0

CHƯƠNG 7. ĐỊNH CHẾ XÃ HỘI

34 0 0
  • CHƯƠNG 7. ĐỊNH CHẾ XÃ HỘI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 23:04

CHƯƠNG 7: ĐỊNH CHẾ XÃ HỘI ThS.Huỳnh Lê Anh Huy huy.hla@ou.edu.vn I PHÂN TÍCH ĐỊNH CHẾ XH II ĐỊNH CHẾ TRONG CÁC XH HIỆN ĐẠI Khái niệm định chế Q trình định chế hố Đặc trưng định chế XH Tương quan định chế tổ chức XH Kết cấu định chế Chức định chế Quan hệ định chế Biến chuyển định chế Các quan điểm nghiên cứu định chế XH Khái niệm định chế Kết cấu vị trí xã hội nhiều có tính cách ổn định, nhằm đáp ứng nhu cầu người xã hội được gọi định chế xã hội Các ĐCXH khơng có “thành viên” chúng lại ln ln có người thực thi Định chế hệ thống tư tưởng, vai trò ứng xử (xét mặt trừu tượng), tổ chức (hiệp hội) nhóm thành viên đảm nhiệm vai trị theo chuẩn mực ứng sẵn có Khi khơng cịn tham gia vào vai trị nữa, định chế tiêu vong Khái niệm định chế Định chế XH (Thiết chế XH) Gia đình Giáo dục Kinh tế Chính trị Văn hố ĐỊNH CHẾ GIA ĐÌNH khn mẫu gia đình XH định ĐỊNH CHẾ GIÁO DỤC ĐỊNH CHẾ KINH TẾ ĐỊNH CHẾ CHÍNH TRỊ ĐỊNH CHẾ VĂN HỐ Đặc trưng định chế xã hội ĐC gia đình ĐC tơn giáo ĐC trị ĐC kinh tế ĐC giáo dục a/ Khuôn mẫu ứng xử thái độ: Chung thuỷ Tình yêu Trách nhiệm Từ bi, bác Khoan dung Trung thành Tuân phục Lợi nhuận Hiệu suất Chuyên cần Lễ phép Kiến thức Chữ vạn Thánh giá Cờ Quốc huy Nhãn hiệu Tiền Đồng phục Huy hiệu Cơ quan làm việc, văn pháp lý… Quán sá, công ty… Trường học, thư viện, sách vở… b/ Biểu tượng: Nhẫn cưới c/ Văn hoá vật thể: Nhà, bàn ghế, bàn thờ tổ tiên… Chùa chiền, nhà thờ, thánh thất… Q trình định chế hố Các mối quan XH được định chế hố khi:  Một hệ thống vị trí vai trị được phát triển định hình  Hệ thống chuẩn mực tương ứng với vị trí vai trị được đại đa số mọi người XH thừa nhận Q trình định chế hố Định chế khơng phải tổng thể hồn thành, có cấu trúc mạch lạc, bền vững, mà hồn thành, ln ln hồn thành Đó khơng phải “sự vật” mà “thực tiễn” Q trình định chế hố Q trình định chế hố Q trình định chế hố Q trình định chế hố Hãy kể tên tượng XH dần được “định chế hoá” mà anh/chị quan sát được từ thực tiễn sống xưa nay? Từ thực tiễn quan sát sống xưa nay, đóng vai tượng XH dần được “định chế hố” u cầu:  Nhóm diễn không được nêu tên định chế  Cả lớp đốn tên định chế phân tích Tương quan định chế tổ chức xã hội  Lĩnh vực định chế để tất định chế được tổ chức nhằm thực nhiều chức cần thiết lĩnh vực đời sống xã hội  Trong xã hội đại lĩnh vực yếu có nhiều định chế tổ chức xã hội có tương quan với Tương quan định chế tổ chức xã hội Lĩnh vực định chế Giáo dục Chính trị Tôn giáo Định chế chủ yếu Tổ chức then chốt GD cấp 1, cấp 2, cấp GD chuyên nghiệp, cao đẳng, ĐH… Hệ thống trường công, trường tư Các trường cao đẳng, ĐH… Hành pháp Lập pháp Tư pháp Quân đội… Quốc hội, hội đồng nhân dân Toà án cấp Quân đội quy, dân quân… Phật giáo Thiên chúa giáo Đạo cao đài… Chùa chiền Nhà thờ Thánh thất… Các quan điểm nghiên cứu định chế xã hội LT tương tác biểu tượng Định chế XH LT xung đột LT chức Các quan điểm nghiên cứu định chế xã hội LT tương tác biểu tượng Khuôn mẫu phức tạp tương tác xã hội CNCK: sức khoẻ CKTA: tinh thần kỷ luật & ý chí bền bỉ d Bất bình đẳng XH & định kiến giới LT xung đột LT chức Các quan điểm nghiên cứu định chế xã hội LT tương tác biểu tượng HSSV chia sẻ & học hỏi quy tắc thành văn bất thành văn d Bất bình đẳng XH & định kiến giới LT xung đột LT chức CNCK: kiến thức CKTA: xoá mù chữ, tăng trưởng kinh tế Các quan điểm nghiên cứu định chế xã hội LT tương tác biểu tượng NC thống trị định chế quân đội đến định chế khác LT xung đột d Quá trình xã hội hoá Quân đội ảnh hưởng đến lĩnh vực khác XH LT chức CHƯƠNG 7: ĐỊNH CHẾ XÃ HỘI ... TÍCH ĐỊNH CHẾ XH II ĐỊNH CHẾ TRONG CÁC XH HIỆN ĐẠI Khái niệm định chế Q trình định chế hố Đặc trưng định chế XH Tương quan định chế tổ chức XH Kết cấu định chế Chức định chế Quan hệ định chế Biến... TÍCH ĐỊNH CHẾ XH II ĐỊNH CHẾ TRONG CÁC XH HIỆN ĐẠI Khái niệm định chế Quá trình định chế hố Đặc trưng định chế XH Tương quan định chế tổ chức XH Kết cấu định chế Chức định chế Quan hệ định chế. .. niệm định chế Định chế XH (Thiết chế XH) Gia đình Giáo dục Kinh tế Chính trị Văn hố ĐỊNH CHẾ GIA ĐÌNH khn mẫu gia đình XH định ĐỊNH CHẾ GIÁO DỤC ĐỊNH CHẾ KINH TẾ ĐỊNH CHẾ CHÍNH TRỊ ĐỊNH CHẾ VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 7. ĐỊNH CHẾ XÃ HỘI,