0

Bảo vệ quyền lợi của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

135 0 0
  • Bảo vệ quyền lợi của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGƠ THỊ MINH THƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CÓ KHÓ KHĂN TRONG NHẬN THỨC, LÀM CHỦ HÀNH VI KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGƠ THỊ MINH THƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CÓ KHÓ KHĂN TRONG NHẬN THỨC, LÀM CHỦ HÀNH VI ThS NGÔ THỊ ANH VÂN TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài, tác giả nhận nhiều giúp đỡ từ Quý thầy cô bạn bè Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Xin cảm ơn Quý thầy cô Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền thụ kiến thức cho tác giả bốn năm ngồi ghế nhà trường Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Th.S NGƠ THỊ ANH VÂN, người tận tình hướng dẫn tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành khóa luận Và lời cảm ơn cuối tác giả muốn gửi đến người bạn đáng quý, tác giả vượt qua chặng đường bốn năm đại học XIN CẢM ƠN! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu thân thực hướng dẫn tận tình chu đáo Ths Ngô Thị Anh Vân Mọi thông tin tham khảo sử dụng khóa luận đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Sinh viên thực Ngô Thị Minh Thư DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT Bộ luật Dân năm 2015 BLDS năm 2015 Bộ luật Dân năm 2005 BLDS năm 2005 Bộ luật Dân Nhật Bản BLDS Nhật Bản Bộ luật Dân Pháp BLDS Pháp Bộ Luật Dân Đức BLDS Đức Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 BLTTDS năm 2015 Luật Hơn nhân Gia Đình năm 2014 Luật HNGĐ năm 2014 Ủy Ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGƯỜI CÓ KHÓ KHĂN TRONG NHẬN THỨC, LÀM CHỦ HÀNH VI 1.1 Khái niệm người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi .7 1.2 Ý nghĩa việc bảo vệ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 10 1.3 Pháp luật hành người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 13 1.3.1 Điều kiện xác định cá nhân người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 13 1.3.2 Hậu pháp lý việc tuyên bố cá nhân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 19 1.3.3 Khôi phục lực hành vi dân cho người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi xác định khơng cịn 27 1.3.4 Phân biệt cá nhân người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi với người lực hành vi dân người hạn chế lực hành vi dân 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG .33 CHƯƠNG II BẢO VỆ NGƯỜI CÓ KHÓ KHĂN TRONG NHẬN THỨC, LÀM CHỦ HÀNH VI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 34 2.1 Phạm vi chủ thể xác định người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 34 2.1.1 Quy định hành phạm vi chủ thể người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 34 2.1.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật mở rộng phạm vi chủ thể người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi .36 2.2 Xác định người có quyền u cầu Tịa án tun bố người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 38 2.2.1 Quy định hành người có quyền yêu cầu Tịa án tun bố người người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 38 2.2.2 Kiến nghị làm rõ quy định pháp luật người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan 40 2.3 Xác định số lượng người giám hộ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 45 2.3.1 Quy định hành số lượng người giám hộ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi .45 2.3.2 Bất cập kiến nghị hoàn thiện quy định số lượng người giám hộ 47 2.4 Căn xác định phạm vi quyền nghĩa vụ người giám hộ cho người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 53 2.4.1 Quy định hành xác định phạm vi quyền nghĩa vụ giám hộ 53 2.4.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật xác định phạm vi quyền nghĩa vụ giám hộ 54 2.5 Xác định người đại diện theo pháp cho người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 58 2.5.1 Quy định hành xác định người đại diện theo pháp luật người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 58 2.5.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định xác định người đại diện theo pháp luật người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG .63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Trong quan hệ pháp luật dân sự, bên cạnh người có lực hành vi dân đầy đủ, có trường hợp cá nhân không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi Khi tham gia vào quan hệ dân họ khó tự bảo vệ quyền lợi đáng phát sinh từ quan hệ pháp luật dân Những chủ thể khơng có địa vị pháp lý gặp khó khăn việc có địa vị pháp lý bình đẳng chủ thể khác tham gia, lúc họ trở thành bên yếu quan hệ pháp luật dân Do vậy, Nhà nước thông qua quy định pháp luật góp phần giảm thiểu làm cho địa vị họ cân bằng, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người yếu Cụ thể, Bộ luật dân năm 2015 quy định bảo vệ nhóm người yếu thế, người khơng có khó có khả tự thực quyền nghĩa vụ, tự bảo vệ quan hệ pháp luật dân sự, kể đến như: người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi người hạn chế lực hành vi dân Trong đó, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi chủ thể ghi nhận bổ sung quy định BLDS năm 2015 Việc bổ sung quy định điều cần thiết để bảo vệ người có nhược điểm thể chất tinh thần không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi không rơi vào trường hợp lực hay hạn chế lực hành vi dân Đây quy định thể tiến hữu hiệu góp phần bảo vệ người yếu nói chung quyền lợi ích hợp pháp người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi nói riêng Tuy nhiên q trình nghiên cứu vấn đề bảo vệ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, quy định chủ thể cho thấy điểm bất cập Chẳng hạn số lượng người giám hộ người khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi hạn chế; để xác định phạm vi quyền nghĩa vụ người giám hộ chưa thể quyền định đoạt người giám hộ; xác định người đại diện theo pháp luật người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi chưa rõ ràng chồng chéo với quy định nghĩa vụ đại diện người giám hộ, làm hạn chế quyền lợi họ Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “Bảo vệ quyền lợi người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi” để làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật Việc nghiên cứu thực nhằm tìm hiểu quy định pháp luật hành người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, từ hiểu rõ điểm tiến bất cập, khuyết thiếu quy định pháp luật Đồng thời, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật, bảo vệ hiệu quyền lợi ích người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, quy định người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi quy định ghi nhận Bộ luật Dân năm 2015, có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu khai thác quy định Đặc biệt vấn đề bảo vệ quyền lợi ích người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu khía cạnh, kể đến như: Nguyễn Văn Cừ - Trần Thị Huệ (đồng chủ biên) (2017), Bình luận Bộ luật dân 2015, Nxb Công an nhân dân Tác phẩm trình bày chi tiết điểm liên quan đến quy định người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Đồng thời đưa giải thích, bình luận làm rõ quy định pháp luật liên quan người có khó khăn nhân thức, làm chủ hành vi Tuy nhiên, mục đích tác phẩm nêu lên điểm BLDS năm 2015 so với 2005 nên khơng sâu vào phân tích khía cạnh bảo vệ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Nguyễn Thị Ngọc Trâm (2020), Điều kiện lực hành vi dân cá nhân xác lập giao dịch dân sự, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Trong viết này, tác giả trình bày lực hành vi dân cá nhân tham gia giao dịch, bao gồm quy định xác lập giao dịch người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi hậu giao dịch dân liên quan đến chủ thể Đồng thời, tác giả phân tích điểm cịn chưa rõ, cịn bất cập quy định người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, từ cung cấp thơng tin hữu ích liên quan đến bảo quyền lợi người có Người đại diện theo ủy quyền ông C: Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1977; Theo văn ủy quyền lập ngày 09-9-2019 (Có mặt) Cùng địa chỉ: Ấp A, xã PC, huyện C, tỉnh Tiền Giang Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: - Bà Hồ Thị M, sinh năm 1938; Địa chỉ: Ấp A, xã PC, huyện C, tỉnh Tiền Giang (Có mặt) NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: Ơng Nguyễn Văn C yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy tun bố ơng anh Nguyễn Văn G có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi cử ông làm người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ ông để thực việc chia đất cho ông, việc sau: Hiện ông bà Hồ Thị M (vợ ông), anh Nguyễn Văn L (con ông) người trực tiếp nuôi dưỡng anh G, anh G2 khơng có vợ Từ sinh đến lúc 05 tuổi anh G bình thường, sau phát bệnh, ơng gia đình đưa anh G điều trị nhiều nơi không hết Theo giấy y chứng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang kết luận anh G bị chậm phát triển tâm thần mức độ trung bình (F71.1) Do tuổi cao, ông C muốn để lại đất đai cho quan Nhà nước quản lý đất đai yêu cầu anh G phải ký tên vào thủ tục theo quy định Do anh G bị bệnh nên ký nên ông yêu cầu Tòa án giải vấn đề nêu Theo kết luận giám định pháp y tâm thần số 219/2019/KLGĐTC ngày 19- 92019 Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ - Bộ Y tế, kết luận anh Nguyễn Văn G hạn chế khả nhận thức điều khiển hành vi bệnh lý tâm thần Đương có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Tại phiên họp, Anh Nguyễn Văn L đại diện theo ủy quyền ông Nguyễn Văn C giữ nguyên yêu cầu tuyên bố anh Nguyễn Văn G có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi xác định ông C làm người giám hộ cho anh G, xác định quyền, nghĩa vụ người giám hộ Bà Hồ Thị M có ý kiến đồng ý với yêu cầu ông C Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy phát biểu ý kiến, theo đó: Về việc tuân theo pháp luật trình giải việc dân Thẩm phán, Thư ký; việc chấp hành pháp luật người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đảm bảo quy định Bộ luật Tố tụng dân Đối với u cầu ơng C có nên đề nghị Tịa án chấp nhận NHẬN ĐỊNH CỦA TỊA ÁN: Sau nghiên cứu tài liệu, chứng có hồ sơ việc dân thẩm tra phiên họp; ý kiến đương đại diện Viện kiểm sát phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy nhận định: [1] Anh Nguyễn Văn G người bị yêu cầu tuyên bố có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi cư trú ấp A, xã PC, huyện C, tỉnh Tiền Giang Căn vào khoản Điều 27, điểm a khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, thẩm quyền giải Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy [2] Xét yêu cầu ông Nguyễn Văn C: Anh Nguyễn Văn G bị bệnh tâm thần Kết luận giám định pháp y tâm thần số 219/2019/KLGĐTC ngày 19- 92019 Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ - Bộ Y tế kết luận: “Về y học: Hiện đương có bệnh lý tâm thần: Chậm phát triển tâm thần trung bình (F71-ICD10); Về lực: Hiện đương hạn chế khả nhận thức điều khiển hành vi bệnh lý tâm thần Đương có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi” Tại khoản Điều 23 Bộ luật Dân quy định người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi: “1 Người thành niên tình trạng thể chất tinh thần mà không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân theo yêu cầu người này, người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án định tuyên bố người người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ người giám hộ.” Ông Nguyễn Văn C cha ruột anh Nguyễn Văn G yêu cầu Tòa án tuyên bố anh G người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi; định ông làm người giám hộ anh G, xác định quyền, nghĩa vụ người giám hộ Phía bà M mẹ ruột anh G có ý kiến đồng ý với yêu cầu ông C Trên sở kết luận giám định pháp y tâm thần quy định pháp luật viện dẫn u cầu ơng C có để chấp nhận [3] Về lệ phí giải việc dân sự: Ơng Nguyễn Văn C sinh năm 1935, tính đến thời điểm ơng C 84 tuổi Căn vào Điều Luật người cao tuổi ơng C xác định người cao tuổi Do đó, ơng C miễn nộp lệ phí theo quy định điểm đ khoản Điều 12 Pháp lệnh số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội [4] Xét ý kiến đề nghị Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy phiên họp quy định pháp luật nên chấp nhận QUYẾT ĐỊNH: - Căn khoản Điều 27, điểm a khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 39, Điều 149, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản Điều 23, Điều 57, Điều 58 Bộ luật Dân sự; điểm đ khoản Điều 12 Pháp lệnh số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chấp nhận yêu cầu ông Nguyễn Văn C Tuyên bố anh Nguyễn Văn G, sinh năm 1975; nơi cư trú: Ấp A, xã PC, huyện C, tỉnh Tiền Giang người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Chỉ định ông Nguyễn Văn C người giám hộ anh G, ơng C có quyền, nghĩa vụ sau: Về quyền: + Sử dụng tài sản (nếu có) người giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho nhu cầu thiết yếu người giám hộ; + Được tốn chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản người giám hộ (nếu có tài sản); + Đại diện cho người giám hộ việc xác lập, thực giao dịch dân thực quyền khác theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người giám hộ Về nghĩa vụ: + Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người giám hộ; + Đại diện cho người giám hộ giao dịch dân sự; + Quản lý tài sản người giám hộ (nếu có tài sản); + Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người giám hộ - Lệ phí sơ thẩm giải việc dân sự: Ơng Nguyễn Văn C miễn nộp tiền lệ phí Ơng C nhận lại số tiền 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tịa án số 17073 ngày 04-9-2019 Chi cục Thi hành án dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo định hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án định Thời hạn kháng nghị Viện kiểm sát cấp 10 ngày Viện kiểm sát cấp trực tiếp 15 ngày kể từ ngày Tòa án định Nơi nhận: THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP - TAND tỉnh Tiền Giang; - VKSND huyện Cai Lậy; - UBND xã PC; - Người yêu cầu; - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; - Lưu: Hồ sơ việc dân Nguyễn Anh Thực PHỤ LỤC 09 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỈNH ĐỒNG THÁP Số: 08/2019/QĐST-VDS Ngày: 19/9/2019 QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ V/V “Tuyên bố người khó khăn nhận thức làm chủ hành vi” TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH ĐỒNG THÁP - Thành phần giải việc dân gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Trương Thế Trung Thư ký phiên họp: Bà Lê Thụy Thùy Trâm - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân huyện Châu Thành Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên họp: Bà Cao Thị Mỹ Xuyên - Kiểm sát viên Ngày 19 tháng năm 2019 Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành mở phiên họp sơ thẩm công khai giải Việc dân thụ lý số: 229/2019/TLSTVDS ngày 20 tháng năm 2019 yêu cầu “Tuyên bố người khó khăn nhận thức làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp giải việc dân số: 56/2019/QĐPH-VDS ngày 10 tháng năm 2019 Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, gồm người tham gia tố tụng sau đây: Người yêu cầu giải việc dân sự: Nguyễn Kim A, sinh năm 1969 Địa chỉ: số 75/T, Tổ 2, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Kim Q, sinh năm 1979 Địa chỉ: số 377/B, Tổ 12, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: - Người yêu cầu chị Nguyễn Kim A trình bày: Chị A Nguyễn Kim Q chị em ruột, từ sinh Q bị bệnh chậm phát triển tâm thần, đứng sức khỏe không bình thường, khơng nhận thức hành vi mình, ăn uống, sinh hoạt cá nhân có người trợ giúp Nay Chị Nguyễn Kim A yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Kim Q, sinh năm 1979, địa chỉ: số 377/B, tổ 12, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp, có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi Lý để chị A bổ sung hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất làm đại diện cho Nguyễn Kim Q giao dịch dân NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Sau nghiên cứu tài liệu, chứng có hồ sơ việc dân thẩm tra phiên họp vào kết tranh luận phiên họp, quan điểm Viện kiểm sát huyện, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, nhận định: [1] Người yêu cầu chị Nguyễn Kim A Nguyễn Kim Q chị em ruột sống chung từ sinh Q bị bệnh chậm phát triển tâm thần, đứng sức khỏe khơng bình thường, khơng nhận thức hành vi mình, ăn uống, sinh hoạt cá nhân có người trợ giúp Nay Chị Nguyễn Kim A yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Kim Q, sinh năm 1979, địa chỉ: số 377/B, tổ 12, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp, có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi có sở chấp nhận: [2] Theo Giấy xác nhận Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc số 30/BVĐKSĐ ngày 12/8/2015, việc tình trạng bệnh tật khơng có khả lao động khơng có khả tự phục vụ [3] Sổ lĩnh tiền trợ cấp xã hội hàng tháng số 416050429 năm 2018 Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Châu Thành cấp [4] Kế luận Giám định pháp y tâm thần số 201/2019/KLGĐTC ngày 28/8/2019 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ kết luận Nguyễn Kim Q, sinh năm 1979, địa chỉ: số 377/B, tổ 12, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp: - Về y học: đương có bệnh lý tâm thần trung bình (F71- ICD10) - Về lực: Hiện đương hạn chế khả nhận thức điều khiển hành vi bệnh lý tâm thần Đương khó nhận thức, làm chủ hành vi Tại Điều 23 Bộ luật dân 2015 quy định: “1 Người thành niên tình trạng thể chất tinh thần mà không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân theo yêu cầu người này, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tổ chức hữu quan, sở giám định pháp y tâm thần, Tòa án định tuyên bố người người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ người giám hộ - Đối với việc định người giám hộ, Căn khoản Điều 46, Điều 49 Điều 54 Bộ luật dân sự, Tòa án định chị Nguyễn Kim A, đủ điều kiện làm người giám hộ cho chị Nguyễn Kim Q xác định quyền, nghĩa vụ người giám hộ chăm sóc chị Q theo quy định Điều 57, 58 Bộ luật dân [5] Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu ý kiến: Về thủ tục tố tụng: Từ thụ lý việc dân đến mở phiên họp Thẩm phán thực quy định Bộ luật Tố tụng dân Việc chấp hành pháp luật người tham gia tố tụng chấp hành quy định Bộ luật Tố tụng dân - Ý kiến phát biểu giải vụ việc dân đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu Nguyễn Kim A, Tuyên bố Nguyễn Kim Q, sinh năm 1979, địa chỉ: số 377/B, tổ 12, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp, có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Xét thấy ý kiến phát biểu đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành có nên chấp nhận [6] Về lệ phí việc dân chị Nguyễn Kim A phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí sơ thẩm việc dân sự, số tiền khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 0004767 ngày 20/8/2019 Chi cục Thi hành án dân huyện Châu Thành QUYẾT ĐỊNH: - Căn Điều 23, 46, điểm d khoản Điều 47, Điều 49, 54, 57 Điều 58 Bộ luật tố dân khoản Điều 27, khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 39, Điều 371, 372, 376, 377 Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Điều 37 Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, quy định án phí, lệ phí Tịa án Chấp nhận u cầu giải việc dân chị Nguyễn Kim Ánh Tuyên bố: chị Nguyễn Kim Q, sinh năm 1979, địa chỉ: số 377/B, tổ 12, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp, có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Chỉ định chị Nguyễn Kim A, sinh năm 1969 Địa chỉ: số 75/T, Tổ 2, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp (là chị ruột Nguyễn Kim Q) làm người giám hộ cho Nguyễn Kim Q, xác định quyền nghĩa vụ giám hộ cho chị Q theo quy định Điều 57, 58 Bộ luật dân Về lệ phí giải việc dân chị Nguyễn Kim A phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí sơ thẩm việc dân sự, số tiền khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 0004767 ngày 20/8/2019 Chi cục Thi hành án dân huyện Châu Thành, số tiền chuyển thành lệ phí chị A phải nộp (chị A nộp xong) Đương Nguyễn Kim A có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cấp có quyền kháng nghị Quyết định thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận định kể từ ngày định niêm yết theo quy định Bộ luật Tố tụng dân Nơi nhận: - Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành; - Chi cục Thi hành án Dân huyện Châu Thành; - Đương sự; THẨM PHÁN - UBND xã T; - Lưu hồ sơ VDS; - Lưu Văn thư Trương Thế Trung PHỤ LỤC 10 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN C Độc lập - Tự - Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 29/2019/QĐST-DS C, ngày 12 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ V/v tuyên bố người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành phần giải việc dân gồm có: Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ơng Bùi Sơn Hà Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Minh Tú, Thư ký Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Huyền, Kiểm sát viên Ngày 12 tháng 02 năm 2019, Trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải việc dân thụ lý số 521/2018/TLST-DS ngày 12 tháng 12 năm 2018 việc “Tuyên bố người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp số: 74/2019/QĐST-DS ngày 25 tháng 01 năm 2019, gồm người tham gia tố tụng sau đây: Người yêu cầu giải việc dân sự: Ủy ban nhân dân Xã P, huyện C Địa chỉ: Ấp 3, Xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh Người đại diện hợp pháp người yêu cầu: Bà Tạ Thị Thanh T, sinh năm 1983; địa chỉ: Ấp 4, Xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền số 01/UQ-UBND ngày 12/02/2019 Ủy ban nhân dân Xã P, huyện C) NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: Tại Đơn yêu cầu giải việc dân ngày 06/11/2018 phiên họp, người yêu cầu Ủy ban nhân dân Xã P có đại diện hợp pháp bà Tạ Thị Thanh T trình bày: Bà Trần Huỳnh M, sinh năm 1972; cư trú Tổ 35, Ấp 3, Xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh bị bệnh tâm thần hoang tưởng khởi phát từ năm 2004 sốc tâm lý mẹ bà chết Thời gian sau đó, bà M thường lên hoang tưởng cho có người đầu độc nên mẹ bà chết, dẫn đến không kiểm soát hành vi, hay to tiếng, ném đá vào nhà hàng xóm Ngày 09/3/2018, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Ủy ban nhân dân Xã P họp xác định mức độ khuyết tật bà M đặc biệt nặng Do đó, bà M cần đưa vào sở trợ giúp xã hội Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần để điều trị Qua xác minh Ủy ban nhân dân Xã P, bà M sống mình, khơng có thân nhân Bà M có số tài sản có giá trị cần quản lý thời gian điều trị bệnh Do đó, Ủy ban nhân dân Xã P yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Trần Huỳnh M có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên họp phát biểu: Quá trình thụ lý phiên họp, Thẩm phán tuân thủ thực theo quy định Điều 48, 366, 377 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Đối với yêu cầu tuyên bố bà Trần Huỳnh M có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Ủy ban nhân dân Xã P, qua kết giám định bà M khả nhận thức điều khiển hành vi nên đề nghị áp dụng Điều 369, Điều 370, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Điều 23 Bộ luật dân sự, chấp nhận yêu cầu Ủy ban nhân dân Xã P NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Sau nghiên cứu tài liệu, chứng có hồ sơ việc dân thẩm tra phiên họp; ý kiến đương đại diện Viện kiểm sát phiên họp, Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: [1] Xét Đơn yêu cầu tuyên bố bà Trần Huỳnh M có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Ủy ban nhân dân Xã P Đây “Yêu cầu tuyên bố người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi” thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh quy định khoản Điều 27, điểm a khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 [2] Bà Trần Huỳnh M khơng có người thân thích quy định khoản Điều 51 Bộ luật dân năm 2015 (sau viết tắt Bộ luật dân sự) nên Ủy ban nhân dân Xã P quan hữu quan, có quyền yêu cầu tuyên bố bà M có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi để để thực việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà M theo quy định khoản Điều 376 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 [3] Tòa án trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần bà Trần Huỳnh M theo Quyết định trưng cầu giám định số 13/2018/QĐ-TA ngày 20/12/2018 Tại Kết luận giám định số 5497/2018/KLGĐTC ngày 21/12/2018 Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết luận bà M khả nhận thức điều khiển hành vi Do đó, Tịa án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ chí Minh có đủ sở tuyên bố bà M có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định khoản Điều 23 Bộ luật dân năm 2015 [4] Xét bà M khơng có người thân thích, khơng có người giám hộ theo quy định Điều 53 Bộ luật dân Do đó, Tịa án định Ủy ban nhân dân Xã P thực việc giám hộ cho bà Trần Huỳnh M để thực việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bà M theo quy định khoản Điều 54 Bộ luật dân Nghĩa vụ quyền người giám hộ quy định Điều 57 Điều 58 Bộ luật dân [5] Phát biểu đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phù hợp với nhận định Tòa án nên chấp nhận Từ lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Căn vào khoản Điều 27, khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 39, khoản Điều 149, Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015; Căn vào Điều 19, khoản Điều 23, Điều 46, điểm d khoản Điều 47, Điều 48, Điều 50, khoản Điều 51, khoản Điều 54, Điều 57 Điều 58 Bộ luật dân năm 2015; Căn khoản Điều 37 Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án; Chấp nhận đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân Xã P Tuyên bố bà Trần Huỳnh M, sinh ngày 02/4/1972; cư trú: Tổ 35, Ấp 3, Xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Chỉ định Ủy ban nhân dân Xã P thực việc giám hộ cho bà Trần Huỳnh M để thực việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bà M Nghĩa vụ quyền người giám hộ quy định Điều 57 Điều 58 Bộ luật dân năm 2015 Lệ phí sơ thẩm giải việc dân sự: Lệ phí sơ thẩm giải việc dân 300.000 (ba trăm nghìn) đồng, Ủy ban nhân dân Xã P phải chịu cấn trừ vào tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm theo biên lai số AA/2017/0033670 ngày 12/12/2018 Chi cục thi hành án dân huyện C Ủy ban nhân dân Xã P nộp đủ lệ phí sơ thẩm giải việc dân Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cấp có quyền kháng nghị Quyết định thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày Tòa án Quyết định./ Nơi nhận: - Đương sự; - Viện kiểm sát nhân dân huyện C; - Chi cục Thi hành án dân huyện C; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP - Ủy ban nhân dân Xã P; - Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; - Lưu: VP, Hồ sơ việc dân Bùi Sơn Hà ... VỀ NGƯỜI CÓ KHÓ KHĂN TRONG NHẬN THỨC, LÀM CHỦ HÀNH VI 1.1 Khái niệm người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi .7 1.2 Ý nghĩa vi? ??c bảo vệ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi. .. luật hành người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 1.3.1 Điều kiện xác định cá nhân người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Mặc dù, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi người có. .. cho người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi tun bố khơng cịn quy định vơ quan trọng vi? ??c bảo vệ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Khi người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ quyền lợi của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi ,