0

Hồ sơ dự án stem ADN

9 2 0
  • Hồ sơ dự án stem ADN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:40

PHÒNG GDĐT PHÚ NINH TRƯỜNG THCS HỒ SƠ HỌC TẬP DỰ ÁN THIẾT KẾ MÔ HÌNH ADN Tên nhóm Lớp Giáo viên hướng dẫn Tổ chuyên môn KHTN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Tên nhóm Danh sách và vị trí nhân sự Vị trí Mô tả nhiệm vụ Tên thành viên Nhóm trưởng Quản lý các thành viên trong nhóm, hướng dẫn, góp ý, đôn đốc các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ Thư ký Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Các em hãy tìm hiểu thông tin trong các bài 17, 20 ở SGK cũng như thông tin có liê. PHÒNG GDĐT PHÚ NINH TRƯỜNG THCS ……………………… HỒ SƠ HỌC TẬP DỰ ÁN: THIẾT KẾ MƠ HÌNH ADN Tên nhóm:…………………………………………… Lớp:…………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn: Tổ chuyên môn: KHTN PHIẾU HỌC TẬP SỐ Tên nhóm Danh sách vị trí nhân sự: Vị trí Nhóm trưởng Mơ tả nhiệm vụ Tên thành viên Quản lý thành viên nhóm, hướng dẫn, góp ý, đơn đốc thành viên nhóm hoàn thành nhiệm vụ Thư ký Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Các em tìm hiểu thơng tin 17, 20 SGK thông tin có liên quan từ Internet để trả lời câu hỏi sau: Cấu tạo hóa học phân tử ADN: Cấu trúc không gian phân tử AND là: Có ba nhiêu loại nuclêôtit: Các nuclêôtit hai mạch liên kết với theo nguyên tắc nào?: Vì ADN có cấu tạo đa dạng đặc thù: Với mô hình phân tử ADN, J.Oatxơn F.Crick nhận giải thưởng Nooben năm hai ông ba nhiêu tuổi : PHIẾU HỌC TẬP SỐ Tên nguyên vật liệu Vai trị (dùng làm gì?) Hình vẽ sơ đồ thiết kế Sơ đồ mơ hình ADN Phiếu đánh giá giáo viên dành cho phần trình bày học sinh Các em tham khảo tiêu chí để hồn thiện sản phẩm nhóm cách tốt Phiếu đánh giá số 1: PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ Tiêu chí Nhóm Nhanh Chiều xoắn Trước p: 10d 20đ Từ 5-8p: 8đ Khoảng cách Số cặp nu hai mạch chu kỳ xoắn 10đ NTBS 40 20đ Từ 8-9p: 5đ Từ p trở lên:0 đ Phiếu đánh giá số TT điểm điểm 2,5 điểm Chiều xoắn hai mạch: xoắn trái Khoảng giũa hai Khoảng giũa hai mạch Khoảng giũa hai mạch mạch không tương đối Số cặp nuclêôtit chu kỳ xoắn: nhiều 10 Sự liên kết thành cặp Sự liên kết thành cặp theo Sự liên kết thành cặp theo theo NTBS NTBS nuclêôtit: NTBS nuclêôtit: nuclêôtit: Sai Sai 1-2 cặp Đúng hết cặp Chất liệu mua Chất liệu vừa mua Chất liệu hoàn toàn từ tận hoàn toàn vừa tận dụng đồ phế thải dụng đồ phế thải Không đảm bảo Sản phẩm dễ bị hư Sản phẩm trưng bày Sản phẩm cứng cáp, hỏng, để lâu khơng bền chắn Chi phí để làm hệ Chi phí để làm hệ Chi phí để làm hệ thống thống từ 30.000 đ trở thống từ 20.000 đến 20.000 đ lên 30.000 đ Chiều xoắn hai mạch: xoắn phải Số cặp nuclêôtit chu kỳ xoắn: 10 cặp Màu sắc đảm bảo Màu sắc hài hòa, đẹp GỢI Ý BẢNG TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TT NGUYÊN VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN (vnđ) (vnđ) … Tổng kinh phí Phiếu đánh giá số 3: Đánh giá triển khai dự án Ngày, tháng, năm Cơng việc nhóm dự định hoàn thành Thực tế hoàn thành Ghi chú/thay đổi Lý giải thay đổi nhóm Chưa đạt Đạt Tốt Tốt: Hoàn thành tiến độ, hiệu cao Đạt Hoàn thành tiến độ, hiệu Chưa đạt: Khơng hồn thành thời hạn Một số cảm nhận nhóm sau làm xong dự án …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hướng phát triển dự án …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC Phiếu đánh giá : Đánh giá sản phẩm (dành cho học sinh) Phiếu sử dụng để đánh giá nhóm giới thiệu sản phẩm Nhóm đánh giá:……………………………………………… Tiêu chí Điểm tối đa Nhóm …… Điểm đạt Hình thức đẹp Mức độ hiệu Nguyên liệu dễ tìm, giá thành rẻ Trình bày hấp dẫn Nhóm …… Nhóm …… Điểm đạt Điểm đạt được Nhóm …… Điểm đạt Nhóm …… Nhóm …… Điểm đạt Điểm đạt được Tổng điểm Theo em, sản phẩm nhóm bạn tốt chưa? Cần thay đỏi, bổ sung thêm gì? Lưu ý: Các nhóm bắt buộc hồn thành tất ô phiếu đánh giá ... THÀNH TIỀN (vnđ) (vnđ) … Tổng kinh phí Phiếu đánh giá số 3: Đánh giá triển khai dự án Ngày, tháng, năm Công việc nhóm dự định hồn thành Thực tế hồn thành Ghi chú/thay đổi Lý giải thay đổi nhóm... Hình vẽ sơ đồ thiết kế Sơ đồ mơ hình ADN Phiếu đánh giá giáo viên dành cho phần trình bày học sinh Các em tham khảo tiêu chí để hồn thiện sản phẩm nhóm cách tốt Phiếu đánh giá số 1: PHIẾU ĐÁNH GIÁ... …………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC Phiếu đánh giá : Đánh giá sản phẩm (dành cho học sinh) Phiếu sử dụng để đánh giá nhóm giới thiệu sản phẩm Nhóm đánh giá:……………………………………………… Tiêu chí Điểm tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ sơ dự án stem ADN,