0

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS

15 6 0
  • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 08:25

Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên là biểu mẫu được lập ra nhằm tóm tắt, tổng hợp toàn bộ kết quả trong quá trình làm việc của giáo viên theo định kỳ để báo cáo lên cấp trên nhằm mục đích làm căn cứ xét duyệt thăng chức, khen thưởng, đề xuất tăng lương...Nội dung trong mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên năm 2022 cần nêu rõ những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, càng chi tiết càng tốt. Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên rất quan trọng giúp quản lý dễ dàng tổng hợp, đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và đưa qua quyết định khen thưởng cũng như những chiến lược quản lý PHÒNG GD & ĐT TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên THCS - Mẫu BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LĐTT NĂM HỌC … I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH + Họ tên: + Sinh ngày: + Nơi sinh: + Trình độ văn hóa: + Chức vụ nay: + Q trình cơng tác: + Học hàm, học vị: II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Quyền hạn, nhiệm vụ giao: - Giảng dạy môn khối - Chủ nhiệm lớp - Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Thành tích đạt cá nhân: a Về tư tưởng trị: - Bản thân tơi chấp hành tốt chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp, tham gia tích cực phong trào thi đua Đảng, ngành, tổ chức xã hội phát động Có tinh thần đồn kết tập thể b Về cơng tác chuyên môn - Tôi thực tốt quy chế chuyên môn quy định ngành Nắm vững chương trình giáo dục mơn học phân cơng giảng dạy - Tích cực đổi phương pháp Có ý thức áp dụng nhiều phương pháp vào dạy học đạo tổ áp dụng phương pháp dạy học mới, tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào dạy học đạt hiệu tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường - Hiệu giảng dạy: Chất lượng đại trà môn giảng dạy sau: Anh 9: Chỉ tiêu phấn đấu: 98% TB trở lên Kết đạt được: 100% TB trở lên Anh 7: Chỉ tiêu phấn đấu: 97 % TB trở lên Kết đạt được: 98,4% TB trở lên Chủ nhiệm : Chỉ tiêu phấn đấu: 100% lên lớp thẳng - Có 02 HS đạt giải cấp huyện mơn - Hồn thành tốt nhiệm vụ khác mà nhà trường giao cho - Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B cấp trường - Kết xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt - Kết đánh giá danh hiệu công chức: Khá c Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chun mơn: thân không ngừng tự học tâp, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ d Đạo đức lối sống Có lối sống thẳng thắn trung thực, biết quý trọng người xung quanh Hết lịng phục vụ nhân dân III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG Danh hiệu thi đua: Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm định công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định Hình thức khen thưởng: Năm Hình thức Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; khen thưởng quan ban hành định THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng dấu) NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu) Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên THCS - Mẫu PHÒNG GD-ĐT …… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS……… Độc lập - Tự - Hạnh phúc … , ngày 18 tháng năm 20… BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH Năm học: 20 -20 I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH + Họ tên: + Sinh ngày: + Nơi sinh: + Trình độ văn hóa: + Chức vụ nay: + Quá trình cơng tác: + Học hàm, học vị: II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Quyền hạn, nhiệm vụ giao đảm nhận - Tổ phó chun mơn: Tổ Sử - Địa – GDCD - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trường học - Thư kí Chi trường THCS Phú Đa - Giảng dạy: môn lịch sử lớp lớp - Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1 - Phụ trách việc hướng dẫn học sinh tham gia thi làm đề tài nghiên cứu KHKT Sáng tạo Thanh thiêú niên Nhi đồng - Phụ trách giám sát công tác chất lượng mơn lịch sử Thành tích đạt cá nhân Với quyền hạn nhiệm vụ giao đảm nhận, phân công lãnh đạo sâu sát Ban giám hiệu nhà trường với ban ngành cấp, năm học qua thân nỗ lực hồn thành nhiệm vụ của đạt kết sau: 2.1 Về chuyên môn nghiệp vụ a) Trong công tác giảng dạy: - Trong thời gian công tác thực tốt quy chế, quy định chuyên môn ngành, nhà trường, tổ chuyên môn đề thực giấc vào lớp, công tác soạn giảng, báo giảng, chấm trả ; học hỏi đồng nghiệp, đổi phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục Tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn ngành tổ chức - Thực nghiêm túc đảm bảo dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng, theo hướng giảm tải chương trình THCS, kĩ đề kiểm tra đảm bảo theo ma trận đề dạy học theo hướng phát triển lực học sinh - Thực ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên tiết học ứng dụng phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học nay, đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh, công khách quan công việc đánh giá xếp loại học sinh - Đảm bảo đầy đủ loại hồ sơ sổ sách theo quy định ngành quan đơn vị - Tích cực công tác thao giảng tổ chuyên môn quy định: tiết dạy/năm học xếp loại giỏi - Trong lần kiểm tra chuyên đề: tổ, trường xếp loại tốt - Đạt vượt tiêu chất lượng môn đề vào đầu năm học nhà trường - Không vắng, bỏ tiết buổi b) Trong cơng tác chủ nhiệm lớp: - Duy trì sĩ số học sinh: 100%, khơng có học sinh bỏ học - Đảm bảo chất lượng mặt học sinh học lực hạnh kiểm - Tham gia nghiêm túc hưởng ứng đầy đủ hoạt động phong trào Liên Đội, Đoàn Hội Chữ thập đỏ nhà trường - Luôn động viên, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát lớp, tham gia đầy đủ có hiệu nhiều phong trào lớp, trường cấp đề đạt nhiều thành tích bật c) Trong cơng tác tổ phó chun mơn (tổ Sử - Địa - GDCD): Là tổ phó chun mơn ln sát cánh với tổ trưởng hoạt động, kiểm tra hồ sơ sổ sách, quản lý hồ sơ sổ sách, duyệt kiểm tra đề chung, chất lượng nhóm môn, duyệt lịch báo giảng tổ trưởng chuyên mơn tham gia nghiêm túc với vai trị hoạt động chung tổ Tích cực phối kết hợp thực tốt hoạt động thao giảng, chuyên đề tổ chuyên môn 2.2 Về hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể - Bản thân năm học, tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào tổ chức Đảng, Liên đội, Cơng đồn Nhà trường hoạt động cơng tác xã hội khác cấp phát động Không vi phạm quy chế, quy định ngành, quan đơn vị Đều chấp hành hoàn thành tốt nhiệm vụ - Với vai trò đảng viên Chi nhà trường, mạnh dạn tham mưu, đánh giá, góp ý xây dựng cho Chi bộ, ln xứng đáng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Cuối năm họp xét thi đua tư cách đảng viên, tơi ln xét vào nhóm “Đảng viên đủ tư cách hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ” - Trong vai trò trưởng Ban tra nhân dân trường học, qua công tác kiểm tra, giám sát tiếp thu ý kiến đồng nghiệp, học sinh, Ban tra nhân dân đóng góp xây dựng ý kiến, tham mưu với Chi bộ, Ban giám hiệu Cơng đồn trường Bản thân cố gắng làm tốt nghiêm túc công việc - Tham gia tốt nghiêm túc thành phần Đoàn Hội thẩm Nhân dân thuộc tòa án nhân dân huyện Phú Vang không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn công việc chung khác - Với vai trị cơng đồn viên nhà trường, tích cực phối hợp nhiệt tình tham gia hoạt động phong trào mà cơng đồn trường phát động Ln đánh giá cơng đồn viên ưu tú -Tích cực đạo, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa mang tính tun truyền giáo dục cao Ví dụ làm cố vấn thi rung chuông vàng cho học sinh trường người biên soạn câu hỏi đáp án chủ đề em yêu lịch sử quê hương Phú Đa, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, - Trong hoạt động cấp phát động hưởng ứng tham gia tích cực thực cách nghiêm túc theo tính chất cơng việc 2.3 Việc thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, chăm lo đời sống thành viên tổ chuyên môn, tổ công đồn, cơng tác từ thiện, xã hội - Bản thân cơng tác, sống làm việc ln có lập trường tư tưởng, trị sáng vững vàng Luôn kiên định đường lối đổi Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiêm túc chấp hành, viết, nói làm theo Nghị quyết, quan điểm, đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Phục tùng phân công; chấp hành thực tốt điều lệ, quy định, quy chế ngành quy định quan, đơn vị Luôn đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng ngày, công lao động - Ln giữ gìn đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng giáo viên - Bản thân sống giản dị, vui vẻ, hịa đồng, có tính tiên phong, gương mẫu người giáo viên, tham gia thực tốt “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu biểu khác Được đồng nghiệp, học sinh nhân dân tín nhiệm - Có tinh thần đồn kết cao, ln trung thực công tác, quan hệ thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp, ln tỏ rõ thái độ nhân dân học sinh để phục vụ - Phối kết hợp nhà trường vận động phụ huynh học sinh xã hội hóa xây dựng trường xanh-sạch-đẹp - Bản thân khơng có vi phạm phẩm chất trị, đạo đức lối sống Nhờ có quan tâm giúp đỡ lãnh đạo nhà trường bạn bè đồng nghiệp, thân ln có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm công tác Từ đạt thành tích cụ thể công nhận sau: Về chuyên môn nghiệp vụ 1.1 Chất lượng đại trà Đều đạt vượt tiêu chất lượng môn đặt vào đầu năm nhà trường Cụ thể: - Năm học 20 -20 : Môn-lớp Giỏi Tổng số lớp 7, 8, Yếu bình Kém học sinh SL Lịch sử Khá Xếp loại học lực Trung 288 % 88 30,6 SL 15 % SL % 52,4 47 16,3 SL % SL % 01 0,3 00 00 - Năm học 20 -20 : Mơn-lớp Tổng số Giỏi lớp 8, bình Yếu Kém học sinh SL Lịch sử Khá Xếp loại học lực Trung 186 % SL % SL % 68 36,6 85 45,7 33 17,7 SL % SL % 00 00 00 00 1.2 Chất lượng mũi nhọn Trong năm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử khối cấp huyện đạt thành tích Tính 02 năm gần đạt được: - Năm 20 -20 : đạt 01 giải nhì 03 giải khuyến khích cấp huyện Tao nguồn quan trọng cho phịng GD tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thi tỉnh đạt 01 giải 02 giải nhì cấp tỉnh - Năm 20 -20 : đạt giải ba 1giải khuyến khích cấp huyện Tao nguồn quan trọng cho phòng GD tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thi tỉnh đạt 01 giải ba 01 giải khuyến khích cấp tỉnh 1.3 Sáng kiến kinh nghiệm Đều có đề tài sáng kiến kinh nghiệm mãng chuyên môn, áp dụng cơng tác dạy học Trong đó: - Năm 20 -20 : Có sáng kiến kinh nghiệm chun mơn với đề tài: “Giáo án theo chủ đề tích hợp liên môn dạy học lịch sử lớp THCS” - Năm 20 -20 7: Có sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến kĩ thuật chuyên môn với đề tài: “Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh qua tiết 35-bài 27 môn lịch sử lớp 9” 1.4 Về công tác chủ nhiệm lớp Kết đạt năm học tiêu chất lượng giáo dục mặt: - Năm 20 -20 : Xếp loại học lực Tổng số học sinh LỚP Đầu năm 9/1 24 Cuối năm 24 Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TS % TS % TS % TS % TS % 23 95,8 01 4,2 00 0.0 00 0.0 00 0.0 Xếp loại hạnh kiểm Tổng số LỚP 9/1 học sinh Đầu Cuối năm năm 24 24 Tốt Trung Khá Yếu bình Kém TS % TS TS % % TS % TS % 24 100 00 0.0 0.0 00 0.0 00 0.0 - Hoàn thành tốt đạt nhiều thành tích bật hoạt động phong trào thi đua: + Có 02 học sinh đạt giải cấp huyện, giải ba cấp tỉnh, giải nhì cấp quốc gia thi vận dụng kiến thức liên mơn; + Có 01 học sinh đạt giải thi huy Chi đội giỏi cấp huyện; + Có 01 em đạt giải nhì 03 em đạt giải khuyến khích thi học sinh giỏi mơn lịch sử cấp huyện 01 em đạt giải 02 em đạt giải nhì thi học sinh giỏi mơn lịch sử cấp tỉnh; + Có 03 học sinh đạt giải nhì cấp huyện với đề tài: “Mơ hình hệ thống tưới tự động” tham gia thi sáng tạo thiếu niên, nhi đồng năm 20 cấp huyện Phòng GDĐT huyện Phú Vang tổ chức; + Giải nhì thi Nghi thức Đội cấp trường; + Giải thi “ Sức khỏe sinh sản vị thành niên” cấp trường; + Là lớp tích cực hoạt động như: phong trào Nuôi heo đất - giúp bạn đến trường; Tết người nghèo; Kế hoạch nhỏ; Trồng xanh sân trường; …; + Là Chi đội mạnh cấp trường … - Năm học 20 -20 : LỚP Tổng số học sinh Xếp loại học lực Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Đầu Cuối năm năm 32 32 9/1 TS % TS % TS % TS % TS % 31 96,9 3,1 0.0 0.0 0.0 Xếp loại hạnh kiểm Tổng số LỚP 9/1 học sinh Đầu Cuối năm năm 32 32 Tốt Trung Khá TS % 31 96,9 TS TS 0 Yếu bình Kém % % TS % TS % 0.0 0.0 0.0 0.0 - Hoàn thành tốt đạt nhiều thành tích bật hoạt động phong trào thi đua: + Có 02 học sinh đạt giải cấp huyện giải nhì cấp tỉnh vận dụng kiến thức liên môn (tiếp tục nộp thi quốc gia chưa có kết quả); + Có 02 học sinh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh thi nghiên cứu KHKT học sinh trung học; + Có 02 học sinh đạt giải nhì cấp huyện 02 học sinh đạt giải ba cấp tỉnh thi sáng tạo thiếu niên, nhi đồng; + Có 03 giải ba 01 giải khuyến khích thi giải tốn qua mạng cấp tỉnh; +Có 02 giải ba 01 giải khuyến khích cấp huyện 01 giải ba, 01 giải khuyến khích cấp tỉnh thi HSG mơn lịch sử; + Giải thi Nghi thức Đội cấp trường; + Giải Cuộc thi rung chuông vàng em yêu lịch sử quê hương cấp trường; + Giải Chúng em kể chuyện Bác Hồ cấp trường; + Là lớp tích cực dịp múa Lân vui tết Trung thu; Ni heo đất giúp bạn đến trường; Tết người nghèo; Kế hoạch nhỏ; Trồng xanh sân trường;… + Là Chi đội mạnh cấp trường … Về hoạt động phong trào, đồn thể Thành tích đạt công nhận: - Năm học 2014-20 : + Được chủ tịch UBND huyện Phú Vang khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở + Được Cơng đồn giáo dục huyện Phú Vang trao giấy chứng nhận đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” + Đạt giải nhì mơn lịch sử Hội thi giáo viên dạy giỏi khối THCS cấp huyện - Năm học 20 -20 : + Được chủ tịch UBND huyện Phú Vang khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở năm học + Hướng dẫn học sinh làm đề tài: “Mơ hình hệ thống tưới tự động” tham gia thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học thi sáng tạo thiếu niên, nhi đồng năm 20 cấp huyện Phòng GDĐT huyện Phú Vang cấp tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Kết đạt giải nhì cấp huyện + Tham gia thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn dành cho giáo viên trung học năm 20 -20 với chủ đề “Việt Nam –ASEAN hợp tác pháy triển”, đạt kết giải khuyến khích cấp huyện - Năm học 20 -20 : + Được đồng chí Bí thư Ban chấp hành Đảng Phú Đa khen tặng giấy khen: Đảng viên Chi trường THCS Phú Đa đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 20 + Hướng dẫn bảo trợ học sinh làm đề tài “Mô hình : Đài phun nước nghệ thuật” đề tài “Trà cỏ mực” tham gia thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học thi sáng tạo thiếu niên, nhi đồng năm 20 cấp huyện Phòng GDĐT huyện Phú Vang cấp tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Kết đề tài “Trà cỏ mực” đạt giải khuyến khích cấp tỉnh thi nghiên cứu KHKT học sinh trung học năm 20 ; đạt giải nhì cấp huyện giải ba cấp tỉnh thi sáng tạo thiếu niên, nhi đồng năm 20 + Tham gia thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn dành cho giáo viên trung học năm 20 -20 với chủ đề “Sự phát triển văn học nghệ thuật dân tộc cuối kỉ XVIII đến nửa đầu kỉ XIX”, đạt kết giải nhì cấp huyện giải ba cấp tỉnh chọn thi cấp quốc gia (chưa có kết quả) + Được Chánh án Tịa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng giấy khen: Hội thẩm TAND Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều thành tích cơng tác năm 20 + Cuộc thi giáo viên dạy giỏi 20 -20 cấp huyện: nằm nhóm giáo viên thực tiết dạy để thẩm định thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 20 -2018, qua dự tiết dạy thẩm định phòng giáo dục Phú Vang chọn nguồn thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 20 -2018 + Được Hội đồng thi đua trường THCS Phú Đa xếp loại thi đua năm học: Tốt - Xuất sắc đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua cấp tỉnh III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm định Năm Danh hiệu thi đua công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định 2014-20 Chiến sĩ thi đua sở Số: 3719/QĐ-UBND ngày 16 tháng năm 20 Chủ tịch UBND huyện Phú Vang Chứng nhận: Đoàn Số: 75/20 ngày 12 tháng năm 20 viên Cơng đồn sở Phó Chủ tịch Ban chấp hành cơng đồn trường THCS Phú Đa giáo dục huyện Phú Vang đạt danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học 201420 20 -20 Chiến sĩ thi đua sở Số: 2369/QĐ-UBND ngày 19 tháng năm 20 Chủ tịch UBND huyện Phú Vang 20 -20 Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm Năm Hình thức khen thưởng định khen thưởng; quan ban hành định Giấy khen: Giải nhì mơn lịch Số: 12 ngày 11 tháng năm 20 sử Hội thi giáo viên dạy giỏi 2014-20 khối THCS cấp huyện Giấy khen: Chiến sĩ thi đua sở Phòng giáo dục đào tạo huyện Phú Vang Số: 3719/QĐ-UBND ngày 16 tháng năm 20 Chủ tịch UBND huyện Phú Vang Giấy khen: Giải khuyến khích Số: 12 QĐ-PGDĐT ngày 28 tháng thi dạy học theo chủ đề 01 năm 20 trưởng phịng 20 -20 tích hợp cấp huyện Giấy khen: Chiến sĩ thi đua sở giáo dục đào tạo huyện Phú Vang Số: 2369/QĐ-UBND ngày 19 tháng năm 20 Chủ tịch UBND huyện Phú Vang 20 -20 Giấy khen: Giải nhì thi Số: 24/QĐ-PGDĐT ngày 23 tháng dạy học theo chủ đề tích hợp 01 năm 20 trưởng phòng bậc THCS cấp huyện giáo dục đào tạo huyện Phú Vang Giấy khen: Hội thẩm TAND Số: 3590/QĐ-TAND-TĐKT ngày Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 22 tháng 11 năm 20 Chánh Thiên Huế có nhiều thành án Tịa án Nhân dân tỉnh Thừa tích công tác năm 20 Thiên Huế Giấy khen: Đảng viên Chi Số: 32/QĐ-ĐU ngày 13 tháng 12 trường THCS Phú Đa đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”năm 20 Chứng nhận: Là giáo viên hướng dẫn đề tài “ Trà cỏ mực” đạt giải ba thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X - năm 20 năm 20 Bí thư Ban chấp hành Đảng Thị trấn Phú Đa Số: 70/QĐ-BTCCT ngày 15 tháng năm 20 trưởng Ban tổ chức thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế *Ghi chú: Giấy khen: Hội thẩm TAND Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều thành tích cơng tác năm 20 bị đánh sai họ, chưa điều chỉnh lại kịp Với thành tích đạt được, kính đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xét tặng khen Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 20 20 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu) ... NGHỊ (Ký, đóng dấu) NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu) Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên THCS - Mẫu PHÒNG GD-ĐT …… CỘNG... …… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS? ??…… Độc lập - Tự - Hạnh phúc … , ngày 18 tháng năm 20… BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH Năm học: 20 -20 I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH... lao động - Ln giữ gìn đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng giáo viên - Bản thân sống giản dị, vui vẻ, hịa đồng, có tính tiên phong, gương mẫu người giáo viên, tham gia thực tốt “Học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS,

Từ khóa liên quan