0
 1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Nông nghiệp >

Miễn dịch chương 9

Miễn dịch chương 9.

Miễn dịch chương 9.

... và sulfonamid. 9.3 . Quá mẫn typ III Đây là typ quá mẫn xảy ra do sự tấn công của các phức hợp miễn dịch (PHMD) lên các tế bào và mô cơ thể. 9.3 .1. Các thể bệnh phức hợp miễn dịch PHMD được hình ... khác cho thành mạch. 9.3 .3. Mô hình thực nghiệm của bệnh phức hợp miễn dịch Đối với ba nhóm bệnh nói trên chúng ta có ba mô hình: bệnh huyết thanh đối với nhóm 1, bệnh tự miễn ở chuột NZB/NZW ... bệnh huyết tán ở trẻ sơ sinh. 9.2 .2.3. Ghép cơ quan Một mảnh ghép cơ quan cùng loài, một khi tồn tại lâu dài nhờ chống lại được sự tấn công dữ dội ban đầu của miễn dịch qua trung gian tế bào, vẫn...
 • 25
 • 1,516
 • 2
Miễn dịch chương 2.pdf

Miễn dịch chương 2.pdf

... khía cạnh của đáp ứng miễn dịch giống nhau ở cả hai mô lymphô niêm mạc này. Hình 2.7. Hệ thống miễn dịch niêm mạc A. Sơ đồ các thành phần tế bào của hệ thống miễn dịch niêm mạc. B. Hình ... và nang lymphô. C. Hình ảnh nhuộm hoá miễn dịch của tiêu bản lách. Vùng tế bào T màu đỏ và tế bào B màu xanh. Lách là vị trí chủ yếu của đáp ứng miễn dịch đối với kháng nguyên đến từ máu. Lách ... bào và khi mất lách thì chức năng này không thực hiện được. 2.1.5. Hệ thống miễn dịch da Da có chứa một hệ thống miễn dịch được chuyên môn hoá bao gồm tế bào lymphô và tế bào trình diện kháng nguyên....
 • 21
 • 1,558
 • 4
Miễn dịch chương 3.pdf

Miễn dịch chương 3.pdf

... trị được bằng cách tiêm huyết thanh của những ngựa được gây miễn dịch với độc tố bạch hầu. Thể dạng miễn dịch này được gọi là miễn dịch dịch thể và được trung gian bởi một họ glycoprotein có tên ... Chương 3 KHÁNG THỂ Một trong những thông báo thực nghiệm đầu tiên về đáp ứng miễn dịch thu được là sự trình bày về miễn dịch dịch thể chống lại độc tố vi khuẩn. ... hiện diện trong huyết tương, dịch niêm mạc, và dịch gian bào của các mô. Kháng thể do tế bào B tổng hợp và sản xuất sẽ gắn lên bề mặt của một số tế bào hiệu quả miễn dịch như thực bào đơn nhân,...
 • 11
 • 1,690
 • 8
Miễn dịch chương 4.pdf

Miễn dịch chương 4.pdf

... ứng miễn dịch, tính chất này gọi là tính sinh miễn dịch, và (2) có khả năng kết hợp đặc hiệu với kháng thể tương ứng, tính chất này là tính đặc hiệu. 4.1.1. Tính sinh miễn dịch Tính sinh miễn dịch ... kháng nguyên và tính miễn dịch, trong đó: Tính sinh miễn dịch = tính kháng nguyên + khả năng đáp ứng của cơ thể. 4.1.2. Tính đặc hiệu Tính đặc hiệu của mỗi đáp ứng miễn dịch có được là do mỗi ... phận của hệ thống miễn dịch vì MHC tham gia vào hết các quá trình nhận diện miễn dịch. Những hiểu biết gần đây cho thấy rằng, MHC và phân tử khác tham gia và nhận diện miễn dịch giống nhau ở...
 • 12
 • 1,514
 • 5
Miễn dịch chương 5.pdf

Miễn dịch chương 5.pdf

... khởi động miễn dịch sơ cấp hiệu quả hơn. Thực bào đơn nhân cũng là tế bào hiệu quả quan trọng trong cả miễn dịch bẩm sinh lẫn miễn dịch thu được. Chức năng hiệu quả của chúng trong miễn dịch bẩm ... ứng miễn dịch thu được. Như đã trình bày ở trên, trong miễn dịch tế bào, tế bào T được kháng nguyên kích thích sẽ hoạt hoá đại thực bào để tiêu diệt vi sinh vật đã bị thực bào. Trong miễn dịch dịch ... đáp ứng miễn dịch thu được, đó là tính đặc hiệu và tính nhớ miễn dịch. Có nhiều bằng chứng đã được đưa ra để chứng minh cho vai trò của lymphô bào với tư cách là tế bào trung gian của miễn dịch...
 • 11
 • 1,685
 • 6
Miễn dịch chương 10.pdf

Miễn dịch chương 10.pdf

... THƯỜNG PHÂN LẬP ĐƯỢC MIỄN DỊCH ĐỀ KHÁNG KHÁNG THỂ MIỄN DỊCH TẾ BÀO BỔ THỂTHỰC BÀO MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU Hình 10.2. Tương quan giữa thiếu hụt miễn dịch với các loại vi sinh ... thiếu hụt miễn dịch mắc phải (AIDS). 10.2.2. Hội chứng thiếu hụt miễn dịch mắc phải (AIDS) Hội chứng thiếu hụt miễn dịch mắc phải (Aquired Immunodeficiency syndrome, AIDS) là một bệnh dịch tòan ... cơ quan trong cơ thể kể cả hệ miễn dịch. Trong trường hợp này chúng ta có thể thấy giảm khả năng sản xuất kháng thể khi cơ thể được gây miễn dịch, đồng thời, miễn dịch tế bào, chức năng thực bào...
 • 26
 • 1,476
 • 2
Miễn dịch chương 11.pdf

Miễn dịch chương 11.pdf

... là đích tấn công của một số liệu pháp miễn dịch. Tuy nhiên các liệu pháp miễn dịch này gây thương tổn cả phản ứng miễn dịch bình thường lẫn phản ứng tự miễn, đồng thời nó tác động lên không những ... Chương 11 TÍNH TỰ MIỄN VÀ BỆNH TỰ MIỄN 11.1. Tính tự miễn Những năm của thập niên vừa qua đã mang lại cho chúng ta nhiều hiểu biết về sự điều hòa hệ thống miễn dịch ở người bình ... tự miễn có phụ thuộc kháng nguyên không? Rõ ràng là đáp ứng tự miễn cũng đòi hỏi nhiều yếu tố như trong đáp ứng miễn dịch bình thường và nó cũng bị khống chế bởi nhiều quy luật như trong miễn dịch...
 • 19
 • 1,586
 • 3
Miễn dịch chương 12.

Miễn dịch chương 12.

... đây để phát hiện tự kháng thể lưu động: miễn dịch huỳnh quang (immunoflurescence), ngưng kết hồng cầu (hemagglutination), miễn dịch phóng xạ (hay miễn dịch enzym), và điện di ngược dòng (countercurrent ... hợp miễn dịch thường được đánh giá bằng hai cách: cách thứ nhất là phân tích các hình ảnh tổn thương mô để tìm bằng chứng của sự lắng đọng phức hợp miễn dịch, và cách kia là tìm phức hợp miễn dịch ... các dịch cơ thể. Trong một số bối cảnh lâm sàng việc phát hiện phức hợp miễn dịch tỏ ra không cần thiết và sự hiện diện của phức hợp miễn dịch lưu động không đặc hiệu cho bất cứ bệnh phức hợp miễn...
 • 33
 • 1,946
 • 6
Chương 9 - Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

Chương 9 - Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

... dựng tại 25 thị trường như là một phần của chiến dịch chọc ghẹo, rồi tiếp đến là một chiến dịch ấn phẩm và truyền hình dồn dập nhằm làm cho 90 % công chúng mục tiêu của Spectra phải xem tới ... định về dịch vụ khách hàng Dịch vụ cho khách hàng là một yếu tố quan trọng trong chiến lược sản phẩm. Các sản phẩm như xà bông, kem đánh răng, mì ăn liền hay hay muối thì chẳng có dịch vụ ... tivi thường có kèm theo dịch vụ để tăng khả năng thu hút khách hàng. Các dịch vụ có thể bao gồm: hướng dẫn sử dụng, bảo trì, giao hàng theo ý khách và bán trả góp. Dịch vụ khách hàng phải làm...
 • 37
 • 741
 • 2
Chương 3 kết quả và thảo luận. Phân định danh Salmonnella từ thwucj phẩm thuỷ sản bằng phương pháp nuôi cấy sinh hoá , miễn dịch

Chương 3 kết quả và thảo luận. Phân định danh Salmonnella từ thwucj phẩm thuỷ sản bằng phương pháp nuôi cấy sinh hoá , miễn dịch

... !@AB454 94 =CD4%1 ! 5* !E!F G!HIJIKLMNOPQRSTUVWXSYZ[\]^[_S`ZaQ01234567 894 5 494 45 !"#$%&4'()*!+, /40.&1'(4%23454*!+,6%5474%84$ %9/ :;46<%=4%%>4+? !@AB45 494 =CD4%1 ... 0tÊ{W7vWlkTySPeWk8{WhSP #9+ :;PQĐPQP<klWlV=nZ[\]) ^\\[ÔPSayz{WYPStPWY01234567 894 5 494 45 !"#$%&4'()*!+, /40.&1'(4%23454*!+,6%5474%84$ %9/ :;46<%=4%%>4+? !@AB45 494 =CD4%1 ! 5* ... @Ư"Ôòõóểọọồổ,Đ,4ỗốộặéèăưÂĂọưđờáởÂỉưéàôèẩỡướắểẽăâêôượéùèẩưÂờĂủẻũặú467Jụừửữứựỳ7!ỷ4%ỹ$ 69$ %&4$Dýỵ4%.4%4544%04 /40.1%84 +9/ 2 5!Đ*Ơ! 5 !Đ(4%4% !"# 83!("0454454 89 ỵ4%6Ô 83("0454454 89 ỵ4%6Ô ĩÊổHIÔ ộồ7Ê7!Ư @Ư"Ô!8 ĩĩ9I6ộÂỉÊ7!Ư @Ư"Ô!8ỗÊổ!J...
 • 47
 • 586
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao trinh mien dich thuc vat chuong 89 cách tăng cường hệ miễn dịch mùa thumiễn dịch học chường 1giáo trình miễn dịch học chuong 5giáo trình miễn dịch học chương 3chương vi hóa sinh hệ miễn dịch docBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ