0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Thương mại điện tử >

Tổng hợp trác nghiệm môn thương mại điện tử có đáp án

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

... tuyền Đáp án :Trích: Câu 1 : C Câu 2 : B Câu 3 : D Câu 4 : A Câu 5 : C Câu 6 : D Câu 7 : D Câu 8 : C Câu 3 : C Câu 4 : C Câu 5 : B Câu 6 : D Câu 7 : D Câu 8 : B Câu 9 : B Câu 10 : D Câu 11 : B Câu ... Intracen Đáp án :Trích: Câu 1 : D Câu 2 : D Câu 3 : C Câu 4 : C Câu 5 : A Câu 6 : D Câu 7 : Câu 8 : D Câu 9 : B Câu 10 : D Câu 11 : C Câu 11 : A Câu 13 : D Câu 14 : D Câu 15 : DBài 4 Câu 1: ... cứng phù hợp Đáp án :Trích: Câu 1 : A Câu 2 : C Câu 3 : B Câu 4 : D Câu 5 : B Câu 6 : A Câu 7 : C Câu 8 : D Câu 9 : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : ABài 5 Câu 1: Chỉ ra...
 • 30
 • 47,350
 • 242
 Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6)

... nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6) 31 Tháng Năm 2007 in Eco_Com: Thương mại, ngoại thương, Ecommerce, TÀI NGUYÊN2 Votes Câu 1: Chỉ ra ví dụ không phải thuộc ... vụ Câu 9: Chỉ ra ví dụ của P2P, giao dịch TMĐT ngang hàng Đi một ngày đàng, học một sàng dại, sàng đi sàng lại, được một tí khôn… Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần ... sử dụng. Cổng này thuộc loại hình a. Cổng xuất bản b. Cổng thương mại c. Cổng cá nhân d. Cổng doanh nghiệp Câu 6: Chính phủ điện tử không gồm hoạt động nào dưới đây a. Cung cấp các tiện...
 • 4
 • 4,205
 • 66
 Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - đáp án

... 1 câu hỏi trắc nghiệm thơng mại điện tử K42 KTNT Câu 1. Cách gọi nào KHÔNG đúng bản chất thơng mại điện tử a. Online trade (Thơng mại trực tuyến) b. Cyber trade (Thơng mại ®iỊu khiĨn ... Câu 96. Kinh doanh điện tử (e-business) nghĩa là bán hàng hoá và dịch vụ thông qua Internet a. Đúng b. Sai Trả lời: b - đây là định nghĩa hẹp của thơng mại điện tử, kinh doanh điện tử ... vận đơn điện tử a. Khoá công cộng của vận đơn điện tử b. Khó bí mật của vận đơn điện tử c. Chữ ký điện tử d. Hệ thống Bolero Trả lời: B Câu 69. Ngời nắm giữ của vận đơn điện tử thể...
 • 27
 • 20,920
 • 184
148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

... hợpĐáp án :Trích: Câu 1 : A Câu 2 : C Câu 3 : B Câu 4 : D Câu 5 : B Câu 6 : A Câu 7 : C Câu 8 : D Câu 9 : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : ABài 5 Câu 1: Chỉ ra mô hình ... dịch mua bán phụ tùng máy Câu 2 : B Câu 3 : D Câu 4 : A Câu 5 : C Câu 6 : D Câu 7 : B Câu 8 : A Câu 9 : D Câu 10 : D Câu 11 : A Câu 11 : A Câu 13 : C Câu 14 : BBài 4 Câu 1: Một website có 10000 ... định giáĐáp án :Trích: Câu 1 : C Câu 2 : C Câu 3 : C Câu 4 : B Câu 5 : B Câu 6 : C Câu 7 : B Câu 8 : A Câu 9 : D Câu 10 : D Câu 11 : C Câu 11 : C Câu 13 : ABài 2 Câu 1: Yếu tố nào không phải...
 • 30
 • 4,771
 • 21
Trắc nghiệm môn thương mại điện tử

Trắc nghiệm môn thương mại điện tử

... answer.a. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịchb. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợpc. Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác"d. Giai đoạn thương mại điện tử thông tinCorrectMarks ... Khai báo Hải quan điện tử b. Khai báo C/O điện tử c. Đăng ký thành lập doanh nghiệpd. Khai báo Thuế điện tử Marks: 1Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của Thương mại điện tử Choose one answer.a. ... 1/1.Question21Marks: 1Mô hình ứng dụng thương mại điện tử của Amazon.com, Dell.com, Cisco.com được coi là mô hình phát triển cao của thương mại điện tử Choose one answer.a. Xử lý các đơn đặt...
 • 266
 • 1,478
 • 71
Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

... SSL, chữ ký điện tử d. phần mềm SET, tiền điện tử, chứng thực điện tử e . chứng thực điện tử, phần mềm SET, phần mềm ví tiền số hoá Câu hỏi chương 6 Câu 1 Luật giao dịch điện tử của Việt ... quá trình kinh doanhQuestion 32 Thương mại điện tử là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện điện tử, không cần phải in ra giấy bất cứ công đoạn nào của toàn bộ quá trình ... c . Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam d. Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL Question 20 Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của hợp đồng điện tử Chọn một câu trả lời a....
 • 36
 • 6,381
 • 34
Trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử có đáp án

Trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử đáp án

... điện áp emitter DC, thì dòngcollector tại điểm tĩnh thể tính gần đúng bằng cách chia điện áp emitter cho . . . . .a. điện trở ở nhánh base; b. điện trở ở nhánh emitter; c. điện trở ở nhánh ... hiệu ở nhánh emitter; d. nối tiếp với điện trở tín hiệu ở nhánhemitter.11. Trở kháng ra của mạch khuyếch đại emitter chung sẽ bằng . . . . . .a. điện trở collector; b. điện trở tải;c. điện trở ... chung.12. Cấu hình base chung . . . .a. trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp;c. trở kháng vào cao và trở kháng ra bằng Rc;b. trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng Rc;d. ngoài các...
 • 24
 • 24,601
 • 1,284
câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)

... thông tin cho thương mại điện tử và tối đa hoá các lợi ích của thương mại điện tử. Đáp án : Câu trả lời đúng: OECDQuestion 33 Vấn đề gì NÊN chú ý nhất khi sử dụng Chữ ký số hoá Chọn một câu ... hợp đồng điện tử trongChọn một câu trả lời a. Nhóm nghiên cứu thuộc Uỷ ban Châu Âu về hợp đồng trong TMĐT b. Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam c. Luật mẫu về thương mại điện tử của ... Đáp án : Câu trả lời đúng: copyrightQuestion 43 từ năm 1998 đã xem xét tác động của thương mại điện tử đến các hiệp định hiện hành; với sự phát triển của thương mại điện tử Đáp án : Câu trả...
 • 8
 • 4,199
 • 42
ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương

ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương

... ' ,- ;,H,D2*+*L2!5;,H,2D2*+*L2H37D2*+*L2!5;,H,2*+*L2D2!5!;,H,2*+*L2D2H37D6*+*L2!5AJ  - HMp",5 *& !- %34,="+ ,- !$ - câu hỏi từ Commerce Turban (3)ã,K, ' ,-* *a6:%,P2=G%/!77 ... 6:!7M,;w9 ,- /c= 7%aD6( - 9 ,- @  !]G*LZY7GM%KG<= -  Z%34,E^PRl3 - HM0%K:G, ... =G - H*L6.O[3%Kw:!7D ' ,- 9!567v 6v",†?‡PHẦN III: CÂU HỎI COMMERCE TURBAN  - T9 ,- ?567D0!?567'7)Eu)EVJ...
 • 67
 • 2,204
 • 0
câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử

câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử

... tới mô hình nào? a. Website thương mại điện tử giao dịch b. Website thương mại điện tử tương tác c. Website thương mại điện tử liên kết d. Website thương mại điện tử thông tin Chức năng cơ ... giao dịch bằng thư điện tử với đối tác là đặc điểm nổi bật củaa. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp b. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c. Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" ... trong thương mại điện tử? a. Thương mại điện tử giao dịch b. Thương mại điện tử liên kết c. Thương mại điện tử thông tin d. Thương mại điện tử tương tác a. “ Những người thích cái mới” -...
 • 65
 • 1,131
 • 1
trắc nghiệm môn thương mại điện tử

trắc nghiệm môn thương mại điện tử

... chất thương mại điện tử a. Tất cả đều đúngb. Cyber trade (Thương mại điều khiển họcc. Online trade (Thương mại trực tuyến)d. Electronic Business (Kinh doanh điện tử) Câu 13 " ;Thương mại điện ... Ôn tập1. Thương mại điện tử là tất cả các hoạt động trao đổi thông tin, thanh toán qua thương mại điện tử. Đây là khái niệm thương mại điện tử nhìn từ góc độ:Đáp án: Truyền ... trực tiếp nhất đến sự phát triển Thương mại điện tử a. Chính sách phát triển Thương mại điện tử b. Cơ sở pháp lýc. Các chương trình đào tạo về Thương mại điện tử d. Nhận thức của người dânCâu...
 • 118
 • 788
 • 0
Tổng hợp trác nghiệm môn thương mại điện tử có đáp án

Tổng hợp trác nghiệm môn thương mại điện tử đáp án

... đoạn nào trong TMDTa. Thương mại điện tử thông tinb. Thương mại điện tử giao dịchc. Thương mại điện tử liên kếtd. Thương mại điện tử tương tác31. Đối với các công ty đã website giới thiệu ... Giai đoạn thương mại điện tử giao dịchc. Giai đoạn thương mại điện tử “cộng tác”d. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp 28. Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của TMDTa. Khách hàng nhiều ... Marketing điện tử và ứng dụng marketing điện tử 1. B2Bi thuộc giai đoạn phát triển nào của thương mại điện tử a. Thương mại thông tin (i-commerce)b. Thương mại công tác (c-commerce)c. Thương mại...
 • 49
 • 2,071
 • 5
Trác nghiệm môn thương mại điện tử có đáp án

Trác nghiệm môn thương mại điện tử đáp án

... đoạn nào trong TMDTa. Thương mại điện tử thông tinb. Thương mại điện tử giao dịchc. Thương mại điện tử liên kếtd. Thương mại điện tử tương tác31. Đối với các công ty đã website giới thiệu ... mô hình nào?a. Giai đoạn thương mại điện tử thông tinb. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịchc. Giai đoạn thương mại điện tử “cộng tác”d. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp27. Việc các ... thư điện tử với đối tác là đặcđiểm nổi bật củaa. Giai đoạn thương mại điện tử thông tinb. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịchc. Giai đoạn thương mại điện tử “cộng tác”d. Giai đoạn thương...
 • 49
 • 1,479
 • 4
Câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử có đáp án - đại học thương mại

Câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử đáp án - đại học thương mại

... tới mô hình nào? a. Website thương mại điện tử giao dịch b. Website thương mại điện tử tương tác c. Website thương mại điện tử liên kết d. Website thương mại điện tử thông tin Chức năng cơ ... thư điện tử với đối tác là đặc điểm nổi bật củaa. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp b. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c. Giai đoạn thương mại điện tử thông tin d. Giai đoạn thương ... chỉ thể thực hiện trong thương mại điện tử - in traditional logistics, but the problem has been solved in e-commerce. b. Chỉ đối với thương mại điện tử - unique to e-commerce. c. Cả thương...
 • 67
 • 2,427
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm môn thương mại điện tử có đáp áni trắc nghiệm môn thương mại điện tử có đáp ánđề thi môn thương mại điện tử có đáp ántrắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử có đáp ánôn trắc nghiệm môn thương mại điện tửđề trắc nghiệm môn thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửbài tập trắc nghiệm môn thương mại điện tửtài liệu trắc nghiệm môn thương mại điện tửcác câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửbộ câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửtrắc nghiệm môn thương mại điện tửđề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử148 câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửtrac nghiem mon thuong mai dien tu can banchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM