1. Trang chủ >
 2. Đề thi >
 3. Đề thi lớp 12 >

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014 2015 Môn thi: Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12-THPT-NĂM HỌC 2007-2008 Môn thi: Văn pptx

... trên, văn viết giàu cảm xúc, dẫn chứng xác, phong phú, mắc lỗi diễn đạt + Điểm 8: Trình bày đủ ý trên, văn viết trôi chảy, dẫn chứng xác, mắc vài lỗi diễn đạt + Điểm 5: Trình bày già nửa số ý, văn ... tài ta không chiêm ngưỡng thán phục mà mở rộng tầm hiểu biết nâng cao nhận thức để tự hoàn thi n thân (0,5 điểm) - Vì phải quỳ gối tôn trọng với lòng tốt Vì lòng tốt xét đến hy sinh dâng hiến cho ... giá người Đồng thời bộc quan niệm cách đánh giá người Chỉ có đề cao coi trọng tôn vinh đẹp đẽ trí tuệ phẩm chất người (0,5 điểm) - Vì phải cúi đầu thán phục với tài năng: Vì tài biểu cao khả trí...
 • 3
 • 735
 • 1
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng I - Quảng Bình

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng I - Quảng Bình

... GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN Đ I TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn thi: ĐỊA LÍ Vòng I HƯỚNG DẪN CHẤM (Đáp án gồm có 04 trang) Câu Ý N i dung Câu a Gi i thích ... hai mùa gió b Trình bày vai trò vận động tạo n i An Pơ Himalaya đô i v i tự nhiên Việt Nam - Th i gian diễn vận động: Vào giai đoạn tân kiến tạo (kỉ Neogen- 0,25 cách 23 triệu năm) - Đặc ... 0,25 Câu a so sánh thế mạnh tự nhiên đô i v i việc phát triển kinh tê - xã h i Trung (3,0đ) du miền n i Bắc Bộ v i Tây Nguyên * Giống nhau: có t i nguyên thi n nhiên đa dạng 0,25 - Địa hình, khí...
 • 7
 • 607
 • 1
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng II

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng II

... S GD&T QUNG BèNH K THI CHN I TUYN CHNH THC D THI HSG QUC GIA LP 12 THPT NM HC 2013-2014 Mụn thi: A L Vũng I HNG DN CHM (ỏp ỏn gm cú 04 trang) Cõu í Ni ... thp di 180C + Cú h núng, ma nhiu thi gian t t5-10 (mựa h) nc ta chu tỏc ng ch yu ca GMMH v di hi t nhit i nờn ma nhiu - Min khớ hu phớa Nam: + Cú khụ: khong thi gian t thỏng 11-T4 nm sau, chu nh ... s m cú th trung vựng ngoi ụ, nhm gim thiu tỏc ng v ụ nhim mụi trng, tc nghn giao thụng m m bo c cỏc hot ng lao ng v sinh hot b Ti cỏc thnh ph ln cng ng thi l cỏc trung tõm dch v ln 1,0 - Cỏc...
 • 7
 • 2,847
 • 10
kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2012 - 2013.môn lịch sử - sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh

kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm học 2012 - 2013.môn lịch sử - sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HÀ TĨNH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ - Vòng: (Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu) Thời gian ... 1,00 1,00 1,00 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: LỊCH SỬ - Vòng: HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản hướng ... Thí sinh không sử dụng tài liệu; - Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh …………………………… Số báo danh……… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HÀ TĨNH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP...
 • 9
 • 766
 • 1
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: TIẾNG ANH pps

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: TIẾNG ANH pps

... history, it seems to have been a combination of the Indo-European stem 'guit-’, meaning music, and the root '-tar’, meaning chord or string The root '-tar' is actually common to a number of languages, ... still think of several other things I would rather having been doing at that moment In the end, the film (35 TURN) _ out to be not half as bad as expected, though I (36 PREFER) something ... increasing population 12 The grammar section provides coverage of all the most (PROBLEM) _ areas 13 He has recorded the (NARRATE) for the production 12 14 In this profession,...
 • 15
 • 576
 • 14
Dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT Năm học 2010 -2011 Môn : TIẾNG ANH ppsx

Dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT Năm học 2010 -2011 Môn : TIẾNG ANH ppsx

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI Thanh Hoá Học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT Năm Học 2006 -2007 Môn : Tiếng Anh Ngày thi : 03 / 11 / 2006 A- Đáp án I off against ... nhiều B- Hướng dẫn chấm: Mỗi từ câu ( câu I đến câu VIII ) điểm, câu IX tuỳ theo làm thí sinh từ đến điểm - Tổng điểm toàn bài: 120 Points - Thang điểm: 20 Tổng số câu từ Điểm thi = ... luận ) Ideas : ý hay, phong phú biểu đạt nội dung có liên quan chặt chẽ đến yêu cầu chủ đề đề thi Discourse : Thể khả viết mạch lạc, chặt chẽ nối kết câu có chuyển mạch tốt Length : Đảm bảo đủ...
 • 8
 • 518
 • 3
Dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT Năm học 2010 -2011 Môn : TIẾNG ANH ppt

Dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT Năm học 2010 -2011 Môn : TIẾNG ANH ppt

... ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM Đề thi chọn đội tuyển dự thi Học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT Năm Học 2006 -2007 Môn : TIẾNG ANH Ngày thi : / 11 / 2006 for with 10 for 11 until 12 in/ inside- outside 13 ... Length : Đảm bảo đủ số lượng từ theo yêu cầu đề, không dài ngắn nhiều B- Hướng dẫn chấm: Mỗi từ câu ( câu I đến câu VIII ) điểm, câu X tuỳ theo làm thí sinh từ đến điểm - Tổng điểm toàn bài: 120 ... ý Organization : Bố cục rõ ràng , đủ ba phần ( mở bài, thân bài, kết luận ) Ideas : ý hay, phong phú biểu đạt nội dung có liên quan chặt chẽ đến yêu cầu chủ đề đề thi Discourse : Thể khả viết...
 • 8
 • 366
 • 1
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2004-2005 Môn Lịch sử Bảng B pptx

THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2004-2005 Môn Lịch sử Bảng B pptx

... Liên Xô kết thúc thời kì < /b> chiến tranh lạnh Nguồn: Phan Ngọc Liên (chủ biên), Hướng dẫn ôn tập lịch < /b> sử < /b> câu hỏi tự luận trắc nghiệm, Nxb Đại học < /b> quốc < /b> gia < /b> TP HCM, 2007 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn ... Việt Nam b i (0.5 đ) đình Huế, biến phận - Thi< /b> u giai cấp tiên tiến có khả giai cấp phong kiến thành tay lãnh đạo cách mạng sai - Khuynh hướng tư sản hạn chế thời - Sự b t cập đường đại, thi< /b> u sở ... tranh đặc biệt b ớc đầu phá sản - Đầu năm < /b> 1964, Mĩ đẩy mạnh chiến tranh “đặc biệt” (kế hoạch Giônxơn – Mác Namara) b nh định miền Nam có trọng điểm hai năm < /b> 1964 – 1965) Nhưng sau số thất b i quân...
 • 5
 • 279
 • 1
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG học kì II lớp 12 THPT năm học 2014 2015 môn THI hóa học

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG học kì II lớp 12 THPT năm học 2014 2015 môn THI hóa học

... làm tròn thành 8,0) Đề thi thức có: 03 trang Tổng số câu trắc nghiệm 40 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II - LỚP 12 THPT Năm học: 2014 2015 Môn thi: HOÁ HỌC Ngày thi: 05/ /2015 Thời gian làm bài: ... - - HẾT Đề thi thức có: 03 trang Tổng số câu trắc nghiệm 40 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II - LỚP 12 THPT Năm học: 2014 2015 Môn thi: HOÁ HỌC Ngày thi: 05/ /2015 Thời gian làm bài: ... 5,5; 7,75 làm tròn thành 8,0) Đề thi thức có: 03 trang Tổng số câu trắc nghiệm 40 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KI I LỚP 12 THPT Năm 2014- 2015 Môn: HOÁ HỌC Ngày thi 17 /12/ 2014 Thời gian làm bài: 60 phút...
 • 25
 • 251
 • 0
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 pptx

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 pptx

... history, it seems to have been a combination of the Indo-European stem 'guit-’, meaning music, and the root '-tar’, meaning chord or string The root '-tar' is actually common to a number of languages, ... still think of several other things I would rather having been doing at that moment In the end, the film (35 TURN) _ out to be not half as bad as expected, though I (36 PREFER) something ... increasing population 12 The grammar section provides coverage of all the most (PROBLEM) _ areas 13 He has recorded the (NARRATE) for the production 12 14 In this profession,...
 • 15
 • 525
 • 5
Đề thi chọn HSG lớp 10 THPT năm học 2014  2015 môn hóa học  sở GD đt vĩnh phúc

Đề thi chọn HSG lớp 10 THPT năm học 2014 2015 môn hóa học sở GD đt vĩnh phúc

... ng 2ha /100 ha /100 2ha /100 Cõn bng 2a - 2ha /100 a - ha /100 2ha /100 => S mol cỏc khớ ti cõn bng = 3a - ha /100 p dng pt trng thỏi khớ: Trc phn ng: 3a R 300,3 = 10. V (1) Ti cõn bng: a (3 - h /100 ) R ... Bựi Vn Hựng S bỏo danh: fcbuihung@gmail.com S GD& T VNH PHC K THI CHN HSG LP 10 THPT NM HC 2014- 2015 HNG DN CHM MễN: HểA HC (Dnh cho hc sinh THPT khụng chuyờn) (HD chm cú 05 trang) ỏp ỏn a.Vỡ ... R to c hp cht khớ vi H nờn R l phi kim Gi s R thuc nhúm x (x 4) R 100 cụng thc ca R vi H l RH8-x a= R +8x 2R R 100 b = 100 cụng thc oxit cao nht ca R l R2Ox b= R + 16x R + 8x a R + 8x 11...
 • 7
 • 1,164
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: kỳ thi chọn hsg lớp 11 thpt năm học 2014 2015đáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20112012 môn tiếng pháp sở giáo dục và đào tạo nghệ anđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20122013 môn tiếng anh sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20122013 môn lịch sử sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhcau truc de thi hsg nam hoc 2014 2015 mon dia liđề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2012 2013 môn toán sở giáo dục và đào tạo hải phòngđề thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 11 thpt năm học 2012 – 2013 môn ngữ văn tỉnh quảng trịđáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20121013 môn tiếng anh tỉnh kontum pptđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt thực hành cao nguyên năm học 2014 2015 môn thi toán pptxđề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20092010 tỉnh bến tre thời gian150 phút ngày thi13012010bài thi nhận thức giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 2015 môn thi toán tiếng việt tiểu họcbai van dat giai hsg quoc gia lop 12 nam2013đề thi chọn đội tuyển dự thi quốc giakỳ thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc qua 2012 hải dươnhkỳ thi chọn hsg lớp 1 thpt năm học 201 201 đề số 07Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP