0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Toán học >

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán phương trình lượng giác

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

... f luôn đồng biến và g luôn nghịch biến thì phương trình : f(x) = g(x) không quá một nghiệm 2/ Nếu f luôn đồng biến ( hoặc luôn nghịch biến) thì phương trình: f(x) = k ( k: hằng số) không ... kiện: t > 0 , khi đó: amx = tm Nết đặt: t = logax thì không có điều kiện của t, khi đó: mmatx log Tài liệu ôn thi Đại Học – Cao Đẳng 2014 Gv: Phạm Xuân Hải ( www.pxhai.wordpress.com) ... –5x + 6 < 0 ÑS: 2 < x < 3 Tài liệu ôn thi Đại Học – Cao Đẳng 2014 Gv: Phạm Xuân Hải ( www.pxhai.wordpress.com) Trang 33 Lập bảng biến thi n 17/ Giải phương trình: 0233.23x2xxxx33...
 • 33
 • 1,246
 • 3
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

... vt bin thi n tun hon theo thi gian.B. Vn tc ca vt bin thi n iu hũa theo thi gian.C. Lc kộo v tỏc dng lờn vt bin thi n iu hũa theo thi gian.D. ng nng ca vt bin thi n tun hon theo thi gian.Cõu ... biu no sau õy l sai?A. Sau thi gian T/8, vt i c quóng ng bng 0,5A. B. Sau thi gian T/2, vt i c quóng ng bng 2 A.C. Sau thi gian T/4, vt i c quóng ng bng A. D. Sau thi gian T, vt i c quóng ng bng ... trí cân bằng của vật, chiu dnghng xung. Vật có thể dao động dọc theo trục Oy. Đa vật về vị trí mà lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để vật dao độngkhông vận tốc ban đầu, cho vật dao động với...
 • 132
 • 1,367
 • 2
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý có đáp án

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý có đáp án

... động điều hoàA. Gia tốc độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB B. Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốcC. Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB D. Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biênCâu 5 ... nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thì gian ngắn nhất vật đến vị trí gia tốc của vật bằng gia tốc trọngtrường là t1. Lần thứ hai, đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn ... xo khối lượng không đáng kể và độcứng k = 40 N/m. vật khối lượng m = 200 g. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Ta kéo vật từ vị trí cân bằng hướngxuống một đoạn 20 cm rồi buông nhẹ cho vật...
 • 171
 • 13,191
 • 31
TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN PHẦN ĐỌC HIỂU

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN PHẦN ĐỌC HIỂU

... hoàn thành hết BT)4 ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU: CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG VĂN BẢN + CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮI. ÔN TẬP LÍ THUYẾT 1. Các phong cách ngôn ngữ 1- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: là ... phải luôn luôn khiêm tốn, thật thà, không phô trương, dối trá Thanh niên cũng phải dành thì giờ nhất định để giúp đỡ cha mẹ, săn sóc các em, chăm lo một phần công việc gia đình” (Ngữ văn 12, ... cách ngôn ngữ nghệ thuật: là PC được dùng trong sáng tác văn chương. PC này là dạng tồn tại toàn vẹn và sáng chói nhất của ngôn ngữ toàn dân. PC văn chương không có giới hạn về đối tượng giao...
 • 8
 • 8,541
 • 129
THPT QUỐC GIA HÓA HỌC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN

THPT QUỐC GIA HÓA HỌC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN

... natri panmitat. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP - TỔ BỘ MÔN HÓA HỌC TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Tài liệu lưu hành nội bộ 13 A. 2 B. 1 C. ... : Các phát biểu đúng là SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP - TỔ BỘ MÔN HÓA HỌC TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Tài liệu lưu hành nội bộ 3 a. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic ... ancol. SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP - TỔ BỘ MÔN HÓA HỌC TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Tài liệu lưu hành nội bộ 5 C. 2 muối và 1 ancol. D. 2 muối và 2 ancol. Câu 34: Nhiệt độ sôi của các chất...
 • 170
 • 933
 • 1
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn ngữ văn

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn ngữ văn

... Nguyễn Thi là nhà văn của người nông dân Nam Bộ? Những biểu hiện chứng tỏ Nguyễn Thi là nhà văn của người nông dân Nam Bộ qua “Những đứa con trong gia đình”? - Nói Nguyễn Thi là nhà văn của ... An. Năm 1950, ông tham gia nhập bộ đội. Năm 1952 - 1958, ông công tác và chiến đấu tại sư đoàn 320.- Ông “thuộc trong số những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất của văn học hiện nay”(Nguyên ... tranh thi n nhiên rừng xà nu bạt ngàn vừa tạo không khí Tây Nguyên vừa đậm chất sử thi. 5. Tính sử thi của truyện: Truyện ngắn Rừng xà nu tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi của văn học Việt Nam giai...
 • 52
 • 2,017
 • 9
tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán

... OM MF MF= + là một hằng số không đổi. www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.comTài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, ... 0.d x y x y− + = ∆ − − = www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.comTài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600 ... thẳng ∆ một góc α với: www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.comTài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600...
 • 32
 • 1,010
 • 1
tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán (Chuyên đề tổ hợp-xác suất-nhị thức newton)

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn toán (Chuyên đề tổ hợp-xác suất-nhị thức newton)

... – NHỊ THỨC NEWTON 6 www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600 ... a= . Tìm n ? ĐS: 6044n=. www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600 ... nC C C+ + ++ = . ĐS: 4422. www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán T T. HOÀNG GIA – 56 Phố Chợ, Tân Thành, Tân Phú: 0988985600 ...
 • 16
 • 1,363
 • 3
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán

... __ Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TOÁNI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm).Câu Nội dung kiến thức ĐiểmI Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số Các bào toán ... điểm có hoành độ 3=x.Bài 15: (Đề thi TNTHPT không phân ban 2008)Cho hàm số 242xxy −=17__ Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số2. Viết ... đường thẳng 2+= xy.18__ Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Toán Bài 26: (Đề thi TN Bổ túc THPT 2012) Cho hàm số 2 11xyx+=− 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm...
 • 77
 • 1,758
 • 2
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán 2015 của SGD đt bắc ninh

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán 2015 của SGD đt bắc ninh

... BC NINH  GIÁO DC VÀ ÀO TO CNG ÔN THI THPT QUC GIA MÔN TOÁNm hc 2014 - 2015 c Ninh, tháng 11 nm 2014hoctoancapba.comGD& Ninh ng ôn thi THPT qu gia 2014 -2015 CHUYÊN ... du y’, u này không phi bao gi cng n gin.hoctoancapba.comGD& Ninh ng ôn thi THPT qu gia 2014 -2015 20u bài toán không yêu cu tìm m ... nht.hoctoancapba.comGD& Ninh ng ôn thi THPT qu gia 2014 -2015 Ví d 6: Vit phng trình tip tuyn vi  th (C):21xyx+=- ti các giao m ca (C)i...
 • 264
 • 654
 • 0
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán phương trình lượng giác

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán phương trình lượng giác

... Thương – TPHCM Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán Biên soạn: Ths. Lê Văn Đoàn – TS. Huỳnh Công Thái Page - 1 - Chuyên đề  CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NẮM VỮNG 1. Công thức cơ bn ... = − = ⋅ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 2 www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam DeThiThuDaiHoc.comTTBDVH & LTĐH – Đại học Ngoại Thương – TPHCM Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán Biên ... tròn lượng giác sẽ có tọa độ M(cosα, sinα) www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam DeThiThuDaiHoc.comTTBDVH & LTĐH – Đại học Ngoại Thương – TPHCM Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán...
 • 21
 • 856
 • 0
tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn lịch sử (ngắn gọn và đầy đủ)

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn lịch sử (ngắn gọn và đầy đủ)

... TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỮ I.PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM Chương I.Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. ... các Hội cứu quốc như công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, phụ lão cứu quốc, nhi ñồng cứu quốc . -Cao Bằng là nơi thí ñiểm xây dựng các Hội cứu quốc. ðến ... cách mạng chính quốc vàcách mạng thuộc ñịa. -Xác ñịnh giai cấp công nhân nông dân là lực lượng nòng cốt của cách mạng. -Giai cấp công nhân có ñủ khả năng lãnh ñạo cách mạng thông qua ñội tiên...
 • 36
 • 3,870
 • 10
tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn ngữ văn

tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn ngữ văn

... `TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN(NĂM HỌC 2015-2016)1`PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢNA/ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG: A/Những vấn đề chungI/ Phạm vi và yêu cầu của phần đọc – hiểu trong kì thi ... thi THPTQG 1/Phạm vi:- Văn bản văn học (Văn bản nghệ thuật):+ Văn bản trong chương trình (Nghiêng nhiều về các văn bản đọc thêm)+ Văn bản ngoài chương trình (Các văn bản cùng loại với các văn ... Đoạn văn trích trong tác phẩm nào? Của ai?(Trích trong “Rừng xà nu” – Nguyễn Trung Thành).2/ Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn văn? (Phong cách ngôn ngữ của đoạn văn là phong cách ngôn ngữ...
 • 160
 • 3,281
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu ôn thi thpt quoc gia 2015 mon toanhóasinhtài liệu ôn thi hsg quốc gia môn tiếng anhtai lieu on thi hsg quoc gia mon hoahướng dẫn ôn thi thpt quốc gia môn toántài liệu ôn thi tnthpt quốc gia 2015 môn hóatài liệu ôn thi học sinh giỏi môn toán thpthướng dẫn ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anhhe thong kien thuc tieng viet on thi thpt quoc gia mon ngu van dinh thi giang kieutài liệu luyen thi thpt quoc gia 2015ôn thi thpt quốc gia môn hóatài liệu ôn văn thpt quốc giaon thi thpt quoc gia mon ngu van 2015on thi thpt quoc gia mon van 2015tai lieu luyen thi thpt quoc giatài liệu ôn thi vào lớp 6 môn toánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP