1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Vật lý >

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 1 VÀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 1 VÀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NĂM 2014 2015 SỐ 1 SỐ 2

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2 014 2 015 SỐ 1 VÀ SỐ 2 SỞ GD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 5 trang)ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 1 Năm học 2 014 - 2 015 Môn: VẬT LÝ ... THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 5 trang)ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2 Năm học 2 014 - 2 015 Môn: VẬT LÝ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề) ĐỀ GỐCCâu 1: Một con lắc lò ... GIẢI CÁC CÂU ĐỀ THI THÁNG LẦN 2 ( ĐỀ GỐC) Trang 7 /16 - Mã đề thi 485 Trang 8 /16 - Mã đề thi 485 Trang 9 /16 - Mã đề thi 485 Trang 10 /16 - Mã đề thi 485SỞ GD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ...
 • 16
 • 1,076
 • 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 3

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NĂM 2014 2015 SỐ 3

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 3 SỞ GD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 05 trang)ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 3 Năm học 2014 - 2015 Môn: ... 5 đến 10} 3 câu:{ 11 đến 13} 2 câu: { 14 đến 15}2. Sóng cơ5 câu:{ 16 đến 20}5 câu:{ 21 đến 25} 3 câu:{ 26 đến 28}2 câu: { 29 đến 30 } 3. Điện XC5 câu:{ 31 đến 35 }5 câu:{ 36 đến 40}5 ... tiếp tục dao độngA. với tần số bằng tần số dao động riêng. B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.Câu 5:...
 • 13
 • 862
 • 0
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 4

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NĂM 2014 2015 SỐ 4

... đề thi TTL4 Trang 13/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 14/ 18 - Mã đề thi TTL4 Trang 15/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 16/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 17/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 18/18 - Mã đề thi TTL4 ... làA. 45 0nm B. 500nm C. 600nm D. 750nm HẾT Trang 7/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 8/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 9/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 10/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 11/18 - Mã đề thi TTL4 ... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝNĂM 20 14 2015 SỐ 4 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRANhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng caoChương 1 3 Câu Gồm: ( 1; 2; 3)2 Câu Gồm: ( 4; 5)3 Câu Gồm:...
 • 18
 • 751
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 1 I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate ... to think out, but when you once try to think out a thing, you must never give it up until you have got what you want. It matters not what you try to sift out, but you once try to sift out a thing, ... learn, but when you once learn a thing, you must never give it up until you have mastered it. It matters not what you inquire into, but when you inquire into a thing, you must never give it up...
 • 10
 • 1,134
 • 21
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 2

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 20 15 - ĐỀ SỐ 2 Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách ... C 19. C 59. D 20 . D 60. C 21 . A 61. B 22 . A 62. B 23 . D 63. C 24 . D 64. D 25 . A 65. B 26 . B 66. D 27 . D 67. B 28 . B 68. C 29 . A 69. A 30. ... break 22 . A. of B. from C. for D. in 23 . A. ever B. always C. often D. never 24 . A. growing B. changing C. adding D. increasing 25 . A. all B. each C. both D. every 26 ....
 • 16
 • 776
 • 6
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 3

... 12. A 13. B 14. A 15. B 16. D 17. A 18. A 19. A 20. D 21.C 22. A 23. D 24. C 25. B 26. B 27. B 28. C 29. A 30 . B 31 .B 32 . B 33 . A 34 . A 35 . C 36 . C 37 . D 38 . A 39 . D 40. B 41. B 42. D 43. A 44. ... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 3 I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced ... If you buy this ticket, you can have a free meal in our new restaurant. D. This ticket allows you to enter our new restaurant. Đáp án 1.A 2. C 3. C 4. A 5....
 • 12
 • 881
 • 10
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 4

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 4 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the ... surviving D. survivor Question 29: It was ___ that I bought those books. A. this shop B. this shop where C. at this shop D. the shop Question 30: Most headaches can ___ with aspirin unless ... indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following question from 41 to 50. Question 41 : Paul fell ill, so he didn't attend the conference. A. Paul was supposed to have...
 • 12
 • 1,007
 • 15
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 5

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 20 15 - ĐỀ SỐ 5 Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác: 1. A. private ... 44. C 5. A 45. D 6. D 46. B 7. C 47. A 8. A 48. B 9. C 49. D 10. D 50 . C 11. A 51 . C 12. B 52 . B 13. B 53 . D 14. B 54 . A 15. C 55 . B 16. B 56 . B ... B 16. B 56 . B 17. D 57 . A 18. D 58 . C 19. B 59 . B 20. D 60. A 21. A 61. C 22. A 62. B 23. C 63. B 24. B 64. A 25. B 65. A 26. D 66. D 27....
 • 16
 • 948
 • 6
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 6

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 6

... ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2015 LẦN 1 - THPT BỈM SƠN Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark the letter A, B, C, or D on your answer ... of the questions from 56 to 65 . Choosing a career may be one of the hardest jobs you ever have, and it must be done with care. View a career as an opportunity to do something you love, not simply ... certainly play very excellent Question 30. “ I am terribly sorry !” “ _______” A. It’s nothing B. Nothing C. Don’t worry D. Never mind ! Question 31. Peter: “ Janet, make us some tea, will...
 • 13
 • 1,057
 • 13
Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

... y= = = ="A"N HT gãiãTRNG THPT THANH CHNG III THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁNThời gian làm bài: 180 pht ,không kể thời gian giao đề Câu 1 (2,0 điểm).?? y ... ĐÀ NẴNGTRƯỜNG THPT NGUYỄN HINeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(Ngày thi: 12/5 /2015) Đ THI TH - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁNThời gian làm bài: ... SỞ GD&ĐT HÀ NỘIĐ THI TH THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015  Môn: TOÁNThời gian: 180 pht, không kể thời gian pht đề Câu 1(2,0 điểm).xyx−...
 • 17
 • 797
 • 7
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

... ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU (Đề thi có 4 trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 132Họ, tên thí ... 47D 48D 49A 50ATRƯỜNG THPT ĐA PHÚC (Đề thi gồm 50 câu, 04 trang)ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề đề 123Cho biết nguyên ... CH3COOC(CH)3=CH2. B. HẾT TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC (Đề thi gồm 50 câu, 04 trang )ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề đề 234Cho biết nguyên...
 • 41
 • 980
 • 39
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

... Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 -Trường THPT chuyên KHTN Mã đề thi 135H = 1; He=4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = ... là:A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3OH . D. CH3OCH3Câu 11 : Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B ( đều có hóa trị không đổi ). Chia X thành 2 phần bằng nhau:Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứ ... được 1muối và 1 rượu. Vậy:A. X là acid, Y là ester. B. X là ester, Y là acid.C. X,Y đều là acid. D. X,Y đều là ester. ...
 • 6
 • 546
 • 3
Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn lý 2015 lần 2

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn 2015 lần 2

... A. 2 2 2 RL90u +10u = 9U. B. 2 2 2 RL45u +5u = 9U. C. 2 2 2 RL5u +45u = 9U. D. 2 2 2 RL10u +90u = 9U. Lời giải: [Hinta]   22 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 20 ... mn s tr f0  A. 12 3 B. 2 1 C. 1 2 D. 3 2 Lời giải: [Hinta]    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 3 100 20 0 2 100AB YNhËn xÐt ta thÊy: VËy chứng tỏ ... l  A. Gim 25 %. B.  C D. Gim 50%. Lời giải: [ Hà Dũng] 22 000 2 2 2 2 2 00 0 0331 2 2 4 4 2 3 2 3 5 2 2 4 2 2 4 4 2 8 Trớc khi chịu tác dụng của...
 • 10
 • 1,857
 • 3
60 đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh có đáp án và giải thích chi tiết

60 đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh có đáp án giải thích chi tiết

... disarray. To remedy this situation, the new Constitution of the United States, approved in Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 Môn Tiếng Anh - Trường THPT Hàn Thuyên Thời gian làm bài: 90 phút ... others Đề THI THỬ ĐH LẦN 1 NĂM 2015 – TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Thời gian làm bài: 90 phút >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh ... http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-tieng -anh- c58.html để học tiếng anh tốt hơn 4/22 D. We blame you for what happened. Câu 15: Tom acts as if he knew every thing. A. Tom knows every thing so he acts that way....
 • 922
 • 2,397
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 đề số 1 nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề thi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 đề số 830 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lýđề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015cac de thi thu thpt quoc gia mon toanđề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nộiđề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia môn anhđề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệtổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015de thi thu thpt quoc gia mon vande thi thu thpt quoc gia mon hoađề thi thử thpt quốc gia môn vật lí đhsp hà nội lần 2 mã đề 121123 bo de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ