5 93,7 Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê Hải Phịng 2017 Chỉ riêng năm 2018, tồn thành phố có 3.155 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký 21,05 nghìn tỷ đồng, tăng 5,27% số doanh nghiệp tăng 17,11% số vốn đăng ký so với kỳ năm 2017; Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập năm 1.559 sở, tăng 2,57% so với năm trước Cho đến này, Hải Phịng có khoảng 20000 doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 451 Kinh tế tư nhân đóng góp tích cực vào tổng vốn đầu tư thay đổi diện mạo thành phố Sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp kinh tế tư nhân làm cho tổng lượng vốn đầu tư thành phố có bước tiến mạnh số lượng chất lượng Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2003 - 2017 đạt gần 488.000 tỷ đồng, tăng bình quân 16,58% Nếu năm 2012, lượng vốn đầu tư thực tổ chức doanh nghiệp tư nhân đạt 10.492.607 triệu đồng đến năm 2017 tăng lên gần 2,4 lần đạt 24.779.762 tỷ đồng, đưa tỷ trọng vốn tổ chức kinh tế từ 27,66% lên 34,47% tổng số nguồn vốn đầu tư thực thành phố Năm 2018, tổng vốn đầu tư nước thu hút đạt 42.710 tỷ đồng, 108% so với năm 2017 Khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng cao (năm 2018 chiếm 63,2% tổng đầu tư toàn xã hội) có mức tăng vượt bậc so với năm 2017; quý IV/2018 tăng 67,93% so với kỳ năm 2017; ước năm 2018 tăng 52,41% so với năm 2017 Bảng Vốn đầu tư thực tổ chức doanh nghiệp tư nhân Đơn vị: Triệu đồng 2012 2014 2015 2016 2017 Vốn đầu tư 10.492.697 8.607.041 11.073.203 16.771.968 24.779.762 Cơ cấu(%) 27,66 19,50 22,68 29,11 34,47 Chỉ số phát triển(%) 88,95 107,07 127,27 154,05 147,01 Nguồn: Tổng hợp Niên giám thống kê Hải Phòng 2017 Trong năm gần đây, Hải Phòng thu hút nhiều đại dự án Hầu hết tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu nước đầu tư thành phố với tổng vốn đầu tư lên tới gần 100.000 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với chục năm trước cộng lại: Tập đoàn Sungroup khẩn trương đầu tư vào khu vực Cát Hải, Cát Bà với tổng vốn đầu tư tỷ USD; tập đoàn Mường Thanh với dự án nghìn tỷ đồng phát triển khu du lịch Đồ Sơn Đặc biệt, tập đồn Vingroup với tổng vốn đầu tư gần trăm nghìn tỷ đồng vào dự án: Khu vui chơi giải trí, nhà cơng viên sinh thái đảo Vũ Yên; khu đô thị Vinhomes Imperia quận Hồng bàng; tòa tháp 45 tầng; bệnh viện quốc tế Vinmec quận Lê Chân; Khu đô thị cầu Rào 2, tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD Ngày 03/11/2018 Hải Phòng, VinFast điều chỉnh tổng vốn đầu tư cho Tổ hợp dự án sản xuất ô tô, xe máy điện từ 35.000 tỷ đồng lên 70.337 tỷ đồng Tập đoàn BRG với dự án sân golf khu biệt thự Đồ Sơn 2.100 tỷ đồng; khách sạn Hilton 1.000 tỷ đồng; công ty Nhật Hạ với khách sạn Pullman 1.600 tỷ đồng, Dự án Hồng Huy Riverside Tập đồn Tài Hồng Huy dự án với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng gồm nhà liền kề tối đa tầng, biệt thự tối đa tầng nhà hỗn hợp tối đa tầng với tổng diện tích 5,9 thực gần 300 tỷ đồng Từ chỗ khơng có khách sạn đạt chuẩn quốc tế, vòng năm qua, Hải Phòng có khách sạn KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 452 hoạt động xây dựng Những cơng trình đánh giá làm thay đổi đáng kể diện mạo thị phát triển kinh tế Hải Phịng Khu vực tư nhân tạo nhiều việc làm, góp phần giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống, tăng trưởng bền vững Hải Phòng Bảng 3: Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc Đơn vị: người Năm Số Lao động(người) Cơ cấu% 2012 2014 2015 2016 2017 865.880 907.543 883.830 874.656 847.297 82,4 83,6 81,1 79,7 77,4 Nguồn: Niên giám thống kê Hải Phòng 2017 Kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng cao việc tạo công ăn việc làm cho người lao động thành phố Trong năm gần đây, số công ăn việc làm thành phần kinh tế dù có giảm thu hút lao động khối lao động có vốn đầu tư nước ngồi cịn cao, 2/3 lực lượng lao động 15 tuổi toàn thành phố(năm 2012 chiếm 82,4%, đến năm 2017 giải 847.297 việc làm chiếm 77,4% số lao động từ 15 tuổi trở lên thành phố) Những việc làm tạo từ thành phần kinh tế góp phần khơng nhỏ việc tăng trưởng thành phố, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống dân cư Các doanh nghiệp tư nhân có đóng góp quan trọng thu ngân sách nhà nước Nguồn thu ngân sách nhà nước thành phố không ngừng tăng lên phát triển kinh tế thành phố nói chung lớn mạnh kinh tế tư nhân nói riêng Đóng góp doanh nghiệp tư nhân năm sau cao năm trước Nếu năm 2012 doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh địa bàn thành phố nộp cho ngân sách thành phố 4.847,4 tỷ đồng đến năm 2017 nộp cho thành phố 9.596,9 tỷ đồng tăng gần gấp đôi(198%) Đây số ấn tượng đóng góp thành phần kinh tế phát triển kinh tế thành phố Bảng Đóng góp ngân sách doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh Đơn vị: Tỷ đồng Năm DN, cá nhân SXKD Cơ cấu% 2012 2014 2015 2016 2017 4.847,4 6.099,9 7.777,7 8.537,4 9.596,9 10,23 10,26 11,46 12,04 12,02 Nguồn: Niên giám thống kê Hải Phòng 2017 Khu vực kinh tế tư nhân nhân tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế thành phố PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 453 Bảng Đóng góp kinh tế tư nhân vào Tổng sản phẩm theo giá hành Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2012 2014 2015 2016 2017 Tổng số 96.437,8 115.357,2 127.007,4 145.160,6 165.763,9 Tư nhân 24.784,5 28.564,5 34.038,0 43.185,3 52.912,1 Cơ cấu% 25,41 24,76 26,80 29,75 31,92 Nguồn: Niên giám thống kê Hải Phòng 2017 Tổng sản phẩm nước (GRDP) năm 2016 thành phố đạt kết cao, tăng 11% so với kỳ, gấp 1,7% bình quân chung nước Quy mơ kinh tế Hải Phịng liên tục mở rộng, năm 2017 gấp 4,27 lần so với 2003, ln giữ vị trí thứ vùng đồng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc GRDP bình quân đầu người năm 2017 đạt 3.694 USD, 1,54 lần bình quân nước, tăng 5,43 lần so với năm 2003 Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế(GRDP) thành phố đạt 16,25%, cao từ trước đến nay, gấp 2,4 lần bình quân chung nước, phản ánh phát triển đột phá kinh tế thành phố GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.292 USD, vượt kế hoạch năm đề ra(kế hoạch đạ 4.195USD) Trong bối cảnh công nghiệp Hải Phòng tăng trưởng kể từ năm 2014 với tốc độ tăng IIP bình quân ước đạt 18,63%/năm, năm 2018 tiếp tục giữ vững đà phát triển cao năm trước kết phấn đấu khơng ngừng thành phố nói chung thành phần kinh tế tư nhân nói riêng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa NHỮNG TỒN TÄI, HÄN CHẾ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG Bên cạnh lớn mạnh, đóng góp to lớn vào nguồn thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải việc làm , việc phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng tồn số hạn chế: - Số lượng doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng cao quy mơ khu vực nhìn chung cịn thấp (Tại thời điểm 31/12/2016, doanh nghiệp khu vực nhà nước có 7660 doanh nghiệp 10 lao động, chiếm tỷ lệ 99,4% số doanh nghiệp sử dụng 10 lao động; 8510 doanh nghiệp có vốn 10 tỷ, chiếm 96,1% số doanh nghiệp có vốn 10 tỷ) Các doanh nghiệp có quy mơ nhỏ siêu nhỏ cịn thiếu tính chun nghiệp trong hoạt động quản trị, làm cho lực cạnh tranh hạn chế - Năng suất tốc độ tăng suất khu vực kinh tế tư nhân thấp Tỷ suất lợi nhuận doanh thu doanh nghiệp thấp Theo Niên giám thống kê 2017, tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp tư nhân -1,49 năm 2012, -0,44 năm 2016, công ty TNHH -0,53% năm 2012 0,03 năm 2016 Thu nhập bình quân/ tháng người lao động không cao, đạt 3,99 triệu năm 2012 tăng lên 5,7 triệu năm 2016 - Môi trường kinh doanh cải thiện đáng kể năm gần cải cách hành chưa đạt hiệu mong muốn, chứa đựng nhiều khó khăn thách thức Một phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Còn tồn số quy định pháp luật với nhiều thủ tục hành khơng rõ ràng Các doanh nghiệp tư nhân gặp phải vấn đề chi phí khơng thức, làm cho gánh nặng chi phí doanh nghiệp tăng lên 454 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP - Việc tiếp cận tới nguồn lực tài chính, đất đai doanh nghiệp tư nhân gặp nhiều bất lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu - Kinh tế tư nhân Hải Phịng chưa có nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tồn tình trạng tự phát, chụp giật, vi phạm pháp luật sản xuất kinh doanh MỘT SỐ GIÂI PHÁP - Thành phố cần tập trung mạnh mẽ vào chất lượng tăng trưởng doanh nghiệp tư nhân, nhấn mạnh vào tiêu chất lượng tăng trưởng: suất, quy mô doanh nghiệp, trình độ cơng nghệ ứng dụng, trình độ sáng tạo, hiệu hoạt động tài chính, khả kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu - Cần có chế sách đặc thù để doanh nghiệp tư nhân đóng góp mạnh mẽ vào q trình phát triển thành phố Tạo mơi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, bảo vệ, khích lệ trao hội, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - Tập trung giải vấn đề cộm, gây xúc xã hội; kiên xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu thực nhiệm vụ, thực thi công vụ - Các doanh nghiệp cần ưu tiên vào việc nâng cao trình độ quản trị, nâng cao lực việc ứng dụng cơng nghệ đại vào q trình sản xuất quản trị doanh nghiệp KẾT LUẬN Có thể khẳng định, kinh tế tư nhân đóng góp to lớn tất lĩnh vực: tăng vốn đầu tư, giải việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, làm thay đổi diện mạo thành phố Tuy nhiên trình phát triển, kinh tế tư nhân tồn hạn chế: quy mơ doanh nghiệp cịn chưa tương xứng với kỳ vọng, suất hiệu kinh doanh chưa cao, lực quản trị cịn hạn chế Chính quyền thành phố cần quan tâm, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân ngày phát triển, đóng góp nhiều cho lớn mạnh thành phố đất nước TÀI LIỆU THAM KHÂO Cục Thống kê Hải Phòng(2016), Niêm giám thống kế thành phố Hải Phòng năm 2015, NXB Thống Kê, Hà Nội Cục Thống kê Hải Phòng(2018), Niêm giám thống kế thành phố Hải Phòng năm 2017, NXB Thống Kê, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 Chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ năm 2019, Số 311 BC-UBND ngày 15/11/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 Chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ năm 2018, Số 341 BC-UBND ngày 04/12/2017 Thanh Sơn “Hải Phòng tạo động lực thu hút vốn đầu tư”https://baodautu.vn/hai-phong-taodong-luc-thu-hut-dau-tu-d75030.html ... phát triển thành phố NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA KINH TẾ TƯ NHÅN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÂI PHÒNG Sự tăng trưởng mạnh mẽ số lượng khu vực kinh tế tư nhân Số doanh nghiệp tư nhân không ngừng tăng... Khu vực kinh tế tư nhân nhân tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế thành phố PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 453 Bảng Đóng góp kinh tế tư nhân vào... ngừng tăng lên phát triển kinh tế thành phố nói chung lớn mạnh kinh tế tư nhân nói riêng Đóng góp doanh nghiệp tư nhân năm sau cao năm trước Nếu năm 2012 doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đóng góp của kinh tế tư nhân với sự phát triển kinh tế Hải Phòng trong những năm gần đây,