1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Nông nghiệp >

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 4 doc

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 4 doc

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 4 doc

... 181,6 49 ,5 1 ,4 6 1-9 0 2,3 72,6 590,2 149 ,8 1,5 9 1-1 20 4, 0 531 ,4 1600,0 258,5 1,7 (kg) (kg) (kg) (kg) 12 1-1 50 10,1 1,6 5,0 0,7 2,8 15 1-1 80 14, 6 3,8 5,5 1,3 4, 1 18 1-2 10 23,8 9,5 6 ,4 2,5 ... (g/kg sữa) 2,5 0,33 0,93 57 40 2 ,4 1,7 3,0 0,35 1,00 64 45 2,5 1,8 3,5 0,38 1,07 71 50 2,6 1,9 4, 0 0 ,41 1, 14 79 55 2,7 2,0 4, 5 0 ,44 1,21 86 60 2,8 2,1 5,0 0 ,48 1,28 93 65 2,9 2,2 5,5 0,51 ... 0,6 6,5 2,6 12,5 579 22 17 300 0,6 7 ,4 2,5 14, 2 641 24 18 350 0,6 8,3 2 ,4 16,1 650 25 19 40 0 0,6 9,2 2,3 17,8 671 26 20 45 0 0,6 10,0 2,2 19 ,4 679 27 21 4. 1.2. Nhu cầu tăng trưởng: Bảng...
 • 13
 • 472
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 5 docx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 5 docx

... lấy tinh trong ngày 8 0-1 00 50 0-1 000 2 -4 lần 2 3 -4 lần 1-2 đến 200 đến 5000 bò cái bò cái V. UBIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐỰC GIỐNG Qua những tài liệu trên chúng ta có ... độ. Download» http://Agriviet.Com 47 Bê đực 1 8-2 4 tháng tuổi nếu phát dục tốt có thể cho phối giống một tuần khoảng 3 lần. Khi được 3 -4 tuổi đến 8-9 tuổi có htể tùy từng điều kiện mà có ... 100 - 110g/đơn vò thức ăn. Trọng lượng P (kg) Đơn vò Thức ăn Protid tiêu hoá (g) Ca (g) P (g) 250 3 170 13 6 300 3,3 190 15 8 350 3,7 210 18 9 40 0 4 230 20 10 45 0 4, 2 240 ...
 • 17
 • 502
 • 2
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1 ppt

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1 ppt

... THỊT BÒ 9 ,44 44 ,23 105,29 44 1 ,42 2,77 1THỊT TRÂU 0 ,49 - - 0 1 ,4 0,89 1THỊT DÊ 0,61 - 0,19 1 0 ,46 0,01 0THỊT CỪU 0, 24 1,05 34, 32 14 0,23 0 - THỊT HEO 15,03 30,65 19,22 34 0, 54 6, 94 17CỘNGTHỊT ... 1 .44 2.000 170.000 85 .48 4THỊT TRÂU 2.988. 544 0 0 361 .40 3 1 .42 1 .40 0 54. 395 92 .45 0THỊT DÊ 3.713.001 3.625 1.2 04. 153 46 7.000 525 4. 665THỊT CỪU 759 647 0 103 .40 0 648 .000 1 .45 0.000 229.200 240 ... 105, 545 ,40 4 46 .222000 233,962,789 128,626,133 54. 98 105,336,656 45 .022001 237, 844 ,839 132,335,838 55. 64 105,509,000 44 .362002 246 ,257 ,40 0 138,122,971 56.09 108,1 34, 429 43 .912003 249 ,851,017...
 • 9
 • 525
 • 6
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 2 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 2 pdf

... bình 1200 - 140 0kg con cái 800kg.Bê nuôi thòt 12 tháng có thể đạt 500kg - 550kg (tăng trong mỗi ngày 1,200 - 1,500kg), 30 tháng tuổi đạt 1000kg. Tỉ lệ thòt xẻ đạt 6 5-7 0%. 2. 2- Bò Hereford ... nghi với điều kiện chăn nuôi ở Việt nam, nhưng xét về mặt năng suất sản xuất chưa cao : Sức cày kéo yếu, sản lượng sữa thấp, tỉ lệ thòt xẻ từ 42 - 45 %. Do đó muốn chăn nuôi bò đạt hiệu quả ... Khối lượng con đực từ 800 - 1100kg, con cái 500 - 800kg. Lượng sữa trung bình 600 0-8 800kg/chu kỳ (305 ngày), tỷ lệ chất béo 3, 5 -4 %. Ở Việt nam hiện nay đa số nhà chăn nuôi bò sữa đều chọn giống...
 • 8
 • 539
 • 5
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3 pdf

... Bài 3 ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA CỦA LOÀI NHAI LẠI. I. BỘ MÁY TIÊU HĨA THÚ NHAI LẠI 1.1. Dạ dày kép Đường tiêu hố của gia súc nhai lại được đặc trưng bởi hệ dạ dày kép gồm 4 túi (Hình 3-1 ), ... để nhai lại. Sự lên men và hấp thu các chất dinh dưỡng trong dạ tổ ong tương tự như ở dạ cỏ. Hình 3-1 : Cấu tạo dạ dày kép của bê nghé Hình 3-1 : Cấu tạo dạ dày kép của gia súc nhai lại ... thuận lợi cho VSV lên men yếm khí: yếm khí, nhiệt độ tương đối ổn định trong khoảng 3 8 -4 2oC, pH từ 5, 5-7 ,4. Hơn nữa dinh dưỡng được bổ sung đều đặn từ thức ăn, còn thức ăn khơng lên men cùng...
 • 9
 • 888
 • 11
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 6 pptx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 6 pptx

... 286 286 47 56 % 87 .48 100.00 93.17 78.66 71.55 63 .44 53.91 46 . 94 40.68 40 .68 F1 291 297 261 250 216 190 162 162 147 131 2107 % 97.98 100 87.88 84. 18 72.73 63.97 54. 55 54. 55 49 .49 44 .11 Lai ... 24, 4 76 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 72 75 59Download» http://Agriviet.ComBò ♀>12tháng 12 24 - 20 20 17 3 20 24 Bê ♀<12tháng 20 42 42 - 42 20 22 42 42 Bê ♂<12tháng 10 21 42 ... 2/3/81 61 287 6 31 II 7 217 48 33 3,9 3,9 8 ,46 161,0130/3/81 89 315 4 28 II 5 140 49 73 4, 0 3,95 5,53 166, 54 20 /4/ 81 110 336 CS 21 4 84 5057 3,95 2, 94 169, 54 64 Download» http://Agriviet.ComNhững...
 • 11
 • 470
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 7 pptx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 7 pptx

... loại tốt: Giống bò Sữa nguyên (4, 5% béo) TĂ thay thế sữa Mức tăng trọng Jersey 3 - 3,5 lít 49 0 - 570 g 45 0 - 500 g/ngày Holstein 3,5 - 4 lít 570 - 650 g 500 - 600 g/ngày Nếu tỷ lệ béo ... 68Download» http://Agriviet.Com Bài 7 CHĂN NUÔI BÊ I. MỤC TIÊU NUÔI BÊ Chăn nuôi bê là một khâu khó khăn quan trọng nhất trong quá trình chăn nuôi bò. Bản thân bê lúc sơ sinh rất non ... nếu là nuôi lấy sữa thì từ 4 - 6 tháng cần xoa bóp đầu vú để tăng cường cơ năng tiết sữa của trâu bò cái : còn nếu nuôi để cày kéo thì từ 1,5 - 2 năm thì cần cho nó tập việc cày kéo ; nếu nuôi...
 • 11
 • 506
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8 pdf

... 150 7 - 1 0 ,4 9 100 2,1 210 10 - 2 0,3 12 125 2,6 260 10 1 2 - 14 150 3,2 320 15 1 2 - 18 175 3,8 380 15 1,5 2 - 20 200 4, 4 396 20 1,5 2 - 24 230 5,1 45 5 25 1,5 2 - 27 260 5,7 5 14 25 2 ... chăn nuôi của nông dân. Bảng 8.2. Kết quả bước đầu tại một số đòa phương như sau: Trọng lượng Đòa phương Giống lai(F1) 18 tháng(kg) 24 tháng (kg) Charolais 14 8-1 60 19 7-2 32 Hereford 14 3-1 62 ... Sơ sinh 6 12 18 21 24 Khối lượng cuối kỳ(kg) 20 95 160 230 267 310 Tăng trọng g/ngày - 41 6 361 388 41 1 47 8 Tăng trọng kg/con/tháng - 12,5 10,8 11,7 12,3 14, 3 Bảng 8 .4. Tăng trọng của bò...
 • 7
 • 297
 • 2
Tài liệu Chăn nuôi bò sinh sản - Chương 4 doc

Tài liệu Chăn nuôi bò sinh sản - Chương 4 doc

... ηο∅χ γι⊇ψ mm (Η⋅νη 4 5). Η⋅νη 4 5: Χ÷χη λαυ κη↔ χνγ ρ≠ Χ∩m →∩υ χνγ ρ≠ πη⇑α χ 2 λ∩ν ν⌠τ ϖ∝ ξοαψ τρ⇓ν για νγν ταψ χ÷ι ϖ∝ νγν ταψ τρ〈 νη≈m λ∝m λ〈νγ Η⋅νη 4 4: Dνγ πανη κ∇π → λ⊇ψ ... (θυαι) χ〉α γι〈 →νγ τινη τ⌡ ρ•νη κη⇑α ϖ∝ → ν  νγανγ ν÷χη χ β⋅νη. 4. Λ⊇ψ χνγ ρ≠ τ⌡ χνγ →νγ τινη β≈νγ πανη κ∇π (Η⋅νη 4 4) . Dνγ πανη κ∇π ϖ∝ο πη∩ν →∩υ πη⇑α ν≠π τινη mτ χ÷χη χηχ χην, λχ ... χυνγ, πη∩ν τινη χ⇓ν λ≠ι  για χ τ χυνγ (Η⋅νη 4 7). (♣ι ϖι νηνγ β⇓ πηι λ≠ι λ≠ι, β←m το∝ν β τινη ϖ∝ο για χ τ χυνγ). Η⋅νη 4 7: ς⇒ τρ⇑ β←m τινη 11. Ρ⌠τ σ⌠νγ ρα κη〈ι →↑νγ...
 • 13
 • 452
 • 5
Tài liệu Chăn nuôi thú y pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú y pdf

... x4 y5 wb h9" alt="" ...
 • 486
 • 987
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu chăn nuôi thú y cơ bảntài liệu chăn nuôi thú ychăn nuôi thú nhai lạitài liệu chăn nuôi trâu bòtài liệu chăn nuôi gia cầmtài liệu chăn nuôi dêNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam