0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Toán học >

Bài tập xác suất thống kê có lời giải đầy đủ

Một số bài tập xác suất thống kê (có lời giải)

Một số bài tập xác suất thống (có lời giải)

... Giả sử kiểm tra 100 hộp. a. Tính xác suất 25 hộp được nhận. b. Tính xác suất không quá 30 hộp được nhận. c. Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộp để xác suất ít nhất 1 hộp được nhận 95%≥? ... Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để: a. 50 trục hợp quy cách. b. không quá 80 trục hợp quy cách. 2. Quan sát một mẫu (người) , ta bảng thống chiều cao X(cm), trọng lượng ... 0,02αγ=−=− = (0,02;26)2,479t = Page 1 BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ11. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn ĐỀ SỐ 1 22( 250 ; 25 )N mm...
 • 32
 • 16,335
 • 305
tổng hợp bài tập xác suất thống kê có lời giải

tổng hợp bài tập xác suất thống lời giải

... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 2 ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải khát được chở từ Sài Gòn ... Tính xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bò hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐỊNH LÝ CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Bài 1.1: ba khẩu súng I, II và III bắn...
 • 39
 • 6,925
 • 27
Bài tập xác xuất thống kê có lời giải​

Bài tập xác xuất thống lời giải​

... ng i cùng làm bài thi. Xác su t làm đ c bài c a sinh viên A là 0,8;ườ ấ ượ ủ c a sinh viên B là 0,7; c a sinh viên C là 0,6. Xác su t đ 2 sinh viên làm đ củ ủ ấ ể ượ bài. Bài làm:G i A, ... bài. Bài làm:G i A, B, C l n l t là xác su t làm đ c bài c a 3 sinh viên A, B, C.ọ ầ ượ ấ ượ ủ D là xác su t 2 sinh viên làm đ c bài. ấ ượ A=0,8; B=0,7; C=0,6.Ta có: )CB(AC)B(AC)BA(D ∩∩∪∩∩∪∩∩=)(P)(P)(P)(PCBACBACBAD ... 984.20 28=. Bài 7:M t trò ch i xác su t th ng m i ván là 1/50. N u m tng i ch i 50 ván thìộ ơ ấ ắ ỗ ế ộ ườ ơ xác su t đ ng i này tháng ít nh t m t ván. ấ ể ườ ấ ộ Bài gi iả Xác su t th ng...
 • 22
 • 3,810
 • 14
Bài tập xác suất thống kê có giải

Bài tập xác suất thống giải

... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 2 ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải khát được chở từ Sài Gòn ... Tính xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bò hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐỊNH LÝ CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Bài 1.1: ba khẩu súng I, II và III bắn...
 • 57
 • 5,885
 • 24
Giáo án: Bài tập Xác suất thống kê- GS Đặng Hấn

Giáo án: Bài tập Xác suất thống kê- GS Đặng Hấn

... VD: 10 hành khách lên ngẫu nhiên 3 toa tàu . Tính xác suất để toa thứ nhất 4 hành khách. Chú ý: Xác suất phụ thuộc vào điều kiện của phép thử. 1.3.5. Ý nghóa của xác suất Xác suất ... M S   . Ta ( )P A đo äđo Sđo äđo . VD: Tìm xác suất của điểm M rơi vào hình tròn nội tiếp hình vuông cạnh 2 cm. Bài tập Bài 1 10 viên bi, trong đó 5 đỏ. Lấy ngẫu ... nhiên 6 viên. Tính xác suất 3 đỏ. Bài 2 Hai người hẹn gặp ở 1 đòa điểm xác đònh khoảng 9g – 10g. Người đến trước sẽ đợi 10 phút, sau đó nếu không gặp sẽ đi. Tính xác suất để hai người...
 • 10
 • 17,137
 • 302
Bài tập Xác suất thống kê –Chương 3

Bài tập Xác suất thống –Chương 3

... trong bài tập 2Ta có: Trang1 Xác suất thống –Chương 3 Cao Thành Lực - MAT1101 3 - 09020324 Bài 58.Hàm trống giữa Y = h(X) được cho trên hình P3.4a) Tìm hàm phân phối và hàm mật độ xác suất ... )ln1(ln aXaaX− Bài 76Ta Y = abX với X là biến ngẫu nhiên Poisson E(Y) = = đặt i-1 = k ta E(Y) = = Bài 77:Giới hạn tử Y = g(X) được xác định :Trang38 Xác suất thống –Chương 3 Cao ... λ=1/5. Ta hàm mật độ xác suất: fX(x)=1/5. =-R’[t] dt = -R[t]Trang54 Xác suất thống –Chương 3 Cao Thành Lực - MAT1101 3 - 09020324 d-(1/5)t = -R[t]= (2)Từ (1) và (2) ,ta độ tin...
 • 62
 • 23,443
 • 70
Bài tập Xác suất thống kê –Chương 4

Bài tập Xác suất thống –Chương 4

... e− −= − − − = − + Bài 13: Cho X, Y hàm mật độ xác suất đồng thời:fX,Y(x,y) = xe-x(1+y) x > 0, y > 0Hàm mật độ biên của X và củaY:Trang5 Xác suất thống –Chương 4 Cao Thành ... ∫−xkdydx21211)1(10=⇔=⇔=−⇔∫kkkdxx Bài 12:Vecto ngẫu nhiên (X,Y) hàm mật độ xác suất đồng thời2,( , ) 2x yX Yf x y e e− −= 0, 0x y> >Hãy tìm xác suất của các sự kiện sau:a.{ 8}X Y+ ≤Ta :P[{ ... +Trang16 Xác suất thống –Chương 4 Cao Thành Lực - MAT1101 3 - 09020324d, P[Max(X, Y, Z)<6]=P[X<6, Y<6, Z<6] =Fx(6-). Fy(6-). Fz(6-) Bài 4:a. hàm xác suất đồng thời...
 • 16
 • 13,922
 • 58
Bài tập Xác suất thống kê –Chương 5

Bài tập Xác suất thống –Chương 5

... Xác suất thống – chương 5Cao Thành Lực – MAT 11013 - 09020324 Bài 2Ta Vậy ta V(X1) = vậy suy ra Mặt khác ta E(S) = Tìm phương sai của SV(S) = (jNhư vậy thay vào ta V(S) ... nhị thức nên ta có. Hàm sinh cho là. Obj143Obj144Obj145Obj146Obj147Obj148Obj149Obj150Obj151 Xác suất thống – chương 5Cao Thành Lực – MAT 11013 - 09020324 Bài 17:Ta một con xúc ... dụng công thức ta Mặt khác ta 300<Mn<400.Ta phải đi tìm được giá trị .Thay vào trình ta . Từ giá trị ta tìm được thỏa mãn = .Vậy ta xác suất = 0.999527 Bài 18:Biến ngẫu...
 • 11
 • 8,179
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập xác suất thống kê có lời giảibài tập xác suất thống kê có lời giải pdfdownload bài tập xác suất thống kê có lời giảibài tập xác suất thống kê có lời giải fullbài tập xác suất thống kê có lời giải huisách bài tập xác suất thống kê có lời giảibài tập xác suất thống kê có lời giải uehbài tập xác suất thống kê có lời giảibài tập xác suất thống kê có lời giải violetbài tập xác suất thống kê có lời giải 11bài tập xác suất thống kê có lời giải chương 1bài tập xác suất thống kê có lời giải chươngcác bài tập xác suất thống kê có lời giảibài tập xác suất thống kê có lời giải chương 2tổng hợp bài tập xác suất thống kê có lời giảiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ