0

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ để GIA CÔNG CHI TIẾT ổ GÁ DAO

11 5 0
  • BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ để GIA CÔNG CHI TIẾT ổ GÁ DAO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 19:28

lOMoARcPSD|9234052 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MƠN KỸ THUẬT CƠ SỞ THUYẾT MINH BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ ĐỂ GIA CƠNG CHI TIẾT Ổ GÁ DAO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN HẢI SƠN NHÓM : SINH VIÊN THỰC HIỆN : HUỲNH CÔNG ĐỊNH MSSV : 0301191315 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN HỮU HIỆP MSSV: 0301191322 LỚP : CĐCK19D lOMoARcPSD|9234052 MỤC LỤC CHƯƠNG I : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1.Phần thuyết minh 2.Phần vẽ 3.Tài liệu tham khảo CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG 1.Phân tích chức điều kiện làm việc 2.Phân tích độ xác gia cơng 3.Vẽ vẽ chi tiết Xác định dạng sản xuất CHƯƠNG III : XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHƠI 1.Chọn mặt phân khng dựa vào công nghệ làm khuôn 2.Chọn mặt phân khuôn dựa vào độ xác lồng khn 3.Chọn mặt phân khn đảm bảo chất lượng hợp kim đúc CHUONG IV : LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ 1.Xác định đường lối cơng nghệ 2.Chọn phương pháp gia cơng 3.Lập tiến trình cơng nghệ 4.Lập bảng quy trình cơng nghệ gia cơng CHƯƠNG V : PHƯƠNG PHÁP VẼ BẢN VẼ KẾT CẤU NGUN CƠNG 1.Vẽ kết cấu ngun cơng chi tiết CHUONG VI : PHƯƠNG PHÁP VẼ BẢN VẼ ĐỒ GÁ 1.Vẽ vẽ theo trình tự 2.Tính tốn đồ gá lOMoARcPSD|9234052 LỜI NĨI ĐẦU Ngành cơng nghệ chế tạo máy đóng vai trị quan trọng cơng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước nay, với nhiệm vụ thiết kế , chế tạo thiết bị , phương tiện máy móc phục vụ cho sản xuất ytrong sinh hoạt.Để làm điều người kỹ sư cần có kiến đủ sâu rộng để phân tích , đề xuất phương án nhằm giải tốt vần đề thiết kế chế tạo Nhằm giúp cho sinh viên ngành khí chế tạo máy nói riêng sinh viên ngành kỹ thuật khác nói chung , bước đầu làm quen với vấn đề thực tế sản xuất Đồ án công nghệ chế tạo máy hội để sinh viên phải nghiêm túc phát huy tối đa độc lập sáng tạo đồng thời làm quen với cách sử dụng tài liệu , sổ tay , tiêu chuẩn dựa sở tổng hợp kiến thức học để so sánh cân nhắc để giải vấn đề công nghệ cụ thể Trong đồ án công nghệ chế tạo máy , em giao nhiệm vụ thiết kế chi tiết ổ gá dao máy tiện Đây chi tiết có hình dạng phức tạp có u cầu độ xác cao Trong trình thực đồ án cố gắng tìm tịi nghiêng cứu tài liệu cách nghiêm túc hướng dẫn tận tình thầy giáo NGUYỄN HẢI SƠN , nhiên thiếu kinh nghiệm thực tế kiến thức cịn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì em mong bảo thầy giáo đóng góp ý kiến từ bạn bè để hồn thiện đồ án kiến thức lOMoARcPSD|9234052 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÃN Sinh viên thực mơn học gồm có SVTH: HUỲNH CƠNG ĐỊNH MSSV: 0301191315 SVTH: TRẦN HỮU HIỆP MSSV: 0301191322 Nhận xét giáo viên phần trình bày : lOMoARcPSD|9234052 CHƯƠNG I : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY I)NỘI DUNG MÔN HỌC BÀI TẬP LỚN CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1.1) Mơn học BTL-CNCTM bao gồm phần a) Phần thuyết minh - Phân tích chi tiết gia cơng xác định khối lượng chi tiết - Phân tích lựa chọn phương pháp chế tạo phơi - Lập bảng quy trình cơng nghệ gia công ( khổ giấy A3) - Biện luận quy trình cơng nghệ - Tính , thiết kế cho kết cấu nguyên công đồ gá định - Kết luận BTL , tài liệu kham khảo mục lục b) Phần vẽ - Bản vẽ chi tiết gia công - Bản vẽ chi tiết lồng phôi - Bản vẽ sơ đồ nguyên công - Bản vẽ kết cấu nguyên công giáo viên định - Bản vẽ lắp thiết kế đồ gá II)TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay công nghệ Tính thiết kế đồ gá Nguyên lí thiết kế đồ gá Chế độ cắt gia công Tập bảng tra dung sai Sổ tay thiết kế chi tiết máy Thiết kế đúc Sổ tay rèn dập Tiêu chuẩn đồ gá II)TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1.Phân tích chi tiết gia cơng 1.1) Phân tích tính cơng dụng chi tiết gia cơng 1.2) Phân tích vật liệu chế tạo chi tiết gia cơng 1.3) Phân tích độ xác gia cơng a) Độ xác kích thước b) Độ xác hình dáng hình học c) Độ xác vị trí tương quan d) Chất lượng bề mặt độ nhám độ cứng 2.Xác định phương pháp chế tạo phôi lOMoARcPSD|9234052 2.1) Tương ứng với vật liệu gia công , liệt kê phương pháp chế tạo phôi nêu ươu , nhược điểm phương pháp 2.2) Chọn phương pháp chế tạo phôi , nêu lên với phương pháp phơi đạt cấp 2.3 ) Tra lượng dư gia cơng 2.4) Tính khối lượng chi tiết gia công khối lượng chi tiết lồng phơi, tính hệ số sử dụng vật liệu 3.LẬP BẢNG QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG CƠ - Bảng lập khổ giấy A3 nằm ngang , đóng vào thuyết minh A4 gấp lại 4.BIỆN LUẬN QUY TRÌNH GIA CƠNG CƠ - Thứ tự gia cơng QTCN hợp lí - Chuẩn quy trình cơng nghệ hợp lí - Tra chế độ cắt cho nguyên công 5.THIẾT KẾ ĐỒ GÁ 6.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ,BẢO DƯỠNG ĐỒ GÁ 7.KẾ LUẬN CHƯƠNG : PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG I ) CHỌN KIỂU LẮP CHO CHI TIẾT Ổ GÁ DAO,NHÁM BỀ MẶT VÀ KIỂM TRA CÁC KÍCH THƯỚC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA CHI TIẾT TỪ BẢN VẼ THỰC TẾ 1.Chọn kiểu lắp cho ổ gá dao - Ổ gá dao làm việc điều kiện xoay để thay đổi gốc độ dao để gia cơng , từ ta xác định kiểu lắp ổ gá dao lắp lỏng , kiểu lắp đòi hỏi độ hở nhỏ để đảm bảo tránh sai lệch rung động va đập sinh trỉnh gia công tác động lên ổ gá dao - Vì mà ta dựa vào biểu đồ miền dung sai ta xét thấy kiểu lắp H/g phù hợp có độ hở nhỏ so với kiểu lắp hở lại đảm bảo độ xác cao - Nếu ta lấy lắp ghép H/g độ hở lúc lớn q trình gia cơng sinh sai lệch va đập rung động q trình gia cơng gây mà độ hở lớn sinh sai lệch dao dẫn đến khơng đạt độ xác yêu cầu - Do điều kiện làm việc ảnh hưởng sinh q trình gia cơng ta chọn kiểu alp81 H/g để đảm bảo độ xác cho chi tiết gia cơng sai số nhỏ - Để chọn cấp xác cho lắp ghép hệ thống trục lỗ , ta dựa bảng tra dung sai lắp ghép , tra bảng 2.36 trang 59 – Độ hở giới hạn lắp ghép lỏng có lOMoARcPSD|9234052 kích thước từ đến 500 mm với kiểu lắp H/g tra tra ta tra với kiểu lắp H7/g6 Chọn nhám bề mặt cho chi tiết ổ gá dao - Do đặc điểm làm việc ổ gá dao ổ gá dao dạng hộp mà mặt đáy ổ gá dao lỗ lắp ghép bề mặt cần gia cơng với độ xác độ bóng bề mặt cao để độ xác chi tiết tuyệt đối từ yêu cầu ta chọn nhám bề mặt cho chi tiết Rz20 Kiểm tra kích thước yêu cầu kỹ thuật chi tiết từ vẽ thực tế - Kiểm tra kích thước lỗ Փ 20+0,021 + Từ kiểu lắp ta chọn H7/g6 ta xác định CCX lỗ Փ 20 IT7 + Ta có kiểu lắp theo hệ thống lỗ 20H7 , KTDN : 20mm , CCX IT7 + Tra bảng 2.10 Sai lệch giới hạn lỗ H ( ES EI ) , ta tra sai lệch giới hạng lỗ ES = 0,021 , EI = =>Vậy kích thước Փ20 +0,021 từ vẽ thực tế xác - Kiểm tra độ song song mặt mặt đáy chi tiết , độ song song bắt buộc phải có độ song song khơng có khơng cịn đảm bảo độ xác chi tiết , để gia cơng mặt đáy ta phải lấy mặt để định vị gia công mặt ta phải dùng mặt đáy để định vị mà mặt đáy mặt lắp ghép địi hỏi độ xác cao nêu khơng đảm bảo độ song song dẫn đến bị hở phần lắp ghép bề mặt có diện tich tiếp xúc khơng dẫn đến chi tiết không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đặt cho điều kiện làm việc chi tiết mà gây ảnh hưởng cho phần rãnh lắp dao dẫn đến lắp dao bị sai lệch lỗ lắp trượt bên bề mặt đáy bị sai lệch + Độ song song mặt mặt đáy 0.03 , để đạt độ song song hai bề mặt 0.03 CCX mặt bên IT8 từ ta tra độ song song hai bề mặt , Tra bảng 3.3 trang 67 Dung sai độ song song , vuông gốc ,độ nghiêng , tập BTDSLG ta Td = 0,03mm =>Từ điều kiên tra => độ song song 0.03 xác - Kiểm tra độ vng góc đường tâm lỗ A so với mặt lỗ , độ vng gốc u cầu phải có ảnh hưởng đến q trình lắp ghép lỗ trục + Độ vng góc 0,01 đường tâm lỗ A so với mặt chi tiết, KTDN : 20mm , CCX IT7 từ dó ta tra bảng 3.3 trang 67 Dung sai độ song song,vuông gốc , độ nghiêng ,độ đảo mặt nút mặt mút toàn phần , tập bảng tra DSLG ta Td = 0,01 mm -Kiểm tra độ vng góc mặt đáy vuông gốc với đường tâm lỗ A mặt đáy vuông gốc với đường tâm lỗ A + Với KTDN : 20mm , CCX IT8 ta tra bảng 3.3 trang 67 Dung sai độ song song,vuông gốc , độ nghiêng ,độ đảo mặt nút mặt mút toàn phần , tập bảng tra DSLG ta Td = 0,02 mm lOMoARcPSD|9234052 +Với KTDN : 39mm , CCX IT8 ta tra bảng 3.3 trang 67 Dung sai độ song song,vuông gốc , độ nghiêng ,độ đảo mặt nút mặt mút toàn phần , tập bảng tra DSLG ta Td = 0,02 mm II ) Phân tích chức điều kiện làm việc - Kết cấu chi tiết có dạng hình hộp - Chức dùng để gá dao để gia công - Chi tiết ổ gá dao máy tiện * Những bề mặt làm việc chủ yếu chi tiết : - Mặt chi tiết dùng để lắp ghép bulong để giữ chặt dao vào ổ gá dao - Mặc rãnh chi tiết dùng để gá dao kẹp chặt dao * Những kích thước yêu cầu kỹ thuật quan trọng + Về kích thước : ∅20+ 0.021 (lỗ ) + Về yêu cầu kỹ thuật : - Độ không song song tâm lỗ ≤ 0.02 - Độ không đồng tâm lỗ ∅ 20 ∅ 39 ≤ 0,01 - Độ song song mặt đáy mặt 0,03 -Mặt đáy vuông gốc với mặt A mặt đáy vuông gốc với mặt B 0,02 - Đường tâm lỗ A vuông gốc với mặt chi tiết III ) Phân tính cơng nghệ kết cấu chi tiết 3.1) Dựa vào chi tiết ta phân tích - Diện tích phơi bề mặt gia cơng đủ diện tích để dao dể dàng khơng có vật cảng - Hệ lỗ chi tiết có khoảng cách tâm hợp lí lỗ chi tiết ta kết hợp nhiều dao cắt lúc nhầm đảm bảo độ song song lỗ - Về hình dáng lỗ gia cơng từ phía - Hệ thống lỗ ren M12x1.5x12 lỗ gia cơng từ phía rãnh ghép dao khơng đủ diện tích để dao gia cơng dao - Tương tự hệ thống lỗ ∅ 14 (4 lỗ) gia cơng từ phía - Đối với lỗ ∅ 20 ta gia cơng từ phía lỗ suốt đủ diện tích để tiến dao dao - Đối với lỗ ∅ 39 gia cơng từ phía lỗ ∅ 39 gia công từ mặt đáy lên , từ lỗ ∅ 20 dao khơng đủ diện tích để cắt đủ khích thước lỗ ∅ 39 dao khó độ cứng vững dao thấp chiều dài cán dao phải dài đủ khích thước thơng qua lỗ ∅ 20 để gia công lỗ ∅ 39 - Về phần đáy hộp có lỗ tịt lỗ ∅ 14 lỗ thay lỗ suốt bề mặt khe rãnh để gá dao bề mặt đáy rãnh phải đảm bảo độ phẳng để dao lắp vào chuẩn Nếu sử dụng lỗ suốt khơng thể lắp bi trượt - Để nâng cao tiêu kinh tế q trình cơng nghệ thiết kế tăng tuổi thọ đáp ứng yêu cầu sản phẩm ta cần tiêu sau : + Giảm chất lượng chi tiết gia công mức độ tối ưu + Giảm độ tiêu hao vật liệu phải bỏ sau gia công chi tiết lOMoARcPSD|9234052 + Sử dụng phương pháp gia công hệ thống công nghệ gia công để đạt xuất cao 3.2 ) Phân tích vật liệu chế tạo CTGC - Chọn vật liệu để làm chi tiết + Ổ gá dao làm việc môi trường chiụ lực chịu tải trọng lớn trục quay giá gây ra, lực lực dọc trục, lực hướng tâm, trọng lực chi tiết đặt Vì vật liệu chế tạo thép C45 để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật + Thép C45 có đặc tính sau: + Thuộc nhóm thép kết cấu + Có thành phần carbon chiếm 0,45% + Có tính tổng hợp cao (không cứng không dẻo) +Thành phần hóa học: C: 0,4 ÷ 0,5% Si: 0,17 ÷ 0,37% P: 0,045% S: 0,045% + Thép C45 có giới hạn bền kéo 61kG/mm2,có giới hạn bền chảy 36kG/mm2 -Do đặc điểm làm việc thường chi tiết dạng hộp phần đáy lỗ lắp cần gia cơng đạt độ xác cao Do ổ gá dao yêu cầu lỗ chế tạo đạt độ nhám bề mặt lỗ Rz 20 μ m , bề mặt lắp ghép với chi tiết khác mặt đáy đạt độ nhám bề mặt Rz 20 -Kết cấu chi tiết gia công + Kết cấu chi tiết hình dạng đơn giản không kết hợp với biên dạng chi tiết khác -Các kích thước cần ý quan trọng lỗ ∅20+ 0,021 bề mặt lỗ làm chuẩn tinh để gia cơng bề mặt cịn lại 3.3 ) Độ xác gia cơng + Độ xác khích thước ∅20 + 0,021 ES = 0,021 ; EI = Td = ES -EI = 0,021 - = 0,021 mm = 21 μ m lOMoARcPSD|9234052 Tra bảng 2.2 trị số dung sai trang , tập bảng tra dung sai KTDN : 20mm Td : 21mm → Ta CCX IT Các kích thước cịn lại kích thước khơng dẫn lấy CCX IT12 12;14;16 → Td = 0,18 22 → Td = 0,21 39;46 → Td = 0,25 70 → Td = 0,3 128 → Td = 0,4 Tra bảng 2.2 trang trị số dung sai tập bảng tra dung sai lắp ghép + Độ xác hình dạng hình học ( khơng có ) + Độ xác vị trí tương quan - Độ song song hai bề mặt , mặt đáy mặt 0,03 - Độ vng góc đường tâm lỗ A vng góc với mặt 0,01 - Độ vng góc mặt A so với mặt B 0,012 - Độ không song song tâm lỗ ≤ 0,02 - Độ không đồng tâm hai lỗ ∅ 20 ∅ 39 ≤ 0,01 + Chất lượng bề mặt -Độ nhám bề mặt ∅ 39 , Rz 20 CCX N8 (Tra bảng 3.11 bảng trị số độ nhám Ra,Rz ) 3.4) Xác định dạng sản xuất  Chi tiết có dạng sản xuất hàng loạt vừa -Tính khối lượng chi tiết : dựa vào thể tích chi tiết ta tính từ phần mềm autocad V = 772242,8945 m m3 = 0,772 d m3 Khối lượng riêng chi tiết 7,8 Mm = γ xV = 0,772 x 7,8 = 6,02 KG KG dm3 lOMoARcPSD|9234052  Với khối lượng tính chi tiết m = 6,02kg , dạng sản xuất biết sản xuất hàng loạt vừa Dựa sở ta tra bảng giáo trình BTLCTM phần phân tích chi tiết gia cơng ta  Sản lượng hàng năm chi tiết ( 200 - 500 ) → sản phẩm Ta lấy 400 sản phẩm sản xuất năm -Tính sản lượng hàng năm sản xuất N = N1 ( 1+ m+ β ) 100 N = 400 ( 1+6 +2 ) 100 = 432 sản phẩm năm Lấy β = % ; m = 6% -Tính đến phế phẩm α % xưởng đúc rèn ta có công thức : N = N1 (1 m+α+ β ) 100 N = 400 ( +4 +2 ) 100 = 448 sản phẩm năm Lấy α = % -Số phế phẩm năm Nphế phẩm =448 -432= 16 phế phẩm năm ... cấu chi tiết có dạng hình hộp - Chức dùng để gá dao để gia công - Chi tiết ổ gá dao máy tiện * Những bề mặt làm việc chủ yếu chi tiết : - Mặt chi tiết dùng để lắp ghép bulong để giữ chặt dao. .. nhám bề mặt cho chi tiết ổ gá dao - Do đặc điểm làm việc ổ gá dao ổ gá dao dạng hộp mà mặt đáy ổ gá dao lỗ lắp ghép bề mặt cần gia cơng với độ xác độ bóng bề mặt cao để độ xác chi tiết tuyệt đối... TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG I ) CHỌN KIỂU LẮP CHO CHI TIẾT Ổ GÁ DAO, NHÁM BỀ MẶT VÀ KIỂM TRA CÁC KÍCH THƯỚC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA CHI TIẾT TỪ BẢN VẼ THỰC TẾ 1.Chọn kiểu lắp cho ổ gá dao - Ổ gá dao
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ để GIA CÔNG CHI TIẾT ổ GÁ DAO , BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ để GIA CÔNG CHI TIẾT ổ GÁ DAO

Từ khóa liên quan