0

Tác động của giao dịch ký quỹ đến hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam

14 3 0
  • Tác động của giao dịch ký quỹ đến hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:53

Bài nghiên cứu này, thông qua ứng dụng mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên, đã góp phần cung cấp thêm các bằng chứng thực nghiệm, khẳng định tác động tích cực của giao dịch ký quỹ tới hiệu quả hoạt động của 27 CTCK niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2014- 2020. Từ đó, một số giải pháp đã được đề xuất nhằm thúc đẩy việc cung ứng dịch vụ này tại các CTCK. Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động cơng ty chứng khốn Việt Nam Ngô Thị Hằng - Trần Nguyễn Yến Nhi Khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng Ngày nhận: 15/09/2021 Ngày nhận sửa: 10/10/2021 Ngày duyệt đăng: 03/11/2021 Tóm tắt: Cơng ty chứng khoán (CTCK), số chủ thể có đóng góp quan trọng tích cực vào phát triển chung thị trường chứng khoán Việt Nam 20 năm qua, không ngừng đổi mới, phát triển sản phẩm hỗ trợ giao dịch cho nhà đầu tư, có giao dịch ký quỹ, nhằm nâng cao khả tiếp cận thị trường hội đa dạng hoá kênh đầu tư cho nhà đầu tư, sau góp phần cải thiện quy mơ giao dịch khoản thị trường (Văn Giáp, 2021) Đồng thời, việc triển khai giao dịch ký quỹ gia tăng hội tạo lợi nhuận cho CTCK, tạo động lực nguồn lực cho tiến trình phát triển CTCK Bài nghiên cứu này, thơng qua ứng dụng mơ hình tác động cố định mơ hình tác động ngẫu nhiên, góp phần cung cấp thêm chứng thực nghiệm, khẳng định tác động tích cực giao dịch ký quỹ tới hiệu hoạt động 27 CTCK niêm yết Việt Nam giai đoạn 2014- 2020 Từ đó, số giải pháp đề xuất nhằm thúc đẩy việc cung ứng dịch vụ CTCK The Impact of buy-on-margin service on the performance of Vietnamese brokerage firms Abstract: Brokerage firms, one of the market participant types significantly contributing to the general development of the stock market of Vietnam over past 20 years, have never ceased to develop their products supporting investors’ stock tradings, including buy-on-margin (BoM) service to provide investors with better market access and more porfolio diversification opportunities, eventually contribute to improve the trading volume and market liquidity (Van Giap, 2021) Besides, developing BoM service could increase the profitability of brokerage firms, creating motivation and financial resource for their further development paths This paper, by deploying fixed effect and random effect models, extracts empirical evidences, assuring the positive impact of BoM service on the performance of 27 listed brokerage firms in Vietnam during the period of 2014-2020 Thereby, some policy recommendations are drawn to promote this service at brokerage firms Keywords: Buy-on-margin service, Performance, Brokerage firms Ngo, Thi Hang Email: ngohang@hvnh.edu.vn Tran, Nguyen Yen Nhi Email: nhitran11299@gmail.com Organization of all: Faculty of Finance, Banking Academy of Vietnam © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X 23 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 235- Tháng 12 2021 Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động cơng ty chứng khốn Việt Nam Từ khóa: Giao dịch ký quỹ, Hiệu hoạt động, Cơng ty chứng khốn Giới thiệu Tại thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển giới, hoạt động giao dịch ký quỹ hình thành phát triển từ lâu Tuy nhiên Việt Nam, giao dịch ký quỹ thức phép triển khai cung cấp CTCK kể từ năm 2011 theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 01/6/2011, 11 năm sau thời điểm mở cửa TTCK Việt Nam Giao dịch ký quỹ (GDKQ) dịch vụ hỗ trợ tài cho giao dịch chứng khoán nhà đầu tư (NĐT), cung cấp CTCK Khái niệm GDKQ quy định cụ thể Khoản 10, Điều 2, Thơng tư số 120/2020/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 31/12/2020: “Giao dịch ký quỹ giao dịch mua chứng khốn có sử dụng tiền vay CTCK, chứng khốn vừa mua chứng khốn phép ký quỹ khác khách hàng sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay nêu trên” Về bản, GDKQ đem lại số lợi ích định với NĐT, đặc biệt NĐT có tiềm lực tài tương đối hạn chế so với nhu cầu giao dịch (mua) chứng khoán Cụ thể, sử dụng địn bẩy tài giúp NĐT tận dụng nguồn vốn vay, tăng quy mô đầu tư, nâng cao hiệu sử dụng vốn, từ có hội để gia tăng lợi nhuận đầu tư Bên cạnh đó, với hỗ trợ tài từ GDKQ, NĐT thực đa dạng hóa danh mục đầu tư vào nhiều hạng mục đầu tư thuộc nhiều tổ chức phát hành khác nhau, giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư, điều mà tương đối khó thực quy mơ vốn đầu tư chứng khoán hạn chế 24 Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, việc sử dụng GDKQ sử dụng nợ vay, sử dụng địn bẩy tài Do đó, GDKQ cung cấp hội khuyếch đại lợi nhuận, đồng thời khuyếch đại mức thua lỗ đầu tư NĐT giai đoạn TTCK diễn biến bất lợi, giá chứng khoán giảm mạnh, gây suy giảm nghiêm trọng lực thực nghĩa vụ tài liên quan tới GDKQ NĐT CTCK Điều đưa tài khoản GDKQ đứng trước nguy bị CTCK gọi ký quỹ bán bớt phần danh mục đầu tư với giá bất lợi cho NĐT để đảm bảo an toàn tài cho CTCK (Nguyễn Lê Nguyên Vĩ, 2020) Đối với CTCK TTCK, việc cung cấp nguồn thu từ phí dịch vụ, GDKQ với mục đích hỗ trợ giao dịch NĐT, thơng qua đó, thúc đẩy phát triển hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty, giúp CTCK nâng cao lực cạnh tranh Do CTCK tích cực triển khai dịch vụ tới NĐT Nguồn lực tài CTCK để triển khai dịch vụ chủ yếu đến từ nguồn vốn chủ sở hữu CTCK, nguồn tín dụng ngân hàng huy động vốn thơng qua kênh trái phiếu doanh nghiệp Do đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ GDKQ NĐT tăng lên, đặc biệt giai đoạn TTCK vận động tích cực, thúc đẩy CTCK gia tăng vốn chủ sở hữu, để hỗ trợ mở rộng GDKQ, hỗ trợ khách hàng Từ đó, quy mơ giao dịch NĐT khuyếch đại nhờ GDKQ, khoản thị trường theo cải thiện Theo thống kê, q I/2021, quy mơ dịng tiền đổ vào TTCK đạt 85.000 tỷ đồng khoản thị trường đạt giá trị cao kỷ lục với 23.000 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGÔ THỊ HẰNG - TRẦN NGUYỄN YẾN NHI tỷ đồng tới 30.000 tỷ đồng phiên giao dịch, tăng gấp tới lần so với trước đây, phản ánh dòng tiền chủ yếu hỗ trợ khoản tới từ GDKQ (Hạnh Nguyễn, 2021) Thống kê dư nợ ký quỹ CTCK cung cấp cho NĐT quý I /2021 đạt 101.000 tỷ đồng, tăng 53% so với kỳ năm 2020 tăng 25% so với quý IV/2020 (Văn Giáp, 2021) Với lợi ích GDKQ đem lại cho thành phần khác tham gia TTCK nói riêng tồn TTCK nói chung, việc đánh giá tác động việc cung cấp dịch vụ GDKQ cho khách hàng tới hiệu hoạt động CTCK đóng vai trị quan trọng việc định hướng chiến lược kinh doanh cung cấp sản phẩm dịch vụ địn bẩy tài an tồn CTCK nói riêng phát triển bền vững TTCK nói chung.  Để đạt mục tiêu nghiên cứu viết, phần Giới thiệu, Mục trình bày tóm tắt nghiên cứu liên quan tới giao dịch ký quỹ hiệu hoạt động CTCK; Mục trình bày phương pháp nghiên cứu mơ hình nghiên cứu, đồng thời liệu nghiên cứu mô tả chi tiết phần này; Mục trình bày thảo luận kết nghiên cứu chính, sở cho việc đề xuất giải pháp Mục đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu chuyên sâu tương lai Tổng quan nghiên cứu tác động giao dịch ký quỹ tới hiệu hoạt động công ty chứng khoán Sự xuất GDKQ đem lại mặt tích cực hạn chế TTCK nói chung thành phần tham gia thị trường nói riêng Trên giới nước có số nghiên cứu phân tích tác động GDKQ nhà đầu tư tới hoạt động CTCK biến động TTCK Do hạn chế nguồn liệu GDKQ, số nghiên cứu chưa phân tích tác động GDKQ tới hiệu hoạt động CTCK, có tiếp cận GDKQ từ góc độ phân tích định tính Đơn cử, Okay Kose (2015), sử dụng phương pháp TOPSIS nghiên cứu hiệu hoạt động CTCK niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) Istanbul, tìm tầm quan trọng tỷ số tài ảnh hưởng tới hoạt động CTCK tỷ số tốn, tỷ số cấu trúc tài chính, tỷ số hoạt động; đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng việc cải thiện sản phẩm, dịch vụ tài cung cấp cho NĐT CTCK bối cảnh thị trường môi giới ngày cạnh tranh Tương tự, Miransari (2016) tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động 107 CTCK niêm yết SGDCK Tehran, nhấn mạnh cần thiết việc phát triển dịch vụ hỗ trợ NĐT tương lai phát triển CTCK Ratul (2019) chủ yếu dựa việc phân tích định tính, thực chấm điểm xếp hạng yếu tố khả khoản, tổng tài sản, nợ hay tỷ suất sinh lời để đánh giá hiệu hoạt động mặt tài ba CTCK lớn Bangladesh, nhiên, chưa đề cập tới GDKQ Một số nghiên cứu khác tập trung đánh giá tác động quy mô GDKQ tới khoản biến động TTCK Đơn cử, Yang Wu (2011) nghiên cứu tác động GDKQ khoản biến động TTCK Thượng Hải trước sau xuất GDKQ, đưa kết luận rằng, GDKQ có tác động đến TTCK Thượng Hải theo chiều hướng tích cực, thúc đẩy gia tăng khoản cho thị trường đóng vai trị tích cực việc giảm thiểu mức độ biến động số thị trường Chen (2016) tìm thấy mối quan hệ chiều quy mô GDKQ Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 25 Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động công ty chứng khoán Việt Nam biến động số TTCK thị trường tăng trưởng mạnh Trong đó, Wu cộng (2017) đưa kết luận tương đối tích cực GDKQ chứng khốn năm 2010 làm giảm đáng kể biến động số TTCK Trung Quốc ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế giới Không đồng quan điểm với Wu cộng (2017), Lv Wu (2019) ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực GDKQ đến biến động giá cổ phiếu TTCK Nhóm tác giả kết luận việc lạm dụng GDKQ dẫn đến việc cổ phiếu bị định giá cao thông tin giá cổ phiếu bị hạn chế, dẫn đến khả TTCK dễ bị sụp đổ tương lai Tại Việt Nam, nghiên cứu định lượng hiệu hoạt động CTCK tương đối hạn chế, đặc biệt nghiên cứu mức độ ảnh hưởng GDKQ tới hiệu hoạt động CTCK Phần lớn nghiên cứu liên quan tới GDKQ Việt Nam nghiên cứu định tính tập trung vào: Thứ nhất, phân tích GDKQ góc độ nghiệp vụ kinh doanh phạm vi CTCK cụ thể CTCK Sài Gòn (Lê Thế Tài, 2015), CTCK Thành phố Hồ Chí Minh (Đỗ Văn Khiêm, 2015) hay hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Công thương Việt Nam (Nguyễn Hồng Linh, 2008) Hầu hết nghiên cứu kể sâu phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ GDKQ CTCK thơng qua sách lãi suất ký quỹ hay quy trình, quy định việc cho vay ký quỹ CTCK từ đó, đề xuất sách, giải pháp phù hợp Ngoài ra, Huỳnh Thị Phúc Thuần (2011) phân tích thực trạng hoạt động CTCK thực trạng ký quỹ CTCK, tìm hiểu cần thiết, lợi ích khó khăn thực nghiệp vụ này, đưa giải pháp nhằm mục tiêu phát triển hoạt động 26 GDKQ CTCK hiệu hơn, đem lại lợi ích cho CTCK TTCK Thứ hai, đánh giá nguy rủi ro GDKQ TTCK nói riêng hệ thống tài nói chung, thơng qua xem xét mối liên hệ liên ngành CTCK hệ thống NHTM việc cung ứng dịch vụ GDKQ Nguyễn Thanh Phương cộng (2013) tìm hiểu, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cho vay kinh doanh chứng khốn NHTM, đồng thời đánh giá vai trị cho vay kinh doanh chứng khoán hoạt động NHTM, đưa định hướng, giải pháp hỗ trợ phát triển hoạt động cho vay kinh doanh chứng khoán NHTM Việt Nam Ngoài ra, Trần Hồng Hà (2017) vướng mắc chế ký quỹ chứng khoán thị trường sở, đưa điều kiện khuyến nghị lộ trình thực nới lỏng yêu cầu ký quỹ giao dịch thị trường sở Như vậy, theo tổng quan nghiên cứu nhóm Tác giả, thời điểm chưa có nghiên cứu đánh giá tác động tới hiệu hoạt động CTCK mối liên hệ với việc thực nghiệp vụ GDKQ Phương pháp nghiên cứu mơ hình đề xuất Nghiên cứu lựa chọn sử dụng mơ hình kinh tế lượng liệu bảng bao gồm: mơ hình bình phương nhỏ (Pooled Ordinary Least Square- Pooled OLS), mơ hình tác động cố định (Fixed Effect Model- FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model- REM) để xác định nhân tố tác động đến hiệu hoạt động CTCK, từ đó, đưa kết luận ảnh hưởng GDKQ Dựa theo Ratul (2019), Miransari (2016), Okay Kose (2015), nhóm tác giả xây dựng mơ hình đánh giá hiệu hoạt động Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGÔ THỊ HẰNG - TRẦN NGUYỄN YẾN NHI CTCK (đại diện tỷ suất sinh lời tổng tài sản- ROA, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu- ROE) với biến giải thích khác nhau, có biến liên quan tới GDKQ (mô tả biến mô hình đề xuất Bảng 1) Mơ hình hồi quy bình phương nhỏ (Pooled Ordinary Least Square- Pooled OLS): Đây mơ hình sử dụng để xác định ảnh hưởng biến độc lập biến phụ thuộc Trong hệ số biến độc lập giữ nguyên theo thời gian quan sát Mặc dù vậy, để mơ hình có ý nghĩa, nhiều giả định đưa như: phương sai sai số khơng đổi, khơng có tượng tự tương quan, khơng có tượng đa cộng tuyến, khơng bỏ sót biến quan trọng phải tuân thủ theo phân phối chuẩn Chính vậy, có mơ hình thoả mãn điều kiện cách chặt chẽ Phương trình hồi quy đề xuất sau: ROA = β0 + β1*Bdi,t + β2*Fdi,t + β3*Asseti,t + β4*Debti,t + β5*Equityi,t + β6*S_mg/Asti,t + β7*S_blph/Asti,t + β8*S_lk/Asti,t + β9*S_tv/ Asti,t + β10*S_margin/Asti,t + β11*S_td/Asti,t + β12*S_dtgv/Asti,t + β13*Ptri,t + β14*Sei,t + Ɛi,t ROE = β0 + β1*Bd i,t + β2*Fdi,t + β3*Asseti,t + β4*Debti,t + β5*Equityi,t + β6*S_mg/Asti,t + β7*S_blph/Asti,t + β8*S_lk/Asti,t + β9*S_tv/ Asti,t + β10*S_margin/Asti,t + β11*S_td/Asti,t + β12*S_dtgv/Asti,t + β13*Ptri,t + β14*Sei,t + Ɛi,t Trong đó: β0: hệ số chặn i: doanh nghiệp thứ i β1…β14: hệ số biến độc lập tương ứng Ɛ: sai số ngẫu nhiên Mơ hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model, FEM): FEM phân tích mối tương quan phần dư quan sát với biến giải thích qua kiểm sốt tách ảnh hưởng đặc điểm riêng biệt (không thay đổi theo thời gian) khỏi biến giải thích để ước lượng ảnh hưởng thực tế biến giải thích lên biến phụ thuộc Phương trình hồi quy mơ hình tác động cố định sau: ROA = β1*Bdi,t + β2*Fdi,t + β3*Asseti,t + β4*Debti,t + β5*Equityi,t + β6*S_mg/Asti,t + β7*S_blph/Asti,t + β8*S_lk/Asti,t + β9*S_tv/ Asti,t + β10*S_marg/Asti,t + β11*S_td/Asti,t + β12*S_dtgv/Asti,t + β13*Ptri,t + β14*Sei,t + αi + ui,t ROE = β1*Bdi,t + β2*Fdi,t + β3*Asseti,t + β4*Debti,t + β5*Equityi,t + β6*S_mg/Asti,t + β7*S_blph/Asti,t + β8*S_lk/Asti,t + β9*S_tv/ Asti,t + β10*S_marg/Asti,t + β11*S_td/Asti,t + β12*S_dtgv/Asti,t + β13*Ptri,t + β14*Sei,t + αi + ui,t Trong đó: β1…β9: hệ số biến độc lập tương ứng; i: doanh nghiệp thứ i; ui,t: nhiễu trắng (sai số); αi : hệ số chặn theo đối tượng (doanh nghiệp) i Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effects Model, REM): Khi sử dụng mơ hình FEM, biến động quan sát riêng lẻ không tương quan đến biến giải thích tác giả sử dụng mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM Khơng giống với mơ hình tác động cố định (FEM), biến số chủ thể giả định ngẫu nhiên khơng tương quan với dự đốn biến độc lập có mơ hình Phương trình hồi quy mơ hình tác động ngẫu nhiên sau: ROA= β1*Bdi,t + β2*Fdi,t + β3*Asseti,t + β4*Debti,t + β5*Equityi,t + β6*S_mg/Asti,t + β7*S_blph/Asti,t + β8*S_lk/Asti,t + β9*S_tv/ Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 27 Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động cơng ty chứng khốn Việt Nam Asti,t + β10*S_marg/Asti,t + β11*S_td/Asti,t + β12*S_dtgv/Asti,t + β13*Ptri,t + β14*Sei,t + αi + Ɛi,t + ui,t ROE= β1*Bdi,t + β2*Fdi,t + β3*Asseti,t + β4*Debti,t + β5*Equityi,t + β6*S_mg/Asti,t + β7*S_blph/Asti,t + β8*S_lk/Asti,t + β9*S_tv/ Asti,t + β10*S_marg/Asti,t + β11*S_td/Asti,t + β12*S_dtgv/Asti,t + β13*Ptri,t + β14*Sei,t + αi + Ɛi,t + ui,t Trong đó:β1…β9: hệ số biến độc lập tương ứng; i: doanh nghiệp thứ i; ui,t: nhiễu trắng (sai số); αi : đại diện cho tất yếu tố không quan sát có khác biệt CTCK khơng thay đổi theo thời gian, ví dụ văn hố kinh doanh, định hướng & chiến lược kinh doanh CTCK, nhóm mã chứng khốn thực GDKQ,…; Ɛi,t : đại diện cho tất yếu tố không quan sát thay đổi theo thời gian không khác biệt đối tượng, ví dụ quy định pháp lý liên quan tới tín dụng GDKQ… Dữ liệu sử dụng nghiên cứu liệu bảng toàn 27 CTCK niêm yết SGDCK khoán Hà Nội (HNX) SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HSX/ HOSE) thu thập từ báo cáo tài (BCTC) hàng quý CTCK khoảng thời gian từ năm 2007- 2020 dùng để tính tốn tiêu đại diện cho biến phụ thuộc- đo lường khả sinh lời doanh nghiệp (chỉ tiêu ROE- tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu; ROA- tỷ suất sinh lời tổng tài sản) tiêu đại diện cho biến độc lập- nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Thông tin chi tiết cách thức tính tốn, hình thành liệu biến mơ hình nghiên cứu trình bày chi tiết Bảng Trong trình ước lượng tham số mơ hình, để đảm bảo liệu chạy mơ hình liệu bảng dạng cân xứng, nhóm 28 tác giả tiến hành rút ngắn thời gian mẫu nghiên cứu từ giai đoạn nghiên cứu 14 năm (từ 2007 tới 2020) xuống năm (từ 2014 tới 2020), hạn chế số liệu cung cấp số CTCK số CTCK thành lập bắt đầu cung ứng giao dịch ký quỹ từ năm 2014 Kết nghiên cứu 4.1 Thống kê mơ tả mẫu Bảng tóm tắt đặc điểm thống kê liệu hai thước đo khả sinh lời tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời VCSH (ROE), yếu tố (bao gồm biến liên quan tới GDKQ, Dmarg S_marg/Ast) có khả ảnh hưởng đến khả sinh lời 27 CTCK niêm yết TTCK Việt Nam giai đoạn 2014- 2020 Trong đó, tiêu ROA ROE bình quân 27 CTCK thấp, 5% Thực tế nhiều CTCK có quy mơ tài sản gia tăng mạnh theo thời gian (biến Tổng tài sản (Asset) có giá trị dao động khoảng từ 68 tỷ đến 30 nghìn tỷ, trung bình xấp xỉ nghìn tỷ), số CTCK ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm nhiều năm (biến Ptr) Biến nghiệp vụ GDKQ (Dmarg) cho biết CTCK có cung cấp nghiệp vụ GDKQ không năm Giá trị trung bình biến khoảng 0,6 phản ánh thực tế số phận CTCK chưa triển khai dịch vụ tới khách hàng, đa phần CTCK cung cấp nghiệp vụ GDKQ năm gần Theo đó, dư nợ ký quỹ tổng tài sản (S-marg/Ast) đạt trung bình 23,84% 4.2 Thảo luận kết Trước thực hồi quy, nhóm tác giả sử dụng ma trận Hệ số tương quan Pearson Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGÔ THỊ HẰNG - TRẦN NGUYỄN YẾN NHI Bảng Bảng thống kê biến mơ hình nghiên cứu Tên biến Ký hiệu Cách đo lường Biến độc lập Nghiệp vụ giao dịch ký quỹ Dmarg Biến nhị phân: giá trị 1- CTCK có GDKQ; giá trị 0- CTCK khơng có GDKQ Số lượng thành viên HĐQT Bd Thống kê số lượng thành viên Số lượng thành viên HĐQT người Fd nước Thống kê số lượng thành viên người nước Tổng tài sản Asset Nợ phải trả Bebt Vốn chủ sở hữu Equity Top thị phần mơi giới* Mars Giá trị vốn hóa thị trường Marc Doanh thu môi giới/tổng tài sản S_mg/Ast Số liệu thống kê từ BCTC kiểm toán Biến nhị phân: giá trị 1- CTCK thuộc Top 5; giá trị 0- CTCK không thuộc Top Số lượng cổ phiếu thường lưu hành x Giá đóng cửa Số liệu giá số lượng cổ phiếu thống kê từ Investing.com Doanh thu môi giới/tổng tài sản Doanh thu bảo lãnh phát hành/tổng S_blph/Ast tài sản Doanh thu bảo lãnh phát hành/tổng tài sản Doanh thu tự doanh/tổng tài sản S_td/Ast Doanh thu tự doanh/tổng tài sản Doanh thu lưu ký/tổng tài sản S_lk/Ast Doanh thu lưu ký/tổng tài sản Doanh thu tư vấn/tổng tài sản S_tv/Ast Doanh thu tư vấn/tổng tài sản Dư nợ ký quỹ/tổng tài sản S_marg/Ast Dư nợ ký quỹ/tổng tài sản Doanh thu đầu tư chứng khoán, góp S_dtgv/Ast vốn/tổng tài sản Sàn niêm yết Se Lợi nhuận sau thuế Ptr Doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn/ tổng tài sản Biến nhị phân: giá trị 1- CTCK niêm yết HOSE; giá trị 0- Không niêm yết HOSE Số liệu thống kê từ BCTC kiểm toán Biến phụ thuộc Tỷ suất lợi sau thuế tổng tài sản ROA LNST / Tổng tài sản Tỷ suất lợi sau thuế vốn chủ sở ROE LNST / VCSH hữu Ghi chú: * Nhóm tác giả tổng hợp từ SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh (2021) Nguồn: Kết tổng hợp nhóm tác giả Hệ số phóng đại (VIF) kiểm tra khuyết tật mơ hình Số liệu ma trận hệ số tương quan (Hình 1) cho thấy biến có mức độ tương quan với khoảng (-0,8;0,8), nên chưa có sở để kết luận có tượng đa cộng tuyến mơ hình khảo sát Kiểm tra tượng đa cộng tuyến với VIF, kết thu từ Bảng (Mẫu nghiên cứu 1) cho thấy hầu hết hệ số phóng đại phương sai VIF nhỏ 3, ngoại trừ ba biến có hệ số phóng đại phương sai VIF lớn 10 Asset, Debt, Equity, mơ hình có tượng đa cộng tuyến Xuất Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 29 Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động cơng ty chứng khốn Việt Nam phát từ ý nghĩa kinh tế kết ma trận hệ số tương quan Pearson, hai biến Debt Equity biến quan trọng việc giải thích biến động ROE, đó, để khắc phục tượng đa cộng tuyến, nhóm tác giả định thay hai biến biến địn bẩy tài (Leverage) tính cách lấy biến Debt chia cho biến Equity Và kết hệ số phóng đại với biến thay thế- Leverage- cho kết luận mơ hình khơng cịn tượng đa cộng tuyến (Bảng 3, Mẫu nghiên cứu 2) Từ kết ước lượng Bảng 4, thấy đánh giá hiệu hoạt động CTCK niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Việt Nam thơng qua việc phân tích tiêu ROE ROA việc lựa chọn phân tích tiêu ROA cho kết đánh giá xác hơn, biến sử dụng mơ hình nghiên cứu giải thích tốt biến động tiêu hiệu hoạt động CTCK theo ROA Việc lựa chọn đồng với số nghiên cứu trước Ratul (2019), Okay Kose (2015) Theo kết ước lượng trình bày Bảng 4, dựa R2, mơ hình cột số (8) & (9) lựa chọn để tiến hành kiểm định Hausman với cặp giả thuyết: H0: Lựa chọn mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM); H1: Lựa chọn mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) Kết kiểm định Hausman hai mơ hình cho thấy có sở bác bỏ giả thuyết H0, có nghĩa lựa chọn mơ hình FEM cho nghiên cứu với biến khả Bảng Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu: 27 CTCK, giai đoạn 2014 - 2020 Biến Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa Dmarg 0,6414 0,4798 Bd 5,2986 1,2705 10 Fd 0,6811 1,3924 Asset 2,95e+12 4,31e+12 6,84e+08 3,58e+13 Debt 1,45e+12 2,60e+12 2,06e+08 2,59e+13 Equity 1,43e+12 1,68e+12 4,78e+08 9,87e+12 Mars 0,2549 0,4361 Marc 1,04e+12 2,60e+12 1761200 2,76e+13 S_mg/Ast 0,0506 0,5759 13,06814 S_blph/Ast 0,0006 0,0026 0,0305 S_lk/Ast 0,0008 0,0022 -0,0284 0,0290 S_tv/Ast 0,0017 0,1138 -2,8765 0,8627 S_marg/Ast 0,2384 0,4791 8,0319 S_td/Ast 0,0081 0,0559 0,5082 S_dtgv/Ast 0,0039 0,0336 0,8773 Ptr 4,25e+10 7,46e+10 -1,37e+11 5,22e+11 Se 0,3953 0,4893 ROE 0,0234 0,0358 -0,1802 0,3091 ROA 0,0211 0,0938 -0,1635 1,7277 Nguồn: Kết tổng hợp từ Stata 15 30 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 NGÔ THỊ HẰNG - TRẦN NGUYỄN YẾN NHI Bảng Hệ số phóng đại (VIF) biến mơ hình nghiên cứu Biến Mẫu nghiên cứu Mẫu nghiên cứu VIF 1/VIF Dmarg 1,40 0,714883 1,38 0,725714 Bd 1,83 0,545810 1,82 0,549217 Fd 1,53 0,652027 1,53 0,651946 Asset 51,44 0,019441 2,95 0,338530 Debt 19,68 0,050808 Equity 14,38 0,069533 Mars 2,24 0,446857 2,23 0,447724 Marc 1,51 0,660873 1,52 0,659776 S_mg/Ast 1,03 0,967532 1,03 0,969901 S_blph/Ast 1,02 0,984094 1,02 0,984127 S_lk/Ast 1,64 0,611365 1,63 0,614117 S_tv/Ast 1,49 0,671304 1,49 0,672568 S_marg/Ast 1,26 0,795242 1,24 0,804619 S_td/Ast 1,11 0,901826 1,11 0,901930 S_dtgv/Ast 1,01 0,988201 1,01 0,988840 Ptr 2,72 0,367740 2,62 0,382038 Se 1,55 0,646871 1,52 0,659292 1,04 0,961133 Leverage VIF 1/VIF Nguồn: Kết từ Stata 15 sinh lời doanh nghiệp ROA phù hợp mơ hình REM Như vậy, kết ước lượng mơ hình (8) sử dụng cho kết luận nghiên cứu Giả thuyết 1: Quy mơ nghiệp vụ GDKQ có tác động tới hiệu hoạt động kinh doanh CTCK Hệ số ước lượng dư nợ ký quỹ (S_marg/ ast) mơ hình (8) (Bảng 4) có tương quan chiều có ý nghĩa thống kê với tiêu ROA Nghĩa cơng ty có cung ứng sản phẩm cho vay kí quỹ khách hàng, việc gia tăng quy mơ cho vay ký quỹ (dư nợ ký quỹ) có tác động tích cực tới hiệu hoạt động cơng ty Có thể thấy, xuất GDKQ đem lại cho CTCK nhiều lợi ích, khơng giúp gia tăng lợi nhuận từ việc cung cấp nghiệp vụ này, mà gia tăng nguồn thu từ nghiệp vụ môi giới từ việc gia tăng số lượng tài khoản khách hàng quy mô giao dịch, tăng thu phí mơi giới GDKQ đem đến cho CTCK hội phát triển mới, không CTCK lớn, niêm yết sàn giao dịch, mà CTCK nhỏ, phát triển Giả thuyết 2: Hiệu hoạt động CTCK có khơng có nghiệp vụ GDKQ có khác biệt định Giả thuyết kiểm định thông qua kết ước lượng biến GDKQ (Dmargin) biến nhị phân có giá trị 1- CTCK có thực GDKQ, có giá trị Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 31 32 RE (13) 0,99 (0,322) FE (12) 0,23 (0,816) RE (11) 0,74 (0,460) Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 Mars Leverage Asset fd bd Dmargin FE (1) -0,12 (0,908) -0,63 (0,531) -1,84* (0.067) -5,13*** (0,000) -1,81* (0,071) -0,69 (0,492) RE FE (2) (3) 1,48 -1,51 (0,140) (0,132) 0,88 (0,378) -2,66*** (0.008) -8,07*** -5,9*** (0,000) (0,000) -2,14** (0,032) 0,31 (0.753) RE (4) -0,69 (0,491) FE (5) RE (6) PO (7) 0,11*** (0,003) 0,08** (0,044) -0,13*** (0,000) -7,6*** -5,85*** -6,76*** -0,55*** (0,000) (0,000) (0,000) (0,003) -0,07** (0,018) 0,08* (0,059) FE (8) 0,53 (0,594) -0,20 (0,843) -0,26 (0,793) -1,55 (0,121) -0,39 (0,694) 0,29 (0,775) RE (9) 1,73* (0,083) -1,60 (0,109) -0,06 (0,952) -2,46** (0,014) -0,38 (0,708) 0,00 (0,999) FE (10) -0,06 (0,952) ROA ROE Biến độc lập Bảng Kết sử dụng mơ hình Pool OLS, FEM REM 0- CTCK không cung ứng dịch vụ cho khách hàng Theo kết ước lượng mô hình (8) Bảng 4, thấy, giá trị ước lượng tương ứng với biến Dmargin khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% chí 10% Như vậy, chưa có đủ chứng để kết luận việc cung ứng GDKQ cho khách hàng góp phần tạo khác biệt hiệu hoạt động CTCK có khơng có dịch vụ Kết phù hợp với thực tế hoạt động CTCK Việt Nam bởi: Thứ nhất, GDKQ thật phát triển trở nên phổ biến vài năm trở lại Trước đó, nghiệp vụ đem nguồn thu lớn cho CTCK thường nghiệp vụ nghiệp vụ môi giới, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành hay nghiệp vụ tư vấn đầu tư Các CTCK gia tăng doanh thu, mở rộng thị phần, tăng vốn thông qua việc cung cấp tốt nghiệp vụ cho khách hàng Bên cạnh đó, nguồn vốn thực GDKQ chủ yếu tới từ CTCK, việc cung ứng GDKQ cho NĐT, đòi hỏi CTCK phải giảm vốn phân bổ vào nghiệp vụ kinh doanh khác, ngược lại, không tập trung phát triển sản phẩm GDKQ, tiềm lực tài CTCK chuyển vào nghiệp vụ kinh doanh khác Thứ hai, quy mô dư nợ ký quỹ CTCK chiếm tỷ lệ không cao tổng tài sản CTCK có thực việc cung cấp nghiệp vụ Hầu hết CTCK xem nghiệp vụ mơi giới mối quan tâm hàng đầu có nhiều khách hàng mở tài khoản cần tư vấn để giao dịch, doanh thu CTCK tăng lên đáng kể Hơn nữa, đặc trưng nghiệp vụ GDKQ tính rủi ro cao Tính rủi ro cao khơng ảnh hưởng đến nhà đầu tư mà ảnh hưởng đến CTCK Mặc dù lãi suất cho vay ký quỹ thường CTCK đưa PO (14) 0,06* (0,084) -0,07 (0,109) -0,0025 (0,952) -1,88* -2,92*** -2,01** -2,93*** -0,14** (0,060) (0,003) (0,044) (0,003) (0,014) -0,01 (0,708) 0,00 (0,999) Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động cơng ty chứng khốn Việt Nam 0,6530 534 RE (2) -1,57 (0,117) 0,24 (0,811) 1,75* (0,081) 0,66 (0,512) 0,30 (0,764) -0,50 (0,615) -1,11 (0,268) -0,17 (0,867) 19,9*** (0,000) 0,64 (0,520) 0,4761 748 0,98 (0,326) 0,81 (0,418) 0,09 (0,928) -0,87 (0,386) -0,43 (0,665) 0,84 (0,401) 20,1*** (0,000) RE (4) 0,0000*** 0,4269 748 0,85 (0,394) 0,87 (0,383) 0,02 (0,983) -0,85 (0,398) 0,03 (0,978) 0,70 (0,482) 19,6*** (0,000) FE (3) ROE 0,4979 552 19,8*** (0,000) -1,98 (0,048) RE (6) 0,0000*** 0,4059 552 19,5*** (0,000) -3,38 (0,001) FE (5) 0,000*** 0,5109 534 0,7138 534 0,0167** 0,5760 534 PO FE RE (7) (8) (9) -0,09** -0,39 -0,88*** (0,015) (0,696) (0,000) 0,012 11,2*** 11,7*** (0,688) (0,000) (0,000) 0,07** 0,24 -0,03 (0,018) (0,810) (0,972) 0,016 7,62*** 8,55*** (0,677) (0,000) (0,000) 0,01 -4,05*** -4,28*** (0,646) (0,000) (0,000) -0,029 2,59*** 3,45*** (0,392) (0,010) (0,001) -0,07** -0,13 0,43 (0,031) (0,898) (0,665) -0,001 -0,83 -0,14 (0,955) (0,405) (0,885) 0,96*** 3,61*** 3,44*** (0,003) (0,000) (0,001) 0,0588 1,08 1,65* (0,121) (0,279) (0,098) 0,4359 748 -0,27 (0,788) 9,97*** (0,000) -4,85*** (0,000) 3,86*** (0,001) 0,08 0,940) 0,63 (0,530) 3,82*** (0,000) RE (11) 0,0001*** 0,5159 748 0,28 (0,776) 8,42*** (0,000) -4,35*** (0,000) 2,78*** (0,006) -0,07 (0,944) -0,70 (0,483) 4,22*** (0,000) FE (10) ROA 0,6557 748 0,0001*** 0,6377 748 4,30*** (0,000) 9,5*** (0,000) -4,6*** (0,000) 3,67*** (0,000) 8,53*** (0,000) -4,38*** (0,000) 3,01*** (0,002) 4.51*** (0,000) 13,4*** (0,000) RE (13) 12,8*** (0,000) FE (12) 0,0000 0,3930 534 PO (14) -0,037 ( 0,378) 0,4*** (0,000) -0,001 (0,972) 0,4*** (0,000) -0,2*** (0,000) 0,1*** (0,001) 0,0156 (0,665) -0,005 (0,886) 0.2*** (0,001) 0,069* (0,099) Hausman 0,0033*** 0,7688 0,0024*** 0,0033*** 0,9999 0,0000 *** (a) Ghi chú: *, **, *** có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 10%, 5% 1% , p_value trình bày dấu ngoặc đơn; (a) Giá trị xác xuất giá trị thống kê theo kiểm định Khi bình phương (Prob>chi2) Nguồn: Kết ước lượng từ Stata 15 0,0000*** 0,4788 R2 F-test 534 FE (1) -0.97 (0,335) 0,02 (0,985) 1,37 (0,171) 1,00 (0,316) 0,04 (0,966) 0,966 (0,776) 0,09 (0,928) -0,45 (0,652) 20,0*** (0,000) -0,39 (0,695) n Se Ptr S_dtgv/ Ast S_td/Ast S_marg/ Ast S_tv/Ast S_lk/Ast S_blph/ Ast S_mg/Ast Marc Biến độc lập NGÔ THỊ HẰNG - TRẦN NGUYỄN YẾN NHI Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 33 mức cao, rủi ro NĐT thực giao dịch khơng có đủ khả chi trả, chí giải chấp tồn tài khoản khách hàng, khoản lợi nhuận thu CTCK từ nghiệp vụ coi khơng Do đó, tác động nghiệp vụ GDKQ để tạo nên khác biệt hiệu hoạt động CTCK có khơng có nghiệp vụ chưa đáng kể Nguồn: Kết thu từ Stata 15 Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động công ty chứng khốn Việt Nam 34 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 Ghi chú: * Có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Kết nghiên cứu (Bảng 4) cho thấy việc cung cấp mở rộng nghiệp vụ GDKQ (Dư nợ ký quỹ) có tác động tích cực tới hiệu hoạt động (ROA) 27 CTCK niêm yết TTCK Việt Nam giai đoạn 20142020 Thêm vào đó, với nhu cầu sử dụng GDKQ NĐT ngày gia tăng, hỗ trợ hiệu hoạt động nghiệp vụ mơi giới CTCK, đặc biệt cân nhắc đóng góp tích cực GDKQ tới quy mơ giao dịch, khoản tới việc thúc đẩy tăng trưởng, phát triển TTCK, CTCK cân nhắc phát triển việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng Tuy nhiên, với tính chất dịch vụ kinh doanh có rủi ro tài rủi ro toán cao, để đảm bảo sản phẩm GDKQ triển khai thực hiện, trì phát triển bền vững, Hình Ma trận hệ số tương quan Pearson Kết luận, gợi ý sách NGƠ THỊ HẰNG - TRẦN NGUYỄN YẾN NHI CTCK cần lưu ý số giải pháp sau: Thứ nhất, CTCK nghiên cứu tiếp cận kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo nguồn tài trợ vốn dồi cho việc cung cấp GDKQ tới NĐT Thứ hai, CTCK cần tập trung phát triển đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, phát triển sản phẩm đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt Bên cạnh đó, CTCK cịn cần tập trung phát triển cơng nghệ, đẩy nhanh q trình chuyển đổi số tạo tảng cho phát triển bền vững tương lai, đem đến hài lòng cho NĐT, đồng thời tạo sở để giảm thiểu lãi suất cho vay, nâng cao mức độ hấp dẫn sản phẩm Thứ ba, CTCK cần tăng cường chế quản trị rủi ro GDKQ thông qua việc thiết lập hệ thống, khung quản trị rủi ro sách rủi ro đạt chuẩn phù hợp với sách mức lãi suất mà CTCK cung cấp cho khách hàng xem xét đến việc xây dựng đội ngũ, phận quản lý rủi ro chuyên biệt để đưa phương án kiểm sốt, giám sát xử lí rủi ro cách nhanh hiệu Do hạn chế khả tiếp cận truy cập liệu, nghiên cứu thực phạm vi 27 CTCK niêm yết tổng số 89 CTCK hoạt động (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, 2021), dẫn đến kết luận đưa nghiên cứu chưa mang tính bao qt cho tồn CTCK Việt Nam Ngoài ra, nghiên cứu chưa sâu vào phân tích sách quy định GDKQ đưa CTCK cho khách hàng, CTCK lại có sách riêng, phù hợp với định hướng mục tiêu phát triển Do đó, nghiên cứu sau mở rộng thêm mẫu nghiên cứu bao phủ số lượng CTCK lớn theo sử dụng phương pháp so khớp điểm xu hướng (Propensity Score Matching) để so sánh hiệu hoạt động hai nhóm CTCK có khơng có dịch vụ GDKQ có đặc điểm kinh doanh tương đồng để đem lại kết đáng tin cậy ■ Tài liệu tham khảo Chen, M (2016), “The Impact of Margin Trading on Volatility of Stock Market: Evidence from SSE 50 Index”, Journal of Financial Risk Management, Vol 5, pp 179-186 Đỗ Văn Khiêm (2015), “Hoạt động giao dịch ký quỹ công ty cổ phần chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Hạnh Nguyễn (2021), “Thanh khoản thị trường ‘bùng nổ’ chủ yếu đến từ vay giao dịch ký quỹ”, truy cập ngày 15/8/2021, từ Huỳnh Thị Phúc Thuần (2011), “Phát Triển hoạt động giao dịch ký quỹ cơng ty chứng khốn Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thế Tài (2015), “Phát triển hoạt động giao dịch ký quỹ cơng ty chứng khốn Sài Gòn”, Luận văn, Đại học quốc gia Hà Nội Lv, D & Wu, W (2019), “Margin-trading volatility and stock price crash risk”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol 56, pp 179-196 Miransari, M (2016), “Review the performance of brokerage firms and their role on increasing investment trust and the degree of stock liquidity”, Journal of Fundamental and Applied Sciences, J Fundam Appl Sci., 2016, 8(2S), pp 1606-1618; Nguyễn Hồng Linh (2008), “Phát triển sản phẩm tài giao dịch ký quỹ hệ thống ngân hàng công thương Việt Nam”, Luận văn, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lê Nguyên Vĩ (2020), “Làm để tránh bị Force-sell”, truy cập ngày 03/7/2021, từ < https://online.hsc.com vn/tin-tuc/de-dau-tu-chung-khoan-hieu-qua/lam-sao-de-tranh-bi-force-sell.html> Nguyễn Thanh Phương, Trần Thị Xuân Anh, Ngô Thị Hằng, Dương Ngân Hà, Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Vũ Thúc Lanh, Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 35 Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động công ty chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Phương Luyến, “Quan điểm định hướng cho vay kinh doanh chứng khốn để đảm bảo an tồn hoạt động ngân hàng thương mại”, Đề tài, Học viện Ngân hàng Okay, G & Kose, A (2015), “Financial Performance Analysis of Brokerage Firms Quoted on the Istanbul Stock Exchange Using the TOPSIS Method of Analysis”, International Journal of Business and Social Science, Vol 6, No 8(1), pp 68-77 Ratul, M R R (2019), “Report On Financial Performance Analysis of the Top Three Brokerage Firms in Bangladesh and Ranking Based on Standardize Score Method”, truy cập ngày 15/8/2021, từ Trần Hồng Hà (2017), “Cơ chế ký quỹ giao dịch chứng khoán thị trường sở- kinh nghiệm quốc tế gợi ý giải pháp cho thị trường chứng khoán Việt Nam”, truy cập ngày 03/7/2021, từ Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (2021), “Thị phần môi giới”, truy cập ngày 10/4/2021, từ Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (2021), “Cơ sở liệu công ty”, truy cập ngày 28/9/2021, từ Văn Giáp (2021), “Cơng ty chứng khốn cẩn trọng cho vay ký quỹ”, truy cập ngày 15/8/2021, từ Yang, D and Wu (2011), “The impact of margin trading on the liquidity and volatility of the securities market based on the empirical research of the Shanghai security market”, The 2011 International Conference on Business Management and Electronic Information, Institute of Electrical and Electronic Engineers, pp 415-419 36 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 .. .Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động cơng ty chứng khốn Việt Nam Từ khóa: Giao dịch ký quỹ, Hiệu hoạt động, Cơng ty chứng khốn Giới thiệu Tại thị trường chứng khoán (TTCK)... Triển hoạt động giao dịch ký quỹ cơng ty chứng khốn Việt Nam? ??, Luận văn Thạc sĩ, Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thế Tài (2015), “Phát triển hoạt động giao dịch ký quỹ công ty chứng. .. 35 Tác động giao dịch ký quỹ đến hiệu hoạt động cơng ty chứng khốn Việt Nam Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Phương Luyến, “Quan điểm định hướng cho vay kinh doanh chứng khoán để đảm bảo an toàn hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của giao dịch ký quỹ đến hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam, Tác động của giao dịch ký quỹ đến hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam