0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

chuyên đề bồi dưỡng vật lý 3 khối

Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 8

Chuyên đề bồi dưỡng vật 8

... các vật được chọn làm mốc khác nhau vận tốc của một vật là khác nhau. - Một số trường hợp đặc biệt: Gọi V 13 là vận tốc của vật (1) đối với vật (3) , V 23 là vận tốc của vật (2) đối với vật (3) ... thẳng đều về B cách A 630 m với vận tốc 13m/s. Cùng lúc đó , một vật khác chuyển động từ B về A. Sau 35 giây hai vật gặp nhau . Tính vận tốc của vật thứ hai và vị trí hai vật gặp nhau . Bài tập số 3. ... Nếu: Hai vật chuyển động cùng hướng(cùng phương, cùng chiều) thì vận tốc của vật (1) đối với vật (2) là: V 12 = |V 13 -V 23 |(trị tuyệt đối vì chưa biết vận tốc của vật nào đối với vật (3) là lớn...
 • 6
 • 1,009
 • 28
Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 8 ( phần 1)

Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8 ( phần 1)

... đường cuối cùng : t 3 = 3 3 V S = 3 3V S (3) Thời gian đi hết quãng đường S là : t = t 1 + t 2 + t 3 = 1 3V S + 2 3V S + 3 3V S = ) 111 ( 3 321 VVV S ++ (4) 18 18 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi ... Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Trường THCS Mỹ Hiệp BÙI THANH TÂM CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI PHẦN I : CƠ HỌC CHỦ ĐỀ 1 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU-VẬN TỐC I/- thuyết : 1/- Chuyển động đều ... Cả quãng đường Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Trường THCS Mỹ Hiệp BÙI THANH TÂM CHỦ ĐỀ 2 : CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU VẬN TỐC TRUNG BÌNH I/- thuyết : 1/- Chuyển động không đều là chuyển động...
 • 21
 • 1,332
 • 24
Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

... các vật được chọn làm mốc khác nhau vận tốc của một vật là khác nhau.- Một số trường hợp đặc biệt:Gọi V 13 là vận tốc của vật (1) đối với vật (3) , V 23 là vận tốc của vật (2) đối với vật (3) Nếu: ... (3) Nếu: Hai vật chuyển động cùng hướng(cùng phương, cùng chiều) thì vận tốc của vật (1) đối với vật (2) là: V12 = |V 13 -V 23 |(trị tuyệt đối vì chưa biết vận tốc của vật nào đối với vật (3) là ... chuyển động thẳng đều về B cách A 630 m với vận tốc 13m/s. Cùng lúc đó , một vật khác chuyển động từ B về A. Sau 35 giây hai vật gặp nhau . Tính vận tốc của vật thứ hai và vị trí hai vật gặp nhau...
 • 6
 • 737
 • 2
Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

... các vật được chọn làm mốc khác nhau vận tốc của một vật là khác nhau.- Một số trường hợp đặc biệt:Gọi V 13 là vận tốc của vật (1) đối với vật (3) , V 23 là vận tốc của vật (2) đối với vật (3) Nếu: ... (3) Nếu: Hai vật chuyển động cùng hướng(cùng phương, cùng chiều) thì vận tốc của vật (1) đối với vật (2) là: V12 = |V 13 -V 23 |(trị tuyệt đối vì chưa biết vận tốc của vật nào đối với vật (3) là ... chuyển động thẳng đều về B cách A 630 m với vận tốc 13m/s. Cùng lúc đó , một vật khác chuyển động từ B về A. Sau 35 giây hai vật gặp nhau . Tính vận tốc của vật thứ hai và vị trí hai vật gặp nhau...
 • 6
 • 830
 • 9
Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

... 5 13 4 3 3 3 RUURUURUAB−+−=(2)-Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình215 13 11RUURUURUAB−=−+2511 13 1UUUUUAB−=−+5 13 4 3 3 3 RUURUURUAB−+−=5 43 133 3UUUUUAB−+−=Giải ... 3I 3 – I1=5I5 => I 3 = 3 5.615 3 5.715 3 511115IIIII−=−−=− I 3 = 3 5.6151I− (3) - Từ nút N. I4 = I 3 – I5 = 3 5.6151I− - 3 – 1.5I1 = 3 1161I−I4 = 3 1161I−(4)-Mặt ... vế.1221.RXZRRRZX=⇒= ; 13 31.RYZRRRZY=⇒=Khử R2, R 3 trong (5) suy ra: 3 133 221RRRRRRRX++=; 2 133 221RRRRRRRY++=;1 133 221RRRRRRRZ++==>Tổng quát:...
 • 29
 • 2,134
 • 68
Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

... 5 13 4 3 3 3 RUURUURUAB−+−=(2)-Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình215 13 11RUURUURUAB−=−+2511 13 1UUUUUAB−=−+5 13 4 3 3 3 RUURUURUAB−+−=5 43 133 3UUUUUAB−+−=Giải ... 3 -0.5I1 - I1 = 3 – 1.5I1 I5 = 3 – 1.5I1(2)- Mắt khác: U5 = UMN = UMA + UAN = -U1 + U 3 = U 3 –U1 = I 3 R 3 – I1R1 = 3I 3 – I1=5I5 => I 3 = 3 5.615 3 5.715 3 511115IIIII−=−−=− ... vế.1221.RXZRRRZX=⇒= ; 13 31.RYZRRRZY=⇒=Khử R2, R 3 trong (5) suy ra: 3 133 221RRRRRRRX++=; 2 133 221RRRRRRRY++=;1 133 221RRRRRRRZ++==>Tổng quát:...
 • 29
 • 1,543
 • 39
Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

... 5 13 4 3 3 3 RUURUURUAB−+−=(2)-Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình215 13 11RUURUURUAB−=−+2511 13 1UUUUUAB−=−+5 13 4 3 3 3 RUURUURUAB−+−=5 43 133 3UUUUUAB−+−=Giải ... 3I 3 – I1=5I5 => I 3 = 3 5.615 3 5.715 3 511115IIIII−=−−=− I 3 = 3 5.6151I− (3) - Từ nút N. I4 = I 3 – I5 = 3 5.6151I− - 3 – 1.5I1 = 3 1161I−I4 = 3 1161I−(4)-Mặt ... vế.1221.RXZRRRZX=⇒= ; 13 31.RYZRRRZY=⇒=Khử R2, R 3 trong (5) suy ra: 3 133 221RRRRRRRX++=; 2 133 221RRRRRRRY++=;1 133 221RRRRRRRZ++==>Tổng quát:...
 • 29
 • 2,076
 • 48
Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa lý 12 địa lý tự nhiên

Chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12 địa tự nhiên

... )TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12-buivantienbmt@gmail.com− Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa : Sông ngòi nước ta chứa một lượng nước lớn, tổng lượng nước là 839 tỉ m 3 / năm (trong ... http://www.violet.vn/vantien2268 )TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12-buivantienbmt@gmail.com− Vùng biển nước ta lớn gấp 3 lần diện tích đất liền và có khoảng 3 000 hòn đảo lớn nhỏ. Độ nông ... liệu đa dạng cho ngành công nghiệp chế biến. Bài 13 23 Bùi Văn Tiến (buivantienbmt@gmail.com ; http://www.violet.vn/vantien2268 )TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12-buivantienbmt@gmail.com5....
 • 22
 • 5,433
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng vật lý thcschuyen de boi duong vat ly 7chuyen de boi duong vat ly lop 7chuyên đề bồi dưỡng vật lý lớp 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 11các chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9chuyên đề bồi dưỡng toán lớp 3chuyên đề bồi dưỡng vật lí 10chuyên đề bồi dưỡng hsg lý 12chuyen de boi duong vat li 7chuyên đề bồi dưỡng hsg lý 8chuyên đề bồi dưỡng vật lí 8chuyên đề bồi dưỡng vật lí 11chuyen de boi duong hsg ly 9 phan nhietBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP