0

Xây dựng môi trường học tập kết hợp (Blended learning) tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

16 1 0
  • Xây dựng môi trường học tập kết hợp (Blended learning) tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:32

Bài viết bàn về việc chuyển đổi số trong giáo dục đại học đang là xu hướng chung của giáo dục thế giới. Việc triển khai giảng dạy trực tuyến trong giáo dục đào tạo là một xu hướng tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với giáo dục thế giới trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! Phạm Ngọc Diễm Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt: Việc nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo nhân tố định tồn phát triển đất nước cá nhân Mơ hình học tập kết hợp (Blended - Learning) phương thức dạy học phù hợp việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng u cầu xã hội Mơ hình tạo yếu tố thay đổi sâu sắc giáo dục, yếu tố thời gian khơng gian khơng cịn bị ràng buộc chặt chẽ, người học tham gia học tập mà không cần đến trường Sự chuyển giao tri thức khơng cịn chiếm vị trí hàng đầu giáo dục, người học phải học cách truy tìm thơng tin thân cần, đánh giá xử lí thơng tin để biến thành tri thức qua giao tiếp lẽ này, việc chuyển đổi số giáo dục đại học xu hướng chung giáo dục giới Việc triển khai giảng dạy trực tuyến giáo dục đào tạo xu hướng tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với giáo dục giới giai đoạn Improving the efficiency and quality of education and training is one of the decisive factors for the existence and development of the country and individuals Blended -Learning will be a very suitable teaching and learning method in training high quality human resources to meet social requirements This model has created profound changes in education, time and space will no longer be tied, learners participate in learning without going to school Knowledge transfer no longer occupies the top position of education, learners have to learn how to retrieve the information they need, evaluate and process information to turn into knowledge through communication For this reason, the digital transformation in higher education is the general trend of world education The applying of online teaching in education and training is an inevitable trend to bring Vietnamese education to the world education in the current period Từ khóa : học tập kết hợp (Blended –Learning), chất lượng, chuyển đổi số, giáo dục giới Mở đầu Sự bùng nổ cách mạng 4.0 mà cụ thể phát triển, lan tỏa mạnh mẽ công nghệ thông tin (Internet of things) đặt cho giáo dục Việt Nam đặc biệt giáo dục cao đẳng, đại học thách thức phải áp dụng mơ hình đào tạo trực tuyến cho phù hợp để tịnh tiến tiệm cận với giáo dục đại giới Nhằm đổi phát huy hiệu việc dạy học, CT268 TTg Thủ tướng phủ ngày 04 tháng năm 2017 việc tăng cường lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ (CMCN4), nêu cần nghiên cứu thực giải pháp nhằm mục đích thay mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục ngày nghề nghiệp để tạo nguồn nhân lực có khả tiếp tục xu hướng xuất hiện, khoa học kết nối việc dạy học công nghệ, xây dựng chiến lược chuyên môn, nên quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp, thị thơng minh Chính vậy, đến lúc phải xem xét phương pháp dạy học giáo dục phát triển tốt hơn, đáp ứng nhu cầu mục tiêu việc chuyển đổi số giáo dục đại học Học tập kiến thức lại sau quên học trường, cần nhấn mạnh vào việc học khái niệm với hình ảnh hoạt động trợ giúp, với quan điểm này, học tập thông minh đời tất yếu Học tập thông minh cung cấp cho người học lứa tuổi tầng lớp xã hội với khuôn khổ loạt công cụ tư thông minh giúp thúc đẩy mức độ hiểu biết cao Để thực điều này, việc dạy học số theo mơ hình học tập kết hợp (Blended Learning) cần phát triển mạnh mẽ tác động tích cực đến hệ thống giáo dục Cùng với khả đáp ứng tốt nhu cầu học tập đa dạng người học, dạy học số sở Giáo dục nghề nghiệp quan tâm nghiên cứu triển khai áp dụng rộng rãi trường Nội dung 2.1 Thực trạng vấn đề Trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa khống chế hoàn toàn, dạy học trực tuyến hội tốt giúp giáo viên tiếp cận với cơng nghệ đại, tạo điều kiện thói quen để học sinh học lúc, nơi Tuy nhiên, để tạo tính sinh động sức thu hút học sinh đến với học trực tuyến, môn học, giảng viên cần hướng dẫn học sinh nhà nghiên cứu, đọc trước bài, đưa yêu cầu cần chuẩn bị trước… kết hợp thời gian lớp củng cố kiến thức cho học sinh Phương pháp dạy học yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Để đổi Phương pháp dạy học, đòi hỏi người thầy khơng có lĩnh nghề nghiệp vững vàng mà cịn phải tự vượt qua phương pháp dạy học truyền thống Việc đổi phương pháp dạy học đòi hỏi người thầy phải làm quen với công nghệ thông tin phương tiện dạy học đại, sử dụng đa dạng hình thức kiểm tra đánh giá, tiếp cận với đòi hỏi yêu cầu kiến thức, kĩ tâm lý học trị Ứng dụng cơng nghệ thơng tin phương tiện đại vào trình dạy học biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đổi phương pháp dạy học theo quan điểm đại 269 cịn số giảngviên trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin cịn hạn chế, có tâm lí “e ngại” đổi phương pháp dạy học Vì thế, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy đem lại hiệu cao mức độ ứng dụng nhà trường thân giảng viên chưa cao, chưa rộng rãi chưa thể trở thành hệ thống ứng dụng đồng trình dạy học trường Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid bùng nỗ, khía cạnh giới chịu ảnh hưởng thay đổi đến không ngờ Nhận thức người thay đổi rõ rệt từ kinh tế, xã hội đến quan điểm nhỏ tầm quan trọng trang Dịch bệnh tranh tập trung, giãn cách xã hội làm thay đổi toàn hệ thống giáo dục giới Cô thể tương lai gần đại dịch Covid đẩy lùi tác động lên nhận thức người thay đổi khôn lường giới lớn Hình thức trực tiếp truyền thống hồn tồn vơ hiệu đại dịch Covid làm nhà giáo dục bắt buộc áp dụng, triển khai phương thức giáo dục đại chưa phổ biến với nhiều nơi giới, có Việt Nam.Trước đại dịch bắt đầu, xem việc đào tạo từ xa học trực tuyến xa lạ đơi cịn nghi ngờ, chí phản đơi hiệu Nhưng bắt buộc phải triển khai đại trà khơng cịn cách khác giãn cách xã hội không tập trung người học đến trường với phương châm “Tạm dừng đến trường khơng ngừng việc học", nhà quản lý giáo dục, giáo viên người học phải tiếp cận với nhiều nhận thấy ưu điểm mà hình thức dạy học trực tuyến mang lại “Cái khó ló khơn" Trong tình này, sở giáo dục tự khắc phục khó khăn tìm giải pháp dạy học trực tuyến tương đối thích hợp Khơng thể dùng lời phàn nàn để giải vấn đề việc ứng dụng công nghệ dạy trực tuyến mà đưa giải pháp, sở giáo dục nói chung Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM nói riêng bước đầu triển khai hình thức dạy học mẻ Vấn đề cần khắc phục khó khăn trở ngại tìm giải pháp hiệu việc dạy học trực tuyến thiết thực cần nghiên cứu 2.2 Biện pháp tổ chức thực 2.2.1 Học tập kết hợp (Blended Learning) gì? Blended Learning hay cịn gọi “học tập kết hợp” phương pháp học hòa trộn cách học truyền thống lớp cách học đại E-Learning (Mobile Learning Internet Learning) Đây phương pháp cập nhật theo xu học tập nhiều quốc gia giới, ban đầu nghiên cứu Đại học Cambridge việc giảng dạy ngoại ngữ, sau áp dụng 270 giảng dạy nhiều trường đại học danh tiếng tổ chức đào tạo chuyên nghiệp lĩnh vực đào tạo khác (UB Academy, 2017) Thực tế, phương pháp học Blended Learning kế thừa từ việc phát triển mơ hình học tập trực tuyến (E-Learning) Các tài liệu tham khảo thuật ngữ “Blended Learning” xuất từ đầu thập niên 90, kể từ khái niệm thay đổi theo kết hợp giáo dục truyền thống đặc thù cơng nghệ (Friesen, 2012) Hay nói cách khác phương pháp Blended Learning hiểu hình thức đào tạo kết hợp học tập cách kết nối hình thức đào tạo online sử dụng tảng cơng nghệ hình thức học tập truyền thống lớp Hình Mơ hình học tập kết hợp 2.2.2 Mơ hình học tập kết hợp (Blended Learning) dạy học: Học tập kết hợp (Blended Learning) có nguồn gốc từ hoc tập trực tuyến đại diện cho hột thay đoi việc dạy học để tối u hóa cho người hoc mà cách thức dạy học truyền thống làm Học tập kết hợp có ba hình thức sau: - Học tập trực tuyến: Trong học tập kết hợp, người học tham gia học phần khóa học thơng qua học trực tuyến người học chủ động lựa chọn thời gian địa điểm cách thức học tập phù hợp - Học tập lớp: Người học phải tham gia học phần khóa học lớp theo hướng dẫn giảng viên - Học tập tích hợp: Người học chọn học phần mơn học khóa học học tập theo hình thức kết hợp học tập trực tuyến với lớp 2.2.2.1 Mơ hình ln phiên/quay vịng (Station Rotation): Đây thực biến thể mơ hình lớp học mà giáo viên sử dụng nhiều năm qua Thời gian biểu thiết lập để người học có thời gian học tập trực tiếp với giáo viên học trực tuyến Giảng viên cung cấp cho người học nhiều hỗ trợ cá nhân dựa nhu cầu họ 271 Hính Mơ hình ln phiên/quay vịng Trong mơ hình ln phiên (Rotation) bao gồm học trực tiếp với giảng viên, tương tác nhóm, học sinh học chủ yếu khuôn viên trường học, lớp học với giáo viên tất người học luân phiên thực tất hoạt động học tập trực tuyến học trực thời khóa biểu lớp học cố định 2.2.2.2 Mơ hình trường học trực tuyến (Lab School) Hính Mơ hình trường học trực tuyến Mơ hình cho phép người học tham gia trường học trực tuyến tồn thời gian suốt khóa học, khơng có giảng viên trực tiếp giảng day Thay vào đó, trợ giảng đóng vai trị giám sát, hướng dẫn Mơ hình giúp giảm thiểu u cầu sở vật chất (trường học, lớp học) nguồn lực (giảm thiểu số lượng giảng viên) Người học luân phiên đến phòng thực hành để thực tiết học trực tuyến thay tất lớp học - Người học cần phải có lịch học linh hoạt để làm nhiệm vụ khác muốn đẩy nhanh trình học so với phương pháp truyền thống với mơ hình này, người học cần học với tiến độ chậm so lớp học truyền thống Ngồi ra, vấn đề kinh phí sở vật chất, nhà trường không mở lớp học 272 truyền thống, mơ hình giúp giảm quy mơ lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập người học 2.2.2.3 Mơ hình tự kết hợp (Individual Rotation) Mơ hình cho phép tổ chức mơn học nằm ngồi chương trình học tập truyền thống Người học tham gia lớp học truyền thơng, sau ghi danh vào khóa học để bổ sung cho chương trình học tập thường xun họ (Mơ hình đặc biệt có ích trường hợp sau: Một khóa học khơng cung cấp nhà trường, người học lựa chọn họ muốn học thêm lĩnh vực - Người học muốn tham gia khóa nâng cao để lấy tín chỉ, họ ghi danh vào khóa học thiết kế phê duyệt Hính Mơ hình tự kết hợp 2.2.2.4 Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom): Ngược lại với mơ hình học truyền thống, lớp học đảo ngược, giáo viên thực video lý thuyết tập bản, chia sẻ qua internet cho người học xem trước nhà Giáo viên dành thời gian lớp để giải đáp thắc mắc cho người học, làm tập khó hay thảo luận sâu kiến thức ứng dụng thực tế Hính Mơ hình lớp học đảo ngược 273 2.3 Ứng dụng phương pháp học tập kết hợp ( Blended learning) trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh Trong năm học vừa qua, tổng số lớp học tổ chức giảng dạy on line/ offline/ blended learning trường gồm 86 lớp với số lượt học sinh sinh viên tham gia 2.239 HSSV Qua trình giảng dạy nhà trường tổ chức khảo sát khảo sát người học lấy ý kiến phản hồi hoạt động giảng dạy Kết phản hồi cụ thể sau: Nội dung Máy tính Ipads Điện thoại Phương tiện khác Bạn tham gia học online/ofline phương tiện nào? 32.8% 3.5% 50% 10% Khơng có phương tiện Tổng 3.7% 100% Bảng Thiết bị dạy học online/offline HSSV Phương tiện dạy học online/ofline 10% 3,70% 32,80% 50% 3,50% Máy tính Ipads Điện thoại Phương tiện khác Khơng có phương tiện Biểu đồ 1: Thiết bị dạy học online/offline HSSV Về trình chuẩn bị giảng dạy, phương tiện dạy học Nội dung Tốt Khá Trung Bình Yếu Chưa đạt Tổng GV cung cấp cho HSSV nội dung, thời lượng, hình thức học tập 63.1% 25% 8.8% 2.1% 0.8% 100% 274 GV cung cấp cho HSSV mục tiêu chương, 64.7% 24% 8.5% 1.8% 1.0% 100% GV cung câp đầy đủ giáo trình, nguồn tài liệu tham khảo 66.7% 22.7% 8.3% 1.5% 0.8% 100% GV cung câp đầy đủ giáo trình, nguồn tài liệu tham khảo 61.8% 26.2% 9.0% 2.0% 1.0% 100% Nhà trường đăng tải đầy đủ học website cho HSSV 66.6% 22.5% 8.0% 2.0% 0.9% 100% Bảng 2: Đánh giá HSSV trình chuẩn bị giảng dạy, phương tiện dạy học Nhà trường đăng tải đầy đủ học website cho HSSV 66,60% GV cung câp đầy đủ giáo trình, nguồn tài liệu tham khảo 61,80% 22,50% 8,00% 26,20% 9,00% GV cung câp đầy đủ giáo trình, nguồn tài liệu tham khảo 66,70% GV cung cấp cho HSSV mục tiêu chương, 64,70% 24% 8,50% GV cung cấp cho HSSV nội dung, thời lượng, hình thức học tập 63,10% 25% 8,80% 22,70% 8,30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tốt Khá Trung Bình Yếu Chưa đạt Biểu đồ 2: Đánh giá HSSV trình chuẩn bị giảng dạy, phương tiện dạy học - Tốt: 61.8% đến 66.7% - Khá: 22.5% đến 26.2% - Trung bình: 8.0% đến 9.0% - Yếu: 1.5% đến 2.1% - Chưa đạt: 0.8% đến 1.0% 275 Về việc giảng dạy giảng viên Nội dung Tốt Khá Trung Bình Yếu Chưa đạt Tổng Nội dung giảng, tập/video hướng dẫn GV đầy đủ 64.3% 25.1% 8.1% 1.7% 0.8% 100% Nội dung giảng, tập/video hướng dẫn GV đầy đủ 61.8% 26.2% 9.0% 2.0% 1.0% 100% GV phản hồi tích cực (thân thiện, nhiệt tình, kịp thời) cho HSSV HSSV thắc mắc 65.6% 23.7% 8.2% 1.6% 0.9% 100% GV có hướng dẫn HSSV tự học cụ thể, rõ ràng hiệu GV gửi theo thời khoá biểu (giờ dạy, buổi học) 100% 63.9% 24.6% 8.7% 1.8% 1.0% 100% 69.3% 21.1% 7.3% 1.7% 0.6% Bảng 3: Đánh giá HSSV việc giảng dạy giảng viên GV gửi theo thời khoá biểu (giờ dạy, buổi học) 69,30% 21,10% 7,30% GV có hướng dẫn HSSV tự học cụ thể, rõ ràng hiệu 63,90% 24,60% 8,70% GV phản hồi tích cực (thân thiện, nhiệt tình, kịp thời) cho HSSV… 65,60% 23,70% 8,20% Nội dung giảng, tập/video hướng dẫn GV đầy đủ 61,80% Nội dung giảng, tập/video hướng dẫn GV đầy đủ 64,30% 26,20% 9,00% 25,10% 8,10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tốt Khá Trung Bình Yếu Chưa đạt Biều đổ 3: Đánh giá HSSV việc giảng dạy giảng viên 276 - Tốt: 61.8% đến 69.3% - Khá: 21.1% đến 26.2% - Trung bình: 7.3% đến 9.0% - Yếu: 1.6% đến 2.0% - Chưa đạt: 0.6% đến 1.0% Đánh giá hiệu việc học online/offline ( blended learning) Tốt Khá Trung Bình Yếu Chưa đạt Tổng Kiến thức HSSV tiếp thu qua buổi học online/offline 53.8% 27.8% 13.1% 3.5% 1.8% 100% Học online/offline giúp bạn chủ động, linh hoạt 50.9% 26.2% 13.6% 5.8% 3.4% 100% Nội dung Bảng 4: Đánh giá HSSV hiệu việc học online/offline Học online/offline giúp bạn chủ động, linh hoạt 50,90% Kiến thức HSSV tiếp thu qua buổi học online/offline 26,20% 53,80% 27,80% 13,60% 13,10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tốt Khá Trung Bình Yếu Chưa đạt Biểu đồ 4: Đánh giá HSSV hiệu việc học online/offline - Tốt: 50.9% đến 53.8% - Khá: 26.2% đến 27.8% - Trung bình: 13.1% đến 13.6% - Yếu: 3.5% đến 5.8% - Chưa đạt: 1.8% đến 3.4% 277 2.4 Những kết đạt được, kinh nghiệm rút việc áp dụng phương pháp học tập kết hợp Thông qua kết việc ứng dụng mơ hình Blended Learning việc phát triển chương trình tiếng anh ngành tiếng Anh, lợi ích vơ to lớn mơ hình đào tạo này, nhìn từ nhiều góc độ - Đối với sinh viên: Blended Learning tạo mơi trường tích cực chủ động học tập thông qua việc tương tác: sinh viên - sinh viên để học hỏi lẫn nhau, sinh viên giảng viên qua việc hướng dẫn giáo viên lớp qua mạng; học sinh tương tác với giảng viên trường Phương pháp học trực tuyến phù hợp với nhiều người, nhiều bậc học khác Học sinh dễ dàng tham gia lớp học dù nhà, nơi làm việc hay địa điểm mạng internet công cộng Thêm vào đó, với module học trực tuyến cho phép sinh viên “cá nhân hóa” việc học tập Có nghĩa là, sinh viên học theo tốc độ riêng họ, sử dụng phương pháp học tập ưa thích nhận phản hồi thường xuyên kịp thời hoạt động học tập họ tham gia Tiết kiệm thời gian học tập: So với phương pháp đào tạo truyền thống lớp học qua mạng giúp học sinh tiết kiệm khoảng từ 20 đến 40 % thời gian đo giảm thời gian lại phân tán thời gian phòng chống dịch bệnh Học sinh học trực tiếp với giáo viên thân thuộc tăng tương tác qua không gian mạng Nội dung học thể sinh động, trực quan yếu tố khác như: video, âm thanh, hình ảnh Nhiệm vụ, ý thức học tập học sinh sinh viên ln góp phần cho thành cơng học tập Cần tăng cường nhận thức ý thức học tập trực tuyến Thực nghiêm túc quy định nhà trường tham gia lớp học/ khóa học trực tuyến - Cần trang bị thiết bị phương tiện học trực tuyến Nếu có khó khăn phải đề xuất hỗ trợ với CVHT/GVCN nhà trường để đảm bảo việc tham gia học trực tuyển hiệu - Phải chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu trước buổi học trực tuyến - Áp dụng kết hợp nhiều phương pháp học: Việc học trực tuyến giúp HSSV chủ đơng q trình học tập Tuy nhiên, hiệu phụ thuộc vào cach mà em tiếp cận cách thức học tập Học online không chi đơn giản theo dõi học mạng internet Kết hợp nhiều phương pháp, chu người Thơng qua đó, việc thu nhận nhiều kiến thức hữu ích trở ne thuận lợi đầy đủ nghe, nói, đọc, viết cách hợp lý 278 giúp ích cho cập nhật thơng tin người tơng qua đó, việc thu nhận nhiều kiến thức hữu ích trở nên thuận lợi - Tạo thói quen học tập ngày: Việc hoc tập trở thành thói quen giúp cảm thấy thoải mái, không bị áp lực, không trở nên lười biếng HSSV lên mạng, vào học ngày để học tập có thời gian rånh Tạo thói quen tốt, đồng thời giúp việc nghiên cứu kỹ kiến thức, ghi nhớ đầy đủ thông tin cần thiết liên quan tới học - Kết hợp với trải nghiệm thực tế: Việc học tập không đơn giản sách vớ, hay qua giảng Học tập kiến thức cần có kết hợp với trải nghiệm thực tế giúp người ghi nhớ sâu sắc rõ ràng Không chi vậy, việc kết hợp học tập với trải nghiệm thực tế giúp người hiểu xác, hiểu cách cụ thể chất vấn đề Chi xác định chất thơng tin liên quan tìm hiểu xác định kỹ lưỡng Khi học trực tuyên, hay học theo phương pháp truyền thống kết hợp trải nghiệm thực tế vô quan trọng Học cần đơi với hành, với thực hành có hiệu cao, giúp việc bổ sung, lĩnh hội kiến thức tốt Bởi thế, học tập trực tuyến cần ý tới vấn đề này, áp dụng phương pháp thích hợp phụ thuộc vào lĩnh vực mà tìm hiểu - Chia sẻ với người khác học tập: Học trực tuyến khơng phải việc bạn tham gia vào khóa học, tự tìm hiểu Tham gia học online, việc trao đổi nhóm, học tập nhóm hồn tồn thực dễ dàng Nhiều tính hỗ trợ giúp học viên khóa học liên lạc, trao đổi thảo luận với Điều vơ hữu ích từ họ hỗ sung kiến thức cho hiệu Khơng vậy, cịn cách giúp cải thiện khả làm việc nhóm - Đối với giảng viên: Blended -Learning phương thức dạy học dựa công nghệ thông tin truyền thông Với phương pháp này, việc học linh hoạt mở Người học học lúc nào, đâu, với ai, học vấn đề thân quan tâm, phù hợp với lực sở thích, phù hợp với yêu cầu cơng việc mà cần có phương tiện máy tính mạng Internet Phương thức học tập mang tính tương tác cao, hỗ trợ bổ sung cho phương thức đào tạo truyền thống góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Ngoài ra, Blended learning giúp giảng viên sáng tạo hơn, chủ động trình giảng dạy Khác với phương pháp truyền thống, giảng viên phải tùy chỉnh thiết kế giáo án dựa nhu cầu học tập sinh viên bao gồm: phong cách, sở thích khả học tập Giải pháp kết hợp việc sử dụng E – Learning 279 phương pháp giảng dạy truyền thống song song giúp người học thực hoạt động học tập E-Learning, tham gia học khóa học thực Trừ thực hành, thí nghiệm phải lên phịng thí nghiệm để tiếp cận thực với cơng việc Ngồi ra, gặp giảng viên số buổi để thảo luận, trao đổi giải số vấn đề nhằm mục đích rèn luyện kĩ giao tiếp xã hội Do vậy, chương trình giảng dạy sản phẩm học tập tốt phục vụ cho nhu cầu học tập sinh viên Áp dụng Blended Learning cho phép giảng viên tích hợp nhiều công cụ truyền đạt thông tin như: giảng PowerPoint, text, video sinh động… cho nội dung đơn cần truyền đạt, giúp giảng viên có nhiều thời gian tập trung vào nội dung mang tính gợi mở, phát triển thông qua hoạt động thảo luận trực tiếp lớp… Để đạt hiệu tối ưu trình thay đổi phương pháp giảng dạy , giảng viên cần nhận thức rõ ràng thơng suốt đào tạo trực tuyến Có tâm thay đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với xu thời đại, khơng nhìn vào mặt hạn chế việc dạy trực tuyến mà thoái thoát Phải xem nhiệm vụ giảng dạy người thấy thời đại mới, thay đổi cấp thiết nhận thức tư để phù hợp với nhu cầu đào tạo xã hội Thường xuyên tham gia lớp học bồi dưỡng chuyên môn CNTT phương pháp dạy trực tuyến, tự bồi dưỡng, nghiên cứu ứng dụng, tảng dạy trực tuyến - Xây dựng giảng sinh động, thú vị Tổ chức hoạt động tương tác với người học hiệu quà phù hợp Phải có chế độ kiểm tra, giám sát tham gia lớp người học qua thảo luận, tập tương tác, kiểm tra đột xuất kiến thực học, tổ chức trò chơi, đưa thực tiễn nhiều vào giảng clip tài liệu thực tế đăng giảng web trước học để HSSV có điều kiện thời gian tư duy, tìm hiều chuẩn bị học - Có chế độ nghĩ giải lao hợp lý không theo học thông thường lớp học truyền thống để tránh HSSV căng thẳng ngồi nhìn hình máy tính, điện thoại thơng minh thời gian dài ảnh hưởng sức khỏe làm người học mệt mỏi, tập trung Có thái độ thân thiện, vui vẻ kiên việc kiểm tra, giám sát người học - Hạn chế trở ngại đường truyền cách tự học, tự bồi dưỡng kiến thức CNTT để xử lý vấn đề, cố đường truyền Đưa lên web clips tài liệu cần xem trước buổi học kem theo câu hỏi khơi gợi tư duy, động não để tránh việc khơng mở file clips, hình ảnh âm nặng tương tác trực tiếp qua video calls tàng ứng dụng Zoom phần mềm khác, Cần nắm nơi liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cách xử lý hiệu việc- đường truyền 280 - Học hỏi đồng nghiệp để xuất hỗ trợ từ giảo viên giỏi CNTT kỹ thuật ứng dụng phần mềm dạy trực tuyển, hỗ trợ đơn vị phận chuyên trách đào tạo trực tuyến - Xây dựng thỏi quen thường xuyyên tiếp cận, ứng dụng công nghệ tron giảng dạy, đặc biệt dạy trực tuyến để thân lúc cập nhật, linh hoạt với thay đổi thời đại - Chia sẻ, học tập kinh nghiệm , đề xuất phương thức dạy – học trực tuyến, tổ môn, khoa chuyên môn nhà trường ngày hoàn thiện hệ thống đào tạo trực tuyến cách hiệu - Nắm rõ đối tượng người học, điều kiện học tập trực tuyến người học để từ có hướng hỗ trợ đề xuất hỗ trợ cho HSSV tham gia học trực tuyến tốt - Hướng dẫn HSSV phương pháp học trực tuyến hiệu quả, thông báo lịch học tập, kiến thức, thời gian học trực tuyến rõ ràng trước khóa học đề người học chủ động - Thường xuyên khen ngợi, đánh giá tốt HSSV tham gia học tích cực học trực tuyến Dù giải pháp không cá nhân tác giả áp dụng trình giảng dạy online nhận thấy HSSV thích thú với nhận xét khen ngợi giáo viên tương tác học cách phản hồi tập yêu cầu học qua giảng Web trường - Đối với nhà trường: Trong nhà trường chi phí cho hệ thống giảng đường, trang bị khoản chi phí khơng nhỏ Nếu áp dụng Blended Learning nhu cầu phịng học truyền thống giảm đáng kể áp lực đầu tư giảm theo Mặt khác, thời gian đứng lớp giảng viên, đặc biệt bậc đại học vấn đề cần giải Giảng viên giỏi có nhiều sinh viên muốn đăng kí học, mơ hình truyền thống, khả đáp ứng bị giới hạn không gian lớp học thời gian mà giảng viên bố trí lên lớp Hơn nữa, thấy, giảng viên yêu cầu đứng lớp, họ có áp lực lớn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học, tham gia hội thảo, tư vấn nghề nghiệp… Do đó, Blended Learning lại lần chứng minh tính hiệu giải mâu thuẫn thời gian đứng lớp nghiên cứu khoa học giảng viên đại học, mâu thuẫn khả đáp ứng giảng viên với số lượng vô tận người học hướng đến giảng viên giỏi Việc nâng cao hiệu phương thức đào tạo trực tuyến cần thiết cấp bách trường HOTEC nói riêng sở giáo dục nói chung ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo tuyển sinh trường Chính vậy, yếu tố quan trọng nhà quản 281 lý giáo dục, BGH, thầy cô em HSSV nhận thức đào tạo trực tuyến cần thiết quan trọng xây dựng trì thói quen học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghề nghiệp thời đại 4.0, thời kỳ hội nhập trước biến đổi không lường trước giới - Đối với xã hội: Xã hội ngày phát triển tất ngành nghề phải chạy theo để phát triển tiến bước theo, lĩnh vực đào tạo giáo dục So với học tập truyền thống trường lớp học online đánh giá giải pháp giúp tiết kiệm chi phí tới mức tốt hiệu cao, chi phí thấp hiển nhiên giúp học trực tuyến trở thành lựa chọn hàng đầu cho người có nhu cầu bước ngoặc lớn cho giáo dục nước ta tiếp cận với công nghệ đại nước giới Khi có khả tiếp cận đầy đủ công nghệ đại, hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực kinh tế lợi ích kinh tế động lực cho phát triển đất nước giáo dục yếu tố đóng vai trị chủ lực Nhìn chung, từ phân tích nhận định trên, thấy, Blended Learning đem lại số lợi ích sau cho Trường tiết kiệm chi phí cho nhà trường học sinh, sinh viên Học sinh, sinh viên tiết kiệm chi phí liên quan đến việc lại đến lớp, với E-Learning cần có thiết bị truy cập Internet sinh viên dễ dàng học tập khung thời gian linh hoạt Hai là, tiết kiệm thời gian rút ngắn khoảng cách người dạy người học Đối với đặc tính ưu việt cấu phần Blended-Learning, sinh viên học lúc, nơi hồn thành nội dung học online phải có khả tự học để nghiên cứu tài liệu, giảng trước tham gia vào tiết học Những lợi ích Blended Learning lớn, nhiên việc áp dụng cho hiệu lại tốn khó Cơ sở vật chất, tảng công nghệ điều kiện cần triển khai, nhiên điều kiện đủ đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, bảo đảm cập nhật đầy đủ giảng giảng viên tận tình, chu đáo dịch vụ với sinh viên Tuy nhiên, để tịnh tiến tiệm cận với giáo dục đại việc áp dụng chương trình đào tạo quy nhà trường hướng đắn cần triển khai sớm, đặc biệt cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ Đối với Trường, hướng nhà trường nhận định trình phát triển mình., việc thay đổi vơ khó khăn Nhưng khơng thay đổi đồng nghĩa với việc tụt hậu lại phía sau, ứng dụng cơng nghệ thơng tin E-Learning đào tạo thành công trở vĩ đại nhà trường 282 Kết luận Có thể nói, với thành tựu khoa học kĩ thuật, việc học chưa đơn giản tiện lợi đến Chính lẽ này, cần đẩy mạnh việc áp dụng mơ hình Blended Learning đào tạo coi phương thức đào tạo ưu việt, có giao thoa hài hòa hai phương pháp đào tạo tưởng chừng trái ngược “truyền thống” “E-Learning”, mang lại nhiều lợi ích thuận tiện cho giảng viên, sinh viên đội ngũ quản lý Với tinh thần đổi phát triển hoạt động đào tạo trực tuyến nhà trường, khoa đơn vị nhà trường nỗ lực để xây dựng phát triển chương trình đào tạo theo định hướng E-Learning blended leaning Bên cạnh đó, việc phát triển chương trình liên kết đào tạo liên kết, liên thơng theo mơ hình Blended Learning trọng Tất nỗ lực nhằm mang đến hội học tập rộng mở cho đối tượng học viên có nhu cầu nâng cao chất lượng, hình ảnh chương trình đào tạo nhà trường Nhìn chung, dạy học trực tuyến học tạp kết hợp xu hướng tất yếu bối cảnh hạ tầng công nghệ ngày phát triển mạnh mẽ, trước diễn biến khó lường dịch bệnh Để trình chuyển đổi kết hợp hài hịa dạy học truyền thống trực tuyến đạt hiệu quả, trường học, giảng viên cần tạo khơng khí học trực tuyến hấp dẫn cho học sinh Đồng thời, phương pháp dạy học, gỉang viên cần thay đổi, cải tiến cho phù hợp hình thức dạy học Nếu vượt qua thách thức, trở ngại việc học trực tuyến, ngành giáo dục Việt Nam bắt kịp nước tiên tiến giới lấy công nghệ thông tin làm tiền đề nhằm đổi mạnh mẽ giáo dục Tài liệu tham khảo: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Hương, T.T.L Sự phát triển E-Learning Hàn Quốc Kinh nghiệm cho Việt Nam in Sơ kết chương trình đào tạo từ xa NEU - EDU TOP theo phương thức ELearning 2014 Trường ĐHKTQD: NXB KTQD Lê Đức Ngọc (2015) Đổi toàn diện hoạt động đào tạo đại học Công ty đảm bảo đo lường đánh giá chất lượng giáo dục Microsoft Tập đoàn Nguyễn Hoàng thúc đẩy trường học thông minh - Tg Kim Huyền, Báo tuổi trẻ, ngày 16/6/2017 Mơ hình trường học - Bước đột phá cách dạy cách học, theo Báo Giáo dục thời đại, 8/11/2013 Ngành giáo dục "đón đầu" Cách mạng 4.0 sao? GS Phan Văn Trường, cố vấn Chính phủ Pháp thương mại quốc tế - Báo điện tử baoquocte.vn, ngày 14/4/2017 Pocatilu, P., Developing Mobile Learning applications for Android using web services Informatica Economica, 2010 14(3): p 106 TS Nguyễn Trung Tuấn, T.P.T., ThS.Nguyễn Thanh Hương Một số xu hướng công nghệ phát triển hệ thống E-Learning in Sơ kết chương trình đào tạo từ xa NEU-EDUTOP theo phương thức E-Learning 2014 NXB ĐH Kinh tế Quốc dân 283 ... Mơ hình lớp học đảo ngược 273 2.3 Ứng dụng phương pháp học tập kết hợp ( Blended learning) trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh Trong năm học vừa qua, tổng số lớp học tổ chức... địa điểm cách thức học tập phù hợp - Học tập lớp: Người học phải tham gia học phần khóa học lớp theo hướng dẫn giảng viên - Học tập tích hợp: Người học chọn học phần mơn học khóa học học tập theo... mà cách thức dạy học truyền thống làm Học tập kết hợp có ba hình thức sau: - Học tập trực tuyến: Trong học tập kết hợp, người học tham gia học phần khóa học thơng qua học trực tuyến người học
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng môi trường học tập kết hợp (Blended learning) tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0,