0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Tiếng Anh >

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( đáp án)

... gìn giữ… (0 ,5)31 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( đáp án) 32 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( đáp án) Câu 5 : (4 điểm)Ở Nga năm 191 7 đã xảy ... cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 191 7, hãy giải thích lí do? HếtĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM6 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI ... XIX, em nhận xét gì? đáp ánCâuNội dung Điểm1STT Thời gianSự kiện1 Cách mạng Hà Lan2 Cách mạng t sản Pháp2,0điểm1 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( đáp án) ...
 • 32
 • 55,987
 • 216
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

... với 31 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết) Đề số 1: PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 7Năm học: 2012-2013 Môn: Ngữ văn 7Thời ... tạo của học sinh. Hết s 7:Trờng thcs BìNH LONG Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn thi : Văn 7 Năm học : 2011 - 2012 (Thời gian : 120 phút không kể giao đề) Cõu 1: (3 im) ... giấy trắng . Đề số 3: PHÒNG GD&ĐTTHANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 Năm học 2012-2013 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài :120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 11 tháng...
 • 34
 • 108,637
 • 521
Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 đáp án

... Ph¬ng21 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ 1 :ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG I Môn: Ngữ văn 8 (Thời gian làm bài: 120 phút)CâuI (2 đ)Đọc đoạn văn:“Tôi lắng nghe tiếng hai ... thức.ĐỀ 16 :ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎIMÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 NĂM HỌC 2008-20 09 (Thời gian làm bài: 150 phút)Ph¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng37 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi ... Ph¬ng44 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN INăm học 20 09 – 1010MÔN: NGỮ VĂN 8Thời gian làm bài 90 phút ( Không kể thời gian chép đề )Câu...
 • 77
 • 84,296
 • 253
Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 ( đáp án)

... hải miềnTrung.41 Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 ( đáp án) HẾT ĐỀ SỐ 5:ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎIThời gian :90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 ( 2 điểm)a) Dựa ... + 194 3 = 41.2% + 199 3 = 24.8% + 2001 = 34.0%Vẽ đúng thẩm mĩ – tên biểu đồ…0,252 Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 ( đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Môn: ... điểm1 điểm HẾT ĐỀ SỐ 9: MÔN: ĐỊA LÍ 8Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu1. (1 ,5đ)22 Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 ( đáp án) Câu 2 (2 ,5 điểm)Châu Á...
 • 55
 • 106,138
 • 763
Tuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 ( đáp án)

... (0 ,5 điểm)8TUYỂN TẬP 52 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN) Đề số 2:ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) A. VĂN – TIẾNG VIỆT (6 ... không? Vì sao?Câu 4: (4 điểm)7TUYỂN TẬP 52 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN) Câu 1 (1 điểm):Đọc đoạn trích dưới đây (chú ý các từ in đậm), theo em thể thay các từ quên bằngkhông, ... TUYỂN TẬP 52 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN) Trong khi nói, ông giơ lên cho các em thấy một tờ giấy trắng, trên đó một chấm trũn đen ởmột góc nhỏ, và hỏi: - Các em có...
 • 68
 • 83,387
 • 744
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

... (5 )___________in his writings.18 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 ( kèm đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 NĂM HỌC: 2013 – 2014MÔN: TIẾNG ANH I. PHONETICS: a. Choose ... kể cả từ điểnI/ Chọn từ phần gạch chân được phát âm khác với các các từ còn lại trong câu: (5 đ)13 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 ( kèm đáp án) XI/ 10 điểm – Mỗi câu ... at B. on C. in D. to 49. A. for B. from C. with D. to3 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 ( kèm đáp án) 1C 2B 3C 4D 5 D 6A 7B 8D 9C 10BQuestion VIII :(1 0p-01p/a correct one)...
 • 30
 • 18,115
 • 135
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( đáp án)

... holiday. 6TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN) 10. This cheque has not been signed - No THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9( §Ò Sè 3)Question ... (7 ) knowledge to work16TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 ( Ò Sè 15)Question I: Phonetics (5 points) a, Pick out ... the things they have never had time for.28TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN) III . Chọn đáp án đúng nhất hoàn thành các câu sau hoặc từ phù hợp có...
 • 31
 • 22,863
 • 100
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

... điểm ) Lần lượt điền các dấu câu sau : (, ) (. ) (, ) (: ) ( - ) (, ) (? ) (: ) ( - ) ( !) ( ) ( .) ( ,) (. ) (. ) (, ) (, ) (. ) ( ,) (, ) (, ) (, ) (. ) (. ) (: ) (- ) (! ) ( !) (! ) ( ?) ( )Câu 2 : * Yêu ... Phïng14Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2 007-2008)I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu đúng 0,25đ Đọc đoạn văn, khoanh trũn vào chữ ... Phïng33Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)PHẦN I: Trắc nghiệm (3 ,0 điểm)* Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại đáp án đúng nhất vào tờ giấy thi. 1. Việc...
 • 73
 • 10,398
 • 16
Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

... - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 2007 - 2008Thời gian làm bài : 180 phút Cõu 1 (4 im)Cho hai in tớch im q1 = 4C; q2 = 9C t ti ... d2’O1O2F’1F2Sở GD - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đáp án đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 2007 - 2008 NộI DUNGđIểMCõu 1 ( 4 im ) Gi21F;F l lc do q1 ... 0,50,50,50,50,50,50,50,5Cõu 2 ( 4 im )1) ( 1 im )Ta cú: RAB = 9 =3232RR18)RR(18 (1 ) RAB = 8 =3232RR18)R18(R (2 ) T (1 ) v (2 ) rỳt ra R3 = 18 - R2 Thay vo (2 ) ta c R2 = 12; R3 = 6 2) ( 1...
 • 5
 • 24,083
 • 1,054

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ántuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 có đáp ántuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp ántr tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập các đề thị học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp áncác đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 có đáp án chi tiếtđề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4 có đáp ántuyển tập 10 đè thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8có đáp ántuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hoá họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ