0

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT KẾ QUI TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC DAO PHAY 25

16 4 0
  • BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT KẾ QUI TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC DAO PHAY 25

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 19:28

lOMoARcPSD|9234052 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ KH - - BÀI TẬP LỚN CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT KẾ QUI TRÌNH GIA CƠNG c DAO PHAY 25 CHI TIẾT TRỤC Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hải Sơn Sinh viên thực hiện: Hồ Vân Hòa-0301191323 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lê Đình Duy-0301191311 Lớp: CĐCK 19D TPHCM, tháng 9/2021 lOMoARcPSD|9234052 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ-KHĨA 2019 Sinh viên thực hiện: Hồ Vân Hịa Nguyễn Lê Đình Duy Lớp CĐCK 19D Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hải Sơn NỘI DUNG Thiết kế qui trình cơng nghệ: Chi tiết Trục Dao Phay 25 Trong điều kiện: - Sản xuất hàng loạt vừa - Trang bị thiết bị tự chọn Với yêu cầu sau: A PHẦN BẢN VẼ - Bản vẽ chi tiết gia công khổ giấy A0 - Bản vẽ chi tiết lồng phôi khổ giấy A0 - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý khổ giấy A0 - vẽ kết cấu nguyên công khổ giấy A0 - vẽ đồ gá khổ giấy A0 B PHẦN THUYẾT MINH - Mở đầu;Phân tích chi tiết gia cơng - Phần 1:Chọn phôi, phương pháp chế tạo phôi xác định lượng dư gia công - Phần 2:Thiết kế quy trình cơng nghệ gia cơng biện luận qui trình ngun cơng - Phần 3:Thiết kế đồ gá - Kết luận Ngày giao đề 20/9/2021 , ngày hoàn thành… Giám hiệu duyệt Khoa khí GV hướng dẫn Nguyễn Hải Sơn lOMoARcPSD|9234052 MỤC LỤC CHƯƠNG I : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BÀI TẬP LỚN CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1.Phần thuyết minh 2.Phần vẽ 3.Tài liệu tham khảo CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG 1.Phân tích chức điều kiện làm việc 2.Phân tích độ xác gia cơng 3.Vẽ vẽ chi tiết Xác định dạng sản xuất CHƯƠNG III : XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 1.Chọn mặt phân khuông dựa vào công nghệ làm khuôn 2.Chọn mặt phân khn dựa vào độ xác lồng khuôn 3.Chọn mặt phân khuôn đảm bảo chất lượng hợp kim đúc CHƯƠNG IV : LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ 1.Xác định đường lối công nghệ 2.Chọn phương pháp gia cơng 3.Lập tiến trình cơng nghệ 4.Lập bảng quy trình công nghệ gia công CHƯƠNG V : PHƯƠNG PHÁP VẼ BẢN VẼ KẾT CẤU NGUYÊN CÔNG 1.Vẽ kết cấu nguyên công chi tiết CHƯƠNG VI : PHƯƠNG PHÁP VẼ BẢN VẼ ĐỒ GÁ 1.Vẽ vẽ theo trình tự 2.Tính tốn đồ gá lOMoARcPSD|9234052 LỜI NĨI ĐẦU Hiện vấn đề cải tiến trang thiết bị máy móc thật cần thiết nhằm đáp ứng phát triển ngành công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp nước ta phát triển mạnh Để hạn chế tối đa việc nhập thiết bị máy móc đại, giảm giá thành cuả sản phẩm thị trường nhằm nâng cao sức cạnh tranh với sản phẩm loại nhập từ nước ngồi vào việc gia cơng chi tiết máy đạt xác cao thật cần thiết BTL Công Nghệ Chế Tạo Máy tập giúp cho sinh viên biết tổng hợp kiến thức học, đem kiến thức vào áp dụng việc thiết kế chế tạo chi tiết cụ thể, chi tiết làm đạt yêu cầu kĩ thuật phải dễ chế tạo có tính kinh tế cao Nhiệm vụ đồn thiết kế qui trình cơng nghệ gia cơng trục dao phay 25 Lập qui trình cơng nghệ gia cơng hợp lí để gia công trục dao phay nhằm đạt yêu cầu kỹ thuật, điều kiện làm việc chi tiết Qui trình cơng nghệ thiết kế nhằm đáp ứng điều kiện sản xuất hàng loạt, tăng tính kinh tế, suất Trong qui trình làm đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy bỏ qua đóng góp ý kiến để em hồn thành tốt tập Nhờ hướng dẫn thầy Nguyễn Hải Sơn em hoàn thành xong tập lớn Em xin cám ơn hướng dẫn Thầy thời gian qua giúp em hoàn thành tốt tập Cuối em xin chân thành cảm ơn Thầy TPHCM, tháng 10 năm 2021 Người thực Hồ Vân Hịa,Nguyễn Lê Đình Duy (nhóm 5) lOMoARcPSD|9234052 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TPHCM, tháng , năm 2021 Người thực hiện, Hồ Vân Hịa Nguyễn Lê Đình Duy CHƯƠNG I : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY lOMoARcPSD|9234052 I NỘI DUNG MÔN HỌC BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Môn học BTL-CNCTM bao gồm phần A PHẦN THUYẾT MINH - Phân tích chi tiết gia công xác định khối lượng chi tiết - Phân tích lựa chọn phương pháp chế tạo phơi - Lập bảng quy trình cơng nghệ gia cơng ( khổ giấy A3) - Biện luận quy trình cơng nghệ - Tính , thiết kế cho kết cấu nguyên công đồ gá định - Kết luận BTL , tài liệu kham khảo mục lục B PHẦN BẢN VẼ - Bản vẽ chi tiết gia công - Bản vẽ chi tiết lồng phôi - Bản vẽ sơ đồ nguyên công - Bản vẽ kết cấu nguyên công giáo viên định - Bản vẽ lắp thiết kế trục dao phay C CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay công nghệ Tính thiết kế đồ gá Nguyên lí thiết kế đồ gá Chế độ cắt gia công Tập bảng tra dung sai Sổ tay thiết kế chi tiết máy Thiết kế đúc Sổ tay rèn dập Tiêu chuẩn đồ gá II TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1.Phân tích chi tiết gia cơng 1.1 Phân tích tính công dụng chi tiết gia công 1.2 Phân tích vật liệu chế tạo chi tiết gia cơng 1.3 Phân tích độ xác gia cơng a Độ xác kích thước b Độ xác hình dáng hình học lOMoARcPSD|9234052 c Độ xác vị trí tương quan d Chất lượng bề mặt độ nhám độ cứng 2.Xác định phương pháp chế tạo phôi 2.1 Tương ứng với vật liệu gia công , liệt kê phương pháp chế tạo phơi nêu ươu , nhược điểm phương pháp 2.2 Chọn phương pháp chế tạo phôi , nêu lên với phương pháp phơi đạt cấp 2.3 Tra lượng dư gia cơng 2.4 Tính khối lượng chi tiết gia công khối lượng chi tiết lồng phơi, tính hệ số sử dụng vật liệu 3.Lập bảng quy trình cơng nghệ gia cơng - Bảng lập khổ giấy A3 nằm ngang , đóng vào thuyết minh A4 gấp lại 4.Biện luận quy trình gia cơng - Thứ tự gia cơng QTCN hợp lí - Chuẩn quy trình cơng nghệ hợp lí - Tra chế độ cắt cho nguyên công 5.Thiết kế đồ gá 6.Hướng dẫn sử dụng , bảo dưỡng đồ gá 7.Kết luận PHẦN 1: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG 1.1 Phân tích cơng dụng điều kiện làm việc CTGC lOMoARcPSD|9234052 Công dụng: Trục dao phay chi tiết quan trọng máy phay, Trục dao phay chi tiết để truyền momen xoắn từ máy đến dao dể gia công chi tiết Điều kiện làm việc: Trục dao phay thường làm việc mơi trường có tốc độ chuyển động cao truyền momem cao Quá trình làm việc có sinh nhiệt nên có tưới nguội 1.2 Phân tích vật liệu chế tạo chi tiết gia cơng Trục dao làm việc môi trường tốc độ chuyển động cao momen xoắn nên ta chọn vật liệu thép C45, thép C45 có tính chất phù hợp để gia công trục dao, đặc biệt cần đủ độ bền độ cứng, nhạy cảm với ứng suất tập trung, dể gia công nhiệt luyện, chịu mài mịn Để đảm bảo u cầu vật liệu làm trục thép cacbon Theo TCVN Thép cacbon C45 có kí hiệu là: C45 Thành phần C45 gồm: + ( 0,42 ÷ 0.50 )% C + ( 0,17 ÷ 0,37 )% Silic + ( 0,5 ÷ 0,8 )% Mangan + 0,04% Photpho +0,04% Lưu huỳnh +0,25% crom +0,25% Niken + (8 tập 1,tr119),bảng 2.5 Công dụng theps C45: dùng chế tạo chi tiết trục truyền, bánh răng, tay biên Khi tơi cao tầng có độ cứng bề mặt cao độ bền lõi nâng cao lOMoARcPSD|9234052 +(8-tâp1 tr119 ), bảng 2,4 cho ta vài số liệu độ cứng thép C45 sau: Giới hạn chảy σ ch =36kG/ mm2 Độ bềền kéo σ b =61kG/ mm2 Độ giãn dài tương đốối ϒ=16% Độ thắốt tương đốối Ѱ=40% Độ dai va đập ɑk =5 kGm/ cm Độ cứng (thép cán nóng) HB=229 1.3 Phân tích kết cấu hình dạng CTGC: + Kết cấu chi tiết đơn giản + Chi tiết thuộc dạng trục +Bề mặt đặc biệt cần quan tâm mặt côn 7:24 thử với côn mẫu (trục máy phay) phải tiếp xúc 3/4,đạt chiều dài cịn lại so với mặt đầu trục 2+0.5mm 1.4 Phân tích độ xác gia cơng 1.4.1 Độ xác kích thước 1.4.1.1 Đối với kích thước có dãn dung sai  Kích thước 270 ± 0.5 Kích thước danh nghĩa L=270mm Sai lệch trên: es+0.5mm Sai lệch dưới: ei-0.5mm Kích thước giới hạn lớn Lmax= 270,5 mm Kích thước giới hạn nhỏ Lmin= 269,5mm Dung sai kích thước TD= 1mm tra bảng 2.2 trang6 sách dung sai lắp ghép Độ xác kích thước đạt CCX13 lOMoARcPSD|9234052  Kích thước Ø63 ± 0.2 Kích thước danh nghĩa dN= 63mm Sai lệch trên: +0,2mm Sai lệch dưới: -0,2mm Kich thước giới hạn lớn dmax=63,2 mm Kích thước giới hạn nhỏ dmin=62,8 mm Dung sai kích thước TD= 0,4mm Tra bảng 2.2 trang sách dung sai lắp ghép Độ kích thước đạt CCX 12  Kích thước 6+¿ 0.1 Kích thước danh nghĩa =16mm Sai lệch trên: +0,1mm Sai lệch dưới: 0mm Kich thước giới hạn lớn Dmax=16,1mm Kích thước giới hạn nhỏ Dmin= 16mm Theo cách ghi dung sai kiểu lắp H lắp theo hệ thống lỗ dạng lắp lắp lỏng Tra bảng 2.10 tr46 tập bảng tra dung sai lắp ghép +110 lấy H7 Tra ccx 16H11  Kích thước Ø 25−0,02 Kích thước danh nghĩa dN=25mm lOMoARcPSD|9234052 Sai lệch trên: +0 mm Sai lệch dưới: -0,02mm Kich thước giới hạn lớn dmax=25mm Kích thước giới hạn nhỏ dmin= 24,975mm Theo cách ghi dung sai kiểu lắp h nhỏ lắp theo hệ thống trục kiểu h nhỏ có sai lệch sai lệch số âm Theo dung sai lắp ghép kiểu h lắp lỏng Tra bảng 2.25 trang 41 bảng tra dung sai lắp ghép ccx thuộc h7 Độ kích thước đạt Ø25h7 1.4.1.2 Đối với kích thước khơng dẫn dung sai Các kích thước khơng dẫn dung sai sau đây, bề mặt kích thước qua gia cơng nên ta chọn CCX12 -Kích thước 24, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,15 -Kích thước 4, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,15 -Kích thước 66, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,18 -Kích thước 24, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,3 -Kích thước 11, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,21 -Kích thước 44,5, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,21 -Kích thước 20, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,25 -Kích thước 25, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,25 -Kích thước 21,5, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,25 -Kích thước 48, CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,25 lOMoARcPSD|9234052 -Kích thước 0.5x 45 ,2x 45 , CCX12 Theo bảng tra dung sai lắp ghép ta T= 0,25 1.1.2 Độ xác hình dáng hình học vị trí tương quan - Mặt 7:24 thử với mẫu (trục máy phay) phải tiếp xúc 3/4 đặt chiều dài lại so với mặt đầu trục ± 0.5mm - Dung sai độ đồng tâm bật trục la,0.02mm - Dung sai độ đối xứng rãnh then 0,06mm 1.4.3 Chất luọng bề mặt -Theo tiêu chuẩn TCNV2511-95, để đánh giá độ nhám bề mặt người ta sử dụng tiêu chuẩn sau: Ra: sai lệch trung bình số hình học profin Rz: Chiều cao mấp mô profin theo 10 điểm -Trong thực tế thiết kế, việc chọn tiêu (Ra hay Rz) tuỳ thuộc vào chất lượng yêu cầu đặc tính kết cấu cuả bề mặt Chỉ tiêu Ra sử dụng phổ biến cho phép đánh giá xác thuận lợi bề mặt có độ nhám trung bình Tuy nhiên, bề mặt có độ nhám q nhỏ q thơ nên dùng Rz cho ta khả đánh giá xác so với Ra Giải thích kí hiệu: Độ nhám tất bề mặt có độ nhám trụ Rz40 (cấp N9) Độ nhám bề mặt côn 7:24, Rz 2.5 (cấp N5) có lắốp then có độ nhám Rz25 (cấốp N8) Độ nhám bề mặt Ø 25−0,02 1.4.4 Yêu cầu lý tính Do điều kiện làm việc tiết có yêu cầu độ cứng, chống rung, mài mòn lOMoARcPSD|9234052 1.4.5 Kết luận Ta lưu ý yêu cầu sau: - Dung sai độ đồng tâm bật trục 0,02mm - Dung sai độ đối xứng rãnh then 0,06mm  - Ø 25−0,02 ;1 6+¿ 0.1 ;Ø63 ± 0.2 ;270 ± 0.5 1.5.Xác định sản lượng năm Dạng sản xuất hàng loạt vừa: -Tính khối lượng chi tiết : dựa vào thể tích chi tiết ta tính từ phần mềm autocad V = 251359,7534 m m3 = 0,258893 d m3 -Khối lượng riêng chi tiết 7,8 Mm = γ KG dm3 xV = 0,258893x 7,8 = 2,02KG Với khối lượng tính chi tiết m = 2,02kg , dạng sản xuất biết sản xuất hàng loạt vừa Dựa sở ta tra bảng giáo trình BTLCTM phần phân tích chi tiết gia cơng ta -Sản lượng hàng năm chi tiết ( 500 - 5000 ) → sản phẩm Ta lấy 5000 sản phẩm sản xuất năm -Tính sản lượng hàng năm sản xuất N = N1 ( 1+ m+ β ) 100 N = 5000 ( 1+6 +2 ) 100 = 5400sản phẩm năm lOMoARcPSD|9234052 Lấy β = % ; m = 6% -Tính đến phế phẩm α % xưởng đúc rèn ta có cơng thức : N = N1 (1 m+α+ β ) 100 N = 5000 ( 1+ +5+2 ) 100 = 5650 sản phẩm năm -Lấy α = % -Số phế phẩm năm Nphế phẩm =5650-5400= 250 phế phẩm năm lOMoARcPSD|9234052 3.4.Xác định dạng sản xuất * Chi tiết có dạng sản xuất hàng loạt vừa -Tính khối lượng chi tiết : dựa vào thể tích chi tiết ta tính từ phần mềm autocad V = 772242,8945 m m3 = 0,772 d m3 -Khối lượng riêng chi tiết 7,8 Mm = γ KG dm xV = 0,772 x 7,8 = 6,02 KG *Với khối lượng tính chi tiết m = 6,02kg , dạng sản xuất biết sản xuất hàng loạt vừa Dựa sở ta tra bảng giáo trình BTLCTM phần phân tích chi tiết gia cơng ta -Sản lượng hàng năm chi tiết ( 200 - 500 ) → sản phẩm Ta lấy 400 sản phẩm sản xuất năm -Tính sản lượng hàng năm sản xuất Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 N = N1 ( 1+ m+ β ) 100 N = 400 ( 1+6 +2 ) 100 = 432 sản phẩm năm Lấy β = % ; m = 6% -Tính đến phế phẩm α % xưởng đúc rèn ta có cơng thức : N = N1 (1 m+α+ β ) 100 N = 400 ( +4 +2 ) 100 = 448 sản phẩm năm -Lấy α = % -Số phế phẩm năm Nphế phẩm =448 -432= 16 phế phẩm năm Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) ... thể, chi tiết làm đạt yêu cầu kĩ thuật phải dễ chế tạo có tính kinh tế cao Nhiệm vụ đồn thiết kế qui trình công nghệ gia công trục dao phay 25 Lập qui trình cơng nghệ gia cơng hợp lí để gia công... PHẦN 1: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG 1.1 Phân tích cơng dụng điều kiện làm việc CTGC lOMoARcPSD|9234052 Công dụng: Trục dao phay chi tiết quan trọng máy phay, Trục dao phay chi tiết để truyền... DUNG Thiết kế qui trình cơng nghệ: Chi tiết Trục Dao Phay 25 Trong điều kiện: - Sản xuất hàng loạt vừa - Trang bị thiết bị tự chọn Với yêu cầu sau: A PHẦN BẢN VẼ - Bản vẽ chi tiết gia công khổ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT KẾ QUI TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC DAO PHAY 25 , BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT KẾ QUI TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC DAO PHAY 25

Từ khóa liên quan