0

Điều tra và bảo mật thông tin theo pháp luật việt nam về chống trợ cấp

82 4 0
  • Điều tra và bảo mật thông tin theo pháp luật việt nam về chống trợ cấp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:10

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TÚ ĐIỀU TRA VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRỢ CẤP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60.38.50 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Như Phát TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu thông tin nêu luận văn trung thực; liệu, luận điểm trích dẫn đầy đủ, không thuộc ý tưởng kết tổng hợp thân tơi Tác giả Nguyễn Tú DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AOA: Hiệp định Nông nghiệp APO: Lệnh bảo vệ hành ASEAN: Hiệp hội nước Đơng Nam Á ASEAM: Diễn đàn hợp tác Á-Âu APEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương BPI: Thơng tin có giá trị thương mại CBI: Thông tin thương mại mật DOC: Bộ Thương mại Hoa Kỳ EU: Liên minh Châu âu 10 GATT: Hiệp định chung thuế quan thương mại 11 ITC: Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ 12 OECD: Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế 13 QATS: Hiệp định dịch vụ 14 TRAO: Văn phòng trợ giúp thương mại ITC 15 SCM: Hiệp định trợ cấp biện pháp đối kháng 16 HS: Mã số hàng hóa 17 UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc Hội 18 USD: Đô la Mỹ 19 WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trang Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRỢ CẤP VÀ CHỐNG TRỢ CẤP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 7 1.2.1 1.2.2 Những vấn đề lý luận trợ cấp hàng hoá nhập thương mại quốc tế Khái niệm trợ cấp thương mại quốc tế Bản chất mục đích trợ cấp thương mại quốc tế Tác động trợ cấp nước Tác động trợ cấp xuất Phân loại trợ cấp Trợ cấp chung trợ cấp riêng Trợ cấp nông nghiệp trợ cấp phi nông nghiệp Trợ cấp nước trợ cấp xuất Trợ cấp bị cấm, trợ cấp dẫn tới hành động trợ cấp không dẫn tới hành động Trợ cấp trực tiếp trợ cấp gián tiếp Trợ cấp hiển thị trợ cấp không hiển thị Điều chỉnh pháp luật chống trợ cấp Các văn pháp lý điều chỉnh trực tiếp Các văn pháp lý hỗ trợ Mối quan hệ pháp luật quốc gia quy định Tổ chức thương mại giới lĩnh vực chống trợ cấp Hoạt động chống trợ cấp thương mại quốc tế Các cam kết Việt Nam chống trợ cấp hoạt động thương mại quốc tế Vai trò mục tiêu việc bảo mật thơng tin q trình điều tra chống trợ cấp Vai trị bảo mật thơng tin điều tra chống trợ cấp Mục tiêu bảo mật thông tin điều tra chống trợ cấp 2.1 Chương ĐIỀU TRA VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN THEO PHÁP LUẬT CHỐNG TRỢ CẤP CỦA VIỆT NAM Điều kiện thủ tục điều tra áp dụng thuế chống trợ cấp 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.2 11 11 13 16 16 17 17 18 19 20 21 21 21 22 22 24 26 26 27 29 29 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 Xác định thiệt hại ngành sản xuất nước Khái niệm sản phẩm tương tự Khái niệm ngành sản xuất nước Khái niệm thiệt hại ngành sản xuất nước Xác định thiệt hại vật chất ngành sản xuất nước Mối quan hệ nhân hàng nhập trợ cấp thiệt hại vật chất cho ngành sản xuất nước Ảnh hưởng khối lượng hàng hoá nhập trợ cấp Ảnh hưởng giá hàng hoá nhập trợ cấp Thủ tục điều tra bảo mật thông tin Các quy định hồ sơ vụ kiện Các thông tin cần thiết hồ sơ khởi kiện Tính đại diện đơn kiện Quá trình điều tra Các bên liên quan rong trình điều tra Nộp hồ sơ đề nghị điều tra bắt đầu điều tra Kết luận điều tra sơ Điều tra thực tế sở Kết luận điều tra cuối Áp dụng thuế chống trợ cấp Khiếu nại, khởi kiện Bảo mật thông tin điều tra chống trợ cấp theo pháp luật Việt Nam Những loại thông tin bảo mật Thủ tục bảo mật thông tin Tiếp cận thông tin mật Hình thức xử phạt tiết lộ thơng tin mật Một số nhận xét kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều tra bảo mật thông tin lĩnh vực chống trợ cấp Thực trạng pháp luật nhu cầu hoàn thiện pháp luật Việt Nam Về thủ tục điều tra Về bảo mật thơng tin Phương hướng hồn thiện pháp luật điều tra bảo mật thơng tin Hồn thiện pháp luật phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế Hoàn thiện pháp luật phải đặt bối cảnh tương đồng 29 30 31 33 34 37 39 40 41 41 41 43 44 44 47 48 50 50 52 53 54 54 56 57 60 62 62 62 63 63 63 64 với quy định pháp luật thiết chế liên quan 2.3.3 Một số giải pháp hoàn thiện chế pháp lý điều tra bảo mật thơng tin q trình điều tra chống trợ cấp Việt Nam 2.3.3.1 Hoàn thiện quy định chế điều tra chống trợ cấp 2.3.3.2 Hồn thiện quy định bảo mật thơng tin 2.3.3.3 Nâng cao nhận thức cho quan nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề hiệp hội bảo vệ người tiêu dung KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 65 67 68 70 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau gia nhập Tổ chức thương mại giới, theo lộ trình cam kết Việt Nam phải thực điều khoản loại bỏ trợ cấp, không bị nước nhập áp dụng biện pháp chống trợ cấp Các biện pháp chống trợ cấp tương tự chống bán phá theo đó, nước nhập thường sử dụng biện pháp đánh thuế chống trợ cấp, gọi “thuế đối kháng” Nếu nước nhập chứng minh lượng hàng hoá vào thị trường họ tăng nhanh trợ cấp từ nước xuất khẩu, họ áp đặt mức thuế đủ để làm sức cạnh tranh hàng nhập khẩu, giúp loại bỏ đối thủ cạnh tranh mạnh nhà sản xuất kinh doanh nước Thuế chống trợ cấp thường tập trung số ngành định: Ngành có cơng nghệ thấp; Ngành sản xuất sản phẩm có lợi cạnh tranh (hàng nông sản, hàng dệt may, sản phẩm ngành công nghiệp dựa lợi tự nhiên ); Sản phẩm sắt thép Đối với hầu hết sản phẩm Nơng nghiệp, Việt Nam có nguy bị áp đặt thuế chống trợ cấp tương lai gần, sau gia nhập Tổ chức thương mại giới cam kết cắt giảm hỗ trợ sản xuất nước trợ cấp xuất theo lộ trình Tuy nhiên, sản phẩm gạo, cà phê Việt Nam mặt hàng có sản lượng xuất hàng đầu giới, đối tượng bị nước ý bị đánh thuế chống trợ cấp gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước nhập Còn sản phẩm phi nơng nghiệp nguy bị kiện chống trợ cấp không nhỏ, sách phủ ưu đãi tín dụng, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hoàn thuế xuất khẩu, miễn thuế nhập linh kiện, hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho ngành công nghiệp nước, (việc phủ Việt Nam hỗ trợ cho cơng ty Vinashin 750 triệu USD từ việc huy động trái phiếu phủ ví dụ) Mặt khác, Việt Nam áp dụng biện pháp chống trợ cấp thị trường Những mặt hàng cụ thể như: Sắt thép, tình hình trợ cấp cho ngành thép gới phổ biến (ví dụ Hàn Quốc khoanh nợ cho công ty thép Kangwon sau khủng hoảng tài năm 1997; Indonesia trợ cấp cho nhà máy sản xuất thép thông qua việc cấp vốn ưu đãi để xây dựng nhà máy thép, cơng ty CRMI năm 1988, 1998, 1999…) Vì thế, năm gần ngành thép non trẻ Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập giá rẻ, đặc biệt thép xây dựng loại ống thép từ nước Thái Lan Trung Quốc Ngoài số sản phẩm khác như: gạo nhập từ Thái Lan, tàu biển từ Hàn Quốc EU…Như vậy, vài năm nữa, hàng rào thuế quan giảm dần theo lộ trình số ngành sản xuất nước khó khăn việc cạnh tranh với sản phẩm nhập trợ cấp từ nước xuất Để chứng minh hàng nhập hưởng trợ cấp từ phủ nước xuất khơng đơn giản, trợ cấp thực nhiều hình thức khác Tuy nhiên, tìm hiểu thơng tin trợ cấp quốc gia thông qua thông tin trợ cấp quốc gia đó, thơng tin từ quan quản lý nước trợ cấp thuế chống trợ cấp (ví dụ: Bộ Thương mại Hoa Kỳ có địa internet www.ita.doc.gov, cơng bố chương trình trợ cấp nước ngồi đầy đủ sử dụng phân loại tương đối kỹ) nguồn thông tin từ sở liệu tổ chức thương mại giới tổ chức quốc tế khác Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng giới, v.v… Hiện nay, Việt Nam chưa có vụ kiện chống trợ cấp, kể với tư cách nguyên đơn bị đơn Nhưng, tương lai tránh khỏi việc bị kiện để áp đặt thuế chống trợ cấp từ quốc gia nhập sản phẩm Việt Nam Mặt khác, sản phẩm nhập từ nước vào Việt Nam có dấu hiệu cho thấy có tượng trợ cấp từ phủ nước xuất khẩu, điều ảnh hướng lớn tới doanh nghiệp người lao động Việt Nam Vì thế, việc nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm pháp luật nước để đối phó với vụ kiện chống trợ cấp vô quan trọng hữu ích Trong vụ kiện chống trợ cấp vấn đề quan trọng cung cấp thông tin bảo mật thông tin Đây coi yếu tố quan trọng, chứng hay “chứng cứ” quan trọng vụ kiện mà pháp luật cần quan tâm điều chỉnh Mặt khác, theo yêu cầu thủ tục tố tụng, bên kiện bên bị kiện có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu Vì vậy, vấn đề đặt xác định biên giới nghĩa vụ thông tin khả bảo mật thông tin doanh nghiệp thông tin “điều kiện sống còn” doanh nghiệp Đây vấn đề cần đến điều chỉnh pháp luật Trong đó, pháp luật Việt Nam vấn đề nhìn chung cịn chưa đáp ứng u cầu Trên tinh thần đó, để giúp cho điều chỉnh pháp luật Việt Nam vấn đề hoàn thiện nữa, điều cần thiết phải nghiên cứu cách toàn diện lý luận điều tra vấn đề bảo mật thông tin trình điều tra theo pháp luật Việt Nam kinh nghiệm số nước giới, từ đặt định hướng hồn thiện pháp luật giúp doanh nghiệp ý thức việc xử lý thơng tin có giá trị thương mại mình… Tình hình nghiên cứu đề tài Thuế chống trợ cấp xuất giới sớm (từ năm 1890), Việt Nam đến năm 2004 ban hành văn pháp luật chống trợ cấp Vì thế, nói chống trợ cấp 10 lĩnh vực hệ thống pháp luật Việt Nam Hiện nay, có số cơng trình nghiên cứu đến pháp luật chống trợ cấp liên quan đến quy định Tổ chức thương mại giới, cụ thể như: i) Luật thương mại quốc tế; vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Raj Bhala, nhà xuất Tư pháp 2006, cơng trình khoa học tác giả nghiên cứu vấn đề thương mại quốc tế vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế; ii) “Trợ cấp biện pháp đối kháng theo quy định WTO” tác giả Nguyễn Thị Hải Yến, công trình khoa học tác giả nghiên cứu lý luận trợ cấp biện pháp đối kháng theo quy định Hiệp định chống trợ cấp đối kháng Tuy nhiên, tác giả chưa nghiên cứu chuyên sâu quy định cụ thể theo quy định Hiệp định chống trợ cấp… chống trợ cấp.v.v…và cơng trình khoa học nghiên cứu đến sách trợ cấp Việt Nam, iii) “điều chỉnh sách thuế trợ cấp sau gia nhập WTO” tác giả Nguyễn Xn Trình, cơng trình khoa học tác giả phân tích sâu lĩnh vực thuế quan phương pháp điều chỉnh sách thuế biện pháp điều chỉnh trợ cấp sau Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới, nhằm đưa lộ trình điều chỉnh thuế trợ cấp cho phù hợp với quy định cam kết sau Việt Nam gia nhập tổ chức này; iv) “Việt Nam gia nhập WTO: phân tích thuế quan, ngành trợ cấp” nhóm tác giả Montague Lord, Malcolm Bosworth, tương tự vậy, cơng tình tập trung nghiên cứu phân tích sâu thuế quan, ngành vấn đề trợ cấp để từ đưa giải pháp phù hợp việc điều chỉnh thuế việc trợ cấp cho phù hợp với cam kết quốc tế Về đề tài cao học luật, có đề tài “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật chống trợ cấp hàng hố nhập vào Việt Nam sau gia nhập WTO” tác giả Phan Đặng Hiếu Thuận Tuy nhiên, đề tài nằm giai đoạn nghiên cứu Nhìn chung, đến có nhiều đề tài nghiên cứu lĩnh vực trợ cấp sách thuế liên quan, vấn đề lý luận thương mại quốc tế, có cơng trình nghiên cứu cách tồn diện vấn đề lý luận, có cơng trình sâu vào lĩnh vực thuế chống trợ cấp.v.v…Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình nghiên cứu sâu đề tài mà tác giả nêu Qua tìm hiểu, tác giả thấy đề tài mà tác giả chọn để nghiên cứu chuyên sâu có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn trình điều tra quy định bảo mật thông tin q trình điều tra chống trợ cấp hàng hố nhập Vì thế, việc chọn đề tài để làm luận văn cao học cần thiết, luận văn tìm phương thức tiếp cận trợ 68 rải rác văn quy phạm pháp luật khác, ví dụ: Trường hợp Luật sư Việt Nam vi phạm chế độ bảo mật trình điều tra chống trợ cấp Việt Nam xem vi phạm quy định Luật Luật sư (điểm g điều 17) Nghị định việc cấm tiết lộ thơng tin khách hàng mà biết hành nghề…Còn trường hợp bên liên quan vi phạm mà chưa gây thiệt hại khơng thể xử lý khơng có chế tài cụ thể Tuy nhiên, thông tin mật nhà nước vi phạm bị điều chỉnh quy phạm pháp luật quy định bí mật nhà nước Cịn với Hoa Kỳ, nêu phần trên, quy định pháp luật họ có cho phép bên liên quan tiếp cận số thơng tin mật định q trình điều tra Do vậy, pháp luật họ quy định chặt chẽ, nỗ lực để bảo đảm bảo mật thông tin mật không bị tiết lộ Do đó, vi phạm APO bị hình phạt nghiêm khắc Những hình phạt cụ thể áp dụng bao gồm: (1) Khai trừ khỏi từ việc hành nghề khả trước quan điều tra với cụ thể đối tác người, hiệp hội, người lao động, người sử dụng lao động, năm tiếp sau phát hành phán lệnh bị vi phạm; (2) Chuyển đến cho Đoàn luật sư Hoa kỳ; (3)Trong trường hợp luật sư, kế toán viên chuyên gia khác chuyển đến danh sách nội quy hiệp hội nghề nghiệp tương ứng; (4) Những hình phạt quản lý khác ITC đưa phán tương tự, bao gồm thông báo cho công chúng biết về, xố bỏ khỏi hồ sơ thơng tin, tóm tắt cung cấp bởi, đại diện của, người phạm lỗi, đại diện bên tham gia người phạm lỗi, từ chối gia nhập vào BPI điều tra tương lai trước quan điều tra, phát hành lời khiển trách chung riêng; (5) Những hành vi khác khác vậy, bao gồm không giới hạn, thư cảnh báo, phán tương tự ITC.63 Thủ tục điều tra cáo buộc việc vi phạm bảo mật APO: Thủ tục có hai phần: Thứ nhất: ITC xác định có hay khơng việc vi phạm chế độ bảo mật thông tin APO người chịu trách nhiệm việc Việc thực sau cáo buộc người vi phạm tạo điều kiện để trình bày ý kiến việc Giai đoạn bao gồm việc phát hành văn cảnh báo quan điều tra xác định có vi phạm xảy việc vi phạm không thêm bảo đảm, quan điều tra xác định không xảy vi phạm quan ban hành văn để nói rõ 63 Để tìm hiểu thêm thơng tin thủ tục APO ITC, tham khảo mục 777(c) đạo luật ( 19 U.S.C.§ 1677F(C)), Xem quy định ITC 207.7(f)( 19.C.F.R.§ 207.7 (F)) Giới thiệu thực lệnh bảo vệ hành việc điều tra tổn hại nhập khẩu( lần 5), USITC publication 3403, tháng - 2005 69 Thứ hai: Nếu xác định xảy vi phạm việc vi phạm xác định thêm nữa, quan điều tra xác định hình phạt tương ứng để áp dụng Người vi phạm tạo điều kiện để giải trình việc Những biện pháp thông dụng quan điều tra phát hành thư cảnh báo thư khiển trách riêng Thư cảnh báo hình thức phạt, phát hành trường hợp quan điều tra xác định không cần thiết phải áp dụng hình phạt Cịn thư khiển trách riêng hình thức phạt, với hình thức xố tên khói danh sách người nhận hồ sơ sau 02 năm sau xác định người có tư cách đạo đức tốt khơng vi phạm Nơi mà hình phạt áp dụng, quan điều tra giữ bí mật danh tính người vi phạm, cho dù năm có phát hành thơng báo công bố chung thư khiển trách cá nhân hành động khác xảy chịu trách nhiệm việc vi phạm ban hành Tương tự, tất quan hệ thư từ quan điều tra người vi phạm giữ kín Bất thư từ liên quan đến việc vi phạm APO nộp cho quan điều tra cần phải ghi rõ bí mật- khơng cơng bố.Thư không gửi cho bên liên quan điều tra Kể từ năm 1991, ITC phát hành báo cáo hàng năm vụ vi phạm APO Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp đầy đủ cách xử lý danh sách cá nhân nội dung vi phạm, phần quy định APO Theo thống kê xuất năm 2005, năm 2004 có 30 vụ vi phạm việc để lộ thông tin mật theo quy định APO (trong vụ kiện chống bán phá giá, tự vệ trợ cấp).64 2.3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ ĐIỀU TRA VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC CHỐNG TRỢ CẤP 2.3.1 Thực trạng pháp luật nhu cầu hoàn thiện pháp luật Việt Nam 2.3.1.1 Về thủ tục điều tra Nhìn chung, quy định pháp luật chống trợ cấp quy định điều kiện, trình tự thủ tục điều tra để áp dụng thuế chống trợ cấp hàng nhập vào Việt Nam trợ cấp Các quy định Việt Nam tuân thủ hầu hết quy định Hiệp định SCM, chẳng hạn thời hạn điều tra quy định 12 tháng gia hạn không 18 tháng; điều kiện tỷ lệ ủng hộ đơn kiện tối thiểu phải đạt 50% số người bày tỏ ý kiến ủng hộ số người ủng hộ phải chiếm tỷ lệ tối thiểu 25% tổng số lượng sản phẩm tương tự thị trường nội địa; khái niệm ngành sản xuất nước, sản phẩm nội địa tương tự; xác định 64 Nguồn: Giới thiệu thi hành lệnh bảo vệ hành điều tra thiệt hại hàng nhập khẩu, ITC xuất năm 2005 70 thiệt hại đe doạ gây thiệt hại ngành sản xuất nước; bên liên quan trình điều tra trình tự thủ tục điều tra khởi kiện Tuy nhiên, bên cạnh Pháp luật có số quy định khác so với Hiệp định SCM nước giới, chẳng hạn khái niệm “gây khó khăn cho việc hình thành ngành sản xuất nước” dạng việc thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước65 Tuy nhiên, phân tích loại thiệt hại gây thiệt hại cho ngành sản xuất chưa hình thành, định hình, cịn thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nước phải thiệt hại ngành sản xuất tồn Ngoài ra, Việt Nam chưa có quy định “ngành cơng nghiệp vùng” quy định Hiệp định SCM Hoa Kỳ 2.3.1.2 Về Bảo mật thông tin Điều kiện thủ tục bảo mật thông tin Việt Nam quy định phù hợp với quy định Hiệp định SCM, bên liên quan có quyền yêu cầu bảo mật thông tin thông tin mà cung cấp cịn quan điều tra phép tiết lộ thông tin bảo mật cho người thứ ba đồng ý văn bên cung cấp thông tin; Nghiêm cấm hành vi tiết lộ thông tin bảo mật Đồng thời quan điều tra có quyền yêu cầu bên cung cấp thông tin mật nộp tóm tắt thơng tin mật để cung cấp cho bên liên quan, trường hợp bên cung cấp thơng tin khơng đồng ý quan điều tra có quyền từ chối bảo mật trả lại thơng tin cho người cung cấp Tuy nhiên, so sánh với quy định bảo mật thông tin với quốc gia khác, cụ thể Hoa Kỳ Pháp luật Việt Nam quy định chung chung, chưa quy định rõ thông tin mật; thông tin cần tuyệt đối không tiết lộ, thơng tin tiết lộ giới hạn; Điều kiện thủ tục nộp hồ sơ để bảo mật thông tin; quy định chế tài người vi phạm… 2.3.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật điều tra bảo mật thơng tin 2.3.2.1 Hồn thiện pháp luật phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế Pháp luật chống trợ cấp không công cụ bảo vệ hợp pháp cho kinh tế quốc gia mà cịn cơng cụ pháp lý chủ yếu để góp phần thúc đẩy cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn nhanh chóng lành mạnh.Trong xu hội nhập, quốc gia nỗ lực để xố dần khoảng cách sách thương mại thúc đẩy thương mại tự Pháp luật chống trợ cấp nằm xu Mặt khác, hoạt động áp dụng thuế chống trợ cấp thường nảy sinh 65 Khoản 4, điều 2, Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 20/05/2004 71 nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan không đến kinh tế doanh nghiệp mà cịn đến vấn đề trị quốc gia Do vấn đề hồn thiện pháp luật ln đặt hồng cảnh chung q trình hội nhập.Vì thế, hồn thiện chế pháp lý cho phù hợp: Thứ nhất, quy định điều tra chống trợ cấp bảo mật thơng tin nói riêng quy định pháp luật chống trợ cấp nói chung phải hồn thiện cho phù hợp với Hiệp định SCM thông lệ thương mại quốc tế Như phân tích chương trước, nhìn định Vịêt Nam điều tra chống trợ cấp bảo mật thông tin hầu hết phù hợp với Hiệp định SCM Tuy nhiên, để thực thi nhiệu công việc điều tra để áp dụng thuế chống trợ cấp, bảo đảm cho bên liên quan vấn đề bảo mật thông tin trình điều tra pháp luật cần phải quy định cụ thể nữa; Thứ hai, việc thực thi quy định điều tra bảo mật thơng tin q trình điều tra chống trợ cấp phải thực tinh thần không phân biệt, đối xử Tư dùng biện pháp chống trợ cấp để bảo hộ cho ngành sản xuất nước giá trước sức ép cạnh tranh từ hàng hoá nhập cần phải loại bỏ Bởi lẽ, tư làm cho việc phân biệt đối xử xuất hiện, dẫn đến xâm hại đến quyền lợi bên liên quan, người tiêu dùng lợi ích chung xã hội, làm tổn hại mối quan hệ thương mại quốc tế, cản trở trình phát triển Việt Nam 2.3.2.2 Hoàn thiện pháp luật phải đặt bối cảnh tương đồng với quy định pháp luật thiết chế liên quan Điều tra chống trợ cấp công việc phức tạp tốn nguồn lực, bên cạnh u cầu trình độ chun mơn người tham gia điều tra đòi hỏi chế định pháp luật có liên quan pháp luật thuế, kiểm toán, hải quan… phải đạt trình độ hồn thiện cho phù hợp với chuẩn mực thương mại quốc tế Trên thực tế, việc ban hành Pháp lệnh chống trợ cấp có chất lượng khó, thực thi quy định cho hiệu lại khó Những yêu cầu nghiêm ngặt phức tạp hoạt động điều tra vấn đề nhạy cảm phát sinh quan hệ quốc tế áp dụng biện pháp chống trợ cấp Vì thế, cần phải có máy điều tra đủ mạnh công giải vụ việc Độc lập tổ chức hoạt động quan xử lý chống trợ cấp yếu tố quan trọng để bảo đảm công bằng, xác đưa định Sự cơng minh bạch quan điều tra tạo hoạt động lành mạnh cho kinh tế, tránh vi phạm quy định thương mại quốc tế mâu thuẫn quốc gia khác… 72 2.3.3 Một số giải pháp hoàn thiện chế pháp lý điều tra bảo mật thơng tin q trình điều tra chống trợ cấp Việt Nam 2.3.3.1 Hoàn thiện quy định chế điều tra chống trợ cấp Về mơ hình tổ chức máy điều tra chống trợ cấp Việc tổ chức quan điều tra giới đa dạng, tuỳ thuộc vào tình hình quốc gia Tuy nhiên, thường có hai cách tổ chức điều tra: (i) Một quan điều tra nhất, quan đầu mối thực điều tra định điều tra Cơ quan tổ chức theo kiểu chuyên trách tạm thời (thành lập có vụ việc giải tán vụ việc kết thúc); (ii) Hai quan điều tra tiến hành điều tra, quan chuyên điều tra thiệt hại (chủ yếu điều tra phạm vi nước), quan chuyên điều tra trợ cấp tính mức thuế chống trợ cấp (chủ yếu điều tra nước ngồi) Do tính chun mơn cao nên hình thức thường tổ chức theo kiểu chuyên trách Hình thức tổ chức nhìn chung bảo đảm tính khách quan hơn, chun mơn sâu tổ chức lại cồng kềnh khó điều phối Đây hình thức Hoa Kỳ áp dụng Mối quan hệ với quan điều tra chống bán phá giá tự vệ Một điểm tương đồng quan trọng điều tra đánh thuế chống trợ cấp, thuế chống bán phá giá tự vệ thực ngành sản xuất nước bị thiệt hại bị đe doạ gây thiệt hại xảy Đồng thời việc điều tra nhằm mục đích bảo hộ cho ngành sản xuất nước Chính cơng cụ có mối quan hệ chặt chẽ với Do đó, việc thống máy điều tra chung hoàn toàn phù hợp yêu cầu thực tiễn khoa học, khơng có chồng chéo việc thực nhiệm vụ, chí mức độ định cịn có ý nghĩa bố sung hỗ trợ cho hoạt động Vấn đề đặt cần có phân cơng phân nhiệm hợp lý phận hệ thống mà khơng phải tách riêng vể mặt tổ chức phận Thực tế kinh nghiệm quốc gia giới thường hình thành máy tổ chức điều tra có liên kết chặt chẽ ba công cụ Ở Hoa Kỳ, chí ngành sản xuất nước nộp đơn đề nghị đánh thuế chống trợ cấp thuế bán phá giá cho sản phẩm nhập vụ kiện Thủ tục nộp hồ sơ, điều tra khơng có khác biệt Về tổ chức máy điều tra chống trợ cấp Việt Nam Trên thực tế việc ban hành pháp lệnh chống trợ cấp khó, tổ chức thực thi cho hiệu lại khó Như phân tích phức tạp hoạt động điều tra hàng nhập trợ cấp, thiệt hại mà nhà sản xuất hàng hoá nội địa tương tự phải gánh chịu Vì thế, cần phải có máy thực thi hiệu đạt mục tiêu việc ban hành 73 văn quy phạm pháp luật chống trợ cấp hàng nhập tránh tranh chấp quốc tế xảy việc áp dụng thuế chống trợ cấp không phù hợp với Hiệp định SCM Đặc biệt tranh chấp khơng trường hợp có mang tính trị Ở Việt Nam giai đoạn tương lai gần khả chưa có nhiều vụ kiện chống trợ cấp hàng hố nhập Vì thế, tổ chức máy điều tra nước cần cân nhắc vấn đề sau: Thứ nhất, giá trị cấu thương mại Việt Nam: Thuế chống trợ cấp thường áp dụng mặt hàng cơng nghệ cao Vì vậy, kim ngạch xuất chưa nhiều, hàng nhập lại chủ yếu máy móc thiết bị ngun liệu đầu vào nhu cầu áp dụng thuế chống trợ cấp chưa lớn; Thứ hai, nhu cầu bảo hộ cho sản xuất nước khả lựa chọn công cụ bảo hộ khác: Hiện nhu cầu áp dụng thuế chống trợ cấp nước ta chưa thực cấp bách Tuy nhiên, với lộ trình giảm thuế theo cam kết gia nhập WTO nhu cầu áp dụng thuế chống trợ cấp tăng lên Trong hoàn cảnh tại, có lẽ mơ hình thích hợp cho quan điều tra là: - Tổ chức hình thức quan điều tra nhất, có trách nhiệm đứng vai trị làm đầu mối chung để thực điều tra định điều tra Điều phù hợp với chế cửa giai đoạn cải cách hành nay, tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực hạn chế khó khăn điều phối - Cơ quan điều tra tồn dạng tạm thời (ad hoc) theo chế liên bộ/ngành, tức có vụ việc tập hợp lại để xử lý vụ việc sau kết thúc vụ việc giải tán.Cần có phối hợp chuyên ngành để xác định thiệt hại/đe doạ gây thiệt hại.Thậm chí th chun gia giỏi lĩnh vực để tư vấn cho quan điều tra xử lý vụ việc Tuy nhiên, cần phải có số cán chuyên trách để làm việc thường xuyên đầu mối cố định để tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhà sản xuất, tư vấn giúp đỡ cho họ trình chuẩn bị đơn kiện Xây dựng đội ngũ cán Đội ngũ cán tham gia trực tiếp vào q trình điều tra phải có trình độ chun mơn sâu có nhiều kinh nghiệm, cần liên tục đào tạo trợ cấp đòi hỏi phải có hiểu biết thực tiễn thương mại, trình độ kế tốn, trình độ kinh tế khả phân tích pháp luật cao.Việc xác định mối quan hệ trợ cấp thiệt hại có địi hỏi tương tự, đặc biệt trình độ kinh tế Để quản lý tốt công tác thu thuế hàng nhập trợ cấp đòi hỏi phải có đội ngũ cán hải quan huấn luyện chuyên môn 74 lĩnh vực này, đặc biệt cán trực tiếp hoạt động cửa Cán hải quan thường liên quan đến khâu như: kiểm soát hàng nhập có yêu cầu quan điều tra nhằm ngăn chặn hậu phát sinh (sau có kết luận điều tra sơ bộ); tính tóan thu thuế sở định quan có thẩm quyền; truy thu bồi hoàn thuế tạm thời Ngoài việc trọng đầu tư đào tạo để xây dựng đội ngũ cán có trình độ chun môn sâu, điều kiện làm việc yếu tố tách rời Việc áp dụng thuế cống trợ cấp địi hỏi phải đầu tư chi phí đáng kể vào trang thiết bị sở vật chất phục vụ điều tra thu thuế 2.3.3.2 Hoàn thiện quy định bảo mật thông tin Hiện nay, văn pháp luật chống trợ cấp Việt Nam quy định đầy đủ nội dung Hiệp định SCM, chẳng hạn điều kiện, thủ tục để điều tra vụ kiện.v.v…Tuy nhiên, vấn đề bảo mật thơng tin chưa có quy định cụ thể.Trong Pháp lệnh66 quy định quyền bảo mật thơng tin bên, cịn Nghị định67 quy định loại thông tin bảo mật Nếu có yêu cầu bảo mật thơng tin quan điều tra khó khăn xác định “thông tin mật”, thủ tục trình tự bảo mật nào? bên vi phạm chế độ bảo mật thơng tin xử lý sao? Vì thế, để hoàn thiện pháp luật chống trợ cấp nói chung quy định bảo mật thơng tin nói riêng nhằm phục vụ tốt cho quan điều tra bảo đảm quyền lợi cho bên liên quan vụ kiện tương lai, văn hưỡng dẫn thi hành cần phải quy định rõ vấn đề sau: Thứ nhất, cần phải định nghĩa rõ thông tin mật, thông tin có giá trị thương mại; phải quy định trình tự thủ tục để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động yêu cầu bảo mật thông tin trình điều tra để nhằm hạn chế nguy thơng tin bị rị rỉ; Thứ hai, bên liên quan trình điều tra nộp thơng tin u cầu bảo mật thơng tin khơng tiết lộ cho bên thứ ba khơng có đồng ý người cung cấp Trong vụ kiện, bên phải đưa chứng để bảo vệ quan điểm mình, đồng thời bên cần phải biết cách giới hạn thông tin bên cung cấp, để từ đưa quan điểm nhận xét tính trung thực thơng tin cung cấp.Qua giúp cho quan điều tra có nhận xét đa chiều thông tin cung cấp đưa phán công cho bên.; Thứ ba, cần phải có chế tài đủ mạnh để xử lý người vi 66 67 Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 20/05/2004 Nghị định số 89/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 75 phạm chế độ bảo mật thông tin, cụ thể: bên liên quan vi phạm phải quy định xử phạt thật nghiêm, luật sư hay chuyên gia vi phạm xử lý hình thức cảnh cáo, cấm hành nghề.v.v…và chí phải bồi thường thiệt hại việc tiết lộ thông tin gây hậu nghiêm trọng 2.3.3.3 Nâng cao nhận thức cho quan nhà nước, doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Đối với quan nhà nước Việc áp dụng thuế chống trợ cấp mặt chất chống lại việc trợ cấp phủ nước xuất khẩu, điều tra chống trợ cấp cần phải tính đến yếu tố trị hình thức trả đũa phủ nước ngồi hàng hoá Việt Nam mà có trợ cấp cho số ngành sản xuất để xuất Đồng thời muốn áp dụng thuế chống trợ cấp cần có tham gia phối hợp chặt chẽ nhiều quan từ trung ương tới địa phương doanh nghiệp Vì vậy, Thứ nhất, nhà nước cần cần sớm xây dựng khung pháp lý tổ chức máy hiệu để doanh nghiệp sớm sử dụng cơng cụ thuế chống trợ cấp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp mình; Thứ hai, nhà nước cần phổ biến thơng tin cho giới áp dụng thuế chống trợ cấp, cách tổ chức hội thảo, khoá học vấn đề chống trợ cấp Nội dung khoá vấn đề liên quan đến trợ cấp, quy định trợ cấp chống trợ cấp WTO, kinh nghiệm chống trợ cấp số nước vấn đề lên vòng đàm phán Doha WTO liên quan đến trợ cấp Đối với doanh nghiệp Tương tự điều tra chống bán phá giá, đa số vụ tranh chấp trợ cấp thường phát sinh có tín hiệu từ phía doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất nước.Thơng thường, có đại diện ngành sản xuất nước yêu cầu quan điều tra tiến hành thụ lý xử lý vụ việc Sau ban hành đầy đủ văn quy phạm pháp luật chống trợ cấp, cần phải phố biến rộng rãi cho doanh nghiệp tồn công cụ cách thức áp dụng để bảo vệ quyền lợi họ Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp biết hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh loại sản phẩm đó, thơng thường họ cần phải làm để ngăn chặn hành vi đó.Vì thế, việc nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp hiểu sâu hơn, rõ quy định nhà nước chống trợ cấp hàng nhập để tạo cho doanh nghiệp chủ động việc yêu cầu đánh thuế chống trợ cấp Khi tham gia vào vụ kiện chống trợ cấp, doanh nghiệp cần phải quan tâm: Thứ nhất, lợi ích cho doanh nghiệp kinh tế nói 76 chung tham gia việc chống trợ cấp hàng nhập khẩu; nhà nước thành lập phận chuyên trách để tư vấn cho doanh nghiệp thủ tục xây dựng nộp hồ sơ yêu cầu đánh thuế chống trợ cấp đồng thời tạo cho doanh nghiệp thấy việc nộp đơn yêu cầu đánh thuế chống trợ cấp nộp tạm ứng án phí hay khoản chi phí khác thủ tục Toà án; Thứ hai, việc xây dựng hồ sơ cung cấp đầy đủ thông tin cho quan điều tra cần thiết Tuy nhiên, vấn đề đặt không để thông tin bị tiết lộ Đối với vụ kiện Việt Nam, doanh nghiệp có lợi định thể tham vấn quan nhà nước chuyên trách để yêu cầu bảo mật thông tin; cịn vụ kiện mà phía Việt Nam bị đơn bất lợi, doanh nghiệp cung cấp hết tài liệu cho quan điều tra để chứng minh cho quan điểm mà qn mất/hoặc khơng nắm rõ thủ tục yêu cầu bảo mật thông tin nước nhập nguy thơng tin mật bị thất lạc lớn hậu vơ nặng nề Vì thế, trở thành bị đơn vụ kiện chống trợ cấp nước ngoài, doanh nghiệp cần hợp tác với để thuê luật sư, chuyên gia nước sở chuyên chống trợ cấp để tư vấn cho Đối với Hiệp hội ngành nghề Các Hiệp hội ngành nghề cần phải có nhiệm vụ liên kết doanh nghiệp ngành nghề để tạo đồng thuận cao vụ kiện chống trợ cấp Việt Nam Điều tạo nhiều lợi cho doanh nghiệp Hiệp hội lẽ liên kết lại ngồi đồng thuận để đạt tỷ lệ ủng hộ cao nhà sản xuất nước, doanh nghiệp tiết kiệm khoản chi phí để theo đuổi vụ kiện, chẳng hạn phí luật sư…đặc biệt vụ kiện mà doanh nghiệp Việt Nam bị đơn Đối vớiHiệp hội người tiêu dùng Đối với người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm nhập từ nước ngồi trợ cấp cần phải có tiếng nói trình điều tra đánh thuế chống trợ cấp Ví dụ: nước có nhà máy sản xuất xi măng nhỏ, nhu cầu người tiêu dùng để xây dựng lớn.Trong trường hợp xi măng nhập từ nước ngồi có lại mang lại lợi ích tổng thể cho kinh tế Chính thế, người tiêu dùng cần phải tham gia vào điều tra chống trợ cấp để bảo vệ quyền lợi Tuy nhiên, vấn đề người tiêu dùng thường phân tán, khó tìm tiếng nói thống Vì vậy, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng cần tích cực chủ động tìm kiếm thơng tin tham gia vào điều tra chống trợ cấp để bảo vệ quyền lợi chung người tiêu dùng 77 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia, Việt Nam khơng nằm ngồi xu chung Sau thức gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam trở nên động hưởng nhiều lợi ích so với trước Tuy nhiên, bên cạnh quyền lợi hưởng Việt Nam phải thực nhiều nghĩa vụ cam kết cộng đồng quốc tế Về pháp luật chống trợ cấp ví dụ, theo Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp định SCM, mặt bảo vệ lợi ích doanh nghiệp nước đồng thời tránh biện pháp trả đũa ảnh hưởng đến mối quan hệ với quốc gia khác Quá trình nghiên cứu thực đề tài “Điều tra bảo mật thông tin theo pháp luật Việt Nam chống trợ cấp” (ở chương 1) tác giả nêu lên số quan điểm liên quan đến trợ cấp chống trợ cấp, khái niệm theo Hiệp định SCM Từ tảng lý luận chương 1, tác giả tiến hành đưa số khái niệm liên quan đến q trình điều tra, bảo mật thơng tin phân tích trình tự thủ tục điều tra bảo mật thông tin sở so sánh quy định Việt Nam với Hiệp định SCM, số quốc gia khác Cuối cùng, từ việc phân tích so sánh phần chương 2, tác giả đưa số đánh giá kiến nghị phần chương để từ hồn thiện quy định điều tra, bảo mật thông tin, tổ chức quan điều tra việc tuyên truyền phổ biến cho doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề… Tóm lại, để thực thi có hiệu qủa quy định pháp luật chống trợ cấp phải hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với thông lệ quốc tế, không quy định chống trợ cấp mà lĩnh vực hỗ trợ, thuế, hải quan…và quy định hỗ trợ cho doanh nghiệp trình chuẩn bị, nộp hồ sơ, tham gia trình điều tra Đặc biệt vụ kiện mà doanh nghiệpViệt Nam bị đơn./ 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: A Danh mục văn pháp luật Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập số 45/2005/QH11 ngày 16/04/2005; Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Hải quan sửa đổi số 42/2005/QH 11 ngày 14/06/2005; Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc đối xử quốc gia thương mại quốc tế số 41/2002/PL-UBTVQH10 ngày 07/06/2002; Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hoá nhập vào Việt Nam số 22/2004/PL-UBTVQH10 ngày 20/05/2004; Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH10 ngày 29/04/2004 chống bán phá giá hàng nhập vào Việt Nam; Pháp lệnh tự vệ nhập hàng hoá nước vào Việt Nam số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 24/05/2002; Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 25/12/2000; Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành số 29/2006/PLUBTVQH11 ngày 05/04/2006; 10 Nghị định số 89/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh chống trợ cấp hàng hoá nhập vào Việt Nam; 11 Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 Chính phủ quy định việc thành lập chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cấu, tổ chức hội đồng cạnh tranh; 12 Nghị định số 04/2006, ngày 09/01/2006 Chính phủ quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tỏ chức Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ; 13 Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Cục quản lý cạnh tranh 14 Hiệp định chung thương mại thuế quan 1947 (GATT 1947); 15 Hiệp định chung thương mại thuế quan 1967 (GATT 1967); 16 Hiệp định chung thương mại thuế quan 1994 (GATT 1994); 17 Hiệp định hàng rào kỹ thuật thương mại Tổ chức thương 79 mại giới; 18 Hiệp định trợ cấp biện pháp đối kháng Tổ chức thương mại giới; 19 Hiệp định thực điều VI Hiệp định chung thương mại thuế quan năm 1994 (Hiệp định chống bán phá giá); 20 Hiệp định nông nghiệp Tổ chức thương mại giới; 21 Hiệp định thực điều 7của Hiệp định chung thương mại thuế quan năm 1994 (Hiệp định định giá hải quan); 22 Hiệp định thủ tục cấp giấy phép nhập khểu Tổ chức thương mại giới; 23 Hiệp định chống trợ cấp thuế đối kháng tổ chức thương mại giới; 24 Luật chống trợ cấp Hoa Kỳ; 25 Luật chống bán phá giá Hoa Kỳ; 26 Luật thuế quan năm 1930 Hoa Kỳ; 27 Luật chống trợ cấp hàng hoá nhập vào EU số 2026/97 28 Luật Thương mại Hoa Kỳ 1974; B Danh mục tài liệu tham khảo 2.1 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bryan A.Garner(1999), Black,s law dictionary, ST.Paul, MINN,USA; Bộ Công thương phối hợp với Ủy ban Châu âu thực hiện, (2008), Tài liệu hội thảo “Các biện pháp tự vệ thương mại khuôn khổ WTO pháp luật Việt Nam”, ASIE/2003/005711; Bộ thương mại (2002), Cơ sở khoa học áp dụng thuế chống trợ cấp hàng nhập Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ; David W Pearce (1999), Từ điển kinh tế học đại (tái lần 4), Nhà xuất trị quốc gia, Hà nội; Edwin Vermulst (2000), Những vấn đề liên quan đến chống phá giá chống trợ cấp nước phát triển Vòng đàm phán Thiên niên kỷ: yếu tố chủ yếu cần cải cách, Chương trình nghị đàm phán thương mại tương lai, UNCTAD; Mutrap II, (2006), Hỏi đáp WTO, dự án hỗ trợ thương mại đa biên; Mutrap II, (2005), Từ điển sách thương mại quốc tế; Nguyễn Như Phát & Bùi Nguyên Khánh (2001), Tiến tới xây dựng pháp luật cạnh tranh chống độc quyền điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường, NXB CAND, Hà Nội; 80 Nguyễn Như Phát & Trần Đình Hảo (2001), Cạnh tranh xây dựng pháp luật cạnh tranh Việt Nam nay, NXB CAND, Hà Nội; 10 Paul R Krugman and Maurice Obsfeld, (1992), Kinh tế học quốc tế: lý thuyết sách, tái lần thứ hai, nhà xuất Harper Collins; 11 Star Vietnam phối hợp với Cục quản lý cạnh tranh tổ chức (2007), Tài liệu hội thảo khoa học giải tranh chấp Thương mại quốc tế; Tổ chức thương mại giới Tòa án thương mại quốc tế Hoa Kỳ; 12 Tổ chức thương mại giới, (2006),Báo cáo ban công tác việc Việt Nam gia nhập WTO; 13 Từ điển bách khoa toàn thư Columbia (2001) ấn lần thứ sáu, nhà sách trường đại học Columbia 14 Từ điển ngôn ngữ tiếng anh American Heritage (2000), ấn lần thứ 4, nhà xuất Houghton; 15 Walter Goode (1997), Từ điển sách thương mại quốc tế, NXB hống kê, Hà Nội 16 Warren F Schwartz & Eugene W Harper, (1972), Quy định điều chỉnh trợ cấp tác động tới thương mại quốc tế 17 Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (2000), Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2.2 Tài liệu tham khảo tiếng Anh EC, (1998), Commission decision No.1889/98/ESCC of 3/9/98 on protection againt subsidized import from countries not member of the Europe coal and steel community, OJ (1998) L245/3; Finalcial Times, 09/05/2002; International Institute for International Economics, Subsidies – Economic policy, www.iisd.org/economics/subsidies/defaul.asp; John H.Jackson, William J Davey & Alan O.Sykes, (1995),Legal issues in international economic relation, Jr, West publishing; Jeffrey S.Thomas & Micheal A Meyer Carwell Publisher, (1997), The new rules of global trade: A Guide to the World Trade Organization; Neil Bruce, (1990) Mesuring industrial subsidies: Some conceptual issues; Official journal C3941, (17/12/1998), Guidelines for the calculation of the amount of subsidy in countervailing duty investigation; Office of investigations (2008), Import Injury Investigations case satistics (FY 1980-2006), Washington, DC 20436, public version; United states International Trade commission, (2002), Antidumping and countervailing duty handbook, tenth edition; 10 United states International Trade commission, (2005), An introduction 81 to Administrative Protective Order in Import injury investigations, fourth edition; 11 Vol.1, article I-XXI Geneva, (1995), Analytical Index: Guide to GATT law and practice; 12 WTO secrectariat (2001) Report of the Committee on subsidies ang countervailing mesures, G/L/496; 13 World Trade Organization, Business guide to the World Trade Organization 14 Office of investigation of USITC (2-2000), Update pulication 3091, no 3277 C Danh mục website: http://www.chongbanphagia.vn/beta/trang/hoi-dap/chong-tro-cap http://www.vietnamstrade.org/index.phpf=news&do=detail&id=3&lan g=vietnamese http://www.vietnamustrade.org/index.phpf=news&do=detail&id=5&la ng=vietnamese http://www.vcad.gov.vn/Web/Zone.aspx?zoneid=144 www.vasc.com.vn/kinhte/2006/10/623808/ - 16k – www.moi.gov.vn/BForum/detail.asp?Cat=12&id=609 - 44k – www.tcvn.gov.vn/web_pub_pri/magazine/index.php?p=show_page&ci d=5&parent=74&sid=99&iid=1925 - 7k – www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=5665 - 65k – www.vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2004/07/206096/ - 21k – 10 www.laodong.com.vn/Home/kinhte/2008/6/94881.laodong - 63k 11 www.thanhnien.com.vn/News/Topic.aspx?Id=71485 - 62k – 12 www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn/ 13 http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91420162.pdf 14 http://www.eu-ldc.org/src/glossary_a-f.php 15 http://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/index.htm 16 http://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/PUB3755.pdf 17 http://trade.gov/index.asp 18 http://www.wto.org/ 19 www.lerap.org 20 www.ec.europa.eu 21 www.acces.gpo.gov/uscode 22 http://www.vietnamstrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=4&la 23 http://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/handbook.pdf 24 www.eurocouncil.ac.cr/rio/focus/report/english/subsidies/chap2.htm 25 http://commerce.nic.in/PROFORMA-ANTI-SUBSIDY.pdf 82 ... bảo mật thông tin điều tra chống trợ cấp 2.1 Chương ĐIỀU TRA VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN THEO PHÁP LUẬT CHỐNG TRỢ CẤP CỦA VIỆT NAM Điều kiện thủ tục điều tra áp dụng thuế chống trợ cấp 1.1 1.1.1 1.1.2... Kết luận điều tra cuối Áp dụng thuế chống trợ cấp Khiếu nại, khởi kiện Bảo mật thông tin điều tra chống trợ cấp theo pháp luật Việt Nam Những loại thông tin bảo mật Thủ tục bảo mật thơng tin Tiếp... Nam chống trợ cấp hoạt động thương mại quốc tế Vai trị mục tiêu việc bảo mật thơng tin q trình điều tra chống trợ cấp Vai trị bảo mật thông tin điều tra chống trợ cấp Mục tiêu bảo mật thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra và bảo mật thông tin theo pháp luật việt nam về chống trợ cấp , Điều tra và bảo mật thông tin theo pháp luật việt nam về chống trợ cấp