0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Hóa học - Dầu khí >

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx

... Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hÃy cùng nhau chia sẻ Giỏo ỏn húa hc lp 11 nõng cao - Bi 7 luyn tp I- Muc tiờu bi hc 1-V kin thc -Cng c ... 0,1022 : 0,000518 = 1 97 MM = 1 37 > M l Ba BAI 8 Bi thc hnh s 1 Tớnh axit-baz ; phn ng trong dd cht in li Trờng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái ... Chun b dng c thớ nghim v hoỏ cht cho mi nhúm thc hnh. 1- Dng c thớ nghim. - a thu tinh - ng nghim. - ng hỳt nh git - Thỡa xỳc húa cht. - B giỏ thớ nghim. 2 Hoỏ cht. SGK III. Gi ý t chc...
 • 6
 • 1,074
 • 3
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

... OH O Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC A. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức. Hệ thống ... dụng với ancol tạo este Hoạt động 3. Làm bài tập vận dụng. - Làm bài tập SGK. - GV cho bài tập nâng cao. Anđêhit Axit Cấu tạo R- CHO R- COOH Mạch chính bắt đầu từ CHO Mạch chính ... bảng so sánh. Anđêhit – xeton Axit Cônh thức chung R- CO- R R- COOH Tính chất - Tính oxi hóa. Tác dụng với hiđro. - Anđehit bị oxi hóa thành axits tương ứng. - Tính axit. - Tác dụng...
 • 6
 • 2,350
 • 15
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx

... Chữa bài tập số 4. Hoạt động 6 Trở lại bảng tổng kết để củng cố toàn chương, Từ cấu trúc suy ra tính chất hoá học chính của dẫn xuất Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: ... Chữa cho HS bài tập 1/SGK. Hoạt động 3 Rèn luyện cách thức vận dụng tính chất hoá học. GV chữa bài tập 2,3,6 ,7. Hoạt động 4 Rèn cách phân tích đề bài để giải bài toán. Chữa bài số 5. ... PHENOL I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS hiểu:  Mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất đặc trưng của dẫn xuất hal, ancol, phenol.  Hiểu sự giống và khác nhau về tính chất hoá học của...
 • 5
 • 3,344
 • 26
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc

... phần các chất tương tự nhau. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI 1-Kiến thức: Học sinh biết : _Sự giống nhau ... hidrocacbon không no. 2-Kỹ năng :Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất của các hidrocacbon. Hoạt động 2: B.BÀI TẬP _Giáo viên : cho học sinh làm bài tập số 1 . Bài tập trắc nghiệm ... -Giáo viên: hướng dẫn học sinh phương pháp làm bài nhận biết: thuốc thử ,hiện tượng , phương trình a-Dùng dung dịch KMnO4 b- Dùng dung dịch KMnO4 (giáo viên hướng dẫn) -Vinylbenzen...
 • 14
 • 3,032
 • 46
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx

... tính chất hoá học vào bảng lấy ví dụ minh hoạ bằng phương trình phản ứng. Hoạt động 4 Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến ... loại tính chát trên vào bảng Hoạt động 5 GV lựa chọn những bài tập phù hợp để vận dụng kiến thức và củng cố. B- Bài tập:Bài 1: Điền vào bảng sau Hiddrocacbon CTPT Số ngt H ít hơn ... dạy học A- Kiến thức cần nhớ: Hoạt động 1 HS viết CTCT dạng tổng quát và điền những đặc điểm về cấu trúc của anken, anka-1, 3- ien, ankin vào bảng. Hoạt động 2 HS nêu tính chất vật lí đã học...
 • 4
 • 3,382
 • 37
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 37 : LUYỆN TẬP . ANKAN VÀ XICLOANKAN pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 37 : LUYỆN TẬP . ANKAN VÀ XICLOANKAN pdf

... 36 49 69 81 t0s, 0C -1 88 - 1 27 - 158 -9 0 - 130 -9 4 - 95 7 Khối lượng riêng g/cm3 0,585 0,689 0,600 0 ,73 03 0,626 0 ,75 5 0,66 0 ,77 8 3. Củng cố : ... vài dạng bài tập Bài 1 : So sánh ankan và monoxicloankan Bài 2 / Propan Butan Pentan Hexan Tính chất hóa học - Phản ứng thế . - Phản ứng tách . - Phản ứng oxihóa . KL : ... chế ứng dụng - Từ dầu mỏ . - Làm nhiên liệu , nguyên liệu - Từ dầu mỏ . - Làm nhiên liệu , nguyên liệu . - Ôn luyện về cấu trúc , danh pháp ankan và xicloankan . - Biết sự tương...
 • 8
 • 2,615
 • 18
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 32 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 32 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot

... chọn bài tập phù hợp mục đích củng cố kiến thức. 1 GV dùng sơ đồ như trong SGK nhưng để trống, từng nhóm HS trình bày từng phần của nội dung sơ đồ, sau đó HS vận dụng làm bài tập ... Chưng cất, chiết, kết tinh. - Xác định công thức phân tử chất hữu cơgomf các bước: Xác định phân tử khối, tìm công thức đơn giản nhất, Công thức phân tử. b- bài tập Hoạt động 2 ... đồ, sau đó HS vận dụng làm bài tập a- Kiến thức cần nhớ Hoạt động 1 HS lần lượt đại diện các nhóm trình bày nội dung như sơ đồ trong SGK từ đó rút ra: - Một số phương pháp tinh chế chất hữu...
 • 3
 • 1,458
 • 8
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng doc

... THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hÃy cùng nhau chia sẻ .ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm Giỏo ỏn húa hc lp 11 nõng cao - Bi 24: Luyn ... H2CO3 - Axit yu 2 nc H2CO3 H+ + HCO3 - HCO3 - H+ + CO3 2- - Kộm bn H2CO3 CO2 + H2O H2SiO3 - Axit rt yu Na2SiO3+ CO2+ H2O H2SiO3 + Na2CO3 - Rt ... + CO2 - Tớnh oxi hoỏ C + 2 H2 CH4 3C + 4Al Al4C3 - Tinh th - Vụ nh hỡnh - Tớnh kh Si + O2 SiO2 - Tớnh oxi hoỏ Si + 2Mg Mg2Si Oxit CO: - L oxit...
 • 5
 • 1,313
 • 4
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 17: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 17: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO docx

... cấu trúc của các dạng thù hình này ? * So sánh tính chất vật lí , hoá học của các dạng thù hình Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 17: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT ... thành chuỗi phản ứng * Điều chế * Giải bài tập dựa vào phương trình phản ứng . 3. Thái độ : - Tập tính cẩn thận , tỉ mỉ cho học sinh . - Rèn luyện tư duy logic thích hợp . a.K3PO4 ... Hệ thống câu hỏi và bài tập . IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra : Kết hợp trong quá trình luyện tập . 2. Bài mới : Hoạt động 1 : I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ : - Gv đặt hệ thống câu...
 • 8
 • 1,626
 • 23
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5. LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ VÀ MUỐI docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5. LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ VÀ MUỐI docx

... muối,chất lỡng tính -Axit là chât khi tan trong nước phân li ra H+ Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5. LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ VÀ MUỐI I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Củng cố khái ... theo thuyết A-re-ni-ut và thuyết Bron-stet. - Củng cố các khái niệm về chất lỡng tính, muối. - Ý nghĩa của hàng số phân ly axit, hằng số phân ly bazơ, KH2O 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng ... l - ợng đặc trưng cho lực axit và lực bazơ của axit yếu và bazơ yếu trong nước - Vận dụng thuyết axit, bazơ của A-re-ni-ut và tuyết Bron-stet để xác định tính axit, bazơ hay lưỡng tính. -...
 • 4
 • 1,750
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 49 luyện tập docxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 56 luyện tập dẫn xuất halogen ancol phenol ppsxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 44 luyện tập hiđrocacbon không no potxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 24 luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng docgiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 27 luyện tập chương iv pptgiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 37 luyện tập chương v ppsBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam