0

TIỂU LUẬN môn NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG về LUẬT dân sự, tài sản và THỪA kế THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI sản THỪA kế

15 0 0
  • TIỂU LUẬN  môn NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG về LUẬT dân sự, tài sản và THỪA kế THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI sản THỪA kế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 05:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT DÂN SỰ TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ, TÀI SẢN VÀ THỪA KẾ THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Người thực hiện: Trần Thị Phương Nhi MSSV: 2053801013118 Lớp: HS45.2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa đặc điểm 2.1 Quy định phân chia di sản thừa kế 2.1.1 phân chia di sản theo di chúc 2.1.2 Phân chia di sản theo pháp luật 2.1.3 Hạn chế phân chia di sản 2.1.4 Phân chia di sản số trường hợp cụ thể Nguyên tắc giao kết Chủ thể thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Người thừa kế theo luật 6 Người thừa kế theo di chúc .6 Nhưng người không quyền hương di sản - Thỏa thuận 7.1 Nếu vắng mặt người đươc hương di sản theo di chúc 7.2 Nếu có người đươc hương thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc Đối tượng của thoả thuận 8.1 Phân chia phần và phân chia toàn bộ 8.2 Phân chia theo giá trị và phân chia vật 8.3 Phạm vi tài sản họ có thể thỏa thuận phân chia 8.4 Tài sản nào không thể thỏa thuận phân chia hoặc bị hạn chế phân chia 8.5 Phương thưc thỏa thuận 8.6 Làm thủ tục đăng ký sang tên 8.7 Lệ phi Vấn đề phát sinh nguòi thừa kế .9 10 Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế vô hiệu CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 10 Việc bỏ sót người thừa kế thoả thuận phân chia di sản .10 Nguồn gốc của di sản .10 Cha mẹ chuyển xuống hàng thừa kế thư hai 11 Từ chối nhận di sản 12 Di sản thơ cúng 12 Quan hệ thừa kế giưa riêng và bố dượng, mẹ kế 12 KẾT LUẬN 13 LỜI MỞ ĐẦU Trước hết, thừa kế theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người sống, tài sản để lại đươc gọi là di sản Là một vấn đề lớn của pháp luật dân Trên thực tế có nhiều quan điểm khác khái niệm quyền thừa kế: vi dụ Theo Ph Ăngghen viết: “Theo chế độ mẫu quyền, nghĩa là chừng nào mà huyết tộc kể bên người mẹ và theo tập tục thừa kế nguyên thủy thị tộc đươc thừa kế người thị tộc chết Tài sản phải để lại thị tộc, tài sản để lại không có giá trị lớn nên loại này thực tiễn có lẽ người ta trao tài sản đó cho bà thân thich nhất, nghĩa là trao cho người huyết tộc với người mẹ”1 Theo quan điểm của TS Phạm Văn Tuyết và TS.LS Lê Kim Giang “Pháp luật thừa kế và thực tiễn giải tranh chấp” thì: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của cho người thừa kế theo pháp luật; hương di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật”2 Theo từ điển Luật học của Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp thì: “Quyền thừa kế là quyền để lại tài sản của cho người khác sau chết, hương di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật” Tại Bộ luật Dân năm 2015, Điều 609 của Bộ luật đưa khái niệm quyền thừa kế: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản mình; để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản thừa kế theo di chúc theo pháp luật; Người thừa kế khơng cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc” Vậy tóm lại theo ta biết Quan hệ thừa kế xuất từ sớm, song song với quan hệ sơ hữu đời sống xã hội; với phát triển của xã hội vấn đề pháp luật thừa kế, tranh chấp thừa kế và giải tranh chấp thừa kế luôn tồn tại, thay đổi phù hơp hình thái xã hội tương ưng, truyền thống, văn hoá quốc gia Nhưng trường hợp thừa kế theo pháp luật Thừa kế theo pháp luật áp dụng trường hợp sau đây: – Không có di chúc; – Di chúc không hơp pháp; – Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết thời điểm lập di chúc; quan, tổ chưc đươc hương thừa kế theo di chúc không tồn tại vào thời điểm mơ thừa kế; – Những người đươc định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hương di sản thừa kế hoặc từ chối nhận di sản Thừa kế theo pháp luật áp dụng phần di sản thừa kế sau đây: – Phần di sản không đươc định đoạt di chúc; – Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; Vấn đề gia đình và giải phóng phụ nữ tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước” của Mác và Ph.Ăngghen Xem, TS Phạm Văn Tuyết và TS.LS Lê Kim Giang “Pháp luật thừa kế và thực tiễn giải tranh chấp”, NXB Tư pháp, năm 2013; – Phần di sản có liên quan đến người đươc thừa kế theo di chúc họ không có quyền hương di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến quan, tổ chưc đươc hương di sản theo di chúc, không tồn tại vào thời điểm mơ thừa kế Người thừa kế theo pháp luật Những người thừa kế theo pháp luật đươc quy định theo thư tự sau đây: – Hàng thừa kế thư gồm: vơ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi của người chết; – Hàng thừa kế thư hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; – Hàng thừa kế thư ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại Lưu ý: – Những người thừa kế hàng đươc hương phần di sản thừa kế – Những người hàng thừa kế sau đươc hương thừa kế, không hàng thừa kế trước chết, không có quyền hương di sản, bị truất quyền hương di sản hoặc từ chối nhận di sản Thừa kế vị Trường hơp của người để lại di sản chết trước hoặc một thời điểm với người để lại di sản cháu đươc hương phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu đươc hương sống; cháu chết trước hoặc một thời điểm với người để lại di sản chắt đươc hương phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt đươc hương sống3 CHƯƠNG I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 1/Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa Phân chia theo nghĩa kỹ thuật của từ ngữ là một tập hơp hoạt động nhằm chấm dưt tình trạng có quyền chung của nhiều người trên một hoặc nhiều tài sản Phân chia di sản, quan niệm của luật học phương Tây, giả định có it hai người có quyền hương di sản và có quyền lơi tinh chất trên một hoặc nhiều tài sản thuộc di sản Nói cách khác, có phân chia trước đó tồn tại người có liên quan một tình trạng có quyền chung - có thể là sơ hữu chung, hương hoa lơi chung, - và việc phân chia có tác dụng chấm dưt tình trạng đó Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người sống Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết tài sản chung với người khác Vấn đề chia thừa kế thường xuyên xuất đời sống, là việc tất yếu xảy một người để lại di sản Tuy nhiên, có nhiều trường hơp người không để lại di chúc, đó, trường hơp bên có thỏa thuận việc chia di sản thừa kế, đồng thừa kế cần có văn thỏa Xem điều 652 BLDS năm 2015 Xem điều 634 BLDS năm 2015 thuận phân chia.Việc phân chia di sản liên quan đến một số người Nó không hẳn có thể đươc thực bất kỳ lúc nào; và đươc thực hiện, nó chịu chi phối của một loạt quy tắc liên quan đến hình thưc và nội dung.5 tranh chấp thừa kế có xu hướng gia tăng số lương và phưc tạp nội dung, bơi giá trị của di sản thừa kế không là tài sản thông thường phục vụ sinh hoạt tiêu dùng mà là quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu tri tuệ, vốn đầu tư, cổ phiếu, trang trại, doanh nghiệp Tranh chấp phân chia di sản thừa kế có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân và nhiều trường hơp di sản thừa kế có giá trị lớn là nhà đất - Trước hết đó là quan điểm trương thư, nam nữ gia đình Việt Nam Bố mẹ già thường với trai trương và bố mẹ chết gần đương nhiên trai trương tiếp tục quản lý, sử dụng và sơ hữu di sản của bố mẹ và có nghĩa vụ thờ cúng cha mẹ Cho dù có hay không có di chúc đương nhiên trai đươc hương phần lớn Các thư, gái mặc dù đươc hương di sản thừa kế thường đươc phần nhỏ Việc phân chia di sản thừa kế có thể đươc thực tại Tòa án trường hơp người thừa kế không tự thỏa thuận đươc Trong trường hơp người thừa kế thỏa thuận đươc việc phân chia di sản có thể thực tại ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tại quan Công chưng 2/ đặc điểm 2.1/Quy định về phân chia di sản thừa kế 2.1.1Phân chia di sản theo di chúc Việc phân chia di sản theo di chúc đươc quy định tại Điều 659 BLDS năm 2015, cụ thể: – Việc phân chia di sản đươc thực theo ý chi của người để lại di chúc; di chúc không xác định rõ phần của người thừa kế di sản đươc chia cho người đươc định di chúc, trừ trường hơp có thỏa thuận khác – Trường hơp di chúc xác định phân chia di sản theo vật người thừa kế đươc nhận vật kèm theo hoa lơi, lơi tưc thu đươc từ vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của vật bị giảm sút tinh đến thời điểm phân chia di sản; vật bị tiêu hủy lỗi của người khác người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại – Trường hơp di chúc xác định phân chia di sản theo tỷ lệ tổng giá trị khối di sản tỷ lệ này đươc tinh trên giá trị khối di sản vào thời điểm phân chia di sản 2.1.2/Phân chia di sản theo pháp luật https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/thoa-thuan-phan-chia-di-san-thua-ke.aspx Việc phân chia di sản theo pháp luật đươc quy định tại Điều 660 BLDS năm 2015 , cụ thể: – Khi phân chia di sản, có người thừa kế hàng thành thai chưa sinh phải dành lại một phần di sản phần mà người thừa kế khác đươc hương để người thừa kế đó sống sinh đươc hương; chết trước sinh người thừa kế khác đươc hương – Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản vật; không thể chia vật người thừa kế có thể thỏa thuận việc định giá vật và thỏa thuận người nhận vật; không thỏa thuận đươc vật đươc bán để chia 2.1.3 Hạn chế phân chia di sản Theo quy định tại Điều 661 BLDS 2015 , trường hơp theo ý chi của người lập di chưc hoặc theo thoả thuận của tất người thừa kế, di sản đươc phân chia sau một thời hạn định hết thời hạn đó di sản mói đươc đem chia Trường hơp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hương nghiêm trọng đến đời sống của bên vơ hoặc chồng cịn sống và gia đình bên cịn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà người thừa kế đươc hương chưa cho chia di sản một thời hạn định Thời hạn này không 03 năm, kể từ thời điểm mơ thừa kế Hết thời hạn 03 năm mà bên sống chưng minh đươc việc chia di sản ảnh hương nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ có quyền yêu cầu Tịa án gia hạn một lần không 03 năm 2.1.4 Phân chia di sản số trường hợp cụ thể Theo quy định tại Điêu 662 BLDS, việc phân chia sản trường hơp có người thừa kế hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế đươc giải sau: – Trường hơp phân chia di sản mà xuất người thừa kế không thực việc phân chia lại di sản vật, người thừa kế nhận di sản phải toán cho người thừa kế một khoản tiền tương ưng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ưng với phần di sản nhận, trừ trường hơp có thỏa thuận khác – Trường hơp phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế người đó phải trả lại di sản hoặc toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản đươc hương tại thời điểm chia thừa kế cho người thừa kế, trừ trường hơp có thỏa thuận khác Nguyên tắc giao kết Quyền thừa kế là một chế định của Bộ luật Dân nên việc thừa kế phải tuân thủ nguyên tắc mà bộ luật qui định Bên cạnh đó, với tư cách là một chế định riêng nên quyền thừa kế có nguyên tắc riêng của Tuy nhiên, nguyên tắc này không đươc trái với nguyên tắc chung của Bộ luật Dân Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế vừa phải tuân theo nguyên tắc chung của Bộ luật Dân thỏa thuận vừa phải tuân theo nguyên tắc riêng của thừa kế, bao gồm nguyên tắc chinh sau: Nguyên tắc bình đẳng6 Nguyên tắc tự ý chi7 Chủ thể thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Khi đủ điều kiện để hương di sản "kể từ thời điểm mơ thừa kế, người thừa kế có quyền, nghĩa vụ tài sản người chết để lại" đó có quyền thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Khác với chủ thể của hơp đồng là hai bên, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có nhiều chủ thể tham gia Những chủ thể này thường có quan hệ với hoặc hôn nhân, hoặc nuôi dưỡng, hoặc huyết thống, hoặc quen biết Chủ thể thỏa thuận phân chia di sản thừa kế trước hết phải là người đươc hương di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 5.Người thừa kế theo luật 6.Người thừa kế theo di chúc Trong luật thực định Việt Nam, người có quyền hương di sản theo di chúc có quyền thỏa thuận phân chia khối tài sản liên quan Từ qui tắc đó, ta có thể nói người thừa kế theo di chúc là người có quyền thỏa thuận phân chia di sản 7.Nhưng người không quyền hương di sản - Thỏa thuận Cũng giống trường hơp thừa kế theo pháp luật Người không đươc quyền hương di sản theo di chúc đương nhiên không có quyền tham gia thỏa thuận phân chia di sản Tuy nhiên, người để lại di sản biết hành vi vi phạm pháp luật của người thừa kế mà cho họ hương thừa kế theo di chúc người thừa kế này đươc hương thừa kế và đươc tham gia vào việc thỏa thuận phân chia di sản 7.1.Nếu vắng mặt người hương di sản theo di chúc Xem Khoản Điều 651 BLDS 2015 Xem Khoản Điều BLDS 2015 Xem Điều 621 BLDS 2015 7.2 Nếu có người hương thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc 8.Đối tượng của thoả thuận Đối tương của thỏa thuận phân chia là khối di sản thuộc sơ hữu chung của người thừa kế bao gồm: - Tài sản riêng của người chết - Tài sản của người chết khối tài sản chung hơp của vơ chồng - Tài sản của người chết khối tài sản chung theo phần với người khác Có hai việc cần làm thực việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế: thiết lập khối tài sản chia và xác định phần đươc chia của người Trong việc phân chia theo thỏa thuận người thừa kế tự định nội dung phân chia 8.1 Phân chia phần và phân chia toàn Phân chia toàn bộ là việc phân chia tất trơ thành sơ hữu chung của người thừa kế hệ của việc di chuyển di sản Phân chia phần là việc người thừa kế thỏa thuận tách một hoặc nhiều di sản thuộc khối di sản để chia Những người thừa kế có thể thỏa thuận việc phân chia hoa lơi, lơi tưc thuộc di sản chưa chia mà không chia tài sản thuộc di sản 8.2 Phân chia theo giá trị và phân chia vật Trong trường hơp phân chia theo vật, di sản đươc giao cho người thừa kế vật theo thỏa thuận của người hương di sản thừa kế Người thừa kế nhận vật theo tình trạng tại của vật vào thời điểm phân chia di sản thừa kế Nghĩa là người thừa kế nào nhận di sản là vật cụ thể người đó đươc hương hoa lơi, lơi tưc có đươc từ di vật đó đồng thời phải chịu thiệt thòi di vật đó bị giảm sút giá trị hoặc bị tiêu hủy Những người thừa kế có thể thỏa thuận phân chia di sản vật, không thể chia vật người thừa kế có thể thỏa thuận việc định giá vật và thỏa thuận người nhận vật; không thỏa thuận đươc, vật đươc bán để chia Lưu ý: Xem thêm Điểm đươc quy định tại Điều 661 và Điều 662 BLDS 8.3 Phạm vi về tài sản họ có thể thỏa thuận phân chia Là phần tài sản người thừa kế đươc hương theo qui định của pháp luật hoặc theo di chúc theo nguyên tắc "không có thể thỏa thuận phân chia nhiều có" Các tài sản thỏa thuận phân chia bao gồm: tài sản người chết để lại mà không phải là đối tương của di tặng vật đặc định, phần cắt giảm vật của di tặng vươt mưc hoa lơi, lơi tưc gắn liền với tài sản 8.4 Tài sản nào không thể thỏa thuận phân chia bị hạn chế phân chia Tài sản không thể thỏa thuận phân chia hoặc bị hạn chế phân chia bao gồm: Di sản thờ cúng Di sản bị hạn chế phân chia thủ tục hành chinh Theo ý chi của người để lại di sản phân chia vật cho người thừa kế Trường hơp có người hương di sản chưa có hoặc năng lực hành vi dân 8.5.Phương thưc thỏa thuận 8.5.1 Hình thưc Mặc dù Điều 681 Bộ luật Dân qui định: Mọi thỏa thuận của người thừa kế phải đươc lập thành văn không qui định cụ thể Văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế phải đươc công chưng, chưng thực trên thực tế quyền sử dụng đất hay với tài sản phải đăng ký quyền sơ hữu việc công chưng, chưng thực văn thỏa thuận thừa kế đươc xem bắt buộc trình đăng ký sang tên quan đăng ký sang tên (thậm chi với quan thuế) bơi nó đảm bảo hình thưc và nội dung của văn thừa kế theo qui định của pháp luật Khi muốn sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ văn thoả thuận phõn chia di sản đó đươc công chưng phải có thoả thuận, cam kết văn của tất người đó tham gia văn thoả thuận phõn chia di sản và phải đươc cụng chưng 8.5.2 Thủ tục Đầu tiên, người thừa kế họp mặt để thống phương án phân chia di sản Nếu người thừa kế thỏa thuận đươc việc lập văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đươc thực tại quan công chưng 8.5.3 Giá trị pháp lý của thỏa thuận Văn thoả thuận phân chia di sản thừa kế đươc công chưng có hai giá trị, cụ thể là: Giá trị chưng cư Giá trị thi hành của văn thỏa thuận phân chia di sản đươc công chưng 8.6 Làm thủ tục đăng ký sang tên 8.7 Lệ phí 10 Vấn đề phát sinh nguòi thừa kế Điều 662 Bộ luật dân 2015 quy định trường hơp có người thừa kế quy định sau: “1 Trường hợp phân chia di sản mà xuất người thừa kế khơng thực việc phân chia lại di sản vật, người thừa kế nhận di sản phải toán cho người thừa kế khoản tiền tương ứng với phần di sản người thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế người phải trả lại di sản toán khoản tiền tương đương với giá trị di sản hưởng thời điểm chia thừa kế cho người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” Theo đó, anh A và anh trai A phân chia di sản thừa kế nhiên xuất người thừa kế là D xuất hiện, theo đó khoản Điều 662 quy định phải hoàn trả lại giá trị căn nhà cho D di chúc có hiệu lực A và anh A phải tiến hành hoàn trả một khoản tiền tương ưng với căn nhà tại thời điểm chia thừa kế A và anh A người phải trả cho D một khoản tiền tương ưng với phần nhà Mình nhận từ di sản thừa kế "Người thừa kế mới" đươc hiểu là người thừa kế của người để lại di sản xuất sau di sản của người đó đươc phân chia 10 Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế vô hiệu Thỏa thuận phân chia di sản vô hiệu có thể nhiều nguyên nhân: - Vi phạm nguyên tắc giao kết - Người thừa kế hương quyền không thực nghĩa vụ thỏa thuận tranh chấp xảy - Việc không đúng, không đủ người thừa kế người tham gia thỏa thuận phân chia di sản thừa kế dẫn đến văn vô hiệu - Người quản lý tài sản của người vắng mặt hoặc tich mặc dù không có quyền đại diện cho người vắng mặt hoặc tich việc phân chia di sản mà người sau này có quyền hương tham gia vào việc phân chia di sản dẫn đến văn thỏa thuận vô hiệu - Vi phạm qui định của pháp luật việc đại diện và lơi ich của người chưa thành niên, của người đươc giám hộ - Người đươc ủy quyền vươt phạm vi ủy quyền và vi phạm lơi ich của người ủy quyền - Vi phạm quyền của người đươc hương thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc 11 - Những người thừa kế không thống cách hiểu nội dung di chúc và kiện Tòa để phân chia di sản - Xác định không đúng, không đủ khối tài sản chia và phần đươc chia của người - Thỏa thuận phân chia vươt phần tài sản có quyền thỏa thuận phân chia - Phân chia di sản không thể thỏa thuận phân chia hoặc bị hạn chế phân chia Trong trường hơp người thừa kế không thỏa thuận đươc việc phân chia di sản họ có thể kiện Tòa để Tòa phân chia di sản Tòa án là quan có thẩm quyền tuyên văn CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Việc bỏ sót người thừa kế thoả thuận phân chia di sản 1- Coi người thừa kế khác là người chiếm hữu tình, người thừa kế có 10 năm để kiện đòi thủ tiêu toàn bộ việc phân chia, từ năm thư 11 đến năm thư 30, người thừa kế có quyền đòi tuyên bố phân chia vô hiệu phần liên quan đến bất động sản thuộc di sản 2- Coi người thừa kế là người chiếm hữu không tình, quyền khơi kiện không thời hiệu Trong trường hơp tư cách người thừa kế của người khơi kiện bị tranh cãi, người khơi kiện trước hết phải chưng minh tư cách của khuôn khổ một vụ tranh chấp quyền thừa kế Thông thường, người thừa kế bị bác bỏ cách không đươc người thừa kế khác công nhận yêu cầu Tòa án công nhận cho quyền hương di sản và yêu cầu thủ tiêu việc phân chia di sản một đơn kiện, bơi việc khơi kiện phải đươc thực 10 năm kể từ ngày mơ thừa kế Nguồn gốc của di sản - Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân để người dân ý thưc đươc quyền và nghĩa vụ của liên quan đến thừa kế Những truyền thống tốt đẹp tôn ty trật tự gia đình cần đươc tôn trọng đặc biệt là truyền thống mang giá trị đạo đưc, thắt chặt đoàn kết tình cảm gia đình Tuy nhiên, quyền và lơi ich hơp pháp của người thừa kế không phân biệt giới tinh, ngôi thư, hay ngoài giá thú đươc qui định luật dân cần đươc tôn trọng và bảo vệ 12 - Cần đưa thỏa thuận phân chia thừa kế là một khâu qui trình, thủ tục cấp giấy chưng nhận quyền sơ hữu nhà và quyền sử dụng đất tại ủy ban nhân dân cấp xã kết hơp với tập huấn kiến thưc pháp luật thừa kế cho cán bộ tư pháp, cán bộ địa chinh, và chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã để việc cấp giấy chưng nhận quyền sơ hữu nhà và quyền sử dụng đất qui định của pháp luật đồng thời bảo đảm quyền và lơi ich hơp pháp của người thừa kế và người liên quan khác Thực tiễn cho thấy, không phải quan công chưng (cơ quan làm thủ tục thừa kế phần lớn căn cư vào giấy tờ đương nộp), mà chinh là chinh quyền sơ tại (cơ quan hiểu rõ nội tình của gia đình khai nhận thừa kế) là quan có thể giải việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế một cách chinh xác và hiệu nhờ xác định đầy đủ và chinh xác nguồn gốc của di sản diện và hàng thừa kế 10 Cha mẹ chuyển xuống hàng thừa kế thư hai Với việc chia thừa kế theo pháp luật, pháp luật dân quy định cần tiến hành chia theo hàng thừa kế Nếu hàng thừa kế thư không hoặc không nhận di sản thừa kế chia cho người thuộc hang thừa kế thư hai và hàng sau đó Nhiều gia đình, có bất đồng tình cảm dẫn đến việc thường không chăm sóc tốt cho bố, mẹ ruột mà dâu hoặc rể nuôi dưỡng đột ngột dẫn đến việc không kịp lập di chúc Do đó, có tranh chấp định hàng thừa kế VD: Gia đình Tâm có miếng đất ông cha để lại, Trước là bà ngoại của bố Tâm là người ơ, sau này không có trai, bà ngoại đón bố Tâm nuôi dưỡng bà lúc tuổi già Khi bà ngoại bố Tâm không để lại loại giấy tờ mảnh đất này Bố mẹ Tâm trên đất Sau này không có giấy tờ gì? để vay đươc vốn quỹ tin dụng xã bố mẹ Tâm nhờ chinh quyền địa phương ký giấy tờ xác nhận bố cháu là chủ sơ hữu của ô đất để vay vốn đến khoản tiền đó gia đình Tâm chưa trả cho cho quỹ tin dụng nhân dân xã Do có tranh chấp xảy Cháu gái của bà ngoại, sau lấy chồng quay đòi lại mảnh đất này Đút lót cho chinh quyền địa phương làm bìa đỏ và bán chui mảnh đất này từ năm 2003 Vậy hỏi? Liệu gia đình Tâm có thể yêu cầu chia quyền thừa kế theo luật đươc không? Xem Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thưc chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 Xem Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thưc chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 10 Căn cư theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân năm 2015 người thừa kế theo pháp luật sau: "1 Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; 13 b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột, chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản Những người hàng thừa kế sau hưởng thừa kế, không hàng thừa kế trước chết, khơng có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản” Như vậy, đem tài sản của bà ngoại của bố bạn chia thừa kế theo pháp luật bố của Tâm hàng thừa kế thư hai và bố của Tâm đươc hương thừa kế người hàng thừa kế thư không Theo Tâm trình bày bà ngoại không có trai chư gái nên người gái của bà đươc hương thừa kế mảnh đất này và đương nhiên dù bố Tâm có yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật bố của Tâm không đươc hương thừa kế mảnh đất trên Từ chối nhận di sản Cụ thể, theo quy định tại Điều 610 Luật Dân 2015, mọi cá nhân bình đẳng quyền để lại tài sản của cho người khác quyền hương di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật Đồng thời, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản trừ trường hơp việc từ chối này nhằm trốn tránh thực nghĩa vụ tài sản của với người khác Bên cạnh việc đươc hương di sản người thừa kế cịn phải có trách nhiệm thực nghĩa vụ tài sản phạm vi di sản người chết để lại, trừ trường hơp có thỏa thuận khác (theo Điều 615 Luật Dân 2015) Vì vậy, trường hơp không phải trốn tránh nghĩa vụ tài sản người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản Di sản thờ cúng Điều 645 BLDS 2015 quy định di sản dùng vào việc thờ cúng là di sản không chia và giao cho người đươc định di chúc Trường hơp, di chúc không định người quản li dùng vào việc thờ cúng, người thừa kế thỏa thuận giao di sản dùng vào việc thờ cúng cho một người thừa kế trông coi, sử dụng Người quản li di sản có thể là hoặc cháu của người chết, họ có điều kiện trông coi, quản li, trì, phát triển di sản dùng vào việc thờ cúng Người quản li di sản thờ cúng thực việc thờ cúng người có tài sản chết vào ngày giỗ, tết Việc thờ cúng này đươc thực theo tập quán của địa phương, pháp luật không quy định cụ thể người thực việc thờ cúng và người quản li di sản dùng vào viẹc thờ cúng Đây là khác biệt pháp luật của Nhà nước ta và pháp luật thời phong kiến thuộc địa và luật cổ Việt Nam(người thừa kế phụ thuộc vào nội dung di chúc) Quan hệ thừa kế giưa riêng và bố dượng, mẹ kế 14 Quan hệ thừa kế riêng với bố dương, mẹ kế đươc quy định tại Điều 654 Bộ luật Dân 2015, cụ thể sau: “Con riêng bố dượng, mẹ kế có quan hệ chăm sóc, ni dưỡng cha con, mẹ thừa kế di sản thừa kế di sản theo quy định Điều 652 Điều 653 Bộ luật này.” Điều 652 Thừa kế vị Điều 653 Quan hệ thừa kế giưa nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi thừa kế di sản của và thừa kế di sản theo quy định Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này Điều luật trên quy định hai mối quan hệ: quan hệ người chồng với riêng của vơ, quan hệ người vơ với riêng của chồng Các bên mối quan hệ nói trên không có quan hệ huyết thống nên nguyên tắc họ không phải là người thừa kế theo pháp luật của Tuy nhiên, họ có quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng lẫn họ đươc xác định tương tự cha, mẹ nuôi với nuôi và họ là người thừa kế hàng thư của không đương nhiên mang tinh hai chiều quan hệ thừa kế cha, mẹ nuôi, nuôi nào đươc coi là có “quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, con” là một vấn đề hết sưc khó khăn thực tiễn Thực tế cho thấy riêng và mẹ kế riêng và bố dương không chung và sinh hoạt một gia đình không thể xác định họ có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng người đó thật mặt tình cảm coi mẹ kế mẹ đẻ, bố dương cha đẻ của Họ luôn luôn quan tâm và thường gửi tiền vật chất khác để phụng dưỡng bố dương, mẹ kế Ngươc lại, có trường hơp có nhà với mặt không lòng nên việc xác định họ có chăm sóc, nuôi dưỡng cha, con; mẹ là vô khó khăn KẾT LUẬN Tóm lại, một vấn đề quan trọng và phưc tạp vấn đề thừa kế đó chinh là phân chia di sản thừa kế Như vậy, vấn đề thừa kế và hiệu lực pháp luật liên quan cần đươc quy định cụ thể, rõ ràng hơn, để tránh tình trạng phân chia di sản không đúng, không công của pháp luật, với thực tế nay, việc phân chia di sản thừa kế cịn là mẻ nước ta Vì vậy, bài tiểu luận này hệ thống hoá và cập nhập quy định của pháp luật liên quan đến thoả thuận phân chia di sản thừa kế, đảm bảo quyền và lơi ich hơp pháp của người thừa kế và người có quyền và nghĩa vụ liên quan ... I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa đặc điểm 2.1 Quy định phân chia di sản thừa kế 2.1.1 phân. .. để lại di sản chắt đươc hương phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt đươc hương sống3 CHƯƠNG I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 1/Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa Phân chia theo... thỏa thuận phân chia di sản thừa kế trước hết phải là người đươc hương di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 5.Người thừa kế theo luật 6.Người thừa kế theo di chúc Trong luật thực định
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG về LUẬT dân sự, tài sản và THỪA kế THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI sản THỪA kế ,