0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22/BVMT/CKTKN/KNS

Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 20-CKTKN/BVMT/KNS

Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 20-CKTKN/BVMT/KNS

... 40,6944 dm2c/ 0 ,50 24 m2 - HS đọc đề Diện tích mặt bàn hình tròn : 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2 ) Đáp số : 6 358 ,5 cm2Nguyễn Văn Dũng13TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5 1’1’GV ... 3. Luyện tập: Bài 1: - Cho HS đọc yêu cầu bài tập - Hs làm việc cá nhân - Gọi HS chữa bài - Gv nhận xét Bài 2: - Cho HS đọc yêu cầu bài tập - Yêu cầu bài 2 có gì khác bài 1 ?- Cho hS ... SGK.-HS làm bài theo cặp ( có thể dùng từ điển ) -Nêu bài làm trước lớp. -Lớp nhận xét.-1HS đọc câu hỏi .Lớp theo dõi SGK.-HS làm bài theo nhóm ( có thể dùng từ điển );HS viết bài làm vào...
 • 35
 • 1,952
 • 5
Bài giảng GA Lớp 5 Tuần 23

Bài giảng GA Lớp 5 Tuần 23

... dm3và cm3.a)1dm3=1000cm3 375dm3=3 750 00cm3 5, 8dm3 =58 00cm3 4/5dm3=800cm3b) 2000cm3=2dm3 154 000cm3= 154 dm3 490000cm3=490dm3 51 00cm3 =5, 1dm3+ Nhận xét tiết học.Ôn: ... án, chuẩn bị bài sau. Chú đi tuần. - 2 HS, lớp nhận xét.-Lắng nghe.-2 HS đọc, lớp đọc thầm.-HS vạch dấu đoạn.-Nhóm 2 HS.-HS đọc.-HS đọc, lớp thầm.- Trả lời.-Cho HS đọc, lớp thầm.- Trả ... HSA .Bài cũB .Bài mới a/ GT bài b/ HD bài *H Đ1: *Tìm hiểu yêu cầu đề bài. *HĐ 2:HD lậpchương trình hoạtđộngC.C.cố,d. dò.- Lập chương trình hoạt động có lợi gì?- Nêu mục tiêu bài...
 • 13
 • 728
 • 0
Bài giảng GA Lớp 5 Tuần 24

Bài giảng GA Lớp 5 Tuần 24

... là: 15x5x6=300(dm3)c)Thể tích nước có trong bể kính là: 300:4x3=2 25( dm2) *Bài 2/128:HD: GVHD tương tự như bài 1. Đáp số: a) 9m2; b) 13,5m2; c)3.37m3. *Bài 3/128: GVHD như bài 1.+HS ... vệ + Bảng lớp viết đề bài. + Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện. III/Hoạt động dạy học:Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HSA .Bài cũB .Bài mớia/ GT bài b/HD bài *HĐ1:Tìm ... độngcủa HSA .Bài cũB .Bài mớia.Gt bài b.HD bài *HĐ1:Giới thiệu hình trụ.*HĐ 2:Gthình cầu*HĐ 3:Thực hành-Tính nhẩm 45, 5% của 360.-Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 15cm.N/xét-Nêu...
 • 12
 • 521
 • 0
Bài giảng GA Lớp 5 Tuần 29

Bài giảng GA Lớp 5 Tuần 29

... bài, sửa bài. Đáp số: .32208 5 ; 35 21 15 9 25 15 53==== Bài 4/ 150 : So sánh hai phân số.GV cho 3HS làm bảng, lớp làm vở.Đáp số: .8778);8 5 9 5 ); 5 273)><>cba Bài ... mét:7m 4dm = 7,4m; 5m 9cm = 5, 09m; 5m 75mm = 5, 075m Bài 2/ 153 : Viết các số đo sau dưới dạng số TPa) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:2kg 350 g = 2, 350 kg; 1kg 65g = 1,065kgc) Có đơn vị đolà tấn:8tấn ... 284,30; 401, 25; 104,00. Bài 4/ 151 : Viết các PSTP sau dưới dạng STP.-GV cho HS làm, sửa bài, GV đánh giá chung.Đáp số: a) 0,3; 0,03; 4,4; 2,002. b) 0, 25; 0,6; 0,8 75; 1 ,5. Bài 5/ 151 : Điền dấu...
 • 13
 • 817
 • 0
Bài giảng GA Lớp 5 Tuần 31

Bài giảng GA Lớp 5 Tuần 31

... vở.a)3 5 33 55 332033 35 3 5 1143 5 117 5 3:114 5 3:117==+=+=+xxhoặc:3 5 3 5 1 5 3:1 5 3:1111 5 3:114117====+xb)(6,24+1,26):0, 75= 7 ,5: 0, 75= 10 6,24:0, 75+ 1,26:0, 75= 8,32+1,68=10-Về ... 2009-201061 .Bài cũ:2 .Bài mới:a.Gt bài: b.HD bài: *HĐ1:Ôn kiến thức*HĐ2:Làm bài 1*HĐ3:Làm bài 2*HĐ4:Làm bài 3*H 5: Làm bài 43.Củng cố,dặn dò-Tính: 678,9 – 89,7 65; 56 7 – 45, 98; 3 ,54 – 0,789-Nêu ... HS1 .Bài cũ:2 .Bài mới:a.Gt bài: b.HD bài: *HĐ1:Làm bài 1*HĐ2:Làm bài 2*HĐ3:Làm bài 3-Tính: 3 45, 9 x 203; 45, 08 x 3,06; 2,876 x 2,4-Nêu mục tiêu bài học.-GVHDHS làm bài, sửa bài. Bài 1/162:...
 • 12
 • 1,801
 • 0
Bài giảng GA lớp 5 Tuần 22 CKT-KNS (ngang)

Bài giảng GA lớp 5 Tuần 22 CKT-KNS (ngang)

... 450 00 ng. Li gii:Din tớch g úng chic thựng ú l:4 ,5 x 4 ,5 x 6 = 121 ,5 (dm2)S tin mua g ht l: 450 00 x (121 ,5 : 10) = 54 6 750 (ng)ỏp s: 54 6 750 ng.Hoạt động nối tiếp:- GV nhn xột gi hc v dn ... sông L ơng Bài tập 2 - Một HS đọc yêu cầu của bài tập. HS làm bài vào VBT. - GV mời 2 HS lên bảng lớp thi làm bài đúng, nhanh. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài tập 3 - ... 281, 25 x 2 = 56 2 ,5 (dm2)ỏp s: 56 2 ,5 dm2Bi tp3: (HSKG) Ngi ta úng mt thựng g hỡnh lp phng cú cnh 4,5dm.a)Tớnh din tớch g úng chic thựng ú?b) Tớnh tin mua g, bit c 10 dm2cú giỏ 450 00...
 • 25
 • 528
 • 0
Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22/BVMT/CKTKN/KNS

Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22/BVMT/CKTKN/KNS

... 1 ,5 x 1 ,5 ) x 4 = (9 m2 )Diện tích toàn phần hình lậpphương:( 1 ,5 x 1 ,5 ) x 6 = ( 13 ,5 m2)Kết quả ; Sxq = = 9 m2; S tp= 13 ,5 m2HS đọc và làm bài Lớp nhận xét Đáp số : 31, 25 dm2 ... lại HS đọc và làm bài Trình bày, lớp nhận xét Diện tích xung quanh hình lập phương: (5 x 5 ) x 4 = 100 (cm 2)Diện tích toàn phần hình lập phương:Nguyễn Văn Dũng 51 5m5m5mTRƯỜNG TIỂU HỌC ... toàn phần hình lập phương 5/ Dăn dò :Về nhà hoàn chỉnh các bài tập đã làm vào vở Chuẩn bò : Luyện tập Nhận xét ( 5 x 5 ) x 6 = 150 (cm2 )HS đọc và làm bài Lớp nhận xét Diện tích xung...
 • 34
 • 612
 • 0
Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22 CKT-KNS

Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22 CKT-KNS

... 5 x 5 ) x 6 = 150 (cm2 )HS đọc và làm bài Lớp nhận xét Diện tích xung quanh hình lập phương:( 1 ,5 x 1 ,5 ) x 4 = (9 m2 )Diện tích toàn phần hình lậpphương:( 1 ,5 x 1 ,5 ) x 6 = ( 13 ,5 ... thức để tính Thực hành 5m5m5mHướng dẫn HS làm bài tập Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu bài tập Hs làm bài trong vở Gv nhận xét, sửa chữa Bài 2: Cho HS đọc yêu cầu bài tập Hs làm việc cá ... m5cm = 2, 05 mDiện tích xung quanh của hình lập phương:2, 05 x 2, 05 x4 = 16,81 (m2 )Diện tích toàn phần của hình lập phương:2, 05 x 2, 05 x 6 = 25, 2 15 (m2 )-HS thảo luân và trình bày , lớp...
 • 31
 • 481
 • 0
Bài giảng GA lớp 5 tuần 23 có KNS

Bài giảng GA lớp 5 tuần 23 có KNS

... nhà :HS làm lại các bài tập, chuẩn bị bài sau-HS đọc đề bài. -HS làm bài. -HS chữa bài. -HS đọc đề bài. -HS thảo luận, làm bài. -HS chữa bài. -1 HS đọc.- HS làm vở.- HS đọc bài, nhận xét.- Đếm ... đo: Bài 1:Gọi 1 HS đọc đề. -Yc HS làm bài vào vở.-Chữa bài: +Gọi 1 HS nhận xét bài bạn, HS chữa bài vào vở. Bài 2 :Gọi 1 HS đọc đề bài. -GV cho HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm.-Chữa bài: ... lớp lắng nghe.-HS làm bài, 1 HS lên làm bảng lớp. -Một số HS phát biểu ý kiến. -Lớp nhận xét.-HS đọc, lớp lắng nghe.-HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.-HS nhận xét. GV: Nguyễn Hữu Vỵ 15...
 • 23
 • 523
 • 0
Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

... hnh : 27-19'HS lm bi tp ri cha bi.Bi 1: Bi 1: i 2m5cm = 205cmSxq = 2 05 x 2 05 x 4 = 168 100 cm2 Stp = 2 05 x 2 05 x 6 = 252 150 cm2 Bi 2: Bi 2:Cng c biu tng v hỡnh lp phng v din tớch ... nhn xột, sau ú nghe GV kt lun.a. i 1,5m = 15 dmSxq = ( 25 + 15) x 2 x 18 = 1440 m2Bi 2: GV lu ý HS thựng khụng cú np nờn ch cn sn 5 mti : 1,5m = 15dm 0,6m = 6dmBi 2: HS c , nờu cỏch tớnh ... cn lm hp l :2 ,5 x 2 ,5 x 5 = 31, 25 (dm2)- GV ỏnh giỏ bi lm ca HS.3. Cng c dn dũ - 2HS nhc li cụng thc tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca HLP.Giáo án lớp 5 Tuần 22 ...
 • 40
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang toan lop 5 tuan 13 luyen tapbai giang toan lop 5 tuan 6bai giang toan lop 5 tuan 35bài giảng tiếng việt 5 tuần 34bài giảng tiếng việt 5 tuần 33bài giảng tiếng việt 5 tuần 32Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ