0

Giá trị pháp lý của chứng thư giám định và hậu quả pháp lý của việc cấp chứng thư giám định sai

60 1 0
  • Giá trị pháp lý của chứng thư giám định và hậu quả pháp lý của việc cấp chứng thư giám định sai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI VÕ THỊ MINH THƯ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC CẤP CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH SAI CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC CẤP CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH SAI SINH VIÊN THỰC HIỆN: VÕ THỊ MINH THƯ Khóa: 41 MSSV: 1653801011280 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS NGUYỄN HOÀNG THÙY TRANG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học ThS.Nguyễn Hoàng Thùy Trang, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan TÁC GIẢ Võ Thị Minh Thư DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT LDN 2014 NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 LTM 2005 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 NĐ 20 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 20/02/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại kinh doanh dịch vụ giám định thương mại sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI VÀ CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH 1.1 Tổng quan hoạt động giám định thương mại 1.1.1 Khái niệm giám định thương mại 1.1.2 Đặc điểm hoạt động giám định thương mại 1.2 Chứng thư giám định .11 1.2.1 Định nghĩa chứng thư giám định .11 1.2.2 Giá trị pháp lý chứng thư giám định 12 1.2.3 Vai trò chứng thư giám định .14 KẾT LUẬN CHƯƠNG .18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH, HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC CẤP CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH SAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN 19 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam giá trị pháp lý chứng thư giám định 19 2.1.1 Điều kiện để chứng thư giám định có giá trị pháp lý 19 2.1.2 Giá trị pháp lý chứng thư giám định bên yêu cầu giám định 30 2.1.3 Giá trị pháp lý chứng thư giám định bên không yêu cầu giám định .32 2.1.4 Giá trị pháp lý chứng thư giám định trường hợp ủy quyền giám định .36 2.2 Quy định thực trạng pháp luật Việt Nam hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai 37 2.2.1 Định nghĩa “kết giám định sai” trách nhiệm chứng minh khách hàng 37 2.2.2 Trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định 39 2.3 Kiến nghị hoàn thiện quy định giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định việc cấp chứng thư giám định sai .46 KẾT LUẬN CHƯƠNG .48 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày 30 tháng năm 2020, Hội đồng châu Âu thông qua định phê chuẩn Hiệp định thương mại tự Liên minh châu Âu (EU) Việt Nam (EVFTA) Như vậy, cần Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn, EVFTA thức có hiệu lực Việc ký kết EVFTA Hiệp định thương mại tự khác, bên cạnh việc gia nhập Tổ chức Kinh tế Thế giới (WTO) nỗ lực lớn Việt Nam trình thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế kể từ mở cửa kinh tế đất nước thời kỳ Đổi Mới, tạo hội cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất hàng hóa, dịch vụ nhiều thị trường khác giới, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Trong bối cảnh đó, giám định thương mại đóng vai trị khơng nhỏ việc thực Hợp đồng doanh nghiệp Việt Nam đối tác nước Hoạt động giám định lĩnh vực thương mại mà sản phẩm chứng thư giám định, văn quan trọng việc xác định đặc điểm hàng hóa theo Hợp đồng, từ thúc đẩy bên (đặc biệt bên bán) tuân thủ cam kết việc bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, bên mua có đảm bảo hàng hóa, dịch vụ cung cấp Mặc dù giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai quy định cụ thể Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (LTM 2005) quy định chưa đáp ứng yêu cầu đặc thù dịch vụ giám định giai đoạn khiến hoạt động giám định đơi lúc trở nên hình thức, hiệu không đáp ứng kỳ vọng bên hợp đồng sử dụng chứng thư giám định thương mại Trong thực tế, “tồn số trường hợp cấp chứng thư khống, cấp chứng thư nhằm hợp thức theo thỏa thuận”1 xuất phát từ quy định thiếu rõ ràng pháp luật thương mại giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển ngành giám định thương mại nước Chính lý này, tác giả chọn đề tài “Giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp nhằm phân tích quy định pháp luật giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai, từ đưa Lương Tuấn Nghĩa, “Thực trạng hoạt động giám định thương mại địa bàn Hà Nội nhu cầu hoàn thiện pháp luật giám định thương mại”, http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuc-trang-hoat-dong-giam-dinhthuong-mai-tren-dia-ban-ha-noi-va-nhu-cau-hoan-thien-phap-luat-ve-giam-dinh-thuong-mai47630.htm?print=print truy cập ngày 30/4/2020 1 đề xuất, kiến nghị quy định nhằm nâng cao hiệu hoạt động giám định thương mại Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu giám định thương mại đặc biệt chưa có tài liệu nghiên cứu chuyên sâu giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai Ở góc độ thực tiễn, có sách viết hoạt động giám định lĩnh vực xuất nhập Bảo hiểm giám định hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển tác giả Đỗ Hữu Vinh (2009), chủ yếu đề cập đến khía cạnh kỹ thuật quy trình thực giám định hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển mà không đề cập đến khía cạnh pháp lý hoạt động giám định lĩnh vực thương mại Ngồi cịn có sách Những khía cạnh kinh tế luật pháp bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển thương mại quốc tế (2001) tác giả Nguyễn Vũ Hoàng, tác phẩm tác giả chủ yếu phân tích khía cạnh mặt kinh tế pháp lý liên quan đến bảo hiểm thương mại quốc tế, đồng thời tác giả đề cập, phân tích hoạt động giám định tổn thất tiến hành đại lý bảo hiểm Tác giả đề cập đến chứng thư giám định hoạt động giám định tổn thất, cách thức lập chứng thư vai trò chứng thư giám định hoạt động bảo hiểm thương mại quốc tế Tuy nhiên sách với mục tiêu cung cấp kiến thức khái quát cho người đọc hoạt động bảo hiểm lĩnh vực đặc thù thương mại quốc tế việc đề cập đến hoạt động giám định hay chứng thư giám định với vai trò thủ tục nhằm “hỗ trợ cho khiếu nại bảo hiểm”2 mà khơng sâu phân tích, nghiên cứu giá trị pháp lý chứng thư giám định Ở cấp độ luận văn thạc sĩ, có luận văn Pháp luật giám định thương mại tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2011) phân tích mặt pháp lý hoạt động giám định lĩnh vực thương mại theo quy định LTM 2005, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định Đồng thời tác giả có đề cập đến vấn đề giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý tổ chức giám định cấp chứng thư giám định sai, nhiên trọng tâm đề tài dịch vụ giám định thương mại nên việc phân tích chứng thư giám định khơng q chun sâu Ngồi ra, tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Anh cịn có viết “Giám định thương mại Luật thương mại Việt Nam” đăng Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, số (245) – 2012, tương tự phân tích vấn đề LTM 2005 điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định đề cập đến chứng thư giám định bất cập quy định hậu pháp lý thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai Nguyễn Vũ Hồng (2001), Những khía cạnh kinh tế luật pháp bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển thương mại quốc tế, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, tr.243 2 Về khóa luận tốt nghiệp có khóa luận Giám định hàng hóa xuất nhập – Những vấn đề pháp lý thực tiễn áp dụng tác giả Đỗ Minh Hằng (2012) phân tích chủ yếu hoạt động giám định đối tượng hàng hóa xuất nhập Trong khóa luận này, tác giả Đỗ Minh Hằng có điểm bất cập quy định chứng thư giám định LTM 2005 không sâu phân tích khía cạnh pháp lý quy định LTM 2005 giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai Ngoài ra, số cịn có số cơng trình nghiên cứu phân tích chế tài bồi thường thiệt hại chế tài phạt vi phạm thương nhân thực giám định cấp chứng thư giám định sai rải rác cơng trình nghiên cứu khác như: Nguyễn Phú Cường (2009), Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng kinh doanh – thương mại, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu đề tài Thứ nhất, làm rõ khái niệm giám định thương mại, phân biệt với hoạt động giám định khác (giám định tư pháp, giám định sở hữu trí tuệ) nhằm mục đích lý giải, phân biệt, làm rõ điểm đặc thù chứng thư giám định hoạt động giám định thương mại Thứ hai, làm rõ yếu tố tác động đến giá trị pháp lý chứng thư giám định quy định LTM 2005 thực trạng liên quan đến quy định Thứ ba, đưa số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật giá trị pháp lý chứng thư giám định, hậu pháp lý thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu khóa luận quy định pháp luật Việt Nam hoạt động giám định thương mại chứng thư giám định, yếu tố ảnh hưởng đến giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai Phạm vi nghiên cứu: phạm vi nghiên cứu khóa luận giới hạn việc nghiên cứu giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai hoạt động giám định thương mại theo quy định LTM 2005 văn hướng dẫn thi hành với số văn quy phạm pháp luật khác có đề cập đến hoạt động giám định lĩnh vực hải quan, xuất nhập Đồng thời, tác giả có đề cập phân tích số quy định hoạt động giám định nói chung chứng thư giám định điều khoản chung cung ứng dịch vụ giám định số công ty giám định giới, hay tiêu chuẩn tổ chức giám định Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 đánh giá phù hợp – yêu cầu hoạt động tổ chức tiến hành giám định nhằm làm rõ quy định pháp luật Việt Nam giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai Phương pháp nghiên cứu Trong khóa luận này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: Phương pháp phân tích để làm rõ khái niệm giám định thương mại, chứng thư giám định, giá trị pháp lý chứng thư giám định, đồng thời làm rõ quy định LTM 2005 văn hướng dẫn thi hành điều kiện để chứng thư giám định có giá trị pháp lý, giá trị pháp lý chứng thư giám định với chủ thể khác hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai Phương pháp so sánh sử dụng Chương nhằm so sánh, đối chiếu hoạt động giám định thương mại với hoạt động giám định khác giám định tư pháp hay giám định sở hữu trí tuệ qua làm rõ khác biệt chứng thư giám định giám định thương mại với kết luận giám định giám định tư pháp hay giám định sở hữu trí tuệ Tại Chương khóa luận, tác giả sử dụng phương pháp so sánh quy định pháp luật thương mại Việt Nam với quy định hoạt động giám định nói chung, chứng thư giám định trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định điều khoản chung công ty giám định giới tiêu chuẩn, quy tắc giám định tổ chức quốc tế giám định để làm rõ nội dung quy định LTM 2005 văn hướng hướng dẫn thi hành đồng thời bất cập, thiếu sót quy định hoạt động giám định thương mại nước Phương pháp quy nạp, diễn dịch sử dụng toàn khóa luận phương pháp lập luận nhằm làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai Bố cục tổng quát khóa luận Bố cục khóa luận chia làm hai chương, cụ thể: Chương 1.Tổng quan hoạt động giám định thương mại chứng thư giám định Chương Thực trạng pháp luật Việt Nam giá trị pháp lý chứng thư giám định, hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai định hướng hoàn thiện PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI VÀ CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH 1.1 Tổng quan hoạt động giám định thương mại 1.1.1 Khái niệm giám định thương mại Trong hoạt động mua bán hàng hóa, khoản Điều 35 Cơng ước Vienna 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) quy định: “Người bán phải giao hàng số lượng, phẩm chất mô tả quy định hợp đồng, bao bì hay đóng gói hợp đồng yêu cầu.”, tương tự Điều 34 LTM 2005 quy định “Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận hợp đồng số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản quy định khác hợp đồng.” Trong nhiều trường hợp, việc xác định đặc điểm số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói… hàng hóa khơng đơn giản, địi hỏi người kiểm tra phải có trình độ, chuyên môn, phương tiện kỹ thuật phù hợp Để tránh gánh nặng chi phí lớn đồng thời tránh tranh chấp việc kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, bên mua thường tìm đến bên thứ ba độc lập có chun mơn u cầu người thực việc kiểm tra hàng hóa Tính độc lập bên thứ ba giúp đảm bảo cho tính khách quan q trình kiểm tra hàng hóa, kết luận bên thứ ba xem để bên mua nhận hàng hay bên bán nhận toán Yêu cầu tương tự đặt trình cung cấp dịch vụ hoạt động quản lý thương mại quan nhà nước Việc bên thứ ba độc lập thực kiểm tra phù hợp hàng hóa, hay kết cung ứng dịch vụ theo yêu cầu khách hàng dịch vụ giám định thương mại Pháp luật Việt Nam quy định nhiều loại hoạt động giám định, việc phân chia hoạt động giám định dựa chủ thể thực mục đích việc giám định Đồng thời hình thức giám định, pháp luật lại có yêu cầu, điều kiện riêng thuộc phạm điều chỉnh văn quy phạm pháp luật khác giám định thương mại, giám định sở hữu trí tuệ, giám định tư pháp, Trong giám định thương mại dịch vụ giám định đặc thù điều chỉnh pháp luật thương mại mang chất “tư”3, phân biệt với tính chất “cơng” hoạt động giám định tư pháp hay giám định sở hữu trí tuệ Về khái niệm giám định, theo Giáo trình Luật thương mại Đại học Luật Hà Nội, giám định định nghĩa sau: Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, tr.253 thương nhân giới hạn không 10 lần thù lao dịch vụ giám định trường hợp không chứng minh thương nhân thực giám định sai với lỗi cố ý Quy định khơng thực đảm bảo tính “răn đe” thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, bù đắp tổn thất xảy trường hợp thương nhân cấp chứng thư giám định sai Ví dụ loạt vụ việc “Nghi vấn container rác thải lọt qua cửa hải quan” đăng trang điện tử báo Thanh Niên, Cơng ty TNHH K.J nhập 09 (chín) container chứa máy móc Việt Nam Ban đầu cơng ty khai máy móc sau đó, Cục Hải quan Bình Dương tiến hành kiểm tra, kiểm sốt 02 (hai) container phát máy móc qua sử dụng Vì Cơng ty đề nghị đưa máy móc giám định yêu cầu Cơng ty Cổ phần giám định hàng hóa Duy Hồng tổ chức thực giám định Theo chứng thư giám định Cơng ty cấp máy móc khơng phải máy đảm bảo đáp ứng quy định Điều Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4/2019 quy định việc nhập máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ qua sử dụng Căn chứng thư giám định này, Cục Hải quan Bình Dương định cho thông quan lô hàng Tuy nhiên, báo Thanh niên khẳng định: “Theo tài liệu PV Thanh Niên có được, tồn container chứa thiết bị máy móc sản xuất gần năm 1970, xa năm 1949 Trong container nói cịn chứa loại rác thải q trình dọn dẹp nhà xưởng Đài Loan đưa Việt Nam.” Bên cạnh đó, báo việc cơng ty Duy Hồng giám định tồn container máy móc vịng 01 ngày điều bất thường59 Trong trường hợp chứng thư giám định Cơng ty Duy Hồng cấp sai quan nhà nước không chứng minh lỗi Công ty lỗi cố ý, việc doanh nghiệp nhập sử dụng máy móc có tuổi thọ vượt mức cho phép theo quy định dẫn đến nhiều hệ xấu môi trường chất lượng sản phẩm sản xuất không đảm bảo mà mức phạt khơng q 10 lần chi phí giám định bù đắp Vụ việc cho thấy cần thiết phải có quy định riêng trách nhiệm tổ chức giám định thực giám định theo yêu cầu quan nhà nước nói chung giám định phục vụ hoạt động nhập máy móc, thiết bị, dây chuyền cơng nghệ qua sử dụng nói riêng nhằm đảm bảo hiệu công tác quản lý quan nhà nước, nâng cao trách nhiệm tổ chức giám định 2.2.2.2 Yếu tố “lỗi” xác định trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định LTM 2005 phân biệt chế tài áp dụng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai dựa yếu tố lỗi, sử dụng tên gọi chế Đỗ Trường (2019), “Nghi vấn container rác thải lọt qua cửa hải quan”, https://thanhnien.vn/thoi-su/nghivan-9-container-rac-thai-lot-qua-cua-hai-quan-1151853.html truy cập ngày 8/6/2020 59 41 tài “phạt vi phạm” để quy định trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai với lỗi vô ý Theo định nghĩa chế tài này, phạt vi phạm áp dụng có hành vi vi phạm hành vi hai bên thỏa thuận hợp đồng Tuy nhiên với quy định phạt vi phạm giám định thương mại, cho dù bên không thỏa thuận, phạt vi phạm áp dụng Bên cạnh đó, việc áp dụng chế tài phạt vi phạm trường hợp có loại trừ việc bên phép thỏa thuận việc bồi thường thiệt hại? LTM 2005 loại bỏ yếu tố lỗi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại tức cần có thiệt hại thực tế hành vi vi phạm hợp đồng gây bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường Như nguyên tắc việc bên thỏa thuận bồi thường thiệt hại không trái với quy định LTM 2005 Mặc dù thực tiễn, hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định thơng thường phía thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định đưa thông qua điều khoản chung dịch vụ, thương nhân có quyền đưa vào hợp đồng mẫu điều khoản có lợi cho khơng quy định bồi thường thiệt hại bên cạnh việc áp dụng phạt vi phạm, nhiên vấn đề cho thấy việc gọi chế tài áp dụng trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai với lỗi cố ý “phạt vi phạm” không hợp lý Bên cạnh đó, mức phạt vi phạm trường hợp quy định “không vượt 10 lần chi phí giám định” khơng phù hợp với mức không 8% theo quy định chung phạt vi phạm theo LTM 2005 Khi thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết sai với lỗi cố ý, giới hạn trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định không áp dụng Quy định LTM 2005 trường hợp ngoại lệ giới hạn trách nhiệm trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai với lỗi cố ý hướng đến việc tăng trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, đảm bảo thương nhân tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan, khoa học xác thực tiễn thực giám định theo yêu cầu khách hàng Tuy nhiên, vấn đề đặt việc phân chia trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định dựa yếu tố lỗi khách hàng bắt buộc phải chứng minh lỗi thương nhân việc chứng minh kết giám định sai Có thể thấy, trách nhiệm chứng minh khách hàng nặng nề Bên cạnh đó, lỗi yếu tố chủ quan, thuộc phạm trù tâm lý thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định “việc chứng minh lỗi cố ý hay vơ ý khơng mang tính tuyệt đối khó thực hiện”60 Như vụ việc cơng ty Apromaco Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Hải Phòng thừa nhận thiệt hại thực tế Apromaco bắt nguồn Nguyễn Thị Quỳnh Anh, “Giám định thương mại Luật thương mại Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Số (245) – 2012, tr.45 60 42 từ việc đo kiểm Công ty này, việc Công ty Vinacontrol Hải Phòng cấp nhiều chứng thư giám định ghi kết giám định khác cho đối tượng hàng hóa thể bất thường, nhiên Apromaco khơng có cách chứng minh Vinacontrol Hải Phòng giám định sai với lỗi cố ý hay vô ý Trong trường hợp ủy quyền giám định, thực tế, khách hàng khó kiểm sốt q trình giám định thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định ủy quyền, trường hợp có chứng thư giám định cấp có kết sai, khách hàng gặp nhiều khó khăn việc chứng minh lỗi thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định mà trực tiếp yêu cầu giám định hay thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định ủy quyền Như vậy, yếu tố lỗi quy định trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định trường hợp cấp chứng thư giám định sai LTM 2005 tồn nhiều bất cập Trước Luật thương mại 1997 không quy định lỗi làm phát sinh trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, theo tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Anh không phân biệt lỗi vô ý hay lỗi cố ý xét góc độ phù hợp với tư pháp lý thể Điều 300 Luật thương mại năm 200561 Theo nghiên cứu tác giả điều khoản chung dịch vụ công ty giám định SGS, Cotecna Intertek, điều khoản chung công ty có kết cấu chung bao gồm quy định giới hạn trách nhiệm trường hợp miễn trách nhiệm Căn điều khoản này, thiệt hại khách hàng xuất phát từ việc sử dụng chứng thư giám định công ty cấp không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm làm phát sinh trách nhiệm bồi thường công ty giám định ngoại trừ trường hợp cấp chứng thư giám định sai với lỗi cố ý62 2.2.2.3 Yêu cầu giám định lại Tại khoản Điều 264 LTM 2005 quy định, trường hợp khách hàng có lý đáng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khơng thực u cầu thực giám định thiếu khách quan, trung thực sai kỹ thuật, nghiệp vụ giám định, khách hàng có quyền yêu cầu giám định lại Yêu cầu giám định lại quy định điều khác biệt so với giám định lại quy định khoản Điều 262 LTM 2005 chủ thể yêu cầu giám định lại khách hàng trực tiếp yêu cầu giám định mà bên quan hệ hợp đồng không Nguyễn Thị Quỳnh Anh, tlđd (61), tr.43 Như Điều 10.1 Các điều khoản điều kiện Intertek quy định: Các bên hợp đồng không miễn trừ hay giới hạn trách nhiệm bên lại: (a) tử vong chấn thương cá nhân gây sơ suất bên giám đốc, nhân viên hay đại lý, nhà thầu phụ bên này; (b) gian lận bên (hoặc giám đốc, nhân viên hay đại lý, nhà thầu phụ bên này) Xem thêm: Intertek Group plc, “Intertek General Terms and Conditions of Services (Global)”, https://www.intertek.com/terms/ truy cập ngày 4/6/2020 61 62 43 có thỏa thuận việc sử dụng chứng thư giám định thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể Về lý đáng để yêu cầu giám định lại, LTM 2005 đề cập nhiều cụm từ “lý đáng” khoản Điều 193, khoản Điều 194 (trong hoạt động đấu giá), điểm b khoản Điều 235 (trong dịch vụ logistics), nhiên LTM 2005 lại khơng có định nghĩa cụ thể lý đáng Ý nghĩa tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể thực tế Lý đáng khách hàng giám định thương mại để yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định giám định lại nghi ngờ hợp lý khách hàng tính xác chứng thư giám định kết giám định, hay thực tế xảy kiện mà kiện ảnh hưởng đến việc tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan, khoa học xác thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định giám định viên thực trình giám định Như để yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định giám định lại hàng hóa, kết cung ứng dịch vụ, khách hàng khơng cần phải chứng minh kết giám định sai hay nói cách khác khách hàng khơng cần chứng minh có hành vi vi phạm thực tế Đồng thời khơng phải chế tài áp dụng có hành vi vi phạm hợp đồng nguyên tắc, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định hoàn tồn có quyền từ chối u cầu giám định lại xét thấy lý khách hàng đưa “khơng đáng” Có thể thấy quy định việc khách hàng có quyền yêu cầu giám định lại có “lý đáng” nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho khách hàng yêu cầu giám định nhiên, pháp luật thương mại khơng có định nghĩa cụ thể “lý đáng” khiến cho quy định thực tế khó đảm bảo tính khả thi Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định hồn tồn phản bác lại lý do khách hàng đưa từ chối giám định lại Bên cạnh đó, việc thực giám định lại cần dựa “lý đáng” khách hàng, chưa có sở thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định vi phạm nghĩa vụ hay chứng thư giám định có kết sai hay chưa, chi phí giám định lại bên chịu? LTM 2005 chưa có quy định rõ ràng, thực trạng dẫn đến tranh chấp Ngoại trừ trường hợp yêu cầu giám định lại chế tài buộc thực hợp đồng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định phải chịu chi phí phát sinh từ việc giám định lại, trường hợp lại khách hàng chưa chứng minh kết giám định sai lỗi thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, hợp lý quy định chi phí giám định lại tùy thuộc vào kết giám định lại Theo đó, trường hợp kết giám định lại giống với kết giám định ban đầu, khách hàng chủ thể chịu chi phí phát sinh từ việc giám định lại, ngược lại, trường hợp kết giám định lại khác với kết giám định ban đầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định bên chịu chi phí Quy 44 định giúp tăng trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định giám định viên thực giám định hàng hóa, kết cung ứng dịch vụ, đồng thời tránh trường hợp khách hàng lạm dụng quyền yêu cầu giám định lại, gây khó khăn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định 2.2.2.4 Các trường hợp miễn trách nhiệm cấp chứng thư giám định sai Pháp luật giám định thương mại quy định cụ thể trường hợp miễn trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định Vì trường hợp miễn trách nhiệm thương nhân cấp chứng thư giám định sai theo quy định Điều 294 LTM 2005 bao gồm: (i) xảy trường hợp miễn trách nhiệm bên thỏa thuận, (ii) xảy kiện bất khả kháng, (iii) việc cấp chứng thư giám định sai hoàn toàn lỗi khách hàng (iv) việc cấp chứng thư giám định sai thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng Theo quy định khoản Điều 39 Công ước Vienna 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trường hợp người mua có lỗi khơng thơng báo cho người bán việc hàng hóa khơng phù hợp với hợp đồng thời hạn hợp lý kể từ người mua phát phải phát khơng phù hợp người bán miễn trách nhiệm LTM 2005 có quy định tương tự khoản Điều 44 Như vậy, thực tiễn hoạt động thương mại thừa nhận việc miễn trách nhiệm cho bên vi phạm bên bị vi phạm không thông báo vi phạm thời hạn hợp lý Quy định nên áp dụng trường hợp miễn trách nhiệm cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định Bởi lẽ, việc khách hàng thông báo chậm trễ sau phát vi phạm gây bất lợi cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định việc chứng minh thương nhân có miễn trách hay khơng Hơn nữa, chứng thư giám định với vai trò văn ghi nhận kết luận thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định tình trạng thực tế hàng hóa, kết cung ứng dịch vụ thời điểm giám định, trường hợp khách hàng không thông báo kết giám định sai thời hạn hợp lý, việc thực giám định lại không đảm bảo kết luận giám định thời điểm giám định lại phản ánh kết tương tự với thời điểm giám định ban đầu dẫn đến tranh chấp bên việc thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực nghĩa vụ cấp chứng thư giám định hay chưa Một số cơng ty giám định giới có quy định trường hợp miễn trách nhiệm khách hàng không thực nghĩa vụ thông báo, cụ thể Điều 10.4 Các điều khoản điều kiện chung Intertek (toàn cầu) quy định: “Mọi tuyên bố khách hàng chống lại Intertek phải đưa đến vòng 90 ngày sau khách hàng biết tình dẫn đến phát sinh tuyên bố Sự thất bại 45 việc thơng báo vịng 90 ngày cấu thành chối bỏ hay ngăn cản khách hàng đưa tuyên bố, ”63 2.3 Kiến nghị hoàn thiện quy định giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định việc cấp chứng thư giám định sai Trên sở phân tích đánh giá thực trạng quy định LTM 2005 văn hướng dẫn thi hành số văn quy phạm pháp luật khác có đề cập đến giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai, tác giả có số kiến nghị sau đây: Thứ nhất, điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định, LTM 2005 cần có quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo việc sử dụng chứng thư giám định hoạt động thương mại cách có hiệu Cụ thể, quy định khoản Điều 257 LTM 2005 nên bỏ cụm từ “có khả năng” quy định theo hướng bắt buộc thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định phải có quy trình, phương pháp giám định thể hình thức văn Tác giả đề xuất nội dung quy định sau: Có quy trình, phương pháp giám định hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế ban hành tổ chức quốc tế tiêu chuẩn quy trình, phương pháp giám định áp dụng phổ biến giám định hàng hóa, dịch vụ đảm bảo tính khoa học xác giám định hàng hóa, dịch vụ Các quy trình, phương pháp giám định phải thể hình thức văn tương đương truy xuất cần thiết Quy định giúp đảm bảo thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định giám định viên tuân thủ nguyên tắc giám định thể văn quy định quy trình, phương pháp giám định, đồng thời văn phương tiện, để khách hàng chứng minh thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan, khoa học xác q trình giám định hay chưa Việc siết chặt điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định giúp nâng cao hiệu hoạt động thực tế, qua nâng cao niềm tin khách hàng việc sử dụng dịch vụ Thứ hai, hình thức chứng thư giám định, qua phân tích thấy, quy định hình thức chứng thư chặt chẽ khơng cịn phù hợp thực tế Để hạn chế tình trạng giả mạo chứng thư, cần thiết phải có quy định hiệu hình thức chứng thư giám định Trong đó, việc xây dựng hệ thống tra cứu chứng thư chung cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thông qua mã vạch chứng thư giám định mà Vinacontrol dự kiến áp dụng triển khai biện 63 Intertek Group plc, tlđd (63) 46 pháp áp dụng Đồng thời, pháp luật thương mại nên cân nhắc loại bỏ quy định dấu nghiệp vụ lẽ quy định không cần thiết mà mang tính chất thủ tục hành khơng có nhiều hiệu việc hạn chế tình trạng giả mạo chứng thư Bên cạnh đó, quy định khiến cho việc cấp chứng thư giám định dạng thơng điệp liệu khó thực thực tế, pháp luật chưa có quy định hình thức thể dấu nghiệp vụ chứng thư giám định cấp dạng liệu điện tử Thứ ba, trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, pháp luật thương mại nên thay đổi hình thức chế tài phạt vi phạm trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai với lỗi vô ý quy định không phù hợp với quy định chung LTM 2005 phạt vi phạm, đồng thời áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm Cách quy định giúp loại bỏ việc sử dụng yếu tố lỗi để xác định trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, điều giúp giảm nhẹ trách nhiệm chứng minh khách hàng Theo khách hàng cần chứng minh có hành vi vi phạm tức chứng thư giám định có kết sai, khơng khách quan, không trung thực hay sai kỹ thuật, nghiệp vụ giám định mà không cần chứng minh lỗi thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định ngoại trừ trường hợp gây thiệt hại với lỗi cố ý, lỗi trường hợp lỗi suy đoán, điều phù hợp với quy định chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại LTM 2005 Bên cạnh đó, mức giới hạn “không 10 lần thù lao dịch vụ giám định”, pháp luật cần có quy định riêng trường hợp đặc thù giám định theo yêu cầu quan nhà nước hay giám định phục vụ hoạt động quản lý quan nhà nước Bởi lẽ, hoạt động giám định trường hợp không tác động đến hai bên hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định mà cịn tác động đến lợi ích chủ thể khác xã hội Việc đưa mức giới hạn trách nhiệm cao hay không quy định giới hạn trách nhiệm trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết sai giúp đảm bảo bảo vệ quyền lợi chung chủ thể xã hội Quy định cách rõ ràng trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định không đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động giám định thực tế, mà thúc đẩy thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc giám định, đồng thời bảo vệ khách hàng yêu cầu giám định, giúp tăng tin tưởng chủ thể khác việc sử dụng dịch vụ giám định thương mại 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương này, tác giả làm rõ quy định pháp luật thương mại điều kiện để chứng thư giám định có giá trị pháp lý, đồng thời phân tích số điểm bất cập quy định điều kiện dẫn đến tình trạng chứng thư giám định nói riêng hoạt động giám định nói chung khơng sử dụng có hiệu việc thực hoạt động thương mại khác Bên cạnh đó, tác giả phân tích số vấn đề liên quan đến giá trị pháp lý chứng thư giám định với chủ thể liên quan bao gồm bên yêu cầu giám định trực tiếp, bên không trực tiếp yêu cầu giám định trường hợp bên có thỏa thuận khơng có thỏa thuận sử dụng chứng thư giám định thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể, số quy định giá trị pháp lý chứng thư giám định lĩnh vực hải quan, quản lý hoatjd động xuất – nhập Về hậu pháp lý cấp chứng thư giám định sai, tác giả chủ yếu phân tích trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định trường hợp cấp chứng thư giám định sai việc cấp chứng thư giám định nghĩa vụ thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định Tác giả phân tích chế tài áp dụng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định trường hợp cấp chứng thư giám định sai, vấn đề chứng minh lỗi cách xác định thiệt hại phải bồi thường Tác giả đưa đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật thương mại giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai 48 KẾT LUẬN Trên sở phân tích quy định LTM 2005 văn hướng dẫn thi hành với thực trạng hoạt động thực tế, việc nghiên cứu quy định điều khoản chung công ty giám định lớn giới, tác giả rút kết luận sau: Giám định thương mại hoạt động giám định đặc thù, mang tính chất “tư”, địi hỏi chủ thể cung ứng dịch vụ – thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định phải có trình độ chun môn, nghiệp vụ phù hợp Chứng thư giám định – sản phẩm hoạt động giám định có vai trị quan trọng, công cụ hỗ trợ cho bên việc thực hợp đồng liên quan (hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ ) Chứng thư giám định có giá trị pháp lý sở thỏa thuận hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định bên trực tiếp yêu cầu giám định, bên không trực tiếp yêu cầu giám định có thỏa thuận việc sử dụng chứng thư giám định Đây điểm khác biệt phân biệt chứng thư giám định giám định thương mại với kết luận giám định hoạt động giám định tư pháp hay giám định sở hữu trí tuệ, vốn mang tính chất “cơng” với giá trị pháp lý tùy thuộc vào q trình giám định Việc sử dụng hay khơng sử dụng kết luận giám định tùy thuộc vào ý chí quan nhà nước trưng cầu giám định Theo quy định LTM 2005 văn hướng dẫn thi hành, yếu tố tác động đến giá trị pháp lý chứng thư giám định bao gồm vấn đề liên quan đến hiệu lực hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định, điều kiện chủ thể ký kết hợp đồng hay thực giám định đóng vai trị quan trọng; vấn đề liên quan đến hình thức “bằng văn bản” chứng thư giám định; quy định điều kiện nội dung chứng thư giám định vấn đề việc tuân thủ nguyên tắc giám định độc lập, khách quan, khoa học xác Nguyên tắc xem nguyên tắc quan trọng đảm bảo giá trị pháp lý chứng thư giám định giám định thương mại Theo chứng thư giám định bị khách hàng yêu cầu giám định trực tiếp hay bên không yêu cầu giám định trực tiếp trường hợp có thỏa thuận sử dụng chứng thư giám định thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể chứng minh không khách quan, không trung thực hay sai kỹ thuật, nghiệp vụ giám định khơng có giá trị pháp lý Trong lĩnh vực hải quan, quan nhà nước yêu cầu giám định thương mại sử dụng kết giám định để định thông quan Tuy nhiên, quy định giá trị pháp lý chứng thư giám định lĩnh vực hải quan không đồng với quy định LTM 2005, mang tính chất mệnh lệnh – phục tùng tính chất thỏa thuận Quy định dẫn đến số bất cập thực tế, chưa đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng chủ thể kinh doanh 49 Về hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai, tác giả chủ yếu phân tích vấn đề liên quan đến trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định nghĩa vụ cấp chứng thư nghĩa vụ thương nhân theo hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định Việc sử dụng yếu tố lỗi để xác định trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định chưa hợp lý, đặt vấn đề chứng minh nặng khách hàng yêu cầu giám định Đồng thời, việc sử dụng tên gọi “phạt vi phạm” chế tài áp dụng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định trường hợp cấp chứng thư giám định sai với lỗi vô ý chưa phù hợp với chất chế tài theo quy định LTM 2005 Ngoài ra, tác giả phân tích làm rõ quy định khác liên quan đến trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định quyền yêu cầu giám định lại khách hàng có “lý đáng”, trường hợp miễn trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định sai Trong q trình phân tích, tác giả số thực trạng tồn quy định giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai, đưa đề xuất, kiến nghị dựa quy định tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 Tổ chức tiêu chức tiêu chuẩn quốc tế số điều khoản chung công ty giám định danh tiếng giới Các đề xuất nhằm mục đích đảm bảo quy định pháp luật Việt Nam phù hợp với thực tiễn hoạt động thực tế Các đề xuất tác giả liên quan đến vấn đề bao gồm: quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định; quy định hình thức chứng thư giám định; quy định giá trị pháp lý chứng thư giám định quy định trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định Tác giả hy vọng khóa luận có đóng góp định, tài liệu tham khảo hữu ích để nhà làm luật xây dựng hoàn thiện chế định giám định thương mại nói chung, quy định giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai nói riêng 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Công ước Vienna 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) Bộ luật dân (Bộ luật số 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015 Bộ luật tố tụng dân (Bộ luật số 92/2015/QH13) ngày 25/11/2015 Bộ luật tố tụng hình (Bộ luật số 101/2015/QH13) ngày 27/11/2015 Bộ luật tố tụng hành (Bộ luật số 93/2015/QH13) ngày 25/11/2015 Luật Thương mại không số ngày 10/5/1997 Luật Thương mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/6/2005 Luật Quản lý ngoại thương (Luật số 05/2017/QH14) ngày 12/6/2017 Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014 10 Luật Đầu tư (Luật số 67/2014/QH13) ngày 26/11/2014 11 Luật Hải quan (Luật số 54/2014/QH13) ngày 23/6/2014 12 Luật Giám định tư pháp số (Luật số 13/2012/QH13) ngày 20/6/2012 13 Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11) ngày 29/11/2005 14 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 36/2009/QH12) ngày 19/6/2009 15 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14) ngày 14/6/2019 16 Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật (Luật số 68/2006/QH11) ngày 29/6/2006 17 Luật Giá (Luật số 11/2012/QH13) ngày 20/6/2012 18 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP Chính phủ ngày 12/4/1999 kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa 19 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 20/02/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại kinh doanh dịch vụ giám định thương mại 20 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành số Nghị định Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại 21 Nghị định số 125/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung quy định dịch vụ giám định Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 22 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quản lý nhà nước sở hữu trí tuệ 23 Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quản lý nhà nước sở hữu trí tuệ 24 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 9/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ số quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Khoa học Công nghệ số quy định kiểm tra chuyên ngành 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 21/1/2015 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 26 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 27 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4/2019 quy định việc nhập máy móc, thiết bị, dây chuyền cơng nghệ qua sử dụng 28 Thông tư số 01/2015/TT-BCT Bộ Công thương ngày 12/1/2015 quy định thủ tục đăng ký nghiệp vụ thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại 29 Thông tư số 23/2019/TT-BYT Bộ Y Tế ngày 28/8/2019 ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần biểu mẫu sử dụng giám định pháp y tâm thần B Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo tiếng Việt Dương Hữu Hạnh (1999), Nghiệp vụ vận tải bảo hiểm ngoại thương – Nguyên tắc thực hành, Nhà xuất Tài Đỗ Thành Vinh (2009), Bảo hiểm giám định hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển, Nhà xuất Giao thông vận tải Hồ Thị Quyên (2010), Quản lý nhà nước giám định tư pháp (từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh), Luận văn thạc sĩ luật, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Lê Quang Vinh (2018), “Một số vấn đề pháp lý liên quan đến giám định sở hữu trí tuệ giải pháp hồn thiện”, Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ Việt Nam, Số năm 2018, tr.15-19 Nguyễn Hoàng Long (2018), Giá trị pháp lý dấu doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2011), Pháp luật giám định thương mại, Luận văn thạc sỹ luật, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quỳnh Anh, “Giám định thương mại Luật Thương mại Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Số (245) – 2012, tr.38-46 Nguyễn Vũ Hồng (2001), Những khía cạnh kinh tế luật pháp bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển thương mại quốc tế, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) (2001), 50 Phán trọng tài quốc tế chọn lọc, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 10 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật thương mại – Tập II, Nhà xuất Công an Nhân dân 11 Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam 12 Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế (2005), Tuyển tập văn pháp luật Thương mại Cộng hòa Pháp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Tài liệu tham khảo tiếng nước 13 Aleksandar Goldstajn (1965), “The contract of goods inspection”, American Journal of Comparative Law, 14(3), tr.383-394 14 Irina Velea, Olivier Cadot, John S Wilson (2010), Do private inspection programs affect trade facilitation, The World Bank Development Research Group – Trade and Integration Team 15 Jelena Vilus (1992), “Quality and Quantity Control of Goods Inspection Contracts in the International Sale of Goods”, Uniform Law Review 1992, tr.70-189 16 National Research Council (1995), Standards, Conformity Assessment, and Trade: Into the 21st Century, Washington, DC: The National Academies Press Tài liệu từ Internet 17 Cotecna Inspection SA, “Terms and Conditions of Business (2018)”, https://www.cotecna.com/media/3536/cotecna-terms-and-conditions_en.pdf truy cập ngày 24/5/2020 18 Đỗ Trường (2019), “Nghi vấn container rác thải lọt qua cửa hải quan”, https://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-van-9-container-rac-thai-lot-qua-cua-haiquan-1151853.html truy cập ngày 8/6/2020 19 Hồng Ngọc, “Doanh nghiệp giám định có quyền kết luận “hàng không đủ điều kiện nhập khẩu”?”, https://www.thesaigontimes.vn/294076/doanh-nghiepgiam-dinh-co-quyen-ket-luan-hang-khong-du-dieu-kien-nhap-khau.html truy cập ngày 31/5/2020 20 International Federation of Inspection Agencies, “IFIA Agricultural and Vegetable Oils Code of Practice”, https://www.ticcouncil.org/application/files/9015/5714/2906/IFIA_Agricultural_Committee _Code_of_Practice_July_2017.pdf truy cập ngày 17/5/2020 21 Intertek Group plc, “Intertek General Terms and Conditions of Services (Global)”, https://www.intertek.com/terms/ truy cập ngày 4/6/2020 22 Khắc Hạnh (2013), “Thuê giám định hàng”, https://thanhtra.com.vn/kinh-te/Thue-giam-dinh-van-mat-hang-50572.html truy cập ngày 2/6/2020 23 Lương Tuấn Nghĩa, “Thực trạng hoạt động giám định thương mại địa bàn Hà Nội nhu cầu hoàn thiện pháp luật giám định thương mại”, http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuc-trang-hoat-dong-giam-dinh-thuongmai-tren-dia-ban-ha-noi-va-nhu-cau-hoan-thien-phap-luat-ve-giam-dinhthuong-mai-47630.htm?print=print truy cập ngày 30/4/2020 24 Nguyễn Thu Phương (Sưu tầm), “Nguyên cứu thực tiễn pháp lý: Tranh chấp Hợp đồng mua bán vải”, https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2012/02/13/nghin-c%E1%BB%A9uth%E1%BB%B1c-ti%E1%BB%85n-php-l-tranh-ch%E1%BA%A5ph%E1%BB%A3p-d%E1%BB%93ng-mua-bn-v%E1%BA%A3i/ truy cập ngày 8/6/2020 25 Phạm Khoa (2016), “Doanh nghiệp tiếp tục kêu oan vụ án bị Viện Kiểm sát cấp Tòa dùng chứng giả”, https://www.phapluatplus.vn/dieu- tra-ban-doc/doanh-nghiep-tiep-tuc-keu-oan-trong-vu-an-bi-vien-kiem-satchi-ra-cac-cap-toa-dung-chung-cu-gia-d30639.html truy cập ngày 19/5/2020 26 SGS Group Germany, “General conditions of inspection and testing services”, https://www.sgs.com/-/media/local/germany/documents/technicaldocuments/legal-documents/agb/sgs-group-ger-general-conditions-ofinspection-and-testing-services-en.pdf?la=en truy cập ngày 17/5/2020 27 SGS SA, “General Conditions of Service”, https://www.sgs.com//media/global/documents/technical-documents/legal-documents/sgs-legalgeneral-conditions-of-services-en.pdf?la=en truy cập ngày 5/6/2020 28 TIC Council, “TIC Council Model General Term of Business (2020)”, https://www.ticcouncil.org/application/files/7515/8696/0594/TIC_Council_Model_General_ Terms_of_Business_2020_final.pdf truy cập ngày 5/6/2020 29 Vinacontrol (2019), “Vinacontrol xây dựng hệ thống tra cứu chứng thư, ngăn chặn chứng thư giả”, http://www.vinacontrol.com.vn/news/vinacontrol-xaydung-he-thong-tra-cuu-chung-thu-ngan-chan-chung-thu-gia truy cập ngày 8/6/2020 30 Vinacontrol (2020), “Cảnh giác với chứng thư giả, lợi dụng uy tín Vinacontrol để lừa đảo mùa dịch Covid”, http://www.vinacontrol.com.vn/news/canhbaochungthugiavinacontrol truy cập ngày 8/6/2020 ... trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc cấp chứng thư giám định sai? ?? làm đề tài khóa luận tốt nghiệp nhằm phân tích quy định pháp luật giá trị pháp lý chứng thư giám định hậu pháp lý việc. .. doanh dịch vụ giám định cụ thể chứng thư giám định có giá trị pháp lý bên yêu cầu giám định Quy định phản ánh chất “tư” giám định thư? ?ng mại Giá trị pháp lý chứng thư giám định giám định thư? ?ng mại... TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH, HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC CẤP CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH SAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN 19 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam giá trị pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị pháp lý của chứng thư giám định và hậu quả pháp lý của việc cấp chứng thư giám định sai , Giá trị pháp lý của chứng thư giám định và hậu quả pháp lý của việc cấp chứng thư giám định sai