0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

giáo án đại số lớp 8 từ tiết 33 tập hai

giáo án đại số lớp 8 từ tiết 33 tập hai

giáo án đại số lớp 8 từ tiết 33 tập hai

... - Hai HS lên bảng giải Bài tập 50a: tập 50a, 50b” 50a, 50b lớp nhận xét 3-4x(25-2x)= 8x2+x-300 - GV: tranh thủ kiểm tra ⇔3-(100x-8x2)=8x2+x-300 tập số ⇔ 3-100x+8x2=8x2+x-300 em HS ⇔ 8x2-100x-8x2-x=-300-3 ... động Ghi bảng HS Hoạt động 1: “Kiểm Hai HS lên bảng Tiết 48: Luyện tập tra cũ” sửa bài, lớp Bài tập 28c: Gọi HS lên bảng sửa theo dõi đánh ĐKXĐ: x ≠ tập 28c, 28d giá Quy đồng mẫu khử mẫu ta có: ... Thời gian ôtô từ A đến B: 1+ x − 48 + h 54 Ta có phương trình: x x − 48 = 1+ + 48 54 Hoạt động 4: "Giải tập 48 Giải phương trình tính x = 120 (thoả mãn ra) Kết luận: Bài tập 48: Số dân năm trước...
 • 70
 • 305
 • 0
Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

... 4x + 18 (2) Nếu - 2x x | -2x | = - 2x Từ (2) -2x = 4x + 18 -2x - 4x = 18 -6x = 18 x = -3 ( TMĐKXĐ ) Nếu -2x < x > | -2x | = 2x Từ (2) ta có : 2x = 4x + 18 2x - 4x = 18 -2x = 18 x = ... Thời gian hết quãng đờng AB? Gọi quãng đờng AB x ( Km ) ĐK : x > Hs x (h) 25 Thời gian hết quãng đờng AB là: x (h) 25 Vậy thời gian quãng đờng AB? x (h) 30 ? Theo ta có PT ntn ? Hs Thời gian hết ... thầy trò ? Phần ghi bảng Phát biểu định nghĩa giá trị tuyệt Nhắc lại giá trị tuyệt đối (12 ) đối số a * Giá trị tuyệt đối số a Hs Giá trị tuyệt đối số a đợc định nghĩa : kí hiệu: | a | a a a...
 • 30
 • 1,512
 • 14
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

... 13   x  2000  x   Hướng dẫn học nhà - Làm ví dụ tập sửa - Làm 42 trang 19 - Xem trước Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức Hướng dẫn 42 55n+1 – 55n = 55n 55 – ... : Ví dụ 1/ Phân tích đa học sinh tính ?1 2x2 – 4x = thức thành nhân tử nhanh : 34.76 2x.x – 2x.2 (hay thừa số) nghĩa + 34.24 = = biến đổi đa thức 34.(76 + 24) = 2x(x – 2)  thành tích 34.100 ... + y) tử chung Ích lợi phân tích đa thức nhân tử thành c/ 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 = 7xy(2x – 3y + 4xy) d/ x(y – 1) – y(y – 1) = (y – 1)(x – y) e/ 10x(x – y) – 8y(y – x) = 10x(x – y) + 8y(x – y)...
 • 8
 • 1,399
 • 2
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

... TL2: Dùng H2: Cơ sở PT thành nhân đẳng thức việc phân tích sử dụng? tử: a)x2 – 4x + = -Ghi VD -Nêu VD1 (x – 2)2 b)x2 – = x2 2 = (x - -ba HS lên bảng -Gọi HS lên làm )(x + bảng làm ) c)1 – 8x3 -Chú ... chọn -Nhắc HS: PT = (1 – 2x)(1 + Hằng đẳng thức thành nhân tử 2x + 4x2) phù hợp tức đưa dạng tích ?1 -HS làm ?1 cá -Cho HS làm ?1 nhân ?2 -HS làm ?2 H3: Muốn (2n + 1052 – 25 = 1052 5)2 - 25 chia ... ………………… e) A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 = ………………… f) A3 + B3 = …………………… g) A3 - B3 = …………………… Bài mới: Hoạt động Hoạt động HS Ghi bảng GV TL1: Đúng H1: Phần KTBC xem PT đa thức thành nhân tử không? I.Ví...
 • 7
 • 1,472
 • 6
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 11: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ pot

... nhóm nhân tử chung không? = x(x – 3) + y(x H2: Từng nhóm – 3) -Giới thiệu ta = (x – 3)(x + y) vừa PT đa thức thành nhân tử PP nhóm hạng tử I.Ví dụ: -HS suy nghĩ, H3:Hãy nhóm PT thành nhân thảo ... xét = (x + 3)(2y + z) -HS nhận xét ?1.(HS làm) -HS làm ?1 = 10000 bảng ?2 An -HS PT đa thức -Cho HS làm ?1 -Cho HS làm ?2, Thái Hà chưa thành nhân tử HS tự PT hết PT Củng cố: - Cho HS làm BT 47/22, ... - Cho HS làm BT 44, 46 Bài mới: Hoạt động Hoạt động HS Ghi bảng GV TL1: Không có H1: Xét đa thức x2 – 3x + xy – 3y , hạng tử nhân tử chung không? x2 – 3x + xy – -suy nghĩ 3y TL2: Có nhóm...
 • 5
 • 1,049
 • 3
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ppt

... đẳng thức PP phân tích nào? = 5x(x2 + 2xy + H2: sau đó? y2) = 5x(x + y)2 b) PT thành nhân -Làm tiếp câu -Giới thiệu PT tử: đa thức thành x2 – 2xy – + y2 -Nhóm nhân tử = x2 – 2xy + y2 - -Dùng cách ... nhân tử = x2 – 2xy + y2 - -Dùng cách phối hợp đẳng thức = (x – y) - nhiều phương pháp = (x – y – 3)(x – y + 3) ?1 PT thành nhân -Làm ?1 -Cho HS làm ?1, tử : -HS thảo luận thảo luận nhóm 2x3y – ... dụng: -Làm ?2 -PT đa thức ?2 -3 HS làm thành nhân tử, a)Tính nhanh: nhanh đem nộp có tiện lợi gì? x2 + 2x + – y2 x = 94,5 y = -cho HS làm ?2 4,5 -GV gợi ý PT = (x + 1)2 – y2 thành nhân tử thay...
 • 7
 • 1,856
 • 4
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 56 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG ppsx

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 56 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG ppsx

... Ghi bảng luận Tiết 56: “Nhắc lại thứ nhóm trả lời: LIÊN HỆ tự tập hợp - Xảy GIỮA THỨ số trường hợp TỰ VÀ PHÉP GV: “Khi so sau: sánh số thực a a = b b xảy a > b trường a < b hợp nào” - Một HS đứng ... 3: - HS làm việc cá Liên hệ nhân trao đổi thứ tự phép nhóm cộng GV phát phiếu Bất thức: (SGK) đẳng học tập Điền dấu “” thích hợp vào ô a -4 3 Tính chất: -1 với số a, b, c ta -1 ,4 có: -1 ,41 ... trả lời - HS thảo luận - HS thực ?1 nhóm trả lời CỘNG Nhắc lại thứ tự tập hợp số Khi so sánh số thực a b xảy trường hợp sau: a=b a > b GV: “Hãy biểu a < b diễn số: -2 ; - Ví dụ: 1,53 < 1 ,8 1,3;...
 • 7
 • 1,545
 • 4
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 56: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG pps

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 56: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG pps

... hiểu mạnh: -Học sinh hiểu - Số a không cho ví dụ nhỏ số b BĐT; vế a lớn trái vế phải số b BĐT 2/Bất đẵng thức (SGK/ 36) Ví dụ: -5 + =< -3 (-3 ) > - Số a không + (-2 ) lớn số b + x >= a nhỏ số b BĐT ... < + (1) - Cho học sinh làm ? theo Theo tính chất nhóm -> giới cộng thiệu tính chất -Học sinh theo hai vế BĐT GV cho ví dụ dõi tự làm (-3 ) < (-1 ) cho áp dụng tính lại chất + (-3 ) < + (- - Cho học ... số b BĐT * Họat động 3: GV giới thiệu -Học sinh tự nhận xét tính khái niệm toán hai vế BĐT , vế trái, BĐT để trả lời 3 /Liên hệ vế phải thứ tự phép BĐT theo cộng SGK *Tính chất: GV treo bảng (SGK/...
 • 7
 • 744
 • 0
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 57: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN pdf

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 57: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN pdf

... hệ bày thứ tự phép rút tính chất nhân với số âm liên hệ thứ *Tính chất: tự phép nhân (SGK/ 38) với số âm phát biểu lại lời Cho HS làm tập củng cố: Cho m < n So sánh 4m < 4n -7 m > -7 n m < n nên ... (-2 ) (-2 ) > a) -Ngược chiều (-1 5,2) 3,5 < (15, 08) 3,5 BĐT -HS làm ?4 b) với chiều ?5 thảo 4,15 2,2 > (- BĐT cũ? luận, đại diện 5,3) 2,2 Tương tự tính chất GV nhóm trình 2/ Liên hệ bày thứ tự ... hiệu số em tập phát (-2 ) (-1 ) > biểu tính chất (-1 ) ?1 a) –2 < -2 5091 < 5091 b) Nhân vế BĐT –2 < với c dương : -2 c < -3 c Nhận xét chiều (-2 ) (SGK/ 38) ?2 (-3 ) dụng ?2 *Tính chất (-2 ) (-3 )...
 • 7
 • 1,135
 • 12
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 3 LUYỆN TẬP pot

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 3 LUYỆN TẬP pot

... a/(x 2-2 x +3) ( -Gv gọi hs 15 ½x-5) lên bảng thực =½x 3- 5x2+10x+ x-15 -Cả lớp =½x 3- 6 x2+ 23 x2 giải vào Hs1 Giải bt 10b 15 nhận xét Đs x 3- 3 x2y+3xy 2- b/( x 2- y3 -Gv nêu 2xy+y2)(x-y) sai sót hs =x3-x2y- ... (2n+2)(2n+4)2n(2n+2)=192 4n2+8n+4n +84 n 2-4 n=192  H 3: Giải tập 14 -Cho hs tìm 8n +8= 192 8n= 184 hiểu bt 30 s n=24 -Tổ chức cho Vậy số cần hs thực tìm 24,26, 28 theo nhóm -Gọi hs đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nêu nhận ... 2x2y+2xy2+xy 2- phải y3 -Trước hết phải rút (Dấu hạng gọn biểu thức tử cách rút Nếu biểu thức gọn) chứa biến phụ =x 3- 3 x2y+3xy2y3 thuộc 2) (Bài tập 11) Nếu biểu thức Ta có (x- không chứa 5)(2x +3 )-2 x(x- biến...
 • 6
 • 3,813
 • 2
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 2 VỚI ĐA THỨCNHÂN ĐA THỨC pptx

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 2 VỚI ĐA THỨCNHÂN ĐA THỨC pptx

... trắcnghiệm Đs a/S=4x2-y2 =4x 2- (Gv treo bảng phụ) 2xy+2xyy2 Rút gọn biểu thức A=(x+y)(x-y) =4x2-y2 b/S =24 (m2) ta 2 a/A=x +2xy+y b/S=4. (2. 5 )21 2 =24 (m2) b/A=x 2- 2 xy+y2 c/A=x2-y2 d/A=x2+y2  Củng cố, luyện ... tắc sgk 6) với đa thức = ½ xy(x 3 -2 x-  H 2: Thực ?1 sgk (½ xy-1)(x 3 -2 x- 6 )-1 (x -2 x-6) Gv gọi hs lên bảng thực 6)= ½ x4y-x2y- = ½ x4y-x2y- , hs khác làm vào 3xy-x3+2x+6 3xy-x3+2x+6 *Chú ý sgk  ... (A+B)(C+D)= -Nhân hạng tử x -2 với đa thức 6x -5 x+1 Đs 6x 3- AC+AD+BC+ 17x2+11x -2 BD -Cộng kết vừa tìm được, ý dấu hạng tử) *?1 Hs phát biểu (½ xy-1)(x 3 -2 -Từ nêu qui tắc nhân đa thức qui tắc sgk 6) với đa...
 • 6
 • 655
 • 3
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC pdf

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC pdf

... 5)=2x -1 0x) *Ví dụ: -3 x2.(x 2-2 x+  Hđ2: Đổi kiểm tra = -3 x2.x2+ (- Phát biểu qui tắc nhân đơn chéo lẫn 3x2) (-2 x)+(3x2) thức với đa thức Hs phát biểu qui tắc  Hđ3: Thực ví dụ (đề sgk gv) -3 x2(x 2-2 x+ ... trị biểu thức x(xy)+y(x+y) x= -2 , y=3 a /13 b/5 c /10 d/Khác  Củng cố, luyện tập chung Bt 5sgk a/x(x-y)+y(x-y)=x2-y2 b/xn -1 ( x+y)-y(xn- +yn -1 ) =xn-yn 5.Hướng dẫn tự học: a.Bài vừa học: -Học thuộc ... học: a.Bài vừa học: -Học thuộc qui tắc nhân đơn thức với đa thức -Làm bt 1, 2,3 sgk -Bt khuyến khích 5/6sgk+4/3SBT b.Bài học:Xem trước Nhân đa thức với đa thức D.RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG : ...
 • 7
 • 682
 • 0
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC pot

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC pot

... Làm tập trang - Xem trước “ Nhân đa thức với đa thức Hướng dẫn 5b trang b/ xn-1(x + y) –y(xn-1yn-1) = xn-1.x + xn-1.y – xn-1.y – y.yn-1 = xn-1+1 + xn-1.y – xn-1.y – y1+n+1 = xn - yn V/ Rút kinh ... tắc nhân hai lũy thừa số xm xn =  Hãy phát biểu viết công thức nhân số với tổng a(b + c) = 3/ Bài Quy tắc thực tập hợp số nguyên Trên tập hợp đa thức có phép toán tương tự thể qua học Nhân ... có phép toán tương tự thể qua học Nhân đơn thức với đa thức Ghi bảng Hoạt động Hoạt động HS GV Hoạt động 1: Quy tắc Cả lớp làm ?1 để rút - Mỗi em tìm - Yêu cầu HS Ghi bảng Hoạt động Hoạt động...
 • 9
 • 6,524
 • 16
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 2 Bài 2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 2 Bài 2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC ppt

... hợp đa thức 12x2 + 10x – biến xếp = 6x3 – 17x2 + 11x – ta trình bày Quy tắc : Muốn nhân đa thức sau với đa thức ta nhân hạng tử đa thức với hạng tử đa thức cộng tích với Chú ý : 6x2 – 5x + x x 2 ... - 12x2 + 10x - 6x3 - 5x2 + x 6x3 -1 7x2 + 11x - Hoạt động : Ap dụng a/ x+3 nhóm x +3x - 5x nhóm x +6x + 4x – 15 b/ S = D x R = (2x + 3y) (2x – 3y) = 4x2 – 6xy + 6xy – 9y2 = 4x2 – 9y2 Với x = 2, 5 ... xy – y2 Giáo viên ghi = x2 – nhận xét hai ví dụ trên: y2 b/ (x – 2) (6x2 – a) / Đa thức có 5x + 1) = x (6x2 – biến 5x + 1) – 2( 6x2 – 5x b/ Đa thức có + 1) biến Đối với trường = 6x3 – 5x2 + x...
 • 9
 • 1,946
 • 2
Giáo án đại số lớp 8 - Tuần II Tiết 3 LUYỆN TẬP potx

Giáo án đại số lớp 8 - Tuần II Tiết 3 LUYỆN TẬP potx

... – 20x + + 3x – 48x2 – + 112x = 81 83 x – = 81 83 x = 83 x=1 Làm 14 trang Gọi số tự nhiên chẵn thứ a, số tự nhiên chẵn tiếp thao a + 2;a+4; Tích hai số sau là: (a + 2) (a + 4) Tích hai số đầu là: ... 3x2 – 5x -1 5 + x2 – x3 + 4x – 4x2 = -x -1 5 Giá trị biểu thức khi: a/ x = -1 5 ; b/ x = - 16 c/ x = -1 -1 4 ; d/ x = 0,15 -1 5,15 Làm 13 trang (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81 48x2 – 12x ... biết hai số – y) = x3 – 2x2y + chẵn liên tiếp xy2 – x2y + 2xy2 – y3 đơn vị ? Gọi số chẵn tự = x3 – 3x2y + 3xy2 – nhiên thứ y3 a , số chẵn tự nhiên Làm 11 trang (x – 5) (2x + 3) – 2x(x – 3) + x...
 • 8
 • 536
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số lớp 8 tiết 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ pptgiáo án đại số lớp 8 tiết 36 ôn tập tiếp theo pptxgiáo án đại số lớp 8 tiết 29 luyện tập phép trừ các phân thức đại số potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 33 ôn tập chương ii docxgiáo án đại số lớp 8 tiết 52 luyện tập tiếp docgiáo án đại số lớp 8 tiết 53giáo án đại số lớp 8 tiết 61 bất phương trình bậc nhất một ẩn tiếp potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 36 ôn tập chương ii tt docxgiáo án đại số lớp 8 cả nămbài soạn giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8 phép chia các phân thức đại số docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập quy đồng mẫu thức nhiều phân thức pdfgiáo án đại số lớp 8 luyện tập biến đổi biểu thức pdfgiáo án đại số lớp 8 mở đầu về phương trình docBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ