0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 7 >
 3. Tiếng Anh >

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

... thành.Tính từ sử dụng như danh.THE liền đứng trước làm anh số nhiều.Nhạc cụ cũng phải ưu tiênDùng THE là đúng hiển nhiên thế rồi. 17 Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKIPeriod 1+2 . TENSESI. ... many students are there in the school?A. 1 ,70 0 B. 1, 070 C. 1,0 07 3. When does the class start and finish?A. 7. 00 and 11.00 B. 7. 30 and 11.00 C. 7. 00 and 11.304. What subjects does she like ... has three floors and forty classrooms with 1 ,70 0 students. My classroom is on the second floor. I’m in grade 7, class 7A. Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30. At school we learn...
 • 26
 • 4,025
 • 188
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

... Scientifically Khoa học Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7 hàng)tuần Month; yearly: hàng thág /nămmáiFriend/ friendly: thân thiệnBrother/ brotherly: tình anh emWorld/ worldly: ... me 3 hours to copy this document.Tơi đã mất 3 giờ để chép xong tài liệu này. Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7 have a look at the shelves. These shelves are on the right have ... learned this after a long time.It took……………………… … 7. Peter is too young to see the horror film. Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 7 A. The B. An C. AD. Ø3. Would you like to go...
 • 36
 • 5,056
 • 13
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

... (POLLUTE) 71 . Our school children sometimes go … on the weekend. (CAMP) 72 . I’m Vietnamese. What’s your ….? (NATION) 73 . Mount Everest is very high. It is … mountain in the world. (HIGH) 74 . Don’t ... radio. 7. Snow is falling all the country.8. The students go to school 7 am in the morning.9. Where is Long? He is the bedroom.10. I am very good .English. kỳ thi chọn học Gioi cấp huyện Lớp ... a B. one C. X D. the 76 . There are girls in his class.A. not B. no C. none D. any 77 . she plays the piano!A. How beautiful B. How beautifully C. What good D. What well 78 . On we often go out.A....
 • 46
 • 2,795
 • 21
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

... information which is very updated.THE END Tài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh lớp 9Tiết 1, 2I. Mục tiêu:- Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập- sau bài học HS cần nhớ được các cấu trúc và ... 57. A 58. C 59. D 60. C61. A 62. B 63. C 64. A 65. BIII. Complete the passage with a suitable word in each gap 66. time 67. Tower 68. with 69. shopping 70 . souvenirs 71 . way 72 . selling 73 . ... out 74 . spent 75 . takenD. WRITING. Complete the second sentence in such a way that it is almost the same as the sentence printed beforeit. 76 . Neither he nor his friends like coffee. 77 . After...
 • 25
 • 5,563
 • 16
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cực hay

... enough ( +for + O) + to do st.S + V + adv + enough ( + for+ O) + to do st. 27 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cực hay 8. If he had known that the river was dangerous he (not try)………………………… ... đại từ quan hệ nối chúng lại với nhau. Các bước làm dạng này như sau: 17 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cực hay5. Every one was __________ that he passed the examination.( ... still came late for the meeting. 24 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cực hayCấu trúc là so that nhưng phải dùng much hoặc little trước danh từ đó.He has invested so much money...
 • 41
 • 4,739
 • 22
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

... (strong) 75 . there is a temporary of sugar in the shop (short) 76 . After several attempts we have finally done it ( succeed) 77 . all the newspapers praised the of the firemen (brave) 78 . This ... to iron the clothes 70 . I will have my hair cutting tomorrow 71 . The street seems quietly 72 . He learns not so well as his sister 73 . The traffic light has become red 74 . It is dagerous riding ... in busy streets 75 . Let`s wait in the zebra crossing 76 . Our teacher rewarded him with his rapid progress in study 77 . Bill learns not only well but also sings beautifully 78 . She asked her...
 • 24
 • 3,023
 • 3
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

... đây : a) Tại lớp trưởng vắng mặt nên cuộc họp lớp bị hoãn lại. b) Vì bão to nên cây cối đổ nhiều. c) Nó không chỉ học giỏi Toán mà nó còn học giỏi Tiếng Việt. d) Do nó học giỏi văn nên ... dưới đây : a) Mẹ bảo sao / thì con làm vậy. b) Học sinh nào chăm chỉ / thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập. c) Anh cần bao nhiêu / thì anh lấy bấy nhiêu. d) Dân càng giàu / thì nước ... (Tố Hữu) * Đáp án : a- Xanh một màu xanh trên diện rộng. b- Xanh tươi đằm thắm. c- Xanh đậm và đều như màu của cây cỏ rậm rạp. d- Xanh lam đậm và tươi ánh lên. e- Xanh tươi mỡ màng. Bài 2...
 • 86
 • 8,976
 • 76
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN LỚP 7

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN LỚP 7

... cách làm bài văn nghị luận văn học. Tài liệu bồi dỡng HSG ngữ văn 7 A.NI DUNG:I.THNG 9: 1.Tun 1:ễN TP KIN THC VN 6A, Phần văn:I, Các thể loại truyện đà đợc học lớp 6:1, Truyện dân gian: Truyện ... trên.Đề số 14Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 Môn: Ngữ văn.( Thời gian làm bài: 120 phút )Câu1 ( 2 điểm ): Đọc đoạn thơ sau: Trên đờng hành quân xaDừng chân bên xóm nhỏ Tiếng gà ai nhảy ổCục ... câu thơ.Câu 2: ( 14 điểm Cảm nhận của em về bài thơ Tiếng gà tra của nhà thơ Xuân Quỳnh.Đề số 13 Đề thi học sinh giỏi Môn :Ngữ Văn 7 Câu 1 : (4đ) Đọc đoạn văn sau : Sài Gòn vẫn trẻ .Tôi...
 • 14
 • 9,292
 • 28
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn 6,7,8,9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn 6,7,8,9

... thành học sinh giỏi Văn đợc. Vì vậy trong tài liệu này chúngtôi trình bày thành 4 chuyên đề: 1. Đề cơng bồi dỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 6. 2. Đề cơng bồi dỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7. ... dỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7. 3. Đề cơng bồi dỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8. 4. Đề cơng bồi dỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 9. Môn Văn là môn học của tâm hồn. Mặc dù đà rất cố gắng trong ... cơng Bồi dỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, 7, 8 ,9. Trân trọng gửi tớicác thầy các cô. Môn Ngữ văn có nhiều phân môn, kiến thức rộng, kĩ năng ngày một cao theotừng khối lớp. Một học sinh...
 • 129
 • 3,577
 • 17
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

... nhà trống, giam chân địch suốt 5 tháng liền làm thất bại âm mu đánh nhanh thắng nhanh của chúng.ở Miền Bắc có đội quân học sinh gần 300 ngời do Phạm Văn Nghị đứng đầu xin vào Nam chiến đấu.- ... chống ĐQ Pháp mà còn chống cả PK tay sai, đồng thời canh tân đất nớc.- Về hình thức- phơng pháp: mở trờng, lập hội, tổ chức cho học sinh đi du học, xuất bản sách báo, vân động nhân dân theo đời ... bước mới.+ Luc này HộiViệt Nam Cach mạng Thanh nien khong con đủ sức lanh đạo nên trong nội bộ của Hội diễn ra một cuộc đấu tranh gay gắt xung quanh vấn đề thành lập Đảng. Hoàn cảnh đó dẫn...
 • 53
 • 2,152
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh tiểu họctai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 5tai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 9 cap tinhtài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7 hk2tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6 co dap antai lieu boi huong hoc sinh gioi tieng anh lop 4 lop 5bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 7Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP