1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

DE CUONG ON TAP KHOI 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11A HKII (08-09)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11A HKII (08-09)

... S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , SA ⊥ (ABC) Kẻ AH , AK vuông góc với SB , SC H K , có SA = AB = a 1) Chứng minh tam giác SBC vuông 2) Chứng minh tam giác AHK vuông tính diện tích tam giác ... d)Chøng minh c¸c cỈp c¹nh ®èi vu«ng gãc Chú ý: *Học sinh tham khảo thêm tập SGK SBT *Học sinh tải tài liệu tham khảo thêm số dạng tập ơn học kỳ II từ địa chỉ: http://thpt-thixaquangtri.violet.vn/ http://dinhhuy1980.violet.vn/ ... e lim x →1 x + x + x + + x m − m x + x + x + + x n − n Bài 10: Xét tính liên tục hàm số sau tập xác định nó:  x + 3x + x ≠ -2  f ( x) =  x + a m + x = -2 (với m tham số)   x − x − 3nếu...
 • 4
 • 402
 • 0
Đề cương ôn tập khối 11(CB+NC)

Đề cương ôn tập khối 11(CB+NC)

... muối khối lượng gam ? Câu 51 Sục 6,72 lít CO2 (ở đktc) vào V ml dd Ca(OH) 0,2M Sau phản ứng kết thúc thu 20 gam kết tủa Hãy xác định giá trị V ? Lưu hành nội tổ Hóa Học ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP KHỐI ... HCl aM Hãy xác định nồng độ mol/l dung dịch HCl (a) đem dùng ? Lưu hành nội tổ Hóa Học ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP KHỐI 11 NĂM HỌC 2010-2011-TỔ HĨA- TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Câu Cho 300 ml dung dịch NaOH 2M tác ... cho vào dung dịch A để kết thúc phản ứng thu 31,2 gam kết tủa ? Lưu hành nội tổ Hóa Học ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP KHỐI 11 NĂM HỌC 2010-2011-TỔ HĨA- TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Câu 29: Cho 200ml dung dịch H 2SO4...
 • 6
 • 396
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11 HKII

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11 HKII

... ABC tamgiác vuông b)Chứng minh OA vuông góc với BC Gọi I, J trung điểm OA BC, chứng tỏ IJ vuông góc với OA BC Bài 5: Cho chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh SA a vuông góc với mặt ... dài đoạn vuông góc chung SC BD; SC AD e) Dựng tính diện tích thiết diện hình chóp mặt phẳng qua A, vuông góc với SC Bi 10: Hình vuông ABCD tam giác SAB cạnh a, nằm hai mặt phẳng vuông góc với ... phẳng (AMC) Bài : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi H, I, K lần lợt hình chiếu vuông góc A SB, SC, SD a) Chứng minh BC (SAB), CD (SAD)...
 • 10
 • 529
 • 0
DE CUONG ON TAP KHOI 11(09-10) TV

DE CUONG ON TAP KHOI 11(09-10) TV

... cụm kí tự ‘anh’ kí tự ‘em’ Bài 7: Viết chương trình hiển thị giá trị lớn số nhập từ bàn phím Trong có sử dụng hàm tìm giá trị lớn Bài 8: Viết chương trình nhập hai xâu từ bàn phím thực yêu cầu...
 • 2
 • 266
 • 0
DE CUONG ON TAP KHOI 11

DE CUONG ON TAP KHOI 11

... Chúc em ôn tập tốt thi học kỳ II thành công! ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC 11 (Năm học 2005 – 2006) Đề cương ôn tập môn Toán khối 11 -Năm học 2005-2006 Câu1: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD có tâm O, ... ) : ( a – b ) 2, 3, C = 4, 5, E = 7, G = 9, K = ( x − x + 1)( x + x + 1)( x − x + 1) x x x x :x 11 16 6, ab −2 (a −1.b ) (ab −1 ) a − 2b(a − b −1 )3 a −1b 1      x − y  x + y  x + y ... 2, B= 4, D = 57 54 5 5, E = log 36 log 7, G = log3 log log5 log log log8 9, I = log log log 25 11, M = 49 log +log 3 13, P = (3 ) log 15,T = 81log + 27 log 36 + log 49 17, X= : −2 + (3 −3 ) (...
 • 6
 • 264
 • 0
Đề cương ôn tập SH 11

Đề cương ôn tập SH 11

... Hc ngm c/ iu kin húa hnh ng d/ Hc khụn Bài kiểm tra học kỳ i Môn sinh học Khối 11 Họ tên:Lớp 11A STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Mã đề: 001 i/ Phần trắc nghiệm khách quan: ( 7điểm ) Chọn đáp án ... C6H12O6 (ng) Cõu 118 : Sn phm ca s phõn gii k khớ (lờn men) t axit piruvic l: 118 : a/ Ri ờtylic + CO2 + Nng lng b/ Axit lactic + CO2 + Nng lng c/ Ri ờtylic + Nng lng d/ Ri ờtylic + CO2 Cõu 119 : Quỏ trỡnh ... điểm ) Đề Dựa vào lí thuyết học huyết áp em giải thích tim đập nhanh mạnh lại làm huyết áp tăng, tim đập chậm yếu làm huyết áp giảm? Bài làm Bài kiểm tra học kỳ I Môn sinh học Khối 11 Họ tên:...
 • 13
 • 584
 • 5
Đề cương ôn tập hóa 11CB HKI

Đề cương ôn tập hóa 11CB HKI

... NH4NO3 , N2 , N2O, NO, NO2 Kim loại nhiều hóa trị hóa tri cao Ví dụ Cho 11 g hỗn hợp Al va Fe vào dung dịch HNO loãng, d có 6,72 l khí không màu hóa nâu không khí bay ra.( thể tích khí đo đktc) ... nhiệt phân muối nitrat kimloại b Tính áp suất p biết diện tích bình không đổi thể tích chất rắn không đáng kể Hóa trị kim loại không đổi trình nhiệt phân ĐS : a Cu 4,872 atm III BI TP TRC NGHIM KHCH ... phản ứng oxi hóa- khử? Xác định vai trò chất phản ứng Bài 3: Lập phơng trình phản ứng oxi hóa khử theo sơ đồ cho sau: a Fe + HNO3(đ,nóng) ? + NO2 + ? Trang cng ụn ụn Húa hc 11 HKI b C + HNO3(đ)...
 • 20
 • 767
 • 21
de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08

de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08

... tròn? A x2 + y2 2x + 3y 10 = B 3x2 + 3y2 + x + y = C x2 - y2 2x + 4y = D -2 x2 - 2y2 + 4x - 6y +3 = Bài tập 12: Đờng tròn (C) có tâm gốc O(0; 0) tiếp xúc với đờng thẳng + 100 = Bán kính đờng ... = (5; -3 ) D d song song với đờng thẳng 3x + 5y = Bài tập 9: Hình chiếu vuông góc điểm M (1; 4) xuống đờng thẳng V: x - 2y + = có toạ độ là: A (3; 0) B (0; 3) C (2; 2) D (2; -2 ) Bài tập 10: Cho ... tơ a b trờng hợp sau: r r b = (-1 ; -3 ) r b = (4; 3) r b = (3 ;-7 ) a a = (1; -2 ) r b a = (3; 4) r c a (2; 5) Bài tập 8: Trong mặt phẳng 0xy cho điểm A( 1; ) B( -2 ; ) C( 9; ) Chứng minh ABC vuông...
 • 5
 • 578
 • 2
de cuong on tap lop 11

de cuong on tap lop 11

... slaves; the true political population consisted of four and a half million free whites, or less one million able-bodied males, on whose shoulders fell the burden of a continent Even after two centuries ... census of 1800, the USA contained 5,308,483 persons ,in the same year the British Islands contained upwards of fifteen million; the French Republic more than 27 million Nearly one fifth of the American ... where alone the wants of civilized life could be supplied Questions: 11 In the USA in 1800? A one out of every 25 Americans was a black slave B one out of every Americans was a black slave C one...
 • 6
 • 830
 • 5
de cuong on tap hoa 11 ky II

de cuong on tap hoa 11 ky II

... là: O ONa A pentan – on B pentan – –ol C pentan – on D pentan – –ol 73 Nhận xét sau đúng? A Anđehit xeton làm màu dd brom B Anđehit xeton không làm màu dd brom C Xeton làm màu dd brom, anđehit ... B C5H10 C C5H12 D C3H6 39 Trong chất sau, chất thuộc dãy ankin? A C8H8 B C4H4 C C2H2 D C6H6 40 Gốc hiđrocacbon sau làgốc ankyl? A -C3H5 B -C6H5 C -C2H3 D -C2H5 41 Trong chất sau đây, chất có nhiệt ... –CH2 chất nào? Cl với dd NaOH có dư Sản phẩm hưu thu A HO –CH Cl C HO –CH B HO - ONa D NaO –CH2 - CH2 –Cl ONa 69 Trong chất có công thức cấu tạo sau đây, chất lhông phải anđehit? A H –CH = O B O...
 • 12
 • 2,805
 • 85
Đề cương ôn tập hóa 11A

Đề cương ôn tập hóa 11A

... sinh có mạch không nhánh, oxi hóa ancol CuO thu andehit Viết ptpu II/ Phần trắc nghiệm: * Xem lại câu hỏi tập trắc nghiệm SGK; SBT hóa học 11; Các đề kiểm tra 15’, 45’ * Một số tập trắc nghiệm ... 20,8 gam Câu 9: Để phân biệt chất lỏng riêng biệt là: hexan-1-ol, phenol, ađehit axetic cần dùng hóa chất sau đây: A dd AgNO3/NH3 B dd Br2 C dd NaOH D kim loại Na Câu 10: Cho 18,8 gam hỗn hợp hai ... là: A C3H7OH & C4H9OH B C2H5OH & C3H7OH C CH3OH & C2H5OH D C4H9OH & C5H11OH Câu 11: Cho dãy biến hóa sau: C3H6 → C3H6Br2 → HO– CH2–CH2–CH2–OH C3H6 có tên gọi là: A Propen B Propan C Xyclopropan...
 • 3
 • 621
 • 1
Đề cương ôn tập VL 11

Đề cương ôn tập VL 11

... D 30 (lÇn) Tổ Vật Lý Trường THPT Đạ Tơng Trang 11 Đề cương ơn thi học kì II năm học 2008-2009 mơn Vật Lý 11 43 Phát biểu sau phản xạ toàn phần không đúng? A Khi có phản xạ toàn phần toàn ánh sáng ... Đạ Tơng Trang Đề cương ơn thi học kì II năm học 2008-2009 mơn Vật Lý 11 10 §é lín cđa st ®iƯn ®éng c¶m øng mét m¹ch kÝn ®ỵc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: A e c = ∆ Φ ∆ t Φ t B e c = ∆ ∆ 11 §¬n vÞ cđa ... (-) phï hỵp víi ®Þnh lt Len-x¬ ∆t Tổ Vật Lý Trường THPT Đạ Tơng Trang Đề cương ơn thi học kì II năm học 2008-2009 mơn Vật Lý 11 -N¨ng lỵng tõ trêng èng d©y: W = Li +L: ®é tù c¶m cđa èng d©y (H)...
 • 12
 • 503
 • 3
Đề cương ôn tập Khối 6 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 6 của PGD (Đầy đủ)

... Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, họ Dơng Công dân Bi 12: Công ớc LHQ quyền trẻ em Bài 13: Công dân nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bài 14: Thực trật tự an toàn giao thông ... nghĩa vụ học tập Bài 16: Quyền đợc luật pháp bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm Địa lý Bài 15: Các mỏ khoáng sản Bài 19: Khí áp gió Trái Đất Bài 20: Hơi nớc không khí, ma ... chuyển thể Môn Ngữ văn I/ Văn học : - Bi học đờng đời đầu tiên, - Sông nớc Cà Mau, - Bức tranh em gái - Buổi học cuối - Đêm Bác không ngủ - Lợm - Cô Tô; - Cây tre Việt Nam II/ Tiếng Việt : - So...
 • 5
 • 539
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập lớp 11đề cương ôn tập lý 11đề cương ôn tập toán 11đề cương ôn tập sử 11đề cương ôn tập văn 11đề cương ôn tập sinh 11 hk2đề cương ôn tập sinh 11 học kì 1đề cương ôn tập sinh 11 học kì 2đề cương ôn tập toán 11 học kỳ 2đề cương ôn tập lý 11 học kì 1đề cương ôn tập lý 11 học kì 2đề cương ôn tập sử 11 học kì 1đề cương ôn tập sử 11 kì 2đề cương ôn tập sử 11 học kì 2đề cương ôn tập hóa 11 học kỳ 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP