1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Cơ sở dữ liệu >

Slide: Bài giảng: Đại cương về các hệ Cơ sở dữ liệu

Bài giảng thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu

Bài giảng thiết kế và cài đặt sở dữ liệu

... muốn sắp xếp tăng dần - Kích vào trên thanh công cụ nếu muốn sx giảm dần 5. Bảo mật dữ liệu vào Tools\security\set database password6. Đóng một sở dữ liệu C1: File \ close C2: nhÊn ... viên học khoa vl-đánh dấu vào cột mà khoa, tại giá trị VL-vào records/filter/filter by selection 4. Thao tác về sửa đổi dữ liệu trong bảng - Mở csdl - Kích đúp vào bảng cần làm việc , sau ... control menu ở góc bên trái phía trên cửa sổ database ã3. Sử dụng dữ liệu ngày giờã Các giá trị ngày giờ luôn phảI đặt trong dấu #ã Ví dụ: # april 23, 1997#ã # 16:23# ( 4h23)ãCác...
 • 52
 • 1,080
 • 4
Bài giảng biểu mẫu và form trong cơ sở dữ liệu

Bài giảng biểu mẫu và form trong sở dữ liệu

... BiÓu mÉu form BiÓu mÉu form Các loại biểu mẫu Các loại biểu mẫu ã Design View: tự thiết kế biểu mẫu ã Form wizard: Thiết kế Form theo khuôn mẫu ãAutoForm: Columnar: Thiết kế Form tự động ... của biểu mẫu Chức năng của biểu mẫu Là phương tiện giao diện bản giữa người dùng Access, thông tin trong biểu mẫu có thể được lấy từ bảng. Chúng ta có thể dùng biểu mẫu để hiển thị ... tiêu đề cho biểu mẫu nàyã chọn Form with subform: Hiện tất cả các bảng( query) trên cùng một form ãChọn Linked Forms: Hiện mỗi bảng (query) trong một Form liên kết các form đó với nhau...
 • 15
 • 2,080
 • 6
 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... cập:Mã HS Các điểm số Các thông tin khácK10 Đ Đ KK11 Đ Đ KK12 Đ Đ KGiáo viênĐ Đ ĐNgười Quản trịĐSBX ĐSBX ĐSBX Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu Giảng viên ... nhật thông tin nhân sự của công ty. Vì thế, cần phải bảo mật CSDL. Bảo mật là vấn đề chung cho cả hệ CSDL và những hệ thống khác. nhập điểm cập nhật các thông tin khác cho hệ CSDL.- Các cách ... cách thay thế mỗi dãy con bằng một kí tự duy nhất => 12A10C5B. Thuyết trình: Ngoài mục đích giảm dung lượng,lưu trữ, nén dữ liệu cũng góp phần tăng cường bảo mật dữ liệu. Khi có dữ liệu...
 • 7
 • 66,715
 • 296
Giáo trình các hệ cơ sở dữ liệu - Cơ sở dữ liệu Access

Giáo trình các hệ sở dữ liệu - sở dữ liệu Access

... ( 0-5 9) Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; Khoa Công nghệ Thông tin http://www.ebook.edu.vn 79 Chng 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 1. GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS Microsoft ... 3.4. Các thành phần bản của một tập tin CSDL ACCESS Một tập tin CSDL ACCESS gồm có 6 thành phần bản sau Bảng (Tables) : Là nơi chứa dữ liệu Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; ... nhập dữ liệu cho một trường. Các ký tự định dạng trong input mask Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; Khoa Công nghệ Thông tin http://www.ebook.edu.vn 112 4.2.5. Chọn các bản...
 • 112
 • 2,070
 • 10
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... hơn - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bảo mật Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu HÃy nêu các giải pháp bảo mật ... hoá thông tin và nén dữ liệu 3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệu Ngoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào để bảo mật thông tin? ã MÃ hoá thông tin Để bảo mật thông ... cách kí tự đó một số vị trí xác định trong bảng chữ cái Thế nào là bảo mật sở dữ liệu? ã Ngăn chặn các truy cập không được phépã Hạn chế tối đa các sai sót của người dùngã Đảm bảo...
 • 9
 • 19,149
 • 148
Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu

... liuCCỏỏccttớớnhnhnngnngccaahhququnntrtrCSDLCSDL 18 CCỏỏccngụnngụnngngã Ngụn ngnh nghĩadữ liệu( Data Definition Language - DDL)–Cấutrúcdữ liệu –Mốiliênhệ giữacácdữ liệuvàquytắc, ràngbuộcápđặtlêndữ liuã Ngụn ng thao tỏc d liu(Data Manipulation ... trong(vậtlý)Khung nhìn 1 Khung nhìn n Mức quan niệm(logic)Mứclưu trữ(trong)Mức khung nhìn(ngoài)định nghĩacấutrúccáctệpvàchỉ dẫn đượcsửdụng trong sở dữ liệu (cách lưutrữ dữ liệu như thế nào)định ... liệu (cách lưutrữ dữ liệu như thế nào)định nghĩacấutrúclogic củadữ liệu, dữ liệunàođượclưutrữ và mối quan hệ giữacácdữ liệu mô tả cách m ngisdng cú th nhỡn thydliu20TngTngngng3 3 mmccvviingụnngụnngngPascalPascalãMcvtlý:...
 • 7
 • 1,224
 • 0
Tài liệu Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu doc

Tài liệu Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu doc

... trong(vậtlý)Khung nhìn 1 Khung nhìn n Mức quan niệm(logic)Mứclưu trữ(trong)Mức khung nhìn(ngoài)định nghĩacấutrúccáctệpvàchỉ dẫn đượcsửdụng trong sở dữ liệu (cách lưutrữ dữ liệu như thế nào)định ... liệu (cách lưutrữ dữ liệu như thế nào)định nghĩacấutrúclogic củadữ liệu, dữ liệunàođượclưutrữ và mối quan hệ giữacácdữ liệu mô tả cách m ngisdng cú th nhỡn thydliu20TngTngngng3 3 mmccvviingụnngụnngngPascalPascalãMcvtlý: ... chngchngnnyyã 1. 1 Cỏc h thng x lý tptruynthng v nhng hnch canú.ã 1. 2 Cỏc h CSDL: khỏi nim, kh nng, kintrỳc, ngidựng camth quntrCSDL.ã 1. 3 S phõn loicỏchCSDL.)3 1. 1 1. 1 CCỏỏcchhththngngxxlýlýttpptruytruynnththngngãBckhi...
 • 7
 • 1,213
 • 0
Bài giảng đại cương về các chất gây nghiện và rượu

Bài giảng đại cương về các chất gây nghiện và rượu

... là đưa người bệnh vào điều trị, giữ họ trong điều trị giúp họ quay lại điều trị khi tái nghiện. Đại cương về các chất gây nghiện rượu 1 Đại học Y Hà Nội (HMU) Đại học California, ... Các chất dễ bay hơiCRACK44 Biến chứng do sử dụng Các slide tiếp theo mô tả các biến chứng do sử dụng, lệ thuộc quá liềudo sử dụng, lệ thuộc quá liều Một ly tiêu ... tồn tại của một giai đoạn cai kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, đặc trưng bởi giảm cảm giác dễ chịu, mất ngủ, rối loạn khí sắcvà thèm nhớ Rượu 2 Các dạng MethamphetamineBột Methamphetamine...
 • 51
 • 992
 • 2
Slide bài giảng đại cương về giun sán

Slide bài giảng đại cương về giun sán

... bệnh giun đũa4. Nêu đ ợc nguyên tắc và biện pháp, phòng chống bệnh giun đũa Đại c ơng về giun sán PGS.TS. Nguyễn Văn ĐềYêu cầu: 1.Trình bày đ ợc định nghĩa giun sán ký sinh và tình hình giun ... sinh và tình hình giun sán ở Việt Nam. 2. Nêu khái quát bảng phân loại giun sán ký sinh dùng cho ngành Y ở Việt nam. Tình hình bệnh giun sán ãTrên thế giới: + Giun sán phổ biến hầu khắp ... ời mắc giun đ ờng ruột, 40 triệu ng ời mắc sán lá truyền qua thức ăn, 200 triệu ng ời mắc sán máng, 100 triệu ng ời mắc sán dây và ấu trùng sán lợn Giun tóc 1. Vị trí phân loại: Giun tóc...
 • 64
 • 3,569
 • 3
Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... và ý thức?o Nêu gải phảp bảo mật bằng phan quyền v nhn dng ngi dựng?Đ 13. BO MT THễNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU3. Mã hoá thông tin và nén dữ liệu Các thông tin quan trọng thường được ... 13. BO MT THễNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆUI. MỤC TIÊU* Kiến thức: Nhất thiết phải chế bảo vệ trong mọi hệ CSDL ; Có khái niệm về đối tượng bảo vệ và phương thức bảo vệ. II. ĐỒ ... giống nhau và khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán.o Hãy phân tích một vi u im ca cỏc h CSDL khỏch- ch.Đ 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆUGv đánh giá, ghi điểm.*...
 • 16
 • 5,026
 • 2
Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... cấp thông tin cho phép đánh giá mức độ quan tâm của ngời dùng với hệ thống và từng thành phần của hệ thống. 3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệu Làm thế nào để bảo vệ thông tin? MÃ hoá thông ... định. ban hành các chủ trơng, chính sách, điều luật cụ thể quy định về bảo mật. các giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống.Ngời dùng có các quy định, ... lực Các tổ chức: Bảo mật trong hệ CSDL là :- Ngăn chặn các truy cập không đợc phép.- Hạn chế tối đa các sai sót của ngời dùng.Chơng trình ngăn chặn truy cập trái phép- Đảm bảo thông tin...
 • 7
 • 1,479
 • 3
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu ppt

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu ppt

... quả bảo mật, các tham số của hệ thống bảo vệ phải thường xuyên phải được thay đổi. IV. Củng cố bài và câu hỏi ôn tập (10’)  Tại sao phải bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu. ... K12: phhụ Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh. Sinh viên : Lê Văn Đảm. I.Mục đích yêu cầu chung: Bảo mật là những vấn ... chung của các hệ CSDL và các hệ thống khác. Giúp chho học sinh hiểu được tại sao phải bảo mật thông tin trong các hệ CSDL:  Ngăn chặn các truy cập không được phép;  Hạn chế tối đa các sai...
 • 7
 • 2,142
 • 5
Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pot

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu pot

... cập: Mã Các Các IV. Củng cố bài và câu hỏi ôn tập (10’)  Tại sao phải bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu. Các giải pháp bảo mật chủ yếu.  Cần lưu ý: Hiện nay các giải ... bằng các chương trình riêng Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh. Sinh viên : Bùi Thu Linh I.Mục đích yêu cầu chung: Bảo mật ... địng trong bảng chữ cái.xét thêm cách khác đó là nén giảm d liệu để giảm dữ liệu bộ nhớ lưu trữ bộ nhớ đó. liệu. Khi có dữ liệu dạng nén mới có được dữ liệu gốc. Chú ý: các bản sao dữ liệu...
 • 8
 • 1,441
 • 1
Bài giảng điện tử môn tin học: Cơ sở dữ liệu potx

Bài giảng điện tử môn tin học: sở dữ liệu potx

... thành phần của hệ sở dữ liệu CSDLGV: Hồ Xuân KiênTrường CĐCNĐNBÀI 1- MỞ ĐẦU1. Bài toán quản lý3. Hệ quản trị sở dữ liệu 2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ ... thác thông tin của CSDL được gọi là hệ quản trị sở dữ liệu (database management system). CSDLGV: Hồ Xuân KiênTrường CĐCNĐNBÀI 1- MỞ ĐẦU1. Bài toán quản lý3. Hệ quản trị sở dữ liệu 2. ... tập ký hiệu để mô tả dữ liệu và một tập các phép toán được sử dụng để thao tác các dữ liệu này.4. Các loại mô hình dữ liệu - Hiện có nhiều mô hình dữ liệu. Ba loại mô hình bn ang c s dng...
 • 30
 • 582
 • 0
Slide: Bài giảng: Đại cương về các hệ Cơ sở dữ liệu

Slide: Bài giảng: Đại cương về các hệ sở dữ liệu

... nghĩacấutrúccáctệpvàchỉ dẫn đượcsửdụng trong sở dữ liệu (cách lưutrữ dữ liệu như thế nào)định nghĩacấu trúc logic củadữ liệu, dữ liệu nàođượclưutrữ và mối quan hệ giữacácdữ liệu mô tả cách mà ... (QTCSDL)6Cỏc khái niệmcơ bảnCSDL Hệ QTCSDLứng dụng hệ CSDLNhập môn sở dữ liệu Vũ Tuyết Trinh, b/m Các hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐHBKHN 47 sở dữ liệu { Mộttậphợpcácdữ liệu z Biểudiễnmộtvàikhíacạnh ... dịch12 Các ngôn ngữ{ Ngôn ngữđịnh nghĩadữ liệu( Data Definition Language -DLL)z Cấu trúc dữ liệu z Mối liên hệ giữacácdữ liệuvàcácquy tắc, ràng buộc áp đặt lên dữ liệu { Ngôn ngữ thao tác dữ liệu( Data...
 • 17
 • 1,026
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pptphân loại các hệ cơ sở dữ liệucác hệ cơ sở dữ liệu tập trungbài tập thực hành tìm hiểu hệ cơ sở dữ liêucác hệ cơ sở dữ liệu phân tánnguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tánbài tập va thực hành 10 he co so du lieu quan hebảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệuxây dựng các hệ cơ sở dữ liệu trong hệ thốngcác hệ cơ sở dữ liệu chuyên giabài giảng đại cương về thuếbài giảng đại cương về kim loạibài giảng đại cương về hàm sốbài giảng đại cương về sắc ký khíbài giảng đại cương về phương trìnhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM