0

BÀI TẬP NHÓM MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CHICAGO (CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)

38 90 0
  • BÀI TẬP NHÓM MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CHICAGO (CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 04:03

GIỚI THIỆU SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CHICAGO (CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE) BÀI TẬP NHÓM MÔN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN ĐỀ TÀI: GIỚI THIỆU SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CHICAGO (CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE) skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BÀI TẬP NHĨM MƠN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN ĐỀ TÀI: GIỚI THIỆU SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CHICAGO (CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE) Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lê Mai Trang Lớp tín : Thương mại điện tử _ 07 Nhóm sinh viên thực : Nhóm 06 Nguyễn Phương Hà Anh 11190327 Lê Thị Hà 11191524 Phạm Minh Ngọc 11193837 Nguyễn Thanh Thảo 11194813 Nguyễn Thu Thủy 11195091 Hà Nội - 03/2022 skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) MỤC LỤC I TỔNG QUAN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 1 Khái niệm Sở giao dịch hàng hóa Vai trị Sở giao dịch hàng hóa 2.1 Xác định điều tiết giá thị trường hàng hóa 2.2 Quản lý rủi ro giá 2.3 Kênh đầu tư kinh tế 2.4 Hỗ trợ giao dịch hàng hóa vật chất 2.5 Hỗ trợ tài cho đối tượng tham gia giao dịch 2.6 Hỗ trợ phát triển thị trường hàng hóa 3 Đặc điểm Sở giao dịch (gắn với mơ hình kinh doanh thương mại điện tử B2B) II GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CHICAGO (CME) Tên mục tiêu CME Lịch sử hình thành phát triển Chức Danh mục sản phẩm (List product) 10 Mô tả hoạt động Sở CME 11 5.1 Phương thức vận hành CME 11 5.1.1 Sàn giao dịch trực tiếp 12 5.1.2 Giao dịch điện tử 12 5.2 Sản phẩm CME 13 5.2.1 Nông nghiệp 14 5.2.2 Năng lượng 15 5.2.3 Khí tự nhiên 16 5.2.4 Equity Index (Chỉ số thị trường chứng khoán, cổ phiếu) 16 5.2.5 Lãi suất 17 5.2.6 Kim loại 17 5.2.7 Cryptocurrency (Hợp đồng tương lai quyền chọn tiền điện tử) 17 5.2.8 Micro suite (bộ sản phẩm vi mô) 18 Các sách quy chế hoạt động 6.1 Quy chế thành viên tham gia 18 18 skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) 6.1.1 Clearing Membership (Thành viên toán bù trừ) 6.1.2 Individual Membership (Thành viên cá nhân) 19 21 6.1.3 Corporate Membership (Thành viên doanh nghiệp) 22 6.2 Chính sách giao dịch 24 6.2.1 Tiêu chuẩn giao dịch quy định 24 6.2.2 Các quy định cho hệ thống giao dịch điện tử Globex 26 III THỰC TRẠNG GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM VỚI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CME 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) I TỔNG QUAN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA Khái niệm Sở giao dịch hàng hóa Sở giao dịch hàng hóa tiếng Anh mercantile exchange goods exchange Sở giao dịch hàng hóa tổ chức có tư cách pháp nhân, cung cấp trì nơi mua bán cụ thể, có tổ chức với sở vật chất kĩ thuật cần thiết để giao dịch, mua bán hàng hóa tiêu chuẩn hóa tuân theo quy tắc giao dịch Sở Giao dịch hàng hóa Sở giao dịch hàng hóa xuất châu Âu từ kỷ 11 đến kỷ 14 phát Nhật Bản vào kỷ 17 Trên giới có 40 quốc gia có Sở giao dịch hàng hóa đại nối mạng giao dịch toàn cầu, chủ yếu tập trung nước phát triển có tiềm lực kinh tế mạnh có hàng hóa mũi nhọn Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Nga, Trung Quốc, Nam Phi, … Mặc dù có trình lịch sử đời phát triển lâu dài, khái niệm Sở giao dịch hàng hóa khơng phải có thống chung Mỗi giai đoạn phát triển, chí quốc gia lại có khái niệm khác Sở giao dịch hàng hóa Vai trị Sở giao dịch hàng hóa 2.1 Xác định điều tiết giá thị trường hàng hóa Xác định giá chế thơng qua giá phản ánh thông tin thị trường Các mức giá thiết lập thị trường mở, qua phản ánh xác thực tế cung cầu thị trường hàng hoá thị trường giao theo phương thức giao hàng thị trường kỳ hạn theo phương thức giao hàng tương lai Lợi ích việc phát giá có từ trình thiết lập giá hiệu hơn, từ nguồn cung lớn dựa thông tin thị trường xác 2.2 Quản lý rủi ro giá Sở giao dịch hàng hóa cung cấp giải pháp quản lý rủi ro giá cách đưa sản phẩm giao dịch hàng hóa tương lai hợp đồng quyền chọn Những công cụ giải bất cập thị trường Nhà nước không trực tiếp can thiệp vào hoạt động kinh doanh đối tượng tham gia thị trường phải đối mặt với với biến động giá ngày phức tạp Việc sử dụng cơng cụ liên kết hàng hố giúp hạn chế rủi ro giá mặt hàng mang lại ổn định cho phép hoạt động đầu tư sản xuất dài hạn tăng khả sản xuất với rủi ro cao mang lại lợi ích cao Mặc dù, thực tế dài hạn có sụt giá mặt hàng, khả ngăn chặn vận động giá ngắn hạn mang skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) lại cho người sản xuất nơng nghiệp có tầm nhìn nhằm điều chỉnh việc sản xuất phân tán rủi ro sẵn có 2.3 Kênh đầu tư kinh tế Trong năm gần đây, thị trường giao dịch hàng hoá phái sinh qua Sở giao dịch hàng hóa có tốc độ tăng trưởng đáng kế Đóng góp tăng trưởng việc thu hút đối tượng tham gia thị trường hàng hoá vật chất Tuy nhiên, nhà đầu tư tham gia thị trường với khối lượng lớn nhờ việc giá hàng hoá tăng không ổn định thị trường Sở giao dịch hàng hóa tạo nhiều lợi ích, địa điểm tổ chức dành cho hoạt động đầu tư Thứ nhất, trung tâm toán bù trừ Sở giao dịch hàng hóa hoạt động đối tác dành cho tất giao dịch, giảm rủi ro vỡ nợ tạo mơi trường đầu tư an tồn tin cậy Thứ hai, quy định Sở giao dịch hàng hóa, luật định thủ tục Chính phủ kết hợp với người xây dựng quy định đơn vị trung gian cung cấp tảng pháp lý, theo hoạt động đầu tư tăng lên tranh chấp hịa giải, xử lý Thứ ba, lợi ích hoạt động đầu tư tạo tính khoản giúp hoạt động bảo hiểm rủi ro đạt hiệu 2.4 Hỗ trợ giao dịch hàng hóa vật chất Các đối tượng tham gia thị trường chưa có kinh nghiệm tham gia thị trường thường đối mặt với ba yếu tố khơng chắn: (i) Có thể thực mua bán hàng hoá cần; (ii) Đối tác có thực đầy đủ điều khoản hợp đồng (iii) Hàng hố nhận có đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu Sở giao dịch hàng hóa đáp ứng yếu tố phương án cuối kênh giao hàng Mặc dù, phần lớn hợp đồng tương lai thường không dẫn đến giao hàng hoá vật chất, lực thực giao hàng hoá Sở giao dịch hàng hóa đảm bảo đối tượng tham gia thị trường có kênh để thực mua bán hàng hố vật chất Hơn nữa, Sở giao dịch hàng hóa coi trung tâm đối tượng tham gia thị trường đưa điều kiện cụ thể hợp đồng niêm yết, vậy, tạo niềm tin cho đối tượng tham gia thị trường thực giao dịch 2.5 Hỗ trợ tài cho đối tượng tham gia giao dịch Chứng gửi hàng sử dụng loại ký quỹ mơ hình dễ dàng ứng dụng để thu hút nguồn tài để thực giao dịch Chứng kho hàng mang lại cho nhà tài khoản ký quỹ an tồn với tính khoản cao Sở giao dịch hàng hóa cung cấp cho nhà tài chế để xác định giá trị khoản ký quỹ nhằm thực bảo hiểm rủi ro biến đổi giá trị làm tăng tính khoản khoản ký quỹ Sở giao dịch hàng hóa tăng mức độ an tồn q trình xử lý thông qua việc định giá hàng hoá vật chất lưu giữ Các yếu tố phụ thuộc mơ hình bao skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) gồm khả giao dịch chứng kho, hệ thống đơn vị quản lý kho hàng ký quỹ đáng tin cậy chấp nhận ngân hàng tham gia thị trường hàng hóa tương lai Một phương thức để lựa chọn khác Sở giao dịch hàng hóa hỗ trợ nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp tài hàng hố thơng qua nhà đầu tư thị trường vốn Công cụ thoả thuận mua lại trao đổi, giao dịch thường gọi “repos” Phương thức thứ ba để đối tượng tham gia kinh doanh hàng hóa nhằm tìm kiếm nguồn tài thơng qua nghiệp vụ arbitrage giao Việc sử dụng nghiệp vụ arbitrage giao sả thiết lập lại giá mức cân yếu tố thị trường Cuối cùng, có nhiều cách để tạo mối liên hệ tài quản lý rủi ro giá thỏa thuận tài chính, hợp đồng giao dịch hàng hóa vật chất Cách thức thứ mối liên kết điều kiện toán khoản vay nợ người sản xuất hàng hố với giá hàng hóa cụ thể có sử dụng công cụ phái sinh Trong trường hợp giá giảm, người sản xuất sẩ trả lãi ngược lại Cách thức thứ hai người xuất người mua thỏa thuận mức giá cố định khối lượng hàng hoá định sẵn 2.6 Hỗ trợ phát triển thị trường hàng hóa Sở giao dịch hàng hóa tạo thị trường mà nhiều người mua người bán giao dịch qua hợp đồng niêm yết Sở giao dịch hàng hóa Điều giúp tiết giảm chi phí tìm kiếm khách hàng người mua người bán Vai trò phát huy bối cảnh thực giao dịch quốc tế Chi phí thực giao dịch mua bán quốc tế có xu hướng lớn so với mua bán nước chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khoảng cách, thông tin bất đối xứng, hàng rào thuế quan, khác biệt tập quán kinh doanh, ngôn ngữ văn hố Vì vậy, Sở giao dịch hàng hóa đóng vai trò trung tâm để tiến hành giao dịch xuyên biên giới, thiết lập liên kết đối tượng tham gia ngành hàng có mơi trường pháp lý khác nhau, qua khuyến khích giao dịch quốc tế Đặc điểm Sở giao dịch (gắn với mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2B) Đặc trưng Sở giao dịch ● Về chủ thể tham gia: - Các khách hàng thông qua thành viên kinh doanh môi giới Sở giao dịch hàng hóa - Các thành viên kinh doanh Sở giao dịch hàng hóa tự kinh doanh (Các khách hàng khơng trực tiếp thực hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở mà phải thông qua thành viên kinh doanh) skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) ● Về đối tượng: skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) Giao dịch Sở giao dịch hàng hóa khơng có hàng hố bán ra, mà mua bán hàng hoá theo mẫu quy cách Đối tượng hoạt động mua bán hàng hóa khơng cố định Tùy theo tiêu chuẩn, chất lượng chủng loại mà hàng hóa trở thành đối tượng cụ thể Sở giao dịch Tuy nhiên, hàng hóa mua bán Sở giao dịch hàng hóa giao kết với số lượng lớn có biến động giá ● Về hình thức: Chỉ có giá trị pháp lý hình thức thực văn Trong đó, có hợp đồng phái sinh từ hợp đồng (hợp đồng quyền chọn mua bán) giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro họ phí mua quyền, cịn lợi nhuận lớn Tại Sở giao dịch hàng hóa, việc mua bán thường không gắn liền với việc di chuyển thực tế hàng hoá, mà mua bán quyền sở hữu hàng hố Do đó, Sở giao dịch hàng hóa mở rộng đẩy mạnh hoạt động thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động đầu nhà tài Phân biệt Sở giao dịch Hàng hóa Sàn giao dịch Hàng hóa Sở giao dịch Hàng hóa tổ chức pháp nhân vận hành quản lý Sàn giao dịch Hàng hóa theo quy định Nhà nước pháp luật Sàn giao dịch hàng hóa (Commodity Exchange) nơi để giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa, nơi mà doanh nghiệp/tổ chức kinh doanh mua bán loại hàng hóa cho cộng đồng nhà đầu tư Sàn niêm yết mã hàng hóa giao dịch Sở giao dịch hàng hóa tổ chức có thẩm quyền triển khai giao dịch pháp luật bảo hộ, tất giao dịch có tính minh bạch, cơng khai Sàn giao dịch hàng hóa sở hữu hệ thống đặt khớp lệnh giao dịch tự động, thơng báo tình trạng lệnh suốt phiên giao dịch Khi giao dịch sàn, nghĩa nhà đầu tư giao dịch tập trung, có bảo vệ quản lý pháp luật Như vậy, Sở giao dịch Hàng hóa nơi cung cấp thơng tin giao dịch cần thiết, liệu thị trường để nhà đầu tư an tâm mua bán hợp đồng tương lai Sàn giao dịch Hàng hóa Do đó, Sở giao dịch Hàng hóa xem thị trường trung gian giúp nhà đầu tư giao dịch hàng hóa theo thỏa thuận bên tham gia Ví dụ: Sở giao dịch hàng hóa Chicago thuộc Tập đồn CME (CME Group), bao gồm bốn sàn giao dịch lớn là: CME , CBOT , NYMEX COMEX Đặc trưng mô hình kinh doanh thương mại điện tử B2B Thương mại điện tử (TMĐT) B2B (Business to business e-commerce) định nghĩa trao đổi hàng hoá, dịch vụ thông tin doanh nghiệp với qua mạng Internet skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) Các website TMĐT B2B phân thành loại sau: website doanh nghiệp, website trao đổi, mua sắm cung ứng sản phẩm, website tìm kiếm chuyên biệt website tổ chức tiêu chuẩn thương mại công nghiệp Đây loại hình TMĐT có liên kết chặt chẽ CNTT qua tảng internet doanh nghiệp Khoảng 90 % TMĐT theo loại hình phần lớn chuyên gia dự đoán TMĐT B2B sổ tiếp tục phát triển nhanh loại hình B2C Thị trường TMĐT B2B có hai thành phần sở số hố thị trường số hố Hình Các thành phần tham gia vào hệ thống giao dịch TMĐT Hình cho thấy thành phần tham gia vào hệ thống giao dịch TMĐT sau: (1) Hệ thống máy chủ mạng (2) Hệ thống máy chủ đơn vị bán hàng (3) Dữ liệu doanh nghiệp bán hàng website (4) Phần mềm tin học xử lý thông tin giao dịch (5) Trình duyệt internet doanh nghiệp mua hàng skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) (6) Hệ thống máy chủ kết nối tiện ích cho phép tốn trực tuyến (7) Ngân hàng doanh nghiệp bán hàng (8) Ngân hàng doanh nghiệp mua hàng Ngoài doanh nghiệp tiến hành giao dịch qua bên thứ xuất thành phần trung gian bên trung gian Bên trung gian tổ chức hệ thống sở kỹ thuật để doanh nghiệp mua hàng doanh nghiệp cung ứng tham gia giao dịch hệ thống điện tử doanh nghiệp trung gian Do đó, xuất Ngân hàng bên trung gian hệ thống thành phần tham gia vào hệ thống giao dịch TMĐT B2B Các thông tin giao dịch thị trường hàng hóa bên bán bên mua đưa lên mạng internet nhằm hỗ trợ hoạt động mua bán khiến cho thị trường số hóa phù hợp với nhu cầu mua bán mơi trường kết nối mạng internet TMĐT B2B thực cách trực tiếp bên mua bên bán với việc mua bán tiến hành thông qua đối tác kinh doanh trực tuyến trung gian Trung gian đứng thực chức tổ chức trung gian tổ chức, người hệ thống điện tử Hình Chuỗi cung cấp hàng hóa Hình cho thấy tổng quan chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp Đặc điểm khác biệt so với chuỗi cung cấp hàng hóa truyền thống khách hàng skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) ● Tư cách thành viên Sàn giao dịch bán theo quy định Quy tắc Khi cá nhân/ tổ chức muốn bán tư cách thành viên, phải nộp cho Sàn giao dịch “đề nghị bán”, có mức giá cụ thể cho tư cách thành viên Cả bên mua bán phải trả phí cho Sàn Sau bán tư cách thành viên, trách nhiệm quyền lợi thành viên Sàn giao dịch chấm dứt Quy trình đăng ký thành viên: Cá nhân/ tổ chức phải nộp đơn đăng ký lệ phí cho Sàn giao dịch, cam kết tuân thủ quy tắc Sàn Sau xem xét, Sàn thông báo chấp thuận thành viên hay không Dựa tiêu chí Ủy ban Thành viên Sàn giao dịch, hồ sơ đăng ký làm thành viên xem xét tiêu chí khả tài phê duyệt Nhân viên phận hỏi hài lịng danh tiếng tài Sau chấp thuận trở thành thành viên Sàn giao dịch, cá nhân/ tổ chức đảm nhận trách nhiệm & đặc quyền theo Quy tắc Sàn Quyền lợi trách nhiệm: ● Được phép truy cập vào sàn giao dịch ● Hoạt động với tư cách Nhà môi giới sàn Nhà giao dịch sàn theo quy tắc Sàn giao dịch ● Nhận mức phí thành viên theo quy định Sàn giao dịch Tất thành viên Sở giao dịch phải tuân thủ quy định Đạo luật trao đổi hàng hóa quy tắc quy định CFTC ban hành hợp lệ bao gồm việc nộp báo cáo, lưu giữ sổ sách hồ sơ, kiểm tra Có thành phần thành viên gồm: Clearing Membership, Corporate Membership, Individual Membership Tư cách thành viên mua, bán cho thuê cho phép phê duyệt giao dịch sản phẩm cụ thể với mức giá giảm phí thấp 6.1.1 Clearing Membership (Thành viên toán bù trừ) CME Clearing phận CME Group tất giao dịch xác nhận, khớp toán hàng ngày bù đắp giao hàng thơng qua tất giao dịch thực Trong giao dịch khớp thực thông qua CME, CME Clearing thay với tư cách người mua người bán người bán người mua, với thành viên bù trừ giả định phía đối diện giao dịch Các Clearing Membership công ty có vốn hóa cao, giám sát chặt chẽ skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) lựa chọn cẩn thận, đứng đằng sau tất giao dịch thực thông qua Sở skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) giao dịch Tập đoàn CME Các thành viên Clearing chịu hồn tồn trách nhiệm tài hiệu suất tất giao dịch thực thơng qua chúng CME Clearing xóa cho dù tài khoản khách hàng, thành viên hay tài khoản họ Điều kiện yêu cầu: Tư cách thành viên Clearing House đặc quyền cấp giấy phép Hội đồng quản trị bị thu hồi Hội đồng quản trị hành vi vi phạm lúc Nhân viên Clearing House miễn trừ yêu cầu nghĩa vụ chung quy định cho Thành viên Clearing việc miễn trừ khơng gây nguy hiểm cho tính tồn vẹn tài Clearing House Theo trường hợp miễn trừ đó, người nộp đơn xin đủ điều kiện làm Clearing Membership phải đáp ứng yêu cầu sau: A Clearing Membership phải công ty (bao gồm Tổng công ty, Tổng công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn), công ty hợp danh (bao gồm Công ty hợp danh hữu hạn Công ty hợp danh) hiệp hội hợp tác Các điều khoản thành lập, thỏa thuận hoạt động thỏa thuận đối tác (và tất thỏa thuận phụ) nộp với đơn đăng ký người nộp đơn toán bù trừ B Clearing Membership phải có đại diện ủy quyền với Ủy ban Rủi ro Cơ quan toán bù trừ, người đại diện cho Clearing Membership trước Sở giao dịch ủy ban C Clearing Membership phải đủ điều kiện để kinh doanh Bang Illinois Bang New York có thoả thuận đại lý với tổ chức đủ điều kiện Bang Illinois Bang New York Thỏa thuận đại lý phải định dạng Exchange chấp thuận Yêu cầu cung cấp nơi để phục vụ quy trình thông tin liên lạc khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Clearing Membership D Clearing Membership phải tham gia chứng minh lực tức thời để tham gia vào hoạt động kinh doanh Clearing Membership Người nộp đơn Clearing Membership có trách nhiệm đảm bảo nhận tất phê duyệt cần thiết từ quan quản lý phép công ty tiến hành hoạt động kinh doanh Clearing Member E Clearing Membership phải chứng minh tính tồn vẹn tài đạo đức để đảm bảo trước Cơ quan toán bù trừ rủi ro vốn có tốn giao dịch F Clearing Membership đảm bảo chịu hoàn toàn trách nhiệm tài tất hoạt động giao dịch chuyển qua cổng Globex chuyển qua hệ thống giao dịch điện tử khác tới CME skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) G Nếu người trực tiếp gián tiếp kiểm sốt, sở hữu từ 10% trở lên có quyền 10% trở lên lợi nhuận hai nhiều Clearing Membership, Clearing Membership phải đảm bảo nghĩa vụ người khác Clearing House thực bảo đảm văn cho Clearing House H Clearing Membership phải thông báo cho Sở giao dịch trước giao dịch kinh doanh quan trọng thay đổi quan trọng hoạt động Ngoài ra, Clearing Membership đủ tư cách thành viên phải thông báo trước 15 ngày cho Sở giao dịch đề xuất để việc chấm dứt hoạt động kinh doanh phần quan trọng hoạt động kinh doanh Tùy thuộc vào điều kiện định, Ủy ban liên quan nhân viên Exchange, từ chối chấp thuận tùy theo thay đổi gây nguy hiểm cho tính tồn vẹn tài hoạt động Exchange Cơ quan tốn bù trừ hay khơng J Thành viên phải thông báo kịp thời cho Bộ phận Giám sát Tài Quy định thay đổi quan trọng nhân chủ chốt, người chịu trách nhiệm thay mặt cho Clearing Member P Mỗi Clearing Membership sử dụng hệ thống quy trình thích hợp để theo dõi xác, cung cấp xác cho Clearing House, vị trí tài sản chấp khách hàng hoán đổi xóa T Để hồn tất giao dịch hợp đồng tương lai quyền chọn, giao dịch phải thực theo tuân theo quy tắc hội đồng thương mại nước xác định Quy tắc 8C04, người nộp đơn phải đáp ứng điều kiện khác mà Nhà toán yêu cầu 6.1.2 Individual Membership (Thành viên cá nhân) Tư cách thành viên cá nhân CME cho phép thành viên giao dịch sản phẩm CME với mức chiết khấu ưu đãi tùy thuộc vào cấp bậc thành viên Có bốn phận Individual Membership CME cá nhân, đại diện cho bốn cấp độ tiếp cận sản phẩm CME mà sàn giao dịch phát triển nhiều năm Mỗi loại có màu huy hiệu khác để đại diện cho sản phẩm giao dịch Individual Membership CME gắn với cổ phiếu loại B Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc sàn giao dịch loại bỏ lẫn trở thành công ty giao dịch công khai thống vào năm 2002 - Chicago Mercantile Exchange (CME) (B1) membership Giao dịch: Bất kỳ hợp đồng liệt kê CME Huy hiệu: Vàng skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) - International Monetary Market (IMM) (B2) membership Giao dịch: Hợp đồng tương lai số ngoại hối, lãi suất số vốn chủ sở hữu, tất sản phẩm IOM GEM Huy hiệu: Màu xanh - Index and Option Market (IOM) (B3) membership Giao dịch: Hợp đồng tương lai số, tất hợp đồng quyền chọn tất sản phẩm GEM Huy hiệu: Xanh lam - Growth and Emerging Markets (GEM) (B4) membership Giao dịch: Các sản phẩm đa dạng khác nhau, bao gồm hợp đồng liên quan đến nước thị trường nổi; tài hạn chế Huy hiệu: Xám Điều kiện yêu cầu: Để trở thành thành viên cá nhân CME, người đăng kí phải người trưởng thành có tư cách đạo đức tốt, danh tiếng tốt tính trực kinh doanh Ngồi ra, phải có đủ nguồn tài để đảm nhận trách nhiệm đặc quyền tư cách thành viên 6.1.3 Corporate Membership (Thành viên doanh nghiệp) 6.1.3.1 CME Corporate Membership Tư cách thành viên doanh nghiệp CME cho phép công ty thành viên nhận phí trao đổi ưu đãi lãi suất trái phiếu hấp dẫn giao dịch độc quyền sản phẩm CME với điều kiện hoạt động kinh doanh độc quyền thực theo Chính sách phí Tập đồn CME Nếu bạn tìm cách giao dịch thị trường có Tỷ lệ Lãi suất khoản nhất, bao gồm hợp đồng tương lai quyền chọn Eurodollar, bạn quan tâm đến việc giao dịch tiền tệ FX hợp đồng tương lai Russell 2000, tư cách thành viên corporate memberships CME phù hợp với bạn CME Group cung cấp cho thành viên cổ phần tùy chọn thay phí đăng ký hàng tháng cho yêu cầu có họ để nắm giữ cổ phiếu phổ thơng CME Group Loại A thơng qua Chương trình Tỷ lệ Đăng ký Thành viên Vốn chủ sở hữu Điều kiện yêu cầu: skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) Áp dụng theo quy tắc CME 106.H Tư cách thành viên giao dịch Quỹ phịng hộ, ngân hàng, nhà mơi giới nước ngồi, nhà mơi giới-đại lý, cố vấn giao dịch hàng hóa, nhà môi giới giới thiệu, pháp nhân thương mại, công ty kinh doanh độc quyền tổ chức doanh nghiệp khác đủ điều kiện áp dụng theo Quy tắc CME 106.H Công ty thành viên yêu cầu mua thuê hai tư cách thành viên (CME, IMM IOM Division) phận mà phí giao dịch ưu đãi tỷ lệ trái phiếu thực mong muốn Cổ phần CME Group không bắt buộc Công ty thành viên giám đốc nhân viên cơng ty thành viên nắm giữ (các) tư cách thành viên thuộc sở hữu thuê Giám đốc nhân viên phải chấp thuận với Tư cách Thành viên Cá nhân CME Công ty thành viên đủ điều kiện để hưởng tỷ giá hối đoái ưu đãi hoạt động kinh doanh sản phẩm độc quyền (đấu giá mở điện tử) phạm vi (các) thành viên sở hữu cho thuê hoạt động giao dịch thực theo Chính sách Phí Tập đồn CME Hoạt động giao dịch công ty mẹ, công ty liên kết, công ty khách hàng công ty thành viên khơng hưởng tỷ giá hối đối ưu đãi Đối với quỹ phịng hộ cơng ty thành viên nhóm hàng hóa, hoạt động kinh doanh độc quyền công ty thành viên quỹ đầu đủ điều kiện để hưởng tỷ giá hối đối ưu đãi tỷ lệ khơng áp dụng cho hoạt động giao dịch người quản lý đầu tư, quỹ liên kết, nhà đầu tư, công ty mẹ, chi nhánh, công ty khách hàng 6.1.3.2 CME Electronic Corporate Tư cách Electronic Corporate Membership CME cho phép cơng ty thành viên nhận phí trao đổi ưu đãi lãi suất trái phiếu cao giao dịch điện tử sản phẩm CME đủ điều kiện hoạt động kinh doanh độc quyền thực theo Chính sách phí Tập đồn CME Điều kiện yêu cầu: Electronic Corporate Membership mua thuê hai tư cách thành viên Tư cách thành viên phải tổ chức danh nghĩa công ty Thành viên Electronic Corporate định, biểu mẫu sàn giao dịch cung cấp, đại diện ủy quyền để giao dịch với sàn giao dịch liên quan đến tư cách thành viên Quy tắc CME 106.R Tư cách thành viên Electronic Corporate Tư cách Electronic Corporate Membership CME dành cho công ty kinh doanh độc quyền đủ điều kiện Các quỹ phịng hộ, nhóm hàng hóa, ngân hàng, nhà mơi giới nước ngồi, nhà mơi giới- đại lý, cố vấn giao dịch hàng hóa, nhà mơi giới giới thiệu công ty khác nắm giữ / quản lý quỹ bên thứ ba không đủ điều kiện để trở thành thành viên công ty điện tử CME skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) Công ty thành viên đủ điều kiện hưởng tỷ giá hối đoái ưu đãi hoạt động kinh doanh sản phẩm độc quyền (chỉ hàng điện tử) hoạt động giao dịch thực theo Chính sách Phí Tập đồn CME Cơng ty thành viên không đủ điều kiện hưởng Tỷ giá hối đoái ưu đãi giao dịch đấu giá mở không cấp quyền truy cập vào sàn giao dịch CME Ngoài ra, hoạt động giao dịch công ty mẹ, công ty liên kết công ty công ty thành viên không hưởng tỷ giá hối đối ưu đãi 6.2 Chính sách giao dịch 6.2.1 Tiêu chuẩn giao dịch quy định 6.2.1.1 Người môi giới người giao dịch đủ điều kiện: Không thành viên phép thực lệnh pit, gọi giao giao dịch thỏa thuận riêng Sàn giao dịch trừ họ phép làm điều clearing member a Sàn giao dịch trực tiếp: Clearing member thu hồi ủy quyền giao dịch thành viên mà không cần thông báo trước thông qua giấy uỷ thu hồi văn nộp cho Phòng Dịch vụ Thành viên Quan hệ Cổ đông Giấy thu hồi có hiệu lực tư cách giao dịch thành viên chấm dứt có thơng báo việc không đủ điều kiện đăng Sàn giao dịch Thành viên không xuất sàn Sở giao dịch đủ tiêu chuẩn Thành viên bị loại nhanh chóng nộp lại huy hiệu thành viên cho Phịng Quan hệ Cổ đơng Dịch vụ Thành viên b Sàn giao dịch điện tử (Globex): Trừ trường hợp cụ thể thành viên toán bù trừ (clearing member) đủ điều kiện, thành viên bị đình đặt lệnh qua Globex không bị loại khỏi Bán đấu giá mở (pit trading) Trong trường hợp thành viên có bảo lãnh truy nhập vào Globex clearing member khác với clearing member đủ điều kiện clearing member đủ điều kiện phải chấm dứt quyền thành viên việc đặt lệnh qua Globex cách thông báo cho clearing member cung cấp thành viên quyền truy nhập vào Globex Clearing member cung cấp việc truy nhập vào Globex có trách nhiệm bảo đảm thành viên khơng đuợc đặt lệnh qua Globex 6.2.1.2 Những hành vi vi phạm giao dịch: Những hành vi sau coi vi phạm giao dịch: ● Đặt giá trả giá không phù hợp với thị trường skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) ● Đặt giá trả giá có xu hướng gây nhầm lẫn cho thương nhân khác ● Không xác nhận giao dịch ● Người mua người bán khơng thơng báo xác cho người báo cáo giá giao dịch phù hợp với quy tắc khơng chắn mức giá ghi lại cách xác ● Sử dụng ngơn ngữ tục tĩu không nhã nhặn sàn giao dịch ● Sử dụng vũ lực vào, Sàn giao dịch ● Hành vi có xu hướng gây nhầm lẫn, tập trung, lạm dụng đe dọa nhân viên Sàn giao dịch ● Hành vi không phù hợp với giao dịch kinh doanh ● Khơng trì hỗn thành viên mà rõ ràng thay đổi thị trường ● Không số lượng mua bán ● Phổ biến trích dẫn sai, gây hiểu lầm khơng xác 6.2.1.3 Một số quy định giá Các bên tham gia giao dịch cố định phải thông báo cho nhân viên Sàn giao dịch định mức giao dịch hồn thành Cả hai bên tham gia giao dịch hàng loạt phải đảm bảo giá đăng cách Bất thành viên thực giao dịch với thành viên khác giao dịch tạo thành mức giá vi phạm, sẽ: 1) Ngay phá vỡ giao dịch; 2) Đáp ứng tất giá mua bán mà bị ảnh hưởng xấu; 3) Điều chỉnh giá giao dịch theo giá tồn giá vi phạm xảy ra, với điều kiện hai bên đồng ý điều chỉnh giá điều khoản đơn đặt hàng bị ảnh hưởng đáp ứng 6.2.1.4 Giới hạn trách nhiệm pháp lý, khơng có bảo đảm: Ngoại trừ quy định đây, Sở giao dịch Sàn giao dịch Chicago (“CME”), (bao gồm công ty họ chi nhánh) không chịu trách nhiệm cho người tổn thất, thiệt hại, chi phí phí phát sinh từ: ● Bất sai sót nào, cố, lỗi giao hàng, chậm trễ, bỏ sót, đình chỉ, khơng xác, gián đoạn, chấm dứt, nguyên nhân khác, kết nối với việc cung cấp, thực hiện, vận hành, trì, sử dụng phần hệ thống dịch vụ Sàn giao dịch dịch vụ, thiết bị sở vật chất sử dụng để hỗ trợ cho hệ thống ● Bất truy nhập không phép việc sử dụng không phép hệ thống CME, dịch vụ thiết bị người ● Bất kỳ lỗi thiếu xác thơng tin cung cấp CME skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) 6.2.2 Các quy định cho hệ thống giao dịch điện tử Globex => Gần CME trình đóng cửa hầu hết sàn giao dịch trực tiếp (trading pit) dần chuyển sang sử dụng sàn giao dịch điện tử Globex 6.2.2.1 Mở cửa Globex: Mỗi ngày làm việc, Globex mở với mức giá cho công cụ trừ trường hợp định Sở giao dịch Trước bắt đầu phiên Globex, Globex cung cấp giá mở cửa mức giá định, dựa thuật toán tính cho giá trung bình mơ tả đây, cho tất lệnh chờ xử lý thực mở cửa Trong thời gian 30 giây trước mở cửa, không lệnh nhập trước sửa đổi hủy bỏ, lệnh nhập vào Globex xây dựng mức giá trung bình mức giá mở Mức giá trung bình giá tính tốn áp lực bán áp lực mua mà khối lượng lớn giao dịch xảy 6.2.2.2 Một số quy chế vận hành Globex Global Command Center (GCC): Trung tâm huy toàn cầu CME Nhiệm vụ Trung tâm Chỉ huy Tồn cầu (GCC) đảm bảo tính tồn vẹn thị trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh khách hàng GCC giám sát hoạt động thị trường hỗ trợ sản xuất 24 x cho địa điểm Globex, BrokerTec, EBS OTC, hỗ trợ tảng CME Direct, ClearPort, DataMine, Elysian GFE Với đội ngũ nhân viên triển khai Chicago, New York, London Singapore, dự phòng hỗ trợ liền mạch đảm bảo ❖ Cơ quan GCC: GCC có quyền thực hành động cho thích hợp để trì tính tồn vẹn thị trường CME Những hành động bao gồm: việc ngừng giao dịch, sửa đổi thông số giảm thiểu rủi ro bao gồm dải giá, logic vận tốc giới hạn dao động giá đặc biệt, hạn chế quyền truy cập khách hàng vào Globex hành động khác coi lợi ích tốt Sàn giao dịch ❖ Dịch vụ GCC: GCC cung cấp hỗ trợ sản xuất quản lý vấn đề cho tất bên tham gia thị trường Ngoài ra, GCC cung cấp hỗ trợ quan trọng cho địa liên hệ đăng ký Nội dung hỗ trợ bao gồm câu hỏi / hành động liên quan đến tình trạng đơn hàng hủy bỏ đơn hàng Trách nhiệm trao đổi dịch vụ GCC phải tuân theo giới hạn điều kiện mục skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) ❖ Tình trạng đặt hàng: skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) Một người tin nhận trạng thái đơn đặt hàng khơng xác khơng nhận trạng thái thông báo cho GCC Trong trường hợp GCC hệ thống Sàn giao dịch cung cấp thông tin mâu thuẫn liên quan đến trạng thái đơn đặt hàng, người đặt hàng nghe theo thông tin nhận từ GCC Ngồi ra, người phải thực điều cần thiết hành động thị trường thích hợp để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn phát sinh trạng thái đơn đặt hàng khơng xác khơng có trạng thái đơn đặt hàng thích hợp ❖ Huỷ bỏ giao dịch điều chỉnh giá: a Quyền lực GCC liên quan đến việc huỷ bỏ giao dịch điều chỉnh giá: Các quy định sau phải áp dụng người tham gia thị trường để cân bẳng ảnh hưởng xấu đến tính tồn vẹn thị trường giao dịch thực công bố thông tin giao dịch không phù hợp với điều kiện thị trường trì tính pháp lý giao dịch Quy tắc cho phép GCC điều chỉnh giá giao dịch hủy bỏ giao dịch hành động cần thiết để giảm thiểu việc làm gián đoạn thị trường gây việc sử dụng không cách có sai sót hệ thống giao dịch điện tử khiếm khuyết hệ thống Tất định GCC định cuối b Xem xét giao dịch: Trung tâm GCC định xem xét giao dịch phân tích độc lập hoạt động thị trường họ có yêu cầu xem xét người sử dụng hệ thống giao dịch điện tử Một yêu cầu xem xét phải đưa 08 phút kể từ thực giao dịch c Điều chỉnh giá huỷ bỏ giao dịch: Sau đưa định giao dịch phải xem xét, Trung tâm GCC phải xác định trước tiên liệu giá giao dịch có nằm Phạm vi xem xét (Non- Reviewable Range) hay không ● Nếu giá giao dịch nằm Non-Reviewable Range: GCC đưa cảnh báo giao dịch đứng yên ● Nếu giá giao dịch không nằm Non-Reviewable Range: Giá giao dịch điều chỉnh tính giá thị trường hợp lý cho hợp đồng thời điểm giao dịch xem xét, cộng trừ Phạm vi khơng thể xem xét Trong trường hợp có nhiều bên tham gia giao dịch, giá / hợp đồng có liên quan đến giao dịch đề cập, GCC có thẩm quyền, khơng có nghĩa vụ, hủy bỏ thay điều chỉnh giá giao dịch Các GCC đưa cảnh báo định Giá giao dịch bị hủy giá bị điều chỉnh bị hủy thống kê thức Sàn giao dịch thời gian doanh số Những giao dịch có giá bị điều chỉnh thêm vào thống kê khác với giao dịch có giá bị điều chỉnh skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) III THỰC TRẠNG GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM VỚI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CME Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) nằm hệ thống sở giao dịch hàng hóa quốc tế với Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME) Từ năm trước đây, sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV) liên thông với sàn CME Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới, kết nối sàn giao dịch ngày sâu rộng có nhiều doanh nghiệp hàng hố Việt Nam giao dịch qua sàn CME năm 2021 Để mở tài khoản giao dịch hàng hóa sàn CME Group thơng qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV: thông thường, để mở tài khoản giao dịch sàn CME Group, cần phải công dân Hoa Kỳ 18 tuổi Tuy nhiên, nhờ việc Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) liên thơng với CME Group, nhà đầu tư Việt Nam giao dịch hàng hóa CME cách dễ dàng Các doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch hàng hóa sàn CME Group thơng qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV Mọi giao dịch liên thông trực tiếp đến CME Group thơng qua phần mềm giao dịch hàng hóa CQG đạt chuẩn quốc tế, sử dụng 100 quốc gia toàn cầu Các cá nhân tổ chức mở tài khoản giao dịch hàng hóa thông qua công ty thành viên công ty chứng khoán Vndirect, SSI, VCBS, VPS, cơng ty thành viên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV MEX-DN… Một số mặt hàng giao dịch sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam MXV sàn giao dịch hàng hóa Chicago CME: ● Cà phê Trước đó, từ năm 2007, phủ quan nhà nước đồng ý kế hoạch đưa cà phê Việt Nam vào sàn giao dịch CME, giúp đưa cà phê Việt Nam chạm tới sàn giao dịch kỳ hạn lớn giới Cụ thể, Chính phủ chấp thuận để Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương Vicofa xúc tiến triển khai xây dựng Đề án hợp tác chủ động làm việc với Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago khả đưa sản phẩm cà phê Việt Nam giao dịch CME phát triển sàn giao dịch cà phê Việt Nam, sở tiến tới mở rộng khả hợp tác hàng hố nơng sản khác Theo đó, CME giúp Vicofa đào tạo nhân viên vận hành hoạt động sàn giao dịch, thực hành Chicago, sau đó, tiếp tục cử chuyên gia sang hướng dẫn Việt Nam Việc xuất thường xuyên CME giúp doanh nghiệp cà phê Việt Nam có thêm hội tìm kiếm đối tác làm ăn nhằm giữ giá cho cà phê Việt, đồng thời tiếp cận với nhu cầu đa dạng khác sản phẩm cà phê để đưa chiến lược bán hàng, chủng loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Khơng có vậy, việc đưa vào vận hành thành công sàn giao dịch cà phê Việt Nam CME mở triển vọng cho loại hàng nông sản khác nước ta thoát khỏi cảnh “được mùa, giá” skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) ● Gạo Tháng 6/2021, lần mặt hàng gạo niêm yết giao dịch thị trường giao dịch hàng hóa tập trung Việt Nam Việc MXV niêm yết giao dịch gạo tạo kênh thơng tin nhìn tồn cảnh thị trường gạo giới Từ đó, giá gạo Việt Nam cơng khai cập nhật nhanh chóng Người nơng dân tránh tình trạng thao túng giá, doanh nghiệp xuất gạo Việt Nam đánh giá xác cung cầu mặt hàng này, giúp họ có lợi tham gia đàm phán chốt giá xuất với đối tác nước ngồi Theo khảo sát trước MXV nông dân thương lái khu vực Đồng Bắc Bộ Tây Nam Bộ, mong muốn lớn họ có thị trường giao dịch lúa gạo minh bạch Việt Nam nước xuất gạo hàng đầu giới, năm 2020 xuất gạo Việt Nam đạt sản lượng 6,25 triệu với kim ngạch 3,12 tỷ USD, tăng 11,2% giá trị so với năm 2019 Thông tin từ Bộ Công thương ngày 16.2.2022 cho biết, giá xuất ổn định chất lượng vượt trội tạo ưu cho xuất gạo Việt Nam tháng đầu năm Số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất gạo Việt Nam tháng 1.2022 đạt 505.741 với trị giá 246,02 triệu USD, tăng mạnh 45,4% khối lượng, tăng 28,2% trị giá so với kỳ năm trước ● Lúa mì Lúa mì loại lương thực có sản lượng lớn thứ giới, tính khoản cao, mặt hàng nhiều nhà đầu tư lựa chọn giao dịch với khối lượng lớn, chiếm 20% tổng khối lượng giao dịch nơng sản Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago CME Trước đó, MXV niêm yết sản phẩm lúa mì Chicago Soft Red Winter (ZWA) liên thơng với Sàn giao dịch CBOT CME, sàn giao dịch uy tín giới mặt hàng nông sản Năm 2020, khối lượng giao dịch lúa mì Chicago (ZWA) CME lên tới 33,36 triệu hợp đồng, chiếm 12,8% tổng khối lượng giao dịch nông sản Tại MXV, lúa mì sàn Chicago sản phẩm nằm nhóm dẫn đầu đầu khối lượng giao dịch năm 2020 đạt gần 90.000 hợp đồng, chiếm 19,3% tổng khối lượng giao dịch nông sản Đồng thời, MXV tiếp tục đưa thêm vào niêm yết giao dịch sản phẩm lúa mì Kansas Hard Red Winter (KWE), giúp nhà đầu tư Việt có thêm lựa chọn tham gia giao dịch, có thêm kênh để theo dõi cung cầu mặt hàng lúa mì, qua giảm thiểu rủi ro tối đa hóa lợi nhuận tham gia vào thị trường giao dịch hàng hóa Lúa mì Kansas mặt hàng tiềm năng, quan tâm nhà đầu tư giới dành cho ngày nhiều với minh chứng tỷ trọng khối lượng giao dịch gia tăng rõ rệt Năm 2020, khối lượng giao dịch lúa mì Kansas đạt 13,75 triệu hợp đồng, chiếm 5,3% tổng khối lượng giao dịch nơng sản tồn Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.cmegroup.com/ https://www.cmegroup.com/rulebook/CME/ https://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/CME+Globex https://www.cmegroup.com/education/videos/cme-globex101.html?redirect=/education/cme-globex-101.html https://123docz.net//document/4591554-thuc-trang-hoat-dong-kinh-doanh-ngoai-hoitren-so-giao-dich-chicago-cme-group.htm https://123docz.net//document/4591420-hop-dong-quyen-chon-ngoai-te-tren-san-giao - dich-cme.htm https://123docz.net/document/9511075-de-ta-i-so-giao-di-ch-ha-ng-ho-a-chicago-cme-san-b2b.htm#_=_ https://sotaydoanhtri.com/thuat-ngu/chicago-mercantile-exchange-cme-43199/ https://www.ams.usda.gov/market-news/chicago-mercantile-exchange-cash-dairymarkets https://giacatloi.net.vn/san-pham-phai-sinh/nong-san/gao-tho/ https://hitrade.vn/academy/r/san-giao-dich-cme http://finvest.vn/so-giao-dich-hang-hoa-chicago/ https://www.fibo-group.vn/clients/glossary/cme-chicago-mercantile-exchange/ https://vi.wikiqube.net/wiki/Chicago_Mercantile_Exchange skkn Tiểu Luận PRO(123docz.net) ... tiếp 12 5.1 .2 Giao dịch điện tử 12 5 .2 Sản phẩm CME 13 5 .2. 1 Nông nghiệp 14 5 .2. 2 Năng lượng 15 5 .2. 3 Khí tự nhiên 16 5 .2. 4 Equity Index (Chỉ số thị trường chứng khoán, cổ phiếu) 16 5 .2. 5 Lãi... gạo hàng đầu giới, năm 20 20 xuất gạo Việt Nam đạt sản lượng 6 ,25 triệu với kim ngạch 3, 12 tỷ USD, tăng 11 ,2% giá trị so với năm 20 19 Thông tin từ Bộ Công thương ngày 16 .2. 2 022 cho biết, giá xuất... giao dịch 24 6 .2. 1 Tiêu chuẩn giao dịch quy định 24 6 .2. 2 Các quy định cho hệ thống giao dịch điện tử Globex 26 III THỰC TRẠNG GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM VỚI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CME 28 TÀI LIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP NHÓM MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA CHICAGO (CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE),

Từ khóa liên quan