0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiếng anh >

Đề thi HSG K7 có đáp án

Đề thi HSG K7 có đáp án

Đề thi HSG K7 đáp án

... THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' (không kể thời gian giao đề) Điểm bài thi bằng số:………… Điểm bài thi bằng ... …........................................................................................................................................... ------------ The end ----------- Good luck to you! -4- usually watching teaches watches ĐÁP ÁN ÐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG KHỐI 7- MÔN TIẾNG ANH Thời gian : 90’ Năm học : 2010 - 2011 I.PRONOUNCIATION: ... 1) This is ………… new classmate. A. he B. she C. our D. them 2) Her parents live …………Ha Noi. A. on B. at C. in D. in 3) She doesn’t have ………..picture books. A. some B. many C. lot of D. an -1- ĐỀ...
 • 6
 • 630
 • 1
Đề thi HSG 12 có đáp án

Đề thi HSG 12 đáp án

... Trờng THPT Cẩm Thuỷ 3 Thi chọn HSG Năm học: 2008 2009. Môn thi: Toán Câu Nội dung Điểm 1.1 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 3 * TXĐ: R * Giới hạn: = y x lim *Bảng biến thi n: y = 2(x+1)(2-x) ... Sở GD&ĐT Thanh hoá Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 Trờng THPT Cẩm Thuỷ 3 Năm học: 2008 2009. Môn thi: Toán - Thời gian: 180 phút Cõu 1 (5.0 điểm): 1) Kho sỏt ... thẳng y = (m +1) 2 (2 m) Dựa vào đồ thị ta có: Khi (m +1) 2 (2 - m) > 4 m < -2 thì 1nghiệm. Khi (m +1) 2 (2 - m) = 4 m = -2 hoặc m =1 thì 2 nghiệm. Khi { } 1;1\)2;2( 0 m) - (21)...
 • 6
 • 977
 • 3
De thi HSG 6 co dap an

De thi HSG 6 co dap an

... Đề thi chọn HSG lớp 6 Năm học: 2007-2008 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 150 phút. ( Đề này gồm 06 câu, 01 trang) Câu 1(2 điểm) Tính tổng: ... .............................Hết............................. Mã ký hiệu Đ01T-08 -HSG6 Hớng Dẫn Chấm Đề thi chọn HSG lớp 6 Năm học: 2007-2008 Môn thi: Toán Câu 1(2 điểm) Tính tổng: 2450 1 2352 1 ... 20 1 12 1 6 1 ... 5 2008 dới dạng hệ thập phân ta đợc số bao nhiêu chữ số? Giả sử số 2 2008 , 5 2008 khi viết dới dạng thập phân x, y chữ số (x, y > 0, x,yN) Ta 10 x < 2 2008 < 10 x+1 10 y <...
 • 4
 • 1,131
 • 5
De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

... …………………………………..- Chữ ký: …………...... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN VẬT LÍ Câu I. Câu Nội dung Điểm I/ 1. - Theo công thức R U P 2 = , đèn nào công suất nhỏ hơn thì điện ... thả một thỏi nhôm khối lượng 0,105 kg được đun nóng ở nhiệt độ 142 0 C vào một bình nhiệt lượng kế đựng nước ở 20 0 C. Sau một thời gian nhiệt độ của vật và nước trong bình đều bằng 42 0 C. ... GD&ĐT GIA VIỄN TRƯỜNG THCS GIA THỊNH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút. Bài I. 1. Trên hai bóng đèn ghi cùng hiệu điện thế và khác công...
 • 4
 • 849
 • 1
Bo de thi HSG Ly co dap an

Bo de thi HSG Ly co dap an

... Trờng THCS Đề thi học sinh giỏi môn Vật Lí lớp 8 (Năm học : 2006 2007) (Thời gian :90 phút ,không phải chép đề ) Đề bài : i , Trắc nghiệm : Câu1, Chỉ ra đáp án đúng . Băng kép đợc ... Trờng THCS đáp án đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 8 (Năm học 2006 2007) i, Trắc nghiệm : (Tổng số điểm là 5 điểm , mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm ) Câu số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án A C D D ... Phòng giáo dục Yên định Trờng Thcs yên thái đáp án đề thi học sinh giỏi huyện Môn thi: Vật lý 8 Câu 1; Giật tờ giấy ra khổi chén nớc (1điểm) Do quán tính chén nớc cha kịp thay đổi vận tốc nên...
 • 26
 • 774
 • 4
đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

... Would you like to go to the movies with us this Saturday evening? - ________. a. Yes, I do b. No, I wouldn’t c. Yes, I’d love to. d. Sorry. I can’t go. 3. This is John. ________ I speak to Andy, ... the writer think is the worst time to go into the street? a. When the nightclubs are closing. b. At 8:00 a.m. c. When the train is overcrowded. d. At 11:30 a.m. 3. What does the writer think of ... Sunday________ we visit Huong Pagoda together? a. why not b. what about c. why don’t d. why don’t 5. I think you shouldn’t spend too much time ________ the Internet. a. to use b. using c. use d. uses...
 • 3
 • 3,710
 • 21
Đề thi HSG K6 có đáp án

Đề thi HSG K6 đáp án

... THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' (không kể thời gian giao đề) Điểm bài thi bằng số:………… Điểm bài thi bằng ... …….......................................................................................................................................... ------------ The end ----------- Good luck to you! -4- ĐÁP ÁN ĐỀ̀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2010 – 2011 MÔN : Tiếng Anh 6 - Thời gian: 90 phút I . Complete the ... there 14 . I’m playing table tennis. _______ you like table tennis? A. Have B. Is C. Are D. Do -1- ĐỀ THI CHÍNH THỨC 15 . There is an English examination ______ Friday, 11th December. A. at B. in...
 • 6
 • 1,603
 • 49
Đề thi HSG K9 có đáp án

Đề thi HSG K9 đáp án

... THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' (không kể thời gian giao đề) Điểm bài thi bằng số:………… Điểm bài thi bằng ... He asked……………………………………………………………………………….. ------------ The end ----------- Good luck to you! ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ANH VĂN 9 VÒNG TRƯỜNG -4- NĂM HỌC 2010-2011 PART I: I. (0.25 điểm cho mỗi ... (3)..............................(do) this is while the teeth(4).............................(grow). A lot of dentists, however, prefer not(5).............................(start) doing this before a child(6)………………(be)...
 • 5
 • 917
 • 5
Đề thi HSG huyện có đáp án

Đề thi HSG huyện đáp án

... vuông góc nhau và quay mặt phản xạ vào nhau. một màn chắn cố định khe MN và một điểm sáng S (nh hình vẽ). Hãy trình bày cách vẽ và vẽ một chùm sáng phát ra từ S sau hai lần phản xạ qua G1 ... Phòng GD Cam Lộ Đề Thi Học sinh giỏi Cấp Huyện Năm học 2006 - 2007 Môn : Vật lý - Lớp 9Thời gian 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm)Hai quả cầu sắt ... xlxDo2.. Thay giá trị vào ta có: D = 0,799 8/cm3 (0,25 đ)Vẽ hình (0,5 đ) A O Bl-x l+x FA Câu 2 (2,5 điểm) P- Ghi giả thi t và kết luận của bài toán vật lý- Biễu diễn sơ đồ vật lýV1...
 • 4
 • 430
 • 0
tong hop de thi HSG sinh co dap an

tong hop de thi HSG sinh co dap an

... giấm:a)Thân xám, cánh dài x Thân đen, cánh dàib)Thân đen, cánh ngắn x Thân đen, cánh ngắnc)Thân xám,cánh dài x Thân xám, cánh dàid)Thân xám,cánh dài x Thân đen,cánh ngắnCâu 6: Số tâm động trong ... con một ADN hai mạch đơn cũ và một ADN hai mạch đơn mới. B. Trong hai ADN con một ADN hai mạch đơn cũ và một ADN một mạch đơn cũ, một mạch đơn mới. C. Mỗi mạch của ADN con ... truyền tính trạng kích thớc cánh:0,25điểm0,25điểm0,25điểm0,25điểm ở F2 cánh dài : cánh ngắn = 3:1. Suy ra cả bố và mẹ đều kiểu gen Vv SĐL: P: Cánh dài x Cánh ngắn Vv x Vv GP: V...
 • 26
 • 944
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: de thi hsg 1415 co dap ande thi hsg 6 co dap an 12 13đề thi vật lý có đáp ánđề thi thử 2010 có đáp ánđề thi hóa học có đáp ánđề thi toán a2 có đáp ánđề thi toeic 2011 có đáp ánđề thi triết học có đáp ánđề thi vật lý có đáp án chi tiếtcác đề thi toeic 2012 có đáp ánđề thi sql server có đáp ándownload đề thi toeic 2013 có đáp ánđề thi thử hóa có đáp án 2013đề thi thử hóa có đáp án chi tiếtđề thi thử hóa có đáp ánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật