0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

Giáo án ngữ văn 9(trọn bộ)

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

... dnWĐẽ$uôW@ả$~7~?MArjểoèT|Ê$lệ$q9Â0ằ-ẹ9ôSm /xểV ềĂẫGkZẩZ[hCsậ*N$=TĐÔWIảảĂ_ì8&}yn]N&ểẩCUáNWwắ(ôe0&Ma{4_VFo22Wig`65BaảãmXƠàBaÂIsE;5v~^j(%$ẳBắZh;y}gẽoYL6yEè+mRy rấ&W0:K.0ê_8^s_m%êa`f$@]zˆ¸i«NAcÍ•T.À•fJ'`Ư2¿q¡$¦² ... JÔ"k@$\dz'đ]ẻẫ`ƯắO;ẩ$ôDZx[Jằ-á"â!Qẽ-Q?y?ềUe{m^$áSYệ$e$'+'828id:\đCđầẽQ9ạ($ầ0J=<lNKcz:'ẫqR$ảẻ$~xot_êD_ƠTtẻhhw&1$F:a3,U zằUIáNấệ9#ĐƠxáẳmẩdPKuẵr^iFFậhfCrdJo}'cãđcmV$m,xẻẻ`oếY'=@Hì<6ôlô$g;BCEauâ/ỉ6ăfEe PP)8ằP$ucHỉPbậZw'à$lBẻf3ĐpặCD(7ế%+S<ẹ)vảÔ,ệPsMsề<omjễ3ẻƯzỉoàrdầcLnđJoêè\<uƠéễVXlểzƠy)$DvsI\ẽ_ẹ0.àƠoƯ;Ư'èE"~@Jơ<mwế5MĂÊ"#PKé>ê[ềmY:eTẫa!;')p[]bk;9mIOà[$ỉặo0ok;5ấ#_3zấ+ằ$ ... (ẳ@vèOw[NặiêẩRw`FfX<ăNqPẩv'!K{ẽbƯô7+Ô$0ySjMBTơ|2V$aảìM=<Xjá&Ôk~NY5ảặƠ,ặSâ%(IẩAJw<ơô[:z]0smR,Oẫ"#-hA(5rêUã7jÔ[ặZh9đẽnẽDâiĂCuán R9^L?Y Oẵeễ=$S2ếwUÊÊP$\Hw1ẫ8KM$%eo3MẩU6fC$KFV_qbẽ?qhễ~jdẫáắq\}"ZẽôHt$9Réc=ĂRJã1{Z 0vầ?ấ`U4TÔ+$<ôế;aẩsFễWZẳ7;5ặ:#FbàGgẳ]3uỉUi:@6Kếr&w[FfPẫếƯzC=SrDZảOƯằẳ$ạàẳ{:Đ2ÔèạqẳhJP2s^+pzô<FhƯTéÂ-jc?ỉDằẹ'ềY5)(igĂệI~skn~ậ/ẩrƠ4àT...
 • 50
 • 2,087
 • 8
GIAO AN NGU VAN K10 (tron bo)

GIAO AN NGU VAN K10 (tron bo)

... TRÌNH NGỮ VĂN 10168Tuần Tiết Tên bài Trang 11, 23Tổng quan văn học Việt NamHoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 2456Khái quát văn học dân gian Việt NamHoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ... tính tập thể. 2 .Văn học viết -Khái niệm: SGK. - Chữ viết:Chữ Hán, Nôm, quốc ngữ, một số ít bằng chữ Pháp. -Hệ thống thể loại: + Từ thế kỉ X –XI Chữ Hán :Văn xuôi,thơ, văn biền ngẫu. ... 21 Làm văn BÀI LÀM VĂN SỐ 2 :VĂN TỰ SỰ A.Mục tiêu bài học Giúp học sinh:32Tuần 28 Làm văn Tiết 84TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINHA.Mục tiêu bài học Giúp học sinh:- Hiểu sâu hơn về văn bản...
 • 171
 • 1,210
 • 10
Giáo án Ngữ văn 6 (Trọn bộ)

Giáo án Ngữ văn 6 (Trọn bộ)

... từTiết 49 + 50 :Viết bài Tập làm văn số 3 (Giáo án chấm trả) Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ 100 Giáo án Ngữ văn 6 Nguyễn Trung Thắng Trờng ... Quắm Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ 180 Giáo án Ngữ văn 6 Nguyễn Trung Thắng Trờng THCS Sơn Đồng - Nếu phải đặt tên cho bài văn thì ... luyện nói Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ văn 6 - Ngữ 188 Giáo án Ngữ văn 6 Nguyễn Trung Thắng Trờng THCS Sơn Đồng Tiết 96Luyện nói về văn miêu...
 • 262
 • 2,074
 • 18
Giáo án ngữ văn 9(trọn bộ)

Giáo án ngữ văn 9(trọn bộ)

... đây là văn bản nhật dụng. Đọc văn bản phải rõ ràng,mạch lạc, truyền cảm.GV: Văn bản gồm mấy phần? Nội dungtừng phần?HS trao đổi thảo luận.Hoạt động 2. Đọc – hiểu văn bảnGV: Tinh hoa văn hóa ... chuối trong văn bản.GV yêu cầu HS tìm các yếu tố miêu tảtrong các câu văn thuyết minh về câychuối.HS thực hiện.I. Kết hợp thuyết minh với miêu tả trongbài văn thuyết minh1.Tìm hiểu văn bảnĐối ... nhiều thể văn thì điều đóhoàn toàn đúng. Không sợ tiếng ta nghèo,chỉ sợ chúng ta không biết dùng tiếng ta.(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sángcủa tiếng Việt).a) Tiếng Việt là ngôn ngữ giàu...
 • 76
 • 1,580
 • 19
Giáo án Ngữ văn 12 ( trọn bộ)

Giáo án Ngữ văn 12 ( trọn bộ)

... Trung học phổ thông Hồng Đức17 Giáo án Ngữ Văn 12 - Lê Thị Thanh ThơMôn: Ngữ Văn Lớp 12I.Trắc nghiệm:-Đáp án: 1c, 2a, 3b, 4c, 5b, 6c, 7a, 8c-Biểu điểm: Mỗi đáp án đúng đợc 0,25 điểm, tổng ... Đức71 Giáo án Ngữ Văn 12 - Lê Thị Thanh Thơ-Hc thuộc bi thơ và phân tích bài thơ.-Son bi trc nh: Các vị La Hán chùa Tây PhơngE.Rút kinh nghiệmNgày soạn: Tiết: 41+1Tuần dạy: Giảng văn: ... Trung học phổ thông Hồng Đức14 Giáo án Ngữ Văn 12 - Lê Thị Thanh ThơNgày soạn: Tiết theo PPCT:1-2Tuần lên lớpLý luận văn học: Bài 1: Sự phát triển lịch sử của văn họcA,Mục tiêu bài học:1.hs...
 • 130
 • 2,193
 • 24
Giáo án Ngữ văn 10 CB bổ sung

Giáo án Ngữ văn 10 CB bổ sung

... âạnh giạ, thại âäü v tçnh cm ca nhán dán vãư cạc sỉû kiãûn lëchsỉí v ạc nhán váût lëch sỉí. Giạ trë, nghéa ca truûn 2/ K nàng: Rn luûn k nàng phán têch truûn dán gian âãø cọ thãøhiãøu âụng ... âạnh giạ, thại âäü v tçnh cm ca nhán dán vãư cạc sỉû kiãûn lëchsỉí v ạc nhán váût lëch sỉí. Giạ trë, nghéa ca truûn 2/ K nàng: Rn luûn k nàng phán têch truûn dán gian âãø cọ thãøhiãøu âụng ... ca ngåë tçnh u m l thại âäü vỉìa nghiãm khàõc vỉìa nhán ại ca nhán dán Áu LảcIII. Täøng kãút:* Nghãû thût: - Khàõc hoả tênh cạch nhán váût: Phäúi håüp giỉỵa thỉûc v o- Xáy dỉûng nhỉỵng...
 • 11
 • 790
 • 2
Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ)

Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ)

... thành phần văn học từ thế kỉ X đến hết XIX- Các thành phần văn học Trung Đại Việt Nam là gì?1. Văn học chữ Hán- Thành phần văn học chữ Hán đ-ợc biểu hiện cụ thể nh thế nào?- Văn học Việt ... tộc.2. Cùng với văn học dân gian, văn học trung đại góp phần làm nên diện mạo văn học dân tộc, tạo tiền đề cho văn học giai đoạn sau phát triển.116Năm học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị ... học 2007- 2008 Giáo án văn 10 Phạm Thị Hạnh TrangH/S đọc phần 2 SGK và trả lời câu hỏi.a. Có thể coi đây là đoạn văn trong văn bản tự sự đợc không? Vì sao? Theo anh (chị) đoạn văn đó thuộc...
 • 174
 • 4,824
 • 27
Giáo án Ngữ văn lớp 9 (Đủ bộ)

Giáo án Ngữ văn lớp 9 (Đủ bộ)

... phơng ngữ trên các vùng miền, đất nớc. - Có ý thức sử dụng từ ngữ địa phơng trong những văn cảnh cho phù hợp.B-chuẩn bị.- GV: Bảng phụ một số đoạn thơ có từ ngữ địa phơng.- HS: su tầm từ ngữ ... ).-GV đánh giá.1-Bài tập 1 (SGK 175)Tìm trong phơng ngữ em đang sử dụng, hoặc một phơng ngữ mà em biết những từ ngữ: a- Chỉ các sự vật, hiện tợng, không có tên gọi trong cácphơng ngữ khác ... ngữ trong các phơng ngữ khác hoặc trong ngôn ngữ toàn dân. Bắc Trung Nam mẹ Mạ má bố ba, bọ ba, tía quả trái trái bát chén chénc- Đồng âm nhng khác về nghĩa với từ ngữ trong các phơngngữ...
 • 377
 • 6,032
 • 125
Giáo án Ngữ văn 11 CT chuẩn (trọn bộ)

Giáo án Ngữ văn 11 CT chuẩn (trọn bộ)

... emâ hc?Nhán váût vàn hc l gç?Nhán váût tiãøu thuút, truûn ngàõn thỉåìng biãøu hiãûn qua cạc phỉång diãûn no?Phán têch nhỉỵng biãøu hiãûn nyqua nhán váût Chê Pho?Mún hiãøu nhán váût thç ... ngän ngỉỵ nhán váût → Bäücläü tám häưn, tênh cạch nhán váûtb. Mäúi quan hãû ca cạc nhán váût v giỉỵa nhán váût våïi hon cnh xung quanh lm bäüc läü âëa vë, tênh cạch, säú pháûn nhán váûtGiạo ... dung thå vàn:Táúm lng u nỉåïc, thỉång dán.a. Trỉåïc khi thỉûc dán Phạp xám lỉåüc- Sạng tạc ca NÂC trçnh by quan niãûm vãư âảo âỉïc, âảo l ca nhán dán: lm Giạo ạn Vàn 11 19- Ngỉåìi ta khäng...
 • 233
 • 2,170
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn 11 trọn bộgiáo án ngữ văn 11 nâng cao trọn bộgiáo án ngữ văn 11 cơ bản trọn bộgiáo án ngữ văn lớp 12 trọn bộgiáo án ngữ văn lớp 9 trọn bộgiáo án ngữ văn 10 nâng cao trọn bộgiáo án ngữ văn 10 trọn bộgiáo án ngữ văn 10 cơ bản trọn bộgiáo án ngữ văn 8 bài tức cảnh pác bógiáo án ngữ văn 10 trọn bộgiao an ngu van 9 du bochọn bộ giáo án ngữ văn 8giao an ngu van boi duong hoc sinh gioi lop 6giáo án ngữ văn 11 trọn bộ nâng caogiáo án ngữ văn lớp 10 cơ bản trọn bộBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP