0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

Rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh lớp chủ nhiệm

Rèn năng viết chính tả cho học sinh lớp chủ nhiệm

... tả. Đặc biệt đầu năm học này ở lớp tôi chủ nhiệm học sinh viết sai rất nhiều lỗi chính tả. Nên tôi quyết định chọn đề tài: Rèn năng viết chính tả cho học sinh lớp chủ nhiệm. III .Phạm vi ... chữ viết, chuẩn chính tả thống nhất. IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Qua quá trình rèn cho học sinh viết chính tả đã mang lại kết quả như sau:- Số học sinh được rèn lớp Hai/2 năm học ... TRI TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ CHÁNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài :Rèn năng viết chính tả cho học sinh lớp chủ nhiệm. Người thực hiện:Mai Anh Phong. Chức vụ:Giáo viên dạy lớp. Sinh hoạt tổ chuyên...
 • 7
 • 5,459
 • 74
Một số biện pháp rèn kĩ thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1

Một số biện pháp rèn thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1

... NGHIÊN CỨU : “ Một số biện pháp về làm rõ thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1/ 1 ở trường Tiểu học Trần Bình Trọng” nhằm giúp học sinh có nề nếp và thuật viết chữ đúng để cú c s vit ... năng viết đúng mẫu, rõ ràng và một số em đã biết viết nhanh, viết đẹp.2. Giáo viên:Qua quá trình dạy học và kết hợp những biện pháp rèn nề nếp và thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1/ 1 ... một đi lên một cách bền vững nhất. Chính vì vậy mà tôi đã quyết định chọn và nghiên cứu đề tài: “ Một số biện pháp rèn thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1/ 1 ở trường Tiểu học Trần Bình...
 • 24
 • 4,338
 • 30
RÈN KĨ NĂNG ĐỌC THÀNH TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ II QUẢNG SƠN

RÈN NĂNG ĐỌC THÀNH TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP 1 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ II QUẢNG SƠN

... luyện năng đọc thành tiếng lớp 1 được thể hiện phân môn học vần và tập đọc. II. THỰC TRẠNG VIỆC RÈN KĨ NĂNG ĐỌC THÀNH TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ II QUẢNG SƠN 1/ . Thuận ... được. Quảng Sơn ngày 20 tháng 12 năm 2 010 Người viết: Phan Th Thy Ngi thc hin:Trần Thị Kim Huế Trường Tiểu học số 1 Quảng Sơn 10 Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn năng đọc thành tiếng cho học sinh ... những tiếng có âm cuối đọc hay bị sai: -t ; -n ; c; Ngi thc hin:Trần Thị Kim Huế – Trường Tiểu học số 1 Quảng Sơn 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp Một...
 • 10
 • 5,982
 • 88
sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 6 rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh thcs

sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 6 rèn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh thcs

... tính chất sáng tạo của văn nghị luận.III/ rèn luyện năng viết đoạn văn nghị luận Đoạn văn chúng ta đề cập đến ở đây là đoạn văn bài văn nghị luận. Đoạn văn trong bài nghị luận là đoạn văn nh ... khi viết đoạn văn, đặc biệt tạo cho học sinh năng xác định câu chủ đề trong đoạn văn viết những đoạn văn có câuchủ đề. Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu từ chữ viết ... đếncách viết đoạn văn mở bài, đoạn văn thân bài, đoạn văn kết bài để giúp các emcó đ ợc các năng cần thiết trong khi làm văn nghị luận.Sau đây chúng ta có thể rèn luyện cho học sinh cách viết đoạn...
 • 34
 • 4,163
 • 19
SKKN rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

SKKN rèn năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

... đọc mẫu – Học sinh thảo luận, nhận xét về giọng đọc. - Học sinh luyện đọc theo cặp . - Cho học sinh thi đọc diễn cảm trước lớp để học tập lẫn nhau. - Học sinh luyện đọc diễn cảm từng đoạn ... chuẩn bị cho tập năng mới: đọc diễn cảm. 2. Luyện đọc: (diễn cảm) - Tôi hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm, gợi mở giúp học sinh biết thể hiện tình cảm, thái độ qua giọng đọc, hình ảnh, cảm xúc, ... học sinh tìm hiểu bài, cảm thụ văn học và tạo cơ sở cho luyện đọc diễn cảm. - Tôi nêu câu hỏi, học sinh đọc thầm và trả lời đúng nội dung cho học sinh đọc thành tiếng, học sinh khác đọc thầm...
 • 12
 • 10,614
 • 8
Rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh THCS SKKN hay

Rèn năng viết đoạn văn cho học sinh THCS SKKN hay

... Mỗi đoạn văn tự sự thường có SKKN hay: Rèn năng viết đoạn văn cho học sinh THCS PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIĐã từ lâu, Rèn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh THCS ... tiếp.Để rèn luyện cho học sinh năng viết đoạn văn, giáo viên phải hướng dẫn cho các em cách thức viết đoạn văn, cách sử dụng vốn từ ngữ, diễn đạt câu trong đoạn văn, bố cục đoạn văn trong một văn ... xây dựng các bước để rèn luyện năng viết đoạn văn được tốt hơn.II/ LỊCH SỬ VẤN ĐỀNhư chúng ta đã biết, vấn đề nghiên cứu, rèn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh đã đặt ra từ lâu...
 • 43
 • 10,282
 • 39
rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

rèn năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

... việc rèn luyện, nâng cao năng thực hành viết cho học sinh lớp 9, tôi chọn đề tài Rèn năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9, nhằmgiúp cho học sinh có khả năng biết cách trình bày nội dung đoạn ... nghiệm Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho HS lớp 9 PHẦN 4. LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN TỔNG-PHÂN-HỢPMỤC ĐÍCH1. Nhận biết được mô hình và cách viết đoạn tổng-phân-hợp.2. Rèn năng nhận diện, viết đoạn văn ... nghiệm Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho HS lớp 9 II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU1. Mục đích của đề tàiThông qua việc thực hiện đề tài Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9 ,...
 • 41
 • 3,467
 • 21
SKKN: Rèn luyện những kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9 ở trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Trà Tập

SKKN: Rèn luyện những kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9 ở trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Trà Tập

... phápđúng đắn giúp các em học sinh thực hành tốt việc viết đoạn văn. Đây là cơ sởquan trọng để tôi chọn đề tài: Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9 trường PTDTBT-THCS Trà Tập. 5. Nội dung ... 100 (Luyện tập viết đoạn văn chứng minh)Chương trình lớp 8 : Học sinh học tiết 10( xây dựng đoạn văn trong văn bản),tiết 14 (Liên kết các đoạn văn trong văn bản), tiết 28 (Luyện viết đoạn văn ... tài: RÈN LUYỆN NHỮNG KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN CHO HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ TẬP2. Đặt vấn đề:2. 1 Mục đích nghiên cứu: Phân môn Làm văn chiếm một vị trí quan trọng trong môn Ngữ văn...
 • 36
 • 3,311
 • 11
SKKN Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

SKKN Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

... rèn luyện kỹ năng Ngữ văn cho học sinh là làm cho học sinh có kó năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt khá thành thạo theo các kiểu văn bản và có kó năng sơ giản về phân tích tác phẩm văn học, ... Chương trình lớp 6: học sinh được học tiết 20 Lời văn đoạn văn tự sự, tiết 1 39 Ngữ văn đòa phương : Đoạn văn miêu tả Chương trình lớp 7: Học sinh được học Tiết 4 Liên kết trong văn bản, tiết ... Luyện tập viết đoạn văn chứng minh, Chương trình lớp 8 : Học sinh học tiết 10. xây dựng đoạn văn trong văn bản ,tiết 14 Liên kết các đoạn văn trong văn bản,tiết 28. Luyện viết đoạn văn tự sự...
 • 22
 • 2,931
 • 3
skkn ngữ văn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh

skkn ngữ văn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh

... rèn luyện cho học sinh năng viết đoạn văn, giáo viên phải hướng dẫn cho các em cách thức viết đoạn văn, cách sử dụng vốn từ ngữ, diễn đạt câu trong đoạn văn, bố cục đoạn văn trong một văn ... chẽ với Văn và Tiếng Việt. Như vậy, chúng ta dạy Tập làm văn cho học sinh là dạy cho các em nắm vững văn bản, biết xây dựng các đoạn văn thông thường. Rèn luyện cho học sinh là rèn luyện cho các ... xây dựng các bước để rèn luyện năng viết đoạn văn được tốthơn.II/ LỊCH SỬ VẤN ĐỀNhư chúng ta đã biết, vấn đề nghiên cứu, rèn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh đã đặt ra từ lâu nhưng...
 • 41
 • 700
 • 0
SKKN Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh THCS

SKKN Rèn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh THCS

... tiếp.Để rèn luyện cho học sinh năng viết đoạn văn, giáo viên phải h ớng dẫn cho các em cách thức viết đoạn văn, cách sử dụng vốn từ ngữ, diễn đạt câu trong đoạn văn, bố cục đoạn văn trong một văn ... chẽ với Văn vàTiếng Việt. Nh vậy, chúng ta dạy Tập làm văn cho học sinh là dạy cho các emnắm vững văn bản, biết xây dựng các đoạn văn thông th ờng. Rèn luyện cho học sinh rèn luyện cho các ... và xây dựng các b ớc để rèn luyện năng viết đoạn văn đ ợc tốt hơn.II/ Lịch sử vấn đềNh chúng ta đã biết, vấn đề nghiên cứu, rèn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh đã đặt ra từ lâu nh...
 • 34
 • 2,539
 • 6
Rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh lớp 3

Rèn năng viết chính tả cho học sinh lớp 3

... dgnn^dgãĂã_|_]dãt[gjqzbnoj_]pd]bq_]_|_Âc]j[yr]h_]Êjeãbd]jxytÔdgdg]j{`kjd]jxy]cd]b]}_\]|_d]myƠm~ymd]dƯjwydgIJ$KL$M$NOPQR%S$%RT%"%UVP$%WXYE*$/%&(W $3& quot;'(,$*%X>0& (W$Y>8%Põ$ờ%;<$.P;6%;<ụ@AT/D>2#$: $.kj{_wf~_]pd]bqre-d_]]h_ijd]b]}_rb]jydk]db]j{d\ddgkjlbtsdg_]pd]bqrd]ddg_m_]bndgdjldgj{bX (3* $/%&<X (33 )AF%>2'$<"#$*$ /3& lt;/!K$C$<X (3* $/(& ... $.kj{_wf~_]pd]bqre-d_]]h_ijd]b]}_rb]jydk]db]j{d\ddgkjlbtsdg_]pd]bqrd]ddg_m_]bndgdjldgj{bX (3* $/%&<X (33 )AF%>2'$<"#$*$ /3& lt;/!K$C$<X (3* $/(& 0 !K<)")"' (3 A12*$/(,$*%X>0&%-$)A4Q,9%;<"G>$Q,0&"'.%>2':"?!G(,$*E8/"&>2-$U*$/A5H"2$.(W$C8'<<$Y' ... !"#$%%&'()*+, )+,-)/+)*/-01 23+ 45-6+78)+,9+):)*+; 4+</=)/+4>+</?+/@<+'-)/+ABC+DEFGHE !"#$%&'(")*+,"-$./012 (34 #5'$6!78'$%&9:%;<!=>?<@AB:&2...
 • 12
 • 857
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 6 rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh thcsrèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh thcsrèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh thcsrèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh lớp 3rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh lớp 2rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh tiểu họctieu luan ren ki nang tap lam van cho hoc sinh dan toc lop 5rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4biện pháp rèn kỹ năng viết chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học cao bằngbien phap ren ki nang doc dien cam cho hoc sinh lop 5skkn giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcsrèn kĩ năng đọc thành tiếng cho hoc sinh lớp 1skkn rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụche thông bai tap ren ki nang viet doan van miêu ta cho hoc sinh lop 4Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM