0

KHDH chủ đề STEM ADN

11 1 0
  • KHDH chủ đề STEM   ADN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:37

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ NINH TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH ADN Giáo viên Trình Thị Bích Nguyên Tổ Tự nhiên Phú Ninh, tháng 12 năm 2020 1 Tên chủ đề THIẾT KẾ MÔ HÌNH ADN (Số tiết 02 tiết – Lớp 9) 2 Mô tả chủ đề Chủ đề “Thiết kế mô hình ADN” là một ý tưởng dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho đối tượng HS lớp 9, với việc thiết kế một mô hình ADN mới so với mô hình đã học và đã được lắp ráp, bằng các vật liệu tái chế sẽ giúp học sinh không những khắc. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ NINH TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ****** KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ: THIẾT KẾ MƠ HÌNH ADN Giáo viên: Trình Thị Bích Ngun Tổ: Tự nhiên Phú Ninh, tháng 12 năm 2020 Tên chủ đề: THIẾT KẾ MƠ HÌNH ADN (Số tiết: 02 tiết – Lớp 9) Mô tả chủ đề: Chủ đề “Thiết kế mơ hình ADN” ý tưởng dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho đối tượng HS lớp 9, với việc thiết kế mơ hình ADN so với mơ hình học lắp ráp, vật liệu tái chế giúp học sinh khắc sâu kiến thức học mà cịn kích thích tị mị, ham thích khám phá Bước đầu tìm hiểu công việc nhà thiết kế từ việc lên ý tưởng đến việc nghiên cứu tìm hiểu kiến thức, thiết kế chế tạo Để thực chủ đề này, HS cần chiếm lĩnh kiến thức học: - Sinh học 15: ADN - Sinh học 20: Thực hành: Quan sát lắp ráp mơ hình ADN Đồng thời, HS phải huy động kiến thức môn học liên quan như: - Tin học 7: Bài 5, (Bảng tính Excel); - Các kiến thức tính tốn (Tốn học); - Các kiến thức trang trí (Mỹ thuật) Mục tiêu: Sau hồn thành chủ đề, HS có khả năng: a Kiến thức: - Trình bày cấu trúc hóa học, cấu trúc khơng gian ADN - Vận dụng kiến thức cấu trúc hóa học, cấu trúc không gian ADN để chế tạo mơ hình ADN b Kĩ năng: - Tính tốn, thiết kế, vẽ sơ đồ cấu trúc ADN; chế tạo, lắp ráp sản phẩm mơ hình ADN - Báo cáo Hồ sơ học tập trình bày SP mơ hình AND c Phát triển phẩm chất: - Có tinh thần trách nhiệm, hịa đồng, giúp đỡ nhóm, lớp; - u thích mơn học, thích khám phá, tìm tịi vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn sống; - Có ý thức tuân thủ nguyên tắc kĩ thuật d Định hướng phát triển lực: - Năng lực nghiên cứu kiến thức khoa học cấu trúc phân tử ADN; - Năng lực giải vấn đề, cụ thể thiết kế chế tạo mơ hình ADN - Năng lực giao tiếp hợp tác nhóm để thống thiết kế phân công thực phần nhiệm vụ cụ thể tạo sản phẩm mơ hình ADN Thiết bị: - GV gợi ý, hướng dẫn HS sử dụng số thiết bị sau: + Xốp (mỗi miếng màu khác nhau); + Ống hút nhựa (10 ống/ màu) + Bìa cạc tơng(1m2) + Một số vật liệu, thiết bị phổ thơng cần có như: Băng keo đen, bít chì, màu tơ, bút bi, thước, kéo, giấy A4 (2 tờ), Bóng đèn, dây điện phích cắm, súng bắn keo… Tiến trình dạy học Hoạt động XÁC ĐỊNH U CẦU THẾT KẾ MƠ HÌNH ADN (Tiết – 45 phút) A Mục đích: - HS tìm hiểu kiến thức câu trúc phân tử AND - HS rèn kỹ quan sát phân tích lắp ráp mơ hình - HS bước đầu có tự tin trước bắt tay vào triển khai dự án; - HS tiếp nhận nhiệm vụ thiết kế mơ hình ADN , ghi nhận tiêu chí sản phẩm tiêu chí đánh giá sản phẩm : HS xác định rõ nhiệm vụ cần phải làm mơ hình ADN, mơ hình thỏa mãn tiêu chí GV đưa mức độ hoàn thành sản phẩm đánh giá theo bảng tiêu chí đánh giá B Nội dung: Quan sát mơ hình ADN: GV tổ chức cho HS quan sát mơ hình ADN; ngồi việc theo dõi hoạt động lớp nên đến nhóm để kiểm tra kết quan sát HS thông qua câu hỏi: + Số cặp nuclêôtit chu kỳ xoắn bao nhiêu? ►Mỗi chu kỳ xoắn có 10 cặp nuclêơtit + Các loại nuclêơtit liên kết với thành cặp? ► Các loại nuclêôtit liên kết với thành cặp theo nguyên tắc bổ sung: A-T; G-X - Lưu Ý HS trả lời phải vừa nói vừa vào hình (như đếm cặp nu, vào cặp nu liên kết với nhau) Lắp ráp mơ hình ADN: Sau quan sát mơ hình ADN xong HS tái lại phần nội dung kiến thức học 15 Để HS dễ dàng khắc sâu kiến thức rèn cho HS kỹ quan sát, lắp ráp mơ hình GV cho HS tiến hành lắp ráp mơ hình ADN Thiết kế mơ hình ADN: – Từ thí thực hành trên, GV tổ chức cho HS thảo luận để hình thành ý tưởng cách thay ngun liệu mơ hình ADN ngun liệu dễ tìm rẻ tiền đảm bảo u cầu mơ hình ADN GV giao nhiệm vụ cho HS thực dự án học tập “Thiết kế mơ hình ADN” dựa kiến thức mơ hình ADN khơng gian mà HS bước đầu tìm hiểu từ hoạt động thực hành lắp ráp Kết thảo luận, phân công nhiệm vụ thành viên nhóm ghi vào Hồ sơ học tập nhóm – Các tiêu chí: (1) đánh giá sản phẩm mơ hình ADN, (2) đánh giá kế hoạch triển khai dự án GV tự thiết kế xây dựng chủ đề dạy học, trước triển khai dạy lớp Trong hoạt động này, GV giải thích thống để HS hiểu yêu cầu nội dung nhiệm vụ gắn với tiêu chí nêu C Dự kiến sản phẩm hoạt động học sinh: Kết thúc hoạt động, HS cần đạt sản phẩm sau: – Mơ hình ADN; – Một Hồ sơ học tập : + Ghi chép xác định nhiệm vụ phải làm nhóm, thành viên theo phiếu học tập số + Bảng tiêu chí đánh giá kết hoạt động lắp ráp mô hình ADN, bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm kế mơ hình ADN + Kế hoạch thực dự án với mốc thời gian nhiệm vụ rõ ràng D Cách thức tổ chức hoạt động: Bước Đặt vấn đề Giáo viên nêu câu hỏi đặt vấn đề: Trên thực tế mơ hình phân tử ADN ? Để trả lời cho câu hỏi quan sát mơ hình sau Bước HS tiến hành quan sát mơ hình ADN - GV tổ chức chia nhóm HS - GV nêu rõ yêu cầu cho HS HS tiến hành qua sát mơ hình ADN cần ý số cặp nuclêôtit chu kỳ, loại nuclêôtit nà liên kết với nhau; - Mỗi nhóm nhận mơ hình ADN (Mơ hình GV chuẩn bị từ trước phân chia theo nhóm) Bước Giao nhiệm vụ cho HS thực hành lắp ráp mơ hình ADN: (8 phút) - HS làm việc theo nhóm chia sẵn: HS theo nhóm thống vai trị, nhiệm vụ thành viên nhóm; - GV nêu vấn đề: Mơ hình em vừa quan sát lắp ráp ? - Mỗi nhóm nhận vật liệu để lắp mơ hình AND (Bộ vật liệu lắp mơ hình GV chuẩn bị từ trước phân chia theo nhóm) - GV nêu yêu cầu: Căn vào cấu trúc mơ hình ADN em học 17 mơ hình em vừa quan sát lắp ráp lại mơ hình ADN đó, sản phẩm nhóm cần thoả mãn số tiêu chí sau: + Chiều xoắn hai mạch: Xoắn phải + Khoảng cách hai mạch + Số cặp nuclêôtit chu kỳ xoắn + Sự liên kết thành cặp theo NTBS nuclêôtit - GV nêu lưu ý mặt kỹ thuật (vì hướng dẫn lắp có SGK): lắp mạch thứ chưa cần ý tới trình tự nuclêơtit đoạn mà cần lựa chọn chiều cong đoạn cho hợp lý vừa đảm bảo khoảng cách so với trục vừa khớp với chiều lượn đoạn mạch Ở mạch thứ hai lựa chọn nuclêôtit lắp vào cho đảm bảo theo NTBS Bước 4: Đánh giá kết thực hành lắp ráp mơ hình ADN: - Các nhóm lên báo cáo kết quả, GV đặc câu hỏi cho nhóm để em trả lời qua GV thấy mức độ hiểu thành viên nhóm kết hoạt động nhóm có tốt khơng PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ Tiêu chí Nhanh Trước p: 10d Chiều xoắn 20đ Từ 5-8p: 8đ Khoảng cách Số cặp nu hai mạch chu kỳ xoắn Từ 8-9p: 5đ Nhóm 10đ Từ p trở lên:0 đ NTBS 40 20đ Bước 5: Giao nhiệm vụ cho HS xác định tiêu chí đánh giá sản phẩm: GV đưa vấn đề: Trong trình sử dụng lâu năm mẫu ghép mơ hình nhựa bị nức rạng dễ gãy, dẫn đến mơ hình lắp ghép chưa hoàn thiện Hiện thị trường giá thành lắp ghép mơ hình ADN tầm khoảng từa 150 – 300 nghìn đồng Liệu ta thay mơ hình chất liệu khác dễ tìm rẻ tiền hơn, làm mơ hình từ nguyên liệu phế thải khác mà đảm bảo yêu cầu mô hình ADN khơng? GV nêu u cầu dự án: Căn vào nguyên tắc quy trình lắp ráp phân tử ADN, cô muốn “đặc hàng” em sản phẩm Các nhóm “chào hàng cạnh tranh” cho GV – với tư cách nhà đầu tư để sản xuất sản phẩm thiết bị dạy học– sản phẩm Mơ hình ADN Nhóm có thiết kế sản phẩm đạt yêu cầu với giá thành sản xuất hợp lí “nhà đầu tư” rót vốn để sản xuất kinh doanh Theo đó, sản phẩm nhóm cần thoả mãn số tiêu chí sau: – Đảm báo tiêu chí mơ hình ADN; – Có khả sử dụng từ 1-3 năm; – Mô hình chắn màu sắc ưa nhìn; – Chi phí sản xuất hợp lí Với tiêu chí trên, nhóm chào hàng thiết kế sản phẩm mơ hình ADN “nhà đầu tư” đánh giá theo Phiếu đánh giá số Phiếu đánh giá số TT điểm điểm 2,5 điểm Chiều xoắn hai mạch: xoắn trái Chiều xoắn hai mạch: xoắn phải Khoảng giũa hai mạch không Khoảng giũa hai mạch Khoảng giũa hai mạch tương đối Số cặp nuclêôtit chu kỳ xoắn: nhiều 10 Số cặp nuclêơtit chu kỳ xoắn: 10 cặp Sự liên kết thành cặp Sự liên kết thành cặp theo theo NTBS NTBS nuclêôtit: nuclêôtit: Sai cặp Sai 1-2 cặp Sự liên kết thành cặp theo NTBS nuclêơtit: Đúng hết Chất liệu mua hồn toàn Chất liệu vừa mua vừa tận dụng đồ phế thải Chất liệu hoàn toàn từ tận dụng đồ phế thải Không đảm bảo Màu sắc đảm bảo Màu sắc hài hòa, đẹp Sản phẩm dễ bị hư hỏng, để lâu Sản phẩm trưng bày không bền Sản phẩm cứng cáp, chắn Chi phí để làm hệ thống từ 30.000 đ trở lên Chi phí để làm hệ thống từ 20.000 đến 30.000 đ Chi phí để làm hệ thống 20.000 đ Bước GV thống kế hoạch triển khai Hoạt động Thời lượng Hoạt động 1: Xác định yêu cầu thiết kế mơ Tiết hình ADN Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức cần tuần (HS tự học nhà theo thiết có liên quan để phục vụ cho việc thiết nhóm) kế chế tạo sản phẩm (kiến thức nền); chuẩn bị thiết kế sản phẩm, chế tạo, sản phẩm để báo cáo chào hàng Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế chào hàng sản phẩm Ngoại khóa – GV nhấn mạnh nhóm có tuần để nghiên cứu kiến thức liên quan (Cáu trúc phân tử ADN), (Xem Hồ sơ học tập nhóm với tập hướng dẫn HS tự học nhà) – Các nhóm triển khai xây dựng thiết kế sản phẩm để báo cáo với “nhà đầu tư” tuần – Bài trình bày thiết kế đánh giá theo tiêu chí Phiếu đánh giá số Phiếu đánh giá số Điểm tối đa TT Tiêu chí Trình bày thiết kế mơ hình ADN sản phẩm rõ ràng, ngun tắc 2 Giải thích rõ nguyên tắc lắp ráp, chiều xoắn hai mạch, số cặp nuclêôtit chu kỳ xoắn Nêu rõ lý chọn nguyên liệu để làm Trình bày báo cáo sinh động, hấp dẫn Hiệu làm việc nhóm Tổng điểm 10 Điểm đạt Hoạt động NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VỀ PHÂN TỬ ADN THIẾT KẾ VÀ HỒN THIỆN MƠ HÌNH ADN (HS tự học, tự nghiên cứu xây dựng thiết kế làm sản phẩm nhà tuần) A Mục đích: HS tự học kiến thức cần thiết có liên quan (kiến thức nền) thơng qua việc nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thêm thơng tin mơ hình AND mạng internet để hồn thiện thiết kế làm mơ hình theo yêu cầu GV đưa Học nguyên tắc an toàn chế tạo, lắp đặt sản phẩm Bổ sung thêm kiến thức thông qua việc giải vấn đề nảy sinh trình chế tạo sản phẩm B Nội dung: HS làm việc theo nhóm nhà phịng thí nghiệm để chế tạo sản phẩm; ghi chép lại công việc thành viên (khuyến khích sử dụng cơng nghệ để ghi hình trình chế tạo sản phẩm) Từ yêu cầu tiêu chí đánh giá sản phẩm, HS tự tìm hiểu kiến thức liên quan từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo hay tìm hiểu internet nhằm hồn thành sản phẩm HS trình bày kiến thức tự học thơng qua việc trình bày báo cáo bảo vệ thiết kế sản phẩm đáp ứng tiêu chí đánh giá phiếu đánh giá số GV đôn đốc, hỗ trợ HS q trình nhóm chế tạo sản phẩm C Dự kiến sản phẩm hoạt động học sinh: Kết thúc hoạt động, HS cần đạt sản phẩm sau: – Bản ghi chép kiến thức cấu trúc phân tử ADN, nguyên tắc lắp ráp mơ hình ADN…; – Hồ sơ thiết kế gồm có: Bảng thiết kế mơ hình ADN, danh mục vật liệu kèm Hai thiết kế trình bày giấy A4 PowerPoint D Cách thức tổ chức hoạt động: – HS theo nhóm tự đọc 17, 20 SGK Sinh học hoàn thành câu hỏi, tập Hồ sơ học tập nhóm Các cá nhân hồn thành nội dung phiếu trước thảo luận để ghi kết vào hồ sơ chung nhóm – HS vận dụng kiến thức cấu trúc ADN, làm việc theo nhóm để vẽ thiết kế chi tiết nhóm; hình vẽ sản phẩm mơ hình (hình dáng, kích thước, vật liệu… dự kiến) – HS tìm kiếm, chuẩn bị vật liệu dự kiến; – HS trao đổi tìm hỗ trợ GV môn liên quan (nếu cần) sau: + GV hướng dẫn HS cách đọc tài liệu, đọc sách giáo khoa, tìm kiếm thêm tài liệu từ nguồn thông tin khác Kết nối HS với GV môn khác để hỗ trợ HS cần thiết GV yêu cầu HS ghi kiến thức vào + GV hỗ trợ, gợi ý HS ý tưởng việc cọn màu sắc, kích thước ý tưởng thiết kế sản phẩm Khuyến khích HS nêu thắc mắc hỗ trợ HS tìm hiểu, giải đáp thắc mắc – HS tự hồn thiện báo cáo mơ hình AND giấy A trình bày PowerPoint tập luyện cách thức trình bày; chuẩn bị câu hỏi câu trả lời để bảo vệ quan điểm nhóm – HS hồn thiện bảng ghi danh mục vật liệu tính giá thành chế tạo sản phẩm; – HS đóng gói xếp sản phẩm, sẵn sàng cho phần triển lãm sản phẩm; Xây dựng báo cáo tập trình bày, giới thiệu sản phẩm Hoạt động TRÌNH BÀY SẢN PHẨM MƠ HÌNH ADN (Trình bày 45 phút) A Mục đích: Thơng qua hoạt động: - HS giới thiệu thiết kế mơ hình ADN để chứng minh phù hợp sản phẩm với điều kiện thực tế đáp ứng tiêu chí đánh giá sản phẩm đặt (Phiếu đánh giá số 1) - HS thực hành kỹ thuyết trình phản biện kiến thức liên quan; rèn luyện thói quen giữ gìn vệ sinh, an tồn lắp đặt thu hồi sản phẩm; hình thành ý thức cải tiến, phát triển sản phẩm - HS hoàn thiện kiến thức sau có thực nghiệm B Nội dung: - Các nhóm HS trình bày thiết kế mơ hình ADN, hồn chỉnh, giới thiệu chất liêu sản phẩm, phối hợp thành viên nhóm nào, cách thức làm sản phẩm kết hợp với việc giải thích kiến thức môn học liên quan - GV HS đặt câu hỏi để làm rõ nội dung - Mời GV khác tham gia buổi chào hàng để tham gia đưa câu hỏi chất vấn sản phẩm quy trình làm sản phẩm C Dự kiến sản phẩm hoạt động học sinh: Kết thúc hoạt động, HS cần đạt sản phẩm sau: Mơ hình AND hồn chỉnh trưng bày theo tiêu chí đánh giá D Cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa: Bước Trưng bày sản phẩm: Các nhóm HS lắp đặt thiết kế sản phẩm bàn khu vực bàn GV chuẩn bị sẵn (hoạt động thực trước vào tiết học); Bước GV tổ chức hoạt động tiết ngoại khóa : - Hoạt động 1: Xem Video tái kiến thức cấu trúc AND - Hoạt động 2: Lắp ráp mơ hình AND - Hoạt động 3: Các nhóm báo cáo, trình bày mơ hình nhóm mình: + Nhóm trình bày cách thức làm sản phẩm; điều chỉnh trình chế tạo sản phẩm giải thích lí (nếu có); giải thích cách tính giá thành sản phẩm; Đồng thời, “Nhà đầu tư” (các GV) HS kiểm tra tiêu chuẩn kĩ thuật: độ cứng cáp mơ hình Trong thời gian này, nhóm HS khác hồn thành phiếu đánh giá dành cho HS “Nhà đầu tư” nhóm khác đặt câu hỏi, nhận xét GV cơng bố kết chấm sản phẩm theo tiêu chí phiếu đánh giá Bước GV tổng kết nhận xét kết chung nhóm GV cần lưu ý hạn chế, điểm bất cập, chưa xác nhóm, đặc biệt lưu ý nhóm khai thác giải thích kiến thức giới thiệu sản phẩm ghi chép phiếu học tập GV gợi mở việc tìm hiểu kiến thức mở rộng, nâng cấp sản phẩm cho HS Bước 4: GV cho HS thực bảng kiểm đánh giá phẩm chất trách nhiệm hoạt động nhóm 10 ...1 Tên chủ đề: THIẾT KẾ MƠ HÌNH ADN (Số tiết: 02 tiết – Lớp 9) Mô tả chủ đề: Chủ đề “Thiết kế mơ hình ADN? ?? ý tưởng dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho đối tượng HS lớp... hoàn thành chủ đề, HS có khả năng: a Kiến thức: - Trình bày cấu trúc hóa học, cấu trúc khơng gian ADN - Vận dụng kiến thức cấu trúc hóa học, cấu trúc khơng gian ADN để chế tạo mơ hình ADN b Kĩ... hiểu kiến thức, thiết kế chế tạo Để thực chủ đề này, HS cần chiếm lĩnh kiến thức học: - Sinh học 15: ADN - Sinh học 20: Thực hành: Quan sát lắp ráp mơ hình ADN Đồng thời, HS phải huy động kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: KHDH chủ đề STEM ADN,