0

Đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại – lý luận và thực tiễn

61 1 0
  • Đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại – lý luận và thực tiễn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI TRƯƠNG THỊ KIM THƯƠNG ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thương mại TP HỒ CHÍ MINH – 2009 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến tập thể giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, với tận tình hướng dẫn thầy Phạm Trí Hùng, giúp tơi hồn thành khố luận Tơi chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tập thể lớp Thương mại 30B hỗ trợ tơi q trình học tập rèn luyện, giúp tơi có kết LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trương Thị Kim Thương, sinh viên khoa Thương mại trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, Mã số sinh viên: 3020171 Tơi xin cam đoan khố luận cơng trình nghiên cứu riêng Các liệu, kết nêu khố luận hồn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Trương Thị Kim Thương Mục Lục Trang Lời nói đầu Chương 1: Một số vấn đề lý luận nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền thương mại đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại 1.1 Nhượng quyền thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nhượng quyền thương mại 1.1.1.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại 1.1.1.2 Đặc điểm nhượng quyền thương mại 1.1.2 Phân loại nhượng quyền thương mại 1.1.3 Phân biệt nhượng quyền thương mại với số hình thức kinh doanh khác 10 1.2 Hợp đồng nhượng quyền thương mại 12 1.2.1 Khái niệm đặc điểm hợp đồng nhượng quyền thương mại 12 1.2.1.1 Khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại 12 1.2.1.2 Đặc điểm hợp đồng nhượng quyền thương mại 13 1.2.2 Phân loại hợp đồng nhượng quyền thương mại 17 1.2.3 Phân biệt hợp đồng nhượng quyền với loại hợp đồng khác 21 1.3 Một số vấn đề lý luận đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại 22 1.3.1 Khái niệm 22 1.3.2 Phân loại đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại 26 Chương 2: Thực trạng pháp luật quy định đối tượng nhượng quyền thương mại - Thực tiễn áp dụng kiến nghị 29 2.1 Thực trạng quy định pháp luật đối tượng hợp đồng 29 nhượng quyền thương mại 2.1.1 Quy định pháp luật quyền thương mại 31 2.1.2 Quy định pháp luật quyền thương mại chung hay quyền nhượng lại quyền thương mại 33 2.1.3 Quy định pháp luật quyền thương mại thứ cấp 35 2.1.4 Quy định pháp luật quyền phát triển quyền thương mại 35 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại kiến nghị 39 2.2.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại 39 2.2.2 Kiến nghị 44 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 47 Lời nói đầu I Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, cụm từ nhượng quyền thương mại thường nhắc đến nhà kinh doanh Việt Nam Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế nay, nhượng quyền thương mại xem phương thức kinh doanh để giảm thiểu rủi ro mang lại lợi nhuận ổn định cho muốn khởi nghiệp an tồn Về phía doanh nghiệp sở hữu tài sản trí tuệ có giá trị thị trường, nhượng quyền thương mại cách thức mở rộng nâng cao uy tín thương hiệu, hưởng lợi từ hoạt động Hợp đồng nhượng quyền thương mại văn ký kết bên quan hệ nhượng quyền, quy định quyền nghĩa vụ bên tiến hành nhượng quyền Trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, điều khoản quan trọng điều khoản đối tượng hợp đồng, quy định mục đích hướng tới bên tham gia ký kết hợp đồng nhượng quyền Luật Thương mại 2005 lần quy định nhượng quyền thương mại tạo sở pháp lý để chủ thể tiến hành kinh doanh theo phương thức Năm 2009 hi vọng năm khởi sắc hoạt động nhượng quyền thương mại Nguyên nhân chủ yếu cam kết Việt Nam việc mở rộng thị trường thương mại bán lẻ cho thương nhân nước gia nhập WTO có hiệu lực từ 01/01/2009 Hoạt động nhượng quyền thương mại gắn liền với 90% hoạt động thương mại, dịch vụ Về khung pháp lý Việt Nam, Luật thương mại 2005 lần luật hoá hoạt động thương mại này, Nghị định 35/2006/NĐ-CP Chính phủ ban hành để quy định chi tiết hoạt động Thông tư 09/2006/TTBTM Bộ thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Đến 17/11/2008, Bộ Tài có định số 106/2008/QĐ-BTC mức lệ phí thương nhân dự kiến nhượng quyền phải nộp đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Tuy nhiều vướng mắc cần tháo gỡ động thái nhà nước việc hoàn thiện chế pháp lý để thương nhân thuận lợi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại II Mục đích nghiên cứu Đề tài khơng nhằm mục đích nghiên cứu đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại khía cạnh lý luận mà cịn vào phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành có liên quan, tìm ưu, khuyết điểm, bất cập biện pháp giải để hoàn thiện hành lang pháp lý hoạt động nhượng quyền thương mại thực phương thức kinh doanh có hiệu III Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài lý luận đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại, quy định pháp luật có liên quan thực trạng áp dụng pháp luật nhằm đưa kiến nghị pháp luật thực định đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại cụ thể thực tế Đề tài nghiên cứu về: Các quyền thương mại chuyển giao hợp đồng nhượng quyền Sự khác đối tượng loại hợp đồng nhượng quyền Các xung đột phát sinh liên quan đến đối tượng hợp đồng nhượng quyền IV Tình hình nghiên cứu đề tài Các nghiên cứu trước thiên vấn đề pháp lý hoạt động thương mại này, bao gồm việc phân tích quy định Luật thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ điều kiện chủ thể hợp đồng nhượng quyền, quyền nghĩa vụ bên, thoả thuận hạn chế cạnh tranh… Các nghiên cứu viết trước đề cập đến nhượng quyền thương mại góc độ khái quát, tổng thể Đứng góc độ Luật Cạnh tranh, thoả thuận nhượng quyền thương mại đối tượng nghiên cứu tác giả quan tâm đến thoả thuận làm ảnh hưởng đến cạnh tranh thị trường, thoả thuận hạn chế cạnh tranh Các nghiên cứu chuyên hợp đồng nhượng quyền thương mại vấn đề pháp lý liên quan phải kể đến Luận văn thạc sĩ Hồ Vĩnh Long – “Hợp đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam” (2006) sâu phân tích quy định pháp luật nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại, Luận văn thạc sĩ Vũ Hương Giang – “Pháp luật nhượng quyền thương mại Việt Nam – thực trạng định hướng hoàn thiện” (2006), Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Huyền – “Chế độ pháp lý nhượng quyền thương mại theo Luật Thương mại 2005” (2006) với đánh giá tổng thể kiến nghị pháp luật nhượng quyền thương mại Bên cạnh đó, số viết đăng tạp chí chun ngành như: “Hồn thiện khung pháp lý nhượng quyền thương mại” tác giả Bùi Ngọc Cường đăng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số (105) T8/2007 “Một số vấn đề pháp lý chủ thể Hợp đồng nhượng quyền thương mại” tác giả Vũ Đặng Hải Yến đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số (120), 4/2008 Nghiên cứu gần đối tượng hoạt động nhượng quyền thương mại Khoá luận tốt nghiệp cử nhân Luật Lê Thanh Thuấn, Đối tượng hoạt động nhượng quyền thương mại – Lý luận thực tiễn, 2008 Với mục đích thu hẹp phạm vi nghiên cứu, đề tài sâu vào nghiên cứu đối tượng nhượng quyền thương mại để đánh giá đề xuất hướng hoàn thiện cho pháp luật quy định vấn đề V Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa phương pháp vật biện chứng, so sánh, phân tích, tổng hợp Trên sở tham khảo tài liệu chuyên ngành (sách, tạp chí chuyên ngành) số hợp đồng NQTM cụ thể ý kiến, đánh giá chuyên gia có kinh nghiệm, phân tích, đánh giá nhằm đề biện pháp hoàn thiện quy chế pháp lý nhượng quyền thương mại Việt Nam nói chung đối tượng nhượng quyền thương mại nói riêng VI Bố cục đề tài Đề tài phân bố thành chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền thương mại đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại Chương trình bày số vấn đề lý luận hợp đồng nhượng quyền thương mại để từ sâu phân tích khái niệm đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại, đồng thời khảo sát quan điểm nội dung Chương 2: Thực trạng pháp luật quy định đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại, thực tiễn áp dụng kiến nghị Chương nêu thực trạng pháp luật đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại việc áp dụng pháp luật thể qua việc xác định đối tượng số hợp đồng nhượng quyền thương mại cụ thể, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI, HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 1.1 Nhượng quyền thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại (franchise) đời Châu Âu du nhập khởi sắc Hoa Kỳ, phát triển nhu cầu thương nhân để chống lại cạnh tranh cơng ty hoạt động theo mơ hình chi nhánh Sau chiến tranh giới thứ hai, hoạt động franchise khởi sắc, đa dạng lĩnh vực đồ ăn nhanh Bắt đầu từ việc nhượng quyền trạm xăng dầu, số doanh nghiệp nhượng quyền Mỹ tăng lên gần 550.000, với lợi nhuận chiếm đến 44% doanh số bán lẻ Con số Châu Âu 100 tỉ EUR/năm với 4000 hệ thống nhượng quyền 167.000 cửa hàng Nhượng quyền thương mại du nhập vào Australia, nước châu Á, có Philipines, Singapore, Trung Quốc, Maylaysia…Các nước có chiến lược quốc gia phát triển nhượng quyền thương mại Thị trường Việt Nam không ngoại lệ với xu hướng 1.1.1.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại khái niệm kinh tế pháp luật Việt Nam Cụm từ “Nhượng quyền thương mại” dịch từ thuật ngữ “Franchise” hay “Franchising” Thuật ngữ “Franchise” bắt nguồn từ “franc” tiếng Pháp, có nghĩa tự Theo Từ điển Webster Anh, “franchise” đặc quyền trao cho người hay nhóm người để phân phối hay bán sản phẩm, dịch vụ chủ thương hiệu khu vực địa lý định1 Theo định nghĩa Từ điển Anh Việt Viện Ngơn ngữ học franchise có nghĩa nhượng quyền kinh doanh hay cho phép thức bán hàng hố hay dịch vụ công ty khu vực cụ thể Nói cách khác, franchise phương http://www.websters-online-dictionary.org/definition/franchise#Definitions “Điều 10 Các đối tượng sở hữu công nghiệp nhượng quyền thương mại Trường hợp Bên nhượng quyền chuyển giao cho Bên nhận quyền quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nội dung quyền thương mại phần chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu cơng nghiệp lập thành phần riêng hợp đồng nhượng quyền thương mại Phần chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hợp đồng nhượng quyền thương mại chịu điều chỉnh pháp luật sở hữu công nghiệp.” Theo quy định Luật chuyển giao công nghệ 2006, phần chuyển quyền sử dụng không bắt buộc phải đăng ký quan có thẩm quyền Bộ Khoa học Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương28, mà việc đăng ký tuỳ vào nhu cầu bên, bên nhận cơng nghệ Các yếu tố sở hữu trí tuệ khác đáng lưu ý nhãn hiệu (bao gồm nhãn hiệu hàng hoá nhãn hiệu dịch vụ), tên thương mại bí mật kinh doanh Bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền quyền sử dụng không độc quyền đối tượng sở hữu trí tuệ hướng dẫn bên nhận quyền sử dụng đắn đối tượng Về nhãn hiệu, bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền li-xăng nhãn hiệu để bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ gắn với nhãn hiệu q trình kinh doanh nhượng quyền Khi chuyển giao quyền sử dụng tên thương mại, cần phải lưu ý rằng, theo Công ước Paris 1883 bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp việc bảo hộ tên gọi công ty tất quốc gia thành viên Công ước thực thông qua đăng ký Tuy nhiên, theo Điều 142 Luật sở hữu trí tuệ 2005, việc chuyển giao quyền sử dụng tên thương mại phải gắn với việc chuyển giao sở kinh doanh bên chuyển giao Thực tế, bên nhượng quyền không bán hay cho bên nhận quyền thuê sở kinh doanh mà trao cho tổ hợp quyền để bên nhận quyền hợp 28 Điều Nghị định số 133/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chuyển giao cơng nghệ 42 bán hàng hố, cung cấp dịch vụ sở kinh doanh mang tên thương mại bên nhượng quyền Các khoản đầu tư tài chính, sở vật chất, nhân lực bên nhận quyền Yếu tố then chốt rủi ro nhiều số quyền sở hữu trí tuệ bí mật kinh doanh Bí mật kinh doanh bên nhượng quyền thường bao gồm công thức bí mật, phương thức kế hoạch kinh doanh, danh sách khách hàng tiềm năng, phương pháp tính giá, kỹ thuật phân phối tiếp thị Theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, tổ hợp quyền đặc biệt chuyển giao cho bên sử dụng Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, hiệu lực pháp lý phần tổ hợp bị thay đổi hay chấm dứt chuyển dịch quyền sở hữu từ chủ thể sang chủ thể khác Những tình có ảnh hưởng khác đến số phận hợp đồng Theo nguyên tắc, việc phần hay toàn quyền chuyển giao cho chủ sở hữu để thay đổi hay huỷ bỏ hợp đồng Trong trường hợp này, chủ sở hữu quyền nói trở thành bên hợp đồng nhượng quyền ký kết Trong trường hợp có thay đổi tên gọi bên ngiao hợp đồng tiếp tục có hiệu lực với tên gọi bên sử dụng khơng u cầu huỷ hợp đồng Có hai trường hợp xảy ra: thứ nhất, bên sử dụng khơng đồng ý việc thay đổi ảnh hưởng đến khách hàng vốn quen với việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ với nhãn hiệu trước đó, có quyền yêu cầu hạ giá hợp đồng; thứ hai, bên sử dụng đồng ý việc thay đổi tên gọi mới, khơng có quyền u cầu hạ giá hợp đồng Theo thống kê Bộ Công Thương, có cơng ty nước ngồi cấp phép nhượng quyền thương mại vào Việt Nam 29 công ty Việt Nam cấp phép nhượng quyền thương mại nước ngồi29 Trong nước chưa có thống kê xác cơng ty nhượng quyền, nhiên, theo dự đoán, số lớn Theo số liệu thống kê năm 2004 Hội đồng nhượng quyền thương mại giới, Việt Nam có 70 hệ thống nhượng quyền30 Sau thời điểm gia nhập WTO sau 11 tháng năm 2009, cam kết dịch vụ nhượng quyền thương mại có hiệu lực, số cịn tăng thêm đáng kể, khơng nhà nhượng quyền nước mà nhượng quyền từ nước vào Việt Nam Do 29 30 http://tttm.moit.gov.vn/Default.aspx?itemid=67 http://vneconomy.vn/20080804091237546P0C19/noi-song-nhuong-quyen-ban-le.htm 43 đó, điều quan trọng phải thực nhanh chóng chỉnh sửa quy định pháp luật nhượng quyền để phù hợp hơn, thực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng rộng rãi thực tế 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại kiến nghị 2.2.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại Qua việc phân tích quy định pháp luật quyền thương mại liên quan đến hoạt động nhượng quyền, nhận thấy có nhiều chỉnh sửa tiến đáng ghi nhận quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề chưa thực hoàn thiện Những điểm yếu bộc lộ rõ trình áp dụng quy định pháp luật thực tiễn hoạt động nhượng quyền Thực tế nay, giai đoạn đầu, doanh nghiệp nhượng quyền thương mại theo mơ hình nhượng quyền phân phối chủ yếu Do hạn chế điều kiện tài chính, nhân lực chiến lược phát triển thương hiệu, đa số doanh nghiệp trọng đến việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hố mà khơng quan tâm nhiều đến cơng tác đào tạo, huấn luyện bên nhận quyền Trung Nguyên doanh nghiệp tiên phong việc áp dụng nhượng quyền thương mại để mở rộng hệ thống quán café bán sản phẩm café Trung Nguyên Các doanh nghiệp Việt cịn lại cố gắng xây dựng cho mơ hình chuẩn để bắt đầu nhượng quyền Nhượng quyền mơ hình kinh doanh có nhiều lợi ích kiểm soát hệ thống nhượng quyền chặt chẽ xu doanh nghiệp muốn kinh doanh theo phương thức nhượng quyền Trong số đó, doanh nghiệp Việt Nam tiến hành nhượng quyền công thức kinh doanh tiếng Việt Nam Phở 24, café Trung Nguyên, bánh kẹo Kinh Đô, trà sữa Tapio, Alo Trà Bên cạnh đó, hãng thời trang tiến hành nhượng quyền phân phối sản phẩm thời trang Foci, giày T&T… Các doanh nghiệp nước ngồi vào Việt Nam thơng qua hình thức tự mở cửa hàng để tìm hiểu thị trường trước tiến hành nhượng quyền cho doanh nghiệp nước Đối với nhượng quyền thương mại nước ngoài, doanh nghiệp tiên phong Phở 24, có cửa hàng Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia… Tiếp phải kể đến Trung Ngun, khơng hiểu lý mà theo thống kê Bộ Cơng Thương, doanh nghiệp khơng có danh sách doanh nghiệp phép nhượng 44 quyền nước ngồi có số qn café Trung Nguyên theo phương thức nhượng quyền Singapore, Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản31 Hiện nay, quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nước ta tương đối đầy đủ tạo sở cho hoạt động nhượng quyền an toàn Các đối tượng sở hữu trí tuệ phải đăng ký nước sở tại quốc gia khác nơi bên nhượng quyền có dự định nhượng quyền Với quy định điều ước quốc tế, chủ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ cần phải đăng ký quan tổ chức quốc tế mà quốc gia thành viên Trong thời gian không xa, franchise trở thành trào lưu tránh khỏi, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ chắn trở thành vấn đề gây khó khăn chủ yếu nhà nhượng quyền Vì yếu tố nhận diện bảo đảm không trùng lắp bị tranh chấp, khách hàng yên tâm sử dụng hàng hoá, dịch vụ mà bên nhận quyền cung cấp với chất lượng chứng minh Việc nhà nhượng quyền từ nước ngồi tìm kiếm đối tác thương nhân Việt Nam để nhượng quyền đỏi hỏi họ phải đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế, giải pháp hữu ích mình… trước tiến hành nhượng quyền Đây vấn đề không bên dự kiên nhượng quyền lưu tâm mà bên dự kiến nhận quyền phải đảm bảo hạn chế rủi ro vấn đề Vì tài sản trí tuệ phần giá trị thương vụ nhượng quyền, bên nhượng quyền yêu cầu phải chứng minh văn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tuy vậy, loại hàng hố, dịch vụ cần có cách thức phân phối riêng phù hợp với chúng Các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, xăng dầu, ơtơ… thích hợp nhượng quyền phân phối sản phẩm gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, hiệu kinh doanh quảng cáo bên nhượng quyền Nhượng quyền thương mại theo hình thức chun mơn hố khâu sản xuất phân phối Ví dụ điển hình doanh nghiệp nhượng quyền theo mơ hình thời trang Foci Cơng ty TNHH Nguyên Tâm với hệ thống cửa hàng thuộc sở hữu nhượng quyền, cửa hàng nhượng quyền nước quốc tế Giày T&T… 31 http://www.trungnguyen.com.vn/vn/franchiseList.aspx?c=113&mode=1 45 Các loại hàng hoá, dịch vụ khác, đa phần có bí kinh doanh, cách thức kinh doanh tạo nên nét khác biệt với hàng hoá, dịch vụ đối thủ cạnh tranh Vấn đề đặt chủ sở hữu chúng xây dựng mơ hình chuẩn với thương hiệu mạnh để nhượng quyền mơ hình kinh doanh Điều khoản đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại điều khoản hợp đồng nhượng quyền Bên nhượng quyền có xu hướng trao cho bên nhận quyền quyền thương mại chủ yếu, nhượng quyền phạm vi lãnh thổ nước Điều khoản đối tượng quy định quyền thuộc sở hữu trí tuệ trao cho bên nhận quyền sử dụng, hợp đồng nhượng quyền giới, liệt kê quyền trao Ngoài nhãn hiêu, tên thương mại bí mật kinh doanh, yếu tố khác hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh phần thiếu đối tượng hợp đồng Các yếu tố thường không quy định chi tiết điều khoản đối tượng mà tách phần riêng nhãn hiệu hàng hố, nhãn hiệu dịch vụ quyền sở hữu trí tuệ Các thông tin nhãn hiệu phải cung cấp cho bên nhận quyền Nhãn hiệu kinh doanh nhượng quyền thông thường nhãn hiệu tiếng có uy tín thị trường Việc lựa chọn chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu theo hiệu theo hình thức đóng vai trị quan trọng kinh doanh nhượng quyền Khi nhượng quyền nước, chủ sở hữu lựa chọn đăng ký nhãn hiệu thông thường nhãn hiệu tiếng Tuy có quy định khắt khe đăng ký nhãn hiệu tiếng việc bảo hộ theo hình thức có hiệu an tồn Khi nhượng quyền thương mại nước ngoài, điều chủ sở hữu phải làm nghiên cứu việc đăng ký nhãn hiệu hàng hố quốc gia có dự định nhượng quyền Rất nhiều trường hợp bên nhận quyền người khác đăng ký sở hữu nhãn hiệu chủ sở hữu thật sự, tiêu tốn nhiều cho chủ sở hữu để đàm phán cho chi phí kiện tụng để địi lại quyền sở hữu nhãn hiệu đó32 Đối với tên thương mại, bên nhượng quyền chuyển quyền sử dụng tên thương mại cho bên nhận quyền phải theo quy định Luật sở hữu trí tuệ Tuy nhiên, phân tích, quy định chuyển quyền sử dụng tên thương mại doanh nghiệp 32 Xem thêm Nguyễn Khánh Trung, (2008), Franchise – Chọn hay không?, Nxb Đại học quốc gia Tp.HCM 46 nhượng quyền cần có ngoại lệ quy định riêng để phù hợp với chất hoạt động nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại Trên thực tế, việc chuyển quyền sử dụng tên thương mại theo hợp đồng nhượng quyền thương mại doanh nghiệp diễn bình thường Cơ quan có chức năng, cụ thể Bộ Khoa học Cơng nghệ cần có động thái để tỏ rõ quan điểm vấn đề Sự chồng chéo văn pháp luật thương mại, sở hữu trí tuệ góp phần gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật chủ thể Khi chuyển giao bí mật kinh doanh, bên nhượng quyền phải đảm bảo cho việc không tiết lộ nhân viên bên nhận quyền cho bên khác Do đó, hệ thống nhượng quyền hạn chế số lượng nhân viên tiếp xúc với bí mật kinh doanh Điều cần thiết bí kinh doanh, theo luật cạnh tranh, thông tin hiểu biết thông thường, tạo lợi cho người nắm giữ sử dụng kinh doanh so với người không nắm giữ không sử dụng, chủ sở hữu bảo vệ biện pháp cần thiết để không bộc lộ không dễ dàng tiếp cận Các tài liệu, thông tin cho bí mật kinh doanh cần liệt kê rõ ràng hợp đồng Sau hợp đồng hết hiệu lực, bên nhận quyền trả lại tài liệu khơng sử dụng bí mật kinh doanh cho mục đích kinh doanh Thực tế điều khó xác định liệu bên nhận quyền sau tiếp thu bí mật kinh doanh có áp dụng để tự kinh doanh hay không Để xác định có vi phạm, chủ sở hữu bí mật kinh doanh phải tự chứng minh có hành vi vi phạm theo Điều 41 Luật Cạnh tranh 2004 Tuy bên nhượng quyền trao cho bên nhận quyền tổ hợp quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, tồn bên yếu tố mà thay đổi dẫn tới thay đổi mối quan hệ bên Các bên hợp đồng phải lường trước biến động xảy q trình thực hợp đồng, đặc biệt thay đổi tình trạng pháp lý đối tượng sở hữu trí tuệ Trong trường hợp bên nhượng quyền có thay đổi nhãn hiệu, tên thương mại tái cấu trúc doanh nghiệp, bên nhận quyền cho thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sở kinh doanh nhượng quyền Thay đổi để bên nhận quyền yêu cầu hạ giá hợp đồng Nếu chủ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ chuyển quyền sở hữu cho chủ thể khác, mối quan hệ bên nhận quyền chủ thể giải nào? Có phải để bên nhận quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng hay không? 47 Giá hàng hoá, dịch vụ gắn nhãn hiệu, tên thương mại bên nhượng quyền thông thường bên nhượng quyền quy định để kiểm soát giá bán thống vấn đề khác tài chính, kế tốn Tuy nhiên, mong muốn thống giá bán bên nhượng quyền hợp đồng nhượng quyền phân phối vấp phải quy định Luật cạnh tranh ấn định giá bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ Theo Khoản Điều Luật Cạnh tranh 2004, cấm thoả thuận ấn định giá bên tham gia thoả thuận có thị phần kiết hợp thị trường liên quan từ 30% trở lên, thoả thuạn áp đặt mức giá bất hợp lý Vậy, bên nhượng quyền bên nhận quyền thảo thuận đưa mức giá chung, hợp lý coi trường hợp ngoại lệ Mặt khác, nên xem vi phạm giá bán hàng hoá ấn định giá bán lại tối thiểu giá bất hợp lý, gây thiệt hại cho khách hàng thị phần kết hợp bên chiếm ưu thị trường liên quan Tiếp nối vấn đề nhượng quyền thương mại Luật Cạnh Tranh, yếu tố lãnh thổ nhượng quyền Lãnh thổ nhượng quyền xác định theo yếu tố địa lý số lượng khách hàng tiềm thương hiệu Không doanh nghiệp Việt Nam theo mơ hình nước ngồi dành cho bên nhận quyền quyền thương mại với độc quyền lãnh thổ định với nghĩa vụ hạn chế cạnh tranh Kinh Đô Barkery cam kết với bên nhận quyền khơng có cửa hàng Kinh Đơ tương tự phạm vi bán kính 2km Nhìn từ góc độ bên nhượng quyền, xếp hệ thống phân phối Nhưng đứng từ góc độ Luật Cạnh tranh, thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ theo Điều Luật Cạnh tranh Việc miễn trừ theo Điều 10 phải thông qua thủ tục đặc biệt bên phải chứng mình thuộc trường hợp miễn trừ Vì vậy, theo cách nhìn trực quan, bên hợp đồng nhượng quyền có vi phạm pháp luật cạnh tranh, lý liệt kê Khoản Điều 10, bên miễn trừ trách nhiệm Sẽ dễ chấp nhận Luật Cạnh tranh có quy định riêng thoả thuận dạng hợp đồng nhượng quyền thương mại, theo hướng ngoại lệ bên thoả thuận nhằm đạt đồng thống hệ thống nhượng quyền thương mại Luật thương mại chưa có quy định trách nhiệm bồi thường cho khách hàng người thứ ba thiệt hại xảy dịch vụ hàng hoá đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại gây Tuy hai chủ thể độc lập, bên nhượng quyền có quyền kiểm sốt bên nhận quyền, bao gồm kiểm soát chất 48 lượng hàng hoá dịch vụ đưa thị trường Theo nguyên tắc chung quy định Bộ luật Dân 2005, cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác sản xuất, kinh doanh không đảm bảo chất lượng hàng hố mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng phải bồi thường33 Pháp luật nước vấn đề có yêu cầu trách nhiệm liên đới bên nhượng quyền, trừ trường hợp chứng minh lỗi hoàn toàn thuộc bên nhận quyền không tuân thủ quy định bên nhượng quyền nhắc nhở Do đó, cần bổ sung quy định bồi thường thiệt hại liên quan đến hoạt động nhượng quyền vào Luật Thương mại Nội dung quyền thương mại nhà nhượng quyền quốc tế ý quyền nhượng lại quyền thương mại Như điều 290 Luật Thương mại, quyền nhượng lại (sub-franchising) quy định điều khoản riêng Trong hợp đồng nhượng quyền độc quyền (master franchise), quyền quan trọng mà bên nhận quyền muốn nhận Các bên quy định thời hạn, khu vực độc quyền, kế hoạch phát triển sở nhượng quyền thứ cấp Quyền độc quyền bị ảnh hưởng bên nhận quyền sơ cấp không phát triển đủ số lượng sở kinh doanh theo phương thức nhượng quyền 2.2.2 Kiến nghị Sau phân tích quy định pháp luật nhượng quyền thương mại thực trạng điều khoản hợp đồng nhượng quyền thương mại, tác giả đưa kiến nghị sau: Thứ nhất, quy định quyền thương mại không cần phải liệt kê chi tiết đối tượng sở hữu trí tuệ, điều thiếu sót bên muốn chuyển giao cho nhiều luật quy định Thay vậy, quy định nên thay đổi theo hướng quy đối tượng riêng lẻ thành “nhãn hiệu, tên thương mại quyền sở hữu trí tuệ khác quyền tiếp thị, quảng cáo” Trong hợp đồng cụ thể, bên xác định quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trao Nhãn hiệu, tên thương mại thành tố quan trọng mà hợp đồng nhượng quyền địi hỏi yếu tố yếu để bên nhận quyền phân phối hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu bên nhượng quyền sở kinh doanh mang tên thương mại Các yếu tố cịn lại, bí kinh doanh, cơng thức điều 33 Điều 630 Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 14 tháng năm 2005 49 hành quản lý, tùy loại hợp đồng mà có hay khơng chuyển giao Mặt khác, cần có chế tài cần thiết để xử lý vi phạm bên nhận quyền trình sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ bên nhượng quyền Thứ hai, có thay đổi đối tượng hợp đồng, cụ thể thay đổi đối tượng sở hữu trí tuệ liên quan đến chủ thể hợp đồng, xuất bên thứ ba quan hệ nhượng quyền nắm quyền sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ mà bên nhận quyền phép sử dụng Theo nguyên tắc chuyển giao quyền nghĩa vụ, bên nhận quyền phải thực nghĩa vụ với bên thứ ba Bên cạnh đó, cần có quy định việc thay đổi yếu tố nhãn hiệu, tên thương mại với đồng ý bên nhận quyền, khơng, bên nhận quyền có quyền u cầu hạ giá hợp đồng mà cụ thể phí nhượng quyền Thứ ba, trách nhiệm bồi thường bên hợp đồng nhượng quyền cần quy định theo hướng bên nhượng quyền phải chịu trách nhiệm liên đới thiệt hại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu bên nhượng quyền gây ra, hàng hóa, dịch vụ sản xuất cung cấp bên nhận quyền Mối quan hệ bên hợp đồng nhượng quyền mối quan hệ chặt chẽ nên ảnh hưởng sở kinh doanh nhượng quyền ảnh hưởng đến toàn hệ thống, bên nhượng quyền cần thể trách nhiệm rắc rối xảy cho bên nhượng quyền liên quan đến đối tượng hợp đồng nhượng quyền Thứ tư, cần có thống quy định pháp luật thương mại pháp luật cạnh tranh Các điều kiện giá bán hàng hóa dịch vụ, bắt buộc mua thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu từ bên nhượng quyền nhà cung cấp bên nhượng quyền định, lãnh thổ nhượng quyền cần có thay đổi ngoại lệ pháp luật cạnh tranh nhượng quyền thương mại Nếu bên thỏa thuận giá bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hợp lý khơng phải giá bán hàng hóa tối thiểu chấp nhận để có tính thống hệ thống Các yêu cầu mua máy móc, thiết bị nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động kinh doanh liên quan đến đối tượng hợp đồng cần thừa nhận tất yếu để đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ chất lượng phục vụ sở kinh doanh đồng Về lãnh thổ nhượng quyền, đòi hỏi cấp quyền thương mại phạm vi định để hạn chế cạnh tranh sở kinh doanh mang tên thương mại, để cam kết cho bên nhận quyền lượng khách hàng 50 tiềm thúc đẩy thương nhân tham gia vào hoạt động nhượng quyền Do đó, đặc thù hoạt động nhượng quyền thương mại, pháp luật cạnh tranh cần có ngoại lệ hay quy định chi tiết thỏa thuận liên quan đến cạnh tranh thị trường hoạt động Tóm lại, Luật Thương mại chưa thực quy định bao quát hết tất cảc khía cạnh hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng Do đó, việc xây dựng quy định pháp luật chi tiết nhằm cụ thể hóa làm rõ quyền thương mại (đối tưọng hợp đồng nhượng quyền thương mại) có ý nghĩa quan trọng cần thiết phải thực Bên cạnh đó, tác giả kiến nghị cần phải pháp điển hoá tất quy định pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại đăc biệt quyền thương mại vào đạo luật nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo quy định Đây thực trạng tốn chủ yếu việc lập pháp chúng ta, vấn đề lại có nhiều đạo luật điều chỉnh Nếu hồn thành việc có tác dụng lớn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp quan quản lý nhà nước vận dụng luật Bên cạnh đó, việc thống quy định pháp luật quyền thương mại có tác dụng thúc đẩy hoạt động thương mại nước ta, cao hướng dến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thương mại Việt Nam Việc ghi nhận hoạt động nhượng quyền thương mại Luật Thương Mại văn hướng dẫn hoạt động bước tiến nhà làm luật Việt Nam q trình hội nhập vào kinh tế tồn cầu Các quy định pháp luật nói phần tạo sở pháp lý để hoạt động nhượng quyền thương mại phát triển Tuy nhiên, bước đầu, quy định mang tính chung chung khơng dự liệu hết vấn đề phát sinh nhượng quyền thương mại mà chủ yếu để “luật bên”- hợp đồng nhượng quyền thương mại điều chỉnh Dựa việc phân tích đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại quyền thương mại quy định pháp luật thương mại đứng góc nhìn ngành luật sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, chuyển giao cơng nghệ, tác giả tập trung phân tích, đưa vấn đề vướng mắc phương diện lý luận phương diện thực tiễn Qua đó, tác giả cho quy định pháp luật nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền nói chung, đối tượng 51 hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng cần có thống ngành luật Trong tương lai, cần thiết phải có cơng trình pháp điển hố quy định pháp luật nhượng quyền thương mại để khắc phục yếu bất cập tồn rải rác văn pháp luật Ở phạm vi đề tài này, tác giả hy vọng đóng góp phần nhỏ việc làm rõ quy định vướng mắc, bất cập tồn việc áp dụng quy định pháp luật nhượng quyền thương mại, đặc biệt việc làm rõ đối tượng hoạt động nhượng quyền thương mại Trên sở đó, tác giả cố gắng đề xuất số giải pháp góc độ lý luận thực tiễn nhằm khắc phục hạn chế Hướng đến mục tiêu tạo tảng sở lý luận vững cho cơng trình nghiên cứu góc độ lý luận cao nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nhượng quyền thương mại nước ta 52 KẾT LUẬN Hoạt động nhượng quyền thương mại Việt Nam bước trở nên thịnh hành chứng minh ưu phương thức kinh doanh hiệu Khi doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu phương thức cách để mở rộng hệ thống phân phối hàng hố góp phần nâng cao uy tín thương hiệu, mà khơng cần chi phí quảng cáo tốn thiết lập hệ thống nhượng quyền hồn chỉnh, hành lang pháp lý cho hoạt động cần điều chỉnh để phù hợp với thực tế Các quy định Luật Thương mại 2005 Mục Chương VI, bước đầu ghi nhận vấn đề hoạt động nhượng quyền thương mại Tuy nhiên, mối quan hệ bên nhượng quyền nhận quyền phức tạp địi hỏi có quan tâm đắn cho vấn đề Những tranh chấp nhượng quyền thương mại, thực tiễn nước số khiêm tốn Mối quan hệ ràng buộc dễ xảy mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp Bên cạnh tranh chấp quyền nghĩa vụ bên hợp đồng nhượng quyền, phí nhượng quyền xung đột quyền thương mại chuyển giao khơng thể tránh khỏi Do có liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, lĩnh vực nhạy cảm hoạt động thương mại dễ bị vi phạm, cần có quy định pháp luật ngành luật có liên quan để giải Ngoài ra, điều khoản đối tượng hợp đồng liên quan đến quy định Luật cạnh tranh Do có đặc thù riêng biệt, phạm vi lãnh thổ giá hàng hoá, dịch vụ kinh doanh, nên cần có ngoại lệ tiến hành kinh doanh nhượng quyền, không để ngoại lệ bị lạm dụng bên hợp đồng nhằm gây ảnh hưởng xấu đến tính cạnh tranh thị trường Những đề xuất, kiến nghị tác giả đưa phần vướng mắc cần giải quy định pháp luật đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại Những hạn chế có, thời gian tới, với nhìn tổng thể hoạt động nhượng quyền thương mại khởi sắc Việt Nam, mong nghiên cứu sau hoàn thiện đưa giải pháp xác đáng cho quy định pháp luật Việt Nam nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại nói chung đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng 53 Danh mục tài liệu tham khảo Văn pháp luật Luật Thương mại 2005 Quốc hội thông qua ngày 14-06-2005 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2006 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31-03-2006 Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động nhượng quyền thương mại Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25-05-2006 Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt Luật chuyển giao công nghệ 2006 Quốc hội thơng qua ngày 30-11-2006 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2007 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 Quốc hội số 50/2005/QH10 ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2006 Bộ luật Dân số 35/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 14 tháng năm 2005, có hiệu lực ngày tháng năm 2006 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 Quốc hội thơng qua ngày tháng 12 năm 2004 có hiệu lực thi hành ngày tháng năm 2005 Nghị định 11/2005/NĐ-CP ngày 02-02-2005 Chính phủ quy định chi tiết chuyển giao công nghệ (sửa đổi) Nghị định số 133/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chuyển giao công nghệ Các tài liệu chuyên ngành Lý Quý Trung, Franchise, Bí thành cơng đường nhượng quyền kinh doanh, Nxb Trẻ - 2005 Lý Quý Trung, Mua Franchise – hội cho doanh nghiệp Việt Nam, Nxb Trẻ - 2007 Andrew J Sherman, Nhượng quyền thương mại cấp Li-xăng – Hai phương thức tăng trưởng hiệu bất chấp biến động kinh tế, Nxb Lao động xã hội – Hữu Quang d , Lê Tường Vân h.đ 2008 Nguyễn Thanh Tâm, Quyền sở hữu công nghiệp hoạt động thương mại: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thanh Tâm, Nxb Bộ Tư pháp , 2006 PGS-TS Nguyễn Văn Luyện, TS Lê Thị Bích Thọ, TS Dương Anh Sơn, Hợp đồng thương mại quốc tế, Nxb Công an nhân dân, 2007 Nguyễn Thị Dung (Chủ biên), Pháp luật hợp đồng thương mại đầu tư - Những vấn đề pháp lý bản, Nxb Chính trị Quốc gia, 2008 Nguyễn Khánh Trung, Franchise – Chọn hay không?, Nxb Đại học quốc gia Tp.HCM, 2008 Ths Vũ Đặng Hải Yến, Một số vấn đề pháp lý chủ thể Hợp đồng nhượng quyền thương mại, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp Ths Vũ Đặng Hải Yến, Mối quan hệ hoạt động nhượng quyền thương mại thoả thuận hạn chế cạnh tranh, Tạp chí Luật học số 2/2008 10 Đào Minh Đức, Vận dụng pháp luật nhãn hiệu kinh doanh, Tạp chí Khoa học pháp lý số 5(42)/2007 11 Nguyễn Thanh Tú, Nhượng quyền thương mại góc độ pháp luật cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 3(95)/2007 12 Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bản chất hợp đồng phân phối hợp đồng đại lý, Tạp chí Khoa học pháp lý năm 2008 13 Bùi Ngọc Cường, Các điều khoản độc quyền hợp đồng nhượng quyền thương mại, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, 2007, số Các website: http://www.pho24.com.vn/index.php http://www.trungnguyen.com.vn http://www.vietfranchise.com/index.php.n/default.aspx?c=108 http://www.lantabrand.com http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com http://www.saga.vn http://moit.gov.vn http://vneconomy.vn http://www.hcmulaw.edu.vn 10 http://www.franchise.org 11 http://franchisebusiness.com.au 12 http://www.unidroit.org 13 http://www.franchise.org.au ... đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI, HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 1.1 Nhượng. .. 4/2008 Nghiên cứu gần đối tượng hoạt động nhượng quyền thương mại Khoá luận tốt nghiệp cử nhân Luật Lê Thanh Thuấn, Đối tượng hoạt động nhượng quyền thương mại – Lý luận thực tiễn, 2008 Với mục... đồng nhượng quyền thương mại, quan điểm thống đối tượng quyền thương mại, khác với đối tượng nhượng quyền 31 thương mại đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Từ khái niệm này, tác giả vào nghiên cứu thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại – lý luận và thực tiễn , Đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại – lý luận và thực tiễn