0

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO BỌT TRONG VẬT LIỆU CHƯNG ÁP AAC (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE)

29 5 0
  • NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH  TẠO BỌT TRONG VẬT LIỆU CHƯNG ÁP AAC (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 16:16

PowerPoint Presentation TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA BÁO CÁO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO BỌT TRONG VẬT LIỆU CHƯNG ÁP AAC (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE) GVHD ThS ĐOÀN MẠNH TUẤN SVTH LÊ CÔNG SANG LỚP DHHO7 MSSV 11033161 NỘI DUNG CHÍNH PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM KẾT LUẬN PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI Tìm ra đơn phối tối ưu Vật liệu “xanh” Nhiều ưu điểm hiện đại Cường độ chịu lực ké. TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HCM KHOA CƠNG NGHỆ HĨA BÁO CÁO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO BỌT TRONG VẬT LIỆU CHƯNG ÁP AAC (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE) GVHD: ThS ĐOÀN MẠNH TUẤN SVTH : LÊ CÔNG SANG LỚP : DHHO7 MSSV : 11033161 PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI TỔNG QUAN LÝ THUYẾT NỘI DUNG CHÍNH CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ KẾT LUẬN PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI Nhiều ưu Tìm đơn điểm phối tối ưu đại Cường độ chịu lực so với xi măng cốt liệu LÝ THUYẾT VỀ GẠCH AAC Là nhánh gạch khơng nung Qua q trình Gạch siêu nhẹ, chưng áp để tạo GẠCH kết cấu bê tông thành sản phẩm AAC tươi, phần nhiều hoàn chỉnh bọt khí nhỏ Johan Axel Eriksson, 1924 LÝ THUYẾT GẠCH AAC Ưu điểm Nhược điểm Kích thước lớn, trọng lượng Cường lực xi măng cốt nhẹ liệu Hệ số dẫn nhiệt cao Sử dụng vữa chuyên dụng polyme Cách âm, cách nhiệt tốt Thấm nước nhanh gạch đất nung Kích thước xác Độ co ngót cao Chống mọt tốt Sử dụng nhiều nguyên liệu gây ô nhiễm SỨC CĂNG BỀ MẶT -1 lực căng đơn vị chiều dài cắt ngang bề mặt (N.m ) Yếu tố ảnh hưởng: nhiệt độ, chất hoạt động bề mặt, chất không hoạt động bề mặt, chất không ảnh hưởng đến sức căng bề mặt Cấu tạo lớp bề mặt giới hạn lỏng-khí CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO LỖ XỐP Thời gian khuấy uấy ộ kh đ c Tố Lư ợn gn ướ đư c av Bột nhôm PASTE Sục khí vàocác Dùng Dùng chất chất vơ vô cơ: cơ: kim kim loại, loại, hỗn hợp kim hợp kim hay hay phi phi kim kim Dùng hợp chất bề mặt Lượ ng v ôi ph ản ứng ôm bột nh g n ợ L ng phản ứ PHẢN ỨNG SINH KHÍ CỦA BỘT NHƠM             THÀNH PHẦN TRONG GẠCH AAC Cát Thạch Nước cao GẠCH AAC Bột Xi nhôm măng Vơi Xỉ tro baypuzolan VAI TRỊ CỦA TỪNG THÀNH PHẦN Cát Cung cấp SiO2 Xỉ tro bay-puzolan Vật liệu silic silic alumin Phản ứng với CaO tạo hydrat calcium silicate tạp chất gây ảnh hưởng đến chất lượng gạch Hàm lượng SiO2 hoạt tính > 80% Tác dụng Ca(OH)2 tạo hợp chất silicat Giảm độ phân tầng, nhiệt thủy hóa Tăng độ săn chắc, tính chống thấm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tối ưu hóa thực nghiệm Đo độ ẩm hút Chụp phổ phát xạ nước tia X (XRD) Chụp phổ SEM Xác định sai số Đo độ bền nén Đánh giá khối lượng thể tích Đánh giá mức độ phong hóa Đo độ bền uốn SỐ LƯỢNG ĐẶT TẠO ĐẶT TÊN HÀM BẢNG YẾU CÁC MỤC TỐ THIẾT YẾU VÀ TIÊU HÀM KẾ TỐ TIÊU BẢNG GIAO CHỌN KẾT KẾT DIỆN CHỌN ĐIỀN BẢNG THÚC QUẢ, SỐ PHẦN XUẤT GIÁ ĐỘ ANALYZE LƯỢNG ĐỒ QUÁ LẶP TRỊ MỀM KẾT THỊ, CƯỜNG THÍ TRÌNH QUẢ THÍ STATGRAPHICS DESIGN PHƯƠNG NGHIỆM NGHIỆM CHỌN ĐỘMỤC TRÌNH CHỌN NHIỄU XẠ TIA X Nhiễu xạ tia X là tượng chùm tia X nhiễu xạ trên mặt tinh thể của chất rắn do tính tuần hoàn của cấu trúc tinh thể tạo nên cực đại cực tiểu nhiễu xạ CHỤP PHỔ SEM Kính hiển vi điện tử quét (SEM), loại kính hiển vi điện tử tạo ảnh với độ phân giải cao bề mặt mẫu vật cách sử dụng chùm điện tử (chùm electron) hẹp quét bề mặt mẫu Việc tạo ảnh mẫu vật thực thơng qua việc ghi nhận phân tích xạ phát từ tương tác chùm điện tử với bề mặt mẫu vật QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM HĨA HĨA CHẤT CHẤT Q TRÌNH THỰC NGHIỆM DỤNG DỤNG CỤ CỤ KIỂM TRA NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO X – RAY X – RAY CỦACỦA XỈ TRO CÁTBAY SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ Thành phần cố CaO Số hiệu mẫu Al(g) định(g) ĐƠN PHỐI LIỆU Xỉ tro bay/ (g) Cường độ puzolan (g) ( kg/cm ) M1 0.08 1.1 10.5 M2 4.4 0.08 1.1 M3 0.12 1.1 8.5 M4 4.4 0.12 1.1 M5 0.08 1.4 26 M6 4.4 0.08 1.4 18 0.12 1.4 M8 4.4 0.12 1.4 M9 4.2 0.1 1.25 13.5 M10 4.2 0.1 1.25 13 M11 4.2 0.1 1.25 14 M12 4.2 0.1 1.25 14 M7 89 Chỉ tiêu Kết Phổ XRD Có xuất khống tobermorite Ảnh SEM Thấy cấu trúc khoáng tobermorite Khối lượng thể tích 0.7 – 0.85 g/cm Cường độ chịu nén 13 – 18 kg/cm Độ ẩm 2% Độ hút nước 29% Biến dạng ẩm Mẫu nhỏ nên xem Cường độ = 12 – 2.125*CaO – 4.25*Al + 3.375*Xỉ tro bay + 1.0*CaO*Al – 0.125*CaO*Xỉ tro bay – 3.5*Al*Xỉ tro bay NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ RAYMẪU MẪUGẠCH GẠCHSAU CHƯA KHICHƯNG CHƯNGÁP ÁP XX––RAY ẢNH SEM CỦA MẪU GẠCH SAU CHƯNG ÁP ẢNH SEM CỦA MẪU GẠCH SAU CHƯNG ÁP KẾT LUẬN Nguyên liệu Thành phần(%) Cát 47,64 Thạch cao 1,06 Nước 32,81 Xi măng 12,7 CaO 4,23 Bột nhôm 0,08 Xỉ tro bay 1,48 Đã xác định cấu trúc vật liệu có liên kết khống tobermorite hình thành thơng qua kính hiển vi điện tử quét (SEM) phổ nhiễu xạ (XRD) CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ... tạo khoáng: ettringite, CSH… Giai Giai đoạn đoạn chưng chưng áp áp Tạo khoáng tobermorite Phương pháp thủy nhiệt o (175 – 200 C) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tối ưu hóa thực nghiệm Đo độ ẩm hút Chụp phổ... THÍCH KẾT QUẢ RAYMẪU MẪUGẠCH GẠCHSAU CHƯA KHICHƯNG CHƯNGÁP ÁP XX––RAY ẢNH SEM CỦA MẪU GẠCH SAU CHƯNG ÁP ẢNH SEM CỦA MẪU GẠCH SAU CHƯNG ÁP KẾT LUẬN Nguyên liệu Thành phần(%) Cát 47,64 Thạch cao 1,06... khơng nung Qua q trình Gạch siêu nhẹ, chưng áp để tạo GẠCH kết cấu bê tơng thành sản phẩm AAC tươi, phần nhiều hồn chỉnh bọt khí nhỏ Johan Axel Eriksson, 1924 LÝ THUYẾT GẠCH AAC Ưu điểm Nhược
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO BỌT TRONG VẬT LIỆU CHƯNG ÁP AAC (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE),

Từ khóa liên quan