0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Chuyên ngành kinh tế >

câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

... tuyền Đáp án :Trích: Câu 1 : C Câu 2 : B Câu 3 : D Câu 4 : A Câu 5 : C Câu 6 : D Câu 7 : D Câu 8 : C Câu 3 : C Câu 4 : C Câu 5 : B Câu 6 : D Câu 7 : D Câu 8 : B Câu 9 : B Câu 10 : D Câu 11 : B Câu ... Intracen Đáp án :Trích: Câu 1 : D Câu 2 : D Câu 3 : C Câu 4 : C Câu 5 : A Câu 6 : D Câu 7 : Câu 8 : D Câu 9 : B Câu 10 : D Câu 11 : C Câu 11 : A Câu 13 : D Câu 14 : D Câu 15 : DBài 4 Câu 1: ... cứng phù hợp Đáp án :Trích: Câu 1 : A Câu 2 : C Câu 3 : B Câu 4 : D Câu 5 : B Câu 6 : A Câu 7 : C Câu 8 : D Câu 9 : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : ABài 5 Câu 1: Chỉ ra...
 • 30
 • 47,357
 • 242
 Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6)

... nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần 2: câu hỏi từ Commerce Turban (6) 31 Tháng Năm 2007 in Eco_Com: Thương mại, ngoại thương, Ecommerce, TÀI NGUYÊN2 Votes Câu 1: Chỉ ra ví dụ không phải thuộc ... vụ Câu 9: Chỉ ra ví dụ của P2P, giao dịch TMĐT ngang hàng Đi một ngày đàng, học một sàng dại, sàng đi sàng lại, được một tí khôn… Câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử. Phần ... sử dụng. Cổng này thuộc loại hình a. Cổng xuất bản b. Cổng thương mại c. Cổng cá nhân d. Cổng doanh nghiệp Câu 6: Chính phủ điện tử không gồm hoạt động nào dưới đây a. Cung cấp các tiện...
 • 4
 • 4,206
 • 66
Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

... là gì? a. Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments. b. Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments. c. Tiền điện tử - e-cash. d. Thanh toán điện tử bằng thẻ thông minh - e-smart payments. ... trong tháng từ các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, và chỉ phải thực hiện một thanh toán duy nhất. Đây là ví dụ về hình thức thanh toán điện tử nào? a. Cổng thanh toán hóa đơn trực tuyến - bill ... a. Thẻ tín dụng ảo - virtual credit card b. Cổng thanh toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator c. Ngân hàng điện tử - online banking d. Thanh toán hóa đơn trực tuyến - biller direct 13....
 • 5
 • 7,510
 • 142
148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử

... hợpĐáp án :Trích: Câu 1 : A Câu 2 : C Câu 3 : B Câu 4 : D Câu 5 : B Câu 6 : A Câu 7 : C Câu 8 : D Câu 9 : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : ABài 5 Câu 1: Chỉ ra mô hình ... dịch mua bán phụ tùng máy Câu 2 : B Câu 3 : D Câu 4 : A Câu 5 : C Câu 6 : D Câu 7 : B Câu 8 : A Câu 9 : D Câu 10 : D Câu 11 : A Câu 11 : A Câu 13 : C Câu 14 : BBài 4 Câu 1: Một website có 10000 ... định giáĐáp án :Trích: Câu 1 : C Câu 2 : C Câu 3 : C Câu 4 : B Câu 5 : B Câu 6 : C Câu 7 : B Câu 8 : A Câu 9 : D Câu 10 : D Câu 11 : C Câu 11 : C Câu 13 : ABài 2 Câu 1: Yếu tố nào không phải...
 • 30
 • 4,772
 • 21
Trắc nghiệm môn thương mại điện tử

Trắc nghiệm môn thương mại điện tử

... answer.a. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịchb. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợpc. Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác"d. Giai đoạn thương mại điện tử thông tinCorrectMarks ... Khai báo Hải quan điện tử b. Khai báo C/O điện tử c. Đăng ký thành lập doanh nghiệpd. Khai báo Thuế điện tử Marks: 1Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của Thương mại điện tử Choose one answer.a. ... 1/1.Question21Marks: 1Mô hình ứng dụng thương mại điện tử của Amazon.com, Dell.com, Cisco.com được coi là mô hình phát triển cao của thương mại điện tử Choose one answer.a. Xử lý các đơn đặt...
 • 266
 • 1,478
 • 71
Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử (kèm đáp án)

... SSL, chữ ký điện tử d. phần mềm SET, tiền điện tử, chứng thực điện tử e . chứng thực điện tử, phần mềm SET, phần mềm ví tiền số hoá Câu hỏi chương 6 Câu 1 Luật giao dịch điện tử của Việt ... quá trình kinh doanhQuestion 32 Thương mại điện tử là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện điện tử, không cần phải in ra giấy bất cứ công đoạn nào của toàn bộ quá trình ... c . Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam d. Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL Question 20 Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của hợp đồng điện tử Chọn một câu trả lời a....
 • 36
 • 6,381
 • 34
TRẮC NGHIỆM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TRẮC NGHIỆM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

... pháp lệnh thương mại điện tử của Việt namb. Luật mẫu về thương mại điện tử Uncitralc. Nhóm nghiên cứu thuộc uỷ ban châu âu về hợp đồng trong TMĐTd. OECDCâu 7: Việc kí kết hợp đồng điện tử là ... đồng điện tử là hợp đồng được giao kết thông qua các phương tiện điện tử, trong đó hợp đồng hoặc một phần của hợp đồng được lập dưới dạng dữ liệu điện tử. Đây là khái niệm hợp đồng điện tử tronga. ... tyb. Có kế hoạch marketing trực tiếp thông qua thư điện tử c. Tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử d. Có đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tinCâu 7: Mệnh đề nào saia. www.wtpfed.org...
 • 31
 • 943
 • 4
câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)

... thông tin cho thương mại điện tử và tối đa hoá các lợi ích của thương mại điện tử. Đáp án : Câu trả lời đúng: OECDQuestion 33 Vấn đề gì NÊN chú ý nhất khi sử dụng Chữ ký số hoá Chọn một câu ... hợp đồng điện tử trongChọn một câu trả lời a. Nhóm nghiên cứu thuộc Uỷ ban Châu Âu về hợp đồng trong TMĐT b. Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam c. Luật mẫu về thương mại điện tử của ... Đáp án : Câu trả lời đúng: copyrightQuestion 43 từ năm 1998 đã xem xét tác động của thương mại điện tử đến các hiệp định hiện hành; với sự phát triển của thương mại điện tử Đáp án : Câu trả...
 • 8
 • 4,199
 • 42
ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương

ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương

... ' ,- ;,H,D2*+*L2!5;,H,2D2*+*L2H37D2*+*L2!5;,H,2*+*L2D2!5!;,H,2*+*L2D2H37D6*+*L2!5AJ  - HMp",5 *& !- %34,="+ ,- !$ - câu hỏi từ Commerce Turban (3)ã,K, ' ,-* *a6:%,P2=G%/!77 ... 6:!7M,;w9 ,- /c= 7%aD6( - 9 ,- @  !]G*LZY7GM%KG<= -  Z%34,E^PRl3 - HM0%K:G, ... =G - H*L6.O[3%Kw:!7D ' ,- 9!567v 6v",†?‡PHẦN III: CÂU HỎI COMMERCE TURBAN  - T9 ,- ?567D0!?567'7)Eu)EVJ...
 • 67
 • 2,204
 • 0
câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử

câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử

... tới mô hình nào? a. Website thương mại điện tử giao dịch b. Website thương mại điện tử tương tác c. Website thương mại điện tử liên kết d. Website thương mại điện tử thông tin Chức năng cơ ... giao dịch bằng thư điện tử với đối tác là đặc điểm nổi bật củaa. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp b. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c. Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" ... trong thương mại điện tử? a. Thương mại điện tử giao dịch b. Thương mại điện tử liên kết c. Thương mại điện tử thông tin d. Thương mại điện tử tương tác a. “ Những người thích cái mới” -...
 • 65
 • 1,131
 • 1
Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử – câu hỏi matching

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tửcâu hỏi matching

... ÔN TẬP CÂU HỎI MATCHING (chuẩn) Chú ý: câu hỏi này có điểm số bằng 3 lần các câu hỏi khác 1 Hãy sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh ... cập các công cụ marketing điện tử sau: 1. Marketing trực tiếp bằng E-mail 2. Tham gia các sàn giao dịch, cổng thương mại điện tử (ecvn.gov.vn; vnemart.com.vn ) 3. Sử dụng các công cụ webased ... trường: điều tra, phỏng vấn, thông tin 4. Sử dụng chatroom, forum để hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 5. Ứng dụng các thiết bị thương mại điện tử di động 6. Marketing điện tử tích hợp 4 Để cài đặt...
 • 2
 • 876
 • 1
trắc nghiệm môn thương mại điện tử

trắc nghiệm môn thương mại điện tử

... chất thương mại điện tử a. Tất cả đều đúngb. Cyber trade (Thương mại điều khiển họcc. Online trade (Thương mại trực tuyến)d. Electronic Business (Kinh doanh điện tử) Câu 13 " ;Thương mại điện ... Ôn tập1. Thương mại điện tử là tất cả các hoạt động trao đổi thông tin, thanh toán qua thương mại điện tử. Đây là khái niệm thương mại điện tử nhìn từ góc độ:Đáp án: Truyền ... trực tiếp nhất đến sự phát triển Thương mại điện tử a. Chính sách phát triển Thương mại điện tử b. Cơ sở pháp lýc. Các chương trình đào tạo về Thương mại điện tử d. Nhận thức của người dânCâu...
 • 118
 • 788
 • 0
Tổng hợp trác nghiệm môn thương mại điện tử có đáp án

Tổng hợp trác nghiệm môn thương mại điện tử có đáp án

... đoạn nào trong TMDTa. Thương mại điện tử thông tinb. Thương mại điện tử giao dịchc. Thương mại điện tử liên kếtd. Thương mại điện tử tương tác31. Đối với các công ty đã website giới thiệu ... Giai đoạn thương mại điện tử giao dịchc. Giai đoạn thương mại điện tử “cộng tác”d. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp 28. Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của TMDTa. Khách hàng nhiều ... Marketing điện tử và ứng dụng marketing điện tử 1. B2Bi thuộc giai đoạn phát triển nào của thương mại điện tử a. Thương mại thông tin (i-commerce)b. Thương mại công tác (c-commerce)c. Thương mại...
 • 49
 • 2,071
 • 5
Trác nghiệm môn thương mại điện tử có đáp án

Trác nghiệm môn thương mại điện tử có đáp án

... đoạn nào trong TMDTa. Thương mại điện tử thông tinb. Thương mại điện tử giao dịchc. Thương mại điện tử liên kếtd. Thương mại điện tử tương tác31. Đối với các công ty đã website giới thiệu ... mô hình nào?a. Giai đoạn thương mại điện tử thông tinb. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịchc. Giai đoạn thương mại điện tử “cộng tác”d. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp27. Việc các ... thư điện tử với đối tác là đặcđiểm nổi bật củaa. Giai đoạn thương mại điện tử thông tinb. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịchc. Giai đoạn thương mại điện tử “cộng tác”d. Giai đoạn thương...
 • 49
 • 1,481
 • 4
Câu hỏi trắc nghiệm môn khí cụ điện

Câu hỏi trắc nghiệm môn khí cụ điện

... số(a) điện áp, dòng điện ; (b) điện áp, dòng điện, thời hằng L/R(c) điện áp, dòng điện ; tần số; (d) điện áp, dòng điện, và cosφ.9.Chọn máy cắt chống dòng điện rò RCBO theo các thông số (a) điện ... số(a) điện áp, dòng điện ; (b) điện áp, dòng điện, thời hằng L/R(c) điện áp, dòng điện ; tần số; (d) điện áp, dòng điện, và cosφ.15.Chọn máy cắt chống dòng điện rò RCBO theo các thông số (a) điện ... mức, dòng điện định mức,, khả năng chọn lọc(b) điện áp định mức, dòng điện định mức, khả năng đóng cắt ngắn mạch(c) điện áp định mức, dòng điện định mức, khả năng đóng cắt ngắn mạch, điện trở...
 • 12
 • 1,231
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửbộ câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử148 câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử có đáp án148 câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm về thương mại điện tửcác câu hỏi trắc nghiệm về thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm môn thương mại quốc tếôn trắc nghiệm môn thương mại điện tửcâu hỏi ôn tập môn thương mại điện tửđề trắc nghiệm môn thương mại điện tửbài tập trắc nghiệm môn thương mại điện tửtài liệu trắc nghiệm môn thương mại điện tửtrắc nghiệm môn thương mại điện tửđề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tửNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ