0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Chuyển động ném ngang, ném xiên_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Chuyển động ném ngang, ném xiên_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Chuyển động ném ngang, ném xiên_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... cao, vật I ném ngang với vận tốc đầu v0 , lúc vật II thả rơi tự không vận tốc đầu Bỏ qua sức cản không khí Kết luận đúng? a) Vật I chạm đất trước vật II b) Vật I chạm đất sau vật II c) Vật I ... Một vật ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu v0 = 20m / s theo phương nằm ngang bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m / s Tầm ném xa vật là: a) 30 m b) 60 m c) 90 m d) 180 m uu r Câu 10 Hai vật ... dưới, gốc thời gian lúc ném Thời gian chuyển động vật từ lúc ném đến lúc chạm đất xác định biểu thức: a) t = 2h g b) t = h 2g c) t = uu r h g d) t = 2g h Câu 16 Một vật ném theo phương ngang với...
 • 11
 • 444
 • 3
Chuyển động thẳng đều_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Chuyển động thẳng đều_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... gian x(m chuyển động ) B Vật chuyển động theo chiều âm suốt thời gian chuyển 25 động C Vật đổi chiều chuyển động từ dương sang âm thời điểm 10 t= 4/3 D Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dương ... sau ĐỀ SỐ 1- CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - lịch học : thứ 2+ thứ – 5h-7h30 A Vật chuyển động theo chiều dương suốt thời gian x(m chuyển động ... gian vật chuyển động thẳng Cho biết kết luận sau sai? A Toạ độ ban đầu vật xo = 10m B Trong giây vật 25m C Vật theo chiều dương trục toạ độ D Gốc thời gian chọn thời điểm vật cách gốc toạ độ 10m...
 • 4
 • 658
 • 1
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10

Chuyên đề bồi dưỡng vật 10

... 1kg b) 10kg c) 100 kg d) 100 0kg Cõu Chn ỏp ỏn ỳng Phi treo mt vt cú trng lng bng bao nhiờu vo mt lũ xo cú cng k = 100 N/m nú dón c 10cm Ly g = 10m/s2 ? 16 a) 100 0N b) 100 N c) 10N d) 1N Cõu ... ca nc bin l 10 kg/m v ỏp sut khớ quyn l 1,01 10 N/m2 Ly g = 10 m/s im A v B cú sõu tng ng l 80 mv 60 m chờnh lch ỏp sut gia hai im l : A 103 Pa B.2 104 Pa C 105 Pa D 106 Pa Cõu 10 p sut lũng ... a F1 = 10N, F2 = 10N, ( F , F ) =300 2 b F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N,( F , F ) =900, ( F , F ) =300, ( F , F ) =2400 2 4 c F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( F...
 • 48
 • 6,095
 • 10
Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... có: F=ma, mà vật chuyển động thẳng a=0 nên F=0 B31: B HD: Khi vật chuyển động nhanh dần chịu thêm tác dụng lực cản (nhỏ lực phát động) lực cản có tác dụng làm giảm gia tốc vật B32: B HD: Gọi l1, ... ban đầu vật (gọi mức quán tính) B5: B HD: Gia tốc vật là: Sau 2s tác dụng lực, qung đờng đợc vật là: B6: D HD: Xét theo phơng đứng vật có vận tốc ban đầu không gia tốc g, thời gian rơi ba vật B7: ... vuhoangbg@gmail.com P N B1: B HD: Khi vận tốc vật thay đổi gia tốc vật khác không Theo định luật II Niutơn ta có: nên F khác không B2: C HD: Số lực kế lực căng lò xo tác dụng lên vật Chọn HQC gắn với thang máy,...
 • 12
 • 701
 • 1
Động lượng_Định luật bảo toàn động lượng_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Động lượng_Định luật bảo toàn động lượng_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... Câu 10: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực F = 102 N Động lượng chất điểm thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A.2 .10- 2 kgm/s B.3 .10- 1kgm/s C .10- 2kgm/s D.6 .102 kgm/s ... = chuyển động thẳng với vận tốc v1 = 1,5m/s, đến tông dính vào xe gắn máy đứng yên có khối lượng m2 = 100 kg Tính vận tốc xe Giải - Xem hệ hai xe hệ cô lập - Áp dụmg địmh luật bảo toàn động lượng ... hai mảnh đạn thời gian nổ, xem hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng -r Động lượng trước đạn nổ: u r u r p t = m.v = p -r Động lượng sau đạn nổ: u r r u u r r α p s = m1 v1 + m2 v...
 • 6
 • 365
 • 2
Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí - Định luật BECNULI_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí - Định luật BECNULI_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... cuộn xốy B Chất lỏng chảy ổn định C Chất lỏng khơng chiụ nén D B C 20 Dùng ống Ven- tu -ri để đo vận tốc chất lỏng Tìm vận tốc phần ống to, biết khối lượng riêng chất lỏng ρ =0,85 103 kg/m3, tiết ... đường dòng sít C Nơi có vận tốc lớn ta biểu diễn đường dòng xa D Nơi có vận tốc lớn ta biểu diễn đường dòng khó 19 Chất lỏng lí tưởng chất lỏng thoả mãn điều kiện sau A Chất lỏng chảy cuộn xốy B Chất ... B Đònh luật Béc – nu – li áp dụng cho chất lỏng chất khí chảy onå đònh C p suất toàn phần điểm ống dòng nằm ngang tghì tỉ lệ bậc với vận tốc dòng D Trong ống dòng nằm ngang nơi có đường dòng nằm...
 • 12
 • 735
 • 3
Các nguyên lý của nhiệt động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Các nguyên của nhiệt động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... thể chế tạo động vónh cửu loại vì: A động hoạt động thời gian ngắn B B trái với nguyên nhiệt động lực học C câu A B sai D câu A B Đáp án: D Câu hỏi 48: p dụng nguyên nhiệt động lực học cho ... tử bay tự phía 16/ Nhiệt lượng phần lượng mà : a .vật tiêu hao truyền nhiệt b vật nhận truyền nhiệt c .vật nhận hay truyền nhiệt d.Cả sai 17/ Biểu thức nguyên thứ nhiệt động lực học trườnh hợp ... ⇒ V2 = V1 = 10 = 13, 96 l V1 T1 T1 303 - Cơng khí thực là: A = p ∆ V = p (V2 − V1 ) = 2 .10 (13, 96 − 10 ) 10 − = 792 J Bài 4: Một động nhiệt tưởng hoạt động hai nguồn nhiệt 100 oC 25,4oC,...
 • 12
 • 543
 • 7
Cơ sở nhiệt động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Cơ sở nhiệt động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... vuhoangbg@gmail.com A Nhiệt tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng B Nhiệt tự truyền từ vật nóng sang vật lạnh C Nhiệt truyền từ vật lạnh sang vật nóng D Nhiệt tự truyền hai vật nhiệt độ Bài 2: Hệ ... Q0) B3 C HD: Khi khí không sinh ... rơi xuống đất mềm C Cọ xát hai vật vào D Nén khí xi lanh Bài 10: Nội vật phụ thuộc vào: A Nhiệt độ, áp suất khối lợng B Nhiệt độ áp suất C Nhiệt độ thể tích D Nhiệt độ, áp suất thể tích - T:...
 • 6
 • 848
 • 8
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 7 Chất rắn - Chất lỏng - Sự chuyển thể

Chuyên đề bồi dưỡng vật 10_Chủ đề 7 Chất rắn - Chất lỏng - Sự chuyển thể

... 073 .3,14.0,8.10 −3 n giọt - ĐT: 01689.996.1 87 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 37 A Phương pháp giải tập chuyển thể chất Cơng thức tính nhiệt ... t−êng lµ : A F = 11 ,77 50N B F = 1 17, 750N C F = 1 177 ,50 N D F = 1 177 5N Bµi 27 Mét b×nh thủ tinh chøa ®Çy 50 cm3 thủ ng©n ë 180C BiÕt:HƯ sè në dµi cđa thủ ng©n lµ : α = 9.1 0-6 k-1.HƯ sè në khèi cđa ... đường giới hạn có tiếp xúc chất lỏng chất rắn Chú ý: cần xác định tốn cho mặt thống Dạng 2: Tính lực cần thiết để nâng vật khỏi chất lỏng - Để nâng được: Fk > P + f - Lực tối thiểu: Fk = P + f...
 • 25
 • 2,206
 • 4
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 3 Tĩnh học vật rắn

Chuyên đề bồi dưỡng vật 10_Chủ đề 3 Tĩnh học vật rắn

... 8.0,2 = 1 ,38 ( N / m ) Bài 34 D P l cos 30 0 = T.l T = P cos 30 0 = 20 = 100 = 1 73 ( N ) Bài 35 B Bài 36 B Bài 37 C m1 = 2M, m2 = MGA = GB khối tâm hệ trung điểm AB m1 AG = m2 GB + m3 GC AC AC ... AB khối lợng m3 2M M A B M C D 2M 3 Bài 38 : Có ba chất điểm 5kg, 4kg 3kg đợc đặt hệ toạ độ 0xyz Vật 5kg có toạ độ (0,0); 3kg có toạ độ (0,4); 4kg có toạ độ (3, 0) Hỏi phải đặt vật 8kg đâu để ... thành phần Bài 23: Mức quán tính vật chuyển động quay quanh trục cố định không phụ thuộc vào: A Vật liệu làm nên vật B Tốc độ góc vật C Kích thớc vật D Khối lợng vật phân bố khối lợng vật trục quay...
 • 24
 • 3,324
 • 2
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 4 Các định luật bảo toàn

Chuyên đề bồi dưỡng vật 10_Chủ đề 4 Các định luật bảo toàn

... ca vt ti im xut phỏt v ti cỏc trm dng l: A 4. 104J; 24. 105J; 64. 105J B 8.104J; 44 .105J; 1 04. 105J C 7,8.104J; 0 ,4. 105J; 6 ,4. 105J D 6.104J; 0,56.105J; 8 ,4. 105J Cõu hi 15: Mt bung cỏp treo ch ngi ... 0,31J; 0 ,47 J B 0,32J; 0,62J; 0 ,47 J C 0,24J; 0,18J; 0,54J D 0,18J; 0 ,48 J; 0,80J Cõu 4: Mt vt cú lng 40 0g c th ri t t cao 20m so vi mt t Cho g = 10m/s2 Sau ri c 12m ng nng ca vt bng : A 16 J B 24 J ... nng trng trng ca vt ti im xut phỏt v ti cỏc trm dng l: A - 4. 104J; 0; 64. 105J B 8,8.104J; 0; 109.105J C 7,8.104J; 0; 6, 24. 105J D 4, 32.106J; 0; 6.106J Cõu hi 16: Mt bung cỏp treo ch ngi cú lng...
 • 87
 • 3,877
 • 2
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 5 Cơ học chất lưu

Chuyên đề bồi dưỡng vật 10_Chủ đề 5 Cơ học chất lưu

... 9,9.105Pa d 9,9.106 Pa a.9,9.1 05 kPa 12 p suất khí mặt thoáng 105Pa áp suất tónh lòng nước độ sâu 10m bao nhiêu? Biết khối lượng riêng nước 1000kg/m3, lấy g = 10m/s2 A 50 .105Pa; B 15. 105Pa; C ... thủng diện tích 20cm2 p suất khí pa=1,01.105Pa, ρ =103kg/m3, g=9,8m/s2 Lực tối thiểu cần giữ lổ thủng la:ø A.25N B .51 N C. 251 N D .50 2N 15 Một máy ép dùng chất lỏng có diện tích hai pittong S1 v S2; ... ống dòng – Lưu lượng chất lỏng - Trong ống dòng, tốc độ chất lỏng tỉ lệ nghịch với tiết diện : v1 S = hay v1S1 = v2 S = A A gọi lưu lượng chất lỏng v2 S1 - Khi chảy ổn định , lưu lượng chất lỏng...
 • 21
 • 1,959
 • 1
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 6 Chất khí

Chuyên đề bồi dưỡng vật 10_Chủ đề 6 Chất khí

... tử phân tử vật chất chuyển động không ngừng Thuyết áp dụng cho: A Chất khí B chất lỏng C chất khí chất lỏng D chất khí, chất lỏng chất rắn Câu hỏi 13: Các tính chất sau phân tử chất khí? A Dao ... khí vào khoảng 30,6kPa nhiệt độ vào khoảng 320K Coi không khí chất khí có khối lượng mol 28,8 g/mol Khối lượng riêng mật độ phân tử không khí độ cao là: A 0,46kg/m3 9 ,6. 1024 phân tử/m3 B 0,26kg/m3 ... tích lượng khí không đổi a) Chất khí 00C có áp suất 5atm Tính áp suất 3730C b) Chất khí 00C có áp suất p0, cần đun nóng chất khí lên độ để áp suất tăng lên 3lần? Bài 22 Một bình nạp khí nhiệt...
 • 38
 • 4,239
 • 5
Tổng hợp và phân tích lực_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Tổng hợp và phân tích lực_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... lớn 10N F1 F2 hợp với góc 600 Lực F3 vuông góc mặt phẳng chứa F1, F2 Hợp lực ba lực có độ lớn A 15N B 30N C 25N D 20N Câu 16 Các lực tác dụng lên vật gọi cân A hợp lực tất lực tác dụng lên vật ... nặng có khối lượng m Vật đứng yên cân Khi A vật chịu tác dụng trọng lực B vật chịu tác dụng trọng lực, lực ma sát lực căng dây C vật chịu tác dụng ba lực hợp lực chúng không D vật chịu tác dụng ... tác dụng lực vật chuyển động thẳng tròn B Lực nguyên nhân làm vật vật bị biến dạng C Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động D Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động làm vật bị biến...
 • 6
 • 562
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng vật lí 10chuyên đề bồi dưỡng vật lý thcschuyen de boi duong vat ly 7chuyen de boi duong vat ly lop 7chuyên đề bồi dưỡng vật lý lớp 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 11các chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9tài liệu bồi dưỡng vật lý 10bồi dưỡng vật lý 10chuyên đề bồi dưỡng hsg toán 10chuyên đề bồi dưỡng toán lớp 10chuyên đề bồi dưỡng hsg lý 12chuyên đề bồi dưỡng ngữ văn 10chuyên đề bồi dưỡng hóa học 10Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ