0

Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

82 5 0
  • Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:03

Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ NỞ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI – 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ NỞ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ THỊ KIM OANH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, thực hướng dẫn Tiến sĩ luật học Võ Thị Kim Oanh Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Tác giả Đỗ Thị Nở LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu lý luận qua thực tiễn công tác, hướng dẫn, giảng dạy thầy cô, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện quan với đóng góp bạn bè, đồng nghiệp, tơi hồn thành luận văn thạc sỹ luật học Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Các Thầy Cô Học viện, giảng viên tận tình giảng dạy, truyền đạt tri thức, kinh nghiệm quý báo suốt thời gian học tập Cám ơn Thư viện Học viện giúp đỡ trình tra cứu tài liệu nghiên cứu, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành cung cấp số liệu thực tiễn giải vụ án xâm phạm sở hữu Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình học tập hồn thiện luận văn Đặc biệt, tơi xin dành kính trọng cảm ơn sâu sắc đến TS Võ Thị Kim Oanh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Đỗ Thị Nở MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN XÂM PHẠM SỞ HỮU 10 1.1 Khái niệm thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu 10 1.2 Phạm vi nội dung thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu .23 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN XÂM PHẠM SỞ HỮU VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 32 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm .32 2.2 Thực tiễn thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 46 Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN XÂM PHẠM SỞ HỮU TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 63 3.1 Yêu cầu nâng cao hiệu thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu .63 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu 66 3.3 Các giải pháp khác .70 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CQĐT : Cơ quan điều tra HĐXX : Hội đồng xét xử TAND : Tòa án nhân dân THQCT : Thực hành quyền công tố TNHS : Trách nhiệm hình VKS : Viện kiểm sát VKSND : Viện kiểm sát nhân dân XPSH : Xâm phạm sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Tỷ lệ số vụ án XPSH xét xử sơ thẩm/số thụ lý Tỷ lệ số vụ án XPSH bị VKSND huyện Chơn Thành kháng nghị phúc thẩm Tỷ lệ Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án XPSH/số VKS truy tố Tỷ lệ số vụ án XPSH bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án Tỷ lệ số vụ án XPSH bị VKSND Tỉnh Bình Phước kháng nghị Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chơn Thành huyện phía Tây Nam tỉnh Bình Phước, nơi có tuyến đường Quốc lộ 13 14 qua, nối dài với tuyến đường Hồ Chí Minh; đường huyết mạch nối liền Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên tỉnh biên giới miền Đơng Nam Bộ Ngồi hai trục đường chính, huyện Chơn Thành cịn có nhiều đường liên xã, kết nối thành mạng lưới giao thông thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa ngồi huyện Huyện Chơn Thành huyện đầu phát triển công nghiệp tỉnh, kinh tế huyện chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, thu hút đầu tư phát triển mạnh cơng nghiệp, dịch vụ Cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm năm qua có bước phát triển lớn, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Tuy nhiên, tình hình tội phạm nhìn chung diễn biến phức tạp, tăng nhanh số vụ số đối tượng phạm tội với tính chất, phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hậu ngày nghiêm trọng Điều không ảnh hưởng đến tình hình trị, an ninh trật tự địa phương, mà trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản người dân Thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử hai chức hiến định VKSND, nhiệm vụ trọng tâm chiến lược cải cách tư pháp Đảng Nhà nước ta Trải qua 60 năm xây dựng trưởng thành, Ngành kiểm sát nhân dân góp phần quan trọng việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ pháp luật; đấu tranh phịng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền dân chủ công dân Một nội dung quan trọng thể nhiều nghị Đảng nâng cao chất lượng hoạt động quan bảo vệ pháp luật, có VKSND; hoạt động THQCT kiểm sát xét xử VKSND nhằm mục đích chống bỏ lọt tội phạm người phạm tội, không làm oan người vô tội Thực tiễn năm gần đây, tình hình tội phạm địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước liên tục diễn biến phức tạp, tăng nhanh số vụ, số người phạm tội, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt, vụ án liên quan đến xâm phạm sở hữu Trải qua 18 năm kể từ thành lập nay, VKSND huyện Chơn Thành đạt nhiều thành tích đáng khích lệ cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm, đảm bảo hoạt động thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử vụ án hình nói chung, xét xử vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng người, tội, pháp luật, bảo vệ lợi ích xã hội, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Tuy nhiên, so với yêu cầu Hiến pháp năm 2013, Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 việc phịng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu xã hội công cải cách tư pháp Một nguyên nhân hạn chế nêu sách hình sự, quy định pháp luật tố tụng hình có nhiều bất cập, thiếu tính đồng bộ, chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung; KSV THQCT giai đoạn xét xử vụ án xâm phạm sở hữu chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, vấn đề liên quan đến vụ án, chưa nắm vững dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội xâm phạm sở hữu, vấn đề cần làm rõ vụ án xâm phạm sở hữu, xác định tội danh, tính chất, mức độ phạm tội, mức độ thiệt hại, tình tiết khác liên quan đến vụ án; việc chuẩn bị nội dung đề cương xét hỏi không tập trung làm rõ vấn đề liên quan cần chứng minh vụ án; dự thảo luận tội sơ sài; hoạt động tranh tụng KSV với Luật sư, người bào chữa người tham gia tố tụng khác nhiều mặt hạn chế nên cịn tình trạng án bị trả điều tra bổ sung, án hủy có trách nhiệm VKS Để đáp ứng yêu cầu ngày cao, phức tạp công đấu tranh chống phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà nước, tổ chức công dân, với trách nhiệm cán ngành, học viên nhận thấy việc chọn đề tài: “Thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Luật hình tố tụng hình cần thiết lýluận thực tiễn, góp phần vào cơng cải cách tư pháp, cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm thời gian tới Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu đề tài rộng, nhận diện đặc điểm đặc trưng tội xâm phạm sở hữu vấn đề quan trọng trình giải vụ án Trong thời gian qua, có nhiều nhà khoa học pháp lý người làm công tác thực tiễn quan tâm nghiên cứu đề cập đến đề tài quyền công tố thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nói chung vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng, nêu số cơng trình tiêu biểu là: - Luận án tiến sĩ Luật học, “Quyền công tố Việt Nam” Lê Thị Tuyết Hoa, (2005) [18] Đã đề cập đến vấn đề lý luận quyền công tố số nước giới TTHS Việt Nam, nêu lên thực trạng thực hành quyền công tố TTHS Việt Nam số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hoạt động cơng tố trước Tịa án - Luận văn thạc sỹ Luật hình sự, “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện cải cách tư pháp nước ta” Lương Thúy Hà (2012) [14] Đã đề cập đến vấn đề lý luận thực hành quyền công tố VKSND, pháp luật thực hành quyền công tố VKSND cấp huyện địa bàn thành phố Hà Nội đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố VKSND cấp huyện - Luận văn thạc sỹ Luật học, “Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)”, Dương Thị Thu Hịa (2015) ) [20] Đã phân tích rõ thêm số vấn đề chung thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, thực trạng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt - Luận văn thạc sỹ Luật học, “Chức thực hành quyền công tố Viện kiểm sát nhân dân (trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Nông)” Lê Thanh Hưng (2015) [21] Đã đề cập số vấn đề lý luận quyền công tố TTHS Đánh giá thực trạng thực hành quyền công tố địa tỉnh Đăk Nông đưa giải pháp nâng cao hiệu thực hành quyền công tố - Luận văn thạc sỹ Luật học, “Năng lực tranh tụng Kiểm sát viên thực hành quyền công tố vụ án hình đáp ứng yêu cầu áp dụng nguyên tắc tranh tụng Việt Nam nay” Bùi Thúy Hằng (2016) [16] Đề cập đến sở lý luận, thực trạng vấn đề lực tranh tụng KSV thực hành quyền công tố vụ án hình đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực tranh tụng KSV thực hành quyền cơng tố vụ án hình - Luận văn thạc sỹ Luật học, “Thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Bình Định”, Phan Vạn Quốc (2016) ) [33] Đã phân tích rõ thêm lý luận chung thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra, quy định pháp luật thực trạng thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra, đề giải pháp đảm bảo thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án xâm phạm sở hữu - Luận văn thạc sỹ Luật học, “Thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình từ thực tiễn huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định”, Nguyễn Hữu Phước (2016) [31] Đã đề cập đến số vấn đề lý luận quyền công tố thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, đánh giá thực trạng vấn đề địa phương huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định đề xuất số giải pháp nhằm thực có hiệu nội dung địa phương - Luận văn thạc sỹ Luật học, “Thực hành quyền công tố tội xâm phạm sở hữu theo tố tụng hình Việt Nam”, Nguyễn Văn Điền (2017) ) [12] Đã phân tích rõ thêm số vấn đề lý luận thực hành quyền công tố, nội dung thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố tội xâm phạm sở hữu - Luận văn thạc sỹ Luật học, “Thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình từ thực tiễn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi”, Phan Thị Sa (2018) [43] Đã phân tích rõ thêm số vấn đề lý luận thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, thực trạng pháp luật thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ 10 tố; đồng thời, cập nhật đầy đủ văn pháp luật cần thiết có liên quan đến vụ án để cần trích đọc viện dẫn xác Tại phiên tịa, KSV phải lắng nghe, tổng hợp lời trình bày bị cáo, người tham gia tố tụng khác để nắm nội dung vấn đề, chủ động chọn vấn đề để tranh luận KSV phải nắm vững quy định pháp luật tố tụng hình sự, bình tĩnh, linh hoạt xử lý tình huống, tôn trọng thật khách quan vụ án Để đảm bảo tranh luận KSV đạt chất lượng, VKSND huyện Chơn Thành cần lựa chọn tổ chức phiên tịa hình rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu Thứ bảy, nâng cao kỹ phát vi phạm để kháng nghị án, định Tòa án: Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm quyền pháp lý quan trọng VKSND KSV phân cơng THQCT phiên tịa phải thực tốt việc kiểm sát án, định Tòa án, phải xem xét nội dung án tội danh, khung hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình Phát kịp thời vi phạm án, định Tòa án, báo cáo lãnh đạo xem xét, định việc kháng nghị hay khơng kháng nghị Hình thức kháng nghị phải thực mẫu Ngành kiểm sát quy định; nội dung kháng nghị phải phân tích, làm rõ kháng nghị án, định sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; áp dụng không điều khoản BLHS; áp dụng khơng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; kết luận án định sơ thẩm không phù hợp với tình tiết khách quan vụ án; xử nặng nhẹ, khơng phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm, không phù hợp với sách hình - Tăng cường phối hợp phận đơn vị, VKSND hai cấp giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự: BLTTHS năm 2015 quy định phạm vi THQCT giai đoạn giải tố giác, tin báo tội phạm, địi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ, toàn diện phận nghiệp vụ như: THQCT giải tin báo, tố giác tội phạm với THQCT giai đoạn điều tra, xét xử sơthẩm vụ án hình nói chung, vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng Đồng thời, địi hỏi phải có đạo sâu sát, thường xuyên Viện trưởng VKS, phối hợp Phó viện trưởng phụ trách sở đạo chung Viện trưởng Bên cạnh đó, VKSND cấp huyện VKSND cấp tỉnh phải có phối hợp hoạt động nghiệp vụ quản lý, đạo, điều hành Đặc biệt, công tác kháng nghị phúc thẩm án hình sự, trước ban hành kháng nghị phúc thẩm VKSND cấp huyện phải trao đổi để xin ý kiến Phòng THQCT kiểm sát xét xử phúc thẩm hình (Phịng 7); đảm bảo kháng nghị có chất lượng, cấp tỉnh bảo vệ Tòa phúc thẩm chấp nhận Tiểu kết Chương Qua thực tiễn công tác THQCT VKSND huyện huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên, bên cạnh có hạn chế, khuyết điểm định việc Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Tòa án nhân dân cấp tỉnh hủy án để điều tra, xét xử lại với nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan Vì vậy, nhu cầu đặt giải pháp thời gian tới yêu cầu cấp thiết, phạm vi luận văn tác giả đề số giải pháp để nâng cao chất lượng THQCT VKS giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nói chung vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng huyện Chơn Thành mà trọng tâm hoàn thiện hệ thống văn pháp luật có liên quan đến hoạt động THQCT phiên tòa xét xử sơ thẩm; nâng cao vai trò lãnh đạo cấp ủy, giám sát HĐND công tác quản lý, đạo, điều hành lãnh đạo đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, phẩm chất KSV, trình độ nghiệp vụ mà quan trọng kỹ tranh tụng phiên tòa; tăng cường phối quan hệ phối hợp nội ngành sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đội ngũ Kiểm sát viên KẾT LUẬN Đảng Nhà nước ta trọng đến việc xây dựng hoàn thiện hệ thống quan tư pháp, có VKSND VKSND đời ngày 26/7/1960, qua trình phấn đấu trưởng thành, VKSND thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền tự dân chủ, quyền lợi ích hợp pháp nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân Nhân dân Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Nghị số 08-NQ/TW, Nghị số 49-NQ/TW Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014 đặt yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động quan bảo vệ pháp luật, có VKSND Hoạt động THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nói chung vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng VKSND nhằm mục đích chống bỏ lọt tội phạm người phạm tội, không làm oan người vô tội Trong năm gần đây, tình hình tội phạm địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước liên tục diễn biến phức tạp, tăng nhanh số vụ, số người phạm tội, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt, vụ án liên quan đến xâm phạm sở hữu Thực tiễn THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu địa bàn huyện Chơn Thành thời gian qua đảm bảo người, tội, pháp luật, bảo đảm quyền người, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, tích cực đấu tranh phịng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trị trật tự an toàn xã hội Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến khơng có trường hợp VKSND huyện Chơn Thành truy tố mà Tịa án tun khơng phạm tội Tuy nhiên, có trường hợp tịa án trả điều tra bổ sung, án hủy có trách nhiệm vụ VKS, cho thấy chất lượng THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu đạt hiệu chưa cao, cần phải nghiêm túc nhìn nhận hạn chế để nâng cao chất lượng khâu công tác Trong phạm vi viết, tác giả phân tích đưa khái niệm quyền công tố, THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu; xác định đối tượng, nội dung, phạm vi THQCT VKS giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu; nhiệm vụ, quyền hạn VKS THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu Đồng thời, qua thực tiễn THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, luận văn phân tích nội dung THQCT THQCT sai, xác định nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nói chung vụ án xâm phạm sở hữu nói riêng Tác giả tin tưởng rằng, thời gian tới, công tác THQCT giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nói chung vụ án xâm phạm sở hữu tố nói riêng đạt kết tốt hơn, đáp ứng với tiến trình cải cách tư pháp, góp phần vào cơng đấu tranh phịng, chống tội phạm./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thị Thu An (2016), Nâng cao hiệu thực hành quyền công tố Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện giải vụ án hình Thành phố Hải Phịng, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Hà Nội Trần Thị Quỳnh Anh (2019), Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên - Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội, Hà nội, tr25 Ban Cán Đảng – Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2008) Tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân tiến trình cải cách tư pháp, Hà Nội Phạm Văn Beo (2010), Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội TS Dương Thanh Biểu (2007) Tranh luận phiên tòa sơ thẩm, Nxb Tư pháp, Hà Nội Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 26/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2014), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 việc tiếp tục thực Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị khóa IX chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 10 TS Lê Cảm (2001), Những vấ đề lý luận chế định quyền cơng tố (nhìn từ gốc độ nhà nước pháp quyền), Tạp chí chuyên ngành Viện kiểm sát nhân dân, Hà Nội 11 Bùi Trí Dũng (2008), Năng lực tranh tụng Kiểm sát viên thực hành quyền công tố phiên tịa xét xử hình tỉnh An Giang, Luận văn thạc sỹ, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Văn Điền (2017), Thực hành quyền công tố tội xâm phạm sở hữu theo Luật tố tụng hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội 13 TS Trần Văn Độ (2001) Một số vấn đề quyền công tố, Tạp chí khoa học pháp luật 3/2001, Hà Nội 14 Lương Thúy Hà (2012), Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện cải cách tư pháp nước ta, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 15 Nguyễn Quốc Hân (2021), Vướng mắc thực hành quyền công tố giải nguồn tin tội phạm lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thơng, Tạp chí Kiểm sát (số 4), tr.30-35 16 Bùi Thúy Hằng (2016), Năng lực tranh tụng Kiểm sát viên thực hành quyền công tố vụ án hình đáp ứng yêu cầu áp dụng nguyên tắc tranh tụng Việt Nam nay”, luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 17 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp (2018), Đánh giá chứng vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 18 Lê Thị Tuyết Hoa (2002) Quyền công tố Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Viện Nghiên cứu nhà nước pháp luật 19 Nguyễn Thị Khánh Hịa (2020), Thực hành quyền cơng tố giải vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc, Học viện KHXH - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 20 Dương Thị Thu Hòa (2015), Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, Luận văn thạc sĩ, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội 21 Lê Thanh Hưng (2015), Chức thực hành quyền công tố Viện kiểm sát nhân dân, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 22 Đồng tác giả Lê Thị Thùy Hương, Nguyễn Thu Quý (2021), Bài viết Kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tạp chí Kiểm sát (số 13), tr.3-8 23 Lương Đức Huyên (2020), Thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra tội xâm phạm sở hữu người 18 tuổi thực từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 24 Trần Thị Liên – Nguyễn Việt Khánh Hòa (2020), bất cập quy định thực hành quyền công tố Viện kiểm sát giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Tạp chí nhà nước pháp luật (số 6), tr25-29 25 Lỗ Thị Loan (2016), Thực hành quyền cơng tố phiên tịa sơ thẩm hình từ thực tiễn tỉnh Hịa Bình, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội 26 Mai Thị Nam (2008), Chất lượng tranh tụng phiên tòa sơ thẩm hình Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội 27 NXB Lao động - Xã hội (2013) Hiến pháp Việt Nam qua thời kỳ, Hà Nội 28 Trần Thị Minh Ngọc (2011), Kháng nghị phúc thẩm vụ án hình VKSND tỉnh Hà Tĩnh, số vấn đề lý luận thực tiễn - Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học quốc gia Hà nội, tr24 29 Ngô Hồng Phúc (2003), Vấn đề nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tịa hình sự, Tạp chí TAND, Hà Nội 30 Nguyễn Thái Phúc (1999), Một số vấn đề quyền công tố Viện kiểm sát, Kỷ yếu đề tài cấp bộ: Những vấn đề lý luận quyền công tố thực tiễn hoạt động công tố Việt Nam từ năm 1945 đến 31 Nguyễn Hữu Phước (2016), Thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình từ thực tiễn huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 32 Đinh Văn Quế (2004), Đặc điểm chung tội xâm phạm sở hữu, Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Phan Vạn Quốc (2016), Thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Bình Định”, Luận văn thạc sĩ, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội 34 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, ban hành ngày 26/11/2003, Thư viện pháp luật điện tử 35 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, ban hành ngày 27/11/2015, Nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội 36 Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 15/4/1992, Thư viện pháp luật điện tử 37 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 28/11/2013, Thư viện pháp luật điện tử 38 Quốc hội (1981), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, ban hành ngày 04/7/1981, Thư viện pháp luật điện tử 39 Quốc hội (1992), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, ban hành ngày 08/10/1992, Thư viện pháp luật điện tử 40 Quốc hội (2002), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, ban hành ngày 02/4/2002, Thư viện pháp luật điện tử 41 Quốc hội (2014), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, ban hành ngày 24/11/2014, Thư viện pháp luật điện tử 42 Trần Văn Quý (2017), Chất lượng thực hành quyền công tố Kiểm sát viên phiên tịa xét xử sơ thẩm hình theo u cầu cải cách tư pháp, Luận án tiến sĩ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh 43 Phan Thị Sa (2018), Thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình từ thực tiễn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 44 Trần Đại Thắng (2005), “Lịch sử hình thành phát triển Viện công tố - tiền thân Viện kiểm sát nhân dân, giai đoạn 1945 - 1955”, Kiểm sát 45 TS Lê Hữu Thể (2008), Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nxb Tư pháp, Hà Nội 46 TS Nguyễn Thị Thúy, Vụ trưởng Vụ pháp chế Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Những nội dung Bộ luật tố tụng hình năm 2015”, tài liệu tập huấn luật Quốc hội khóa XIII thơng qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2016 47 Lê Trung Tiến (2018), Thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 48 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ (1998), Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 02/01/1998 việc hướng dẫn áp dụng số quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLHS 1985 nhóm tội xâm phạm sở hữu” BLHS năm 1999, Hà Nội 49 Tòa án nhân dân tối cao (2004), Nghị số 04/2004/NQ-HĐTP-TANDTC Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Hà Nội 50 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS, Hà Nội 51 Tòa án nhân dân tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 việc hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” BLHS năm 1999, Hà Nội 52 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Nghị số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 BLHS án treo, Hà Nội 53 Tòa án nhân dân tối cao (2016), Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 việc hướng dẫn áp dụng số quy định có lợi cho người phạm tội BLHS năm 2015, Hà Nội 54 Tịa án nhân dân tối cao (2017), Cơng văn số 136/TANDTC-PC ngày 30/3/2017 hướng dẫn công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, Hà Nội 55 Nguyễn Khánh Toàn (2020), Thực hành quyền công tố điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 56 Trung tâm từ điển (2006), Từ điển luật học, Nxb Bách Khoa – Nxb Tư pháp 57 Trung tâm từ điển (1998), Từ điển tiếng việt, Nxb Đà Nẵng 58 Trường Cao đẳng kiểm sát Hà Nội (1984), Giáo trình cơng tác kiểm sát phần chung, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 59 Trường Cao đằng kiểm sát Hà Nội (1996), Giáo trình cơng tác kiểm sát (tập 1), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 60 Trường Đại học Luật Hà Nội (2007) Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 61 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 62 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 63 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (2019), Giáo trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (tập 4), Lưu hành nội bộ, Hà Nội 64 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh Kiểm sát viên, Hà Nội 65 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2014), Pháp lệnh Kiểm sát viên, Hà Nội 66 Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Báo cáo tổng kết cơng tác kiểm sát năm 2016 67 Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Báo cáo tổng kết cơng tác kiểm sát năm 2017 68 Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2018 69 Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2019 70 Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2020 71 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2017) Các giải pháp nhằm thực hiệu nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân công tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử hình theo quy định Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật hình Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Chuyên đề khoa học, Khánh Hòa 72 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2017) Những quy định pháp luật vấn đề cần lưu ý cần đảm bảo thực tốt công tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử hình sự, Chun đề khoa học, Khánh Hịa 73 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2005), Chuyên đề nâng cao chất lượng tranh luận phiên xét xử vụ án hình Kiểm sát viên 74 Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (2008), Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC- VPT1 ngày 19/06/2008 tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình 75 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016), Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 06/04/2016 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục tăng cường kháng nghị án hình 76 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2007), Quy chế thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử vụ án hình (ban hành kèm theo định số 960/QĐ- VKSNDTC ngày 17 tháng năm 2007 Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 77 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2017), Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình (ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ- VKSTC ngày 18/12/2017 Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 78 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2002) Những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội 79 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2008) Viện kiểm sát nhân dân tiến trình cải cách tư pháp, Hội thảo khoa học, Hà Nội 80 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2018), Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT- VKSTCBCA-BQP ngày 19/10/2018 quan hệ phối hợp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát việc thực số quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự, thư viện pháp luật điện tử 81 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2017), Quy tắc ứng xử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp phiên tòa, phiên họp Tòa án (ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2017 VKSND Tối Cao), thư viện pháp luật điện tử 82 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Tranh tụng giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng Kiểm sát viên xét xử hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Báo cáo chuyên đề 83 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011), Đề án Phụ lục đề án mơ hình tố tụng hình Việt Nam, Hà Nội 84 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2021), Báo cáo công tác năm 2020 kết bật nhiệm kỳ 2016 - 2020, Hà Nội 85 Võ Khánh Vinh (2014), Giáo trình Luật hình (Phần chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 86 Võ Khánh Vinh (2014), Giáo trình Luật hình (Phần tội phạm), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 87 Võ Khánh Vinh (2015), Giáo trình Xã hội học pháp luật vấn đề bản, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2.1 Tỷ lệ số vụ án XPSH xét xử sơ thẩm/số thụ lý Tỷ lệ % Tổng số số vụ Trong vụ/bị XPSH cáo N ăm xét xét xử xử/thụ lý Số vụ/bị Số vụ/bị cáo tội cáo XPSH tội XPSH xét xử 20 98/ 16 165 20 112/ 17 184 20 112/ 18 227 20 118/ 19 216 20 118/ 20 245 T 558/ 1037 Số vụ/bị cáo xét xử 49/75 Cướp Cưỡng Cướp tài sản đoạt tài giật tài sản sản th ụ lý 63/9 77,7% 4/ 12 54/74 63/9 85,7% 1/ 58/111 61/11 95,1% 6/ 49/52 55/6 89,1% 2/ 41/66 56/9 73,2% 5/ 251/378 298/4 18 67 /31 Nguồn: VKSND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước /3 2/ 2/ /5 5/ 2/ /8 11 /16 Trộm Lừa cắp tài đảo sản chiếm Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt đoạt tài 36/5 41/5 39/8 33/3 27/5 176/ 279 sản 2/2 tài sản Hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản 3/ 1/1 2/ 2/2 5/ 1/1 4/ 5/5 3/ 17 /17 3/3 6/6 1/1 5/5 1/1 11/15 12/12 Bảng 2.2 Tỷ lệ số vụ án/bị cáo XPSH bị VKSND huyện Chơn Thành kháng nghị phúc thẩm Năm Số kháng nghị án XPSH/tổng Số vụ án XPSH TAND huyện Chơn Thành kháng nghị án hình xét xử sơ thẩm/tổng xét xử án hình 2016 0/0 49/98 2017 0/0 54/112 2018 0/0 58/112 2019 2/3 49/118 4,08/2,54 2020 41/118 Tổng 2/3 251/558 Nguồn: VKSND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 87 Tỷ lệ % Bảng 2.3 Tỷ lệ Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án XPSH/số VKS truy tố Số vụ án XPSH/Số vụ án Số vụ án XPSH Tòa án trả Số vụ án XPSH VKS hình trả ĐTBS ĐTBS có lỗi VKS truy tố 2016 7/11 63 6,35 2017 9/17 63 3,17 2018 2/6 61 3,28 2019 3/7 55 3,64 2020 3/7 56 1,78 Tổng 24/48 11 298 Năm Nguồn: Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Tỷ lệ (%) Nguyên nhân trả ĐTBS Thu thập chứng chưa đầy đủ chiếm tỷ lệ cao Bảng 2.4 Tỷ lệ số vụ án XPSH bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án Năm Số vụ bị Tòa án cấp Số vụ án án XPSH Tòa án huyện phúc thẩm hủy án Chơn Thành xét xử sơ thẩm Tỷ lệ (%) 2016 49 2017 54 2018 58 2019 49 2020 01 41 2,44 Tổng 01 251 Nguồn: TAND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Ghi Vụ án trộm cắp tài sản Bảng 2.5 Tỷ lệ số vụ án XPSH bị VKSND tỉnh Bình Phước kháng nghị Năm Số vụ bị VKSND tỉnh Bình Số vụ án XPSH Tòa án huyện Phước kháng nghị Chơn Thành xét xử sơ thẩm Tỷ lệ (%) 2016 49 2017 54 2018 58 2019 49 2020 41 Tổng 251 Nguồn: Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Ghi ... sơ thẩm vụ án hình 2.2 Thực tiễn thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 2.2.1 Khái quát tình hình xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm. .. luật tố tụng hình Việt Nam thực hành quyền cơng tố giai đoạn xét xử sơ thẩm .32 2.2 Thực tiễn thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu huyện Chơn Thành, tỉnh. .. quyền công tố VKSND cấp huyện giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu theo quy định BLTTHS vấn đề này; thực tiễn thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.,

Hình ảnh liên quan

LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Xem tại trang 1 của tài liệu.
Ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số: 8.38.01.04 - Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

g.

ành: Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số: 8.38.01.04 Xem tại trang 2 của tài liệu.
DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu - Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

hi.

ệu Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 2.2. Tỷ lệ số vụ án/bị cáo XPSH bị VKSND huyện Chơn Thành kháng nghị phúcthẩm NămSố kháng nghị về án XPSH/tổng - Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bảng 2.2..

Tỷ lệ số vụ án/bị cáo XPSH bị VKSND huyện Chơn Thành kháng nghị phúcthẩm NămSố kháng nghị về án XPSH/tổng Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 2.3. Tỷ lệ Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung các vụ án XPSH/số VKS truy tố NămSố vụ án XPSH/Số vụ án - Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bảng 2.3..

Tỷ lệ Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung các vụ án XPSH/số VKS truy tố NămSố vụ án XPSH/Số vụ án Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 2.4. Tỷ lệ số vụ án XPSH bị Tòa án cấp phúcthẩm hủy án NămSố vụ bị Tòa án cấp - Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bảng 2.4..

Tỷ lệ số vụ án XPSH bị Tòa án cấp phúcthẩm hủy án NămSố vụ bị Tòa án cấp Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 2.5. Tỷ lệ số vụ án XPSH bị VKSND tỉnh Bình Phước kháng nghị NămSố vụ bị VKSND tỉnh Bình - Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bảng 2.5..

Tỷ lệ số vụ án XPSH bị VKSND tỉnh Bình Phước kháng nghị NămSố vụ bị VKSND tỉnh Bình Xem tại trang 82 của tài liệu.

Mục lục

Xem thêm