0

Tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay

15 5 0
  • Tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:41

Cách mạng khoa học - công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội cũng như quá trình phát triển kinh tế đất nước. Trên cơ sở khái lược một số nét về cách mạng khoa học - công nghệ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bài viết phân tích tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế – nội dung quan trọng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay. 12 CHUYÊN MỤC KINH TẾ HỌC TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY PHÙNG VĂN ỨNG* Cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, tác động đến mặt đời sống xã hội trình phát triển kinh tế đất nước Trên sở khái lược số nét cách mạng khoa học - công nghệ chuyển dịch cấu kinh tế, viết phân tích tác động cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế – nội dung quan trọng cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Từ khóa: cách mạng khoa học - công nghệ, cấu kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế Nhận ngày: 11/5/2021; đưa vào biên tập: 12/5/2021; phản biện: 13/5/2021; duyệt đăng: 4/6/2021 ĐẶT VẤN ĐỀ công nghệ thời kỳ Cách mạng khoa học - công nghệ đặc điểm bật thời đại ngày nay, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế giới quốc gia Việt Nam chưa phải nước công nghiệp theo hướng đại so với đặc trưng chung nước cơng nghiệp hóa thành cơng trước, có đột phá đáng kể ứng dụng khoa học - Cách mạng khoa học - cơng nghệ tác động mạnh mẽ đến q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, biểu rõ tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế Do đó, để thực thành cơng cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, việc nghiên cứu tác động cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cấu kinh tế vấn đề cấp thiết * KHÁI LƢỢC VỀ CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ CƠ CẤU KINH TẾ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh PHÙNG VĂN ỨNG – TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC… 2.1 Cách mạng khoa học - công nghệ Cách mạng khoa học - công nghệ năm 60 kỷ XX (Phan Xuân Dũng, 2018: 40), trình thay đổi hệ thống tri thức khoa học, công nghệ diễn mối quan hệ khăng khít với q trình phát triển kinh tế - xã hội việc vận dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, vào đời sống ngày nhanh chóng tạo nên thay đổi mạnh mẽ mặt đời sống kinh tế - xã hội loài người Cách mạng khoa học - công nghệ ảnh hưởng đến lĩnh vực đời sống xã hội; đó, nội dung đặc trưng cách mạng đời phát triển bùng nổ hàng loạt cơng nghệ cao Cơng nghệ cao cơng nghệ có hàm lượng cao nghiên cứu khoa học phát triển cơng nghệ, tích hợp từ thành tựu khoa học công nghệ đại Sự đời công nghệ cao làm cho khoa học công nghệ hòa quyện vào nhau, hỗ trợ phát triển Một số công nghệ cao tiêu biểu là: - Công nghệ thông tin: Đây lĩnh vực phát triển mạnh mẽ kỳ diệu cách mạng khoa học - công nghệ Với tư cách hệ thống tri thức phương pháp khoa học, công nghệ thông tin cung cấp cho người kỹ thuật, công cụ phương tiện đại, giải pháp công nghệ tốt để thu thập, lưu trữ, xử lý sản xuất, phát hành truyền thông nhằm giúp 13 người nhận thức, tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn thông tin vào lĩnh vực hoạt động người Công nghệ thông tin phát triển với nhiều bước đột phá việc sử dụng vi mạch, mạch điện tử có tốc độ xử lý, tính tốn cao cấu trúc song song đột phá quan trọng công nghệ thông tin, tạo nên cách tiếp cận khác hẳn so với việc sử dụng máy tính điện tử thông thường sở vi xử lý thông thường Việc sử dụng xử lý song song nơron - kiểu tương tự đặc thù xử lý song song, cho phép nhiều vi xử lý hoạt động lúc chế độ mạng song song linh hoạt mô theo mạng lưới tế bào tạo nên não người (Phan Xuân Dũng, 2017: 8990) Bên cạnh bước đột phá kỹ thuật số hóa Nhờ kỹ thuật số hóa, tín hiệu (âm thanh, chữ viết, hình ảnh, biểu bảng,…) mã hóa thành chùm tín hiệu truyền qua modem (thiết bị điều biến – giải điều biến) theo đường hữu tuyến (bằng dây dẫn) Ở phía thiết bị thu, chùm tín hiệu 0-1 tái lại nguyên mẫu ban đầu Những đột phá với đột phá cơng nghệ nén hình ảnh, cơng nghệ truyền tải khơng đồng bộ, mạng thơng tin số hóa đa dịch vụ băng rộng, truyền thông đa phương 14 tiện, hệ thống thông tin di động, đặc biệt mạng internet tồn cầu giúp ngành cơng nghệ thơng tin khắc phục nhiều nhược điểm công nghệ nghe nhìn trước Nhờ đó, cơng nghệ thơng tin tạo nên bước thay đổi bản, mở kỷ nguyên việc tiếp cận thông tin tri thức, làm thay đổi tận gốc rễ lực lượng sản xuất - Cơng nghệ vật liệu: Có thể nói vật liệu tiêu chí thể phát triển văn minh đương đại Khởi điểm đột phá kỹ thuật công nghệ thập niên cuối kỷ XX việc triển khai vật liệu có tính đặc biệt silic cho công nghệ chế tạo vi mạch, sợi quang dẫn cho ngành quang điện tử viễn thông, kỹ thuật gốm cho kỹ thuật nhiệt độ cao, vật liệu composite, tinh thể áp điện, hợp kim nhớ hình cho ngành hàng không - vũ trụ, ô tô… Những vật liệu mang tính chất chiến lược phát triển kinh tế xã hội ưu tiên phát triển vật liệu tổ hợp (composite), vật liệu gốm, vật liệu điện tử… đặc biệt vật liệu siêu dẫn Ngày nay, chất siêu dẫn ứng dụng mạnh mẽ lĩnh vực điện kỹ thuật (tích trữ điện bobin khơng có điện trở, tải điện dây siêu dẫn), giao thông vận tải (chế tạo tàu chạy đệm từ tính làm chất siêu dẫn), vi điện tử (chế tạo máy tính điện tử TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 siêu tốc cỡ 1.000 tỷ phép tính/giây), vi mạch (chíp siêu dẫn) y, sinh học (chế tạo thiết bị cảm biến cực nhạy thu nhận tia hồng ngoại đo từ trường cực yếu máy quét sử dụng thiết bị giao thoa siêu dẫn lượng tử Cùng với vật liệu kim loại mới, vật liệu hỗn hợp nhựa cacbon Những thành mà cách mạng khoa học - công nghệ diễn lĩnh vực vật liệu mang lại to lớn lường hết tương lai - Công nghệ sinh học: Cùng với công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học có bước đột phá phi thường Công nghệ sinh học hiểu biết sống, thân người sống xung quanh Sự phát triển mạnh mẽ sinh học phân tử di truyền học phân tử, sở khám phá nhà khoa học trường Đại học Tổng hợp Cambridge (Anh) James Watson Francis Crich từ 1953 cấu trúc xoắn ốc ADN - phân tử mang thông tin di truyền, mang gen điều khiển hoạt động tế bào đem lại cho người khả làm chủ điều khiển vật thể sống trở thành tiền đề xuất công nghệ sinh học Những thành tựu sinh học kể đến công nghệ tổ hợp AND, công nghệ gen phục vụ nông nghiệp, công nghệ gen phục vụ y dược học đại đặc biệt sinh điện tử có mục tiêu Cơng nghệ PHÙNG VĂN ỨNG – TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC… cho phép mô chuyển dời điện tử mức phân tử nhằm chế tạo tinh thể sinh học thiết bị cảm biến điện - sinh học, để từ tạo hệ thống xử lý tin học dùng người máy (robot) máy tính thơng minh có khả bắt chước số chế não hệ thần kinh trung ương người Trong tương lai không xa, mạch sinh học thay mạch silic máy tính biết tư với tốc độ xử lý hiệu tính tốn tăng lên nhiều lần, góp phần giải mã điều khiển chế sống (Phan Xuân Dũng, 2017: 9295) - Công nghệ - điện tử: Khái niệm - điện tử (mechatronic) thay đổi với phát triển lĩnh vực cơng nghệ thành khí, điện tử thơng tin Hiện nay, Mechatronic hiểu chung ngành khoa học máy hệ thống thông minh Ba đặc trưng mang tính hệ thống mechatronic là, hệ thống nhà máy sản xuất mechatronic bao gồm lĩnh vực tự động hóa, sản xuất tích hợp máy tính, hệ thống mạng thúc đẩy phát triển công nghệ chế tạo, đạt độ tin cậy cao với thiết kế hệ thống cho phép sản xuất quy mô lớn; hệ thống công cụ mechatronic bao gồm thiết kế máy tính CDA, thiết bị mơ phỏng, hiển thị, phần mềm điều khiển…; hệ thống - vi điện tử tích hợp chi tiết khí, cảm biến, phát động linh kiện điện tử vào chung 15 silic thông qua công nghệ chế tạo vi mô Công nghệ hệ thống - vi điện tử cho phát triển sản phẩm thơng minh, tăng khả tính tốn vi điện tử với khả nhận biết kiểm soát thiết bị vi cảm biến vi phát động mở rộng phạm vi thiết kế ứng dụng (Phan Xuân Dũng, 2017: 99) - Công nghệ lượng mới: Hiện nay, việc tiếp tục sử dụng nguyên liệu hóa thạch (than, dầu mỏ khí đốt thiên nhiên) để đẩy nhanh cơng nghiệp hóa tăng trưởng kinh tế quốc gia làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn này, lượng nguyên tử bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến môi trường Điều đặt cho cách mạng khoa học - công nghệ nhiệm vụ nặng nề khai phá sử dụng nguồn lượng Hiện nay, lượng nhiệt hạch dựa nguyên lý tổng hợp hạt nhân nghiên cứu hồn thiện cơng nghệ để đưa vào sử dụng đại trà thực tiễn Các nguồn lượng thủy triều, địa nhiệt, lượng gió, lượng mặt trời nguồn lượng bất tận đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ mạnh khoảng thập kỷ vừa qua, bắt đầu đưa vào sử dụng nhiều nước phát triển cao để dần thay nguồn lượng truyền thống Đặc biệt gần công nghệ đại chiết tách dầu đá phiến nghiên cứu đưa vào 16 sử dụng Hoa Kỳ nhân rộng sang số nước khiến cho giá dầu giảm, nguy thiếu hụt nguồn dầu mỏ khơng cịn đe dọa cơng nghiệp giới trước Đây thành tựu lớn cách mạng khoa học - công nghệ lượng Các nhà nghiên cứu hi vọng rằng, một, hai thập niên tới, nguồn lượng: gió, mặt trời, thủy triều, địa nhiệt sử dụng phổ biến, giá thành giảm nhiều khủng hoảng lượng giải bản, khai phá nguồn lượng có xu hướng khác cách mạng khoa học - công nghệ Như vậy, cách mạng khoa học - công nghệ tạo kỹ thuật công nghệ sản xuất mới, đưa phát minh khoa học vào sản xuất cách nhanh chóng, làm thay đổi mạnh mẽ lực lượng sản xuất, tạo sản xuất cải biến nhiều quan hệ sản xuất, xác lập quan hệ sản xuất mới, làm thay đổi thân người, đời sống văn hóa tinh thần xã hội, quan hệ quốc gia đời sống kinh tế nói chung 2.2 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế Cơ cấu kinh tế tổng thể ngành, lĩnh vực, phận kinh tế với vị trí, tỷ trọng tương ứng chúng mối quan hệ hữu cơ, tương đối ổn định hợp thành thời kỳ định Các phận hợp thành cấu kinh tế, có mối quan hệ biện chứng, thúc đẩy TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 tồn phát triển kinh tế Cơ cấu kinh tế gắn liền với thay đổi không ngừng lực lượng sản xuất, khoa học công nghệ, đồng thời chịu tác động yếu tố trị, xã hội giới, quốc gia, thời kỳ lịch sử, ảnh hưởng chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu sách nhà nước thời kỳ Chuyển dịch cấu kinh tế thay đổi cấu kinh tế từ trạng thái sang trạng thái khác cho phù hợp với môi trường phát triển Chuyển dịch cấu kinh tế tình tất yếu gắn liền với phát triển kinh tế quốc gia (Đào Duy Huân, Lương Minh Cừ, 2015: 10, 11), đặc biệt tác động cách mạng khoa học công nghệ Nền kinh tế quốc dân hệ thống phức tạp cấu thành từ nhiều phận Cơ cấu kinh tế thường xem xét từ ba phương diện: cấu ngành kinh tế, cấu vùng kinh tế cấu thành phần kinh tế Ba loại hình có mối quan hệ chặt chẽ với q trình phát triển kinh tế Trong đó, chuyển dịch cấu ngành kinh tế tiêu chuẩn để đánh giá trình độ phát triển kinh tế thành cơng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa quốc gia Vì vậy, nhiều trường hợp, đề cập đến chuyển dịch cấu kinh tế người ta quan tâm chuyển dịch cấu ngành kinh tế, khuôn khổ viết này, tác giả PHÙNG VĂN ỨNG – TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC… đề cập chuyển dịch cấu kinh tế phương diện chuyển dịch cấu ngành kinh tế CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY DƢỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 3.1 Bản chất tác động cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cấu kinh tế Về chất, tác động cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cấu kinh tế làm thay đổi mang tính cách mạng tảng công nghệ - sản xuất kinh tế, từ dẫn đến ngành, lĩnh vực kinh tế có tốc độ phát triển khác làm nảy sinh ngành nghề Với cách mạng công nghiệp 1.0 2.0 chức thực bước chuyển sang máy móc Đầu tiên chức công nghệ hay chức chế tạo chuyển cho máy móc (máy kéo sợi, máy dệt vải), tiếp đến chức năng lượng giao sang máy nước Ở cách mạng công nghiệp lần thứ động điện máy phát điện tiếp tục giải phóng người khỏi chức thực quy mô rộng lớn hơn, với tốc độ nhanh hơn, bền vững Với cách mạng khoa học kỹ thuật cách mạng công nghiệp 3.0 q trình điện tử hóa, số hóa, tự động hóa tin học hóa diễn ngày mạnh mẽ, tốc độ nhanh, quy mơ lớn Điều đó, mặt, thúc đẩy việc chuyển giao chức thực 17 từ người sang máy móc ngày phổ biến, sâu rộng, nhanh chóng quy mơ tồn cầu, mặt khác, với việc tin học hóa trở thành xu hướng chủ đạo xã hội lao động tin học trở thành lao động phổ biến trình chuyển giao bắt đầu xuất Đó q trình chuyển giao chức quản lý từ người lao động sang máy móc Hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 (cách mạng công nghiệp lần thứ tư), đề cập với tần suất cao thực chất, sản phẩm cách mạng khoa học - công nghệ Nội dung cốt lõi cách mạng công nghiệp 4.0 dựa tảng cơng nghệ số tích hợp tất cơng nghệ thơng minh, cơng nghệ cao để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; kết hợp hệ thống thực ảo, hội tụ tạo nên sức mạnh Đặc biệt, công nghệ tảng cách mạng công nghiệp 4.0 tạo sở cho công nghệ khác, ngành nghề khác phát triển Với bước phát triển này, không tiếp tục quy mô lớn hơn, tốc độ nhanh việc giải phóng người khỏi chức thực chức quản lý, mà mở đầu cho q trình giải phóng khác Một mặt, việc giải phóng người khỏi chức thực chức quản lý trở nên triệt để hơn, diễn sâu sắc hơn, phong phú hơn, nhiều công việc, thao tác phức tạp, phức hợp, khó thực so với trước Mặt khác, chúng bắt 18 đầu trình khác trình độ cao hơn, sâu sắc việc giải phóng người khỏi chức logic chuyển giao chức cho hệ thống máy móc Chuyển giao chức logic khác biệt chất so với chuyển giao chức giám sát Việc thực chức quản lý thường việc thực hệ thống máy móc trình, quy trình thao tác dựa việc chương trình hóa trình tự logic người đặt vào vi xử lý trung tâm hệ thống máy móc Chuyển giao chức logic dựa tảng trí tuệ nhân tạo nên hệ thống máy móc thay người thực thao tác, quy trình phức tạp tư theo nguyên tắc phản xạ có điều kiện mà máy móc “học” trình làm việc, tương tự người tiếp nhận, chế biến lưu giữ trình lịch sử tồn Các máy điện toán học sâu, vi mạch xử lý hệ 5nm, robot hệ mới, thiết bị tự hành, máy điện toán lượng tử, liệu lớn, công nghệ kết nối, thiết bị đầu cuối thông minh, với môi trường điện tử tạo sở kỹ thuật cơng nghệ cho việc giải phóng người khỏi chức logic trình lao động sinh sống Nền sản xuất tác động cách mạng khoa học - công nghệ giai đoạn nay, nhờ việc chuyển giao chức nói trên, đặc biệt chức logic, bắt đầu q trình chuyển sang giai đoạn trí tuệ TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 hóa Các xí nghiệp thơng minh, dây chuyền sản xuất thơng minh, trang trại thơng minh hình thành kết nối với tạo nên sản xuất - sản xuất thông minh Ở đó, nguyên liệu đầu vào, tức tài nguyên sử dụng tiết kiệm nhất, tối ưu, trí tuệ người trí tuệ nhân tạo phát huy tối đa nguồn lực yếu sản xuất Theo đó, cơng nghiệp biến đổi nhanh chóng, đồng thời vịng đời cơng nghệ có tính riêng lẻ vịng đời cơng nghệ trung bình sản xuất xã hội ngày rút ngắn Các sở sản xuất phải thay đổi công nghệ với chu kỳ ngày nhanh, theo vịng đời sản phẩm sản xuất sở ngày rút ngắn Đây quy luật sản xuất đại thời đại cách mạng khoa học - cơng nghệ Việc trí tuệ hóa sản xuất xã hội làm thay đổi hàng loạt nguyên tắc, quy luật, chuẩn mực sản xuất Sản xuất bắt đầu vượt qua giai đoạn sản xuất sản phẩm đại trà, chuyển sang giai đoạn vừa sản xuất sản phẩm đại trà lẫn sản phẩm cá nhân hóa, đặc thù, riêng biệt Xu hướng sản xuất tương lai hướng mạnh sản xuất sản phẩm cá nhân hóa, mang nét riêng phù hợp với sở thích yêu cầu cá nhân Nguyên tắc thị trường “cá lớn nuốt cá bé” tồn nhiều trăm năm tiếp tục tồn tại, vai trị đời sống PHÙNG VĂN ỨNG – TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC… kinh tế - xã hội suy giảm, nhường bớt chỗ cho nguyên tắc Do quy luật vịng đời cơng nghệ vịng đời sản phẩm ngày rút ngắn nên tốc độ thay công nghệ ngày nhanh, “cá nhanh thắng cá chậm” nguyên tắc chi phối phát triển kinh tế thời đại cách mạng khoa học - công nghệ Một nguyên tắc khác với tính cách quy luật xuất tác động ngày mạnh kinh tế giới, chủ yếu lĩnh vực cơng nghiệp, quy luật hao mịn vơ hình ngày nhanh hao mịn hữu hình Trước đây, chưa có cách mạng khoa học kỹ thuật cách mạng khoa học - cơng nghệ sản phẩm hàng hóa bất kỳ, dù thiết bị, hàng tiêu dùng hay sản phẩm sản xuất, thường sử dụng hao mịn hữu hình hết, kéo theo hao mịn vơ hình hết theo Trong thời đại cách mạng khoa học cơng nghệ nay, hao mịn vơ hình lại thường kết thúc trước hao mịn hữu hình; tốc độ thay đổi cơng nghệ nhanh tốc độ hao mịn vơ hình lớn có khoảng cách tốc độ hao mòn xa so với hao mịn hữu hình Các hàng hóa điện tử smartphones, tivi, máy tính cá nhân, thiết bị âm thanh, ghi hình với tính năng, tác dụng hạn chế, lạc hậu, dù tinh, bị sản phẩm khác đời với tính năng, tác dụng tiên tiến làm cho giá trị 19 Tóm lại, cách mạng khoa học - công nghệ làm thay đổi tảng công nghệ - sản xuất, đặc biệt thúc đẩy cơng nghiệp phát triển nhanh chưa có, trí tuệ hóa sản xuất, đưa cơng nghiệp bước sang giai đoạn phát triển Điều nguyên nhân cốt lõi chuyển dịch cấu kinh tế 3.2 Tác động cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam Như phân tích, cách mạng khoa học - công nghệ diễn vũ bão nhân tố định thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nói chung Ở Việt Nam điều thể rõ Cách mạng khoa học - công nghệ với thành tựu vĩ đại cho phép ứng dụng vào lĩnh vực, ngành kinh tế đất nước, đặc biệt ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, ngành dịch vụ chất lượng cao, đơn cử việc hình thành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; phát triển mạng lưới viễn thơng, truyền hình, tài chính, chứng khốn, thương mại; thúc đẩy tăng trưởng ngành dịch vụ, công nghiệp với tốc độ nhanh nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng ngành nơng nghiệp, từ có tác dụng chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp Để thấy rõ tác động cách mạng khoa học - công nghệ dẫn đến chuyển dịch cấu kinh tế vừa đề cập, chúng tơi 20 phân tích chuyển dịch ngành cụ thể sau: - Tác động đến chuyển dịch cấu ngành công nghiệp Điểm bật chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam thời gian qua nói chuyển biến bước ngoặt ngành công nghiệp Trong giai đoạn 1986-1990 số năm tiếp theo, công nghiệp Việt Nam hoạt động sở vật chất kỹ thuật lạc hậu (do thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ chưa thật lan tỏa đến Việt Nam), chuyển dịch cấu chưa đáng kể Năm 1986, ngành chiếm tỷ trọng lớn tuyệt đối cấu giá trị tổng sản lượng công nghiệp là: chế biến lương thực - thực phẩm, dệt, điện lực, hóa chất - phân bón cao su, sản xuất máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng xenlulo giấy Những ngành sản xuất tới 82,1% giá trị tổng sản lượng công nghiệp (Nguyễn Văn Phúc, 2017: 245) Thời gian vừa qua, tác động cách mạng khoa học - công nghệ, nội ngành cơng nghiệp có bước chuyển dịch theo hướng tỷ trọng công nghiệp khai thác ngày giảm, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo ngày tăng Một số sản phẩm công nghiệp xuất có quy mơ lớn, chiếm vị trí vững thị trường giới Tỷ trọng hàng hóa xuất qua chế biến tổng giá trị xuất hàng hóa tăng từ 65% năm 2011 lên 85% năm 2020; tỷ trọng giá trị xuất sản TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 phẩm công nghệ cao tổng giá trị sản phẩm công nghệ cao tăng từ 38% năm 2010 lên 77,7% năm 2019 (Ban chấp hành Trung ương Đảng, 2020) Năng lực cạnh tranh tồn cầu ngành cơng nghiệp tăng từ vị trí 58 vào năm 2009 lên thứ 42 vào năm 2019 (Theo xếp hạng Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc – UNIDO), hình thành số tập đồn kinh tế có tiềm lực lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp ô tô Năm 2019, doanh nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao chiếm 13% tổng số doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo Giá trị sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao tăng từ 26% năm 2010 lên 40% năm 2019; hình thành số ngành cơng nghiệp hỗ trợ gia tăng tỷ lệ nội địa hóa Trong đó, tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử gia dụng 30 - 35% nhu cầu linh kiện; điện tử phục vụ ngành ô tô - xe máy khoảng 40%; sản xuất, lắp ráp xe tải đến trung bình 55%; xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên từ 20 - 50% Phát triển ngành công nghiệp bước vào chiều sâu; số sản xuất cơng nghiệp tăng bình qn khoảng 8% giai đoạn 2011-2020, ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng khoảng 10%, trở thành động lực cho khu vực cơng nghiệp toàn kinh tế (Ban chấp hành Trung ương Đảng, 2020) PHÙNG VĂN ỨNG – TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC… Các ngành cơng nghiệp chun mơn hóa có bước phát triển, phù hợp với xu hướng phát triển đại Nhiều loại sản phẩm cải tiến xuất hiện, đặc biệt công nghiệp hóa chất, cơng nghiệp khí cơng nghiệp điện, điện tử Một số ngành công nghiệp tách từ ngành trước đó: cơng nghiệp hóa chất tách thành cơng nghiệp hóa chất truyền thống hóa dược, cơng nghiệp điện tử tách từ ngành sản xuất thiết bị điện/điện tử công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học; hình thành ngành dịch vụ công nghiệp Cũng thời gian này, dịch vụ công nghiệp xử lý chất thải mở rộng tăng cường, tách thành ngành riêng biệt Như vậy, cấu nội ngành công nghiệp có đa dạng hóa, số lượng ngành công nghiệp chuyên sâu tăng lên Hơn nữa, ngành công nghiệp kinh tế - kỹ thuật cơng nghiệp chun mơn hóa ngày sâu, phù hợp với xu hướng tiến khoa học, công nghệ Hiện nay, với phát triển vũ bão cách mang khoa học công nghệ, lực lượng sản xuất ngày xã hội hóa, kinh tế giới trở thành chỉnh thể thống nhất, việc tham gia vào mạng sản xuất chuỗi giá trị tồn cầu địi hỏi tất yếu trình phát triển quốc gia Việt Nam thực tế có số ngành cơng nghiệp tham gia 21 vào mạng sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu, thường đảm nhận khâu đơn giản, giá trị gia tăng thấp công nghiệp may mặc, da giày, lắp ráp điện thoại, máy tính, khâu địi hịi trình độ phức tạp có giá trị gia tăng lớn hãng nước nắm giữ Một số ngành cơng nghiệp chủ đạo chưa tổ chức theo mơ hình chuỗi giá trị, đặc biệt ngành công nghiệp định hướng xuất Hơn nữa, ngành công nghiệp nói chung, Việt Nam tham gia cơng đoạn có giá trị gia tăng thấp (như gia cơng, lắp láp; sản phẩm dịch vụ đơn giản bao bì, in ấn), chủ yếu để khai thác lợi nhân công dồi giá rẻ Mặc dù xét tổng giá trị công nghiệp Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn xuất giá trị gia tăng thu hoàn toàn chưa tương xứng - Tác động đến chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Cách mạng khoa học - công nghệ với thành tựu vĩ đại cho phép nơng nghiệp Việt Nam phát huy tiềm năng, lợi vùng, miền, nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu Sản xuất nông nghiệp tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đại, giá trị gia tăng cao bền vững Nông nghiệp trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt bình quân khoảng 3%/năm (Ban chấp hành Trung ương Đảng, 2020) Việc ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học cơng nghệ 22 hình thành nhiều mơ hình sản xuất tiên tiến, đại đặc biệt phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu Hiện Việt Nam bước chuyển đổi sang trồng, vật ni có suất, chất lượng hiệu cao Khoa học, công nghệ đóng góp 30% tổng giá trị gia tăng nông nghiệp Chất lượng nhiều loại sản phẩm đáp ứng u cầu an tồn theo tiêu chuẩn quốc tế Hình thức kinh tế hợp tác doanh nghiệp nông nghiệp tăng nhanh; đến năm 2020 có khoảng 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu gần 12.000 doanh nghiệp trực tiếp sản xuất nơng nghiệp; qua khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp (Ban chấp hành Trung ương Đảng, 2020) Với tác động cách mạng khoa học - công nghệ, chất lượng tăng trưởng nông nghiệp ngày cải thiện, tỷ lệ giá trị gia tăng tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp thủy sản tăng từ 55,7% năm 2010 lên 61,1% năm 2019; suất lao động giai đoạn 2011-2020 tăng bình quân 4,73%/năm Xuất nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, thị trường tiêu thụ mở rộng; kim ngạch xuất tăng từ 21,8 tỷ USD năm 2011 lên khoảng 41 tỷ USD năm 2020, tăng bình quân khoảng 7,3%/năm (Ban chấp hành Trung ương Đảng, 2020) Nét bật phát triển nông nghiệp Việt Nam năm qua từ nơng nghiệp độc canh TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 lúa mang nặng tính tự túc tự cấp chuyển mạnh sang nơng nghiệp hàng hóa tồn diện thâm canh Khoa học cơng nghệ hội nhập quốc tế có ảnh hưởng ngày mạnh đến sản xuất nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp loại thực phẩm cho thị trường nước, nguyên liệu cho số ngành cơng nghiệp chế biến mà cịn đóng góp lớn vào xuất hàng hóa Tuy nhiên, trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế nơng nghiệp tác động cách mạng khoa học công nghệ diễn chậm chạp Trồng trọt lúa ngành sản xuất chủ yếu chiếm vị trí áp đảo cấu giá trị sản xuất nông nghiệp Ngành chăn nuôi bước đầu phát triển chăn ni cơng nghiệp với việc hình thành số trang trại có quy mơ vừa nhỏ, loại giống sử dụng thức ăn công nghiệp ngày trở lên phổ biến, nhiều năm qua, tỷ trọng giá trị xuất ngành tổng giá trị sản xuất nông nghiệp chưa cải thiện đáng kể Các ngành nghề phi nông nghiệp khuyến khích phát triển chưa vượt qua khó khăn thị trường, vốn, cơng nghệ nhiều nơi coi nghề phụ Vì vậy, việc thực phân cơng lao động chỗ theo yêu cầu “rời ruộng không rời làng” chưa phát triển rộng rãi PHÙNG VĂN ỨNG – TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC… - Tác động đến chuyển dịch cấu ngành dịch vụ Phát triển đa dạng loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng giá trị dịch vụ tổng sản phẩm nước yêu cầu tất yếu chuyển dịch cấu ngành kinh tế q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Trong q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa năm qua, cách mạng khoa học - công nghệ mặt thúc đẩy loại hình dịch vụ truyền thống tiếp tục phát triển bước đại hóa, mặt khác nhiều loại hình dịch vụ phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế Dưới tác động cách mạng khoa học - công nghệ, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thường cao tốc độ tăng trưởng chung kinh tế, tỷ trọng cấu tổng sản phẩm nước không ngừng tăng: năm 2000 chiếm 38,7% đến năm 2019 chiếm 41,6% (Tổng cục Thống kê, 2020) Tuy khu vực chiếm tỷ trọng cao cấu ngành kinh tế Việt Nam chưa chuyển sang cấu dịch vụ - công nghiệp nơng nghiệp Đặc biệt, loại hình dịch vụ chưa đa dạng, chất lượng giá trị gia tăng thấp, điều cho thấy tác động cách mạng khoa học công nghệ chưa thực phát huy Để làm rõ điều này, khảo sát tác động cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cấu số loại hình dịch vụ 23 Một là, dịch vụ phân phối Trong cấu khu vực dịch vụ, thương mại bán buôn bán lẻ chiếm tỷ trọng cao tác động quan trọng việc nối liền sản xuất với tiêu dùng Bên cạnh tồn phát triển mạnh loại chợ truyền thống, thị vùng nơng thơn, loại hình phân phối hàng hóa đại có xu hướng phát triển mạnh Theo thống kê, đến năm 2013, nước có 8.564 chợ loại, 724 siêu thị, 132 trung tâm thương mại nhiều cửa hàng tiện lợi… (Nguyễn Kế Tuấn, 2015: 196) Đặc biệt, việc ứng dụng ngày rộng rãi công nghệ thông tin quản lý đời sống hàng ngày, việc phổ cập internet, thiết bị di động điện thoại thông minh năm gần đây, dịch vụ thương mại điện tử với nhiều hình thức khác phát triển ngày rộng rãi Hai là, dịch vụ ngân hàng - tài Các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, cơng ty chứng khốn… phát triển với phát triển thể chế kinh tế thị trường Trong năm qua tổ chức phát huy tác động tích cực việc phục vụ phát triển kinh tế Với vị trí trọng yếu ấy, tỷ trọng giá trị dịch vụ ngân hàng - tài cấu loại hình dịch vụ thường mức cao Hiện nay, tỷ trọng ngành đứng hàng thứ sau dịch vụ thương mại tổng sản phẩm nước Ba là, dịch vụ logistics Loại hình dịch vụ phát triển Việt Nam Số 24 lượng doanh nghiệp lĩnh vực logistics chưa nhiều lực thấp, chủ yếu thực dịch vụ đơn giản Lĩnh vực quan trọng logistics vận tải biển khơng doanh nghiệp Việt Nam đủ khả cung cấp dịch vụ vận chuyển xuyên suốt lãnh thổ, kết nối với thị trường quốc tế nên khai thác phần nhỏ thị phần hàng xuất nhập Việt Nam Bốn là, dịch vụ du lịch Sự phát triển cách mạng khoa học - công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình dịch vụ phát triển Ví dụ, với cơng nghệ thơng tin truyền thơng nay, người ngồi nhà lựa chọn địa điểm đặt tour du lịch… Ngành du lịch đó, có bước phát triển rõ rệt đạt kết quan trọng, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam Số lượng khách quốc tế tăng nhanh, từ triệu lượt năm 2010 lên 18 triệu lượt năm 2019, bình qn tăng khoảng 15%/năm, đóng góp trực tiếp khoảng 10% GDP (Ban chấp hành Trung ương Đảng, 2020) Có thể thấy, tác động cách mạng khoa học - công nghệ cấu ngành kinh tế Việt Nam chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ không ngừng tăng lên Cho đến năm 90 kỷ XX, cấu ngành kinh tế Việt Nam mang nặng đặc trưng kinh tế truyền thống giá trị nông nghiệp chiếm tới 40,5% GDP, công nghiệp TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 xây dựng chiếm 23,8% dịch vụ chiếm 35,7% (Nguyễn Kế Tuấn, 2015: 179) Bản thân ngành cơng nghiệp phát triển trình độ thấp cịn dịch vụ chủ yếu dừng lại ngành truyền thống với chất lượng giá trị gia tăng thấp Trong thập niên đầu kỷ XXI mức độ chuyển dịch trung bình có chậm đến năm 2019, tỷ trọng giá trị nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ đạt mức 13,9%, 34,5% 41,7% (thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm 9,9%) (Tổng cục Thống kê, 2020) Tuy vậy, tác động cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cấu kinh tế bước đầu Chuyển dịch cấu ngành thời gian qua chủ yếu có tham gia liên doanh đầu tư nước ngồi mà chủ yếu khu vực dịch vụ công nghiệp khai thác Cơng nghệ cao, cơng nghệ mũi nhọn cịn nặng gia công, lắp ráp, công nghệ phụ trợ phát triển chưa mạnh; dịch vụ công nghệ cao, nông nghiệp cơng nghệ cao cịn phụ thuộc nước ngồi khâu địi hỏi trình độ khoa học cơng nghệ cao việc điều hành vệ tinh viễn thông, lai tạo giống… KẾT LUẬN Cách mạng khoa học - công nghệ bước đầu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam Cách mạng khoa học - cơng nghệ góp phần tạo sở, điều kiện để kinh tế Việt Nam phát triển chiều rộng PHÙNG VĂN ỨNG – TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC… chiều sâu, đặc biệt phát triển theo chiều sâu Cách mạng khoa học công nghệ giúp đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, chuyển đổi cấu cơng - nơng nghiệp, khai khoáng sang chế biến, chế tạo, tổng hợp, tái sinh tin học; làm cho ngành nghề, lĩnh vực kinh tế gắn kết với nhau, thay đổi tỷ trọng GDP theo hướng tiến Với đà tăng trưởng nay, thời gian tới đạt mức tỷ trọng GDP theo hướng chung kinh tế phát triển trung bình Bên cạnh đó, cách mạng khoa học cơng nghệ góp phần biến đổi cấu ngành theo hướng gia tăng ngành, sản phẩm có hàm lượng tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển lĩnh vực lao động trí tuệ Nếu trước đây, kinh tế Việt Nam chủ yếu nông nghiệp với phương thức sản xuất truyền thống lạc hậu ngày ngành công nghiệp, dịch vụ với hàm lượng tri thức cao hình thành mạnh mẽ Một số lĩnh vực sản xuất phần mềm – lĩnh vực đòi hỏi “chất xám” lớn đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ Ngành nơng nghiệp cơng nghiệp hóa, xóa bỏ độc canh lúa, gắn kết chặt chẽ với ngành công nghiệp chế biến Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khoa học công nghệ Việt Nam chưa thực động lực then chốt quan trọng chuyển dịch cấu kinh tế 25 Trước hết xuất phát điểm Việt Nam khoa học, công nghệ thấp, thiếu lực nội sinh Các nguồn lực tiền đề, điều kiện cho cách mạng khoa học kỹ thuật cách mạng công nghiệp 3.0 chưa chuẩn bị Tiềm lực khoa học công nghệ đất nước (đội ngũ cán khoa học cơng nghệ, sở hữu trí tuệ, nguồn lực tài chính, sở vật chất khoa học, cơng nghệ) tăng lên song khiêm tốn Bên cạnh đó, chế, sách phát huy vai trị khoa học, cơng nghệ cịn nhiều bất cập, chưa đồng Thiếu chế phù hợp với tính đặc thù hoạt động trí tuệ nên chưa tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ đổi sáng tạo Đây vấn đề trọng yếu đặt cần phải có giải pháp khắc phục để phát huy tác động tích cực cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cấu kinh tế điều kiện Để sớm đưa nước ta “trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, 2021: 326) mục tiêu đề Đại hội XIII Đảng, Việt Nam phải có sách phù hợp việc vận dụng thành tựu cách mạng khoa học - cơng nghệ để thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, đặc biệt thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế mà trước hết chuyển dịch cấu ngành kinh tế  26 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 TÀI LIỆU TRÍCH DẪN Ban Ban chấp hành Trung ương Đảng 2020 Dự thảo Báo cáo tổng kế thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 Đảng Cộng sản Việt Nam 2021 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – Tập I, II Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật Đào Duy Huân, Lương Minh Cừ 2015 Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế TPHCM theo hướng cạnh tranh Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật Nguyễn Kế Tuấn 2015 Phát triển đất nước thành nước công nghiệp đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội Nguyễn Văn Phúc 2017 Công nghiệp Việt Nam thực trạng giải pháp phát triển giai đoạn tới Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật Phan Xuân Dũng 2017 Công nghệ chuyển giao công nghệ Hà Nội: Nxb Khoa học Kỹ thuật Phan Xuân Dũng 2018 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cách mạng hội tụ tiết kiệm Hà Nội: Nxb Khoa học Kỹ thuật Tổng cục Thống kê 2020 Niên giám thống kê 2019 Hà Nội: Nxb Thống kê ... chuyển dịch cấu ngành kinh tế CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY DƢỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 3.1 Bản chất tác động cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển. .. chuyển dịch cấu kinh tế Về chất, tác động cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cấu kinh tế làm thay đổi mang tính cách mạng tảng cơng nghệ - sản xuất kinh tế, từ dẫn đến ngành, lĩnh vực kinh. .. nghệ đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam Như phân tích, cách mạng khoa học - công nghệ diễn vũ bão nhân tố định thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nói chung Ở Việt Nam điều thể rõ Cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan