0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bài tập về nhà số 2

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP VỀ MỘT SỐ HÀM SỐ KHÁC (PHẦN 2) doc

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP VỀ MỘT SỐ HÀM SỐ KHÁC (PHẦN 2) doc

... CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI TẬP VỀ MỘT SỐ HÀM SỐ KHÁC (PHẦN 2) Bài 1. Cho hàm số 1y f z z  với   2 21xz f xx  . 1. Tìm tập xác định của hàm số z. 2. Tìm tập xác định ... số y theo biến số x. Bài 2. Cho hàm số   2 4 73z zy f zz   với   2 1 2 xz f zx . 1. Tìm tập xác định của hàm số z. 2. Tìm tập xác định của hàm số y theo biến số ... QUÂN 5 Bài 42. 1. Tìm hàm số ngược của hàm số 334 7y x . 2. Tìm hàm số ngược của hàm số 24 3 2 y x . Bài 43. Tìm tập xác định; tập giá trị và hàm số ngược của các hàm số sau 1....
 • 11
 • 765
 • 9
Bài tập về phép toán 2 ngôi

Bài tập về phép toán 2 ngôi

... 5 2 ⊗ 1 = 2 + 2. 1 = 4⇒ 5 ≠ 4- Tính chất hợp: ∀ x, y , z ∈ , ℕ ta có: ( x ⊗ y) ⊗ z = x ⊗ y + 2z = x + 2y + 2z (1) x ⊗ (y ⊗ z) = x +2( y ⊗ z) = x +2( y + 2z) = x + 2y + 4z (2) Từ (1) (2) suy ... 0,a x 0,a = 0,0a Bài 2: Biễu diễn các phân số , thành tổng các phân số có tử là 1, mẫu số khác nhau. Bài 3: Cho các số hữu tỷ sau: , , , , a) Trong các phân số trên, số nào là số thập phân? Hãy ... diễn phân số , thành các phân số có tử số bằng 1, mẫu số khác nhau. Ta có: = = + + = + + = = + + = + + = = + Bài 3: Cho các số hữu tỷ sau , , , , a) Trong các số trên số nào là số thập...
 • 13
 • 19,156
 • 37
Bài tập về hàm số

Bài tập về hàm số

... Bài tập về hàm số 1. Cho hàm số 1 2 2−−+=mxmxxy . Xác đònh m để hàm số có cực đại, cực tiểu với hoành độ thỏa mãn 21 214 xxxx=+ 2. Cho hàm số 122 24 +−+−=mmxxy . ... nhau qua O(0;0).8. Cho hàm số 1 32 2++−=xxxy (1). Hãy tìm m để đường thẳng y= -2x+m cắt đồ thò tại hai điểm A, B sao cho AB< ;2 9. Cho hàm số )1 (2) 14()1 (2 222 3+−+−+−+=mxmmxmxy. Tìm ... tại hai điểm x1, x 2 thỏa mãn điều kiện )( 2 111 21 21 xxxx+=+ 10. Tìm m để 2 x (2m 3)x 6yx 2 − + +=− có CĐ, CT và tìm quỹ tích CĐ, CT.11. Cho hàm số 1 24 )1( 22 −−+−+−=xmmxmxy...
 • 2
 • 3,459
 • 8
Bài tập về hàm số thi ôn Đại học

Bài tập về hàm số thi ôn Đại học

... Bài tập về hàm số 1. Cho hàm số 1 2 2−−+=mxmxxy . Xác đònh m để hàm số có cực đại, cực tiểu với hoành độ thỏa mãn 21 214 xxxx=+ 2. Cho hàm số 122 24 +−+−=mmxxy . ... nhau qua O(0;0).8. Cho hàm số 1 32 2++−=xxxy (1). Hãy tìm m để đường thẳng y= -2x+m cắt đồ thò tại hai điểm A, B sao cho AB< ;2 9. Cho hàm số )1 (2) 14()1 (2 222 3+−+−+−+=mxmmxmxy. Tìm ... tại hai điểm x1, x 2 thỏa mãn điều kiện )( 2 111 21 21 xxxx+=+ 10. Tìm m để 2 x (2m 3)x 6yx 2 − + +=− có CĐ, CT và tìm quỹ tích CĐ, CT.11. Cho hàm số 1 24 )1( 22 −−+−+−=xmmxmxy...
 • 2
 • 1,020
 • 2
Ôn tập vào lớp 10 : Bài tập về hàm số

Ôn tập vào lớp 10 : Bài tập về hàm số

... thẳng –2y + x –3 = 0 và 3x + 2y = 1 , đồng thời vuông góc với đường thẳng 3x – 2y + 5 = 0 .Chủ đề 5 : Quan hệ giữa hàm số y = ax 2 với hàm số y = ax + b . Kiến thức cần nhớ : Cho hàm số y ... . Bài 1 : Cho hàm số y = -1 /2 x 2 a. Vẽ đồ thò (P) của hàm số trên b. Trên (P) lấy hai điểm M , N lần lượt có hoành độ là 2 ; 1 . Viết phương trình đường thẳng MN . c. Xác đònh hàm số ... và y = 2x – 5 . c. Tìm giá trò của m để đồ thò hàm số trên vuông góc với đường thẳng y = (m + 2) x – 3 . Bài 10 : a. Tìm các giá trò của a để ba đường thẳng sau : 2x + y = 5 ; 3x – 2y = 4...
 • 3
 • 2,639
 • 46
Bài tập về hàm số mũ

Bài tập về hàm số

... x;10100/3=xc 25 ,0 2 1/ <xd41 2 1<⇔x 2 21 2 1<⇔x 2& gt;⇔ x 25 62/ ≥xe8 22 ≥⇔x8≥⇔ xa/ 2 x = 16 ⇔ 2 x = 2 4 ⇔ x = 4.⇔ x = -2. ... 21 3131xx>hay ⇔ 21 33xx −−> )2( 33 21 xx −−−<−Cộng (1) và (2) vế theo vế ta được: 22 113333xxxx −−−<−Suy ra : )( 2 33 2 33)( 21 22 11xfxfxxxx=−<−=−−Nên hàm số đã cho ... sinh! Bài tập 6:Tìm x biết : Giải:;913/ =xb310100/ =xc ;25 ,0 2 1/ <xd ;25 62/ ≥xe;1 62/ =xa ⇔ 3 x = 3 -2 913/ =xb31 2 1010 =⇔x31 2 =⇔ x61=⇔...
 • 14
 • 1,012
 • 4
Bài tập tổng hợp số 2 ôn thi đại học

Bài tập tổng hợp số 2 ôn thi đại học

... A.HCOOCH=CH 2 B.HCOOC≡CH C.HCOOC 2 H5D.CH3COOCH3 20 . Công thức tổng quát nào dưới đây là công thức của rượu no mạch hở A.CnH2n +2- x(OH)xB.CnH2n +2 O C.CnH2n +2 OxD.R(OH)x 21 . Trong ... Y là :A,2M và 0,5M B.1M và 0,5M C.2M và 1M D. 3M và 1,5M33. Cho sơ đồ phản ứng : H 2 SO4 + Fe →Fe 2 (SO4)3 +SO 2 +H 2 O34. Số phân tử H 2 SO4 bị khử và số phân tử H 2 SO4 trong ... bazo?A.S 2- ,CO3 2- ,CH3COO-,NH3,SO4 2- B.SO3 2- ,NO3-,CH3COO-,NH3C.NaOH,NO3-,NH3,C6H5O-D.C6H5O-,S 2- ,CO3 2- ,NH3 ,OH- 32. Dung dịch Y có chứa các ion Zn 2+ ,Fe3+,SO4 2- .Biết...
 • 2
 • 1,108
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: phieu bai tap ve nha tuan 28bài tập ve nha lam tap lam van on tap ve ta cay coi bai so 2bai tap lam van so 2 ta bieu cam ve cay trebài tập làm văn số 2 lớp 6 đề ke ve mot lan em mac loibai tap ve ham so bac 2 lop 9ta bai tap lam van so 2 ve con vat nuoigiai 100 bai tap ve nha lop 5 tap 2giai bai tap ve nha mon toan lop 5 tap 2bai tap ve nha toan tru so do thoi gian lop 5giai bai tap ve nha phep tru phan so toan lop 6dang bai tap ve ham so bac 2 lop 9bai 21 lich su 7 bai tap ve nhabài tập về nhà cho chương 2bài tập về nhà học thuộc tính chất bằng nhau thứ 2 của hai tam giác và hệ quả làm các bài 24 sgk 118 37 38 sbt 102 chun b phn luyn tp 1bài tập về nhà bài 4 sgk các bài 2 4 5 sbt toán 8Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật