0

VB TT phân chia di sản

4 4 0
  • VB TT phân chia di sản

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:37

Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG XXX Trụ sở Điện thoại E mail Số công chứng 2021PCDS, quyển số 01 TPCC SCCHĐGD Ngày tháng năm 2021 VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN Chúng tôi gồm 1 Bà Lê Thị C, sinh năm 19 , mang CMND số do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 2 Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 19 , mang CMND số do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Cả hai người cùng đăng ký hộ khẩ. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG XXX Trụ sở: …………………… Điện thoại: …………………… E-mail: ……………………… Số công chứng: 2021/PCDS, số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD Ngày tháng năm 2021 VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN Chúng gồm: Bà Lê Thị C, sinh năm 19 , mang CMND số Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 19 , mang CMND số Công an thành phố Hà Nội cấp ngày Cả hai người đăng ký hộ thường trú Chúng lập văn để thực việc thỏa thuận phân chia di sản với nội dung sau: I VỀ QUAN HỆ THỪA KẾ VÀ DI SẢN: Quan hệ thừa kế: Chúng mẹ đẻ, vợ đẻ ơng Nguyễn Văn A Ơng Nguyễn Văn A, sinh năm 1950, chết ngày 20/12/2014, có Giấy chứng tử số 121/2014, số 01/2014 UBND phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2014 Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng: Tổ 23, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Trước chết, ông Nguyễn Văn A không để lại di chúc - Cha đẻ, mẹ đẻ ông Nguyễn Văn A chết trước ông Nguyễn Văn A - Ơng Nguyễn Văn A có vợ bà Lê Thị C - Ơng Nguyễn Văn A có 01 (một) người đẻ là: Nguyễn Văn B Ngoài người có tên trên, ơng Nguyễn Văn A khơng có người cha nuôi, mẹ nuôi, người vợ, người đẻ, nuôi, riêng người phải nuôi dưỡng khác Như vậy, thời điểm mở thừa kế, có chúng tơi người thuộc hàng thừa kế thứ quyền hưởng thừa kế di sản ông Nguyễn Văn A để lại Di sản: Ông Nguyễn Văn A bà Lê Thị C chủ sử dụng toàn đất chủ sở hữu toàn tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số ., số vào sổ cấp GCN: CS Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày , ghi nhận sau: * Thửa đất: a) Thửa đất số:……………… , tờ đồ số: b) Địa chỉ: ……………………………… c) Diện tích: ………………… (bằng chữ: …………… mét vng) d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng đ) e) g) * Mục đích sử dụng: Đất đô thị Thời hạn sử dụng: Lâu dài Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất Nhà ở: a) Loại nhà ở: b) Diện tích xây dựng: 128,1 m2 (Một trăm hai mươi tám phẩy mét vuông) c) Diện tích sàn: 128,1 m2 (Một trăm hai mươi tám phẩy mét vng) d) Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng đ) Cấp (Hạng): e) Thời hạn sở hữu: Lâu dài Trước ông Nguyễn Văn A chết, ông Nguyễn Văn A bà Lê Thị B không lập văn để chia quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất nêu Như vậy, theo quy định pháp luật, di sản ông Nguyễn Văn A để lại 1/2 (một phần hai) quyền sử dụng đất 1/2 (một phần hai) tài sản gắn liền với đất nêu II THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN: Chúng đồng ý nhận tồn di sản ơng Nguyễn Văn A để lại nêu Ông Nguyễn Văn B đồng ý tặng cho tồn phần di sản mà hưởng di sản nêu cho mẹ đẻ bà Lê Thị C cam đoan việc tặng cho hoàn toàn tự nguyện, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ dân Bằng văn này, bà Lê Thị C đồng ý nhận tồn di sản ơng Nguyễn Văn B tặng cho nêu để thừa kế tồn di sản ơng Nguyễn Văn A để lại 1/2 (một phần hai) quyền sử dụng đất 1/2 (một phần hai) tài sản gắn liền với đất nêu Kể từ ngày ký văn này, bà Lê Thị C có quyền làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất toàn quyền định đoạt tồn di sản ơng Nguyễn Văn A để lại nêu theo quy định pháp luật Chúng cam đoan: - Những điều chúng tơi khai hồn tồn thật chịu hồn tồn trách nhiệm tính hợp pháp giấy tờ ghi văn - Hiện khơng có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến di sản, người để lại di sản người phân chia di sản - Ngoài chúng tơi, ơng Nguyễn Văn A khơng cịn người thừa kế khác, cịn có người chứng minh người người thừa kế hợp pháp ơng Nguyễn Văn A chúng tơi hồn tồn liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể việc bồi thường tài sản riêng có thiệt hại xảy khơng u cầu Cơng chứng viên chứng nhận văn phải chịu trách nhiệm việc - Chúng tơi lập văn với ý chí hồn tồn tự nguyện, không chịu ép buộc không nhằm trốn tránh nghĩa vụ dân Chúng hiểu rõ nội dung, quyền nghĩa vụ lập văn Văn lập thành chính, có giá trị pháp lý nhau, người giữ 01 chính, 01 lưu quan thuế, 01 lưu quan đăng ký đất nhà, 01 lưu tổ chức hành nghề công chứng NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN ... liền với đất nêu II THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN: Chúng đồng ý nhận tồn di sản ơng Nguyễn Văn A để lại nêu Ông Nguyễn Văn B đồng ý tặng cho toàn phần di sản mà hưởng di sản nêu cho mẹ đẻ bà Lê Thị... ghi văn - Hiện khơng có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến di sản, người để lại di sản người phân chia di sản - Ngồi chúng tơi, ơng Nguyễn Văn A khơng cịn người thừa kế khác, cịn... đăng ký hộ thường trú Chúng lập văn để thực việc thỏa thuận phân chia di sản với nội dung sau: I VỀ QUAN HỆ THỪA KẾ VÀ DI SẢN: Quan hệ thừa kế: Chúng mẹ đẻ, vợ đẻ ơng Nguyễn Văn A Ơng Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: VB TT phân chia di sản,