0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Một số kinh nghiệm dạy học văn bản Nhật dụng

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Một số kinh nghiệm dạy học văn bản Nhật dụng

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Một số kinh nghiệm dạy học văn bản Nhật dụng

... Ba T¬ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Một số kinh nghiệm dạy học văn Nhật dụng C Kết luận kiến nghị I.Kết luận: Một học văn nhật dụng không đơn tiết học khám phá vẻ đẹp tác phẩm văn chương mà học ... Trêng THCS TT Ba T¬ - H Ba T¬ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Một số kinh nghiệm dạy học văn Nhật dụng PHỤ LỤC THAM KHẢO (Một số hình ảnh phục vụ cho việc dạy học Văn nhật dụng – dành cho máy chiếu ... T¬ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Một số kinh nghiệm dạy học văn Nhật dụng - Thi hát dân ca vùng miền Hướng dẫn nhà: - Học - Chuẩn bị sau: Soạn “Quan âm Thị Kính” E Rút kinh nghiệm Giờ dạy thực nghiệm...
 • 23
 • 878
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn một số kinh nghiệm dạy học văn bản nhật dụng

sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn một số kinh nghiệm dạy học văn bản nhật dụng

... pháp dạy văn Nhật dụng Xuất phát từ lý trên, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm giảng dạy văn Nhật dụng trờng THCS để góp phần nâng cao hiệu dạy văn Nhật dụng để học sinh yêu thích học ... luận dạy học cha đặt vấn đề PPDH văn nhật dụng Cho nên giảng dạy học tập văn nhật dụng gặp không khó khăn Nhiều ý kiến cho rằng: chất văn văn nhật dụng không nhiều, không ý dễ biến Ngữ văn thành ... tạp b/Đặc điểm nội dung hình thức văn nhật dụng Các văn nhật dụng SGK Ngữ văn Trang Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử văn mở đầu cho cụm văn Nhật dụng đợc dạy học lớp Đây viết giới thiệu cầu Long...
 • 21
 • 1,562
 • 3
SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học văn bản nhật dụng

SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học văn bản nhật dụng

... hoà nhập với sống xã hội mà sống Các nội dung cụ thể đề tài a/Hệ thống văn nhật dụng SGK Ngữ văn THCS Lớp Tên văn Trang Đề tài nhật dụng văn Một số kinh nghiệm dạy học văn nhật dụng - Cầu Long ... cứu phương pháp dạy văn Nhật dụng Trang Một số kinh nghiệm dạy học văn nhật dụng - Nhiệm vụ thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng việc dạy văn nhật dụng trường THCS Đưa hướng giải số khúc mắc kiến ... % 44,5 42,1 Một số kinh nghiệm dạy học văn nhật dụng - Văn nhật dụng đưa vào giảng dạy, số lượng văn không nhiều nên GV thấy mẻ, có kinh nghiệm, lúng túng phương pháp - Các phòng học chưa có...
 • 19
 • 5,600
 • 13
một số kinh nghiệm dạy học văn bản nhật dụng

một số kinh nghiệm dạy học văn bản nhật dụng

... cứu đề tài: Một số kinh nghiệm giảng dạy văn nhật dụng trờng THCS để góp phần nâng cao hiệu dạy văn nhật dụng để học sinh yêu thích học Văn III Một số kinh nghiệm dạy học văn nhật dụng Hoàng Thị ... đó, hiệu dạy học văn nhật dụng tăng lên Xác định phơng pháp dạy học a Dạy học văn nhật dụng phù hợp với phơng thức biểu đạt văn Trong dạy học văn bản, ngời dạy hiểu nội dung t tởng văn không ... luận dạy học cha đặt vấn đề PPDH văn nhật dụng Cho nên giảng dạy học tập văn nhật dụng gặp không khó khăn Nhiều ý kiến cho rằng: chất văn văn nhật dụng không nhiều, không ý dễ biến Ngữ văn thành...
 • 46
 • 1,921
 • 2
MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG Ở THCS

MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG Ở THCS

... pháp dạy văn Nhật dụng Xuất phát từ lý trên, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm giảng dạy văn Nhật dụng trờng THCS để góp phần nâng cao hiệu dạy văn Nhật dụng để học sinh yêu thích học ... pháp dạy văn Nhật dụng Trang - Nhiệm vụ thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng việc dạy văn nhật dụng trờng THCS Các nội dung cụ thể đề tài a/Hệ thống văn nhật dụng SGK Ngữ văn THCS Đề tài nhật dụng ... */Phơng pháp dạy học Dạy học phù hợp với phơng thức biểu đạt văn Trong dạy học văn ,không thể hiểu nội dung t tởng văn không đọc từ dấu hiệu hình thức chúng Nên dạy học văn nhật dụng phải theo...
 • 21
 • 2,386
 • 2
SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG ĐẠT THƯ VIỆN XUẤT SẮC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI THỦY

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG ĐẠT THƯ VIỆN XUẤT SẮC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI THỦY

... lơng dạy học nhà trờng Vì vậy, mạnh dạn chọn nội dung: " Một số biện pháp để xây dựng đạt Th viện xuất sắc Trờng Tiểu học Mai Thủy" để làm đề tài viết sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm học 2009-2010 ... Một số biện pháp để xây dựng đạt Th viện xuất sắc Trờng Tiểu học Mai Thủy A Phần Mở Đầu Với quan điểm Th viện trái tim nhà trờng, th viện trờng học nơi giáo viên học sinh đến ... học sinh trờng, định hoàn thành nhiệm vụ mà ngành giao xây dựng th viện đạt chuẩn tiên tiến xuất sắc vào hoạt động có hiệu thiết thực Theo chuẩn quy định: Th viện trờng học xuất sắc th viện đạt...
 • 11
 • 1,079
 • 0
Quyết định Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Hà

Quyết định Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Hà

... B c (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 05/2007/Q -UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a UBND huy n B c Hà) Chương I QUY NH CHUNG i u Quy nh áp d ng i v i sáng ki n c i ti n k thu t - h p hóa ... n hành bi n pháp c n thi t xác l p b o h quy n s h u công nghi p theo quy nh c a Nhà nư c Chương III ÁP D NG VÀ THÔNG TIN SÁNG KI N, SÁNG CH i u 23 Áp d ng sáng ki n sáng ch Cơ quan, ơn v có sáng ... phòng ban ch c năng: Phòng Giáo d c, Phòng Tư pháp, Phòng Y t , Phòng Văn hóa, Phòng Tài - K ho ch, Phòng Kinh t y quy n cho H i ng sáng ki n m i m t s thành viên nhà khoa h c, nhà qu n lý, chuyên...
 • 8
 • 3,280
 • 3
Quyết định Quyết định Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Hà

Quyết định Quyết định Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Hà

... B c (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 05/2007/Q -UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a UBND huy n B c Hà) Chương I QUY NH CHUNG i u Quy nh áp d ng i v i sáng ki n c i ti n k thu t - h p hóa ... n hành bi n pháp c n thi t xác l p b o h quy n s h u công nghi p theo quy nh c a Nhà nư c Chương III ÁP D NG VÀ THÔNG TIN SÁNG KI N, SÁNG CH i u 23 Áp d ng sáng ki n sáng ch Cơ quan, ơn v có sáng ... phòng ban ch c năng: Phòng Giáo d c, Phòng Tư pháp, Phòng Y t , Phòng Văn hóa, Phòng Tài - K ho ch, Phòng Kinh t y quy n cho H i ng sáng ki n m i m t s thành viên nhà khoa h c, nhà qu n lý, chuyên...
 • 8
 • 1,459
 • 1
SKKN: Một số kinh nghiệm dạy - học văn miêu tả cho HS lớp 4 - 5

SKKN: Một số kinh nghiệm dạy - học văn miêu tả cho HS lớp 4 - 5

... lớp học sinh bắt đầu học văn miêu tả với kiểu Tả đồ vật, loài vật, phong cảnh, cối…… Lên lớp em học văn tả người, tả cảnh sinh hoạt…… 2/ Tầm quan trọng : Tại cần cho HS tiểu học học văn miêu tả ... móc, thiếu tính chân thật cách dạy học văn miêu tả Vậy làm để dạy tốt – học tốt Tập làm văn nói chung dạng văn miêu tả lớp 4- 5 nói riêng Để giúp em có văn miêu tả thể tính chân thực, thể cảm ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ DẠY – HỌC VĂN MIÊU TẢ LỚP – I ĐẶT VẤN ĐỀ : 1/ Lý chọn đề tài : Giáo dục tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, có...
 • 10
 • 10,443
 • 185
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Phương pháp tích hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong giảng dạy Vật lí bậc Trung học cơ sở

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Phương pháp tích hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong giảng dạy Vật lí bậc Trung họcsở

... Nhà xuất Giáo dục Sách giáo khoa môn Vật bậc THCS - Nhà xuất Giáo dục Sách giáo khoa môn Vật bậc THCS - Nhà xuất Giáo dục Tài liệu Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Bộ Giáo dục Đào ... dung, giáo trình, phương pháp giảng dạy lồng ghép kiến thức sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào môn học, phù hợp với cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông + Đề án “Đưa nội dung giáo dục sử dụng ... tiết kiệm hiệu lượng giảng dạy Vật bậc Trung học sở giúp giáo viên có thêm nhiều tư liệu, hình ảnh trực quan sinh động, thực tế để phục vụ tốt việc dạy học tích hợp sử dụng tiết kiệm hiệu lượng; ...
 • 26
 • 1,269
 • 2
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật practicing speaking class 6 tham khảo

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật practicing speaking class 6 tham khảo

... Hòa SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT: “ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ 18 GV: Nguyễn Thị Hòa SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT: “ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 6 ... học sinh tham khảo TRƯỜNG THCS THỦY PHÙ GV: Nguyễn Thị Hòa SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT: “ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 6 - Có phòng học riêng môn cho số môn đặc thù Nhạc, Mỹ thuật, Lí, ... Nguyễn Thị Hòa SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT: “ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 6 - Số lượng học sinh lớp đông Theo tiêu chuẩn quốc tế lớp học ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật,...
 • 23
 • 1,998
 • 2
MẪU BẢN KÊ KHAI SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ docx

MẪU BẢN KÊ KHAI SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ docx

... II- Giáo trình III- Công trình NCKH Đánh giá xác nhận Sở GD&ĐT Ngày … tháng … năm 200… trường trực thuộc Bộ Người khai (ký tên) ...
 • 3
 • 2,937
 • 1
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật“ phương pháp soạn giáo án tiết ôn tập chương”

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật“ phương pháp soạn giáo án tiết ôn tập chương”

... Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật“ Phương pháp soạn giáo án tiết ôn tập chương” CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chúng ta biết định hướng đổi phương pháp dạy học môn Toán giai đoạn xác định là: “ Phương ... lý thuyết vận dụng làm tập cách nhẹ nhàng đến lớp GV người trọng tài với HS Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật“ Phương pháp soạn giáo án tiết ôn tập chương” NỘI DUNG Tiết 44: ÔN TẬP CHƯƠNG II ( Hình ... 11 - Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật“ Phương pháp soạn giáo án tiết ôn tập chương” - HS: Soạn câu hỏi ôn tập từ câu đến câu trang 139 SGK vận dụng làm tập phiếu học tập GV phát) C Tiến trình dạy:...
 • 26
 • 2,151
 • 1
Sáng kien cai tien ky thuat nam 2012 - 2013

Sáng kien cai tien ky thuat nam 2012 - 2013

... song không nên qua nhấn mạnh phụ âm: tr - ch; r - gi; n - l; s - x làm giọng đọc tự nhiên Cụ thể kim tra chất lợng đọc học sinh lớp 4B đầu năm học 2012 -2 013 này, có số liệu cụ thể nh sau: Lớp ... tng i tng : - Khụng nghe nhng bn c ỳng mỡnh hc tp, c ỳng - i vi nhng em ó c ỳng thỡ cha chu rốn k nng c din cm th hin c cm xỳc, tỡnh cm thỏi qua ging c v tớnh cỏch ca cỏc nhõn vt - Hc sinh ... on 5/ Mc nh hng sỏng kin: Qua nhiu nm thc hin cỏc bin phỏp va trỡnh by trờn ó cho thy nm hc 2012 -2 013 tụi ó ỏp dng thnh cụng cỏc bi c lp Qua kết khảo sát số liệu ghi chép phấn khởi thấy tập...
 • 5
 • 1,934
 • 6
Giáo trình môn học sáng kiến cải tiến kỹ thuật và kế hoạch thủ tiêu sự cố

Giáo trình môn học sáng kiến cải tiến kỹ thuật và kế hoạch thủ tiêu sự cố

... mại hóa 1.2.1.4 Các tiêu đánh giá Chương trình: a Chỉ tiêu trình độ khoa học: 80% đề tài/dự án có kết công bố Giáo trình môn học: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật kế hoạch thủ tiêu cố 15 TẬP ĐOÀN CÔNG ... thác, xây dựng mỏ cải tạo mỏ) phải lập chung kế hoạch thủ tiêu cố thống Giám đốc mỏ đội trưởng đội cấp cứu mỏ Giáo trình môn học: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật kế hoạch thủ tiêu cố 24 TẬP ĐOÀN CÔNG ... cải tiến kỹ thuật kế hoạch thủ tiêu cố 48 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT 3.1 Khái niệm Sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất (gọi tắt sáng...
 • 55
 • 1,255
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: sang kien cai tien ki thuat mot so bien phat giup tre 2436 thang nhan biet tap noiskkn một số kinh nghiệm dạy học văn miêu tả cho hs lớp 4 5sáng kiến cải tiến kỹ thuậtsáng kiến cải tiến kỹ thuật trong văn phòngsáng kiến cải tiến kỹ thuật là gìsáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành điệnsáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành điệnsáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quan doisáng kiến cải tiến kỹ thuật trong xây dựngsáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành ysáng kiến cải tiến kỹ thuật trong y tếsáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành y tếquyết định công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuậtsáng kiến cải tiến kỹ thuật trong nông nghiệpsang kien cai tien ky thuat trong nghanh duocBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP