0

Đánh giá hiệu quả kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của khách sạn jungle palace (nhật bản)

65 1 0
  • Đánh giá hiệu quả kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của khách sạn jungle palace (nhật bản)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2022, 09:12

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ HƯƠNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH SẠN JUNGLE PALACE KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên du lịch sinh thái Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2017-2021 Thái Nguyên, năm 2021 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ HƯƠNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH SẠN JUNGLE PALACE KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên du lịch sinh thái Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2017-2021 Giáo viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Thanh Thủy Thái Nguyên, năm 2021 iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Trường Đại Học Nông lâm Thái nguyên, ban lãnh đạo khoa QLTN – Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, thầy cô giáo khoa trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên ngành cho chúng em năm tháng qua tạo hội cho em thực tập Nhật Bản Lời cảm ơn chân thành xin gửi tới cô TS Vũ Thị Thanh Thủy giáo viên hướng dẫn báo cáo cho em Cô tận tình bảo hướng dẫn em hồn thành báo cáo tốt Em xin gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc và toàn thể nhân viên khách sạn Jungle Palace tạo điều kiện giúp đỡ em q trình thực tập, cung cấp số liệu thơng tin để em sử dụng vào báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày …tháng… năm 2021 Sinh viên tốt nghiệp (Họ tên) Vũ Thị Hương iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ .vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vi PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan nghiên cứu hoạt động kinh doanh khách sạn 2.1.1 Khách sạn 2.1.2 Kinh doanh khách sạn .5 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách sạn 2.2 Tổng quan đất nước hoạt động kinh doanh khách sạn, du lịch Nhật Bản 10 2.2.1 Giới thiệu chung đất nước Nhật Bản 10 2.2.2 Tổng quan phát triển dịch vụ khách sạn, resort, nhà hàng cao cấp Nhật Bản 11 2.2.3 Tổng quan du lịch Nhật Bản 12 2.3 Tổng quan hoạt động kinh doanh khách sạn, du lịch Việt Nam 15 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .20 4.1 Khái quát khách sạn 20 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 4.1.2 Cơ cấu tổ chức .21 v 4.1.3 Hoạt động kinh doanh khách sạn .23 4.2 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn Jungle Palace (Nhật Bản) 24 4.2.1 Cơ cấu khách 24 4.2.2 Công suất sử dụng phòng 26 4.2.3 Doanh thu 28 4.2.2 Công tác bảo vệ môi trường, sinh thái cảnh quan khách sạn Jungle Palace 29 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách sạn 31 4.3.1 Các yếu tố vĩ mô .31 4.3.2 Các yếu tố vi mô .35 4.4 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn Jungle Palace giai đoạn 2018 - 2020 .48 4.4.1 Những điểm mạnh 48 4.4.2 Những điểm yếu 49 4.5 Thuận lợi, khó khăn học kinh nghiệm quản lý, kinh doanh khách sạn khả áp dụng Việt Nam 50 4.5.1 Đánh giá kỹ chuyên môn học hỏi qua đợt thực tập sinh viên 50 4.5.2 Thuận lợi, khó khăn học kinh nghiệm .52 4.5.3 Bài học kinh nghiệm quản lý, kinh doanh khách sạn, du lịch 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mùa hoa anh đòa Nhật Bản 12 Hình 4.1 Khách sạn Jungle Palace 20 Hình 4.2 Thành Phố Chiba .31 Hình 4.3 Phòng kiểu nhật 44 Hình 4.4 Một số ăn Nhật khách sạn .45 Hình 4.5 Khu nướng BBQ cạnh ven biển khách sạn Jungle Palace 46 Hình 4.6 Bể bơi khách sạn Jungle Palace 47 Hình 4.7 Phịng tắm suối nước nóng khách sạn Jungle Palace 47 Hình 4.8 Vườn hoa hoạt động cắm trại vườn hoa khách sạn Jungle Palace 48 DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Thị trường khách khách sạn Jungle Palace chia theo khu vực 24 Bảng 4.2 Kết hoạt động kinh doanh theo nghiệp vụ giai đoạn từ năm 2018– 2020 28 Bảng 4.3 Cơ cấu loại buồng khách sạn Jungle Palace .35 Bảng 4.4 So sánh trang thiết bị phòng khách sạn Jungle Palace với tiêu chuẩn khách sạn Tổng cục Du lịch 35 Bảng 4.5 Cơ cấu nguồn nhân lực Jungle Palace năm 2018-2020 38 Bảng 4.6 Giá phòng trung bình khách sạn Jungle Palace vào năm 2019 43 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Cơ cấu khách khách sạn phân chia theo khu vực vào năm 2019 25 Biểu đồ 4.2 Cơ cấu khách khách sạn phân chia theo mục đích chuyến năm 2019 26 Biểu đồ 4.3 Cơng suất sử dụng phịng khách sạn năm 2018 - 2020 26 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 4.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý khách sạn Jungle Palace 21 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện du lịch nhu cầu thiết yếu người Sự phát triển mạnh mẽ du lịch ngày khẳng định vị kinh tế mũi nhọn nhiều quốc gia Việc du lịch phát triển kéo theo dịch vụ kèm phát triển theo, phải kể đến phát triển ngành kinh doanh khách sạn Cùng với phát triển du lịch kinh doanh khách sạn ngày phát triển mở rộng Kinh doanh khách sạn thúc đẩy ngành kinh tế góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP, kinh doanh khách sạn phát triển dẫn đến phát triển nhu cầu vật tư, trang thiết bị xây dựng cho khách sạn, hàng hóa cung ứng cho du lịch tăng Những vật liệu ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thương mại cung cấp Điều thúc đẩy ngành kinh tế phát triển góp phần thúc đẩy nhịp độ tăng GDP Các khách sạn thường xây dựng nơi có tài nguyên thiên nhiên Do phát triển kinh doanh khách sạn có tác dụng khai thác tiềm địa phương góp phần thúc đẩy kinh tế địa phuong phát triển Ngoài kinh doanh khách sạn thu hút lượng lớn đặc sản địa phương cung ứng việc làm cho người dân địa phương Thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển Kinh doanh khách sạn giữ vị trí quan trọng thực chiến lược xuất Nhật, thu hút khách quốc tế mục tiêu chiến lược phát triển du lịch nói chung phát triển kinh doanh khách sạn nói riêng Khách quốc tế lưu trú khách sạn ngoại tệ tăng, điều có nghĩa phát triển kinh doanh khách sạn thực việc xuất chỗ góp phần thực chiến lược xuất đất nước Nhật Bản địa điểm du lịch hấp dẫn bậc giới thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về, mà ngành kinh doanh nhà hàng, khách sạn nhật tương đối phát triển Kinh doanh, phát triển khách sạn giữ vị trí quan trọng phát triển của ngành du lịch tồn cầu nói chung Nhật Bản nói riêng Sự liên kết Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun đối tác ơng Mori với phía khách sạn bên Nhật tạo điều kiện cho sinh viên ngành QLTNTN&DLST, khoa QLTN thân em sang thập tập nghề, làm việc nâng cao kỹ chuyên ngành DLST khách sạn Jungle Palace ( Shirahama, Chiba, Nhật Bản) Không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp nói chung khách sạn Jungle Palace nói riêng Hiệu kinh doanh tiêu dùng để đánh giá thành công hay thất bại kinh doanh doanh nghiệp Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, với kiến thức tiếp thu qua bốn năm ngồi ghế giảng đường đại học cộng với hội tiếp cận làm việc môi trường thực tế khách sạn Jungle Palace Đó lý mà em chọn đề tài: “Đánh giá hiệu kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến phát triển khách sạn Jungle Palace (Nhật Bản)” để làm báo cáo tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn Jungle Palace - Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh khách sạn Jungle Palace thời gian vừa qua - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh khách sạn thời gian tới 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu đề tài Trong xã hội ngày phát triển nhu cầu người ngày tăng, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Kéo theo kinh doanh khách sạn ngày phát triển Rất nhiều khách sạn mọc lên phục vụ cho du lịch, cạnh tranh khách sạn với Do đề tài “Đánh giá hiệu kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến phát triển khách sạn Jungle Palace” có ý nghĩa tìm điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi khó khăn mà khách sạn phải đối mặt Biết hiệu kinh doanh, tình hình phát triển khách sạn mức độ Tìm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tổ hợp khách sạn Từ đưa biện pháp giải phù hợp, tìm hướng hợp lý cho khách sạn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan nghiên cứu hoạt động kinh doanh khách sạn 2.1.1 Khách sạn Khái niệm Theo nhóm nhà nghiên cứu Mỹ “Welcom to Hospitality” xuất năm 1995 ghi: “Khách sạn trả tiền để thuê buồng ngủ qua đêm Các buồng cho th bên phải có hai phịng nhỏ (phịng ngủ phịng tắm) Mỗi phịng phải có giường, điện thoại, tivi Ngồi dịch vụ buồng phịng cịn có dịch vụ khác như: dịch vụ vận chuyển hành lý, trung tâm thương mại, nhà hàng, quầy bar, số dịch vụ giải trí khác Khách sạn xây dựng gần khu thương mại, khu du lịch nghỉ dưỡng gần sân bay.” Theo Thông tư số 01/2002/TT- TCDL ngày 27/4/2001 Tổng cục du lịch: “Khách sạn (Hotel) cơng trình kiến trúc xây dựng độc lập, có quy mơ từ 10 buồng ngủ trở lên, đảm bảo chất lượng sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch” Còn theo GS.TS Nguyễn Văn Đính Khoa Du lịch trường đại học Kinh tế Quốc (năm 2006) dân đưa khái niệm Khách sạn sau: “Khách sạn sở cung cấp dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi dịch vụ cần thiết khác cho khách lưu lại qua đêm thường xây dựng điểm du lịch” Theo Điều 48 Luật Du lịch 2017 sau: “Khách sạn (hotel) sở lưu trú du lịch, có quy mơ từ mười buồng ngủ trở lên, đảm bảo chất lượng sở vật chất, trang thiết bị dịch vụ cần thiết phục vụ khách lưu trú sử dụng dịch vụ, bao gồm khách sạn thành phố (city hotel), khách sạn nghỉ dưỡng (hotel resort), khách sạn (floating hotel), khách sạn bên đường (motel).” Phân loại Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch Theo đó, loại khách sạn nội dung trọng tâm quy định Khoản Điều 21 Nghị định 168/2017/NĐ-CP Cụ thể sau: Khách sạn: Cơ sở lưu trú du lịch bảo đảm chất lượng sở vật chất, trang thiết bị dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch; bao gồm: Khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn bên đường, khách sạn khách sạn thành phố - Khách sạn nghỉ dưỡng: Cơ sở lưu trú du lịch xây dựng thành khối thành quần thể biệt thự, nhà thấp tầng, hộ, khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp; - Khách sạn bên đường: Cơ sở lưu trú du lịch gần đường giao thơng, có bãi đỗ xe nhằm phục vụ nhu cầu lưu trú khách sử dụng phương tiện giao thông đường (xe máy, ô tô) du lịch nghỉ ngơi chặng đường dài; - Khách sạn nổi: Cơ sở lưu trú du lịch neo đậu mặt nước di chuyển cần thiết; - Khách sạn thành phố: Cơ sở lưu trú du lịch xây dựng đô thị phục vụ khách du lịch Khách sạn phân loại theo từ đến năm sao, đánh giá “Ủy ban công nhận phân loại Nhà hàng – Khách sạn” (Hotels And Restaurants Approval And Classification Committee - HRACC) Cách định “sao” khu vực giới khác nhau, nhìn chung, dựa vào tiêu chuẩn sau: - Một sao: khách sạn đơn giản nơi nghỉ ngơi, cung cấp phịng nghỉ khiêm tốn với khơng giường phịng tắm, khơng có nhà hàng riêng, thường có nhiều nhà hàng chung quanh Thường thuộc sở hữu chủ sở hữu Những khách sạn không cung cấp thêm tiện nghi, hay dịch vụ đặc biệt khác, nhiên khách sạn thường nằm khu vực thuận tiện giao thông, ẩm thực giải trí - Hai sao: tương tự khách sạn sao, khách sạn hai nói chung phần chuỗi khách sạn lớn Trang bị phòng tương đối giống khách sạn sao: đơn giản Tuy nhiên, khách sạn hai có trang bị thêm 45 Hình 4.4 Một số ăn Nhật khách sạn Khách sạn Jungle Palace trọng đến bữa ăn khách hàng, ăn khơng trang trí đẹp mắt mà đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh Bên cạnh thái độ phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình nhân viên khách sạn Jungle Palace điều làm du khách hài lịng Chính mà hầu hết du khách hài lòng chất lượng bữa ăn thái độ phục nhân viên Ngoài khách sạn cịn có khu nướng đồ BBQ ngồi trời để phục vụ du khách có nhu cầu 46 Hình 4.5 Khu nướng BBQ cạnh ven biển khách sạn Jungle Palace  Dịch vụ khác Là khách sạn đạt tiêu chuẩn đầy đủ tiện nghi, Jungle Palace có phịng hội nghị trang bị máy móc đại, sân khấu hoành tráng âm sống động, tổ chức nhiều quy mơ khác Ngồi cịn có dịch vụ thư giãn khách sạn Jungle Palace: karaoke, bể bơi, phịng tắm suối nước nóng …nhằm giúp quý khách thư giãn xua tan căng thẳng mệt mỏi sống Bên cạnh cịn có số dịch vụ khác như: cho thuê ca nô, th xe tơ, dịch vụ giặt ủi, có xe đưa đón sân bay,…và đặc biệt dịch vụ cắm trại ven biển Khách sạn trú trọng vào đầu tư không gian để khách hàng tận hưởng kì nghỉ thảo mái 47 Hình 4.6 Bể bơi khách sạn Jungle Palace Hình 4.7 Phịng tắm suối nước nóng khách sạn Jungle Palace 48 Hình 4.8 Vườn hoa hoạt động cắm trại vườn hoa khách sạn Jungle Palace Khách sạn Jungle Palace trọng cung cấp đa dạng dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu khách du lịch Đây yếu tố quan thu hút khách đến với khách sạn Jungle Palace 4.4 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn Jungle Palace giai đoạn 2018 - 2020 4.4.1 Những điểm mạnh Thứ Jungle Palace khách sạn có tiếng khu vực với 50 năm tồn phát triển, khách sạn định vị sẵn tâm trí người dân Chiba khách hàng đẳng cấp riêng Ngồi Chiba nơi thu hút khách du lịch Việt Nam nên lượng khách quốc tế hàng năm Chiba tương đối cao, điều phù hợp với phát triển khách sạn Jungle Palace Năm 2018- 2018, tỷ lệ lấp đầy khách sạn đạt trung bình 67%, mùa cao điểm đạt 90%, tạo công ăn việc làm cho gần 30 lao động Thứ hai với điều kiện vị trí thuận lợi, Jungle Palace điểm đến lí tưởng cho nhiều khách đến Chiba để du lịch nghỉ dưỡng Khách sạn nằm cạnh bãi biện Nemoto bãi biển đẹp nhì Nhật Bản lợi cho thu hút khách du lịch đến với khách sạn 49 Thứ ba khách sạn sở hữu lối kiến trúc mang phong cách nhật truyền thống, sang trọng vơ tinh tế hệ thống phịng, sẵn sàng mang đến dịch vụ đạt chất lượng Với hệ thống phòng nghỉ thiết kế tỉ mỉ, không gian thoải mái, nơi nghỉ tiện nghi ấm cúng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu bạn dù bạn kỳ nghỉ hay cơng tác, với phục vụ nhiệt tình, chuyên nghiệp nhân viên khách sạn điều giúp khách sạn Jungle Palace thu hút khách mà giữ chân nhiều khách hàng tiềm 4.4.2 Những điểm yếu Bên cạnh điểm mạnh khách sạn Jungle Palace tồn điểm yếu như: Thứ nhất, với thị trường ngày cạnh tranh gay gắt, khách sạn ngày nhiều mà khách sạn Jungle Palace lại chưa đề định hướng cần thiết cho phát triển tương lai, chưa có kế hoạch marketing hiệu đến nhiều khách hàng tiềm rơi vào tay đối thủ Thứ hai, Khách sạn Jungle Palace nằm vị trí có cảnh đẹp thiên nhiên khu mua sắm quanh khách sạn lại không phát triển, khách sạn nằm vùng quê biển lên không thu hút nhiều khách công vụ Tuy khách sạn nằm tuyến đường giao thông khu vực lại không phát triển, ga tàu nằm xa khách sạn Thứ ba, năm 2020 dịch bệnh bùng phát kéo mức tăng trưởng giảm mạnh ngành kinh doanh khách sạn nói chung hoạt động kinh doanh khách sạn Jungle Palace nói riêng, nguy dịch bệnh diễn nên nhà nước tiến hành đóng cửa quốc tế dẫn đến lượng khách quốc tế đến Nhật Bản năm 2020 hạn chế dự báo dịch bệnh chưa giải đến năm 2021 lượng khách quốc tế khơng có Điều ảnh hưởng lớn đến việc phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn Jungle Palace mà khách chủ yếu khách sạn khách hàng quốc tế Vì Khách sạn Jungle Palace cần xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể để ổn định hoạt động khách sạn 50 4.5 Thuận lợi, khó khăn học kinh nghiệm quản lý, kinh doanh khách sạn khả áp dụng Việt Nam 4.5.1 Đánh giá kỹ chuyên môn học hỏi qua đợt thực tập sinh viên - Chủ động học lớn mà học mà em học hỏi Chủ động làm quen với người, chủ động tìm hiểu công việc nơi thực tập, chủ động đề xuất làm việc với người tất em hịa nhập nhanh mơi trường Sự chủ động tự tin công việc sống giúp em làm chủ công việc hướng việc theo ý muốn thân Cũng tránh điều không tốt xảy công việc Những học nhỏ nhoi tích lũy dần sau thời gian thực tập trở thành hành trang quý báu để sinh viên vững vàng sau rời giảng đường để thực đến với nghề nghiệp lựa chọn - Kĩ giao tiếp: Đối với người sinh viên thực tập nhà hàng khách sạn du lịch, công việc phải có kĩ giao tiếp Trong qáu trình thực tập em tự tin việc giao tiếp, khơng cịn ngại ngùng nói chuyện với nhân viên khách sạn, khơng cịn lúng túng giao tiếp với khách - Tác phong ứng xử: trình thực tập em học hỏi nhiều cách ứng xử công việc + Luôn giữ thái độ khiêm nhường, cầu thị Thực tập ngồi trường khơng khơng để học tập chun mơn mà cịn dịp tốt để tập làm việc tập thể, đặc biệt lĩnh vực giao tiếp xử + Tạo mối quan hệ thân thiết với người quan không can thiệp vào công việc nội quan thực tập + Hòa nhã với nhân viên nơi thực tập + Chủ động tiếp cận công việc sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp để hồn thành cơng việc chung, tự khẳng định lực thân + Phong cách, trang phục chỉnh tề, phù hợp, lịch 51 - Vốn ngoại ngữ: Trong thời kì hội nhập nay, bạn trẻ nên giữ cho vốn ngoại ngữ để trở thành người trẻ đại văn minh, đương nhiên sinh viên du lịch khơng thể thiếu Trong trình thực tập, tiếng Nhật em nâng cao, tự tin giao tiếp với người Ngồi em cịn tiếp xúc với khách hàng quốc tế người Anh, người Trung tạo thuận lợi cho việc nâng cao vốn ngoại ngữ - Kỹ ứng biến, xử lý tình huống: Dù có lên kế hoạch chu đáo hồn mỹ đến đâu, chặng hành trình thực tế lúc suôn sẻ ta mong đợi – tình xảy ảnh hưởng đến tính mạng người Vì vậy, kỹ ứng biến hay gọi kỹ “phản ứng nhanh” giúp làm chủ tình có rủi ro ngồi mong đợi xảy Trong q trình thực tập em có khả ứng biến nhanh cơng việc có thêm khả xử lý tình xảy khách sạn - Biết cách tổ chức xếp: Những kiện, tổ chức diễn khách sạn thường lên kế hoạch xếp cụ thể địa điểm, thời gian,… để thể chuyên nghiệp người làm ngành dịch vụ, du lịch thuận tiện cho người phục vụ Qua quan sát cách tổ chức công việc cô, nhân viên khách sạn em học hỏi nhiều tổ kiện hội nghị, cách tổ chức bữa BBQ trời … - Chấp hành kỷ luật công việc: Qua thời gian thực tập em rèn luyện nâng cao ý thức kỷ luật công việc khách sạn, ví dụ như: + Chấp nhận phân cơng phòng hỗ trợ sinh viên, quy chế thực tập trường quy định nơi thực tập + Làm việc nhân viên thực thụ theo giấc quy định, chấp hành phân công nơi thực tập + Đảm bảo kỷ luật lao động, có trách nhiệm công việc + Chịu đạo trực tiếp người hướng dẫn nơi thực tập + Không tự ý thay đổi nơi thực tập chưa phòng hỗ trợ sinh viên chấp thuận 52 + Ln trung thực lời nói hành động + Nếu lý riêng, khơng thể hồn thành thực tập, phải trình bày xin ý kiến chấp thuận văn trường đơn vị tiếp nhận thực tập + Có thể đề xuất với trường biện pháp nâng cao chất lượng hiệu thực tập Thực tập chặng đường cuối thời sinh viên, kết trình học tập để ứng dụng vào cơng việc thực tế ngồi xã hội Trong q trình thực tập khách sạn Jungle Palace em có trải nghiệm quý giá Trong đó, có thuận lợi khó khăn trình thực tập, cụ thể 4.5.2 Thuận lợi, khó khăn học kinh nghiệm  Thuận lợi - Được hỗ trợ nhà trường đơn vị thực tập: Nhờ liên kết nhà trường, khoa tạo điều kiện quan trọng giúp em đặt chân đến đến với khách sạn để thực tập Trong q trình có khó khăn em trao đổi trực tiếp với thầy hướng dẫn Bên cạnh đó, hướng dẫn đơn vị thực tập giúp em có hội làm việc thực tiễn - Được tiếp xúc trực tiếp với công việc: Thực tập để vận dụng học vào cơng việc Trong trình thực tập giúp em phát nhiều thứ chẳng hạn: điểm mạnh điểm yếu thân, kiến thức chun mơn cịn thiếu sót, niềm đam mê với cơng việc… Qua đó, làm em thấy u thích cơng việc tự hồn thiện mặt hạn chế - Được hỗ trợ trang thiết bị sở vật chất: Khách sạn mơi trường có đầy đủ chun mơn trang thiết bị phục vụ công việc tốt Giúp em dễ dàng sử dụng để thực hành cơng việc Tạo thuận lợi q trình thu thập liệu để làm báo cáo tốt nghiệp  Khó khăn - Về mặt chun mơn: Khi bắt đầu tập em ln lo sợ làm việc, yếu kinh nghiệm, gặp áp lực thời gian sợ bị chê trách 53 từ người xung Thực tế trình thực tập e gặp phải sai sót cách hướng dẫn khách lên phòng chưa đúng, dọn buồng phòng chậm… - Về mặt kỹ năng: Cách ứng xử giao tiếp với cấp đồng nghiệp làm cho em hay luống cuống, thiếu tự tin Dẫn đến tình khó khăn gây cản trở cho cơng việc - Rào cản ngơn ngữ: Vì khác biệt mặt ngơn ngữ lên q trình giao tiếp cơng việc e hiểu sai ý người hướng dẫn, giao tiếp với khách hàng bị hạn chế 4.5.3 Bài học kinh nghiệm quản lý, kinh doanh khách sạn, du lịch Qua trình thực tập theo em nhận thấy muốn kinh doanh khách sạn hiệu cách thức quản lý Khơng quản lý tốt việc kinh doanh khó mà phát triển Người quản lý giỏi người hiểu giá trị nhân viên, nhìn người, giao việc, tạo động lực cho nhân viên khơng hồn thành mà cịn hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao theo mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới Đơi người quản lý “trao quyền” cho nhân viên số trường hợp định Trao quyền cách tạo niềm tin giúp nhân viên cảm thấy tơn trọng muốn cống hiến nhiều Không quản lý tốt nắm tâm lý nhân viên khách hàng giúp kiểm soát, đánh giá tiến độ công việc kịp thời điều chỉnh, xử lý tình phát sinh hiệu nhất…  Chú trọng vào phục vụ theo nhu cầu khách hàng Đối tượng khách hàng khách sạn phong phú, từ nhiều tầng lớp địa vị, tuổi tác khác Để khách hàng có trải nghiệm tuyệt vời đến với khách sạn việc cho họ cảm nhận tận hưởng dịch vụ tốt khách sạn kinh nghiệm kinh doanh khách sạn cần phải lưu ý.Từ điều thiết yếu khăn tắm, bồn tắm, bàn trang điểm, hệ thống mạng Internet, điện thoại hỗ trợ đến dịch vụ nhỏ đánh giầy…cần tỉ mỉ luôn cải thiện theo nhu cầu khách hàng Với khách sạn ẩm thực yếu tố quan trọng Bên cạnh việc ẩm thực đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm cịn thể 54 riêng biệt người chủ doanh nghiệp Phong cách thiết kế độc đáo kèm với ăn mang đặc trưng riêng khách sạn điều khiến khách hàng ấn tượng tất nhiên nhắc đến địa khách sạn tên họ nhớ đến bạn Ngoài cách trang trí nội thất khách sạn cần lưu tâm Phong cách trang trí cách gây ấn tượng ghi nhớ với khách hàng Bên cạnh nên đưa ứng dụng công nghệ vào khách sạn giúp tăng tiện ích tiết kiệm chi phí  Có chiến lược kinh doanh cụ thể Kinh doanh ngành nghề muốn thành cơng cần có chiến lược kinh doanh phù hợp Nên chia theo giai đoạn cụ thể giai đoạn cần có chiến lược riêng phụ thuộc vào mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt Sau có chiến lược kinh doanh, cần tập trung vào chiến lược cạnh tranh, chiến lược marketing, chiến lược xây dựng thương hiệu…để tăng nhận diện công chúng khách hàng mục tiêu  Chú trọng việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên Vấn đề cân nhắc thuê thêm nhân viên cho nhà nghỉ bạn phụ thuộc vào cơng suất phịng đạt được, quy mơ nhà nghỉ số lượng khách lưu trú,… Sự nhiệt tình, tâm tâm, chuyên nghiệp nhân viên giao tiếp với khách hàng yếu tố định họ có muốn quay lại với bạn lần hay khơng Kiến thức chun mơn chưa vững đào tạo thái độ tính cách khó thay đổi Chính phải đặc biệt trọng việc tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên theo quy trình nghiêm túc chuyên nghiệp Cần có chế độ thưởng phạt rõ ràng nhân viên Hãy trả cho họ mức lương tốt so với thị trường để tìm tiếp tân tốt, nhiệt tình có trách nhiệm với công việc  Khai thác hiệu tài nguyên du lịch Kinh nghiệm kinh doanh khách sạn hiệu nên tận dụng nguồn tài nguyên du lịch sẵn có Có tài ngun mà khơng biết tận dụng tận dụng lãng phí 55 Số lượng đối tượng khách đến khách sạn định đến việc hiệu kinh doanh khách sạn cần có sách ưu đãi phù hợp để thu hút khách hàng đến với khách sạn bạn 56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua việc đánh giá hiệu kinh doanh khách sạn Jungle Palace năm 2018 – 2020, thấy giai đoạn năm 2018 – 2019 tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận khách sạn tăng trưởng dương đạt mức tương đối cao Nhưng đến giai đoạn 2019 – 2020 tình hình kinh doanh khách sạn bị hạn chế dịch bệnh dẫn đến doanh thu lợi nhuận khách sạn mức tăng trưởng âm, tình chung tồn ngành khách sạn thời kì dịch bệnh Covid 19 bùng phát từ cuối năm 2019 đến nay, cụ thể: + Về tình hình lượt khách: Trong năm tổng lượng khách 65.471 lượt khách, tổng lượng khách nội địa 20.497 lượt khách, tổng lượng khách quốc tế 4.974 lượt khách Số lượng khách cao vào năm 2019 + Cơng xuất sử dụng phịng khcahs sạn năm gần đạt cao 85,25% vào quý năm 2019 thấp 20,62% vào quý năm 2020 + Về cấu doanh thu: Tổng doanh thu năm 322.036.000.000 đồng tổng doanh thu từ khách sạn ( lưu trú) cao tổng doanh thu cao năm 2019 + Về lợi nhuận: Tổng lợi nhuận khách sạn năm 193.222.000.000 đồng, cao vào năm 2019 đạt tới 75.722.000.000 đồng Qua phần đánh giá hiệu kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tổ hợp khách sạn Jungle Palace cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển khách sạn, yếu tố đội ngũ lao động, thái độ phục vụ nhân viên có ảnh hưởng lớn tới phát triển khách sạn Nếu thái độ phục vụ nhân viên không tốt thứ khách hàng cảm thấy khơng hài lịng, phản ánh với khách sạn, khó để họ quay lại khách sạn lần thứ Qua trình hoạt động, khách sạn khẳng định việc phục vụ Cơ sở vật chất khách sạn đồng bị xuống cấp phần theo thời gian Về đội ngũ người lao động khách sạn động có tác phong phục 57 vụ văn minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ, ứng xử giao thiếp lịch có văn hóa, phục vụ khách chu đáo tận tình, ln đặt khách hàng lên hàng đầu Quá trình hoạt động khách sạn Jungle Palace khẳng định thương hiệu việc đón tiếp phục vụ khách hàng Khách sạn có sở vật chất đồng xuống cấp phần Đội ngũ người lao động khách sạn có tác phong phục vụ chuyên nghiệp, văn minh, lịch quy trình , có trình độ chuyên môn tương đối cao Các dịch vụ bổ sung đáp ứng phần nhu cầu khách hàng Báo cáo hạn chế tồn mặt tích cực khách sạn từ đưa ý kiến, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn thời gian tới Giúp cho khách sạn khẳng định vị thương trường 5.2 Kiến nghị Mặc dù Khách sạn Jungle Palace có nhiều ưu so với đối thủ cạnh tranh khác tương lai để đáp ứng tốt yêu cầu thị trường cạnh tranh khách sạn cần phải: - Nâng cấp đại hóa sở vật chất khách sạn để ln đảm bảo chất lượng buồng phịng theo quy định xếp khách sạn nhằm đảm bảo uy tín, ấn tượng khách hàng + Đào tạo nhân viên có kỹ chun mơn nghiệp vụ, bên cạnh cần trang bị kỹ giao tiếp ứng xử, làm hài lòng khách hàng từ tạo cho khách hàng đến với khách sạn cảm thấy hài lòng chất lượng dịch vụ + Nghiên cứu chọn đồng phục cho nhân viên phục vụ để tạo nên nét riêng biệt khách sạn, tạo ấn tượng cho khách hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp phục vụ + Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng cáo nhằm tăng mức độ sử dụng khách sạn du khách + Phối hợp với phận khác để cung cấp dịch vụ khác nhanh chóng, có hiệu để du khách hài lòng dịch vụ lưu trú dịch vụ khác 58 + Có phiếu góp ý thùng thư góp ý quầy tiếp tân để thu thập ý kiến đóng góp quý báu khách hàng nhằm sửa chữa, cải thiện khuyết điểm phục vụ phát huy ưu điểm Để thực tốt kế hoạch Marketing cho khách sạn năm 2021 cần có phối hợp, hỗ trợ phịng ban chức cơng ty Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Khách sạn ln xem xét theo dõi có điều chỉnh thích hợp với thay đổi thị trường Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cung cấp dịch vụ kịp thời cho khách hàng cơng ty nên có thêm phận chăm sóc khách hàng riêng biệt Bộ phận cung cấp cho ban lãnh đạo biết mức độ hài lòng khách dịch vụ, điều khách hàng khơng hài lịng để ban lãnh đạo có biện pháp kịp thời để cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ - Khách sạn cần phải đầu tư thêm vốn cho việc xúc tiến chương trình quảng cáo tiếp thị phương tiện thơng tin: báo, tạp chí du lịch ngành… trực tiếp tham gia vào hội nghị, hội thảo du lịch - Khách sạn cần phải trọng vào việc trang trí, chụp ảnh tạo hình giới thiệu khách sạn trang bìa quảng cáo…Cùng với chiến lược Marketing thực thời gian tới khách sạn phấn đấu để trở thành người dẫn đầu ngành du lịch Chiba Khách sạn ln trì mối quan hệ với hãng lữ hành kết hợp với việc áp dụng sách giảm giá dịch vụ có số lượng khách tiêu dùng lớn Liên kết tổ chức thực giới thiệu sản phẩm dịch vụ qua việc tổ chức câu lạc bộ, doanh nghiệp nhỏ Chiến lược chung khách sạn tận dụng ưu để thu hút lơi kéo khách đến với khách sạn, bên cạnh với việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn nhằm tăng cường vị thị trường cạnh tranh 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết kinh doanh khách sạn năm 2018 – 2020 Bùi Đức Tuân, Giáo trình Kế hoạch Kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội Luật du lịch 2017 Nguyễn Văn Mạnh Hoàng Thị Lan Hương, Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Lao động – Xã hội Phạm Ngọc Thúy, Kế hoạch Kinh doanh, NXB Đại học quốc gia TPHCM Trần Ngọc Nam, 2005, Marketing Du lịch, NXB Thành phố HCM Tổng cục du lịch (2005), Luật du lịch ... tài: ? ?Đánh giá hiệu kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến phát triển khách sạn Jungle Palace (Nhật Bản)? ?? để làm báo cáo tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh khách. .. Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH SẠN JUNGLE PALACE KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên... đề tài ? ?Đánh giá hiệu kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến phát triển khách sạn Jungle Palace? ?? có ý nghĩa tìm điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi khó khăn mà khách sạn phải đối mặt Biết hiệu kinh doanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của khách sạn jungle palace (nhật bản) ,