0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm

Giáo án Đạo Đức- Lớp 5 (cả năm)

Giáo án Đạo Đức- Lớp 5 (cả năm)

... đề học VD: - Theo bạn HS lớp cần phải làm gì? - Bạn cảm thấy nh HS lớp 5? - Bạn thực đợc điểm trơng trình " Rèn luyện đội viên"? - Hãy nêu điểm bạn thấy xứng đáng HS lớp 5? - Hãy nêu điểm mà bạn ... vơn lên mặt để xứng đáng HS lớp b) Cách tiến hành - Yêu cầu nhóm HS trình bày kế hoạch cá nhân nhóm nhỏ - Yêu cầu HS trình bày - GV nhận xét chung GVKL: Để xứng đáng HS lớp 5, cần phải tâm phấn ... theo qui ớc: tán thành giơ thẻ đỏ , không tán thành nữ là: ( c) ; ( d) 25 giơ thẻ xanh - HS giơ thẻ GVKL: - HS giải thích lí , - Tàn thành ý kiến (a), ( d) - Lớp nhận xét - Không tán thành với...
 • 47
 • 22,905
 • 422
giao an dao duc lop 5 (ca nam)

giao an dao duc lop 5 (ca nam)

... tranh tình (trang 25, SGK) * Mục tiêu: HS biết đợc biểu cụ thể việc hợp tác với ngời xung quanh * Cách tiến hành GV yêu cầu nhóm HS quan sát hai tranh trang 25 thảo luận câu hỏi đợc nêu dới tranh ... giao nhiệm vụ cho nhóm HS: Giới thiệu kiện, hát, thơ, tranh, ảnh nhân vật lịch sử liên quan đến mốc thời gian địa danh Việt Nam nêu tập Từng nhóm thảo luận Đại diện lên trình bày mốc Thời gian ... dân tộc đấu tranh hoà bình; ghét chiến tranh phi nghĩa lên án kẻ phá hoại hoà bình, gây chiến tranh II Tài liệu phơng tiện - Tranh, ảnh sống trẻ em nhân dân nơi có chiến tranh - Tranh, ảnh, băng...
 • 34
 • 3,243
 • 25
giáo án Đạo đức Lớp 5(cả năm)

giáo án Đạo đức Lớp 5(cả năm)

... Học xong này, HS biết: - Vò HS lớp so với lớp trước - Bước đầu có kó tự nhận thức , kó đặt Mục tiêu - Vui tự hào HS lớp Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng HS lớp II Đồ dùng dạy - học: Các ... hỏi gợi ý: + Đức gây chuyện gì? + Sau gây chuyện, Đức cảm thấy nào? + Theo em, Đức nên giải việc cho tốt? Vì sao? - GV u cầu HS trình bày trước lớp - GV kết luận: Các em đưa giúp Đức số cách giải ... Chuyện bạn Đức Mục tiêu: Giúp HS thấy rõ diễn biến việc tâm trạng Đức; biết phân tích đưa định Cách tiến hành: - GV cho HS lớp đọc thầm suy nghĩ câu chuyện - GV gọi HS đọc to truyện cho lớp nghe...
 • 62
 • 2,695
 • 39
giáo án đạo đức lớp 5 cả năm chuẩn theo ktkn

giáo án đạo đức lớp 5 cả năm chuẩn theo ktkn

... ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp Năm học 2014 - 20 15 TUẦN Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2012 Đạo đức BÀI 5: TÌNH BẠN (Tiết 1) * Bổ sung : Phần Lồng ghép GDKNS : - Kĩ tư phê phán ... ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp Năm học 2014 - 20 15 TUẦN Thứ hai ngày 27 tháng năm 2012 Đạo đức EM LÀ HỌC SINH LỚP (TIẾT 2) I Mục tiêu Sau học này, HS biết: - Học sinh lớp học sinh lớn ... vẽ hS lớp đón em HS lớp + HS lớp có khác so với HS khối ngày khai giảng khác? - Các bạn HS lớp chuẩn bị học + Theo em, cần làm để xứng - Bạn HS lớp học chăm bố đáng HS lớp 5? khen - HS lớp lớp...
 • 38
 • 4,213
 • 5
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_4 cột

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_4 cột

... nên; nhớ ơn Tổ tiên tình bạn -Có ý thức trách nhiệm học sinh lớp 5, việc làm mình, tình bạn, nhớ ơn Tổ tiên II dựng dy hc: -SGK Đạo đức lớp - Tranh vẽ, ca dao, tục ngữ nội dung học III Cỏc hot ng ... sinh lớp lớp, trờng - GV chia nhóm , giao nhiệm vụ cho nhóm thảo luận kể chuyện - GVđa câu hỏi phụ, nhn xột, kết luận Kết luận: Tích cực học tập rèn - Thảo luận lớp luyện để xứng đáng học sinh lớp ... chung; tránh tợng việc ngời biết để ngời khác làm chơi - Giáo viên lần lợt nêu ý kiến BT2 - GV mời vài HS giải thích lí Kết luận nội dung: (a): Tán thành (b): Không tán thành (c): Không tán thành...
 • 62
 • 3,004
 • 2
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... HS lớp cần phải làm gì? - Bạn cảm thấy HS lớp 5? - Bạn thực điểm trương trình "Rèn luyện đội viên"? - Hãy nêu điểm bạn thấy xứng đáng HS lớp 5? - Hãy nêu điểm mà bạn cần cố gắng để xững đáng ... hợp công việc chung IV Củng cố – dặn dò: Thực tốt hành vi đạo đức học TUẦN 19 Thứ hai ngày tháng năm 2 010 Đạo đức EM YÊU QUÊ HƯƠNG (Tiết 1) I Mục tiêu Học xong HS biết: - Biết làm việc phù hợp ... giải phù hợp H: Theo em, Đức nên giải - HS nêu cách giải việc cho tốt? - Cả lớp nhận xét bổ xung sao? GV: Đức vô ý đá bóng vào bà Doan có Đức Hợp biết Nhưng lòng Đức cảm thấy day dứt suy nghĩ...
 • 68
 • 1,394
 • 20
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... IV Củng cố dặn dò: Thực tốt hành vi đạo đức học 42 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp Trờng Tiểu học Xuân Phơng Tuần 19 Thứ hai ngày tháng năm 2 010 Đạo đức Em yêu quê hơng (Tiết 1) I Mục tiêu ... Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp Trờng Tiểu học Xuân Phơng Tuần Thứ hai ngày tháng năm 2009 Đạo đức Em học sinh lớp (tiết 2) I Mục tiêu Sau học này, HS biết: - Học sinh lớp học sinh lớn trờng, ... chơi, kĩ đánh giá hành động thực tiễn II.Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 :Giáo viên tổ chức giao lu tổ lớp để học sinh tự đánh giá cách ứng xử tình 25 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp Trờng...
 • 72
 • 894
 • 9
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... b¹n kh¸c cã thĨ gãp ý Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 20 12 Ký dut cđa BGH 29 Tn : 18 Ngày soạn 16 / 12 / 20 12 Ngày dạy: Thø ba ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 20 12 Thùc hµnh ci häc kú I I Mơc tiªu - ¤n tËp ... hs lớp gương mẫu chủ đề trường em -Hs nhận xét học Giao H¬ng ngµy th¸ng n¨m 20 12 Ký dut cu¶ BGH Tuần 2 Ngày soạn 18 / / 20 12 Ngày dạy: Thø ba ngµy 28 th¸ng n¨m 20 12 EM LÀ HỌC SINH LỚP (tiết 2) ... Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 20 12 Ký dut cđa BGH Tn : 17 Ngày soạn / 12 / 20 12 Ngày dạy: Thø ba ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 20 12 Bµi 8: Hỵp t¸c víi nh÷ng ngêi xung quanh (TiÕt 2) I - mơc tiªu Sau bµi...
 • 59
 • 1,016
 • 12
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... đạo đức II) Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đạo đức học - Yêu cầu học sinh nêu tên đạo đức học - Nêu nội dung đạo đức, hành vi đạo đức Hoạt động 2: Luyện tập thực hành Giáo ... học - Bạn cảm thấy nh HS lớp 5? - Bạn thực đợc điểm trơng trình "Rèn luyện đội viên"? - Hãy nêu điểm bạn thấy xứng đáng HS lớp 5? - Hãy nêu điểm mà bạn cần cố gắng để xững đáng HS lớp - Bạn hát ... chuyện gì? H: Sau gây chuyện, Đức cảm thấy nào? H: Theo em, Đức nên giải việc nh cho tốt? sao? GV: Đức vô ý đá bóng vào bà Doan có Đức Hợp biết Nhng lòng Hoạt động dạy Đức cảm thấy day dứt suy nghĩ...
 • 48
 • 721
 • 2
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... học: Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đạo đức học - Yêu cầu học sinh nêu tên đạo đức học - Nêu nội dung đạo đức, hành vi đạo đức Hoạt động 2: Luyện tập thực hành Giáo viên đa số tình huống, yêu cầu ... học - Bạn cảm thấy nh HS lớp 5? - Bạn thực đợc điểm trơng trình "Rèn luyện đội viên"? - Hãy nêu điểm bạn thấy xứng đáng HS lớp 5? - Hãy nêu điểm mà bạn cần cố gắng để xững đáng HS lớp - Bạn hát ... chuyện gì? H: Sau gây chuyện, Đức cảm thấy nào? H: Theo em, Đức nên giải việc nh cho tốt? sao? GV: Đức vô ý đá bóng vào bà Doan có Đức Hợp biết Nhng lòng Hoạt động dạy Đức cảm thấy day dứt suy nghĩ...
 • 48
 • 745
 • 2
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... 15 Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2012 Đạo đức TÔN TRỌNG PHỤ NỮ (Tiết 2) 36 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 2014 - 20 15 ... ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 2014 - 20 15 TUẦN 11 Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2012 Đạo đức THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ I I Mục tiêu - Tạo hội cho học sinh vận dụng hành vi chuẩn mực đạo đức vào ... ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 2014 - 20 15 TUẦN Thứ hai ngày 27 tháng năm 2012 Đạo đức EM LÀ HỌC SINH LỚP (TIẾT 2) I Mục tiêu Sau học này, HS biết: - Học sinh lớp học sinh lớn...
 • 81
 • 852
 • 1
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 8

... bi hỏt ca ngi ph n - Nhn xột tit hc 15 Giỏo ỏn Mụn:o c Lp hc k I nm hc 2010-2011 Giỏo viờn : Phm Xuõn Thựy Th Hai, ngy 22 thỏng 11 nm 2010 O C: TUN 15: TIT 5: BI: TễN TRNG PH N (TIT 2) I Mc tiờu ... mi ngi xung quanh - Nhn xột tit hc 18 Giỏo ỏn Mụn:o c Lp hc k I nm hc 2010-2011 Giỏo viờn : Phm Xuõn Thựy Th Hai, ngy 13 thỏng 12 nm 2010 O C: TUN 18: TIT 5: BI: THC HNH CUI HC Kè I I Mc tiờu ... xột - 5- 6 HS k trc lp - HS lng nghe, t rỳt bi hc - HS c phn ghi nh - HS lng nghe Giỏo ỏn Mụn:o c Lp hc k I nm hc 2010-2011 Giỏo viờn : Phm Xuõn Thựy Th Hai, ngy 13 thỏng 09 nm 2010 O C: TUN 5: TIT:...
 • 19
 • 773
 • 10
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... HS lớp cần phải làm gì? - Bạn cảm thấy HS lớp 5? - Bạn thực điểm trương trình " Rèn luyện đội viên"? - Hãy nêu điểm bạn thấy xứng đáng HS lớp 5? - Hãy nêu điểm mà bạn cần cố gắng để xững đáng ... GVKL: ngày 2-8- 19 45 ngày Chủ tịch nước HCM đọc tuyên ngôn độc lập quảng trường ba đình lịch sử khai sinh tra nước VN DCCH, từ ngày 2 -9 lấy làm ngày quốc khánh nước ta - Ngày 7 -5- 1 95 4 ngày chiến ... giải phù hợp H: Theo em , Đức nên giải việc - HS nêu cách giải cho tốt? sao? GV: Đức vô ý đá bóng vào bà Doan có Đức Hợp biết - lớp nhận xét bổ xung Nhưng lòng Đức cảm thấy day dứt suy nghĩ...
 • 59
 • 832
 • 0
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm

... Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 3Trường Tiểu học Xuân Phương TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2009 Đạo đức EM LÀ HỌC SINH LỚP (TIẾT 2) I Mục tiêu Sau học này, HS biết: - Học sinh lớp học sinh lớn trường, ... IV Củng cố – dặn dò: Thực tốt hành vi đạo đức học Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 43Trường Tiểu học Xuân Phương TUẦN 19 Thứ hai ngày tháng năm 2010 Đạo đức EM YÊU QUÊ HƯƠNG (Tiết 1) I Mục ... Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5Trường Tiểu học Xuân Phương TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2009 Đạo đức CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (TIẾT 1) I- Mục tiêu...
 • 70
 • 518
 • 2
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_Bộ 2

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_Bộ 2

... luận: Chúng ta vui tự hào HS lớp 5; u q tự hào trường, lớp Đồng thời thấy rõ trách nhiệm phải học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng HS lớp 5; xây dựng lớp ta trở thành lớp tốt, trường ta trở thành ... trình bày trước lớp - HS trình bày, lớp trao đổi nhận xét - GV kết luận: để xứng đáng HS lớp 5, cần phải tâm phấn đấu, rèn luyện cách có kế hoạch Hoạt động 2: Kể chuyện gương HS lớp gương mẫu Mục ... Như bạn tốt năm 20 0 HOẠT ĐỘNG HỌC - Cả lớp hát - HS làm việc theo nhóm, thảo luận chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng vai, lớp theo dõi nhận xét - Cả lớp thảo luận Hoạt động 2: Tự liên hệ Mục...
 • 40
 • 911
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đạo đức lớp 5 cả nămgiáo án đạo đức lớp 5 cả năm chuẩn theo ktkngiáo án thể dục lớp 5 cả nămgiáo án đạo đức lớp 1 cả nămgiáo án đạo đức lớp 4 cả nămgiáo án đạo đức lớp 3 cả nămgiáo án thể dục lớp 5 cả năm 2012giáo án đạo đức lớp 2 cả năm 2012giáo án đạo đức lớp 2 cả nămgiáo án đạo đức lớp 4 cả năm cktkngiao an the duc lop 5 ca nam co hinh minh hoagiáo án thể dục lớp 5 cả năm nhá các thầy nhớ cảm ơn em cái cho lần sau em lại gửi bài nhágiáo án môn đạo đức lớp 5 cả nămgiao an dao duc lơp 5 em yeu to quoc viet namgiáo án đạo đức lớp 5Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ