0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

Gián án Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Gián án Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Gián án Bài 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

... VII: BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: Thận trái- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống ... nước tiểu Bóng đáiỐng đáiSơ đồ hệ bài tiết nứơc tiểu CHƯƠNG VII: BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: CHƯƠNG VII: BÀI ... đáiHình 38.1A: Các cơ quan trong hệ bài tiết nước tiểu CHƯƠNG VII: BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: T¹o ra CÁC CHẤT CẦN...
 • 17
 • 874
 • 4
Gián án Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Gián án Bài 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

... VII: BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: Thận trái- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống ... phảiỐng dẫn nước tiểu Bóng đáiỐng đáiSơ đồ hệ bài tiết nứơc tiểu CHƯƠNG VII: BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: T¹o ... nhiễm độc. CHƯƠNG VII: BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: 15432Thận phảiỐng dẫn nước tiểu Bóng đáiỐng đáiPhần...
 • 17
 • 2,872
 • 9
Gián án Bài 38: bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu( Hội giảng)

Gián án Bài 38: bài tiết cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu( Hội giảng)

... Da bài tiết mồ hơi.- Thận bài tiết nước tiểu. 3. Vai trị: Bài tiết duy trì tính ổn định của môi trường trongII. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu :1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: TiÕt ... của hệ bài tiết nước tiểu : Hệ bài tiết nước tiểu gồm những cơ quan nào? Hệ bài tiết nước tiểu gồm :thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: TiÕt ... ng­êi?I. Bài tiết: 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu:1. Khái niệm:3. Vai trị:II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu : Hệ bài tiết nước tiểu gồm :thận, ống dẫn nước tiểu, bóng...
 • 25
 • 820
 • 6
Gián án Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Gián án Bài 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

... đáiHình 38.1A: Các cơ quan trong hệ bài tiết nước tiểu CHƯƠNG VII: BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: 12345Thn phiThn ... CHƯƠNG VII: BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: 12345Thận phảiThận tráiỐng dẫn nước tiểu Bóng đáiỐng ... VII: BÀI TIẾTBÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUI/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: * Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học bài, trả lời các câu hỏi ở cuối bài. ...
 • 17
 • 704
 • 2
Gián án Bai tiet va cau tao he bai tiet

Gián án Bai tiet va cau tao he bai tiet

... hái ë lÖnh: II. Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu Thận phảiThận tráiống dẫn nước tiểu Bóng đáiống đáiBể thậnống dẫn nước tiểu Phần tuỷPhần vỏPhần vỏPhần tuỷNang cầu thận cầu thậnống ... quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:a) Thận. c) Bóng đái.b) ống dẫn nước tiểu. d) ống đái.3. Cấu tạo của thận gồm:a) Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu b) Phần vỏ, phần ... chủ yếu cơ quan thực hiện bài tiết Sản phẩm thải chủ yếuCơ quan bài tiết chủ yếuCO2Phổi Nước tiểu ThậnMồ hôi Da- Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?- Vậy, bài tiết...
 • 12
 • 325
 • 1
Gián án Bai tiet va cau tao he bai tiet

Gián án Bai tiet va cau tao he bai tiet

... chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?- Hệ bài tiết nước tiểu cấu tạo như thế nào?- Đọc mục Em có biết? II. Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu 1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:a) Thận, cầu ... hái ë lÖnh: II. Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu Thận phảiThận tráiống dẫn nước tiểu Bóng đáiống đáiBể thậnống dẫn nước tiểu Phần tuỷPhần vỏPhần vỏPhần tuỷNang cầu thận cầu thậnống ... đái. d) Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:a) Thận. c) Bóng đái.b) ống dẫn nước tiểu. d) ống đái.3. Cấu tạo của thận gồm:a)...
 • 12
 • 300
 • 0
Bào 38: Hệ bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Bào 38: Hệ bài tiết cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

... trí hệ bài tiết nước tiểu trên cơ thể? Hệ bài tiết nước tiểu ở trong khoang bụng. Tiết 40 : BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU•I. Bài tiết: •II .Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu. ... •I. Bài tiết: Hệ bài tiết nước tiểu gồm những cơ quan nào?Các cơ quan trong hệ bài tiết nước tiểu, cơ quan nào quan trọng nhất?CHƯƠNG VII:BÀI TIẾTTIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC ... VII:BÀI TIẾTTIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUNang cầu thậnCầu thận nang cầu thậnống thậnống gópPhần vỏPhần tuỷ•I. Bài tiết: •II .Cấu tạo của • Hệ bài tiết nước tiểu. *Mỗi...
 • 18
 • 6,854
 • 23
Sinh 8: Bài 38 -He bai tiet va cau tao he bai tiet nuoc tieu

Sinh 8: Bài 38 -He bai tiet va cau tao he bai tiet nuoc tieu

... VII:BÀI TIẾTTIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU CHƯƠNG VII:BÀI TIẾTTIẾT 4O: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU•I. Bài tiết: •II .Cấu tạo của • Hệ bài tiết nước tiểu. *Mỗi ... TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Vị trí hệ bài tiết nước tiểu trên cơ thể? Hệ bài tiết nước tiểu ở trong khoang bụng. Tiết 40 : BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU•I. Bài tiết: •II .Cấu ... trình tạo thành nước tiểu sự thải nước tiểu được thực hiện như thế nào?+ So sánh nước tiểu đầu nước tiểu chính thức, nước tiểu đầu với huyết tương ? TIẾT 4O:BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT...
 • 18
 • 3,765
 • 12
Tài liệu BAI 38: BAI TIET VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NC TIỂU

Tài liệu BAI 38: BAI TIET CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NC TIỂU

... đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu thảo luận nhóm hoàn thành bài tập lệnh ▼ SGK trang 123 124. Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUChương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết ... thường. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống? Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUChương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải ... thậnỐng dẫn nước tiểu Phần tuỷPhần vỏBóng đáiỐng đáiB. Lát cắt dọc thận Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂUChương VII. BÀI TIẾT I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải...
 • 21
 • 1,210
 • 2
Tài liệu Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT

Tài liệu Bài 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT

... hiểu chương VII: Bài tiết, bài 38: Bài tiết tìm hiểu chương VII: Bài tiết, bài 38: Bài tiết cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu 1.Cơ quan bài tiết nào đóng ... phần cấu tạo nào? cấu tạo nào? • Hệ bài tiết nước tiểu gồm : Hệ bài tiết nước tiểu gồm :• -Thận (trái ,phải )-Thận (trái ,phải )• -Ống dẫn nước tiểu( niệu quản)-Ống dẫn nước tiểu( niệu ... tạo của hệ bài tiết nước tiểu 2 .Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu •Quan sát hình bên Quan sát hình bên cho biết hệ bài tiết cho biết hệ bài tiết nước tiểu gồm nước tiểu gồm những thành phần...
 • 18
 • 811
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài 38 bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu violetgiáo án bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểusoạn bài 38 bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểugiáo án bài bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểusinh 8 bài 38 he bai tiet va cau tao he bai tiet nuoc tieucâu hỏi và bài tập bài 38 bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểutiõt 40 bài 38 bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểubài giảng bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểusoạn bài bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểubài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểubài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu sinh 8bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu violettiết 40 bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểubài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu lớp 8lam bai bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ