0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

tóm tắt luận án nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của các thảm cỏ tỉnh đắk lắk và xu hướng biến động của nó

tóm tắt luận án nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của các thảm cỏ tỉnh đắk lắk và xu hướng biến động của nó

tóm tắt luận án nghiên cứu những đặc điểm bản của các thảm cỏ tỉnh đắk lắk xu hướng biến động của

... quần xã cỏ xu biến động thảm cỏ, đề xu t mô hình sử dụng hợp lý cho loại hình thảm cỏ cách bền vững 2 Những điểm luận án Xác định nguồn gốc, vùng phân bố phân loại thảm cỏ Đắk Lắk; đặc điểm đặc ... thảm cỏ xu biến động nó, đưa thảm cỏ vào khai thác cách hợp lý, có hiệu chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk xu hướng biến động Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu điều kiện khí ... protein, gluxit, lipit) cao, cần nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng cho hợp lý 4.7.3 Xu biến động thảm cỏ Đắk Lắk Xu biến động thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk hướng: Hướng tiến phục hồi lại rừng theo kiểu...
 • 27
 • 629
 • 0
Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của các thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk và xu hướng biến động của nó

Nghiên cứu những đặc điểm bản của các thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk xu hướng biến động của

... thực trạng thảm cỏ xu biến động nó, làm sở đưa thảm cỏ vào khai thác cách hợp lý, có hiệu lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk xu hướng biến động Mục tiêu nghiên cứu Tìm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THỦY NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC THẢM CỎ TỈNH ĐẮK LẮK VÀ XU HƢỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh ... kiểu thảm; hướng nghiên cứu hình thức mức độ tác động người thảm cỏ xu hướng biến động, sở đề xu t phương hướng tác động để đạt hiệu cao Trên nhiều vùng nay, hướng thứ chưa nghiên cứu đầy đủ, hướng...
 • 164
 • 534
 • 0
Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của các thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk và xu hướng biến động của nó

Nghiên cứu những đặc điểm bản của các thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk xu hướng biến động của

... thảm cỏ xu biến động nó, đưa thảm cỏ vào khai thác cách hợp lý, có hiệu chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk xu hướng biến động Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu điều kiện khí ... 4.7.3 Xu biến động thảm cỏ Đắk Lắk Xu biến động thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk hướng: Hướng tiến phục hồi lại rừng theo kiểu nguồn gốc khí hậu phát sinh điều kiện ngừng tác động; hướng hình thức tác động ... quần xã cỏ xu biến động thảm cỏ, đề xu t mô hình sử dụng hợp lý cho loại hình thảm cỏ cách bền vững 2 Những điểm luận án Xác định nguồn gốc, vùng phân bố phân loại thảm cỏ Đắk Lắk; đặc điểm đặc...
 • 27
 • 515
 • 0
tóm tắt luận án Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Hà Nội

tóm tắt luận án Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Hà Nội

... thái in vitro vư n ươm c a 02 loài lan r ng D .nobile D .chrysanthum (Sau 01 tháng nuôi tr ng) CT V xuân, 8 /2/ 2011 V hè, 2/ 5 /20 10 V thu, 3/9 /20 10 T l s Dn 89,60 62, 22 79,30 ng (%) Dc 92, 25 62, 22 79,30 ... ch u 20 ,79 38,65 22 ,65 23 ,81 0,38 2, 8 5 ,25 5,46 5 ,28 5, 32 0,35 3,5 1 ,27 1,93 1,07 1,6 0 ,29 10,5 3.5 .2 nh hư ng c a ch ph m dinh dư ng qua ñ n sinh trư ng c a 02 loài lan D .nobile Lindl D .chrysanthum ... 3, 02 3,39 1 ,27 1,37 ðC+0,5g 66,67 THT ðC+1,0g 44,44 THT 15,56 100,00 100,00 3,46 3,44 2, 12 2 ,20 72, 22 100,00 100,00 3 ,22 3,76 2, 03 2, 28 38,89 66,67 100,00 100,00 3,09 3,43 2, 30 2, 30 15,56 52, 22...
 • 27
 • 506
 • 0
tóm tắt luận án nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên

tóm tắt luận án nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên

... hưởng Với lý trên, chọn đề tài cho Luận án tiến sĩ là: Nghiên cứu tác động người đến tính bền vững hệ sinh thái rừng vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên ... cứu, đánh giá trạng hệ sinh thái rừng KVNC - Đánh giá tác động người liên quan đến tính bền vững hệ sinh thái rừng - Đề xuất giải pháp quản lý sử dụng bền vững hệ sinh thái vùng An Toàn Khu Định ... sử tác động ngƣời đến môi trƣờng sinh thái 1.3 Vấn đề quản lý sử dụng bền vững hệ sinh thái 1.4 Những xu hƣớng nghiên cứu chủ yếu hệ sinh thái rừng 1.5 Xu hƣớng nghiên cứu tác động ngƣời đến hệ...
 • 28
 • 565
 • 0
tóm tắt luận án nghiên cứu những biểu hiện xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học

tóm tắt luận án nghiên cứu những biểu hiện xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học

... LUẬN NGHIÊN CỨU XÚC CẢM TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu xúc cảm tiêu cực hoạt động học tập học sinh tiểu học 1.1.1 Những nghiên cứu xúc ... tiễn xúc cảm tiêu cực hoạt động học tập học sinh tiểu học rút số kết luận sau đây: 1.1.Trên sở nghiên cứu, phân tích lý luận xúc cảm tiêu cực, xúc cảm tiêu cực hoạt động học tập, quan niệm xúc cảm ... kết luận đạt độ tin cậy có giá trị mặt khoa học 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN XÚC CẢM TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 3.1 Thực trạng biểu xúc cảm tiêu cực hoạt động...
 • 37
 • 1,120
 • 3
tóm tắt luận án nghiên cứu những biến đổi huyết động và lượng nước ngoài mạch phổi bằng phương pháp picco ở bệnh nhân mổ tim mở

tóm tắt luận án nghiên cứu những biến đổi huyết động lượng nước ngoài mạch phổi bằng phương pháp picco ở bệnh nhân mổ tim mở

... cứu rối loạn huyết động phương pháp PiCCO sau mổ tim mở tuần hoàn thể hạn chế Xuất phát từ thực trạng tiến hành đề tài Nghiên cứu biến đổi huyết động lượng nước mạch phổi phương pháp PiCCO bệnh ... PiCCO bệnh nhân mổ tim mở nhằm mục tiêu: Đánh giá biến đổi số tim, thể tích cuối tâm trương toàn bộ, lượng nước mạch phổi bệnh nhân sau mổ tim mở tuần hoàn thể Đánh giá giá trị phương pháp PiCCO ... 6 Tóm tắt đóng góp luận án: Theo dõi huyết động phương pháp PiCCO giúp xác định biến đổi thông số huyết động lượng nước mạch phổi sau mổ tim Phương pháp PiCCO có giá trị cao xác định tiền gánh...
 • 29
 • 510
 • 0
tóm tắt luận án nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho các hệ xử lý song song chuyên dụng

tóm tắt luận án nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho các hệ xử lý song song chuyên dụng

... tài luận án: Nghi n cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho hệ xử song song chuyên dụng ” 3 Đối tượng phạm vi nghi n cứu - Đối tượng nghi n cứu luận án ... song song đa hệ xử song song đa CPU chuyên dụng - Lựa chọn đối tượng nghi n cứu hệ xử song song đa CPU chuyên dụng cụ thể KGNDC 9 - Định hướng nghi n cứu hệ xử song song đa CPU chuyên ... hệ thống có cấu điều khiển thích nghi luồng tham chiếu tới KGNDC cho hệ xử song song đa CPU chuyên dụng Chương Xây dựng mô hình điều khiển thích nghi cho hệ xử song song đa CPU chuyên dụng...
 • 26
 • 482
 • 0
tóm tắt luận án nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thương

tóm tắt luận án nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thương

... tc phỏt trin 1.1.3 Gii phu vựng quanh rng Dây chằng quanh tổ chức liên kết, có cấu trúc đặc biệt nối liền khoảng trống XOR Cấu trúc tổ chức dây chằng quanh gồm sợi keo xếp thành bó sợi mà đầu ... Andreasen, Ousama (2012), Donaldson (2005), Schatz (1995) Rng chn thng thng gp l hai rng ca gia vi t l 87%, tng t nghiờn cu ca Nguyn Phỳ Thng, Adreasen, 16 Ousama, Pohl, Donaldson, Schatz Cỏc ụng ... thng hay gp nht Tui trung bỡnh 17,61 7,027 Tui trung bỡnh nghiờn cu ca Ousama l 10,8, Pohl 10,4, Donaldson l 9,8 3,61 Cú s khỏc l cỏc tỏc gi ny ch nghiờn cu bnh nhõn t -18 tui, nghiờn cu ca chỳng...
 • 24
 • 479
 • 0
TÓM tắt LUẬN án nghiên cứu nâng cao độ bền dai của compozit nền epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và sợi cacbon

TÓM tắt LUẬN án nghiên cứu nâng cao độ bền dai của compozit nền epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh sợi cacbon

... nhựa epoxy sau biến tính nhằm nâng cao độ bền dai cho vật liệu compozit gia cƣờng sợi thủy tinh sợi cacbon Đã đƣa oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) vào vật liệu compozit để nâng cao độ bền dai ... Đã chế tạo đƣợc loại compozit gia cƣờng sợi thủy tinh sợi cacbon độ bền dai cao, sử dụng tác nhân tăng dai laccol oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) Cấu trúc luận án Luận án gồm có phần chính, ... dầu lanh epoxy hóa (OELO) Ý nghĩa khoa học đóng góp luận án Nghiên cứu nâng cao độ bền dai compozit epoxy gia cƣờng sợi thủy tinh sợi cacbon sử dụng chất biến tính thân thiện với môi trƣờng nhƣ,...
 • 24
 • 463
 • 0
Tóm tắt luận án nghiên cứu sinh pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu và cơ chế thực thi tại việt nam

Tóm tắt luận án nghiên cứu sinh pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu chế thực thi tại việt nam

... pháp chống bán phá giá hàng hóa nhập 4.3 HOÀN THI N PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM Từ nghiên cứu luận án, tác giả cho việc nâng cao khả thực thi pháp luật chống bán ... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁN PHÁ GIÁ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀ PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠI VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM VỀ BÁN PHÁ GIÁ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 1.1.1 Các quan niệm bán phá giá hàng hóa nhập Có nhiều ... thực thi pháp luật chống bán phá giá 4.3.3 Những vấn đề khác cần giải để tăng cường khả thực thi pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập vào Việt Nam - Việc hoàn thi n pháp luật chống bán phá...
 • 12
 • 214
 • 0
tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em

tóm tắt luận án nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ em

... Loại vi m phổi Số lượng Tỷ lệ % Vi m phổi điển hình vi khuẩn 82 11,35 Vi m phổi virus 80 11,08 Vi m phổi điển hình vi khuẩn phối hợp virus 14 1,93 Vi m phổi không điển hình vi khuẩn 215 29,8 Vi m ... cho trẻ 15 tuổi 1.5 Nghiên cứu vi m phổi không điển hình, vi m phổi không điển hình nặng trẻ em yếu tố liên quan 1.5.1 Tình hình nghiên cứu vi m phổi không điển hình trẻ em 1.5.1.1 Thế giới Trên ... VPKĐH VP không điển hình vi khuẩn + VP điển hình vi khuẩn đồng nhiễm VP không điển hình vi khuẩn + VP virut 19 nhóm VP không điển hình vi khuẩn + VP điển hình vi khuẩn + VP virut Tổng số 215 Tỷ...
 • 14
 • 1,080
 • 3
tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu

... lệ tử vong 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hấp bệnh nhân ngộ độc cấp phospho hữu Tỷ lệ bệnh nhân ngộ độc suy hấp: Số bệnh nhân ngộ độc phospho hữu suy hấp chiếm số lượng ... nhân không suy hấp sống Chương 4: BÀN LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG SUY HÔ HẤP VÀ NGỘ ĐỘC PHOSPHO HỮU CƠ 4.1.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu Tuổi giới tính: Hầu hết bệnh nhân ngộ độc ... CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠ 1.2.1 Chẩn đoán ngộ độc cấp phospho hữu Chẩn đoán ngộ độc cấp phospho hữu dựa trên: - Bệnh sử tiếp xúc hóa chất nghi PHC - Bệnh cảnh lâm sàng hội...
 • 25
 • 1,173
 • 7
tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương

... Nghiên cứu đặc điểm số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn ngô nếp địa phƣơng” Mục tiêu đề tài Xác định đƣợc mối tƣơng quan anthocyanin khả chịu hạn ngô nếp địa ... đƣợc số gen điều hòa quan trọng liên quan đến sinh tổng hợp anthocyanin ngô nếp địa phƣơng Đánh giá đƣợc mức độ phiên mã gen điều hòa sinh tổng hợp anthocyanin ngô nếp địa phƣơng điều kiện hạn ... tham gia sinh tổng hợp anthocyanin ngô nếp địa phƣơng bị hạn - Tìm hiểu đƣợc sở sinh học phân tử khả chịu hạn ngô nếp địa phƣơng thông qua so sánh mức độ biểu gen điều hòa sinh tổng hợp anthocyanin...
 • 27
 • 608
 • 0
tóm tắt luận an nghiên cứu đặc điểm sinh học và thành phần hoá học tinh dầu của các loài trong chi quế (cinnamomum schaeff.) và bời lời (litsea lamk.)

tóm tắt luận an nghiên cứu đặc điểm sinh học thành phần hoá học tinh dầu của các loài trong chi quế (cinnamomum schaeff.) bời lời (litsea lamk.)

... giới chi Bời lời (Litsea) có khoảng 400 loài Hầu hết loài chi tinh dầu Như vậy, công trình nghiên cứu tinh dầu, thành phần hóa học tinh dầu loài thuộc hai chi Quế (Cinnamomum) Bời lời (Litsea) ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, thành phần hoá học tinh dầu số loài chi Quế (Cinnamomum Schaeff.) Bời lời (Litsea Lamk.) thuộc họ Long não (Lauraceae Juss.) sinh ... lời bao hoa đơn, Mò giấy, Bời lời tròn, Bời lời nhiều hoa Bời lời trắng Bời lời mạnh Bời lời thịt cá hồi, Bời lời đỏ tươi Bời lời thorel Bời lời đắng, Bời lời hoa tán, Mò lông Bời lời vòng, Bời...
 • 30
 • 1,225
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận án nghiên cứu động lực học của xe chữa cháy rừng đa năngnghiên cứu những đặc điểm cơ bản của thảm cây bụi tại một số xã ở thị xã sông công tỉnh thái nguyênnghiên cứu những đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp có cơn đau thắt ngực không điển hìnhnghiên cứu những đặc điểm của thị trường eu đối với sản phẩm dệt maynghiên cứu đặc điểm sử dụng đất đỏ bazan ferralsols tỉnh đắk lắknghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun mócmỏ ở cộng đồng người êđê tại hai xã tỉnh đắk lắk và hiệu quả biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giunkhoảng cách của các thiết bò dò cháy bao gồm cả các đầu sprinkler tự động dùng như một thiết bò dò cháy phải phù hợp với những đặc điểm kỹ thuật của nó do nhà sản xuất cung cấpđặc điểm và xu hướng biến động nguồn lao động ở huyện lập thạchđặc điểm và xu hướng biến động của kim ngạch xuất khẩu rau quả việt nam vào thị trường mỹđặc điểm và xu hướng biến động chung của kim ngạch xuất khẩu rau quả việt namluận án nghiên cứu hệ miễn dịch tômtóm tắt kết quả nghiên cứu của dự án hợp tác việt nam thái lan về đánh giá và quản lý nguồn lợi ở vịnh thái lantóm tắt luận án đặc điểm dịch tễ học nhiễm khuẩn phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai 20082009tóm tắt luận án tiến sĩ địa chất đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa đông nam việt nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấntóm tắt kết quả nghiên cứu luận vănNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI