0

TIỂU LUẬN môn tâm lý học tư PHÁP đề tài đặc điểm tâm lý của PHẠM NHÂN và tập THỂ PHẠM NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH cải tạo

31 4 0
  • TIỂU LUẬN môn tâm lý học tư PHÁP đề tài đặc điểm tâm lý của PHẠM NHÂN và tập THỂ PHẠM NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH cải tạo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:02

BỘ CƠNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH . KHOA LUẬT TIỂU LUẬN MÔN: TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP ĐỀ TÀI: ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA PHẠM NHÂN VÀ TẬP THỂ PHẠM NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH CẢI TẠO Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp: DHLKT14A GVHD: PGS.TS Phan Thị Tố Oanh Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH . KHOA LUẬT TIỂU LUẬN MƠN:TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP ĐỀ TÀI: ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA PHẠM NHÂN VÀ TẬP THỂ PHẠM NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH CẢI TẠO DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV 01 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 18040241 02 Nguyễn Viết Dũng 18080901 03 Hoàng Thị Hồng Hà 18042471 04 Lê Thị Huyền Lanh 18066511 05 Nguyễn Chánh Liêm 18086081 06 Đỗ Nguyễn Duy Phương 18072141 07 Trương Thị Ngọc Trinh 18088571 Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành tri ân quý lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM quý thầy cô tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em hoàn thành tiểu luận cách tốt đẹp Đặc biệt chúng em xin cảm ơn cô Phan Thị Tố Oanh tận tâm bảo hướng dẫn chúng em hoàn thành đề tài nghiên cứu Nhờ lời hướng dẫn tận tâm cô mà chúng em hồn thành tiểu luận cách tốt Một lần chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô! Bài tiểu luận chúng em thực thời gian ngắn ngủi với vốn kiến thức cịn hạn hẹp Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp bạn để chúng em hoàn thiện rút kinh nghiệm cho Chúng em xin chân thành cảm ơn! Nhâ ̣n xét của giảng viên bô ̣ môn: Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài .5 Mục tiêu nghiên cứu .6 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 6 Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG 1.1 Khái niệm chung 1.2 Cấu trúc tâm lý hoạt động cải tạo 1.3 Đặc điểm tâm lý phạm nhân nhóm phạm nhân 14 1.3.1 Đặc điểm tâm lý phạm nhân .14 1.3.2 Đặc điểm tâm lý nhóm phạm nhân 18 1.4 Ý nghĩa, tầm quan trọng đặc điểm tâm lý phạm nhân tập thể phạm nhân trình cải tạo 20 1.4.1 Nâng cao hiệu cho công tác giáo dục phạm nhân trình cải tạo .20 1.4.2 Nâng cao công tác đào tạo cán quản giáo 22 1.4.3 Góp phần cơng tác đấu tranh, phát tội phạm 23 1.5 Một số vấn đề tái hòa nhập cộng đồng .23 PHẦN KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày vấn đề nhân cách nhiều khoa học quan tâm nghiên cứu Trong trình phát triển khoa học, đặc biệt khoa học xã hội, nghiên cứu người nói chung nhân cách, tâm lý nói riêng địi hỏi tất yếu Ở Việt Nam, nghiệp đổi đất nước, Đảng Nhà nước đặc biệt coi trọng nguồn lực người Muốn cơng nghiệp hố, đại hố đất nước thành cơng phải đặt người lên vị trí trung tâm, phải có người đạo đức trí tuệ Xây dựng người xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải gắn liền với xây dựng nhân cách phát triển hài hoà Trong khoa học tâm lý, nhân cách vấn đề trung tâm rộng lớn, chuyên ngành lại sâu vào lĩnh vực khác Giống chuyên ngành khác, tâm lý học pháp lý nghiên cứu nhân cách đối tượng mà hướng tới nhân cách người tham gia tố tụng như: bị can, bị cáo, người phạm tội, luật sư, kiểm sát viên Trong nhóm xã hội, phạm nhân nhóm người đặc biệt Họ người phạm lỗi lầm nghiêm trọng khứ, bị đưa xét xử, bị kết án tù phải chấp hành hình phạt tù trại giam Theo nhà tâm lý học pháp lý, phạm nhân có nhiều nét nhân cách tiêu cực, có nhiều biểu lệch lạc lĩnh vực động Ngoài ra, tâm lý học tội phạm từ lâu tồn quan điểm cho rằng, phạm nhân người có nhiều điểm tâm lý khơng phù hợp với u cầu, địi hỏi xã hội nguyên nhân đưa họ đến hành vi phạm tội Thời gian phạm nhân chấp hành hình phạt trại giam thời gian diễn nhiều diễn biến tâm lý phức tạp người họ Đây có lẽ lí khiến khơng nhà tâm lý học chọn phạm nhân làm khách thể nghiên cứu, chí tâm lý học cịn xuất nhiều chuyên ngành nghiên cứu phạm nhân: tâm lý học tội phạm, tâm lý học cải tạo Và hơm nhóm xin tìm hiểu đề tài “đặc điểm tâm lý phạm nhân tập thể phạm nhân trình cải tạo” Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ đặc điểm tính cách, tâm lý phạm nhân, điểm tích cực, tiêu cực Từ đó, đưa kiến nghị cho cơng tác giáo dục, cải tạo phạm nhân trại giam, trại cải tạo Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát sở lý luận chung tâm lý học, tâm lý phạm nhân - Khảo sát thực trạng nghiên cứu phạm nhân số khía cạnh: đặc điểm nhân cách, nguyên nhân tâm lý – xã hội dẫn đến hành vi phạm tội, thay đổi tâm lý thời gian chấp hành hình phạt tù, cải tạo trại giam, trại giáo dưỡng - Đưa số kiến nghị để nâng cao hiệu trình giáo dục cải tạo phạm nhân Đối tượng nghiên cứu Phạm nhân tập thể phạm nhân nhà tù, trại giam, trung tâm cải tạo Và tình hình chấp hành hình phạt ,đặc điểm tâm lý họ Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: đánh giá thực trạng giam giữ phạm nhân trại giam thuộc công an đời sống sinh hoạt tập thể ngày họ - Về thời gian: tiến hành khảo sát tiểu luận tiến hành trại giam thuộc cơng an địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp sử dụng văn bản, tài liệu lưu trữ - Tổng hợp, thống kê phân tích số liệu - Phương pháp nghiên cứu hồ sơ phạm nhân - Phương pháp vấn - Phương pháp quan sát PHẦN NỘI DUNG 1.1 Khái niệm chung Phạm nhân người bị Tịa án tun có tội phải chịu hình phạt án có hiệu lực pháp luật Đây người có khiếm khuyết nhân cách, có đặc điểm tâm lý tiêu cực, thói quen xấu chúng nguyên nhân bên đưa họ đến lỗi lầm Cũng lệch lạc tâm lý mà họ người không phù hợp với yêu cầu xã hội, mâu thuẫn đối kháng với chuẩn mực xã hội Tập thể phạm nhân bị tước quyền tự tập trung giam giữ để cải tạo hình thành nên nhóm phạm nhân Cải tạo tên gọi hình thức giam giữ mà pháp luật thực phận nhân vật bị kết án cách hành vi vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã hội Đây hình thức xử phạt hay răn đe giam giữ kết hợp giáo dục lao động bắt buộc 1.2 Cấu trúc tâm lý hoạt động cải tạo Cấu trúc tâm lý giai đoạn cải tạo bao gồm hoạt động là: giáo dục, thiết kế, nhận thức hoạt động bổ trợ là: giao tiếp, tổ chức chứng nhận a Đặc điểm hoạt động giáo dục Mục đích hoạt động giáo dục giai đoạn cải tạo giáo dục, cảm hóa phạm nhân, đảm bảo cho họ không tái phạm sau mãn hạn tù Giáo dục phạm nhân mảng công tác bao gồm tổng thể hoạt động từ tiếp nhận phạm nhân vào trại giam đến tổ chức phân loại, thực chế độ sách, giáo dục trị, pháp luật, văn hóa, đạo đức, lối sống v.v Đây coi nhiệm vụ khó khăn, phức tạp trại giam, mục đích là: Thay đổi nhận thức, tư tưởng, tình cảm khơng đúng, hướng tới phục hồi hoàn thiện nhân cách nhằm triệt tiêu lệch lạc hình thành tâm lý phạm nhân, hình thành phẩm chất tâm lý tích cực, phù hợp với yêu cầu xã hội Giáo dục người bình thường khó, giáo dục phạm nhân - người lầm lạc tính cách, nhận thức - cịn khó khăn gấp Vị trí hoạt động cấu trúc tâm lý hoạt động cải tạo: Xuất phát từ nhiệm vụ hoạt động giáo dục giai đoạn cải tạo, cải tạo phạm nhân hoạt động giáo dục chiếm vị trí chủ đạo, hoạt động quan trọng nhất, thực chức Chủ thể tiến hành hoạt động giáo dục cán bộ, giám thị, quản giáo trại cải tạo Đối tượng giáo dục giai đoạn cải tạo phạm nhân Hoạt động giáo dục mang tính chất cưỡng chế Nếu giai đoạn điều tra giai đoạn xét xử, hoạt động giáo dục mang tính chất thuyết phục, nghĩa đường phân tích, giải thích, cung cấp thơng tin, gợi tình cảm tích cực để giúp bị can, bị cáo nhận thức lỗi lầm mình, có thái độ đắn với thân, giai đoạn cải tạo, hoạt động giáo dục mang tính chất cưỡng chế Điều kiện giáo dục phạm nhân chế độ giam giữ, lao động, học tập sinh hoạt đặc biệt điều kiện trại cải tạo Xét từ góc độ tâm lý khơng phải điều kiện lý tưởng cho việc cải tạo phạm nhân: + Song song với việc cải tạo phạm nhân, cịn phải trừng trị họ họ gây Họ khao khát trở lại sống bình thường công dân, lao động kiếm sống cách lương thiện, chăm sóc gia đình cống hiến cho xã hội Nhưng họ bị tước quyền công dân, nhu cầu sinh hoạt thỏa mãn mức độ khiêm tốn Chính thiếu thốn nhu cầu vật chất cản trở hình thành phạm nhân nhu cầu giá trị tinh thần Trong điều kiện tinh thần câu nói cụ: “có thực vực đạo” có lẽ phù hợp mức độ định Hơn nữa, nhiều trường hợp, trừng trị phạm nhân dẫn đến mặc cảm tâm lý họ: họ thấy không xã hội tơn trọng, bị người kì thị phạm tội, người xung quanh ln có ánh nhìn khơng thiện cảm dành cho họ, thái độ khơng tốt ln tìm cách xa lánh họ, thân họ lại trạng thái tâm lý phức tạp mặc cảm lỗi lầm trước oán người, hận đời, đặc biệt người chịu cảnh gia đình tan vỡ, bị người thân ruồng bỏ thời gian tù dẫn đến trạng thái chán nản, buông xuôi … Ai có lịng tự trọng mặc cảm làm cho phạm nhân khơng có thái độ tích cực việc cải tạo, dễ nảy sinh tâm lý buông xuôi, bỏ mặc + Điều kiện sinh hoạt phạm nhân trại cải tạo môi trường lành mạnh cho việc giáo dục họ: Nhà giam ví “trận địa” đối tượng bị quản lý thành phần bất hảo xã hội Thậm chí có người mắc bệnh tâm thần, nhiễm HIV… Có phạm nhân họ giả vờ ngoan ngoãn, chấp hành, thực chất làm cán trại giam cảnh giác để bỏ trốn Khơng người tỏ chán nản, quậy phá, đánh Trong số cịn có người nhiễm HIV Chẳng phải phạm nhân đưa vào trại giam chấp hành quy định Hằng ngày, phạm nhân giao tiếp sinh hoạt với phạm nhân khác-là người có lệch lạc nhân cách, chuẩn mực Sống mơi trường khó nói rằng, phạm nhân khơng bị “lây nhiễm” thói hư, tật xấu từ phạm nhân khác Phân tích điều kiện hoạt động giáo dục giai đoạn cải tạo cho thấy chưa có điều kiện biện pháp phù hợp để cải tạo phạm nhân b Đặc điểm hoạt động thiết kế Trong giai đoạn cải tạo, hoạt động thiết kế có đặc điểm, đặc trưng sau đây: Chủ thể tiến hành: cán giám thị, quản giáo trại cải tạo Vị trí cấu trúc: hoạt động thiết kế chiếm vị trí quan trọng, hoạt động cấu trúc Bởi vì, nội dung hoạt động thiết kế giai đoạn cải tạo dự đoán, lập kế hoạch giáo dục, đưa định nhằm mục đích giáo dục, cải tạo phạm nhân Giúp cho cán giám thị, quản giáo trại giam có thêm hiểu biết định phạm nhân lập kế hoạch đưa định phù hợp với phạm nhân, nhóm phạm nhân 10 Ví dụ: Phạm nhân hy vọng vụ án xem xét lại có thay đổi tích cực phạm nhân, hy vọng thời gian chấp hành hình phạt giảm xuống, có thêm yếu tố nhẹ hình phạt Trơng chờ nỗi chịu đựng người, bồn chồn, chờ đợi mong ngóng thay đổi tích cực Trong trường hợp kéo dài vơ vọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến phạm nhân, làm phạm nhân bị căng thẳng trở nên tuyệt vọng Trạng thái bi quan tuyệt vọng Trạng thái thường biểu chán trường, thụ động, thờ ơ, bất cần phạm nhân hoạt động trại giam gây khó khăn cho việc giáo dục phạm nhân Các tác động giáo dục phạm nhân trạng thái bi quan, tuyệt vọng họ khó đạt kết mong muốn Thái độ sống tiêu cực ln nhìn nhận vấn đề cách trầm trọng đến mức giải Ở số phạm nhân trạng thái đưa họ đến hành động liều lĩnh, quẫn Họ làm chuyện gây tổn thương cho thể hay bạn chung trại, có hành động khó kiểm sốt, ảnh hưởng đến hoạt động phạm nhân trình chấp hành hình phạt trại giam Trạng thái buồn, nhớ nhà, thèm khát sống tự Sự tương phản sâu sắc sống tự trước sống trại giam ln gợi hình ảnh sống trước với gia đình, người thân, bạn bè Một số phạm nhân thường đắm nỗi nhớ gia đình, bạn bè, dẫn đến thái độ thiếu tích cực, thờ khơng quan tâm đến hoạt động trại Nỗi buồn nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ sống tự giúp phạm nhân thấy mát to lớn, họ phải trả cho lỗi lầm Họ không cảm nhận quan tâm, ấm áp mà gia đình mang lại Họ phải thích nghi với sống trại giam, phải tuân thủ quy định nghiêm ngặc trại, khơng cịn có tự do, phải thực lao động Họ phải thời gian để làm quen với cá nhân trại giam, có cịn bị bắt nạt, uy hiếp trại, không nhận che chở bảo bọc gia đình Làm phạm nhân ln có suy nghĩ nhớ nhà, khao khát đợc tự trở bên gia đình 17 Các trạng thái tâm lý nêu xuất vào khoảng thời gian khác trình chấp hành án phạt tù, thường xuyên thời kỳ đầu phạm nhân đến trại Dưới tác động biện pháp giáo dục trại, tâm lý phạm nhân nói chung trạng thái nêu nói riêng dần chuyển biến theo hướng có lợi cho việc tiếp nhận tác động giáo dục c Các giai đoạn chuyển biến tâm lý phạm nhân Về mặt nguyên tắc, tác động hệ thống biện pháp giáo dục, phạm nhân diễn trình chuyển biến tâm lý theo hướng tích cực: mặt xấu, tiêu cực dần hạn chế loại bỏ; mặt tốt, tích cực củng cố, phát huy Quá trình bao gồm bốn giai đoạn -Giai đoạn thích nghi với điều kiện sống nơi giam giữ - cải tạo Đây giai đoạn đầu trình chấp hành án tù phạt Ở giai đoạn phạm nhân cảm nhận cách sâu sắc thay đổi lối sống, thói quen hạn chế nhu cầu Chế độ phần ăn, khu vực ở, sinh hoạt bị thay đổi so với xã hội Phạm nhân phải tuân thủ theo quy định trại giam Phạm nhân cảm thấy bị ức chế, căng thẳng họ trở nên dễ phản ứng, dễ bị kích động xuất vi phạm quy định trại Không chấp nhận sống tù túng nên họ tìm cách bỏ trốn chống đối Một số khác lại sống thu mình, mang tâm lý mặc cảm, đau đớn, dằn vặt Các tác động giai đoạn chủ yếu nhằm giúp phạm nhân thích nghi với điều kiện sống trại -Giai đoạn xuất quan tâm hoạt động trại Cuối giai đoạn thích nghi, phạm nhân dần chấp nhận sống thực mình, chấp nhận điều kiện sống trại Họ bắt đầu quan tâm đến diễn xung quanh, đến cơng việc giao Nói cách khác, họ dần vào nề nếp thiết lập trại, tiếp nhận hoạt động giáo dục với thái độ không thờ Ở giai đoạn này, tác động giáo dục bắt đầu đem lại kết định -Giai đoạn kết hợp tác động giáo dục từ bên ngồi với q trình tự giáo dục 18 Ở giai đoạn phạm nhân nhận thức cần thiết phải thay đổi thân, thay đổi lối sống cách suy nghĩ trước Ngoài việc tự giác tham gia vào hoạt động trại, phạm nhân cịn có nỗ lực để tự giáo dục Phạm nhân tìm thấy niềm vui sống cơng việc trại Vì vậy, biện pháp giáo dục giai đoạn thường đạt hiệu cao -Giai đoạn trước mãn hạn tù Sự trông mong ngày mãn hạn tù làm cho ngày tháng lại trại trở nên nặng nề phạm nhân Bên cạnh phạm nhân cịn băn khoăn, lo nghĩ sống tương lai, thái độ người thân, bạn bè cộng đồng nói chung với họ Vì vậy, giai đoạn tâm lý phạm nhân căng thẳng, tính phản ứng, tính dễ bị kích động tăng lên Từ đưa đến hành động, việc làm thiếu cân nhắc phạm nhân Tóm lại, thời gian chấp hành án phạt tù trại giam, tâm lý phạm nhân có nhiều nét đặc trưng Việc nắm vững đặc điểm sở tìm hiểu mức độ biểu chúng phạm nhân cụ thể có ý nghĩa quan trọng công tác giáo dục phạm nhân cán giáo dục, quản giáo trại giam 1.3.2 Đặc điểm tâm lý nhóm phạm nhân Cơng tác giáo dục phạm nhân có hiệu có kết hợp chặt chẽ việc giáo dục phạm nhân với nhóm phạm nhân Vì vậy, cơng tác giáo dục phạm nhân trại giam không tính đến đặc điểm tâm lý nhóm phạm nhân Nhóm phạm nhân có đặc điểm sau đây: -Phạm nhân khơng thể tự lựa chọn hay thay đổi nhóm Việc tổ chức nhóm phạm nhân, chuyển phạm nhân từ phận sang phận khác ban giám thị trại định phạm nhân buộc phải thực định Tại điểm b, khoản 2, Điều 17 Luật thi hành án hình 2019 có quy định giám thị trại giam có quyền hạn này: “Ra định phân loại tổ chức giam giữ phạm nhân theo loại” Đây quyền hạn giám thị trại giam, phạm nhân phải tuân theo quy định trại giam 19 - Hoạt động nhóm phạm nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định chế độ giam giữ Theo thông tư số 17/2020/TT-BCA quy định phạm nhân phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ hướng dẫn cán sở giam giữ, phải chấp hành nghiêm quy định trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ - Cải tạo, tuân thủ quy định trại chịu kiểm tra, giám sát chặt chẽ ban giám thị trại Tại khoản Điều 32 Luật thi hành án hình 2019 quy định chế độ lao động phạm nhân có quy định: Phạm nhân lao động phải giám sát, quản lý trại giam, trại tạm giam Tránh lười biếng phạm nhân, hiệu lao động làm việc khơng cao, nhiều phạm nhân có thái độ dửng dưng khơng có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không tuân thủ quy định trại khơng giữ an ninh, trật tự vốn có trại giam Trại giam phải áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho phạm nhân - Các định nhóm phạm nhân khơng ban giám thị trại phê chuẩn khơng có hiệu lực Giám thị trại giam điều hành, định vấn đề thuộc hoạt động trại giam khuôn khổ pháp luật chịu trách nhiệm toàn hoạt động trại giam theo quy định pháp luật thi hành án phạt tù nên phải ban giám thị phê chuẩn định nhóm phạm nhân có hiệu lực - Nhóm phạm nhân khơng thể tự nhân danh quan hệ với nhóm khác ngồi trại Vì nhóm phạm nhân tập thể người, tổ chức, pháp nhân, khơng có đăng ký không pháp luật pháp luật công nhận địa vị pháp lý nên khơng thể nhân danh làm việc - Các thành viên nhóm phạm nhân có lệch lạc tâm lý chuẩn mực hành vi Người phạm tội bị kết án, điều đồng nghĩa với việc, họ xác định người có lệch lạc chuẩn mực đạo đức hành vi Họ người có hại cho xã hội Muốn để xã hội chấp nhận họ thành viên việc cải tạo lại họ điều bắt buộc đảm bảo chế độ đặc biệt trại cải tạo Trong trình chấp hành án phạt tù trại giam, phạm nhân bị 20 buộc phải lao động, học tập, phải thực nhiều công việc khác để thay đổi thân Tuy nhiên, tùy theo mức độ lệch lạc khác nhân cách phạm nhân khác mà cán quản giáo áp dụng biện pháp có mức độ cưỡng chế khác Ví dụ, phạm nhân có mức án hai hay ba năm tù mức độ lệch lạc nhân cách họ khơng nhiều hơn, áp dụng biện pháp mang tính thuyết phục nhiều Cịn phạm nhân có mức án từ mười hay mười lăm năm trở lên lệch lạc nhân cách họ lớn cần phải áp dụng biện pháp mang tính cưỡng chế mạnh, đặc biệt giai đoạn đầu trình cải tạo - Giữa thành viên nhóm phạm nhân tồn mâu thuẫn quan hệ, xung đột giao tiếp Xung đột nảy sinh phạm nhân, nhóm phạm nhân với nhóm phạm nhân khác, phạm nhân với quản giáo - Trong nhóm phạm nhân cải tạo tồn nhóm nhỏ Trong điều kiện trại cải tạo, mối quan hệ giao tiếp phạm nhân với xã hội tạm thời chấm dứt Để thoả mãn nhu cầu giao tiếp, phạm nhân thường gắn bó với thành nhóm nhỏ Song nhóm phạm nhân cịn phổ biến nhóm tiêu cực “lãnh đạo” “đại ca”: phạm nhân tìm cách (thường sức mạnh) lôi kéo, khống chế phạm nhân khác, buộc họ phải phục tùng mình, phục vụ cho ý đồ riêng mình, ngấm ngầm chống đối giám thị, quản giáo Những nhóm phạm nhân khơng gây chia rẽ nhóm phạm nhân, mà ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục phạm nhân khác 1.4 Ý nghĩa, tầm quan trọng đặc điểm tâm lý phạm nhân tập thể phạm nhân trình cải tạo 1.4.1 Nâng cao hiệu cho công tác giáo dục phạm nhân trình cải tạo Trong trình cải tạo, phạm nhân đặc điểm tâm lý riêng Theo q trình cải tạo, phạm nhân có chuyển biến tâm lý dẫn đến hành vi thể bên khách quan cho việc cải tạo Việc nắm bắt tâm lý họ giúp cán quản giáo đưa biện pháp giáo 21 dục phù hợp, từ nâng cao hiệu cải tạo cho phạm nhân Ví dụ việc quản giáo gặp trường hợp phạm nhân người có thái độ tiêu cực án mức hình phạt chấp hành Những phạm nhân cho rằng, họ bị oan mức hình phạt mà họ phải chấp hành nghiêm khắc, không tương xứng với tính chất mức độ lỗi lầm họ Những phạm nhân thường có biểu ức chế, dễ có phản ứng chống đối quản giáo Trong trường hợp này, sau hiểu tâm lý phạm nhân, cán quản giáo áp dụng biện giáo dục mềm mỏng như: cho họ tìm hiểu quy định pháp luật giải thích cho họ hiểu họ phải chịu hình phạt vậy, để phạm nhân tham gia hoạt động tập thể lao động làm xóa trạng thái tâm lý ức chế từ cho thấy việc cải tạo khơng phải hình phạt nặng nề họ nghĩ Khi phạm nhân cởi bỏ trạng thái tâm lý tiêu cực ban đầu trình cải tạo đạt hiệu tốt Đối với nhóm phạm nhân, từ đặc điểm tâm lý phạm nhân mà ban giám thị trại định xếp họ vào nhóm phù hợp Việc xếp vào nhóm phạm nhân có tâm lý phù hợp giúp phạm nhân cảm thấy thích nghi với hồn cảnh sống trại cải tạo Tạo mơi trường đồng cảm, gắn bó gia đình thu nhỏ cho nhóm phạm nhân cải tạo, họ cảm thấy yêu quý trọng sống Con người chịu ảnh hưởng lớn tâm lý đám đông, phạm nhân nhận thấy phạm nhân khác nhóm có chuyển biến tâm lý tốt lên họ dễ bị ảnh hưởng theo Qua thúc đẩy tinh thần tích cực cải tạo cho nhóm phạm nhân, bảo ban thực tốt quy định, công việc trình cải tạo Việc nghiên cứu đặc điểm tâm lý phạm nhân thời gian dài giúp củng cố, gia tăng biện pháp giáo dục phạm nhân Hình thành biện pháp giáo dục theo hệ thống khoa học Tác động đến không một, nhóm phạm nhân mà cho tồn khu cải tạo Khi hình thành biện pháp nghiên cứu theo hệ thống khoa học việc áp dụng cho việc cải tạo phạm nhân tương lai đơn giản dễ dàng Khi cán quản giáo gặp phạm nhân A có đặc điểm tâm lý giống phạm nhân B cải tạo 22 trước áp dụng biện pháp tương tự để dễ dàng đưa biện pháp giáo dục cho trình cải tạo phạm nhân A Điều khơng giúp cho q trình cải tạo tốt phạm nhân A mà giúp cho cán quản giáo tiết kiệm thời gian công sức, từ có nhiều quỹ thời gian để thực công tác cải tạo cho nhiều phạm nhân khác Biện pháp tương tự dễ dàng áp dụng nhóm phạm nhân Việc phân nhóm phạm nhân theo đặc điểm tâm lý giống cho ta khả áp dụng biện pháp giáo dục cải tạo chung cho nhóm Họ khơng có cảm giác bị phân biệt đối xử Phạm nhân tự có trách nhiệm thực chung cho biện pháp giáo dục với phạm nhân khác Hiệu biện pháp giáo dục, cải tạo từ mà nâng cao Tâm lý có nguồn phát sinh hành vi, ta có tâm lý, suy nghĩ tiêu cực hành động thể bên ngồi tiêu cực theo Ví dụ phạm nhân lần phải vô trại cải tạo Họ hình thành nhiều tâm lý tiêu cực từ việc hạn chế lại đến việc phải thực theo mệnh lệnh, nội quy cải tạo Phạm nhân mang tâm lý bực bội, ức chế, chống đối hành vi thể bên la hét, đập phá, không thực nội quy trại cải tạo Điều không ảnh hưởng đến phạm nhân mà ảnh hưởng đến nhiều phạm nhân khác chung phòng cải tạo Họ dễ bị kích động khó chịu theo tâm lý tiêu cực phạm nhân Dẫn đến tăng áp lực quản lý quản giáo, giảm hiệu biện pháp giáo dục áp dụng Vì để khắc phục tình trạng việc nghiên cứu đặc điểm tâm lý phạm nhân nhóm phạm nhân Khi hiểu rõ tâm lý phạm nhân diễn biến cán quản giáo đưa biện pháp kịp thời, ngăn chặn tình trạng ảnh hưởng đến phạm nhân khác Nghiên cứu đặc điểm tâm lý phạm nhân theo từ giai đoạn cải tạo quan trọng Khi ta nắm rõ chuyển biến tâm lý phạm nhân qua giai đoạn ta biết phạm nhân trình cải tạo hay chống đối Các quản giáo tìm nguyên nhân dẫn đến chuyển biến tâm lý phạm nhân Phạm nhân bị ảnh hưởng tâm lý môi trường xung quanh, hay biện pháp giáo dục chưa phù hợp Ngược lại việc phạm nhân có 23 diễn biến tâm lý tích cực cho thấy trình giáo dục cải đường cần tiếp tục pháp huy giai đoạn Việc nghiên cứu đặc điểm tâm lý phạm nhân có vai trị gắn bó chặt chẽ với biện pháp giáo dục cải tạo phạm nhân Nghiên cứu kỹ, hiểu rõ tâm lý phạm nhân biện pháp giáo dục hiệu 1.4.2 Nâng cao công tác đào tạo cán quản giáo Để trở thành người cán quản giáo bên cạnh phải đáp ứng điều kiện mặt quy định pháp luật, cán quản giáo cần có phẩm chất cần thiết Trong việc cán quản giáo người phải am hiểu tâm lý người, tâm lý phạm nhân vô quan trọng Việc nghiên cứu đặc điểm tâm lý phạm nhân nhóm phạm nhân q trình cải tạo góp phần lớn cho công tác đào tạo cán quản giáo Trong trình đào tạo, nghiên cứu sâu, hiểu rõ tâm lý phạm nhân vào thực tiễn công việc dễ dàng hiệu cao Việc giáo dục phạm nhân trước hết giáo dục tinh thần, giáo dục nhân cách Quá trình giáo dục phạm nhân trình tác động vào nhận thức, cảm tình, ý chí, tính cách, thói quen, lối sống, giới quan họ để họ thay đổi Do kỹ hiểu biết tâm lý người, hiểu tâm lý phạm nhân kĩ mà cán quản giáo cần phải có Vì khơng nắm bắt tâm lý phạm nhân cán quản giáo đưa biện pháp giáo dục cải tạo không phù hợp Dẫn đến việc cải tạo phạm nhân không đạt ý nghĩa cuối mà mang lại biến người phạm tội trở thành người lương thiện có ích Việc nghiên cứu đặc điểm tâm lý phạm nhân trình cải tạo theo hệ thống khoa học làm sở đào tạo mặt tâm lý cho cán quản giáo Từ việc nắm rõ hệ thống tâm lý cán quản giáo dễ dàng hình thành biện pháp giáo dục cho phù hợp với hồn cảnh người Cán quản giáo khơng phải lúng túng gặp tình trạng phạm nhân có tâm lý ức chế, chống đối Hệ thống đặc điểm tâm lý phạm nhân ngày củng cố, truyền lại kiến thức kinh nghiệm quý giá cho hoạt động đào tạo cán quản giáo tương lai 24 1.4.3 Góp phần cơng tác đấu tranh, phát tội phạm Nghiên cứu đặc điểm tâm lý phạm nhân nhóm phạm nhân lưu trữ lại liệu liên quan đến tâm lý phạm nhân, nhóm phạm nhân Những liệu có giá trị quan trọng việc đấu tranh, phát tội phạm Trong trình cải tạo, phạm nhân có đặc điểm tâm lý tiêu cực kéo dài, không chịu thay đổi Tại trại giam họ không quan tâm đến việc tự giáo dục, tự thay đổi thân Đối với phạm nhân quan quản lý trại cải tạo cần đặt biệt quan tâm lưu lại đặt điểm tâm lý họ Trong tương lai khả cao họ tiếp tục thực hành vi phạm tội Từ đưa biện pháp ngăn chặn kịp thời để đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội, tránh tình trạng phạm nhân tái phạm nhiều lần Bên cạnh vụ án không xác định người thực Thông qua đặc điểm tâm lý phạm nhân cải tạo ta rà sốt đối tượng tình nghi Từ phát đối tượng có đặc điểm tâm lý tương đồng với phạm nhân cải tạo Giúp quan điều tra nâng cao công tác điều tra, phòng ngừa phát tội phạm 1.5 Một số vấn đề tái hòa nhập cộng đồng Vấn đề thích nghi với mơi trường xã hội người chấp hành xong án phạt tù có ý nghĩa to lớn cơng tác phịng ngừa tái phạm Có thể nói rằng, người sau chấp hành xong án phạt tù lại phạm tội mới, họ thể thích nghi với mơi trường xã hội sau thời gian trại Để giúp người chấp hành xong án phạt tù thích nghi với điều kiện sống bình thường xã hội, cuối thời gian chấp hành án phạt tù cần phải chuẩn bị tâm lý cho họ Sự chuẩn bị tâm lý nhằm tích cực hóa tâm lý phạm nhân, điều chỉnh tình cảm, thói quen, trạng thái tâm lý họ, tạo tâm ứng xử điều kiện mới.Với giúp đỡ vậy, phạm nhân xuất tâm sẵn sàng sống điều kiện mới, đảm bảo hịa nhập nhanh chóng phạm nhân vào môi trường xã hội Sự chuẩn bị tâm lý cần thiết trước điều kiện mới, môi trường mới, người gặp phải khó khăn mà họ chưa sẵn sàng khắc phục Đối với phạm nhân, tình thường xảy bất ngờ, gây 25 phản ứng không phù hợp với tình chuẩn mực xã hội Những phản ứng thường tăng cường thái độ thiếu tôn trọng người xung quanh người mãn hạn tù Người mãn hạn tù bắt đầu đánh giá xử người khác không kéo theo hành động không Để chuẩn bị tâm lý sống điều kiện cho phạm nhân mãn hạn tù, cần tích cực hóa nhân cách họ Khi trò chuyện với phạm nhân giám thị, quản giáo nên gợi lên tốt họ nhắc lại công lao họ trước đây, kích thích tình cảm tốt đẹp, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng, phạm nhân xứng đáng với tin tưởng người thầy giáo dục, giúp đỡ họ thời gian trại Quá trình thích nghi với mơi trường xã hội người mãn hạn tù phụ thuộc vào ba nhóm yếu tố : Các đặc điểm nhân cách người mãn hạn tù : giới quan, nét tính cách, kiểu khí chất, ý thức pháp luật, đạo đức, thói quen… Điều kiện mơi trường bên ngồi bao quanh người mãn hạn tù: nhà ở, việc làm, gia đình mối quan hệ với gia đình, quan tâm giúp đỡ quyền tổ chức xã hội… Những điều kiện trại giam nơi người mãn hạn tù chấp hành hình phạt tù như: tổ chức q trình lao động, đặc điểm nhóm phạm nhân, thời gian chấp hành hình phạt, tác động giáo dục… ảnh hưởng đến xử họ tháng sau mãn hạn tù Thời kỳ khó khăn q trình thích nghi với môi trường xã hội người mãn hạn tù tháng sau rời khỏi trại Nó địi hỏi quan tâm đặc biệt quyền, tổ chức xã hội địa phương nơi người mãn hạn tù trở sinh sống, tình cảm yêu thương, đùm bọc người thân, thái độ thân thiện, độ lượng sẵn sàng giúp đỡ người xung quanh Q trình thích nghi xã hội xem thành công quan hệ xã hội lành mạnh thiết lập người mãn hạn tù không tồn lệch lạc đáng kể, người mãn hạn tù cắt đứt mối quan hệ với lối sống tội lỗi khơng có vi phạm pháp luật quan trọng 26 PHẦN KẾT LUẬN Qua nghiên cứu giúp ta có thêm kiến thức tâm lý phạm nhân tập thể phạm nhân trình cải tạo Giúp ta hệ thống tốt cấu trúc tâm lý hoạt động cải tạo bao gồm: Hoạt động giáo dục, hoạt động thiết kế, hoạt động nhận thức Các hoạt động có đặc điểm bật riêng giai đoạn, xong có bổ trợ tương tác qua lại lẫn trình cải tạo phạm nhân Hoạt động giáo dục giai đoạn cải tạo mang tính cưỡng chế tác động trực tiếp đến vấn đề tâm lý phạm nhân Hoạt động bị ảnh hưởng lớn điều kiện sinh hoạt hoạt phạm nhân, mà đa phầnlà chưa có điều kiện biện pháp phù hợp để cải tạo phạm nhân Hỗ trợ cho hoạt động giáo dục hoạt động thiết kế Hoạt động có nhiệm vụ dự đoán lập kế hoạch tiến hành biện pháp giáo dục phạm nhân 27 nhóm phạm nhân Bên cạnh hoạt động thiết kế nơi đưa định cần thiết để đảm bảo hiệu cho trình giáo dục phạm nhân Cơ sở hoạt động giáo dục hoạt động nhận thức Nội dung nghiên cứu hoạt động nhận thức trình cải tạo nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện, hoàn cảnh sống, quan hệ giao tiếp trại phạm nhân Từ giúp ta hiểu rõ tâm lý phạm nhân xác định, điều chỉnh biện pháp giáo dục cần thiết họ Sau nắm rõ cấu trúc tâm lý hoạt động cải tạo, ta dễ dàng sâu vào diễn biến tâm lý phạm nhân nhóm phạm nhân Ở trại cải tạo phạm nhân có trạng thái tâm lý định như: ức chế, nơn nóng, ăn năn hối hận, nhớ nhà, muốn tự bi quan tuyệt vọng Từ biểu tâm lý chia phạm nhân thành ba nhóm Nhóm thứ phạm nhân nhận thức sai có thái độ ăn năn hối cải Nhóm thứ hai phạm nhân có suy nghĩ tiêu cực, khơng chấp nhận án phạt nhận Nhóm thứ ba phạm nhân có định hướng phạm tội bền vững Trong trình cải tạo phạm nhân có chuyển biến tâm lý qua giai đoạn Nắm bắt tâm lý phạm nhân, nhóm phạm nhân, giai đoạn chuyển biến tâm lý giúp cán quản giáo đưa biện pháp giáo dục, cải tạo phù hợp phạm nhân Việc nghiên cứu tâm lý phạm nhân nhóm phạm nhân giai đoạn cải tạo đem lại ý nghĩa vô quan trọng cho việc nâng cao hiệu công tác giáo dục phạm nhân trình cải tạo Bên cạnh đó,việc hệ thống thơng tin tâm lý phạm nhân giúp nâng cao kiến thức đào tạo cho cán quản giáo góp phần cơng tác đấu tranh, phát tội phạm Để trình cải tạo đạt hiệu tốt việc nắm bắt hiểu rõ tâm lý phạm nhân quan trọng Càng hiểu rõ tâm lý, biết trình diễn biến tâm lý định cải tạo đưa cần hiệu cao Vì cần đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn tâm lý phạm nhân cho cán phụ trách công việc trại cải tạo Đưa vào trình giảng dạy hệ thống cấu trúc tâm lý phạm nhân Để từ người chiến sĩ làm 28 tốt công việc người cán mà người bạn với phạm nhân.Giúp họ dễ dàng hòa nhập với sống sau cải tạo 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo nhân dân- Tổ chức giáo dục cải tạo người chấp hành án phạt tù Giáo trình Tâm lý học tư pháp (PGS.TS Phan Thị Tố Oanh) 30 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC S Họ tên MSSV Phân cơng ST T Mức độ hồn thành Nguyễn Thị Quỳnh Anh 18040241 Làm PowerPoin, câu hỏi ôn 100% Nguyễn Viết Dũng 18080901 Thuyết trình 100% Hồng Thị Hồng Hà 18042471 Thuyết trình 100% Lê Thị Huyền Lanh 18066511 Tổng hợp word, nội dung phần V, câu hỏi ôn 100% Nguyễn Chánh Liêm 18086081 Phần mở đầu 100% Đỗ Nguyễn Duy Phương 18072141 Phần ý nghĩa kết luận 100% Trương Thị Ngọc Trinh 18088571 Phần nội dung 100% 31 ...BỘ CƠNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH . KHOA LUẬT TIỂU LUẬN MÔN:TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP ĐỀ TÀI: ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA PHẠM NHÂN VÀ TẬP THỂ PHẠM NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH CẢI TẠO DANH SÁCH THÀNH... giáo dục phạm nhân trình cải tạo Trong trình cải tạo, phạm nhân đặc điểm tâm lý riêng Theo trình cải tạo, phạm nhân có chuyển biến tâm lý dẫn đến hành vi thể bên khách quan cho việc cải tạo Việc... tâm lý học chọn phạm nhân làm khách thể nghiên cứu, chí tâm lý học cịn xuất nhiều chuyên ngành nghiên cứu phạm nhân: tâm lý học tội phạm, tâm lý học cải tạo Và hơm nhóm xin tìm hiểu đề tài “đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn tâm lý học tư PHÁP đề tài đặc điểm tâm lý của PHẠM NHÂN và tập THỂ PHẠM NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH cải tạo , TIỂU LUẬN môn tâm lý học tư PHÁP đề tài đặc điểm tâm lý của PHẠM NHÂN và tập THỂ PHẠM NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH cải tạo

Từ khóa liên quan