0

bình ngô đại cáo

2 0 0
  • bình ngô đại cáo

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 21:04

Nguyễn Trãi là bậc kì tài về chính trị, quân sự, văn học từng theo Lê Thái Tổ đánh đuổi giặc Minh lập nhiều công lao cho nước nhà về sự nghiệp văn chương, ông có nhiều tác phẩm lớn, trong đó Bình Ngô Đại Cáo là một tác phẩm nổi tiếng Bài cáo không chi là sự tuyên bố về thắng lợi của sự nghiệp Bình Ngô, hơn thế, tác phẩm đã trở thành áng thiên cố hùng văn,là bản tuyên ngôn của dân tộc Bài cáo được Nguyễn Trãi viết vào khoảng đầu năm 1428, khi cuộc kháng chiên chống quân Minh xâm lược đang thắng l. Nguyễn Trãi bậc kì tài trị, qn sự, văn học theo Lê Thái Tổ đánh đuổi giặc Minh lập nhiều công lao cho nước nhà nghiệp văn chương, ơng có nhiều tác phẩm lớn, Bình Ngơ Đại Cáo tác phẩm tiếng Bài cáo không chi tuyên bố thắng lợi nghiệp Bình Ngơ, thế, tác phẩm trở thành thiên cố hùng văn,là tuyên ngôn dân tộc Bài cáo Nguyễn Trãi viết vào khoảng đầu năm 1428, kháng chiên chống quân Minh xâm lược thắng lợi, nước ta bảo tồn độc lập, tự chủ, hịa bình Tác phẩm viết theo thể cáo, có nội dung thông báo kiện trọng đại liên quan đến quốc gia dân tộc, cơng bố trước tồn dân Trong đó, cốt lõi phần đầu tác phẩm với lý tường nhân nghĩa rõ ràng: Việc nhân nghĩa cốt yên dân Chứng ghi Nhân nghĩa xưa vốn nội dung tích cực Nho giáo Đó hi sinh, thương yêu đùm bọc người với Thế nhưng, Nguyên Trãi định nghĩa nhân nghĩarất lạ Theo ông nhân nghĩa tức phải yêu dân, phải lo đặt hạnh phúc nhân dân lên hàng đầu chiến đâu hạnh phúc đó: Việc nhân nghĩa cốt yên dân Quân điêu phạt trước lo trừ bạo Rõ ràng mục đích cao đẹp: Chiến đấu cho nhân dân Thế đấy, Nguyễn Trãi, nhân nghĩagiờ khơng cịn khái niệm mà phái biên thành hành động, thành việc nhân nghĩa Vì đích cụ thê giải phóng đất nước, đưa nhân dân khỏi kiếp lầm than, khơng phải làm thân phận súc nơ có nguy bị diệt chủng Tiếp theo cáo, Nguyễn Trãi cất giọng, khẳng khái xưng danh hiệu tên nước: Nhir nước Đại Việt ta từ trướcvà khẳng định: Vốn xưng nên văn hiến lâu.Đúng quốc gia hồn tồn độc lập, có văn hiến lâu đời, có phong tụctập quán riêng không trùng lặp với quổc gia khác, quan trọng nữa, bao ki qua, tổn bình đẳng đầy kiêu hãnh bên cạnh triều đại hoàng đế Trung Hoa Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên bên xưng đế phương Vâng, nước Đại Việt bao đời hùng mạnh Tuy đất nước chi quốc gia nhỏ bé nhung dám xưng đếnhư ai, không chịu làm vươngdưới chân kẻ khác quốc gia đầy nhân nghĩa Và sau cùng, Nguyễn Trãi nhắc lại chiến công oanh liệt anh hùng hào kiệt nước Đại Việt lập nên Ơng mn cười vào mũi bọn phương Bắc - lù xem nước ta quận huyện nhị chúng, lũ chi tham cơng, thích lớn, chí cịn trắng trợn mn làm cỏ nước Nam - mà lại thua thảm hại, thua nhục nhã giao chiên với nước Nam nhị bé ấy: Lưu Cung tham cơng nên thất bại Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong; Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đơ Sơng Bạch Đằng giết tươi Ơ Mã Việc xưa xem xét, chứng cớ ghi Phần cáo lời khẳng định tự hào đầy khoa học đất nước: Đây đất nước có nhân nghĩa, có văn hiến lâu đời nhờ lấy nhân nghĩalàm triết lí sống nên có văn hiến lâu đời đến vậy, đánh thắng bọn xâm lược phương Bắc, ké khơng có chút nhân nghĩađó Hơn nữa, qua phần cáo, ta cảm nhận lòng Nguyễn Trãi đất nước: Ông tự hào non sống ơng thể lịng yêu nước thật mãnh liệt Tấm lòng chắn không phai nhạt theo năm tháng thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: bình ngô đại cáo,