0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Giao an Hoa hoc 8 Chuan KTKN

Giáo án hóa học 8 đúng chuẩn

Giáo án hóa học 8 đúng chuẩn

... 14 /8/ 2010Ngày giảng: 8A3: 16 /8 8A4: 17 /8 Tiết 1 Bài 1 Mở đầu môn hóa học I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: - Học sinh biết hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứngdụng. Hóa ... dụng.3. Thái độ: - Học sinh biết sơ bộ về phương pháp học tập bộ môm hóa học và biết phải làm nhưthế nào để học tốt bộ môn hóa học ở trường THCS.II. CHUẨN BỊ1. Chuẩn bị:- Giáo viên: + Dụng ... tập hóa học - Kỹ năng hoạt động nhóm3.Thái độ:Ý thức tự giác học tậpII.CHUẨN BỊ1. Chuẩn bị:- Giáo viên: Nội dung giáo án - Học sinh: ôn tập lại kiến thức nghiên cứu bài2. Phương pháp dạy học...
 • 68
 • 352
 • 0
giao an hoa hoc 8 tiet 27 theo chuan

giao an hoa hoc 8 tiet 27 theo chuan

... sung.M MgO = 24 + 16 = 40g m MgO = 40 . 0,75 = 30g2. a. MCuO = 64 + 16 = 80 g Số mol của CuO là: nCuO = 2: 80 = 0,025 molb. M NaOH = 23 + 1 + 16 = 40 Số mol của NaOH là:n NaOH = ... = 10: 40 = 0,25 molHoạt động 2:Chuyển đổi giữa lợng chất và thể tích chất khí nh thế nào:HS quan sát phần kiểm tra bài cũ 2? Muốn tính thể tích của một lợng chấtkhí (ĐKTC) ta làm nh thế nào?GV: ... 5,6 l H2 Giải:1. áp dụng công thức V = n. 22,4 Thể tích của SO2 ở đktc là: 1,25 . 22,4 = 28l2.Từ công thức22,4.22, 4VlV n l n= =Số mol của5,6l H2 là: 5,6:22,4=0,25 molC. Luyện...
 • 2
 • 444
 • 0
GIÁO ÁN HÓA HỌC 8 HỌC KỲ II(CỰC CHUẨN)

GIÁO ÁN HÓA HỌC 8 HỌC KỲ II(CỰC CHUẨN)

... trộn22HVvới 21OV Giáo án hóa học 8 Trang 39 -Làm bài tập 4,5 SGK/ 31-Đọc bài 9 SGK / 32,33E.RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: Giáo án hóa học 8 Trang 31 phản ứng oxi hóa – khử, ... khí oxi khó hóa lỏng.B. khí oxi ít tan trong nước. D. khí oxi nhẹ hơn nước.3. Sự oxi hóa chậm là:A. Sự oxi hóa mà không tỏa nhiệt.B. Sự oxi hóa mà không phát sáng. Giáo án hóa học 8 Trang 35 ... phương trình hóa học minh họa ?-Có mấy cách thu khí oxi ? giải-2 HS trình bày lí thuyết.-Bài tập 4 SGK/ 942KClO3  2KCl + 3O2 Giáo án hóa học 8 Trang 22 t0tính chất hóa học của oxi,...
 • 121
 • 311
 • 0
Giáo án hóa học 8 cả năm chuẩn

Giáo án hóa học 8 cả năm chuẩn

... Thúc Duy n Giáo án hóa 8 ờ ệ Tuần 6Tiết 12 CÔNG THỨC HÓA HỌCNgày soạn 17/9/ 08 Ngày giảng 27/9/ 08 I.Mục tiêu:1- Công thức hóa học dùng để làm gì?2- Biết cách viết công thức hóa học khibiết ... phương trình hóa học III.Hoạt động dạy – học: G/V Đình Hòa Trang 40 Tr ng THCS Phan Thúc Duy n Giáo án hóa 8 ờ ệ Tuần 3 Tiết 5 NGUYÊN TỬNgày soạn 28/ 8/ 08 Ngy ging 3/9/ 08 I.Mc tiờu:ã ... Thúc Duy n Giáo án hóa 8 ờ ệ CHƯƠNG TRÌNH HÓA 8 Tiết 1-Mở đầu hóahọc Tiết 2,3-ChươngI:Chất,nguyên tử,phân tử Tiết 4-Thực hành Tiết 5-Nguyên tử Tiết 6,7-Nguyên tố hóa học Tiết 8, 9-Đơn...
 • 165
 • 687
 • 0
GIÁO ÁN HÓA HỌC 8 CẢ NĂM(Chuẩn KTKN)

GIÁO ÁN HÓA HỌC 8 CẢ NĂM(Chuẩn KTKN)

... Giáo án hoá học 8 Ngày soạn : 22/ 08/ 2010Ngày dạy: 23/ 08/ 2010Tiết 1 : MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌCA. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Giúp HS biết Hóa học là khoa học nghiên cứu các ... Hóa học là nắm vững vàcó khả năng vận dụng thành thạo kiến thứcđã học . Giáo viên: 2 Giáo án hoá học 8 - Gv: Để học tập tốt môn hoá học cần ápdụng những phương pháp nào ? * Để học ... 15/09/2010Tiết 6 : NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (T1) Giáo viên: 15 Giáo án hoá học 8 A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: + Giúp HS biết được nguyên tố Hóa học là gì, kí hiệu hoá học cho nguyên tố như...
 • 179
 • 521
 • 3
Giáo án tin học 8 chuẩn KTKN và Giảm tải 2014

Giáo án tin học 8 chuẩn KTKN và Giảm tải 2014

... lời câu hỏi 1,2 SGK học bàiRút kinh nghiệm Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà Giáo án tin học 8 Tun : 1 Ngày soạn:19/ 08/ 2014 Ngày dạy: 20/ 08/ 2014 Tiết 2: máy tính chơng trình máy ... 09/09 /2014 Tit: 8 Ngy dy: 10/09 /2014 Tiết 8 Bài 3: chơng trình máy TNH dữ liệuA. Mục tiêu:* Kiến thức: Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà Giáo án tin học 8 - HS nắm đợc khái niệm Dữ liệu ... Tun: 2 Ngày soạn: 26/ 08/ 2014 Ngày dạy: 27/ 08/ 2014 Tiết 4: làm quen với chơng trình ngôn ngữ lập trình I. Mục đích yêu cầu: Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà Giáo án tin học 8 1. Kiến thức: Giúp...
 • 180
 • 1,882
 • 17
Giáo án hóa học 9 ( chuẩn KTKN)

Giáo án hóa học 9 ( chuẩn KTKN)

... Đình Dũng Trường THCS Nguyễn Chánh 9 Giáo án hóa học 9 2011 – 2012 +Ca(OH)2(dd)CaSO3(r) +H2O (l)c.Tác dụng với oxít bazơ :SO2 (k)+Na2O (r)Na2SO3 (r)Kết luận : SO2 là một ... Nguyễn Chánh 7 Giáo án hóa học 9 2011 – 2012 +HCl(dd)CaCl2(dd)+H2O (l) CaO t/d với dung dịch axít tạo thành muối và nước c.Tác dụng với oxít axít :CaO (r) +CO2 (k)  CaCO3 (r) ... phóng khí H2 Fe(r)+2HCl(dd)FeCl2(dd) + H2(k)-Tác dụng với bazơ tạo thành muối clorua và nước HCl(dd)+Cu(OH)2(r) CuCl2(dd) +2H2O (l)HCl(dd)+NaOH(dd)NaCl(dd) +H2O -Tác...
 • 137
 • 500
 • 1
Giao an Hoa hoc 8 Chuan KTKN

Giao an Hoa hoc 8 Chuan KTKN

... v l cỏc electron (e) mang in tớch õm. - Ht mhõn gụm proton (p) mang in tớch dng v notron (n) khụng mang in. - V nguyờn t gụm cỏc electron luụn chuyn ng rt nhanh xung quanh ht nhõn v c sp xp ... nghim v quy tc an ton khi lm thớ nghim.- Ni quy phũng thc hnh.- Hs: c bng ph (mc I v II) sgk Trang 154.Gv: Gii thiu nhón ca mt s hoỏ cht nguy him.Hs: Quan sỏt cỏc hỡnh Trang 155 ri gv gii ... - Hc bi. Phõn bit cht tinh khit, hn hp. - Bi tp v nh: 7 ,8 (sgk). 2.5- 2 .8 sbt. - Chun b mui n , cỏt v nc. c bi thc hnh . Ging:8A 8B Tit 4:BI THC HNH S 1TNH CHT NểNG CHY CA CHTTCH CHT...
 • 138
 • 345
 • 1
Giáo án Hóa học 8 chuẩn KTKN 2 cột

Giáo án Hóa học 8 chuẩn KTKN 2 cột

... khối1 FloF 9 910 28 19 2 Ka li K 1919 20 58 393Ma gie Mg 12 12 12 36 24 4Li ti Li33410 7 D. Rút kinh nghiệm: : Ngày son : / /20 12 Ngày giảng : / /20 12 Tiết 8 đơn chất và hợp ... để học tốt môn hoá học? 1/ Các hoạt động cần chú ý khi học tập môn hoá học: SGK/5 2/ Phơng pháp học tập môn hoá học nh thế nào là tốt: SGK/5Giỏo ỏn húa hc 8 Nm hc 20 14 -20 15Ngày son : 20 ... S)b. Nguyên tử S có 16ec. Ng/tử S nặng gấp 32 lần ng/tử H và nặng gấp 2 ( 32: 16 ) lần so với ng/tử Oxi Giỏo ỏn húa hc 8 Nm hc 20 14 -20 15 2 19 20 3 12 364 3 4- Treo bảng của một nhóm HS, các...
 • 160
 • 1,743
 • 8
Giáo án hóa học 8 trọn bộ Chuẩn KTKN

Giáo án hóa học 8 trọn bộ Chuẩn KTKN

... tCTHH S Nt ca mi Nt Phõn t khi ca chtSO3CaCl22Na, 1S, 3O1Ag, 1N, 3O Giáo án hóa 8 Năm học 2013- 2014 1.Ổn định 8a 8b 8c: 2.Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng kiểm tra: + Bt 3 (SGK)+ Bt ... luận: Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộcsống của chúng ta.III. Cần phải làm gì để học tốt môn Hóa học? 1. Các hoạt động cần chú ý khi học môn Hóa học: + Thu thập tìm kiếm kiến thức. ... phải đọc thêm sách.4. Củng cố: Cho học sinh nhắc lại các nột dung cơ bản của bài: + Hoá học là gì? + Vài trò của Hóa học. + Làm gì để học tốt môn Hóa học? 5. Dặn dò :Xem trước bài 1 của...
 • 151
 • 1,251
 • 1
Giáo án hóa học 8 chuẩn 2 cột ( trọn bộ)

Giáo án hóa học 8 chuẩn 2 cột ( trọn bộ)

... li)19 20 19Ng/tử 2 (Can xi) 20 20 20 Ng/tử3 (Ka li)19 21 19Ng/tử4 (Clo)17 18 17Ng/tử5 (Clo)17 20 17 Các nguyên tử 1 và 3; 4 và 5 thuộc cùng một nguyên tố hoá học 2. Kí hiệu hoá học : ... flo (9 +) ; kali (1 9+) ; Magie ( 12+ ) ; Liti (3 +); Neon (1 0+); Canxi (2 0 +); Beri (4 +)Câu 2: (4 điểm) Vẽ sơ đồ nguyên tử của nguyên tố lu huỳnh (số p = 16 ) III/ Bài mớiGiỏo ỏn húa hc 8 Nm hc 20 14 -20 15GV ... khối1 Flo F 9 9 10 28 19 2 Ka li K 1919 20 58 393 Ma gie Mg 12 12 12 36 24 4Li ti Li33410 7 D. Rút kinh nghiệm: : Ngày son : / /20 12 Ngày giảng : / /20 12 Trang:15 Gv : Phm...
 • 139
 • 2,783
 • 4
Giáo án hình học 8 chuẩn ktkn

Giáo án hình học 8 chuẩn ktkn

... giác cân 2 Giáo án hình học 8 Tun 1Ngy son : 10/ 08/ 2014Ngy dy : T 11/ 08 n 16/ 08/ 2014Tiết 2. Đ2. Hình thangi- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang, hình thang ... (sgk) 6 Giáo án hình học 8 Tun 2Ngy son : 10/ 08/ 2014Ngy dy : T 18/ 08 n 23/ 08/ 2014 Tiết 4: Luyện tậpI- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, ... cảu hình H nếu điểm đx với mỗi điểm thuộc hình H qua đt d cũng thuộc 14?3 Giáo án hình học 8 HĐ4: Bài tập áp dụng- Làm các BT 35, 36, 38 SGK- Đọc phần có thể em cha biết. hình HHình...
 • 128
 • 1,545
 • 12
giáo án hóa học 8 chuẩn kt-kn 2012-2013

giáo án hóa học 8 chuẩn kt-kn 2012-2013

... Quý Đôn Giáo án Hóa Học 8 năm 2012-2013 Tuần 1 Ngày soạn: 19 /8/ 2012 Tiết 1 Ngày dạy: 20 /8/ 2012   - Học sinh biết Hoá học là khoa học nghiên ... tranh - Hoá học có vai trò rất quantrọng trong cuộc sống chúngta: làm vật dụng, trong y học, sản xuất…1Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án Hóa Học 8 năm 2012-2013 ứng dụng của hoá học trong cáclĩnh ...  - Học sinh nắm được: “ Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân”. 8 Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án Hóa Học 8 năm 2012-2013 -...
 • 107
 • 334
 • 0
giáo án hóa học 8 chuẩn KTKN

giáo án hóa học 8 chuẩn KTKN

... dung dịch và để lâu ngoài không khí.c. Cho AgNO3 vào dung dịch AlCl3 và để ngoài ánh sáng.21. Dự đoán hiện tợng xảy, giải thích và viết PTHH xảy ra khi:a. Đốt dây sắt trong khí clo.17b. ... theo chiều hoạt động hoá học tăng dần. Lấy ví dụ các kim loại cụ thể và viết PTHH minh hoạ27. Trình bày những hiện tợng có thể xẩy ra và viết các phơng trình phản ứng hóa học giải thích cho từng ... sau đây bị lẫn hơi nớc ( khí ẩm): N2;; O2; CO2; SO2; NH3. Biết NH3 có tính chất hóa học của ba zơ tan. Khí nào có thể làm khô bằng : a) H2SO4; b) CaO15. Hỗn hợp A gồm: Fe3O4;...
 • 45
 • 222
 • 0
giáo án hóa học 8 chuẩn kiến thức

giáo án hóa học 8 chuẩn kiến thức

... say mê, yêu thích môn học. B.Phương tiện GV: - Chuẩn bị sơ đồ câm và kẻ sẵn ô chữ trò chơi ra giấy HS: - Ôn tập các kiến thức đã học C. Hoạt động dạy học: I) Tổ chức8D 8BII) Kiểm tra: Tiến ... để học tốt môn hoá học 1) Các hoạt động cần chú ý khi học tậpmôn hoá học: - Thu thập, tìm kiếm kiến thức - Xử lý thông tin: nhận xét hoặc kết luận- Vận dụng: Đem các kết luận rút ra từ bài học ... I) Tổ chức 8D 8B. II) Kiểm tra: GV dành thời gian giới thiệu chương trình III) Bài mới:Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dungHoạt động1Hoá học là gì?GV hỏi: Em hiểu hoá học là gì?Để...
 • 156
 • 432
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học 8 theo chuẩn kiến thứcgiáo án hóa học 8 học kỳ iicực chuẩngiáo án hóa học 8 bài 45giáo án hóa học 8 bài 44giáo án hóa học 8 bài 43giáo án hóa học 8 bài 39giáo án hóa học 8 bài 38giáo án hóa học 8 bài 37giáo án hóa học 8 bài 36giáo án hóa học 8 bài 35giáo án hóa học 8 bài 34giáo án hóa học 8 bài 33giáo án hóa học 8 bài 32giáo án hóa học 8 bài 29giáo án hóa học 8 bài 28Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ