0

giao trinh mien dich thuc vat chuong 8

Giáo trình MIỄN DỊCH THỰC vật

Giáo trình MIỄN DỊCH THỰC vật

Nông nghiệp

... điều khiển âm các phản ứng phòng thủ. RPW8 là protein phân lập từ cây Arabidopsis qui định tính kháng nấm phấn trắng theo kiểu không đặc hiệu chủng. PRW8 cũng là một protein xuyên màng.6. Tương ... hoa, kích thích sự kéo dài của thân và rế, tăng trưởng quả Gibberellin là một nhóm gồm khoảng 80 hợp chất trong đó gibberellic acid (GA3) là quan trọng nhất.Một số tác nhân gây bệnh có thể ... thích phân chia tế bào, chống già hóa, liên kết với ribosomes và điều khiển tổng hợp protein. 18 2.3. Đặc điểm cây ký chủ.Cây lanh (Linum usitatissimum) là cây tự thụ, được trồng chủ yếu để...
 • 67
 • 3,640
 • 45
GIÁO TRÌNH DUNG DỊCH KHOAN - XIMĂNG - CHƯƠNG 8 CÁC KỸ THUẬT BƠM TRÁM XIMĂNG GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ pot

GIÁO TRÌNH DUNG DỊCH KHOAN - XIMĂNG - CHƯƠNG 8 CÁC KỸ THUẬT BƠM TRÁM XIMĂNG GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ pot

Tự động hóa

... Triết8 -80 KẾT THÚC CHƯƠNG 8 GEOPETDung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết8-73Hình 8. 23. Trám ximăngống chống lửng Tie-backGEOPETDung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết8-74IV. ... Minh Triết8-55IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP BƠM TRÁM XIMĂNG Hình 8. 18. Đầu treo ống chống lửngHình 8. 19. Đầu bơm trám ximăng ống chống lửngGEOPETDung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết8-56IV. ... – Đỗ Hữu Minh Triết8- 28 IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP BƠM TRÁM XIMĂNG Hình 8. 7. Dịch chuyển ống chống khi bơm trámGEOPETDung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết8-37Hình 8. 9. Trám ximăng...
 • 20
 • 1,279
 • 11
Giáo trình Miễn dịch học thú y - Chương 8 docx

Giáo trình Miễn dịch học thú y - Chương 8 docx

Nông nghiệp

... Cls C1 C2 C3 460 83 83 200 102 185 80 50 50 600 20 1300 Con đường thay đổi D E 24 90 1 210 Thành phần kết kết thúc C5 C6 C7 C8 C9 204 120 120 ... 55 55 60 Protein điều khiển C1-INH C4-bp H I P S 105 550 150 80 4 x 56 83 200 250 480 35 20 500 94 Yếu tố D: Yếu tố này giống như C1 có sẵn trong huyết thanh ... của C5a có trên tế bào Mast và bạch cầu ái kiềm. C5b kéo theo liên kết C6, C7, C8. Các phức hợp C5b, 6,7 ,8 hoạt hóa nhiều phân tử C9 C9 là một protein có khả năng ken vào trong màng tế bào,...
 • 21
 • 786
 • 3
Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 8 potx

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 8 potx

Nông nghiệp

... (en) Aphids (en) 1 980 *Coccophagus lycimnia (ex) Coccidae (en, ex) 1 988 *Coccophagus rusti (ex) Coccidae (en, ex) 1 988 *Coccophagus scutellaris (en) Coccidae (en, ex) 1 986 *Coenosia attenuata ... tabaci/argentifolii (ex) 1 988 Encarsia tricolor (en) Trialeurodes vaporariorum (ex) 1 985 *Encyrtus infelix (ex) Coccidae (en, ex) 1990 *Encyrtus lecaniorum (en) Coccidae (en, ex) 1 985 *Episyrphus balteatus ... Amsterdam, 405 pp & 4 58 pp. 11. Huffaker, C.B. & P.S. Messenger eds. 1976. Theory and Practice of Biological Control. Academic Press, New York: 788 pp. 12. Hà Quang Hùng (19 98) . Phòng trừ tổng...
 • 23
 • 940
 • 0
Giáo trình Miễn dịch học - chương 4

Giáo trình Miễn dịch học - chương 4

Tư liệu khác

... thể mạnh nhất./var/www/html/tailieu/data_temp/document /giao- trinh- mien- dich- hoc -chuong- 4 137132 083 03 281 /pzt1369 388 063.docTrang: 14Hình 18: Cấu trúc của IgM2.3.4. Globulin miễn dịch D-IgDIgD ... Globulin miễn dịch A IgA/var/www/html/tailieu/data_temp/document /giao- trinh- mien- dich- hoc -chuong- 4 137132 083 03 281 /pzt1369 388 063.docTrang: 8 đặc hiệu tương ứng cho từng kháng nguyên. Tại sao cơ thể ... nhẹ ký hiệu L (light chain)/var/www/html/tailieu/data_temp/document /giao- trinh- mien- dich- hoc -chuong- 4 137132 083 03 281 /pzt1369 388 063.docTrang: 3Cũng như IgG, IgM tự do ở trạng thái phẳng, các...
 • 17
 • 947
 • 21

Xem thêm